Нові надходження: ЛИСТОПАД 2018

Категорія: Нові надходження

1

004.9(075.8)

П78

   Програмування на мові Java [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 38 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31708/1/Metodychka_Lab_Java.pdf

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 4)

2

621.3(075.8)

Т33

   Теорія електричних та магнітних кіл [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Б. Албанський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 42 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31707/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D0%B0%D0%B1_%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%9A%202018.pdf

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 4)

3

004(075.8)

К63

   Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. М. Мельник, С. О. Вербовий, С. І. Возняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31706/1/%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%9C.pdf

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

4

005.95/.96(075.8)

У67

   Управління людськими ресурсами та публічні комунікації [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. Б. Круп'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

5

657(075.8)

О-17

   Обліково-аналітичне та правове забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. А. Дерій, І. В. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

6

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : метод. поради / уклад. І. Я. Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 48 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

7

004(075.8)

К63

   Комп'ютерна схемотехніка [Текст] : метод. вказівки / уклад. Б. О. Маслияк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 34 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

8

347.7(075.8)

О-92

   Охорона державної та комерційної таємниці [Текст] : опорн. консп. лекцій / авт.-уклад. І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 148 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

9

811.112.2(075.8)

   Menschen B1(B1.1 + B1.2) [Електронний ресурс] : medienpaket CDs und DVD zum kursbuch. – Munchen : Hueber, 2015.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

10

657(075.8)

   Accounting in English [Текст] : навч.-метод. розробка / уклад. Л. Ф. Морозовська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

09(477)

Р85

   Рукописна та книжкова спадщина України [Текст]. Вип. 21 / редкол. : Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. І. Попик [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 592 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Рукописна та книжкова. В.21.pdf.

     Черговий випуск збірника, репрезентуючи новітні студії археографії, джерелознавства, архівознавства, книгознавства та інших спеціальних історичних дисциплін, залучає до широкого наукового загалу дослідження вітчизняних учених з рукописної та книжкової спадщини України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

12

09(477)

Р85

   Рукописна та книжкова спадщина України [Текст]. Вип. 20 / редкол. : Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. І. Попик [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 536 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Рукописна та книжкова. В.20.pdf.

     Черговий збірник продовжує презентацію наукових студій, що розкривають архівну та бібліотечну спадщину України через залучення нових джерельних матеріалів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

13

09(477)

Р85

   Рукописна та книжкова спадщина України [Текст]. Вип. 19 / редкол. : Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. І. Попик [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Рукописна та книжкова. В.19.pdf.

   До збірника увійшли археографічні, джерелознавчі, кодикологічні студії, статті з історії книжкових колекцій та зібрань, публікації документів тощо, які висвітлюють різні аспекти вивчення рукописної та книжкової спадщини України.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

14

02

Н34

   Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип. 41 / редкол. : В. Попик, Г. Боряк, В. Горовий [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 624 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукові праці В.41.pdf.

     До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання еволюції соціальних інформаційних комунікацій у процесі розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації, розвитку методик управління інформаційно-комунікаційними процесами в державі, забезпечення ефективного науково-інформаційного супроводу суспільних трансформацій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

15

02

Н34

   Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип. 47 / редкол. : В. І. Попик, Г. В. Боряк, О. В. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 380 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукові праці В.47.pdf.

     До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання еволюції соціальних інформаційних комунікацій у процесі розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації, розвитку методик управління інформаційно-комунікаційними процесами в державі, забезпечення ефективного науково-інформаційного супроводу суспільних трансформацій.

                                1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

16

02

Н34

   Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності : завдання, напрями, продукти, технології / редкол. : В. Попик, Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ; відп. ред. Т. Гранчак. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукові праці В.46.pdf.

     До збірника наукових праць увійшли статті, присвячені дослідженню шляхів підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів; розкриттю особливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, тенденцій розвитку, стратегій функціонування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

17

02

Н34

   Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : збірник. Вип. 42 / редкол. : В. І. Попик, Г. В. Боряк, О. В. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 596 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Наукові праці В.42.pdf.

     До збірника наукових праць включено статті, в яких висвітлюються проблеми формування національного інформаційного простору в контексті діяльності бібліотечно-інформаційних установ; розкриваються питання організації бібліотечно-інформаційних ресурсів та сервісів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

013

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2017 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 75 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

     У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, навчальних посібників тощо, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 2017 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

                               110 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЮФ. – 1, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 104)

19

013

Н34

   Наукові праці викладачів кафедри цивільного права і процесу [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. В. Гриськів, Г. Кругляк ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с.

