Статті

Росоляк Оксана Богданівна

rosoljak

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Росоляк, О. Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О.Б. Росоляк ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 243 с.
 2. Росоляк, О. Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / О.Б. Росоляк ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Росоляк, О. Б. Місце і роль виконавчої влади України у формуванні та виконанні державного бюджету України [Електронний ресурс] / Оксана Богданівна Росоляк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1. – С. 38-47.
 2. Росоляк, О. Фінансовий моніторинг: історія розвитку та досвід запровадження в Україні / О. Росоляк // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 30-32.
 3. Вербіцька, М. В. Умови дійсності шлюбу за законодавством України та ФРН: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька, О. Б. Росоляк // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. вид. – Ужгород, 2015. – № 1. – С. 61-64. 
 4. Росоляк, О. Б. Конституційно-правові моделі бюджетної політики: зарубіжний досвід / О. Б. Росоляк // Наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького : зб. наук. праць. – Київ, 2009. – С. 498-506.
 5. Росоляк, О. Б. Конституційно-правові моделі бюджетної політики сучасної України та ФРН: порівняльно-правовий аспект / О. Б. Росоляк // Наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького : зб. наук. праць. – Київ, 2010. – С. 361-367.
 6. Росоляк, О. Б. Соціальна спрямованість бюджетної політики держави як актуальна проблема сучасної України / О. Б. Росоляк // Праводержавність : зб. наук. праць. – К. ЮВЕТА, 2010. – Вип. 1. – С. 66-72.
 7. Росоляк, О. Б. Правопорушення у бюджетній сфері: проблема конституційно-правової відповідальності // Правова доктрина і юридична практика: досвід і перспективи розвитку : зб. наук. праць. – К. : ЮВЕТА, 2010. –  Вип. 1. – С. 62-67.
 8. Росоляк, О. Б. Бюджетне право сучасної України: доктринальний аспект // Правова доктрина і юридична практика: досвід і перспективи розвитку : зб. наук. праць. – К. : ЮВЕТА, 2011. –  Вип. 1. – С. 48-53.
 9. Росоляк, О. Б. Бюджетна політика як основа ефективного функціонування бюджетної системи України / О. Б. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – С. 397-408.
 10. Росоляк, О. Б. Україна як рекордсмен з порушення прав людини: сучасний стан та рекомендації щодо боротьби з цією ситуацією / О. Б. Росоляк, І Трачук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 105-112.
 11. Росоляк, О. Б. Роль загальноправових принципів у правовому регулюванні публічних фінансів / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ – 2006. – № 5. – С. 26-34.
 12. Росоляк, О. Б. Значимість конституційних принципів у правовому регулюванні бюджетної політики України / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 6. – С. 24-33.
 13. Росоляк, О. Б. Підвищення ефективності бюджетної політики в Україні / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – С. 106-113. 
 14. Росоляк, О. Б. Реалізація конституційних норм у правовому регулюванні бюджетної політики України / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 4. – С. 49-59.
 15. Росоляк, О. Б. Дотримання прав споживачів: європейський досвід та українські реалії / О. Б. Росоляк // Наше право. – 2012 – № 2 , ч. 2. – С. 141-146.
 16. Росоляк, О. Б. Особливості формування та використання бюджету Європейського Союзу / О. Б. Росоляк // Наше право. – 2012. – № 4, ч. 1. – С. 181-185.
 17. Росоляк, О. Б. Правове регулювання бюджетних правовідносин в Європейському Союзі: окремі аспекти / О. Б. Росоляк // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 4.
 18. Росоляк, О. Б. Принцип верховенства права як засада державного управління [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 71-78.
 19. Росоляк, О. Б. Місцеве самоврядування і бюджетна політика сучасної України [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк // Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер. Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". – 2010. – № 3 (16). – С. 21-27.
 20. Росоляк, О. Б. Окремі аспекти конституційно-правового статусу судді в Україні та США: порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк // Науковий вісник Херсонського Державного університету. – 2014. – Вип. 5, т. 1. – С. 127-131.
 21. Росоляк, О. Б. Можливості використання конституційно-правових механізмів "гібридного опору" як способу оборони від агресора в умовах "гібридної війни" [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк, І. М. Гонак // Право і суспільство. - 2016. - № 4(2). - С. 53-58.
 22. Цимбалістий, Т. Інститут конституційної юстиції в правовій системі України [Електронний ресурс] / Т. Цимбалістий, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 43-48.
 23. Росоляк, О. Б. Фінансова децентралізація як складова конституційної реформи й ефективний чинник розвитку України як демократичної держави [Електронний ресурс] / О. Б. Росоляк, Т. О. Цимбалістий // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 5.
 24. Цимбалістий, Т. О. Органи конституційної юрисдикції в механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні і Польщі[ Електронний ресурс] / Т. О. Цимбалістий, О.Б. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 73-77.
 25. Росоляк, О. Фінансова децентралізація: досвід Польщі та реалії України [Електронний ресурс] / О. Росоляк, І. Марціясь // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 66-70.
 26. Братасюк, М. Розширення та збагачення смислового поля права як шлях творення правового суспільства [Текст] / Марія Братасюк, Оксана Росоляк // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 5-11.