Нові надходження:ЖОВТЕНЬ 2018

Категорія: Нові надходження

1

347.9(477)

Ц58

   Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 193 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний процесуальний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

2

94(477)"1830/1831"

П53

   Польське національне повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні : від міфів до фактів [Текст] : кол. моногр. / за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. – К. : КНТ, 2017. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Польське національне повстання.pdf.

     У виданні висвітлено події польського національно-визвольного повстання 1830 – 1831 рр. на Правобережній Україні. Значна увага приділена діям російської влади, спрямованим на зменшення ролі місцевої шляхти в соціально-економічному та суспільно-політичному житті регіону після придушення царатом Січневого повстання.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

3

347(477)

Ц58

   Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змінами та доповн. станом на 21 серп. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 297 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 21 серп. 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

4

346(477)(075.8)

А43

   Актуальні питання господарського права [Текст] : метод. матеріали / уклад. Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

5

657(075.8)

О-17

   Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : метод. вказівки / уклад. Т. В. Дідоренко, І. М. Белова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 24 с.

     Методичні вказівки призначені для проведення практичних занять та підготовки студентів до самостійної роботи, підготовки студентів до написання модульних контрольних робіт та складання заліку з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" студентами денної форми навчання освітнього рівня "Бакалавр".

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

6

001.89(075.8)

М54

   Методика виконання дисертаційної роботи (PhD Thesis Prospectus) [Текст] : консп. лекцій / уклад. І. Я. Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 84 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

658.8(075.8)

М27

   Маркетингове планування [Текст] : консп. лекцій / уклад. О. П. Обуд. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 167 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

347.9(477)

Ц58

   Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 21 серп. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 193 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний процесуальний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 21 серпня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

9

343.1(477)

К82

   Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 21 серп. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 269 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний процесуальний кодекс.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 21 серпня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

10

343(477)

К82

   Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 21 серп. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 175 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 21 серпня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                                4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

11

346.9(477)

Г72

   Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 21 серп. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 153 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Господарський процесуальний.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 21 серпня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

12

346(477)

Г72

   Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 21 серп. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 150 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Господарський кодекс України.pdf. – СПИСАНО.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 21 серпня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

13

33=111

Т33

   Theory and practice of social, economic and technological changes [Текст] : monograph. – Prague : Nemoros, 2018. – 388 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Theory and practice of social, economic and technological changes.pdf.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

14

340.12(075.8)

Т33

   Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літт/Теорія держави і права....pdf. – СПИСАНО.

15

343.1(477)

К82

   Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 76 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінально-виконавчий кодекс.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 13)

16

339.543(477)

М66

   Митний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 7 верес. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 276 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Митний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 7 вересня 2018 року (відповідає офіційному текстові).

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

17

004.7(075.8)

О-75

   Основи кібербезпеки [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. В. Яцків. – Тернопіль : Економічна думка, 2018. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31518/1/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

18

336.7(075.8)

М54

   Методичні рекомендації до проведення тренінгів та проходження преддипломної практики для студентів ОС "магістр" магістерської програми "Банківський менеджмент" [Текст] : спец. "Фінанси, банківська справа та страхування" / авт.-уклад. В. О. Ткачук, за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 82 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

19

821(477)

У45

   Українські народні перекази та легенди [Текст]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 107 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українські народні перекази.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Художній абон. – 1)

20

821(477)

Д13

   Давня українська література [Текст]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 451 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Давня українська література.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Художній абон. – 3)

21

657.37(075.8)

Ф59

   Фінансовий облік у банках [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. Г. І. Спяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

22

004.9(075.8)

М74

   Моделювання та оптимізація систем керування [Текст] : метод. рек. / уклад. П. В. Гуменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 26 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

23

005.8(075.8)=111

У67

   Project management [Текст] : guidelines / auther-compiler N. M. Vasylkiv, G. M. Hladiy, A. O. Sachenko [and outhers]. – Ternopil : TNEU, 2018. – 34 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

24

657(075.8)

О-17

   Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 47 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31573/1/25.09.2018%20%D1%80-converted.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

25

316(03)

С69

   Соціологія : терміни, поняття, персоналії [Текст] : навч. слов.-довід. / за заг. ред. В. М. Пічі; уклад. В. М. Піча, Ю. В. Піча, Н. М. Хома та [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 478 с.

     Цей навчальний соціологічний словник-довідник з урахуванням досягнень світової та української соціологічної думки розкриває зміст близько 1200 термінів і понять, які найчастіше вживаються в підручниках з соціології.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

26

364(03)

В84

   Все про соціальну роботу [Текст] : навч. енцикл. слов.-довід. / за наук. ред. В. М. Пічі, уклад. Н. М. Гайдук, Л. Є. Клос, О. Я. Бік [та ін.]. – 4-те вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 620 с. – (Вища освіта в Україні).

     Матеріали, зібрані у виданні, є результатом еволюційного процесу, що включив у себе творче осмислення вже існуючих в Україні напрацювань у сфері соціальної роботи і соціальної освіти, адаптацію зарубіжного досвіду, а також науковий доробок багатьох вітчизняних викладачів та науковців, спеціалістів з соціальної роботи, сформований на основі практичного досвіду, набутого за останні два десятиліття.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 16)

27

342.5(075.8)

А83

Армаш, Н. О.

   Державні політичні діячі : зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Армаш. – К. : КНТ, 2018. – 163 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державні політичні діячі.pdf.

     Навчальний посібник містить поглиблений науковий аналіз питання правового статусу державних політичних діячів як різновиду публічних службовців, визначення ключових понять публічної служби в частині статусу державного політичного діяча, що дає змогу скласти уявлення про їх посади, побудувати основні алгоритми діяльності та відповідальності цієї категорії публічних службовців.

