Нові надходження ЛИПЕНЬ 2017

Категорія: Нові надходження

1

65.012.1я73

Micr

   Microeconomics [Текст] : methodical instructions and tasks / author-compiler I. M. Chyrak, I. M. Karp. – Ternopil : TNEU, 2017. – 74 p.

                               4 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 4)

2

65.8-181я73

І-73

   Інтернет-маркетинг [Текст] : консп. лекцій / уклад. Л. Я. Турчин, І. О. Блажей, О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 94 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

3

65.8-181я73

І-73

   Інтернет-маркетинг [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять / уклад. Л. Я. Турчин, І. О. Блажей, О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 30 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

4

32.973.2-018я73

М52

   Мережеве програмування [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт / уклад. Ю .М. Батько, О. Й. Піцун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 46 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

5

32.973.2-018я73

М54

   Методичні вказівки до комплексного практичного індивідуального завдання студентів напрямку "Комп'ютерна інженерія" [Текст] / уклад. Л. О. Дубчак, О. М. Березький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 10 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

6

М54

   Методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами другого рівня вищої освіти [Текст] : спец. "Комп'ютерні науки" / уклад. В. В. Яцків, Н. М. Васильків, Г. М. Гладій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 34 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

65.291.21я73

М54

   Методичні рекомендації для підготовки міждисциплінарної курсової роботи [Текст] : ОКР : магістр спец. "Маркетинг" та "Менеджмент" / уклад. Ю. В. Мельник, Р. Б. Окрепкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 26 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

81.2Англ-9

М54

   Методичні рекомендації для підготовки студентів факультету комп'ютерних інформаційних технологій до здачі іспиту Cambridge English : First (FCE) [Текст] / уклад. І. Ф. Шилінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 50 с.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

9

65.298-21я73

М58

   Міжнародний менеджмент і маркетинг [Текст] : консп. лекцій / уклад. Ю. В. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 64 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

10

65.052.201.1ц(0)я73

О-17

   Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. М. Панасюк, І. Я. Назарова, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 49 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

О-17

   Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 30 черв. 2017 р.] / редкол. : Bartosiewicz Slawomir, Henning Drager, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 342 с.

12

66.5(4Укр)

С69

   Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 753 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22064/1/%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d0%b8%202017.pdf.

     Щорічник наукових праць укладено за матеріалами філософських та політологічних читань, які проведені в руслі кафедральної теми: "Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації" та як підсумок набуття навиків із написання наукових досліджень.

13

65.9(4Укр)26

Т33

   Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Текст] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 246 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/21475/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf. – До 10-річчя кафедри фінансів суб'єктів господарювання і страхування.

     У монографії здійснено комплексне обгрунтування теоретичних і прикладних засад формування та еволюції ринку фінансових послуг, удентифіковано основні проблеми та окреслено вектори розвитку страхових послуг. Особливу увагу приділено інноваціям у діяльності суб'єктів господарювання та необхідності модернізації банківської діяльності у контексті трансформації фінансових послуг.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)