     Бібліографічний покажчик містить відомості про праці викладачів та професорів кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету.

                               110 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліот. ЮФ. – 1, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 104)

20

657.6(075.8)

К65

   Контроль і ревізія [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Л. А. Будник, С. Р. Роман, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 43 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

21

336(075.8)

В18

   Вартісно-орієнтоване управління фінансами суб'єктів господарювання [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. П. Лубкей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

22

811.112.2(075.8)

Б87

Braun-Podeschwa, J.

   Menschen B1 [Текст] : kursbuch / J. Braun-Podeschwa, C. Habersack, A. Pude. – Munchen : Hueber Verlag, 2015. – 200 s.

                               4 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 4)

23

811.112.2(075.8)

Б87

Breitsameter, A.

   Menschen B1 [Текст] : arbeitsbuch / A. Breitsameter, S. Pude A. Glas-Peters. – Munchen : Hueber Verlag, 2015. – 229 s.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

24

811.112.2(075.8)

К17

Kalender, S.

   Menschen B1.1 [Текст] : lehrerhandbuch / S. Kalender, A. Pude. – Munchen : Hueber Verlag, 2015. – 160 s.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

25

811.112.2(075.8)

K17

Kalender, S.

   Menschen B1.2 [Текст] : lehrerhandbuch / S. Kalender, A. Pude. – Munchen : Hueber Verlag, 2015. – 166 s.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

26

351.863(075.8)

Б24

Баранецька, О. В.

   Фінансова безпека держави [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. В. Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 22 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

27

02

Б81

Бондаренко, В. І.

   Бібліотечне інтернет-обслуговування : стан та перспективи [Текст] : монографія / В. І. Бондаренко ; за наук. ред. Т. Гранчак. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 274 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бібліотечнеінтернет-обслуговуванняї.pdf.

     У монографії комплексно досліджено зміст, специфіку та основні сучасні тенденції   розвитку бібліотечного інтернет-обслуговування як перспективної форми комунікаційної взаємодії бібліотеки з користувачем.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

02

Б59

   Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики [Текст] : монографія / В. Бондаренко, Т. Горенко, С. Горова [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бібліотека в реалізації.pdf.

     У монографічному дослідженні розкриваються напрями і форми участі бібліотечних установ та їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів у здійсненні державотворчої інформаційної політики в умовах інтенсифікації інформаційно-комунікаційних процесів та загострення інформаційного протистояння.

                                1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

01(477)

У45

   Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Вип. 12 / О. В. Бугаєва, Л. Д. Березівська, Ю. І. Вернік [та ін.] ; редкол. : В. І. Попик, Т. І. Ківшар, С. М. Ляшко [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська біграфістика. В. 12.pdf.

     Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

30

01(477)

У45

   Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Вип. 13 / Л. І. Буряк, О. І. Вовк, К. Грисінська-Ярмула [та ін.] ; редкол. : В. І. Попик, Т. І. Ківшар, С. М. Ляшко [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 335 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська біграфістика. В. 13.pdf.

     Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

31

342.9

Б94

Буяжди, Сергій Анатолійович

   Правове регулювання боротьби із кіберзлочинністю: теоретико-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Сергій Анатолійович Буяжди. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному та грунтовному аналізу особливостей теоретико-правового аспекту правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

340.11

В17

Ваньчук, Ігор Дмитрович

   Система правового регулювання суспільних відносин: теоретико-методологічний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ігор Дмитрович Ваньчук. – Івано-Франківський : УКД, 2018. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вивченню теоретико-методологічних засад функціонування системи правового регулювання суспільних відновин, виявленню її сутнісних та специфічних ознак.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

316.42

Г70

Горова, С. В.

   Особа в інформаційному суспільстві : виклики сьогодення [Текст] = Idividual in information society : challenges of our time : монографія / С. В. Горова. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2017. – 452 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Особа в інформаційному суспільстві.pdf.

     У монографії розглядаються проблеми адаптації людини до стрімкого розвитку інфосфери, аналізуються механізми вдосконалення процесу управління інформаційними ресурсами, підвищення ефективності їх використання в суспільній практиці.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

34

316.3

І-74

   Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності [Текст] = Information fctors of system of donbas and cremea integrators in all-ukrainian unity : монографія / В. Горовий, О. Онищенко, М. Закіров [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 202 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційні чинники системи.pdf.

     У монографії розглядаються актуальні питання інформаційної сфери розвитку українського суспільства, що мають стати основою взаєморозуміння і толерантності, сприятимуть поверненню територій Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України та консолідації українців.