                               7 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 5)

28

658

О-64

   Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством [Текст] : монографія / Г. В. Астапова, О. В. Ареф'єва, В. В. Матвєєв [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 303 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Організаційно-економічний механізм.pdf.

     У монографії містяться результати досліджень розкриття, сутності, закономірностей утворення та складових елементів організаційно-економічного механізму управління авіатранспортними підприємствами, обгрунтування його впливу на економічну безпеку авіапідприємства за допомогою рефлексивного підходу та на формування корпоративної безпеки на основі моделі ситуативності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

29

346.5(477)(075.8)

К64

   Конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. / О. О. Бакалінська, О. В. Безух, О. В. Кологойда [та ін.] ; за ред. В. С. Щербини, І. В. Лукач. – К. : Ліра-К, 2017. – 380 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кокурентне право.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти курсу "Конкурентне право". Висвітлено основні положення теорії конкурентного права України та тенденції розвитку законодавства про захист економічної конкуренції.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 14)

30

347.73(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] : станом на 04 трав. 2018 року / С. В. Банах, Є. Ю. Бараш, Ю. О. Буглак [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Мацюка. – К. : Професіонал, 2018. – 306 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Науково-практичний коментар.pdf.

     У даному науково-практичному коментарі подано аналіз чинної редакції Бюджетного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень. Коментар розрахований перш за все на спеціалістів у галузях фінансового права, працівників фіскальних органів України, всіх, за своїм фахом пов'язаний з фінансово-грошовою системою, а також працівників, викладачів, спірантів, студентів юридичних факультетів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

31

159.9(075.8)

Б38

Бедь, В. В.

   Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Бедь. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 376 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літю/Юридична психологія.pdf.

     Навчальний посібник, підготовлений у відповідності до навчальної програми з нормативної дисципліни "Юридична психологія", включає розділи загальної частини юридичної психології (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні і загально-психологічні основи юридичної психології; соціально-психологічні аспекти юридичної діяльності).

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 9)

32

342(477)

К65

   Конституція України. Науково-практичний коментар [Текст] : станом на 20 трав. 2018 р. / Я. О. Берназюк, А. Г. Бірюкова, Ю. О. Буглак [та ін.] ; за заг. ред. К. І. Чижмарь, О. В. Лавриновича. – К. : Професіонал, 2018. – 296 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Конституції України. Наведено офіційний текст чинної Конституції України в редакції 2016 року, а також найновіші документи, що стосуються планових конституційних змін станом на 20 травня 2018 року.

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

33

004.832.34+303.442.3:618.2

Б61

Білобородова, Тетяна Олександрівна

   Моделі та методи інформаційної технології для автоматизованих систем аналізу медичних даних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тетяна Олександрівна Білобородова. – Сєвєродонецьк : CНУ ім. В. Даля, 2018. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуального науково-прикладного завдання розроблення моделей та методів інформаційної технології обробки та аналізу різнорідних наборів медичних даних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

330.341.1

Б61

Біловодська, О. А.

   Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах [Текст] : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. – К. : ЦУЛ, 2018. – 234 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління маркетинговими каналами.pdf.

     У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні засади управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах. Значної уваги приділено розгляду концептуальних засад розподілу продукції в системі управління підприємством. Викладено підходи до формування маркетингових каналів із позицій інноватики. Обґрунтовано й розроблено підходи до поетапного вибору та управління маркетинговими каналами інноваційної продукції промислових підприємств.

Для ТОП-менеджерів промислових підприємств, фахівців та науковців у галузі маркетингу інновацій, управління інноваційною діяльністю та суміжних галузей. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

35

657:631.16:332.33

Б62

Бінчаровська, Тетяна Анатолівна

   Облік та аналіз земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Анатолівна Бінчаровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 296 с.

     У дисертації досліджено теоретичні основи та надано сутнісні характеристики процесу формування земельних відносин. Окреслено специфічні особливості земель як об'єктів обліку і аналізу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

657:631.16:332.33

Б62

Бінчаровська, Тетяна Анатолівна

   Облік та аналіз земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Анатолівна Бінчаровська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні основи та надано сутнісні характеристики процесу формування земельних відносин. Окреслено специфічні особливості земель як об'єктів обліку і аналізу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

37

005(075.8)

Б90

Буднік, М. М.

   Управління змінами [Текст] : підручник / М. М. Буднік, Н. М. Курилова. – К. : Кондор, 2017. – 226 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління змінами.pdf.

     У підручнику розглянуті питання управління змінами на підприємствах в процесі реалізації стратегій та в умовах динамічного зовнішнього середовища для забезпечення ефективного функціонування.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

38

347.73(075.8)

В41

Вівчар, О. І.

   Безпека бізнесу [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. І. Вівчар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

39

347.2(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" [Текст] / В. О. Воронін, Д. В. Журавльов, Н. Г. Казмерчук-Палащина [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Науково-практичний коментар Закону України.pdf.

     Посібник розрахований на працівників Фонду державного майна України, оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, оцінювачів-стажистів, викладачів навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації, членів саморегулівних організацій оцінювачів, суддів, адвокатів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

40

004.6(075.8)

Г14

Гайна, Г. А.

   Основи проектування баз даних [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Гайна. – К. : Кондор, 2018. – 204 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи проектування баз да.pdf.

     Розглянуто головні концепції проектування і побудови баз даних, архітектури СУБД, сучасні напрямки розвитку технологій баз даних, питання, які пов`язані з експлуатацією баз даних.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

41

005.53(075.8)

Г27

Гевко, І. Б.

   Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : підручник / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2018. – 188 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методи прийняття управлінських рішень.pdf.

