Нові надходження ЧЕРВЕНЬ 2018

Категорія: Нові надходження

1

 

   Advanced computer information technologies [Електронний ресурс] = АСІТ 2018 : International Conference Proceedings [Ceske Budejovice, June 1-3, 2018] / responsible for the issue M. Dyvak. – Ceske Budejovice : [w. p.], 2018. – 303 p.

2

336.11(477)=111

Ф59

   Financial Thought of Ukraine : Genesis and Evolution [Текст] : monograph : in two volumes. Volume 1 / A. Krysovatyy, Y. Fedosov, S. Yuriy, P. Yukhymenko ; scientific editor V. Fedosov. – Berlin : [б. в.], 2016. – 602 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Financial Thought...V. 1.pdf.

     This is the original two-volume work by the national economic and financial scientists on the evolution of the financial science of Ukraine. The first volume deals with the theoretical and methodological foundations of the financial science.

                              50 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 50)

3

336.11(477)(031)

Ф59

   Financial Thought of Ukraine : Genesis and Evolution [Текст] : encyclopedia : in two volumes. Volume 2 / A. Krysovatyy, V. Fedosov, S. Yuriy, P. Yukhymenko ; scientific editor V. Fedosov. – Berlin : [б. в.], 2016. – 511 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Financial Thought...V. 2.pdf.

     This is the original two-volume work by the national economic and financial scientists on the evolution the financial science of Ukraine. The second volume includes the biographical information and critical analysis of the scientific.

                               50 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 50)

4

811.112.2(038)

Б67

Bytschok, A.

   Terminologisches Synonym-Worterbuch [Текст] = Термінологічний словник синонімів : словник / A. Bytschok. – Ternopil : TNEU, 2018. – 188 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29499/1/Bychok.pdf.

     Термінологічний словник   синонімів укладено відповідно   до вимог Міністерства освіти та науки України для використання студентами денної та заочно-дистанційної форм   навчання, слухачів магістратури й аспірантури та всіх, хто вивчає німецьку мову.

Цей словник можна широко використовувати при підготовці економістів, медиків, педагогів для успішного функціонування у сучасних умовах праці з огляду на підвищену необхідність у грамотних, досвідчених, кваліфікованих спеціалістах на будь-яких рівнях. Водночас у навчальному процесі досить гостро відчувається потреба у навчальній літературі, яка б поєднувала теорію і практику та реалії сьогодення.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

5

342.951

Р59

Рогач, Лариса Іванівна

   Адміністративно-правова охорона господарських відносин в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Лариса Іванівна Рогач. – К. : ТНЕУ, 2018. – 225 с.

     Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних та практичних питань адміністративно-правової охорони господарських відносин в Україні. В рамках дослідження сформоване авторське поняття адміністративно-правової охорони господарських відносин в Україні у широкому та вузькому значеннях на основі виділених специфічних рис відповідної категорії.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

6

342.951

Р59

Рогач, Лариса Іванівна

   Адміністративно-правова охорона господарських відносин в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Лариса Іванівна Рогач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням теоретичних та практичних питань адміністративно-правової охорони господарських відносин в Україні. В рамках дослідження сформоване авторське поняття адміністративно-правової охорони господарських відносин в Україні у широкому та вузькому значеннях на основі виділених специфічних рис відповідної категорії.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

7

342.9

Д64

Долинний, Андрій Володимирович

   Адміністративно-правове забезпечення національною поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведлення масових заходів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і прцес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Володимирович Долинний. – Суми : СДУ, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи происвячено визначенню змісту та особливостей забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

342.95:328.185(043.3)

М71

Міщенко, Тетяна Михайлівна

   Адміністративно-правове забезпечення організації боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Тетяна Михайлівна Міщенко. – Суми : СДУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню актуальних питань щодо адміністративно-правового регулювання організації боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

9

342.951

С87

Струкова, Крістіна Олексіївна

   Адміністративно-правове забезпечення системи базоплатної правової допомоги в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Крістіна Олексіївна Струкова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 212 с.

     Дисертація є однією із перших у вітчизняній публічно-правовій науці комплексних монографічних праць, у якій розкриті адміністративно-правові аспекти функціонування системи безоплатної правової допомоги в Україні. У результаті проведеного дослідження зроблено ряд концептуальних висновків, висунуто та обгрунтовано низку нових наукових важливих для юридичної практики положень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

10

342.951

С87

Струкова, Крістіна Олексіївна

   Адміністративно-правове забезпечення системи базоплатної правової допомоги в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Крістіна Олексіївна Струкова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших у вітчизняній публічно-правовій науці комплексних монографічних праць, у якій розкриті адміністративно-правові аспекти функціонування системи безоплатної правової допомоги в Україні. У результаті проведеного дослідження зроблено ряд концептуальних висновків, висунуто та обгрунтовано низку нових наукових важливих для юридичної практики положень.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

11

342.9(477)

Б91

Бурбика, Віталій Олександрович

   Адміністративно-правові засади взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Віталій Олександрович Бурбика. – Суми : СДУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено визначенню змісту та особливостей взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

342.726-056.26

К75

Коханчук, Сергій Станіславович

   Адміністративно-правові засади взаємодії органів публічної адміністрації щодо забезпечення прав інвалідів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Станіславович Коханчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений визначеннню сутності та особливостей адміністративно-правових засад взаємодії органів публічної адміністрації щодо забезпечення прав та свобод осіб з інвалідністю. У роботі досліджено сутність прав та свобод осіб з інвалідністю як об'єкт адміністративно-правового регулювання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

13

342.726-056.26

К75

Коханчук, Сергій Станіславович

   Адміністративно-правові засади взаємодії органів публічної адміністрації щодо забезпечення прав інвалідів [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Сергій Станіславович Коханчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 289 с.

     Дисертацію присвячено визначеннню сутності та особливостей адміністративно-правових засад взаємодії органів публічної адміністрації щодо забезпечення прав та свобод осіб з інвалідністю. У роботі досліджено сутність прав та свобод осіб з інвалідністю як об'єкт адміністративно-правового регулювання.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

342.951

Б28

Батраченко, Олег Вікторович

   Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки і порядку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олег Вікторович Батраченко. – Суми : СДУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений визначенню змісту та особливостей забезпечення Національною поліцією країни публічної безпеки і порядку. Розкриваються особливості публічної безпеки і порядку як об'єктів адміністративно-правової охорони і захисту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

342.9(477)

П88

Пунда, Олександр Олегович

   Адміністративно-равове регулювання забезпечення здійснення особистих немайнових прав [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Олегович Пунда. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних з дослідженням поняття, змісту та процесів адміністративно-правового регулювання здійснення особистих немайнових прав.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

330.522.2:6921:338.22(043.3)

Р15

Радєва, Ольга Георгіївна

   Амортизаційна політика як важіль оновлення основних засобів підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Георгіївна Радєва. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню теоретико-методичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо формування амортизаційної політики підприємств машинобудування з метою оновлення основних засобів підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

811.111(075.8)

Г79

Грегоращук, Ю. В.

   Англійська мова за професійним спрямуванням [Текст] / Ю. В. Грегоращук, Н. В. Собецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 110 с.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 9)

18

338.43:332.12

П31

Петруха, Сергій Валерійович

   Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Валерійович Петруха. – К. : ДННУ АФУ, 2018. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних засад, науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо напрямків та механізмів антикризового регулювання аграрного сектору економіки України з урахувнням необхідності забазпечення його сталого розвитку в умовах глобальних кризових викликів та активізації євроінтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

338.242.2:338.433:637.1

П76

Припута, Наталія Володимирівна

   Антимонопольно-конкурентна політика на ринку молока та молокопродуктів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Володимирівна Припута. – К. : ДСЗУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації здійснено наукове обгрунтування теоретико-методичних і практичних засад удосконалення антимонопольно-конкурентної політики на ринку молока та молокопродуктів в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

332.1(4-77)

Б46

   Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Текст] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 672 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29679/1/Benchmarking_region-2018-maket.pdf.

     У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини і України у контексті загальноєвропейських процесів. Акцентовано увагу на теоретичних основах формування регіональної політики, європейській системі територіально-регіональних утворень, трансформації євроінтеграційних намірів України в умовах Брекзиту, поширенні макропруденційному регулюванні.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

21

К95

Куценко, А. Г.

   Будівельна механіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. Г. Куценко, М. М. Бондар, В. В. Яременко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 645 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/bud_meh.pdf#toolbar=0.

     В посібнику розкривається зміст ключових тем у відповідності до вимог програми курсу для студентів напрямів підготовки 131 – Прикладна механіка та 133 – Галузеве машинобудування галузі знань 13 -Механічна інженерія. При цьому допускається можливість використання видання студентами технологічних спеціальностей та різних форм навчання. Розглянуто питання дисципліни, які відповідають вимогам до знань та вмінь з даного курсу, що пред’являються студентам машинобудівних та технологічних спеціальностей з корегуванням в напрямку збільшення обсягу самостійної роботи студентів.

22

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 205 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/бухгалтерський облік збірник задач.pdf.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

23

336.14(075.8)

Л68

Лободіна, З. М.

   Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бюджетна система у схемах.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено у формі таблиць та схем розкрито теми, зміст який формує у студентів знання теоретичних засад бюджету та бюджетних відносин, бюджетної політики та бюджетного механізму, системи доходів та видатків бюджету.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

336.148:352(477)

В22

Вацлавський, Олег Іванович

   Бюджетний контроль в умовах реформування місцевого самоврядування України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олег Іванович Вацлавський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 215 с.

     У дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обгрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями здійснення бюджетного контролю в умовах реформування місцевого самоврядування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

336.148:352(477)

В22

Вацлавський, Олег Іванович

   Бюджетний контроль в умовах реформування місцевого самоврядування України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Іванович Вацлавський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обгрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями здійснення бюджетного контролю в умовах реформування місцевого самоврядування.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

26

327(410)

Г90

Грубінко, А. В.

   Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990 - 2016 рр.) [Текст] = Great Britan in the European foreign and security policy system (1990 - 2016) : монографія / А. В. Грубінко. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 640 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Велика Британія.pdf.

