Нові надходження КВІТЕНЬ 2019

Категорія: Нові надходження

1

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : роб. зошит / уклад. В. М. Панасюк, Г. А. Римар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 86 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33267/1/2018%20%D0%91%D0%A3%D0%A5%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%20%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%20%D0%B7%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82.pdf.

2

К17

   Кальміюс [Електронний ресурс] : східноукраїнська антологія літературного конкурсу. Доросла частина. Дитяча частина / упоряд. В. Вакуленко. – К. : Ліра-К, 2017. – 300 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/360-kalmyus-shdnoukrayinska-antologya-lteraturnogo-konkursu.html.

     Розраховано на велике коло читачів, критиків та просто тих хто любить відпочивати з книгою...

3

355.58(03)

З-41

   Збірник нормативно-оперативних документів із питань цивільного захисту [Текст] / уклад. О. Г. Зима, Д. О. Фадєєв ; за заг. ред. В. С. Пономаренко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 167 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Збірник нормативно-оперативних.pdf.

     Систематизовано нормативно-оперативні документи стосовно дій органів управління, сил цивільного захисту і структурних підрозділів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця в режимах функціонування об'єктивної ланки функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

355.58

З-41

   Збірник документів із питань підготовки і проведення соціальних об'єктових тренувань з органами управління, силами цивільного захисту і структурними підрозділами університету [Текст] / уклад. О. Г. Зима, Д. О. Фадєєв ; за заг. ред. В. С. Пономаренка. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 164 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Збірник документів із питань.pdf.

     Систематизовано позитивний досвід і документи з питань підготовки і проведення спеціальних об'єктових тренувань з органами управління, силами цивільного захисту і структурними підрозділами університету протягом 2010-2018 років.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

5

005(075.8)

М50

   Менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. І. І. Смачило. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 63 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33268/1/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9DI_%D0%92%D0%9A%D0%90%D0%97I%D0%92%D0%9A%D0%98_.PDF.

6

З-12

   Забезпечення здійснення фінансових розслідувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. О. Ю. Ніпіаліді. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 30 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33273/1/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%9A%D0%90.pdf.

7

М54

   Методичні рекомендації з написання міждисциплінарної курсової роботи [Електронний ресурс] : ОКР : магісрт; магістерської прогр. "Інформаційні технології обліку та контролю в державному секторі економіки", "Міжнародний облік" / уклад. М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк, Н. Г. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 26 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33276/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%202017%20%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA.PDF.

8

351

Л65

   Лицарі духа : військове капеланство УГКЦ ХІХ - ХХ століть у біографіях [Текст] / упоряд. М. Забанджала. – Львів : Свічадо, 2018. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Лицарі духа.pdf.

     "Лицарі духа" - чимала збірка, яка містить інформацію про українських капеланів двох останніх століть, їхні здебільшого трагічні долі і часто мученицькі смерті. У різні часи з українськими воїнами, які боролися за свободу і державність України, пліч-о-пліч ішли їхні духовні атланти - капелани.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

9

314.1(477)

Л93

   Людський розвиток в Україні : інституційне підгрунтя соціальної відповідальності [Текст] : кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової ; від. за вип. О. В. Макарова, О. М. Хмелевська. – К. : [б. в.], 2017. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Людський розвиток в Україні.pdf.

     Монографію підготував колектив науковців Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. У контексті розбудови української держави на засадах соціальної відповідальності важливого значення набуває формування її цілісної концепції як соціоекономічного феномену, заснованої на об'єктивній взаємопов'язаності соціофілософської та соціоекономічної наукової традиції.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

10

339.9(477)

М58

   Міжнародний бізнес і туризм в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених [м. Тернопіль 12-13 трав. 2016 р.] / редкол. : А. М. Тибінь, В. Я. Брич, А. А. Шевченко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 226 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародний бізнес і туризм.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Міжнародної наукво-практичної конференції студентів та молодих учених "Міжнародний бізнес і туризм в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку", яка відбулася в ТНЕУ 12-13 травня 2016 року.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

11

81

Л59

   Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. студ. конф.[м. Тернопіль, 20 квіт. 2018 р.] / редкол. : Л. К. Крайняк, С. М. Рибачок, Л. Ф. Борсук ; відп. за вип. Л. К. Крайняк. – Тернопіль : Вектор, 2018. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Лінгвокультурні коди.pdf.