     У підручнику викладені питання теорії вироблення та прийняття управлінських рішень: розробки, прийняття та реалізації рішень, моделювання й технології їх вироблення, впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів, що мають вплив на управління.

                                10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

42

328.18(477)

Г37

Гербеда, С. В.

   Соціальний діалог в Україні : теоретичні питання [Текст] : монографія / С. В. Гербеда ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К. : ЦУЛ, 2017. – 152 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальний діалог.pdf.

     Монографія присвячена теоретичним та практичним питанням соціального діалогу в Україні, які розглядаються під призмою науки державного управління. Книга орієнтовна на керівників органів публічної влади та державних службовців, науково-педагогічних працівників, слухачів магістратур галузі державного управління.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

43

821(477)

Г54

Глібов, Л. І.

   Байки [Текст] / Л. І. Глібов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Байки.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

44

821(477)

Г58

Гоголь, М. В.

   Вечори на хуторі біля Диканьки. Вій [Текст] / М. В. Гоголь. – К. : ЦУЛ, 2018. – 197 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вечори на хуторі.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

45

821(477)

Г58

Гоголь, М. В.

   Мертві душі. Ревізор [Текст] / М. В. Гоголь. – К. : ЦУЛ, 2018. – 304 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

46

821(477)

Г65

Гончар, О. Г.

   Берег любові [Текст] : роман / О. Г. Гончар. – К. : ЦУЛ, 2018. – 219 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

47

821(477)

Г65

Гончар, О. Т.

   Бригантина [Текст] : повість / О. Т. Гончар. – К. : ЦУЛ, 2018. – 207 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

48

003.26:004.056.55

Г85

Гришаков, Сергій Володимирович

   Метод побудови рандомізованих потокових шифросистем з нелінійним випадковим кодуванням [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.05.01- інформаційна безпека держави / Сергій Володимирович Гришаков. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розв'язано актуальну наукову задачу розробки методу побудови рандомізованих потокових шифросистем (РПШ) з нелінійним випадковим кодуванням для забезпечення безпеки державних інформаційних ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

338.48(075.8)

О-75

   Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект) [Текст] : навч. посіб. / І. О. Гродзинська, С. Г. Нездоймінов, О. В. Гусєва, А. В. Замкова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи рекреалогії.pdf.

     Навчальний посібник "Основи рекреалогії (екологічний та маркетинговий аспект)", спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з основ рекреалогії, ефективного функціонування підприємств, які належать до сфери рекреації та туризму, рекреаційного природокористування в контексті парадигми "зеленої" економіки.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

50

347.65/.68(477)

Г94

Гуменюк, Костянтин Петрович

   Інститут відумерлої спадщини у цивільному праві України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Костянтин Петрович Гуменюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 207 с.

     Дисертацію присвячено системному дослідженню науково-практичних проблем визначення місця та з'ясування особливостей інституту відумерлої спадщини у цивільному праві України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

347.65/.68(477)

Г94

Гуменюк, Костянтин Петрович

   Інститут відумерлої спадщини у цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Костянтин Петрович Гуменюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено системному дослідженню науково-практичних проблем визначення місця та з'ясування особливостей інституту відумерлої спадщини у цивільному праві України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

52

657(075.8)

Г95

Гура, Н. О.

   Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : підручник / Н. О. Гура, Т. Г. Мельник. – К. : Знання, 2018. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік на підприємствах.pdf.

     У підручнику висвітлюються стан та розвиток малого бізнесу в Україні, особливості обліку та його організація на малих підприємствах, спрощена система оподаткування, обліку і звітності, розкривається порядок ведення бухгалтерського обліку за основними ділянками та складанні звітності на підприємствах малого бізнесу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

53

336(075.8)

Г95

Гурова, К. Д.

   Фінанси, гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / К. Д. Гурова, О. Л. Шелест, І. В. Колупаєва. – Х. : Світ Книг, 2017. – 672 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси, гроші та кредит.pdf.

     Навчальний посібник містить теоретичні положення про фінанси, гроші та кредит, теми семінарських занять та основні питання, які необхідно розглянути при підготовці до практичних та семінарських занять; наведено комплекс завдань, що розвивають аналітичні здібності студента, вміння приймати конкретні рішення з питань оптимальної організації фінансових відносин, грошового обігу та кредитування.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

54

330.43(075.8)

Д50

Диха, М. В.

   Економетрія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Диха, В. С. Мороз. – К. : ЦУЛ, 2016. – 205 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економетрія.pdf.

     Навчальний посібник "Економетрія" надає можливість оволодіти основами побудови та аналізу економетричних моделей економічних явищ та процесів.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

55

336.71(075.8)

Д53

Дмитров, С. О.

   Фінансовий моніторинг у банку [Текст] : навч. посіб. / С. О. Дмитров, І. М. Вядрова, В. М. Каднічанська. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 384 с. – (Вища освіти в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансовий моніторинг.pdf.

     Навчальний посібник розроблений у відповідності із програмою навчальної дисципліни та включає основний зміст розділів програми, контрольні завдання (тести та задачі), термінологічний словник та додатки.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

56

005.5(075.8)

Д81

Дудкіна, О. П.

   Опорний конспект лекцій з дисципліни "Адміністративний менеджмент" [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дудкіна, Н. М. Кривокульська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 100 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

57

332.2

Є26

Євсюков, Т. О.

   Класифікація та екобезпечне використання особливо цінних земель [Текст] : монографія / Т. О. Євсюков. – К. : ЦУЛ, 2018. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Класифікація та екобезпечне використання особливо цінних земель.pdf.

     Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних та практичних засад екобезпечного використання особливо цінних земель. Висвітлено питання екологічної та соціально-економічної цінності земельних ресурсів, зокрема їх найціннішої частини - особливо цінних земель.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

58

336(075.8)

Ф59

   Фінансово-економічна грамотність [Текст] : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / О. Б. Жихор, О. В. Димченко, З. С. Варналій [та ін.] ; за ред. О. Б. Жихор, О. В. Димченка. – К. : Кондор, 2017. – 1024 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансово-економічна грамотність.pdf.

     У першій частині підручника особливу увагу приділено питанням побудови національної економіки як господарської системи, перспективам розвитку економіки регіонів України, управлінню фінансовою системою України, страхуванню, фінансами суб'єктів господарювання та їх фінансуванню, основам управління власними фінансами, основам інвестування.

                               7 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 4)

59

338.48-44

З-12

Забуранна, Л. В.

   Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму : теорія, механізм формування та управління [Текст] : монографія / Л. В. Забуранна, А. В. Кулік. – К. : ЦУЛ, 2018. – 292 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Конкурентостійкість підприємств сільського зеленого туризму.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних та практичних питань механізму формування та управління конкурентостійкістю підприємств сільського зеленого туризму в АР Крим. В монографії розкрито сучасний стан і тенденції розвитку сільського зеленого туризму в Криму, проаналізовано та визначено його ефективність шляхи виділення слабих та сильних сторін діяльності підприємств сільського зеленого туризму, розкрито регіональні особливості розвитку туристичного підприємництва.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

60

338.43(075.8)

П69

   Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях [Текст] : практ. посіб. / Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, Л. М. Левківська [та ін.] ; за ред. Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 367 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Практичний посібник з організації та.pdf.

     У практичному посібнику знайшли своє відображення актуальні питання з особливостей організації, планування, ведення підприємницької діяльності на сільських територіях з урахуванням сучасних інституційних змін.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

61

821(477)

І-18

Іваненко, О. Д.

   Тарасові шляхи [Текст] : роман / О. Д. Іваненко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 152 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Тарасаві шляхи.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

62

502/504(075.8)

І-18

Іваненко, О. І.

   Техноекологія [Текст] : підручник / О. І. Іваненко, Ю. В. Носачова. – К. : Кондор, 2017. – 293 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Техноекологія.pdf.

     Проаналізовано сьогоднішній стан розвитку народного господарства України в порівнянні з тенденціями розвитку світової економіки, представлено матеріали щодо основних сировинних баз вітчизняних заводів та їх конкурентоспроможності, детально розглянуто основні галузі виробничої діяльності людини, що представлені підприємствами паливно-енергетичної, гірничодобувної , металургійної, нафтопереробної, будівельної і т.д.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

63

316.33(075.8)

І-23

Івасюк, Ю. Б.

   Економічна соціологія. Конспект лекцій [Текст] : навч. посіб. / Ю. Б. Івасюк. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 116 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економічна соціологія.pdf.

     У книзі порушуються актуальні проблеми економічної соціології як науки та навчальної дисципліни, розкриваються основні її поняття, методи, об'єкт та предмет дослідження, пропонується нові підходи до вивчення економіко-соціального середовища.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

64

005.8(075.8)

К29

Катренко, А. В.

   Управління ІТ-проектами [Текст] : підручник. Кн. 1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 552 с. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літу/управління іт проектами катренко 2011.pdf.

     В першій книзі підручника викладені основи управління проектами, наведені стандарти, основні моделі та методи планування та управління перебігом виконання проекту. Розглянуті основні поняття управління проектами, властивості та сутність управління проектами, обмеження, що виникають в проектах.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

65

004.9(075.8)

К44

Кісь, Я. П.

   Фінансова діагностика та управління вартісю ІТ-проектами [Текст] : підручник. Кн. 1 / Я. П. Кісь, А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 550 с. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансова діагностика та управління.pdf.

     В першій книзі підручника викладені основи управління проектами, наведені стандарти, основні моделі та методи планування та управління перебігом виконання проекту. Розглянуті основні поняття управління проектами, властивості та сутність управління проектами, обмеження, що виникають в проектах.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

66

005(075.8)

К55

Кобилін, А. М.

   Інформаційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А. М. Кобилін, Б. В. Самородов. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 216 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційний менеджмент.pdf.

     В навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з основними засобами інформаційного менеджменту, технологією прийняття і ухвалення рішення, з можливостями використання технології "хмарних" обчислень, з методами розв'язання задач прогнозування, використання математично-статистичних методів при фінансовому плануванні, і інтелектуальними системами прийняття рішень.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

67

821(477)

К55

Кобилянська, О. Ю.

   В неділю рано зілля копала [Текст] : повість / О. Ю. Кобилянська. – К. : ЦУЛ, 2018. – 183 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

68

657(075.8)

К56

Ковальчук, Т. Г.

   Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Ковальчук. – К. : Ліра-К, 2018. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік і аналіз зовнішньоек.pdf.

     У посібнику узагальнено методичні рекомендації, нормативні акти та окремі публікації з питань організації і ведення бухгалтерського обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності, висвітлено теоретичні і практичні аспекти, розглянуто загальні принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності, викладено методику обліку операцій ЗЕД підприємств.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

69

339.9:339.7

К60

Колінець, Леся Богданівна

   Антикризові механізми нового світового фінансового порядку [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Леся Богданівна Колінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 492 с.

     У дисертації обґрунтовано концептуальні засади антикризових механізмів нового світового фінансового порядку. Розкрито суть світового фінансового порядку та ретроспективу його становлення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

339.9:339.7

К60

Колінець, Леся Богданівна

   Антикризові механізми нового світового фінансового порядку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Леся Богданівна Колінець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано концептуальні засади антикризових механізмів нового світового фінансового порядку. Розкрито суть світового фінансового порядку та ретроспективу його становлення.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

71

16

К63

Комаха, Л. Г.