     Публікація є першим монографічним дослідженням історії участі Великої Британії у зовнішній та безпековій політиці Європейського Союзу. Висвітлюються питання ролі Великої Британії у становленні Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу та її вплив на відносини королівства з іншими стратегічними партнерами.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

27

338.45:62:005.59:005.334(043.3)

К66

Корженевська, Вікторія Миколаївна

   Використання економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Миколаївна Корженевська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню теоретико-методичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо використання економічних інструментів антикризового управління діяльністю підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

338.24.021.8+339.747+338.27

К72

Костюченко, Наталія Петрівна

   Вплив політики ЄЦБ на зайнятість в Європейському Союзі в умовах боргової кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Петрівна Костюченко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичному узагальненню потенційних переваг і недоліків використання важелів монетарної політики з метою регулювання рівня зайнятості населення, визначенню викликів монетарної політики у ЄС за умов світової фінансово-економічної кризи, визначенню чинників, які впливають на рівень безробіття в країнах ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

336.74:330.34:334.012.74 (043.3)

М80

Морщ, Ярослава Ігорівна

   Вплив фіскальної політики на економічний розвиток держави в умовах децентралізації фінансових ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ярослава Ігорівна Морщ. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи представлено теоретичні положення і практичні рекомендації стосовно формування і реалізації фіскальної політики з метою стимулювання економічного розвитку держави в умовах децентралізації фінансових ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

321.01:316.46]:327"20"

П88

Пурій, Марія Романівна

   Гегемонія в теорії і практиці міжнародних відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Марія Романівна Пурій. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено грунтовному та цілісному дослідженню явища гегемонії в міжнародних відносинах. Проаналізовано етапи становлення теорії гегемонії у науці про міжнародні відносини, систематизовано основні теоретичні погляди та концепції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

339.9

З-42

Зварич, Р. Є.

   Геоекономічні детермінанти альтерглобалізації [Текст] : монографія / Р. Є. Зварич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. – 376 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30003/1/Monografia_Zvaruch.pdf.

     В монографії досліджено методологію моделювання та прогнозування світової динаміки та напрацьовано концептуальну модель предметної області дослідження альтеглобалізації. Розглянуто парадоксальну теорію глобалізації та проведено оцінку системних викликів неоліберальної моделі світової економіки. Оцінено глобальну економічну перспективу, поляризацію і дивергенцію світової економіки.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

32

К43

Кірєєва, І. Ю.

   Гідроекологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Ю. Кірєєва. – К. : ЦУЛ, 2017. – 662 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/gidroekol.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику висвітлено перелік основних тем з гідроекології відповідно до типової програми. Основні розділи першої частини представляють інформацію про особливості функціонування водних об’єктів, їх екологічні характеристики та прогнозування зміни якості води у водоймах і водотоках в умовах антропогенного впливу. В другій частині наведені дані про специфіку екологічного стану водойм України (морів, озер, річок тощо), які мають значення для природного відтворення або використовання для рибальства, вирощування чи розведення гідробіонтів. У третій частині викладена методика виконання лабораторних та практичних робіт з метою формування у студентів практичних навичок вирішення гідроекологічних завдань.

33

339.92:339(137;519.862)

В65

Войчак, Микола Анатолійович

   Глобальний імператив високотехнічного промислового експорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Микола Анатолійович Войчак. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано теоретичні засади формування парадигми техноглобалізму, розкрито еволюцію технічних укладів та особливості промислового розвитку. Виявлено критерії високотехнологічного виробництва та фактори його розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

339.7

Л55

Лизун, М. В.

   Глобальні виклики регіональної валютної інтеграції [Текст] : монографія / М. В. Лизун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 453 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29498/1/Lyzun_monogr-printB5%20%282%29.pdf.

     У монографії наводиться теоретичний дискурс розвитку процесів регіональної валютної інтеграції. Висвітлено теоретико-методологічні засади формування і функціонування регіональних інтеграційних угрупувань в умовах трансформації геомонетарного простору. Здійснено оцінку економічної ефективності регіональних валютних об'єднань.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

35

342.9 (477)

Ш28

Шатерніков, Микола Іванович

   Господарські суди у системі суб'єктів адміністративного права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Микола Іванович Шатерніков. – Суми : СДУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присв'ячений комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем діяльності господарського суду як суб'єкта адміністративного права.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

М17

Максименко, Д. С.

   Гра – ключ до душі дитини [Електронний ресурс] : гармонізація відносин дитини з навколишнім світом : практична психологія / Д. С. Максименко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 239 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/gra.pdf#toolbar=0.

     Книга присвячена аналізу виховної можливості гри – одному з улюблених і органічних видів діяльності та спілкування дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Автор розглядає дитячу гру як ефективний діагностичний, корекційний, розвиваючий і виховний засіб, який дозволяє дорослим не тільки знайти шлях до душі дитини, допомогти їй відкрити красу навколишнього світу і людських відносин, а й самим відчути радість від ігрового спілкування з дитиною. Охарактеризовані показники ефективності застосування ігрових процедур, чітко прописані діагностичні критерії ігрової поведінки і переживань дітей. Грунтуючись на фундаментальних уявленнях видатних дослідників, автор враховує багато нюансів (особливості віку дитини, проблеми її розвитку, поведінки, реакції дорослих), вимоги до створення ігрового середовища вдома і поза ним, передбачаючи багато питань, які можуть виникнути у дорослих читачів.

37

336.7(075.8)

Г89

   Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 892 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30004/1/Dziubluk_Groshi_ta_kredyt.pdf.

38

657.6

П35

Письменна, М. С.

   Державний аудит та аналіз публічних закупівель : теорія, методологія та практика [Текст] : монографія / М. С. Письменна. – К. : ЦУЛ, 2017. – 452 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/derzh_audyt.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено дослідженню проблеми концептуального підходу до побудови системи державного аудиту та аналізу публічних закупівель у теоретичному, методологічному та організаційному аспектах. Проаналізовано та узагальнено міжнародну практику державного аудиту, аналізу та моніторингу закупівель за державні кошти. Запропоновано парадигму державного аудиту та аналітично-інформаційного забезпечення здійснення публічних закупівель, спрямованих на створення контрольованого середовища виконання бюджетними установами соціальних функцій на етапі використання державних коштів для закупівель товарів, робіт (послуг).

39

Л65

Лиходєєва, Г. В.

   Диференціальні рівняння : працюємо самостійно [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч. 2 : Диференціальні рівняння вищих порядків. Системи звичайних диференціальних рівнянь / Г. В. Лиходєєва, К. Ю. Пастирєва. – К. : ЦУЛ, 2018. – 141 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/dyferents_riv_2.pdf#toolbar=0.

     У посібнику надано основні відомості з теорії диференціальних рівнянь вищих порядків та систем звичайних диференціальних рівнянь, плани практичних занять, варіанти індивідуальних розрахункових завдань, орієнтовні теми курсових робіт, задачі для самостійного опрацювання, питання та тестові завдання для самоперевірки. Окремо подано значну кількість задач з розв’язаннями та довідковий матеріал. Така структура посібника надає можливість організувати ефективну самостійну роботу студентів.

40

517.9(075.8)

Л65

Лиходєєва, Г. В.

   Диференціальні рівняння : працюємо самостійно [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 : Звичайні диференціальні рівняння першого порядку / Г. В. Лиходєєва, К. Ю. Пастирєва. – К. : ЦУЛ, 2018. – 145 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/dyferents_riv_1.pdf#toolbar=0.

     У посібнику надано основні відомості з теорії диференціальних рівнянь вищих порядків та систем звичайних диференціальних рівнянь, плани практичних занять, варіанти індивідуальних розрахункових завдань, орієнтовні теми курсових робіт, задачі для самостійного опрацювання, питання та тестові завдання для самоперевірки. Окремо подано значну кількість задач з розв’язаннями та довідковий матеріал. Така структура посібника надає можливість організувати ефективну самостійну роботу студентів.

41

334.78:658/.114.5

С79

Степанець, Дмитро Сергійович

   Діагностика дисбалансів розвитку підприємств вертикально інтегрованих корпоративних структур [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Сергійович Степанець. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальне завдання розробки науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо діагностики рівня дисбалансів розвитку підприємств вертикально-інтегрованої корпоративної структури енергетичної галузі.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

336.71:338.246.025.2(477)

Г59

Гойхман, Михайло Ісаакович

   Діагностика проблемних ситуацій та державне регулювання функціонування банківського сектору в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Ісаакович Гойхман. – К. : ДВНЗ УБС, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі уточнено теоретичні засади державного регулювання функціонування банківського сектору та виокремлено його основні принципи. Визначено сутнісне розуміння та вплив проблемних ситуацій на функціонування банківського сектору та зміст державного регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

Ш38

Шевченко, О. О.

   Еволюція господарської системи : методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Шевченко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 303 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/evol.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено критичному висвітленню теоретико-методологічних засад дослідження еволюції господарської системи у світовій економічній думці. Проаналізовано погляди й підходи до означеної проблеми, доведено, що розкриття сутнісних моментів еволюції господарських систем, її періодизації можливе лише на підґрунті методології некласичної науки. Розкрито процес становлення та еволюції господарських систем в частині конкретно-історичних особливостей розвитку. Проведено аналіз найважливіших економічних концепцій господарських систем, сформованих в межах основних та альтернативних течій світової економічної думки: німецької історичної школи, неокласики, кейнсіанства, монетаризму тощо. Показано багатогранність досліджень проблем еволюції господарської системи сучасною економічною наукою: створення теоретичних концепцій та розробка практичних рекомендацій щодо економічної політики, новації в методології аналізу, прогностичних висновках тощо. Представлено авторський погляд на модель національної господарської системи України, шляхи її формування та наукового осмислення в економічній думці кінця ХХ–початку ХХІ ст.

44

332.33:504

П52

Полтавець, Анатолій Миколайович

   Еколого-економічна оцінка рекреаційного потенціалу землекористування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Анатолій Миколайович Полтавець. – К. : НУБіПУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження здійснено комплексний аналіз теоретичних та практичних засад рекреаційної діяльності як форми природокористування. Розкрито зміст понять "землі рекреаційного прищначення" і "рекреаційні теорії".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

339.92(477)

Ф72

Фліссак, К. А.

   Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів України [Текст] : монографія / К. А. Фліссак. – Тернопіль : Новий колір, 2016. – 811 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економічна дипломатія.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню теоретичних засад сучасної економічної дипломатії та практики її застосування Україною. Розглянуто сутність та еволюцію економічної дипломатії як науки, як форми діяльності держави та як інструмента в практиці зовнішньоекономічної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

46

332.3:332.142.6

М34

Матушевич, Наталія Петрівна

   Економічна оцінка лісових ресурсів України та напрями їх капіталізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Наталія Петрівна Матушевич. – К. : НУБіПУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методичних основ та вдосконаленню методичних підходів до економічної оцінки лісових ресурсів та напрямів їх подальшої капіталізації як необхідної умови прийняття ефективних управлінських рішень у сфері лісокористування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

338.246.8:658-5-044.3

П56

Пономаренко, Тетяна Вадимівна

   Забезпечення економічної стійкості підприємств та її оцінювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Вадимівна Пономаренко. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2017. – 39 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню теоретичних, методологічних і практичних проблем забезпечення економічної стійкості підприємств та її оцінювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

004.056.55

Т45

Титарчук, Євгеній Олександрович

   Захист персональної інформації користувачів комп'ютерних систем при використанні публічних хмарних сервісів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Євгеній Олександрович Титарчук. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поставлена та вирішена актуальна задача захисту персональної інформації користувачів комп'ютерної системи, одним із компонентів якої є публічний хмарний сервіс, шляхом удосконалення моделі взаємодії компонентів комп'ютерної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

М17

Максименко, Д. С.

   Здоров'я дитини в сучасному інформаційному середовищі [Електронний ресурс] : практична психологія / Д. С. Максименко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 224 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zdorov_dytyny.pdf#toolbar=0.

     Книга висвітлює проблему здоров’я і безпеки сучасних дітей і підлітків при взаємодії з джерелами масової інформації (телебаченням, журналами, інтернет-ресурсами, комп’ютерними іграми тощо) і буде корисна як фахівцям (педагогам, психологам, соціологам), так і батькам, які прагнуть допомогти дошкільникам і школярам залишитися здоровими і незалежними від небажаних впливів цифрового світу і медіапростору. Адресована також студентам педагогічних коледжів і вузів з дисциплін професійного циклу (педагогіка, методика навчання і виховання, методика пізнавального і соціально-особистісного розвитку дошкільника, методика викладання інтегрованого курсу «Навколишній світ» у початковій школі тощо), для проходження педагогічної практики.

50

Д21

Дахно, І. І.

   Зовнішньоекономіна діяльність-3 [Електронний ресурс] / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – К. : ЦУЛ, 2018. – 356 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zed_3.pdf#toolbar=0.

     Ця книга є продовженням серіалу навчальних посібників з управлінських і правових аспектів зовнішньоекономічної діяльності, що публікується Центром учбової літератури з 2006 року. З початку 2015 року серіал продовжується у вигляді томів, які можуть використовуватися автономно.

Докладено зусиль, щоб і ця книга бла оригінальною і містила інформацію, яку читачі не могли дістати з інших джерел, у тому числі з Інтернету.

Книга розрахована на викладачів, студентів, фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також на широке коло читачів, які цікавляться актуальними економічними і правовими проблемами сучасної України і світу.

51

339.54(477:5-11):339.92

Т76

Трофимчук, Анна Павлівна

   Зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Анна Павлівна Трофимчук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів розвитку зовнішньоторговельного співробітництва між Україною та країнами Східної Азії в умовах розвитку процесів глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

І-65

   Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, В. Є. Данкевич [та ін.] ; за ред. Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус. – К. : ЦУЛ, 2017. – 354 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/iskluziv.pdf#toolbar=0.

     У монографії, на основі сучасних теоретико-методологічних підходів до проблем забезпечення інклюзивного розвитку економіки, досліджено особливості функціонування сільської економіки під впливом глобалізаційних викликів та з урахуванням європейського і міжнародного досвіду щодо формування основних засад аграрної політики. Розкрито значення інклюзивного зростання для сільської економіки та досліджено особливості європейської моделі сільського розвитку. Особливого значення набули сучасні тренди сільської економіки з акцентуванням на механізми розвитку земельних відносин, трудового потенціалу, гендерних особливостей, біоекономіки, органічного виробництва агропродовольчої продукції тощо. Окремими питаннями висвітлено аспекти обліку та контролю організації та інституційного забезпечення сільського підприємництва.

53

330.341.11:378.31

М12

Магута, Ольга Вікторівна

   Інноватизація вищої освіти в Україні на основі залучення цільового капіталу (ендавменту) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Вікторівна Магута. – К. : ІПК ДСЗУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено роль вищої освіти в інтелектуалізації процесу інноваційного розвитку економіки; проведено аналіз тенденцій розвитку вищої освіти як сектору наукової та інноваційної діяльності, досліджено структуру джерел фінансового забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

621.002:658.5.012. (043.3)

Я92

Яценко, Богдан Ігорович

   Інноваційне управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Богдан Ігорович Яценко. – Х. : УІПА, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрентуванню теоретико-методичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

330.341.1:338.24:167

Б44

Бєлякова, Оксана Володимирівна

   Інноваційний розвиток національної економіки: механізм взаємодії бізнесу, науки і влади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Володимирівна Бєлякова. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальну наукову проблему щодо розробки теоретико-методологічних основ, концептуальних засад, організаційно-методичних підходів до формування механізму взаємодії бізнесу, науки і влади в процесі інноваційного розвитку національної економіки при переході до структурно-функціональної організації НІС за моделлю "потрійна спіраль".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

811.111(075.8)

І-67

   Іноземна мова [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Ф. Шилінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 43 с.

     Матеріали, представлені у методичних рекомендаціях, спрямовані на формування професійної іншомовної компетенції студентів спеціальностей на формування професійної іншомовної компетенції студентів спеціальностей галузі знань "Інформаційні технології" і є доповненням тематичного матеріалу, представленого у робочій програмі з дисципліни "Іноземна мова".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

57

811.111(075.8)

І-67

   Іноземна мова [Текст] : метод. розробка / уклад. Т. В. П'ятничка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 58 с.

     Ціль даної методичної розробки перевірити рівень та якість засвоєння студентами практичних навичок використання основних граматичних структур та словникового запису в англомовній діяльності професійного спрямування.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

58

П65

Поченчук, Г. М.

   Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації [Електронний ресурс] : монографія / Г. М. Поченчук. – К. : ЦУЛ, 2016. – 421 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/instut_rozvykoc.pdf#toolbar=0.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади трансформаційних процесів інституціональної структури економіки в умовах фінансової глобалізації. Розглянуто інституціональну систему, інституціональну структуру та середовище економіки з позицій співставлення екзогенного та ендогенного впливу на розвиток економічної системи. Розкрито особливості виникнення, впровадження та реалізації інституціональних змін в контексті причинно-наслідкового та функціонального зв‘язку різних проявів процесів розвитку (інституціонального, економічного, фінансового) через взаємовпливи технологічних, фінансових та інституціональних інновацій.

Проаналізовано вплив фінансових чинників на інституціональні перетворення економіки на різних рівнях економічного агрегування. Розкрито особливості прояву фінансіалізації в інституціональних змінах та її вплив на інституціональне реформування через зростання відкритості та взаємопов‘язаності економічних систем та економічних агентів. Охарактеризовано потенційні можливості використання результатів фінансових інновацій та необхідність їх відповідного інституціонального забезпечення для реформування економіки України. Обґрунтовано рекомендації щодо переформатування механізмів забезпеченості фінансовими послугами та соціальними благами на основі використання потенціалу фінансової системи та зміни участі держави.

59

34(075.8)

З-17

Зайцева-Калаур, І. В.

   Інформаційне право [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 228 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційне право. 2017.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито зміст, сутність та найважливіші особливості нового для країни соціально-юридичного феномену - інформаційне право. Наведено визначення основних понять та категорій. Проаналізовано сучасне міжнародне та національне інформаційне законодавство, визначено його структуру та перспективи розвитку.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 3)

60

[004:339.138]:640.43

П77

Присакар, Ірина Ігорівна

   Інформаційні технології в маркетинговій діяльності підприємств ресторанного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Присакар. – К. : КНТЕУ, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів застосування інформаційних технологій у маркетингові діяльності підприємств ресторанного господарства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

61

86.38я73

І-87

   Ісламознавство [Електронний ресурс] : нав.-метод. посіб. з конфес.-практ. релігієзнавства для студ. філософ. факультету / М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко, Т. І. Лубська, В. І. Лубський ; за ред. М. В. Лубської. – К. : ЦУЛ, 2018. – 632 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/islamoznavstvo.pdf#toolbar=0.

     Розглянуто час і місце винекнення ісламу. Соціально-економічні та історичні причини винекнення ісламу, напрямки в ісламі. В хрестоматичному матеріалі показані розділи: що повинен знати віруючий мусульманин; іслам в запитаннях і відповідях; фрагменти книги Ісаака Фаріда "Бути мусульманином".

62

364(091)(075.8)

Ф95

Фурман, А. В.

   Історія соціальної роботи [Текст] : підручник / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – К. : Академія, 2018. – 160 с. – (Альма-матер). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія соціальної роботи.pdf.

     Підручник відображає процес становлення соціальної роботи як науки і професійної практики від стародавніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, а також у країнах Європи і США, описує головні події та роль історичних осіб в універсумі норм і цінностей соціальних принципів порозуміння, взаємодопомоги, толерантності.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 10, Абонемент. – 87)

63

І-90

   Історія християнського церковного права [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко, Т. І. Лубська, В. І. Лубський ; за ред. М. В. Лубської. – К. : ЦУЛ, 2019. – 640 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/istoria_hryst_tserk_pr.pdf#toolbar=0.

    У посібнику досліджуються особливості предмету церковного (канонічного) права, його місце в системі гуманітарного знання; грунтовні положення церковно-канонічного права; основні поняття; основні структурно-правові елементи цього права, їх можливості; сутність і значення церковно-канонічного права в духовно-культурному житті суспільства і особистості.

64

338.43:330.342

Б83

Бородіна, Олександра Сергіївна

   Комплементарний розвиток аграрної сфери України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Сергіївна Бородіна. – К. : ДУ "ІЕП НАНУ", 2018. – 20 c.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методологічні засади комплементарності як явищ, притаманного різним сферам буття і наукового пізнання, дано визначення комплементарнрго розвитку в аграрній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

004.021

З-38

Захарченко, Тарас Леонідович

   Композитосутнісні моделі адаптивних процесональних середовищ [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології / Тарас Леонідович Захарченко. – К. : ІТІГІП, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню задачі ефективної побудови якісних та надійних моделей інформаційно-технологічних процесів, зокрема процесів розробки апаратного та програмного забезпечень.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

62-503.55

Р32

Рева, Сергій Миколайович

   Комп'ютеризована система контролю, діагностика та управління параметрами рентгенівського випромінювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Сергій Миколайович Рева. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішується науково-технічна задача - розробка математичних моделей та методів зменшення дози опромінення на основі спеціалізованої комп'ютеризованої системи контролю, діагностика та управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

004.9(075.8)

К63

   Комп'ютерна графіка [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. В. Гураль, К. М. Березька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

68

Л65

Лиходєєва, Г. В.