     До збірника увійшли тези учасників Міжнародної науково-практичної студентської конференції "Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах", в яких обговорюються актуальні питання сучасності іноземними мовами, як важливого засобу міжкультурного спілкування у глобалізованому світі, аналізуються результати студентської науково-дослідної роботи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

12

339.9(477)

С91

   Сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу та туризму в Україні [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ. молодих учених [м. Тернопіль, 2-3 квіт. 2015 р.] / редкол. : А. М. Тибінь, В. Я. Брич, Б. А. Камінський [ та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 207 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасні тенденції розвитку.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених "Сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу та туризщму в Україні", яка відбулася в ТНЕУ 2-3 квітня 2015 р.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

13

342.7(477)

У45

   Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід [Текст] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ; тези наук. доп. [м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018 р.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2018. – 408 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Україна в умовах реформування правової системи.pdf.

     До збірника увійшли тези наукових доповідей з проблем піднятих на конференції. Збірник стане у пригоді науковим, науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантам,аспірантам, студентам юридичного та соціально-психологічного спрямування, юристам, адвокатам, правозахисникам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, іншим особам, яких цікавлять актуальні проблеми юриспруденції.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

14

657

С76

   Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : В. А. Дерій, М. Р. Лучко, Н. В. Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 355 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Стан і перспективи розвитку.pdf.

     Розглянуті сучасні тенденції розвитку обліку в Україні та за кордоном, відображені проблеми облікової інформації як засобу забезпечення захисту інтересів власника, обліково-аналітичної інформації в управлінні підприємницькою діяльністю, розкриті актуальні проблеми розвитку аудиту та його інформаційного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

15

330.341.1

І-66

   Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] = Innovational Processes of Economic, Social and Cultural Development : Domestic and Foreign Experiences : тези доп. VIII Міжнар. наук. конф. молодих учених і студентів / редкол. : Л. І. Вергун, Ю. В. Мельник, О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 170 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

16

82(477.84)

О-72

   Освітянська скриня [Текст] : літ. альм. Вип. 7 / редкол. : Л. Мокей, В. Барна, О. Піхурко [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2018. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Освітянська скриня.pdf.

     У сьомому спеціальному випуску літературного альманаху педагогів Тернопілля "Освітянська скриня" зібрано творчий доробок у різних жанрах майже 60 учителів краю.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

17

330.34

С69

   Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 18 квіт. 2018 р.] : у 2-х т. Т. І / орг. ком. А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2018. – 250 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціально-економічні та гуманітарні.pdf.

     До збірника включено статті та матеріали доповідей учасників конференції. Розглядаються актуальні теоретичні і практичні питання соціально-економічних та гуманітарних аспектів розвитку суспільства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

336.22(075.8)

П44

   Податкові розрахунки і звітність [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. В. Бречко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 78 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33590/1/%D0%9F%D0%A0%D0%86%D0%97.pdf.

19

330.34

А43

   Актуальні проблеми економічного розвитку у глобалізованому світі [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. [м. івано-Франківськ, 31 трав. 2018 р.] / редкол. : Г. І. Ляхович, І. В. Пилипів, І. М. Білецька [та ін.] ; відп. за вип. Г. І. Ляхович. – Івано-Франківськ : ІФННІМ ТНЕУ, 2018. – 308 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Збірник тез доповідей науково-практичної.pdf.

     До збірника увійшли матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економічного розвитку у глобалізованому світі", яка відбулася 31 травня 2018 року в ІФННІМ ТНЕУ

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

20

013

П19

   Пасєка Станіслава Раймондівна [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 35 / уклад. В. А. Красномовець ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 58 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Пасєка Станіслава.pdf.