   Логічні засади аргументації у філософському знанні [Текст] : монографія / Л. Г. Комаха. – К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Логічні засади аргументації.pdf.

     Монографія присвячена аналізу логістичних засад аргументації у філософському знанні. Сучасний стан теорії аргументації варто розглядати як перетин двох тенденцій. З одного боку, це розроблення загального концептуального апарату, а з іншого - аналіз аргументації у різних царинах людського життєдіяльності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

72

796/798(075.8)

Т33

   Теорія і методика викладання футболу [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук ; за заг. ред. В. М. Костюкевича. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : КНТ, 2018. – 298 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія і методика викладання футболу.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуті теоретико-методичні аспекти викладання футболу в інститутах (факультетах) фізичного виховання і спорту педагогічних університетів. Посібник призначений для викладачів, студентів, магістрів, тренерів, учителів фізичної культури.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

73

94(477)

К77

Кралюк, П. М.

   Козацтво в контексті українсько-польських стосунків : літературні інтерпретації ранньомодерного періоду [Текст] : монографія / П. М. Кралюк. – К. : КНТ, 2018. – 281 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Козацтво в контексті.pdf.

     У монографії розглянуто еволюцію українського козацтва протягом ранньомодерного періоду, показано, яку роль воно відіграло у розвитку українсько-польських стосунків. Основна увага зосереджена на тому, як ці стосунки відобразилися в тогочасній літературі, передусім творах, що вийшли з козацького середовища.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

74

908(075.8)

К89

Кузьма-Качур, М. І.

   Основи краєзнавства [Текст] : навч. посіб. / М. І. Кузьма-Качур, М. В. Горват. – К. : Ліра-К, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/219-osnovi-krayeznavstva.html.

     У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу "Основи краєзнавства", розкрито науково-теоретичні засади краєзнавства, форми, методи та засоби краєзнавчої роботи у початковій школі, що допоможе студентам збагатити когнітивну складову загальної професійної підготовки та застосовувати здобуті знання під час практик й у професійній діяльності.

                                10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

75

330.43(075.8)

К89

Кузьмичов, А. І.

   Економетрія. Моделювання засобами MS Excel [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмичов, М. Г. Медведєв. – К. : Ліра-К, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економетрія. Моделювання засобами.pdf.

     У посібнику наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі. Економетрія як сучасний науковий напрям у вигляді класичної трійці "економіка+математика+статистика" застосовує для кількісного економічного аналізу науково-обгрунтовані засоби, що сформувалися у фундаментальних й прикладних напрямках наукових досліджень, зокрема, в математичній статистиці математичній економіці та математичному програмуванні і дослідженні операцій

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 9)

76

821(477)

К90

Куліш, П. О.

   Маруся Богуславка [Текст] : поема / П. О. Куліш. – К. : ЦУЛ, 2018. – 247 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

77

821(477)

К90

Куліш, П. О.

   Чорна рада [Текст] : роман / П. О. Куліш. – К. : ЦУЛ, 2018. – 230 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

78

159.9(075.8)

Л38

Легка, Л. М.

   Організація діяльності психологічних служб [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Легка, Л. Г. Семенча. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 371 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Організація діяльності психологічних.pdf.

     У навчальному посібнику викладено загальні положення організації психологічної служби в системі збройних сил України, медичних установах, органах внутрішніх справ, пенітенціарній і освітянській системах, підприємствах та організаціях, ЦССМ.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

79

51(075.8)

Л64

Литвин, І. І.

   Вища математика [Текст] : навч. посіб. / І. І. Литвин, О. М. Конопчук, Г. О. Желізняк. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вища математика.pdf.

     Посібник містить виклад матеріалу "Вища математика" в обсязі діючої програми для вищих закладів освіти першого та другого рівня акредитації, затвердженої управлінням кадрів та навчальних закладів Міністерства зв'язку України в 1998 році.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

80

37(73)

Л64

Литовченко, І. М.

   Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки : теорія і практика [Текст] : монографія / І. М. Литовченко ; за наук. ред. О. І. Огієнко. – К. : [б. в.], 2018. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Корпоративна освіта.pdf.

     У монографії здійснено цілісний науковий аналіз соціально-економічних, соціокультурних, педагогічних процесів розвитку корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки та визначено її теоретико-методологічні засади й прогресивний досвід освітньої практики, виявлено провідні тенденції та особливості, що зумовлюють функціонування корпоративної освіти як органічної складової системи неперервної професійної світи дорослих.

                               8 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 5)

81

13(075.8)

Л63

Лісовський, П. М.

   Мудрість народів світу [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський. – К. : Кондор, 2017. – 331 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Мудрість народів світу.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основи мудрості народів світу. Досліджуються ефективно діючі духовні константи: відповідальність, гідність, інтелект, гуманізм, толерантність, освіта, наука, виховання превентивна безпека.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

82

336.14

Л68

Лободіна, З. М.

   Бюджетний механізм : концептуальні засади та перспективи модернізації [Текст] : монографія / З. М. Лободіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 412 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бюджетний механізм.pdf.

     У монографії досліджено теоретичні засади бюджетного механізму та його роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави. Проаналізовано сучасні реалії та охарактеризовано специфіку формування і використання бюджетних коштів.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

83

348

Ц44

   Церковне (канонічне) право [Текст] / В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко, М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко ; за ред. М. В. Лубської. – К. : ЦУЛ, 2017. – 640 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літц/Церковне (канонічне) право.pdf. – До 180-річчя ТНЕУ Київського у-ту, до 55-річчя каф. релігієзнавства.

