Нові надходження ЛЮТИЙ 2019

Категорія: Нові надходження

1

340(075.8)

П68

   Право [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад, Н. С. Бутрин-Бока, Л. Г. Паращук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

2

005.95/.96(075.8)

М54

   Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Менеджмент персоналу" [Текст] / уклад. В. М. Островерхов, І. Д. Ілляш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

3

811.111(075.8)

К20

Capel, A.

   Prepare! Level 5 [Текст] : student's book and online workbook / A. Capel, N. Joseph ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 167 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 5.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

4

811.111(075.8)

П32

Chilton, H.

   Exam booster without answer key [Текст] : for first and first for schools / H. Chilton, S. Dignen, M. and Treloar F. Fountain. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – 116 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Exam booster without answer key.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

5

811.111(075.8)

П32

Chilton, H.

   Exam booster with answer key [Текст] : for first and first for schools / H. Chilton, S. Dignen, M. and Treloar F. Fountain. – Cambridge : Cambridge University Press, 2017. – 150 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Exam booster with answer key.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

6

811.111(075.8)

К72

Kosta, J.

   Prepare! Level 3 [Текст] : student's book / J. Kosta, M. Williams ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 169 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 3.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

7

811.111(075.8)

К72

Kosta, J.

   Prepare! Level 2 [Текст] : student's book / J. Kosta, M. Williams ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 164 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 2.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

8

811.111(075.8)

М15

McKeegan, D.

   Prepare! Level 6 [Текст] : workbook / D. McKeegan ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 84 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 6. McKeegan D..pdf.

                               6 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 6)

9

811.111(075.8)

М29

Murphy, R.

   Essential Grammar in Use. With answers [Текст] : a self-study reference and practice book / R. Murphy. – 4th edition. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 320 р.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

10

811.111(075.8)

М29

Murphy, R.

   Essential Grammar in Use. Without answers [Текст] : a reference and practice book / R. Murphy. – 4th edition. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 288 р.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

11

811.111(075.8)

П84

Protsenko, K.

   Exam booster B1-B2. Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання [Текст] : підручник / K. Protsenko, C. Reese. – К. : Лінгвіст, 2017. – 90 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Exam booster B1-B2.pdf.

     У підручнику вміщено практичний матеріал для підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

                               62 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 62)

12

811.111(075.8)

C75

Styring, J.

   Prepare! Level 4 [Текст] : student's book / J. Styring, N. Tims ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 160 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 4.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

13

811.111(075.8)

C75

Styring, J.

   Prepare! Level 7 [Текст] : student's book / J. Styring, N. Tims ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 169 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 7.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

14

811.111(075.8)

C75

Styring, J.

   Prepare! Level 6 [Текст] : student's book / J. Styring, N. Tims ; series editor : A. Capel. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 159 p. – (Cambridge English). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Prepare! Level 6.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

15

811.161.2(075)

А21

Авраменко, О. М.

   Українська мова. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. М. Авраменко. – К. : Грамота, 2018. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська мова. 10 кл.pdf.

     Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української мови для 10 класу (2017, рівень стандарту). У виданні подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями лексичних, орфоепічних, орфографічних і морфологічних помилок.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

16

821.161.2(075)

А21

Авраменко, О. М.

   Українська література. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко. – К. : Грамота, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська література.pdf.

     Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української літератури. Він містить відомості з теорії літератури; біографічні матеріали про письменників; огляд літературної спадщини майстрів слова; багатий ілюстрований матеріал та ін.

                                20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

17

512(075)

Б36

Бевз, Г. П.

   Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія [Текст] : підруч. для 10 кл. : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Освіта, 2018. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Математика. Алгебра.pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

18

330.341.1

Б87

Брич, В. Я.

   Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Дерманська, Я. О. Шпак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32878/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-maket.pdf.

     Монографія присвячена проблемі розробки теоретико-концептуальних і методичних положень формування економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості.

                               33 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 30)

19

005.3(075.8)

Б87

Брич, В. Я.

   Креативний менеджмент [Текст] : підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 220 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32877/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf.