     У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомої вченої-економіста, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького С. Р. Пасєки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

21

82-84

Д23

   2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання [Текст] / упоряд. Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – 296 с.

     Збірник містить 2300 афоризмів та мудрих думок про книгу, читання, читача, бібліотеку. Подана й стисла інформація про авторів наведених сентенцій. Додатки містять усілякі цікавинки та деякі гумористичні матеріали з книжкового всесвіту.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

22

013

Г74

   Гоцуляк Віктор Володимирович : доктор історичних наук, професор [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 25 / уклад. Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 152 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гуцуляк Віктор.pdf.

     У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомого українського вченого-історика, доктора історичних наук, професора кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького В. В. Гуцуляка.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

23

013

С79

   Стеценко Анатолій Іванович [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 24 / уклад. П. М. Гунько ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 31 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Стеценко Анатолій.pdf.

     У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомого вченого, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, професора кафедри спортивних дисциплін Інституту фізичної культури, спорту і здоров'я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

24

013

С16

   Салапатов Володимир Іванович [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. Ю. Є. Гребенович, М. М. Чемерис ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. – 32 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Салатов Володимир.pdf.

     У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького" представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність та наукові праці вченого і освітянина, кандидата технічних наук, доцента, декана факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем В. І. Салапатова.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

25

347.9

П71

   Precedent UA - 2017 [Текст]. – К. : КВІЦ, 2018. – 412 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Precedent ua.pdf.

     У цій збірці представлені результати дослідження "Precedent UA - 2017", проведеного Українською Гельсінською спілкою з прав людини щодо застосування українськими суддями 517 рішень Європейського суду з прав людини проти України за статтею 6 (право на справедливий суд в кримінальному провадженні) Конвенції про захист прав людини.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

26

81`36(091)

Г76

   Грамматіки, или Писменница языка Словенскаго, видана в Кременці 1638 року [Текст] / редкол. : В. Є. Бенера, Н. П. Бондар, П. Ю. Гриценко [та ін.] ; відп. за вип. А. М. Ломакович. – Львів : Місіонєр, 2018. – 222 с.

     Пропонована книга - це фототипічне видання пам'ятки української культури й освіти XVII ст. Йдеться про посібник для студентів-слухачів британської школи "Грамматіки, или Писменница языка Словен(ъ)скагw", надрукований 1638 року в місті Кременці (нині районий центр Тернопільської області в Україні).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

27

314.1(477)

Н31

   Населення України : демографічні складові людського розвитку [Текст] : монографія / за ред. О. М. Гладуна. – Умань : Сочінський, 2015. – 179 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Населення України.pdf.

     Монографія підготовлена колективом фахівців демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Мета роботи - всебічно розглянути демографічні складові такого багатогранного поняття як людський розвиток. Демографічні, соціальні та економічні процеси є взаємопов'язаними та взаємообумовленими.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

908

Г15

   Галич [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 2 / за ред. М. Волощука ; редком. : В. Іваночко, Б. Томенчук, І. Коваль [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Галич.pdf. – До 650-ї річниці магдебурзького права в Галичі.

     У збірнику наукових праць вміщено статті і матеріали, присвячені різноманітним питанням історії міста Галича. Авторський колектив становлять українські і зарубіжні дослідники.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

097(477)

У45

   Український книжковий знак ХІХ - ХХ століть : каталог колекції Степана Давимуки [Текст] = Ukrainian bookplates of the ХІХ-ХХ centuries : у 3-х т. Т. 2 : Е-О / упоряд. Л. Купчинська ; наук. ред. Л. Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017. – 597 с.

     Каталог містить вступ, у якому розглянуто особливості розвитку українського книжкового знаку ХІХ - ХХ ст., його символічно-алегоричну образність, визначені суспільно-політичними обставинами і національно-визвольними змаганнями часу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

30

097(477)

У45

   Український книжковий знак ХІХ - ХХ століть : каталог колекції Степана Давимуки [Текст] = Ukrainian bookplates of the ХІХ-ХХ centuries : у 3-х т. Т. 3 : П-Я дод. / упоряд. Л. Купчинська ; наук. ред. Л. Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017. – 672 с.

