Статті

Гуменюк Олена Олексіївна

gumenuk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: заступник декана

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шмига, Олена Олексіївна Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Олена Олексіївна Шмига. - Тернопіль : ТДЕУ, 2005. - 284 с.
 2. Шмига, Олена Олексіївна Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.О.Шмига ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2005. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гуменюк, О. Оцінка ефективності функціонування інфраструктури ринку продукції АПК / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С. 23-28.
 2. Стельмащук, А. Методичні основи аналізу кон'юнктури ринку в умовах становлення його інфраструктури / А. М. Стельмащук, О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 70-75.
 3. Гуменюк, О. Взаємозв’язок між звітами в системі фінансової звітності [Електронний ресурс] / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5 (19). – С. 116-119.
 4. Гуменюк, О. Удосконалення бухгалтерської фінансової звітності відповідно до потреб економічного аналізу [Електронний ресурс] / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4 (18). – С. 113-115.
 5. Гуменюк, О. О. Шляхи підвищення ефективності агропродовольчого ринку / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 57-62.
 6. Гуменюк, О. О. Інфраструктурне забезпечення функціонування агропромислового ринку / О. О. Гуменюк //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 56-61.
 7. Гуменюк, О. О. Розвиток інфраструктури ринку України / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 201-206.
 8. Пуцентейло, П. Р. Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством / П. Р. Пуцентейло, О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – C. 196-205.
 9. Гуменюк, О. О. Особливості проведення аналізу фінансового стану підприємства / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 147-152.
 10. Гуменюк, О. О. Інфраструктурне забезпечення ринку продукції АПК / О. О. Гуменюк // Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 5-8.
 11. Гуменюк, О. О. Роль ринкової інфраструктури у підвищенні конкуренто-спроможності сільськогосподарської продукції           / О. О. Гуменюк // Економіка АПК. – 2005. – № 7. – С. 128-133.
 12. Гуменюк, О. О. Інфраструктурне забезпечення ефективного розвитку ринку продукції АПК  / О. О. Гуменюк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного аграрно-технічного  університету. – 2005. – Вип. 13. – С. 308-312.
 13. Гуменюк, О. О. Поняття і роль аграрного ринку / О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2006. – № 2. – С. 130-135.
 14. Гуменюк, О. О. Функціонування аналітичного забезпечення діяльності підприємства [Електронний ресурс] // Сталий розвиток економіки. – 2015 – № 3 (28). – С. 212-216.
 15. Пуцентейло, П. Детермінанти аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Петро Пуцентейло, Олена Гуменюк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. Економіка і управління. – К., 2015. – Вип. 34. – С. 402-414.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 3. Гуменюк, О. О. Формування ефективної системи економічної безпеки підприємства [Текст] / О. О. Гуменюк // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 304-314.