     У підручнику наведено різні види завдань для теоретичної та практичної підготовки студентів з дисципліни "Креативний менеджмент": теоретичний матеріал для освоєння питань робочої програми, питання для обговорення, тести для самоперевірки знань, кейси та список рекомендованих джерел літератури.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 57)

20

005.3

Б87

Брич, В. Я.

   Компетентність менеджерів в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Ліштаба, П. П. Микитюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 192 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32866/1/menedzery_ohorony_zdorovja.pdf.

     Монографія присвячена узагальненню теоретико-методичних положень та надані практичних рекомендацій щодо формування механізму компетентності менеджерів у закладах охорони здоров'я.

                               33 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 30)

21

339.9:331.101.262

Б94

Бучинська, Тетяна Володимирівна

   Формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / тетяна Володимирівна Бучинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 230 с.

     В дисертаційній роботі знайдено науково-теоретичне обґрунтування, проведено оцінювання практики та запропоновано напрями формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

339.9:331.101.262

Б94

Бучинська, Тетяна Володимирівна

   Формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / тетяна Володимирівна Бучинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи знайдено науково-теоретичне обґрунтування, проведено оцінювання практики та запропоновано напрями формування універсальних компетентностей людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

23

004.7

В64

Возна, Н. Я.

   Структуризація поліфункціональних даних : теорія, методи та засоби [Текст] : монографія / Н. Я. Возна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 378 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32910/1/Vozna-monogr.pdf.

     У монографії викладено функціональні основи теорії структуризації поліфункціональних (ПФД) та проблемно-орієнтованих даних (ПОД) у комп'ютеризованих системах.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

24

53(075)

Ф50

   Фізика. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / М. В. Головко, Ю. С. Мельник, Л. В. Непорожня, В. В. Сіпій. – К. : Педагогічна думка, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фізика 10 кл.pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

25

911(075)

Д58

Довгань, Г. Д.

   Географія. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник. – Х. : Ранок, 2018. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Географія. 10 кл.pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

26

347.778

Д95

Дюкарєва-Бержаніна, Катерина Юріївна

   Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Катерина Юріївна Дюкарєва-Бержаніна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 225 с.

     У дисертації здійснено комплексне дослідження охорони прав інтелектуальної власності співавторів творів науки. Досліджено становлення та розвиток законодавчого регулювання питань співавторства на твори науки у світі та в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

347.778

Д95

Дюкарєва-Бержаніна, Катерина Юріївна

   Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Катерина Юріївна Дюкарєва-Бержаніна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексне дослідження охорони прав інтелектуальної власності співавторів творів науки. Досліджено становлення та розвиток законодавчого регулювання питань співавторства на твори науки у світі та в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

28

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 460 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32864/1/Byh_Oblik-2018%20%281%29.pdf.

     Підручник відповідає програмі курсу "Бухгалтерський облік" з підготовки бакалаврів за спеціальністю "Облік і оподаткування". Його структура побудована згідно з освітньо-професійною програмою та діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов'язань.

                              30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

29

330.1(075)

К84

Крупська, Л. П.

   Економіка. 10 клас [Текст] : підручник : профільний рівень / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. – Х. : Ранок, 2018. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіка. Профільний рівень.pdf.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

30

336.143;330.34

Л68

Лободіна, Зоряна Миколаївна

   Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Зоряна Миколаївна Лободіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 533 с.

     Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування і функціонування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави та розробленню пропозицій щодо векторів його модернізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

336.143;330.34

Л68

Лободіна, Зоряна Миколаївна

   Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Зоряна Миколаївна Лободіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико-методологічних засад формування і функціонування бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави та розробленню пропозицій щодо векторів його модернізації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

32

330.341.1:658.5(043.3)

П18

Паранюк, Ярослав Дмитрович

   Оцінка ефективності інноваційних проектів на підприємствах в умовах ризику та невизначеності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ярослав Дмитрович Паранюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 216 с.