   Комп'ютерний практикум з математичної статистики [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Лиходєєва. – К. : ЦУЛ, 2018. – 98 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/komp_pr_matem_stat.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику містяться лабораторні роботи, короткі теоретичні відомості з математичної статистики та методичні рекомендації для проведення комп’ютерного практикуму з математичної статистики, метою навчання якого є формування у студентів знань і умінь щодо опрацювання статистичних даних засобами комп’ютерних технологій, досвіду дослідницької діяльності.

69

К64

   Конкурентоспроможність будівельної організації - основа виживання економіки [Електронний ресурс] : монографія / В. І. Савенко, С. С. Савенко, С. І. Доценко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 218 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/konkurent_bud.pdf#toolbar=0.

     Зниження економічного ефекту від діяльності будівельної галузі впливає на національну економіку України, яка останніми роками характеризувалася від'ємним торговим балансом та зниженням темпів будівництва. Тому виникає гостра потреба у впровадженні інноваційних підходів до покращення як виробничих

систем, так і систем управління будівельними організаціями. Одним з важливих завдань є вирішення проблем адаптації до конкурентного середовища, що швидко змінюється. Досвід розвинутих країн свідчить, що найбільш ефективно такі завдання вирішують підприємства, основою діяльності яких є принципи

стратегічного управління, зокрема, розробка і реалізація стратегії підвищення конкурентоспроможності та ділової досконалості на базі енергоефективних технологій, моделей досконалості EFQM та широкого застосування наукових розробок у виробництві.

Значним вкладом в розробку методик стратегічного управління, в тому числі і в сфері забезпечення конкурентоспроможності, є дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених: Р. Акоффа, І. Ансоффа, К. Боумена, Б. Карлофа, Ф. Котлера, Дж. Б. Куіна, Г. Мінцберга, М. Портера, А. Томпсона, О. С. Віханського, В. Г. Герасимчука, Г. Я. Гольдштейна, В. Д. Маркової, О. В. Козаченка, В. Ф. Оберемчука, С. Ф. Покропивного, М .М. Треньова, Р. Б. Тяна, Е. О. Уткіна, З. Е. Шершневої, П. Я. Калити С.Д. Бушуєва О.О.Богданова .,О.Ф. Осипова А.І.Пригожина ,та ін.

В роботах Еур’янова А. Б., Еришко О. А. розкрито, що важливими етапами стратегічного управління є розробка стратегій на основі аналізу середовища підприємства з метою виявлення сильних та слабких сторін. При цьому доцільно розглядати зовнішнє середовище з точки зору його поділу на мікро – та макросередовище із наявними, відповідно, внутрішніми й зовнішніми чинниками впливу на діяльність підприємства. Вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища – це безперервний процес спостереження, вивчення та контролю дії внутрішніх і зовнішніх щодо підприємства чинників із тим, щоб своєчасно та вичерпно визначити можливості й загрози для підприємства, тобто позитивну і негативну дію зовнішніх і внутрішніх чинників. Однак питання щодо формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю будівельних організацій недостатньо досліджене і потребує подальшої розробки. Єдиний вірний шлях до виходу з економічної кризи – це розвиток ділової досконалості і культури виробництва на усіх ланках виробництва і створення Державою і суспільством сприятливих. умов для зміцнення і розвитку підприємств. Це дозволить досягти, з одного боку, конкурентних переваг у вигляді становища низько-витратного

підприємства, з другого боку – більш ефективної реалізації будівельних проектів на основі оптимізації управління і фінансування будівельно-монтажних робіт. Як відомо будівельна галузь стимулює оздоровлення і розвиток багатьох галузей і економіки Держави в цілому.

70

005.332.4:664.788

Н69

Нісходовська, Олена Юріївна

   Конкурентоспроможність підприємств по вирощуванню круп'яних культур [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Нісходовська. – К. : МАУП, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні положення формування теорії конкуренції та виділено основні етапи її розвитку; обгрунтовано науково-методичні положення щодо визначення преліку факторів і показників формування конкурентних переваг підприємств по вирощуванню круп'яних курьтур.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

332.146:339.137:351.863(477)

Б61

Білик, Ростислав Романович

   Конкурентоспроможність регіонів України в системі зміцнення їх економічної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ростислав Романович Білик. – Львів : ДУ"ІРД НАН України", 2017. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні основи формування конкурентоспроможності регіону, висвітлено сутнісні характеристики економічної безпеки регіону, економічні інтереси регіонів у системі зміцнення економічної безпеки, розкрито досвід європейської політики забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки субнаціональних утворень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

657.6(075.8)

К65

   Контроль фінансово-господарської діяльності підприємств АПВ [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 15 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

73

336.77(075.8)

М18

Малахова, О. Л.

   Кредитний менеджмент [Текст] : метод. вказівки / О. Л. Малахова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29507/1/%D0%9A%D0%9C_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%281%29.pdf.

     У методичних вказівках розкривається зміст основних тем курсу "Кредитний менеджмент", що відображають базові теоретичні аспекти організації кредитної діяльності банківських установ та практичні аспекти його провадження на мікро- та регулювання на макроекономічному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

74

336.77:338.432

Г94

Гула, Алла Сергіївна

   Кредитування суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Алла Сергіївна Гула. – К. : ДВНЗ УБС, 2017. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі запропоновано інструментарій кредитування суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки, що передбачає взаємодію трьох рівнів ієрархії управління: макро-, мезо- та мікрорівнів (держава - регіон - аграрні підприємства), що грунтується на комплексному використанні економіко-математичних моделей і містить шість взаємопов'язаних та послідовних блоків: визначення цілей і завдань розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

К82

   Кримінально-виконавче право України у схемах та таблицях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29490/1/Krimin%20vicon%20pravo.pdf.

76

811.111(075.8)

Г94

Гумовська, І. М.

   Лексико-граматичні тести з фахової англійської мови [Текст] : метод. розробка / І. М. Гумовська. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 82 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

77

658.7:339.33

К73

Котова, Марина Володимирівна

   Логістичні стратегії підприємства оптової торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Володимирівна Котова. – К. : КНТЕУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів формування й реалізації логістичних стратегій підприємства оптової торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

336.77:332.834

К29

Каток, Вікторія Вікторівна

   Макроекономічне прогнозування і планування доходів Державного бюджету України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Вікторівна Каток. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню наукового завдання, яке полягає у розвитку теоретико-методичних положень і розробці на цій основі практичних рекомендацій щодо удосконалення макроекономічного прогнозування та планування доходів бюджету.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

339.138(075.8)

М27

   Маркетинг [Текст] : консп. лекцій / уклад. Н. Р. Іванченко, Т. М. Борисова, Р. Б, Окрепкий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 50 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

80

[339.138:005.21:621(477)]:339.94

А56

Аль-Газу, Алі Ахмед Мохамед

   Маркетингова стратегія виходу українських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Алі Ахмед Мохамед Аль-Газу. – Покровськ : ДВНЗ ДНТУ, 2017. – 25 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено мотиви та конкретизовано цілі виходу промислових підприємств на зарубіжні ринки. Встановлено, що формування стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки передбачає різні варіанти, що характеризуються способами виходу, вибором каналів збуту, гнучкістю, видами контролю, кожен з яких пов'язаний з певними витратами та ризиками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

631.11.027

З-13

Завальнюк, Катерина Сергіївна

   Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Сергіївна Завальнюк. – К. : НУБПУ, 2018. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи автором уточнено зміст понять "стратегія" та "маркетингова стратегія". Проведено класифікацію маркетингових стратегій зростання на основі позицій провідних вітчизняних та іноземних науковців.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

658.3.007

Л46

Лень, Тамара Валеріївна

   Маркетингові стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тамара Валеріївна Лень. – Херсон : ХНТУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних положень і розробленню науково-практичних рекомендацій щодо стратегізації маркетингового управління персоналом машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

М50

   Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації [Електронний ресурс] : монографія / під заг. ред. О. М. Лівінського, В. І. Савенка, С. П. Пальчика, О. Ю. Черткова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 232 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/menedzh_aykosti.pdf#toolbar=0.

     З погляду управління якістю у виробництві, необхідно встановити стандарти якості в кількісній формі.Саме з цієї причини фахівці витратили так багато часу на те, щоб виразити ці стандарти, наскільки це можливо, у вигляді кількісних вимірюваних фізичних властивостей. Проте це не означає, що суб'єктивні оцінки якості тепер відходять на другий план. Навпаки, саме ці оцінки - предмет комерційного інтересу.

Розглядаючи проблему ширше, можна побачити, що у будь-який момент часу існують цілком конкретні людські бажання, які можуть бути задоволені шляхом перетворення початкових матеріалів на кінцеву продукцію різного призначення. Ці бажання мають статистичну природу, оскільки якість кінцевого виробу, виражена в термінах фізичних характеристик, бажана однією людиною, може не співпадати з бажанням всіх інших.

84

004.7:519.2

І-19

Іванісенко, Ігор Миколайович

   Методи балансування навантаження у розподілених системах з урахуванням самоподібних властивостей вхідних потоків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ігор Миколайович Іванісенко. – Х. : ХНУР, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано нове вирішення актуальної науково-практичної задачі розробки методів балансування навантаження, які враховують властивості самоподібності трафіка і використання ресурсів кожного вузла та всієї розподіленої системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

004.0565:621.39(043.3)

Г56

Гнатюк, Віктор Олександрович

   Методи обробки кіберінцидентів в інформаційно-телекомунікаційних систумах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Віктор Олександрович Гнатюк. – К. : НАУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розв'язанню актуальної науково-практичної задачі розробки і дослідження нових ефективних методів обробки КбІ в ІТС протягом всього їх життєвого циклу для розширення функціональних можливостей центрів реагування на КбІ CSIRT.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

658.589(477)(043.3)

Ш63

Шипуліна, Юлія Сергіївна

   Методологічні засади формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Сергіївна Шипуліна. – Х. : НТУ ХПІ, 2018. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню та науковому обгрунтуванню концептуальних положень, теоретичних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування інноваційно-сприятливого середовища на промислових підприємствах на основі їх інноваційної культури в контексті забезпечення їх інноваційного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

Є27

Євтушенко, М. Ю.