                                1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

35

316.7(477)

Т38

   Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] = National information space development and protection technologies : монографія / В. Горовий, О. Онищенко, Ю. Половинчак [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Технології розвитку.pdf.

     У монографічному дослідженні розглянуто суперечності, пов'язані з утвердженням інформаційного суспільства в глобальному світі, їх прояв у російсько-українському протистоянні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

36

314/316(477)

С69

   Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] = Sociocultural factors in building Ukraine population' mental immunity to foreign manipulations of consciousness : монографія / В. Горовий, В. Попик, О. Онищенко [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 227 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціокультурні механізми.pdf.

     У монографії розглянуто ментальний імунітет як основу національної стійкості в умовах розвитку інформаційного суспільства та проблеми його збереження і зміцнення в умовах російсько-української інформаційно-психологічної війни, посилення впливу маніпулятивних технологій в інформаційних протистояннях і розвиток методик їх нейтралізації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

657.421.3:005.52:330.133.1

Г70

Гороховець, Юлія Анатоліївна

   Облік і аналіз нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Юлія Анатоліївна Гороховець. – К. : НАСОА, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретичних, методичних та організаційних аспектів обліку і аналізу нематеріальних активів в системі вартісно-орієнтованого управління підприємством.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

339.564

Г94

Гуменюк, Ярослав Миколайович

   Диверсифікація зовнішньоторговельних звязків аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ярослав Миколайович Гуменюк. – К. : КНУ ім.Тараса Шевченка, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено та поглиблено теоретико-концептуальні підходи до формування диверсифікованої моделі напрямів експорту аграрного сектору економіки України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

39

331.552.4:631.11:658.589

Д81

Дуда, Галина Богданівна

   Формування, використання та розвиток трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств в системі інноваційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Богданівна Дуда. – Кам"янець-Подільський : ПДАТУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений узагальненню теоретичних засад, удосконаленню методичних та розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування, використання та розвиток трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств в системі інноваційної економіки.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

330.341.02:676](477)(043.3)

Д83

Дунська, Алла Рашидівна

   Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Алла Рашидівна Дунська. – К. : КПІ ім.І.Сікорського, 2018. – 45 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню методологічних засад концепції формування та функціонування інноваційного механізму розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

005.336.4

Ж74

Житченко, Ганна Олександрівна

   Управління інтелектуальним капіталом переробного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Олександрівна Житченко. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню теоретико-методичних і прикладних проблем удосконалення управління фрмуванням та розвитком інтелектуального капіталу переробного підприємства.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

339.926:339.972:339.982

З-42

Зварич, Роман Євгенович

   Економічні імперативи процесів альтерглобалізації [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 456 с.

     У дисертації досліджено теоретико-методологічні засади і прикладні аспекти формування економічних імперативів альтерглобального розвитку та трансформації моделі економіки країни в альтерглобальному процесі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

339.926:339.972:339.982

З-42

Зварич, Роман Євгенович

   Економічні імперативи процесів альтерглобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні засади і прикладні аспекти формування економічних імперативів альтерглобального розвитку та трансформації моделі економіки країни в альтерглобальному процесі.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

44

658.7:658.11:669

І-20

Іванова, Марина Іллівна

   Управління логістичною системою кластера промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Іллівна Іванова. – Кривий Ріг : КНУ, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвязанню актуальних питань розвитку теорії і практики управління логістичною системою кластера промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

340.132.8

К47

Кладченко, Аліса Олександрівна

   Становлення та розвиток сучасного антикорупційного законодавства України: теоретико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Аліса Олександрівна Кладченко. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи писвячений комплексному вивченню нормативно-правової бази законодавства України та етапу розвитку законодавчої ініціативи у сфері протидії корупції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

004.491.2

К56

Коваленко, Ян Павлович

   Інформаційна технологія автономного тестування програмних компонентів систем критичного застосування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ян Павлович Коваленко. – Северодонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2018. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуального науково-прикладного завдання розроблення моделей та методів інформаційної технології автономного тестування програмних компонентів систем критичного застосування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

338.24(075.8)

К60

Колесніков, А. П.

   Економічна безпека та фінансові розслідування. Правоохоронна діяльність [Текст] : метод. вказівки / А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

48

796/798(075.8)

Т33

   Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : підручник : у 2-х т. Т. 1 : Загальні основи теорії фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова [та ін.] ; за ред. Т. Ю. Круцевич. – 3-тє вид., без змін. – К. : Олімпійська література, 2018. – 384 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія і методика фізичного виховання Т.1.pdf.