     У книзі досліджуються особливості предмету церковного (канонічного) права, його місце в системі гуманітарного знання; ґрунтовні положення церковно-канонічного права; основні поняття; основні структурно-правові елементи цього права, їх можливості; сутність і значення церковно-канонічного права в духовно-культурному житті суспільства і особистості.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 14)

84

657.221:005.3(043.3)

Л98

Ляхович, Ірина Іванівна

   Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності / Ірина Іванівна Ляхович. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений виявленню закономірностей та формуванню науково обґрунтованих пропозицій щодо розвитку теорії і методології організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

510(075.8)

М33

Матвієнко, М. П.

   Дискретна математика ХХІ століття [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Ліра-К, 2017. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Дискретна математика.pdf.

     У навчальному посібнику в логічній послідовності викладено основні поняття дискретної математики згідно галузевого стандарту вищої освіти України по комп'ютерних і других наук.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

86

330.1

Т65

   Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін : еволюція та управління [Текст] : монографія / Є. В. Мироненко, О. О. Шевченко, Г. В. Тельнова [та ін.] ; за заг. ред. Є. В. Мироненко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Трансформаційні перетворення.pdf.

     Рекомендується при викладанні у вищих навчальних закладах курсів національної економіки, міжнародної економіки, політичної економії, мікро- і макроекономіки, спецкурсів з теоретичних основ менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, формування національної моделі розвитку економіки та проведення науково-дослідницької роботи з проблем трансформаційних перетворень господарської системи в умовах глобалізації.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

87

327(075.8)

М90

Муковський, І. Т.

   Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах [Текст] : навч. посіб. / І. Т. Муковський, А. Г. Міщенко, М. М. Шевченко. – К. : Кондор, 2015. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційно-аналітична діяльність.pdf.

     Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. Посібник містить тематику навчальної дисципліни, матеріали лекцій і плани семінарських занять, тематику індивідуальних науково-дослідних завдань, перелік питань, що виносяться на контрольні заняття (модульний контроль).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

88

005.3(075.8)

Н41

Негрей, М. В.

   Теорія прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / М. В. Негрей, К. Л. Тужик. – К. : ЦУЛ, 2018. – 273 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія прийняття рішень.pdf.

     Навчальний посібник містить методи та моделі, що використовуються для прийняття управлінських рішень в різних сферах господарювання. Розкриваються теорії раціональної поведінки, особливості обробки інформації у зв’язку з прийняттям рішень. Викладений у посібнику матеріал надасть змогу студентам ознайомитися з базовими моделями, методами та алгоритмами прийняття рішень, оволодіти методологією та методикою побудови, аналізу й застосування математичних моделей в управлінні, ознайомитися з типовими методами аналізу та прийняття рішень та набути навички їх практичного застосування

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

89

658.15(075.8)

Н56

Нестерова, С. В.

   Фінансовий менеджмент : практикум [Текст] : навч. посіб. / С. В. Нестерова. – К. : Кондор, 2018. – 268 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансовий менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основи теорії і практики фінансового менеджменту в супроводі ситуаційних задач, тестових питань, щоб ознайомити студентів з теоретичними основами та основними моделями фінансового менеджмент, навчити правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

90

347.23

Н63

Ніколенко, Мирослав Борисович

   Новостворене майно як об'єкт спільної власності подружжя [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Мирослав Борисович Ніколенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 278 с.

     У дисертаційному дослідженні розроблено концепцію сучасного розуміння порядку та підстав набуття подружжям прав спільної власності на новостворене майно, а також формування наукових висновків та пропозицій стосовно вдосконалення чинного сімейного законодавства у такій галузі дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

347.23

Н63

Ніколенко, Мирослав Борисович

   Новостворене майно як об'єкт спільної власності подружжя [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Мирослав Борисович Ніколенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено концепцію сучасного розуміння порядку та підстав набуття подружжям прав спільної власності на новостворене майно, а також формування наукових висновків та пропозицій стосовно вдосконалення чинного сімейного законодавства у такій галузі дослідження.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

92

347.7(075.8)

Н74

Новойтенко, І. В.

   Комерційне право [Текст] : навч. посіб. / І. В. Новойтенко. – К. : Кондор, 2018. – 241 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Комерційне право.pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються основні засади провадження внутрішньої торговельної діяльності. Висвітлено сутність та джерела комерційного права, порядок легітимації суб'єктів торговельної діяльності в правовому полі України, правове регулювання оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 13)

93

343.3/.7(075.8)

О-54

Олійничук, О. І.

   Протидія економічній злочинності [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 34 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

94

343.9(075.8)

О-54

Олійничук, Р. П.

   Особливості розслідування злочинів окремих категорій [Текст] : навч.-метод. метеріали / Р. П. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

95

821(477)

О-56

Ольжич, О.

   Вибрані твори [Текст] / О. Ольжич. – К. : ЦУЛ, 2018. – 113 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вибрані твори.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

96

336.025(477)

О-76

Остапчук, Вікторія Олександрівна

   Фінансова децентралізація в контексті розвитку територій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вікторія Олександрівна Остапчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 234 с.

     У дисертаційній роботі здійснено науково-теоретичне обґрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями вдосконалення фінансової децентралізації в контексті розвитку територій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

336.025(477)

О-76

Остапчук, Вікторія Олександрівна

   Фінансова децентралізація в контексті розвитку територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вікторія Олександрівна Остапчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційнійної роботи здійснено науково-теоретичне обґрунтування, проведено оцінювання та запропоновано напрями вдосконалення фінансової децентралізації в контексті розвитку територій.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

98

330.341.1

П14

Паливода, О. М.

   Організаційно-управлінські засади інноваційного розвитку промисловості на основі мережевих структур : теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. М. Паливода. – К. : Кондор, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Організаційно-управлінські засади.pdf.