     Каталог містить вступ, у якому розглянуто особливості розвитку українського книжкового знаку ХІХ - ХХ ст., його символічно-алегоричну образність, визначені суспільно-політичними обставинами і національно-визвольними змаганнями часу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

31

339.138(075.8)

П42

   Поведінка споживача [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. Р. Іванечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

32

097(477)

У45

   Український книжковий знак ХІХ - ХХ століть : каталог колекції Степана Давимуки [Текст] = Ukrainian bookplates of the ХІХ-ХХ centuries : у 3-х т. Т. 1 : А-Д / упоряд. Л. Купчинська ; наук. ред. Л. Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017. – 672 с. – 70 - річчю від народження С. Давимуки.

     Каталог містить вступ, у якому розглянуто особливості розвитку українського книжкового знаку ХІХ - ХХ ст., його символічно-алегоричну образність, визначені суспільно-політичними обставинами і національно-визвольними змаганнями часу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

33

330.1(075.8)

А64

   Аналіз бізнес-моделей та ринкової поведінки [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. І. М. Карп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

34

34(075.8)

Т66

   Тренінг зі спеціальності [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Зигрій, Н. В. Майка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

35

342.9(075.8)

П68

   Правові основи реєстраційно-дозвільних послуг в Україні [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Н. В, Майка, О. В. Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

36

339.138(075.8)

М27

   Маркетинг [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. Р. Іванечко, Т. М. Борисова, Р. Б, Окрепкий [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 72 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

37

339.138(075.8)

М27

   Маркетингові комунікації [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. Р. Іванечко, Т. Л. Чубак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 27 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

38

339.138(075.8)

М74

   Моделювання та прогнозування маркетингу [Текст] : консп. лекцій / уклад. С. Є. Хрупович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

39

004.7(075.8)

В26

   WEB-маркетинг : SEO [Текст] : консп. лекцій / уклад. С. М. Дробчук, Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

40

657.37(075.8)

З-43

   Звітність підприємств [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. П. Михайлишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 41 с.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 4)

41

81

Л59

   Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. студ. конф.[м. Тернопіль, 19 квіт. 2019 р.] / редкол. : Л. К. Крайняк, С. М. Рибачок, Л. Ф. Морозовська ; відп. за вип. Л. К. Крайняк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 436 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах.pdf.

     До збірника увійшли тези учасників Міжнародної науково-практичної студентської конференції "Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах", в яких обговорюються актуальні питання сучасності іноземними мовами, як важливого засобу міжкультурного спілкування у глобалізованому світі, аналізуються результати студентської науково-дослідної роботи.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

811.111(075.8)

Б83

Borova, T.

   English for business analysts [Текст] : textbook in 3 parts. Part 1 : Mathematical fundamentals / T. Borova, O. Milov. – Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2016. – 168 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/English for business analysts.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

43

658.5(075.8)=111

Я-85

Iastremska, O.

   Controlling [Текст] : textbook / O. Iastremska, K. Iakovenko. – Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2016. – 127 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Controlling.pdf.

     Наведено теоретичні аспекти використання контролінгу на підприємстві : розкрито його значення в управлінні підприємством, описано об'єкти контролінгу (витрат, центри відповідальності), аспекти управлінського обліку як основи контролінгу, особливості бюджетування, питання щодо прийняття управлінських рішень в контролінгу.

                                1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

44

94(439)(477)

M13

Magyar, A. I.

   Magyarok Kijevben. Fejezetek a magyar-ukran kapcsolatok tortenetebol a IX. szazadtol napjainkig [Текст] / A. I. Magyar. – Kijev : MODUS COLORIS, 2018. – 396 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Magyarok Kijevben.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

45

378

Т35

   Тернопільський національний економічний університет : професіоналізм, престиж, поступ [Текст] / Б. П. Адамик, Л. М. Алексеєнко, І. С. Андрушків [та ін.] ; редкол. : М. І. Шинкарик, З.-М. В. Задорожний, В. Я. Брич [та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/ТНЕУ.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ (1966-2016).