   Методологія наукових досліджень у рибництві [Електронний ресурс] : навч. посіб. для підготовки фахівців за напрямом "Водні біоресурси та аквакультура" / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк. – К. : ЦУЛ, 2017. – 296 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/metod_nauk_dosl.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику викладено основні пріоритетні напрями наукових досліджень у рибництві, їх форми та види, процеси планування, організації та особливості проведення наукових експериментальних, науково-господарчих та виробничих наукових досліджень у рибництві. Значна увага приділена питанням обробки, систематизації та узагальнення результатів наукових досліджень, їх оприлюднення та порядок оформлення заключного звіту з наукової роботи. Представлено також інформаційний матеріал щодо порядку патентування результатів наукових досліджень та їх впровадження в практику рибної галузі.

88

656.7.08:614.862:004.056.5

Г56

Гнатюк, Сергій Олександрович

   Методологія підтримки процесів формування та забезпечення державної системи кібербезпеки в галузі цивільної авіації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Сергій Олександрович Гнатюк. – К. : НАУ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної науково-практичної проблеми створення методології підтримки процесів формування та забезпечення державної системи   КБ в галузі ЦА на основі розроблених теоретичних основ, методів, моделей та засобів забезпечення захисту КАІС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

004.056:336.71

Є25

Євсеєв, Сергій Петрович

   Методологія побудови системи безпеки банківських інформаційних ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.05.01- інформаційна безпека держави / Сергій Петрович Євсеєв. – К. : НАУ, 2018. – 39 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи запропоновано концепцію побудови синергетичної моделі загроз безпеці БІР, базис якої складає трирівнева модель стратегічного управління безпекою інформаційних технологій в АБС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

339.7(075.8)

М58

   Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Й. Круп'як. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 52 с.

     Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини" дають змогу використовувати набуті знання щодо вибору способів реалізації міжнародних факториногових, форфейтингових, лізингових операцій та здійснення системного аналізу проблем світової економіки, міжнародного бізнесу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

91

М17

Максименко, Д. С.

   Мовленнєвий і психічний розвиток дітей раннього віку. [Електронний ресурс] : практична психологія / Д. С. Максименко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 192 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/movlen.pdf#toolbar=0.

     Практичний посібник може бути корисним логопедам, психологам, дефектологам, педагогам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та всім, хто цікавиться психологією стосунків з дітьми.

92

004.94:378.147

С12

Савельєв, Максим Володимирович

   Моделі та інструментальні засоби інформаційної технології підтримки університетських бізнес-інкубаторів ІТ-компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Максим Володимирович Савельєв. – К. : ІПММІС, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений проблемі пошуку та розробки ефективних моделей і методів управління технологічним процесом бізнес-центру (інкубатора) при університеті з " вирощування" нових ІТ-компаній. Описано модель ІТ-стартапу, його життєвого циклу в такому бізнес-центрі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

004.942

Б12

Бабій, Андрій Степанович

   Моделі, методи та інтелектуальна інформаційна технологія аналізу неоднорідних послідовностей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Степанович Бабій. – Х. : ХНУР, 2017. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано нове вирішення актуальної науково-практичної задачі розробки моделей, методів та інтелектуальної інформаційної технології аналізу неоднорідних послідовностей даних для оцінювання поточного стану предметних областей в інформаційно-аналітичних системах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

519.866:658.16:510.644.4

К93

Курінєнко, Ольга Василівна

   Моделювання ймовірності банкрутства підприємств на основі теорії нечіткої логіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Ольга Василівна Курінєнко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні положення, методичні та практичні аспекти щодо моделювання ймовірності банкрутства підприємств на основі теорії нечіткої логіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

658:512.011:681.326:519.713

О-24

Обрізан, Володимир Ігорович

   Мультиверсний паралельний синтез цифрових структур на основі SystemC специфікації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Ігорович Обрізан. – Х. : ХНУР, 2017. – 24 с.

     Метою автореферату дисертаційного дослідження суттєве зменшення часу проектування обчислювальних архітектур і підвищення якості цифрових виробів шляхом мультиверсного синтезу структури цифрового виробу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

004(075.8)

Н61

   Низові комп'ютерні системи управління [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 70 с.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

97

811.112.2(075.8)

Ц18

Царик, О. М.

   Німецька мова [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Царик, Т. Я. Паничок. – Тернопіль : Вектор, 2017. – 126 с.

     Навчально-методичний посібник з німецької мови призначений для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, які володіють німецькою мовою на рівні європейських стандартів В1 - В2. Посібник призначений для формування навичок читання і розуміння аутентичних текстів професійної сфери, розширення словникового запасу з тематики, що вивчається, для формування навичок професійної комунікації в усній та письмовій формах.

                              2 прим. (Бібліот. ЮФ. – 2)

98

339.9

К60

Колінець, Л. Б.

   Новий світовий фінансовий порядок [Текст] : монографія / Л. Б. Колінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29699/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_maket.pdf.

     У монографії розглядаються теоретичні та практичні аспекти проблеми формування нового світового фінансового порядку. Автором розкрито суть та детермінанти трансформації світового фінансового порядку, конкретизовано його інституційну архітектуру, подано альтернативні сценарії становлення нового світового фінансового порядку.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

99

657(075.8)

О-17

   Облік в агропромисловому виробництві [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

100

657:338.24(075.8)

О-17

   Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

101

657.471:663.54(043.3)

К68

Король, Світлана Яківна

   Обліково-інформаційне забезпечення управління соціально відповідальним підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Світлана Яківна Король. – К. : КНТЕУ, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методологічні засади і надано наукове обгрунтування практичних положень обліково-інформаційного забезпечення прийняття рішень та прозорості господарської діяльності соціально відповідального підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

631.11:338.43

У74

Ус, Сергій Іванович

   Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств в нестабільному ринковому середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Іванович Ус. – К. : НУБіПУ, 2017. – 22 c.

     У авторефераті дисертаційного дослідження проведено узагальнення теоретичних положень оптимізації виробництва. Поглиблено визначення поняття "оптимізація виробництва" та відображено взаємозв'язок приватних інтересів бізнесу з соціальними та екологічними інтересами суспільства при організації виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

338.47:658.5

Б82

Борисова, Лариса Євгеніївна

   Організаційні складові розвитку телекомунікаційних підприємств на стадіях життєвого циклу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Лариса Євгеніївна Борисова. – К. : ДУТ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячений обгрунтуванню теоретико-методичних та прикладних положень щодо розвитку організаційних складових телекомунікаційних підприємств на стадіях життєвого циклу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

338.47:658.5

Б82

Борисова, Лариса Євгенівна

   Організаційні складові розвитку телекомунікаційних підприємств на стадіях життєвого циклу [Текст] / Лариса Євгенівна Борисова. – К. : ДУТ, 2017. – 21 с.

105

339.944:65.014.1

К20

Капталан, Сергій Михайлович

   Організаційно-економічне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Михайлович Капталан. – Одеса : ОНЕУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретичних і методичних положень, а також здійсненню аналізу резервів удосконалення організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

339.13:631.173.2(477)

С44

Скоцик, Віталій Євстафійович

   Організаційно-економічний механізм формування та функціонування ринку сільськогосподарської техніки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віталій Євстафійович Скоцик. – ВІнниця : ВНАУ, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методологічгі засади формування та функціонування ринку сільськогосподарської техніки. Розглянуто його сутність, зміст і особливості, удосконалено методологічні та методичні основи дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

О-64

   Організаційно-економчний механізм енергозбереження [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 154 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30001/1/Monografia_Energozberezennja.pdf.

108

О-72

   Освітньо-виховні програми : організація оздоровлення та відпочинку дітей [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / упоряд. В. М. Бездень, Н. В. Щубелка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 164 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osvit_vyhov_prag.pdf#toolbar=0.

     У даному методичному виданні подаються рекомендації щодо складання освітньо-виховних програм для реалізації в закладах дитячого оздоровлення та відпочинку. Методичні рекомендації описують методику побудови освітньо-виховних програм, містять вимоги до структури, змісту, порядку оформлення програми та визначають поняття, що використовуються в сфері дитячої рекреації.

109

339.138(075.8)

О-75

   Основи маркетингу [Текст] : консп. лекцій / уклад. Л. Я. Турчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 58 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

110

[330.342.3+339.2](477)

В25

Вдовічен, Анатолій Анатолійович

Особливості формування та механізм регулювання макроекономічний диспропорцій економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анатолій Анатолійович Вдовічен. – К. : НУБіПУ, 2017. – 39 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню методологічних засад та розробленню методичних підходів до систематизації глобальних диспропорцій та внутрішніх диспропорцій економіки України, практичних рекомендацій щодо формування механізму регулювання диспропорційності національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

330.131.7:336.77

П43

Погоріла, Вікторія Миколаївна

   Оцінка кредитоспроможності банку на ринку міжбанківського кредитування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Миколаївна Погоріла. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретичних засад оцінки кредитоспроможності банку-позичальника, розробці методичних підходів та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо удосконалення окремих елементів системи оцінки кредитоспроможності банків-позичальників в умовах макроекономічної нестабільності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

658.589:658.152:692

М59

Микитюк, Віталій Петрович

   Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств : інвестиційний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Віталій Петрович Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі узагальнено наукові підходи до визначення поняття інноваційної діяльності підприємства. Досліджено роль інвестиційній в інноваційну діяльність підприємств. Систематизовано теоретичні та практичні способи визначення ефективності інноваційної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

113

658.589:658.152:692

М59

Микитюк, Віталій Петрович

   Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств : інвестиційний аспект [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Віталій Петрович Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 220 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено наукові підходи до визначення поняття інноваційної діяльності підприємства. Досліджено роль інвестиційній в інноваційну діяльність підприємств. Систематизовано теоретичні та практичні способи визначення ефективності інноваційної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

336.226(477):330.15(043)

Ш50

Шерстюкова, Карина Юріївна

   Перерозподіл природно-ресурсної ренти в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Карина Юріївна Шерстюкова. – К. : ІПКДСЗУ, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуального науково-практичного завдання щодо перерозподілу природно-ресерсної ренти та регулювання цього процесу в сучасних умовах економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

382.33:331.101.262:330.341.1

А45

Ал-Далаіен, Рашад Халіф Хаммад

   Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Рашад Халіф Хаммад Ал-Далаіен. – Полтава : ПДАА, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці й обгрунтуванню теоретичних і прикладних положень формування і підвищення ефективності використання ресурсів та їх потенціалу сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

А61

Амеліна, С. М.