     У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти забезпечення ефективного функціонування мережевих структур в економіці України. На основі емпіричного матеріалу проаналізовано діючі у вітчизняній промисловості мережевих структур, проведено їх класифікацію та виділено основні інституційні та управлінські бар'єри на шляху їх розвитку.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 12)

99

02

П19

Пасмор, Н. П.

   Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів [Текст] : монографія / Н. П. Пасмор. – К. : Кондор, 2018. – 103 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бібліотечно-інформаційне забезпечення.pdf.

     Висвітлено актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Розкрито вплив основних чинників на трансформацію функцій бібліотеки ВНЗ в умовах реформування вищої освіти та інформатизації суспільства.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

100

004.4(075.8)

П24

Пекарський, Б. Г.

   Основи програмування [Текст] : навч. посіб. / Б. Г. Пекарський. – К. : Кондор, 2018. – 364 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи програмування. Пекарський.pdf.

     Навчальний посібник вміщує систематичне викладення основних принципів і правил розробки алгоритмів та програм мовою Turbo Pascal; опис типів даних, оголошення констант і змінних, організація розгалужень і циклів, опис та використання процедур і змінних, масивів, рядків, множин, записів, файлів та модулів.

                              20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

101

94

П29

Петков, С. В.

   Прародина славян [Текст] / С. В. Петков. – К. : Скиф, 2018. – 93 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Прародина славян.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

102

336.71(075.8)

П43

Погореленко, Н. П.

   Фінансове планування в банку [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Погореленко, О. М. Сидоренко, Л. В. Сердюк. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 184 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансове планування в банку.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та роль фінансового планування в системі фінансового менеджменту банку. Значну увагу приділено поглибленому розгляду основних складових систем фінансового планування банку.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

103

3.07

П58

Попович, Н. Г.

   Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації [Текст] : монографія / Н. Г. Попович. – К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державно-управлінський дискурс.pdf.

     У монографії наукову увагу звернено на характер політико-адміністративної комунікації в умовах реформування та модернізації державного управління. Виокремлено державно-управлінський дискурс, як особливого роду системні відносини, що забезпечують нададдитивно-синергетичний ефект функціонування та розвитку всієї політико-адміністративної системи держави.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

104

657.4:622

П59

Порохнавець, Яна Августинівна

   Облік і контроль використання природних ресурсів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Яна Августинівна Порохнавець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 283 с.

     У дисертації розглянуто питання формування економічного механізму, обліку і контролю процесів з проведення пошуково-розвідувальних робіт, розробки родовищ, видобування та переробки природної сировини, закриття місць видобування та рекультивації земельних ділянок.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

657.4:622

П59

Порохнавець, Яна Августинівна

   Облік і контроль використання природних ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Яна Августинівна Порохнавець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто питання формування економічного механізму, обліку і контролю процесів з проведення пошуково-розвідувальних робіт, розробки родовищ, видобування та переробки природної сировини, закриття місць видобування та рекультивації земельних ділянок.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

106

351.74(075.8)

П80

Прокопів, Б. В.

   Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів [Текст] : навч.-метод. матеріали / Б. В. Прокопів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 23 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

107

005.57

С13

Сагер, Л. Ю.

   Управління внутрішніми комунікаціями підприємств : теорія, методика, практика [Текст] : монографія / Л. Ю. Сагер. – К. : ЦУЛ, 2018. – 196 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління внутрішніми комунікаціями.pdf.

     Монографія присвячена розвитку організаційно-економічних засад управління внутрішніми комунікаціями на підприємствах в умовах трансформації галузевих ринків. Викладено науково-методичний підхід до вибору управлінських рішень на основі діагностики стану внутрішніх комунікаційних процесів. Удосконалено теоретико-методичний підхід до визначення комунікаційних стратегій. Розроблено і науково обґрунтовано методичний підхід до побудови економіко-математичної моделі оптимізації вибору управлінських рішень. Сформовано засади організаційно-економічного механізму управління внутрішніми комунікаціями

підприємства.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

108

821(477)

С17

Самчук, У. О.

   Гори говорять [Текст] : роман / У. О. Самчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 178 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

109

821(477)

С17

Самчук, У. О.

   Волинь [Текст] : роман. Ч. 2 : Війна і революція / У. О. Самчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 412 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

110

821(477)

С17

Самчук, У. О.

   Волинь [Текст] : роман. Ч. 1 : Куди тече та річка / У. О. Самчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 324 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

111

821(477)

С17

Самчук, У. О.

   Волинь [Текст] : роман. Ч. 3 : Батько і син / У. О. Самчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 416 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

112

657.1

С30

Семанюк, В. З.

   Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві [Текст] : монографія / В. З. Семанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 390 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційна теорія обліку.pdf.

     Монографію присвячено проблемі розвитку теорії обліку в постіндустріальному суспільстві, яке кардинально змінює підходи до наукових досліджень, господарської діяльності та способу мислення.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

113

657

С49

Сльозко, Т. М.

   Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень : теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Сльозко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік.pdf.

     У монографії досліджено сучасний стан та напрями подальшого розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку у контексті тенденцій його інституціоналізації.

                               6 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

114

347.2(477)

С59

Соколов, Олексій Михайлович

   Цивільно-правова охорона майнових прав внутрішньо переміщених осіб [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Олексій Михайлович Соколов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню науково- практичних проблем цивільно-правової охорони майнових прав внутрішньо переміщених осіб. Розглянуто генезис правового регулювання охорони прав внутрішньо переміщених осіб.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

115

347.2(477)

С59

Соколов, Олексій Михайлович

   Цивільно-правова охорона майнових прав внутрішньо переміщених осіб [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Олексій Михайлович Соколов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 211 с.