     Книга присвячена 50-річчю Тернопільського національного економічного університету. За роки своєї діяльності вищий навчальний заклад став невіддільною складовою історії України. Пройшовши непростий шлях становлення, зберіг і примножив найкращі традиції університетської освіти, не втратив духу творчості, вільнодумства та патріотизму.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

46

332.1(477)

С69

   Соціально-економічний розвиток регіону : сучасні реалії та перспективи [Текст] : монографія / В. В. Адамик, В. М. Бабінець, І. Ф. Баланюк [та ін.] ; за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна. – Івано-Франківсь : ТАЛЯ, 2017. – 436 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціально-економічний розвиток регіону січасні реалії та перспективи.pdf.

     У монографії висвітлюються проблеми, що потребують нагального вирішення, як у теоретичному, так і практичному аспектах у напрямку визначення сучасних реалій та перспектив соціально-економічного розвитку України в контексті регіональних особливостей функціонування різних галузей економіки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

47

332.135[330.322+330.1]

Б12

Бабій, Григорій Ярославович

   Механізм активації інвестиційно-інноваційних процесів в українсько-польському транскордонному регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Григорій Ярославович Бабій. – Львів : ІРД НАН України, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів активації інвестиційно-інноваційних процесів в українсько-польському транскордонному регіоні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

821(477)

Б20

Баліцька, М. Й.

   Журавлина пісня [Текст] / М. Й. Баліцька. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 128 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літж/Журавлина пісня.pdf. – На світлу пам'ять брата - бійця АТО Володимира Шаваровського.

     Сповіддю душі і серця є нова книжка "Журавлина пісня" лауреата численних літературних премій, члена національної спілки журналістів України, члена Національної спілки письменників України Марії Баліцької.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

49

2(075.8)(03)

Б20

Балух, В. О.

   Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця ХVI-початку ХІХ ст. у постаттях : словник [Текст] / В. О. Балух, В. П. Коцур. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2018. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Руська унійна (греко-католицька).pdf.

     У словнику проаналізовано життєвий та творчий шлях 100 творців, захисників і прихильників Руської Унійної (Греко-Католицької) церквивід Берестейської унії 1596 р. до утворення Галицької митрополії на Правобережній Україні (1807 р.) та ліквідації Церкви Полоцьким собором 1839 р. на Лівобережжі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

50

338.45:664(477)]043.3

Б48

Бердар, Маргарита Михайлівна

   Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості України в умовах інституційних змін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Маргарита Михайлівна Бердар. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтувано теоретико-методолічні засади розроблено практичні рекомендації з формування домінантних складових розвитку харчової промисловості України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

004.9

М54

   Методи, алгоритми і програмні засоби опрацювання біомедичних зображень [Текст] : монографія / О. М. Березький, Ю. М. Батько, К. М. Березька [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 331 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методи, алгоритми і програмні засоби.pdf.

     У монографії розглянуті питання, пов'язані з опрацюванням біомедичних зображень. Проаналізовано цитологічні і гістологічні зображення диспластичних процесів і злоякісних пухлин молочної залози.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

52

(330.43+334.722)338.49

Б81

Бондаренко, Олена Володимирівна

   Основи державного регулювання розвитку технологічного підприємництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Володимирівна Бондаренко. – Одеса : ІПРЕЕД, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико-методичних засад та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування основ державного регулювання розвитку технологічного підприємництва в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

339.37:631

Б86

Бочко, Олена Юріївна

   Деконструкція регіональних ринків молочної продукці на засадах концепцій маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Юріївна Бочко. – Луцьк : ЛНТУ, 2018. – 37 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито концептуальні основи деконструкція регіональних ринків молочної продукції в Україні на засадах концепцій маркетингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

338.48(477.84)

С83

   Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 164 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33660/1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF%202017.pdf.

     У колективній монографії висвітлено проблематику формування та розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини, здійснено аналіз ресурсного забезпечення та сформовано стратегічні вектори їх розвитку.