     У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У першому томі розглянуто термінологічний апарат, етапи розвитку фізичного виховання як соціального явища, наукові теорії адаптації, мотивації, вікового розвитку, стомлення та відновлення, гендерного підходу у фізичному вихованні, навчання рухових дій, розвитку рухових здібностей та ін.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

49

796/798(075.8)

Т33

   Теорія і методика фізичного виховання [Текст] : підручник : у 2-х т. Т. 2 : Методика фізичного виховання різних груп населення / Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова [та ін.] ; за ред. Т. Ю. Круцевич. – 3-тє вид., без змін. – К. : Олімпійська література, 2018. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія і методика фізичного виховання Т.2.pdf.

     У підручнику викладено сучасні погляди на трактування основних положень теорії і методики фізичного виховання. У другому томі висвітлено питання основ методики фізичного виховання різних груп населення - від дітей дошкільного віку до дорослих, - нові технології видів рухової активності у фізичному вихованні, адаптивне фізичне виховання, фізична підготовка у Збройних силах України.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

50

343.131.5(477)

К88

Кудрявцев, Ігор Олексійович

   Місце та роль підзаконних нормативно-правових актів з ядерної енергетики в системі законодавства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ігор Олексійович Кудрявцев. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню підзаконних нормативно-правових актів (НПА) у сфері ядерної енергетики, їх місця у загальній системі нормативно-правових актів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

338.46

К95

Кучин, Сергій Павлович

   Удосконалення державного регулювання економічним механізмом сфери культури в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Павлович Кучин. – К. : ВНЗ НАУ, 2018. – 43 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність та обґрунтовано значущість розвитку сфери культури та її інфраструктури для розвитку національного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

343.8(477)

Л65

Ліховіцький, Ярослав Олександрович

   Кримінологічні засади запобігання злочинам, що вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ярослав Олександрович Ліховіцький. – К. : ІДіП ім. В.М. Корецького, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено кримінологічну характеристику злочинів, що вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України у сфері виконання покарань.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

02

Л68

Лобузін, І.

   Цифрові бібліотечні проекти : технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій [Текст] : монографія / І. Лобузін. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літц/Цифрові бібліоткчні проекти.pdf.

     У монографії розглядається широке коло питань, пов'язаних з реалізацією бібліотечних цифрових проектів оцифрування історико-культурного та наукового надбання, організацією бібліотечних цифрових технологічних комплексів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

54

631.11:658.589:658.152

М48

Мельник, Марія Іванівна

   Формування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємстр в сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Іванівна Мельник. – Полтава : ПДАА, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретико-методичних засад формування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємстр в сільському господарстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

330.131.5:620.952

М48

Мельниченко, Вадим Васильович

   Розвиток і використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вадим Васильович Мельниченко. – К. : НУБіП, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретичних положень та методичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

332.8

У67

   Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 300 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31704/1/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA.pdf.

     У монографії розвинуто теоретичні положення щодо управління витратами й формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства України. Визначено економічну природу та сутність управління витратами підприємств теплоенергетики.

                              33 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 30)

57

336.1:332.1(477)

Н59

Нечипоренко, Аліна Володимирівна

   Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Аліна Володимирівна Нечипоренко. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо основних напрямів удосконалення фінансових інструментів стимулювання регіонального розвитку в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

657.1:657.37:657.421(043.5)

Н59

Нечипорук, Наталія Віталіївна

   Бухгалтерський облік земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Віталіївна Нечипорук. – К. : НАСОА, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку земельних ресурсів в умовах ресурсозбереження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

330.133.1:656.13

П18

Парфентьєва, Олена Геннадіївна

   Діагностика потенціалу розвитку автотранспортного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Геннадіївна Парфентьєва. – К. : НТУ, 2018. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо проведення діагностики потенціалу розвитку автотранспортних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

60

002.1(477)

П19

Пастушенко, О. В.

   Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України : соціокомунікаційний аспект [Текст] : монографія / О. В. Пастушенко. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 564 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Книга і періодика.pdf.

     У монографії розглядається широке коло питань, пов'язаних з розвитком дисертаційних досліджень книги і періодики в період незалежності України, коли відбулося звільнення від ідеологічних обмежень у галузі дослідження національної культури, науки, освіти, державотворення, що дало змогу не лише активно розвивати свободу слова, а й проводити раніше заборонені або неактуалізовані дослідження історії книги, друку, преси, газетної та журнальної періодики, здійснити "інформаційний стрибок" в осмисленні власної історії та ролі книги і періодики у суспільному розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

61

316.7

П78

   Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] = Problems of public security in the process of social networks development : монографія / В. Попик, В. Горовий, О. Онищенко [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. – 201 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проблеми суспільної безпеки.pdf.