     У дисертації узагальнено наукові підходи до визначення понять невизначеності, ризику та ефективності інноваційних проектів.Досліджено принципи та методи оцінки ефективності інноваційного проекту.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

330.341.1:658.5(043.3)

П18

Паранюк, Ярослав Дмитрович

   Оцінка ефективності інноваційних проектів на підприємствах в умовах ризику та невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярослав Дмитрович Паранюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові підходи до визначення понять невизначеності, ризику та ефективності інноваційних проектів.Досліджено принципи та методи оцінки ефективності інноваційного проекту.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

34

82(100)(075)

П18

Паращич, В. В.

   Зарубіжна література. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. В. Паращич, Г. Є. Фефілова, М. В. Коновалова. – Х. : Ранок, 2018. – 161 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зарубіжна література.pdf.

                                20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

35

336.14

П35

Письменний, В. В.

   Теоретико-методологічні аспекти формування доходів місцевих бюджетів [Текст] : монографія / В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 468 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32865/1/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf.

     У монографії досліджено зміст і види бюджетних доходів крізь призму фінансової думки минулого, виявлено законодавчі колізії в системі доходів місцевих бюджетів України та запропоновано шляхи їх усунення, визначено вихідні домінанти формування бюджетних доходів у механізмі фінансового забезпечення територій.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

36

94(100)(075)

П54

Полянський, П. Б.

   Всесвітня історія. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень / П. Б. Полянський. – К. : Грамота, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Всесвітня історія 10 кл.pdf.

     Підручник відповідає Державному стандарту та новій програмі з всесвітньої історії (2017). Містить навчальний матеріал на засадах компетентнісного підходу, у якому подано події всесвітньої історії (2014-2045).

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

37

347.77(78)

П56

Пономарьова, Олена Олександрівна

   Цивільно-правові аспекти реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Олена Олександрівна Пономарьова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 217 с.

     Дисертаційне дослідження присвячено системному аналізу цивільно-правових аспектів реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

347.77(78)

П56

Пономарьова, Олена Олександрівна

   Цивільно-правові аспекти реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Олена Олександрівна Пономарьова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений системному аналізу цивільно-правових аспектів реалізації майнових прав інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

39

341.9(075.8)

С12

Саванець, Л. М.

   Міжнародне приватне право (особлива частина) [Текст] : навч.-метод. матеріали / Л. М. Саванець, Г. М. Стахира. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 60 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

40

339.9(075.8)

С12

Савельєв, Є. В.

   Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв, І. Я. Зварич. – 4-те вид., переробл. та доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 424 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32863/1/C%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%94%d0%b2-%d0%97%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87____.pdf.

     Підручник становить науковий інтерес як з наукової, так і з практичної точки зору, і є ваговим внеском у вирішення важливого завдання - формування цілісного комплексного бачення та розуміння економічних процесів зі знанням англійської мови. Зокрема, поданий глосарій англійською мовою дасть змогу студентам чітко розмежовувати дефініції з економіки, а стислий виклад основного матеріалу, в тому числі, англійською мовою, - оволодіти необхідною термінологією.

                               60 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 57)

41

352.1:338.24

С13

Савчук, Дмитро Михайлович

   Управління економічним і соціальним розвитком громади на засадах синергізму [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Дмитро Михайлович Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 289 с.

     В дисертації досліджено теоретико-методичні та практичні засади побудови механізму управління економічним і соціальним розвитком громад з урахуванням ефекту синергії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

352.1:338.24

С13

Савчук, Дмитро Михайлович

   Управління економічним і соціальним розвитком громади на засадах синергізму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Дмитро Михайлович Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні та практичні засади побудови механізму управління економічним і соціальним розвитком громад з урахуванням ефекту синергії.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

43

314/316

Ш98

Шушпанов, Д. Г.

   Соціально-економічні детермінанти здоров'я населення [Текст] : монографія / Д. Г. Шушпанов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 877 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32909/1/%d0%a8%d1%83%d1%88%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2.pdf.

     Монографія присвячена одній із найбільш актуальних для сучасної України проблем - пошуку ефективних напрямів збереження та зміцнення здоров'я населення.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)