55

Б87

Брич, В. Я.

   Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, В. І. Охота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33672/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf.

     У монографії розкриваються питання формування міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації. Розглянуто теоретикометодичні засади міжнародної конкурентоспроможності, розкрито та проаналізовано сучасні тенденції в сфері міжнародної конкурентоспроможності. Значна увага приділена пріоритетам підвищення міжнародної конкурентоспроможності з огляду на регіональні проблеми.

Монографія призначена для науковців, викладачів, студентів економічних спеціальностей, практиків з даної проблематики.

56

У67

   Управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, Х. А. Снігур, М. М. Тисько, Я. О. Шпак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 216 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33671/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80.pdf.

     У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти

управління інноваційним розвитком, поглиблено та вдосконалено

теоретичні положення і надано практичні рекомендації з удосконалення управління інноваційним розвитком молокопереробних

підприємств.

У роботі запропоновано стратегію розвитку підприємств залежно від горизонту планування, в основу якого закладено обґрунтований теоретико-методичний підхід через комбінацію послідовних етапів інноваційного розвитку.

57

336.025.13

Б91

Бура, Віталіна Ігорівна

   Регулювання та нагляд за системно важливими банками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталіна Ігорівна Бура. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність системно важливих банків з огляду на причини, передумови і наслідки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

658:005.336.4:330.341.1

В19

Васильєва, Валентина Юліївна

   Формування інтелектуального потенціалу інноваційно-орієнтованого промислового підприємства на засадах бізнес-партнерства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валентина Юліївна Васильєва. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено сутність інтелектуального потенціалу підприємства як умови його інноваційного розвитку, визначено його складові.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

338.2:330.1

В68

Волошенко, Антоніна Віталіївна

   Державні регуляторні імперативи протидії системній корупції в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Антоніна Віталіївна Волошенко. – К. : НАУ, 2018. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науковому обґрунтуванню та розробці теоретичних, методологічних та практичних аспектів використання державних регуляторних імперативів протидії системній корупції в національній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

32(477)

Г14

Гайдуцький, П. І.

   Я завжди з Україною! Л. Кучма [Текст] = I am alwayswith Ukraine! L. Kuchma / П. І. Гайдуцький. – К. : ДКС Центр, 2018. – 608 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літя/Я завжди з Україною.pdf.

     У книзі розкрито політичну та державницьку діяльність Л. Кучми за 1990-2018 рр. як народного депутата, прем'єр-міністра та президента України, а також його громадсько-благодійну справу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

61

Г57

Гобдич, М. М.

   Фах. Фах (диригування). Фах (диригування/спів) [Електронний ресурс] : метод. вказівки з виконання практ. занять / М. М. Гобдич, О. І. Дондик, Д. В. Виноградча. – К. : Ліра-К, 2017. – 64 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/382-fah-fah-diriguvannya-fah-diriguvannya-spv-metod-vkazvki-z-vikonannya-prakt-zanyat.html.

     Наведено методичні вказівки з виконання практичних занять з дисципліни "Фах (диригування)", подано теми та методичні рекомендації до виконання практичних занять та орієнтовний репертуар. Наведено перелік літературних джерел.

62

Г57

Гобдич, М. М.

   Фах (диригування) [Електронний ресурс] : метод. рек. з орг. самостійної роботи студентів / М. М. Гобдич, Н. М. Комаренко, Т. І. Горобець. – К. : Ліра-К, 2017. – 44 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/385-fah-diriguvannya-metod-rek-z-org-samost-roboti-studentv.html.

     У методичних рекомендаціях з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Фах (диригування)", подано теми занять та методичні рекомендації до організації самостійної роботи; надані плани анотацій та аналізу хорових творів, завдання для самостійної роботи студентів та до самоконтролю м'зової пам'яті. Наведено перелік літературних джерел.

63

Г57

Гобдич, М. М.

