Довідка

Ткач Ігор Іванович

ткач Кафедра: міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Ткач І. Онтологічна концептуалізація економічних систем / Ігор Ткач // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 4. – С. 112-117.
  2. Ткач І. Методологічні засади комплексного дослідження кредитного процесу / І. Ткач // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 2. – С. 21-32.
  3. Карачок М. Багатоаспектний підхід до аналізу якості активів банківської системи України / М. Карачок, І. Ткач // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15.– С. 170-172.
  4. Ткач І. І. Формування глобального інтерактивного навчального середовища в умовах побудови інформаційного суспільства / І. І. Ткач // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 261-267.
  5. Ткач, І. Об’єктний підхід детермінації концептуального представлення предметної області / Ігор Ткач // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 80-84.
  6. Ткач, І. І. SWOT-аналіз міжнародної конкурентоспроможності України / І. І. Ткач // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 134-142.
  7. Ткач, І. Кластерний аналіз міжнародних показників людського розвитку в контексті релігійних чинників на основі нейронної мережі Кохонена / Ігор Ткач // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 130-136.
  8. Ihor, I. Tkach The core function of sustainable development / I. Tkach Ihor // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1. – C. 59-66.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Ткач, І. І. Теоретико-методологічні засади екомологічної парадигми [Текст] : монографія / І. І. Ткач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 488 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

  1. Ткач, А. І. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст]: курс лекц. / А. І. Ткач, І. І. Ткач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.