   Підготовка перекладачів у зарубіжних університетах до застосування інформаційних технологій [Електронний ресурс] : монографія / С. М. Амеліна, Р. О. Тарасенко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 255 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pidgotovka_per.pdf#toolbar=0.

     У монографії представлено аналіз особливостей підготовки майбутніх перекладачів у зарубіжних університетах до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності. Узагальнено досвід інформаційної підготовки перекладачів в університетах Європи і Північної Америки. Проведено огляд вітчизняних і міжнародних стандартів щодо підготовки і вимог до кваліфікації перекладача під кутом зору володіння ним інформаційними технологіями. Встановлено, що володіння інформаційно комунікаційними технологіями є основою формування інформаційної компетентності перекладача. Висвітлено змістові й методичні аспекти формування умінь майбутніх перекладачів щодо застосування систем автоматизованого перекладу. Обґрунтовано необхідність підготовки майбутніх перекладачів до здійснення новітніх видів перекладацької діяльності: реалізації перекладацьких проектів, адаптації, локалізації.

117

347.121.2

Ч-12

Чабан, Олена Анатоліївна

   Право фізичної особи на таємницю про стан здоров'я в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Олена Анатоліївна Чабан. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню права фізичної особи на таємницю про стан здоров'я в Україні. Основними питаннями, яким приділено увагу в дослідженні є упорядкування існуючого понятійного апарату, з'ясування приватноправової сутності права фізичної особи на таємницю про стан здоров'я шляхом визначення його змісту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

347.73

Л84

Лук'янцев, Сергій Олександрович

   Правове регулювання оподаткування прибутку підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Олександрович Лук'янцев. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи пропонується розуміти податок не як форму обмеження приватної власності, а як виняткову форму обов'язкового фінансування суспільних потреб, що забезпечується можливістю застосування примусу з боку держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

347.73:336.02

Ч-15

Чайка, Вікторія Вікторівна

   Правові форми реалізації державної податкової політики України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Вікторія Вікторівна Чайка. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 31 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексний і системний аналіз правових форм реалізації державної політики України на сучасному етапі, досліджено поняття, юридичну природу та атрибутивні властивості державної податкової політики з позицій фінансового права.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

120

С49

Слюсаренко, В. Є.

   Практикум з бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Є. Слюсаренко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 388 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/prak_buh_obl.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику викладено основи формування первинних документів, логіка організації системи знань стосовно сутності виникнення господарських операцій та їх документального підтвердження, що становить основу бухгалтерського обліку. Систематизовано нормативно-правову документацію, що регулює організацію та методологію ведення бухгалтерського обліку, починаючи від фіксації господарських операцій у первинній документації, відображення їх в облікових регістрах та відображення узагальненої інформації щодо господарської діяльності у фінансовій звітності. Надано алгоритм заповнення всієї облікової документації з окремих ділянок обліку, що має велике значення для глибокого засвоєння теоретичного матеріалу та надбання практичних навичок з бухгалтерського обліку.

121

П75

   Прикладна механіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Булгаков, В. В. Яременко, О. М. Черниш, М. Г. Березовий. – К. : ЦУЛ, 2017. – 613 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pryklad_mehanika.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник охоплює основні теми курсу прикладної механіки. Наведено завдання для самостійної роботи і послідовність їх виконання До кожної теми надається коротко теоретичний матеріал, контрольні запитання, розв’язки типових задач, вихідні дані варіантів завдань за темами, а також зразок виконання аналогічних завдань. Наведено приклади виконання курсового проекту з прикладної механіки. Призначений для студентів ОС “Бакалавр” технічного напряму підготовки у вищих навчальних закладах освіти III – IV рівнів акредитації.

122

004.4(075.8)

П78

   Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Програмування..pdf.

     В посібнику представлено технології проектування програмних продуктів, розглянуто алгоритми вирішення типових задач з використанням структурного та об'єктно-орієнтованого підходів та наведено велику кількість програмних кодів для спрощення сприйняття теоретичного матеріалу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

123

П79

   Проектування машин вібраційної дії [Електронний ресурс] : підручник / В. М. Булгаков, О. М. Черниш, М. Г. Березовий, В. В. Яременко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 607 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/proekt_mashyn.pdf#toolbar=0.

     Підручник присвячений питанням проектування і розрахунку машин та обладнання вібраційної дії. Викладено основи коливального руху, принципи створення і розрахунку вібраційних машин та технологічного обладнання, їх конструктивні особливості. Наведено приклад застосування теорії вібраційних процесів при розробці робочих органів для викопування коренеплодів. Надані приклади розв’язування завдань для самостійної роботи студентів. У кінці кожного розділу наведені запитання для самоконтролю.

124

351(075.8)

П88

   Публічне адмінстрування [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. П. Дудкіна. – Тернопіль : [б. в.], 2018. – 20 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

125

351(075.8)

П88

   Публічне управління [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2018. – 197 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

126

М15

Макинтош, Дж.

   Рассуждение об изучении права природы и наций [Текст] : трактат / Дж. Макинтош ; пер.с англ. – К. : ЦУЛ, 2017. – 59 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/rasuzhdeniay.pdf#toolbar=0.

     Вниманию читателя предлагается трактат известного британского юриста Джеймса Макинтоша (1765-1832г.г.). Сочинение было опубликовано в 1799 году на английском языке. С тех пор никогда не издавалось на русском языке. Рассматриваются многие аспекты естественного права [правильнее – права природы, природного права] и международного публичного права.

127

314.113(075.8)

Р32

   Регулювання міграційних процесів в країнах ЄС та Україні [Текст] : метод. рек. / уклад. А. П. Гайдуцький, І. Я. Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 32 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30631/3/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%20%28pdf.io%29.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

128

338.439.5:[339.33:339.175](477)

Г80

Грецька, Наталя Анатоліївна

   Регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталя Анатоліївна Грецька. – К. : ІЕтаПНАНУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи висвітлено теоретичні та практичні аспекти формування державної політики регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції (ОРСП) в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

330.341.1:631.11

Г80

Грек, Альона Вікторівна

   Ресурсно-технічний потенціал інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Альона Вікторівна Грек. – К. : НУБПУ, 2018. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи уточнено зміст економічної категорії "ресурсно-технічний потенціал інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств" для більш поглибленого його розуміння з позиції системного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

336.76

С79

Стецько, М. В.

   Ринок капіталів у фінансуванні підприємств : сучасний стан і тенденції розвитку [Текст] : монографія / М. В. Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 345 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30002/1/Monografia_Stetsko.pdf.

     У монографії набули подальшого розвитку теоретико-методологічні засади корпоративних фінансів та ринку капіталів. Визначено сучасний стан ринку капіталів в Україні та тенденції його розвитку у контксті його впливу на алокацію ресурсів у корпоративному секторі економіки. Проведено аналіз вітчизнчного ринку капіталу під ракурсом глобальної конкурентоспроможності.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

131

336.76(075.8)

Р51

   Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 273 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Ринок фінансових послуг навч. посіб..pdf.

     Навчальний посібник розкриває важливі проблеми формування і розвитку сучасного ринку фінансових послуг. У ньому викладено теоретичні та організаційні основи, визначено форми зв'язку фінансів суб'єктів господарювання та домогосподарств з різними видами і сегментами ринку фінансових послуг.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

132

С91

Сушко, Р. О.

   Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) [Електронний ресурс] : монографія / Р. О. Сушко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/rozv_sport_igor.pdf#toolbar=0.

     У монографії розглянуто та узагальнено особливості розвитку спортивних ігор в умовах глобалізації спорту вищих досягнень. На основі експериментальних досліджень обґрунтовано та розроблено концепцію і теоретичну модель розвитку спортивних ігор, розроблено технологію підготовки в спортивних іграх (на матеріалі баскетболу) з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень. Показано сучасні тенденції формування програм багаторічної підготовки баскетболістів високої кваліфікації з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень на розвиток баскетболу в Україні. На основі проведених досліджень визначено шляхи подальшого вдосконалення підготовки баскетболістів і перспективні напрями розвитку українського баскетболу.

133

330.4(043.3)

М23

Манжула, Світлана Петрівна

   Розробка та застосування розширених технологічних моделей в економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Світлана Петрівна Манжула. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.

     У роботі представлено метод побудови та дослідження розширених технологічних моделей типу моделі фон Неймана та їх застосування до соціально-економічної системи України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

С25

   Священні книги і віроповчальні тексти [Електронний ресурс] : навч. посіб. і хрестоматія : у 2-х т. Т. 1 / М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко, Т. І. Лубська, В. І. Лубський. – К. : ЦУЛ, 2018. – 448 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/svayshen_kn_1.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник і хрестоматія містять матеріали, щодо історії виникнення письменності, функціонування священних і віроповчальних текстів світових, національних релігій, а також секулярних вчень релігійного характеру.

135

С25

   Священні книги і віроповчальні тексти [Електронний ресурс] : навч. посіб. і хрестоматія : у 2-х т. Т. 2 / М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко, Т. І. Лубська, В. І. Лубський. – К. : ЦУЛ, 2018. – 336 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/svayshen_kn_2.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник і хрестоматія містять матеріали, щодо історії виникнення письменності, функціонування священних і віроповчальних текстів світових, національних релігій, а також секулярних вчень релігійного характеру.

136

332.14:332.122:339.9

М27

Маркович, Віталій Володимирович

   Соціально-економічна ефективність транскордонного співробітництва України в умовах європейської інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Віталій Володимирович Маркович. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню сучасного стану та напрямів вдосконалення соціально-економічної ефективності транскордонного співробітництва України в умовах європейської інтеграції.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

137

336.76

К77

Кравчук, І. С.

   Стабільність ринків обігових фінансових інструментів : онтологічно-регуляційний дискурс [Текст] : монографія / І. С. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 493 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31448/1/2018-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.pdf.