   Хоровий клас (творчий колектив) [Електронний ресурс] : метод. вказівки з виконання практ. занять / М. М. Гобдич, Н. О. Якобенчук, І. Є. Лебедкіна. – К. : Ліра-К, 2017. – 44 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/380-horoviy-klas-tvorchiy-kolektiv-metod-vkazvki-z-vikonannya-prakt-zanyat.html.

     Наведено методичні рекомендації з виконання практичних занять до кожного розділу дисципліни "Хоровий клас" (творчий колектив). Надано орієнтовний репертуар та наведено перелік літературних джерел.

64

32-027.21(075.8)

П50

   Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, О. М. Рудакевич, М. І. Гурик [та ін.] ; за ред. Т. В. Гончарук-Чолач. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. – с.

65

383.8:621.396.96

Г75

Грабовська, Наталія Романівна

   Інформаційні технології тривимірної реконструкції зображень поверхневих дефектів для ламбертівської моделі відбиття світла [Текст] : дис. ... канд. тех. наук : 05.13.06 / Наталія Романівна Грабовська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 159 с.

     Дисертація присвячена розробці та удосконаленню методів, алгоритмів і інформаційних технологій тривимірної реконструкції, яка базована на ламбертівській моделі відбиття світла.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

383.8:621.396.96

Г75

Грабовська, Наталія Романівна

   Інформаційні технології тривимірної реконструкції зображень поверхневих дефектів для ламбертівської моделі відбиття світла [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Романівна Грабовська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці та удосконаленню методів, алгоритмів і інформаційних технологій тривимірної реконструкції, яка базована на ламбертівській моделі відбиття світла.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

67

342.924:341

Г93

Гуд, Анна Миколаївна

   Адміністративний договір як форма договірного регулювання адміністративно - правових відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Анна Миколаївна Гуд. – К. : НУБПУ, 2019. – 19 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено дослідження адміністративного договору як форми договірного регулювання адміністративно - правових відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

342(477)(075.8)

Г94

Гультай, М. М.

   Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя [Текст] : курс лекцій / М. М. Гультай. – К. : ЦУЛ, 2019. – 270 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Конституційна скарга.pdf.

     Курс лекцій грунтується на Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах у галузі конституційного права України з урахуванням останніх законодавчих змін.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

69

Д33

Денисенков, Н.

   The True Self [Електронний ресурс] : практ. руководство / Н. Денисенков. – К. : Ліра-К, 2018. – 108 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/370-the-true-self-prakticheskoe-rukovodstvo.html.

     Технология подбора характера актера под характер персонажа. В данной практической методике определения характера актера по психодиагностике и типологии Юнга есть возможность идентификации 96 психотипов.

70

336.71

Т65

   Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Відень : Premier Publishing, 2018. – 354 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33270/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F-%D0%91%D0%A1.pdf.

71

303.7(075.8)

Д56

Добротвор, І. Г.

   Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 170 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33682/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A1%D0%90%2018.pdf.

     У навчальному посібнику приведено основні означення, аксіоми та положення загальної теорії систем, описано алгоритми функціонування методів основ системного аналізу. Матеріал супроводжується великою кількістю прикладів станів систем та їх схем, лістингів обробки характеристик еволюції систем з метою виявлення особливостей і оптимальних параметрів прийняття рішень.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

72

Д64

Долбенко, Т. О.

   Національні бібліотеки світу [Електронний ресурс] : практикум / Т. О. Долбенко. – К. : Ліра-К, 2018. – 48 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/379-naconaln-bbloteki-svtu-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Національні бібліотеки світу" та основні теми для вивчення.

73

Д64

Долбенко, Т. О.

   Державна інформаційна політика [Електронний ресурс] : практикум / Т. О. Долбенко. – К. : Ліра-К, 2017. – 52 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/381-derzhavna-nformacyna-poltika-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Державна інформаційна політика" та основні теми для вивчення.

74

005.95/.96(075.8)

Д99

Дяків, О. П.

   Управління персоналом [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов ; 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 288 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018%20%D0%A3%D0%9F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_1%20%281%29.pdf.