     Дисертацію присвячено системному дослідженню науково- практичних проблем цивільно-правової охорони майнових прав внутрішньо переміщених осіб. Розглянуто генезис правового регулювання охорони прав внутрішньо переміщених осіб.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

338.432:633.1:332.1

С60

Соловей, Ірина Степанівна

   Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності зернового господарства регіону [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Ірина Степанівна Соловей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 230 с.

     У дисертації узагальнено наукові підходи до визначення поняття і змісту економічної категорії "конкурентоспроможність зернового господарства регіону". Досліджено роль і значення конкурентоспроможності у розвитку зернового господарства регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

338.432:633.1:332.1

С60

Соловей, Ірина Степанівна

   Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності зернового господарства регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Степанівна Соловей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові підходи до визначення поняття і змісту економічної категорії "конкурентоспроможність зернового господарства регіону". Досліджено роль і значення конкурентоспроможності у розвитку зернового господарства регіону.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

118

821(477)

С79

Стельмах, М. П.

   Гуси-лебеді летять [Текст] / М. П. Стельмах. – К. : ЦУЛ, 2018. – 140 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

119

821(477)

С79

Стельмах, М. П.

   Щедрий вечір [Текст] : повість / М. П. Стельмах. – К. : ЦУЛ, 2018. – 160 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

120

С79

Стечишин, Т. Б.

   Банківська справа [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 403 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31569/1/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0.pdf.

     У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем курсу, наводяться питання для самоконтролю, тестові завдання, запропоновано ряд дискусійних та проблемних питань до кожної теми.Посібник містить глосарій термінів та економічних категорій, а також список рекомендованої літератури.

121

342.92

Т35

Терещук, Оксана Анатоліївна

   Адміністративно-правова характеристика делегування повноважень в діяльності органів публічної адміністрації [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Оксана Анатоліївна Терещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 246 с.

     У дисертаціїздійснено комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів делегування повноважень в діяльності органів публічної адміністрації; уточнено категорійно-понятійний апарат через перегляд змісту понять "делегування повноважень", "делеговані повноваження", "суб'єкт делегування".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

342.92

Т35

Терещук, Оксана Анатоліївна

   Адміністративно-правова характеристика делегування повноважень в діяльності органів публічної адміністрації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Оксана Анатоліївна Терещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

   В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексне дослідження теоретичних і практичних аспектів делегування повноважень в діяльності органів публічної адміністрації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

123

821(477)

Т98

Тютюнник, Г. М.

   Вир [Текст] : роман / Г. М. Тютюнник. – К. : ЦУЛ, 2018. – 495 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

124

821(477)

Ф35

Федькович, Ю. А.

   Вибрані твори [Текст] / Ю. А. Федькович. – К. : ЦУЛ, 2018. – 147 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вибрані твори. Федькович.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

125

821(477)

Х30

Хвильовий, М.

   Вальдшнепи [Текст] : роман / М. Хвильовий. – К. : ЦУЛ, 2018. – 80 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

126

Ч-15

Чайковський, Я. І.

   Організація платіжних операцій банків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. І. Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 232 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31568/1/%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%91%20%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації грошового обігу, порядок відкриття поточних рахунків та укладення договору банківського рахунка, обслуговування банківськими установами безготівкового та готівкового грошового обігу. Окремий розділ присвячено огляду платіжних операцій банків з векселями.

127

347.65/.68(477)

Ч-89

Чуловський, Володимир Анатолійович

   Правове регулювання спадкових відносин в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Володимир Анатолійович Чуловський. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаціної роботи присвячений комплексному дослідженню проблем охорони   та захисту спадкових відносин в Україні, у ході якого висвітлено сучасний стан спадкових правовідносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

330.8"19/21"

Ш38

Шевченко, О. О.

   Еволюція господарської системи : методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) [Текст] : монографія / О. О. Шевченко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 303 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Еволюція господарської системи.pdf.

     Монографію присвячено критичному висвітленню теоретико-методологічних засад дослідження еволюції господарської системи у світовій економічній думці. Проаналізовано погляди й підходи до означеної проблеми, доведено, що розкриття сутнісних моментів еволюції господарських систем, її періодизації можливе лише на підґрунті методології некласичної науки. Розкрито процес становлення та еволюції господарських систем в частині конкретно-історичних особливостей розвитку. Проведено аналіз найважливіших економічних концепцій господарських систем, сформованих в межах основних та альтернативних течій світової економічної думки: німецької історичної школи, неокласики, кейнсіанства, монетаризму тощо. Показано багатогранність досліджень проблем еволюції господарської системи сучасною економічною наукою: створення теоретичних концепцій та розробка практичних рекомендацій щодо економічної політики, новації в методології аналізу, прогностичних висновках тощо. Представлено авторський погляд на модель національної господарської системи України, шляхи її формування та наукового осмислення в економічній думці кінця ХХ–початку ХХІ ст.

                               8 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 6)

129

658.14/.17(075.8)

Ш95

Шубіна, С. В.

   Фінансовий аналіз. Практикум [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шубіна, О. Ю. Мірошник, В. О. Швадченко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансовий аналіз.pdf.

     Практикум підготовлений відповідно до програми дисципліни "Фінансовий аналіз" і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень фінансового стану підприємства. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

130

330.342(075.8)

Я72

Яремко, Л. А.

   Перехідні економічні системи [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Яремко, А. М. Ващишин ; за ред. Г. І. Башнянина. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 366 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Перехідні економічні системи.pdf.

     Навчальний посібник присвячений розгляду функціонування та еволюції перехідних економічних систем постсоціалістичного типу. Основна увага приділена розгляду перехідної економічної системи України.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)