     У монографії розглядаються проблеми актуалізації значення соціальних мереж у суспільному розвитку, зростання у зв'язку з цим необхідності вироблення відповідних технологій і організаційних заходів суспільства і держави для протистояння негативним впливом, що здійснюються через інноваційні канали інформаційних обмінів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

62

316.7(477)

О-75

   Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст] = Specifities of informational providing for national consensus in modern Ukraine : монографія / В. Попик, О. Онищенко, В. Горовий [та ін.]. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 219 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Особливості інформаційного забезпечення.pdf.

     У монографії розглядаються проблеми розвитку національного консенсусу в Україні в контексті входження її в інформаційне суспільство, трансформації національного інформаційного простору, зростаючого впливу цього чинника на внутрішньоукраїнські та міжнародні інформаційні обміни.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

63

[327(477):061.1ЄС]:327.39(4)

П58

Попова, Наталія Анатоліївна

   Відносини Україна-ЄС у контексті сучасних процесів європеїзації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Наталія Анатоліївна Попова. – Чернівці : ЧНУ ім.Ю.Федьковича, 2018. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи комплексно досліджено еволюцію відносин України з Європейським Союзом через призму концепції європеїзації, її зовнішнього виміру.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

327(438:4-11)

Р75

Рослонь, Домініка Анна Томашівна

   Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Домініка Анна Томашівна Рослонь. – Чернівці : ЧНУ ім.Ю.Федьковича, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений ґрунтовному та різнобічному вивченню Східного партнерства ЄС як важливого виміру реалізації східної політики Республіки Польща.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

340.1

С32

Середюк, В. Ю.

   "Українське питання" в процесі національного державотворення ХІХ ст.-ХХ ст. (історико-правове дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / В. Ю. Середюк. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено зміст понять "нація", "національна держава" та "українське питання" , встановлено, що вони взаємодіють в рамках державотворчих концепцій українців.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

330.1:338.242

С34

Сидоров, Олександр Анатолійович

   Забезпечення економічної безпеки національної економіки на основі інтелектуального потенціалу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Анатолійович Сидоров. – Дніпро : ПДАБА, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвяячений розвиненню теоретико-методичних підходів та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної безпеки національної економіки на основі інтелектуального потенціалу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

332:331.101.264.2:614.215

С59

Соколенко, Анна Сергіївна

   Відновлення трудового потенціалу регіонів в санаторно-курортних комплексах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Анна Сергіївна Соколенко. – Івано-Франківськ : ПНУ ім.В.Стефаника, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретико-методичним та практичним засадам відновлення трудового потенціалу регіонів в санаторно-курортних комплексах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

336.71(075.8)

С65

Сороківська, З. К.

   Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 208 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31729/1/Sorokivska_Balyant_GKSZK.pdf.

69

340.15(470)"1859/1941"

С79

Стечишин, Алла Василівна

   Правові погляди і державотворча діяльність Костя Левицького [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Алла Василівна Стечишин. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено біографію, науково-юридичну, адвокатську та державницьку діяльність доктора права, першого голови уряду ЗУНР К. Левицького.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

340.13

Ч-12

Чабур, Святослав Валерійович

   Функціонування механізму правотворчості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Святослав Валерійович Чабур. – Івано-Франківськ : УКД, 2018. – 20 с.

   Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню дослідження теоретичних засад визначення сутності механізму правотворчості, його елементів, структури та функцій, розробці практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

378(075.8)

Ш66

Шкіцька, І. Ю.

   Основи академічної доброчесності. Практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. Ю. Шкіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 64 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31709/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%90%D0%94%20-%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

72

338.439.4

Ю83

Юрченко, Аліна Юріївна

   Формування та підвищення рівня економічної стійкості підприємств борошномельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Аліна Юріївна Юрченко. – Херсон : ХНТУ, 2018. – 21с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню та обгрунтуванню теоретико-методичних та практичних аспектів забезпечення та підвищення економічної стійкості борошномельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

005.915:631.162

Я85

Ястребов, Юрій Юрійович

   Аналітичне забезпечення ефективного розміщення фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Юрійович Ястребов. – Полтава : ПДАА, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовані теоретико-методичні основи

аналітичного забезпечення ефективного розміщення фінансових ресурсів в підприємствах Полтавської області.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)