     У монографії грунтовно досліджуються теоретичні та прикладні аспекти розвитку ринку обігових фінансових інструментів у площі забезпечення його стабільного функціонування. Використовуючи сучасні досягнення міжнародного наукового середовища в аналізі ринкової нестабільності, охарактеризовано індикатори визначення ринкових порушень як на основі екзогенного зараження, так і в результаті внутрішньої циклічності розвитку фінансових ринків.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

138

338.32.021:[334.7:664.6](477)

К67

Корнійчук, Ангеліна Анатоліївна

   Стратегічна діагностика виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ангеліна Анатоліївна Корнійчук. – К. : НУХТ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичному обгрунтуванню методичного підходу стратегічної діагностики виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

005.21(075.8)

П87

Птащенко, Л. О.

   Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Птащенко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/strat_i_innovats.pdf#toolbar=0.

     У посібнику розглянуто стратегічне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства та інноваційні підходи в управлінні цією системою. Розкрито теоретико-методичні засади забезпечення економічної безпеки підприємства, технології та інструментарій стратегічного управління економічною безпекою. Висвітлено інноваційні форми й моделі стратегічного та організаційного управління в системі економічної безпеки підприємства. Наведено приклади тестових завдань, задач, виконання кейсів.

140

005.21:658:338.48:005.332.4

С60

Солов'янчик, Альона Володимирівна

   Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг (за матеріалами підприємств ринку туристичних послуг України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Альона Володимирівна Солов'янчик. – К. : ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2017. – 21 с.

   Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних і обгрунтуванню методичних підходів до оцінювання та розробці комплексних підходів до стратегічного управління конкурентоспроможності підприємств сфери послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

005.334:005.21

Ч-59

Чижов, Вадим Анатолійович

   Стратегія антикризової діяльності ІТ-підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вадим Анатолійович Чижов. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2018. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню наукових і практичних питань розвитку стратегії антикризової діяльності ІТ-підприємств. Упорядковано наукові підходи до дослідження кризи на підприємстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

004(075.8)

П57

Попадюха, Ю. А.

   Сучасні комп'ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Попадюха. – К. : ЦУЛ, 2017. – 300 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/such_komp_komp.pdf#toolbar=0.

     Розглянуто сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи, які використовуються в технологіях фізичної реабілітації та оздоровлення. Навчальний посібник рекомендовано студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

143

005:339.5:621

П12

Павлюк, Тетяна Сергіївна

   Сучасні методи управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Сергіївна Павлюк. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений систематизації теоретико-методичних засад та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо розвитку методів управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

144

65:005.935:005.212(043.3)

К43

Кириленко, Ліана Вікторівна

   Сучасні підходи до моніторингу і діагностики діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ліана Вікторівна Кириленко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо формування підходів до моніторингу і діагностики діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

145

П57

Попадюха, Ю. А.

   Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. А. Попадюха. – К. : ЦУЛ, 2017. – 323 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/such_roboto.pdf#toolbar=0.

     Розглянуто сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої, які використовуються у технологіях фізичної реабілітації та оздоровлення. Начальний посібник рекомендовано студентам і магістрантам спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», аспірантам під час підготовки докторів філософії зі спеціальності 227 «Фізична реабілітація».

146

Б30

Бахов, І. С.

   Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній підготовці фахівців Канади і США [Електронний ресурс] : монографія / І. С. Бахов. – К. : ЦУЛ, 2017. – 419 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ten_rozv_politkul.pdf#toolbar=0.

     У монографії представлено теоретико-методичні засади підготовки фахівців для роботи в полікультурному освітньому середовищі на основі компаративного аналізу розвитку полікультурної освіти Канади і США. Цілісно і системно обґрунтовано загальні та особливі характеристики полікультурної освіти Канади і США, на основі порівняльно-зіставного аналізу схарактеризовано тезаурус понятійного апарату, визначено пріоритетні тенденції в канадській, американській та українській освіті, визначено категорію «полікультурна освіта», її цілі, завдання, принципи, зміст, роль рідної мови у навчанні, взаємозв’язок школи і релігії, школи та сім'ї, полікультурна підготовка фахівців, законодавча база в галузі освіти.

Обґрунтовано взаємозв’язок полікультурної освіти в Канаді і США з критичною

теорією раси, теорією курикулуму, критичною педагогікою і антирасистською освітою, що знайшло відображення в підходах сучасних канадських і американських авторів до формулювання основних характеристик полікультурної освіти. Сформульовано наукові аргументи про неспроможність педагогічних ідей етноцентризму і асиміляції на підставі результаті аналізу теорії і практики монокультурної освіти в Канаді і США. Обґрунтовано і систематизовано практичні рекомендації канадських і американських вчених з поетапної інтеграції матеріалу полікультурного характеру у зміст освіти.

147

Т33

   Теоретична і прикладна механіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. Ч. 1 / В. М. Булгаков, О. М. Черниш, М. Г. Березовий, В. В. Яременко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 751 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teor_i_pryklad_meh.pdf#toolbar=0.

     У першій частині навчального посібника викладено основи теоретичної і прикладної механіки (розділів статика, кінематика, динаміка, теорія механізмів і машин та опір матеріалів) згідно з програмою навчальної дисципліни теоретична та прикладна механіка для студентів освітнього ступеня бакалавр спеціальності

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у вищих навчальних закладах. У матеріалах посібника поряд з основними теоретичними положеннями надається багато прикладів розв'язування задач, які охоплюють різноманітні технічні питання. Значне місце відведено вирішенню практичних нженернотехнічних

проблем. Структура і методика висвітлення курсу допомагає засвоєнню теоретичного і практичного матеріалу та сприяє самостійній роботі студентів. Наведено запитання для самоконтролю.

148

Б48

Березін, Л. М.

   Теоретична механіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Березін, С. О. Кошель. – К. : ЦУЛ, 2017. – 218 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teor_meh.pdf#toolbar=0.

     В посібнику розкривається зміст ключових тем у відповідності до вимог програми курсу для студентів напрямів підготовки 131 – Прикладна механіка та 133 – Галузеве машинобудування галузі знань 13 - Механічна інженерія. При цьому допускається можливість використання видання студентами технологічних спеціальностей та різних форм навчання.

Розглянуто питання дисципліни, які відповідають вимогам до знань та вмінь з даного курсу, що пред’являються студентам машинобудівних та технологічних спеціальностей з корегуванням в напрямку збільшення обсягу самостійної роботи

студентів.

Книга складається з трьох розділів та 27 глав. Відносна стислість матеріалу

зумовлена раціональним способом подачі теоретичного матеріалу та підбору прикладів для пояснення основних тем. Застосування теорем та методів Теоретичної механіки має прикладний характер та супроводжуються розв’язком багатьох задач.

Для зручності вивчення та повторення курсу найважливіші терміни винесені

в предметний покажчик.

149

005.3(075.8)

Н41

Негрей, М. В.

   Теорія прийняття рішень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. В. Негрей, К. Л. Тужик. – К. : ЦУЛ, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teor_pryn_risn.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник містить методи та моделі, що використовуються для прийняття управлінських рішень в різних сферах господарювання. Розкриваються теорії раціональної поведінки, особливості обробки інформації у зв’язку з прийняттям рішень. Викладений у посібнику матеріал надасть змогу студентам ознайомитися з базовими моделями, методами та алгоритмами прийняття рішень, оволодіти методологією та методикою побудови, аналізу й застосування математичних моделей в управлінні, ознайомитися з типовими методами аналізу та прийняття рішень та набути навички їх практичного застосування

150

339.74:339.73

О-54

Олійник, Андрій Анатолійович

   Трансформація національних валютних систем в умовах інституційної глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Андрій Анатолійович Олійник. – К. : КНТЕУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної троботи присвячено дослідженню й розкриттю теоретичних засад трансформації національних валютних систем в умовах інституційної глобалізації, обгрунтуванню характеру впливу на ці процеси міжнародних фінансових організацій.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

151

338.439.5:658.7

В78

Вострякова, Вікторія Іванівна

   Удосконалення логістичної системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Іванівна Вострякова. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано та розроблено теоретико-методологічні засади побудови й ефективного функціонування логістичної системи розподілу сільськогосподарської продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

152

681.325.53

М71

Міщенко, Сергій Анатолійович

   Удосконалення методів і моделей створення компонентів для комп'ютерно-інтегрованих систем спеціального призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Сергій Анатолійович Міщенко. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений підвищенню ефективності комп'ютерно-інтегрованих систем за рахунок удосконалення методів і моделей для побудови спеціалізованих обчислювачів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

153

070=161.2

Б61

Біловус, Л. І.

   Україномовна періодика у національно-культурному житті української діаспори США (1991–2017 рр.) [Текст] : монографія / Л. І. Біловус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 608 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30006/1/Monografia_Bilovus.pdf.

     У пропонованій монографії зосереджено увагу на надзвичайно розгалуженій

мережі різнопрофільної україномовної періодики США, що є не

тільки своєрідним виразником і презентатором українства за океаном, а

й умовою становлення національної спільноти, самоствердження українців.

Досліджувані матеріали підкреслюють важливі проблеми українців як

етнічної групи на американському континенті, зв’язки з історичною батьківщиною

та українцями в інших країнах, власне, дають надзвичайно цінний

матеріал щодо історії української еміграції, її національно-культурного

життя. Узагальнений досвід щодо збереження своєї національної ідентичності

українською діаспорою в полікультурному та іншомовному середовищі

США, презентований через її україномовну періодику, вважаємо, може

стати важливим та корисним і для самої України, зокрема для формування

світогляду прийдешнього покоління.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

154

С13

Сагер, Л. Ю.

   Управління внутрішніми комунікаціями підприємств : теорія, методика, практика [Електронний ресурс] : монографія / Л. Ю. Сагер. – К. : ЦУЛ, 2017. – 196 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/upr_vnut_komun.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена розвитку організаційно-економічних засад управління внутрішніми комунікаціями на підприємствах в умовах трансформації галузевих ринків. Викладено науково-методичний підхід до вибору управлінських рішень на основі діагностики стану внутрішніх комунікаційних процесів. Удосконалено теоретико-методичний підхід до визначення комунікаційних стратегій. Розроблено і науково обґрунтовано методичний підхід до побудови економіко-математичної моделі оптимізації вибору управлінських рішень. Сформовано засади організаційноекономічного механізму управління внутрішніми комунікаціями

підприємства.

155

336.6:669

Ч-49

Чернецька, Ольга Василівна

   Управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Василівна Чернецька. – К. : МАУП, 2017. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто основні концептуальні підходи до визначення сутності інвестиційної привабливості підприємства вітчизняними та зарубіжними науковцями і сформульована власна наукова позиція щодо трактування її сутності, розроблено класифікацію видів інвестиційної привабливості машинобудівного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

330.341(075)

Т87

Турило, Анатолій Анатолійович

   Управління інноваційним розвитком підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анатолій Анатолійович Турило. – Кривий Ріг : ДВНЗ КНУ, 2017. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню теоретичних і методологічних проблем щодо управління інноваційним розвитком підприємства з урахуванням сучасних умов і тенденцій господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

Б61

Біловодська, О. А.

   Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах [Електронний ресурс] : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. – К. : ЦУЛ, 2017. – 234 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/uprav_mark_kanal.pdf#toolbar=0.

     У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні засади управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах. Значної уваги приділено розгляду концептуальних засад розподілу продукції в системі управління підприємством. Викладено підходи до формування маркетингових каналів із позицій інноватики. Обґрунтовано й розроблено підходи до поетапного вибору та управління маркетинговими каналами інноваційної продукції промислових підприємств.

Для ТОП-менеджерів промислових підприємств, фахівців та науковців у галузі маркетингу інновацій, управління інноваційною діяльністю та суміжних галузей. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

158

У67

   Управління особистими доходами і витратами [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. С. В. Савчук, А. А. Сидорчук. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 43 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29118/1/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%A3%D0%9E%D0%94%D0%92.PDF.

159

336.71(075.8)

М18

Малахова, О. Л.

   Управління фінансовою стійкістю банку і монетарне регулювання [Текст] : метод. вказівки / О. Л. Малахова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29508/1/%D0%A3%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%20doc%20%281%29.pdf.

     У методичних вказівках розкривається зміст основних тем курсу "Управління фінансовою стійкістю банку і монетарне регулювання", що відображають базові теоретичні аспекти організації управління фінансовою стійкістю банків та практичні аспекти його провадження на мікро- та регулювання на макроекономічному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

160

656.7.072(042.3)

М19

Маліношевська, Катерина Іванівна

   Управління якістю обслеговування на підприємствах авіатранспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Іванівна Маліношевська. – Львів : ЛУБТП, 2017. – 20 с.

   У авторефераті дисертації розроблено теоретико-методичні положення і практичні рекомендації з удосконалення системи показників оцінки управління якістю обслуговування на підприємствах авіатранспорту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

161

657(075.8)

У67

   Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі й аудиті підприємств АПВ [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. І. В. Спільник, В. Д. Забчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 62 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/30562/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%A3%D0%86%D0%A1%D0%9E%D0%90.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

162

53(075.8)

К28

Касянчук, М. М.

   Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фізика. Ч. 2.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

163

336.71(477)

В19

Васильчишин, О. Б.

   Фінансова безпека банківської системи України : філософські детермінанти [Текст] : монографія / О. Б. Васильчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 358 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29698/1/Vasylyshyn_monogr-maket.pdf.

     У монографії розглянуті основні теоретико-концептуальні засади фінансової банківської системи, індивідуація безпеки банківського сектору в контексті домінантності детермінантів фінансової безпеки банківської системи.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

164

336.025.12+351.72

С90

Суркова, Юлія Олександрівна

   Фінансовий контроль у сфері інвестування в житлове будівництво [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Олександрівна Суркова. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню особливостей здійснення фінансового контролю у сфері інвестування у житлове будівництво. У роботі розкрито підхід до розуміння основних організаційно-структурних та прикладних проблем інструментів інвестування у житлове будівництво.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

165

336.02:330.341.1

М21

Малярчук, Олексій Васильович

   Фінансовий механізм реалізації інноваційної політики країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олексій Васильович Малярчук. – К. : КНТЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації розроблено структурно-функціональну модель регуляторного впливу фінансового механізму на цикл інноваційного розвитку, яка базується на комплексному поєднанні методів, важелів й інструментів бюджетно-податкового і кредитно-інвестиційного регулювання економіки відповідно до стратегічних пріоритетів суспільного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

166

338.24(075.8)

Ф59

   Фінансовий моніторинг [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 43 с.

     Методичні вказівки та завдання щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни "Фінансовий моніторинг" включають: тематичний план, робочу програму, критерії оцінювання знань студентів, плани семінарських занять, перелік рекомендованої літератури до вивчення курсу, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

167

336:[336.71:334.78-048.93](477)

Д33

Денис, Оксана Борисівна

   Фінансові передумови та наслідки корпоративних конфліктів в банківському секторі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Борисівна Денис. – К. : ДВНЗ УБС, 2017. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної рботи присвячено комплексному дослідженню фінансових передумов, наслідків та підходів до врегулювання корпоративних конфліктів у банківському секторі України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

336.02:336

Н76

Новосад, Ірина Василівна

   Фіскальна складова митної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Василівна Новосад. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обгрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями покращення фіскальної складової митної безпеки України. Узагальнено й уточнено підходи до визначення трактування дефініції "митна безпека держави" як стану захищеності митних інтересів держави, що забезпечується заходами митного адміністрування, спрямованого на протидію девіантній поведінці суб'єктів митної системи та ефективну реалізацію митної політики держави.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

169

336.02:336

Н76

Новосад, Ірина Василівна

   Фіскальна складова митної безпеки України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ірина Василівна Новосад. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 218 с.

     У дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обгрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями покращення фіскальної складової митної безпеки України. Узагальнено й уточнено підходи до визначення трактування дефініції "митна безпека держави" як стану захищеності митних інтересів держави, що забезпечується заходами митного адміністрування, спрямованого на протидію девіантній поведінці суб'єктів митної системи та ефективну реалізацію митної політики держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

336.76:336:339.432(043.3)

С96

Сьомченков, Олександр Анатолійович

   фондовий ринок у фінансовому забезпеченні агропромислового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Анатолійович Сьомченков. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 41 с.

     У авторефераті дисертації наведено результати дослідження передусім українського фондового ринку та його ролі у фінансовому забезпеченні вітчизняного агропромислового виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

338.43:339.137.2

Н64

Николюк, Ольга Миколаївна

   Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Миколаївна Николюк. – Житомир : ЖНАУ, 2017. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи обгрунтовано науково-методологічний підхід до дослідження процесу формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

378:001.895:37.014

П33

Пірус, Володимир Олегович

   Формування механізму управління інноваційним розвитком вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Олегович Пірус. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методтчних положень і розробці практичних рекомендацій щодо побудови механізму управління інноваційним розвитком ВНЗ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

173

339.9:339.13:604.6

Б33

Башук, Вікторія Вікторівна

   Формування світового ринку генетично модифікованих продуктів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Вікторія Вікторівна Башук. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність світового ринку та генетично модифікованих продуктів, систематизовано погляди науковців і тлумачення понять, пов'язаних з досліджуваною проблематикою, надано рекомендації щодо удосконалення дефініцій цих понять, розроблено поділ чинників впливу на механізми функціонування світового ринку генетично модифікованої продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

174

658.1:338.3

М12

Магомедов, Муса Сергоєвич

   Формування системи адаптивного управління діяльністю коксохімічного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Муса Сергоєвич Магомедов. – Х. : ХПІ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено удосконаленню теоретичних та методичних аспектів щодо формування системи адаптивного управління діяльністю коксохімічного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

175

658.152:65.011:621(043.3)

П63

Постова, Валентина Вікторівна

   Формування системи стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валентина Вікторівна Постова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено формуванню теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо стратегічного управління інноваційною діяльністю на підприємствах машинобудівної галузі із врахуванням сучасних ринкових вимог та стану вітчизняної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

176

330.34+338.47

Л17

Лазоренко, Лариса Віталіївна

   Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств зв'язку : теорія та методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Лариса Віталіївна Лазоренко. – К. : ДУТ, 2017. – 38 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі поглиблено поняття "соціально-економічний розвиток" та здійснено уточнення його сутності для підприємств сфери зв'язку, систематизовано наукові положення щодо характеристики та змісту його складових.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

177

621.002:658.108 (043.3)

Б94

Бушман, Тетяна Сергіївна

   Формування та забезпечення кадрової безпеки машинобудівних підприємств [Текст] / Тетяна Сергіївна Бушман. – Х. : УІПА, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретичних положень, розробленню методичних підходів й науково-практичних рекомендацій щодо формування і забезпечення кадрової безпеки машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

178

631.151.2:633

Р86

Рунчева, Наталія Вікторівна

   Формування та розвиток корпоративних відносин в аграрній сфері : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Вікторівна Рунчева. – Полтава : ПДАА, 2017. – 38 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність, види та форми корпоративних відносин в аграрній сфері, обгрунтовано організаційно-економічний механізм їх формування на галузевому рівні, розроблено концептуальні положення стратегічного управління та регулювання розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

179

Б23

Банах, С. В.

   Функції омбудсманів у сучасному світі [Електронний ресурс] : монографія / С. В. Банах. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 197 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29665/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85.PDF.

     Монографія присвячена дослідженню поняття та характерних ознак функцій інституту омбудсмана. Комплексно розглянуто поняття функцій омбудсмана.

Проаналізовано історію їх становлення та розвитку у різні періоди часу в різних правових системах. Досліджено співвідношення функцій омбудсманів і функцій інших правозахисних інститутів. Визначено місце функцій омбудсмана у системі функцій інших правозахисних органів та організацій. Досліджено критерії класифікації функцій омбудсманів і запропоновано їх класифікація. Проведено систематизацію функцій омбудсманів. Проаналізовано механізм здійснення функцій омбудсмана, визначені основні засоби, способи, методи та принципи їх здійснення. Проаналізовано особливості закріплення функцій Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Визначено основні напрями їх розвитку та вдосконалення у контексті зарубіжного досвіду.

180

Х93

   Християнськи церкви : усрій і правовий статус [Електронний ресурс] : нав.-метод. посіб. з конфес.-практ. релігієзнавства для студ. філософ. факультету / М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко, Т. І. Лубська, В. І. Лубський ; за ред. М. В. Лубської. – К. : ЦУЛ, 2019. – 728 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/hyst_tserkvi.pdf#toolbar=0.

     Розглянуто походження християнства та його напрями, а також адміністративно-територіальний поділ християнських церков та їх правовий статус.

181

347.121.1

Б89

Брюховецька, Марина Сергіївна

   Цивільно-правове регулювання посмертного донорства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Марина Сергіївна Брюховецька. – К. : НАВС, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації є комплексним науковим дослідженням цивільно-правового регулювання посмертного донорства в Україні. Здійснено аналіз стану наукової розробки проблеми цивільно-правового регулювання посмертного донорства, окреслено методологію проведення відповідного дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)