     Навчально-методичний посібник дає можливість студентам набути знання та вміння самостійно вирішувати практичні питання управління персоналом. Розроблені завдання у посібнику мають сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх професійно аналізувати діючі питання формування, рощзвитку, мотивації та стимулювання персоналу в сучасних умовах.

75

316.46:005.95:621(477.64)

Ж34

Жарик, Євгеній Анатолійович

   Формування та розвиток лідерських компетенцій персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євгеній Анатолійович Жарик. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений узагальненню науково-методичних засад і прикладних інструментів та засобів формування й розвитку лідерських компетенцій персоналу підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

349.6(477)

Ж69

Жидан, Орест Степанович

   Правовий режим боліт в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Орест Степанович Жидан. – К. : НУБПКУ, 2019. – 19 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження проведено комплексне дослідження правового режиму боліт в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

349.41

З-32

Заплітна, Ірина Анатоліївна

   Правове забазпечення паювання земель в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Ірина Анатоліївна Заплітна. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений з'ясуванню сутності наукових та законодавчих основ паювання земель, розроблено власні рекомендації щодо вдосконалення цього процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

330.342.146:[316.334.2:005.35]

З-43

Звонар, Віктор Павлович

   Формування та реалізація соціальної відповідальності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Віктор Павлович Звонар. – К. : ІДСД ім.М.В.Птухи, 2018. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений створенню теоретичних і практичних засад соціальної відповідальності як багатосуб'єктного соціоекономічного феномену.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

57.087.1

З-98

Зюбіна, Руслана Віталіївна

   Інформаційна технологія ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Руслана Віталіївна Зюбіна. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений створенню інформаційної технології ідентифікації аудіосигналів у системах управління безпілотними авіаційними комплексами.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

331.108.26

К14

Казакова, Тетяна Сергіївна

   Формування професійної кар'єри персоналу у закладах вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Сергіївна Казакова. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню теоретико-методичних і прикладних проблем удосконалення управління формуванням професійної кар'єри персоналу у закладах вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

332.1:338.12

К17

Калініна, Ганна Геннадіївна

   Комплексний розвиток регіону на основі управління його стратегічним потенціалом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ганна Геннадіївна Калініна. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вивченню теоретичних, методологічних і практичних засад комплексного розвитку регіону на основі управління його стратегічним потенціалом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

К21

Каракоз, О. О.

   Історія книги [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. О. Каракоз. – К. : Ліра-К, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/378-storya-knigi.html.

     У навчальному посібнику на основі великого масиву фактичного матеріалу та з урахуванням досліджень відомих дослідників з історії книжкової та видавничої справи розкрито основні етапи еволюційного розвитку вітчизняної і світової книги з давніх часів до початку XIX ст.

83

К26

Карпінець, А. М.

   Робота з самодіяльним хором [Електронний ресурс] : метод. рек. / А. М. Карпінець, Д. В. Виноградча, І. Є. Лебедкіна. – К. : Ліра-К, 2017. – 32 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/384-robota-z-samodyalnim-horom-metod-rek.html.

     У методичних рекомендаціях для роботи з самодіяльним хором запропоновані поради які допоможуть хормейстерам-початківцям у створені та розвитку сомодіяльного хорового колективу.

84

К26

Карпінець, А. М.

   Робота з дитячим хором [Електронний ресурс] : метод. рек. / А. М. Карпінець, Д. В. Виноградча, І. Є. Лебедкіна. – К. : Ліра-К, 2018. – 36 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/387-robota-z-dityachim-horom-metod-rek.html.

     У методичних рекомендаціях для роботи з дитячим хором запропоновані поради, які допоможуть хормейстерам-початківцям у створені та розвитку дитячого хорового колективу.

85

К56

Ковешніков, В. С.

   Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, О. В. Ковешнікова. – К. : Ліра-К, 2017. – 288 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/368-osnovi-proektuvannya-turistichno-rekreacynih-kompleksv.html.

     У навчальному посібнику у системній формі приводяться основні поняття про проектування, дизайн та будівництво сучасних досить різноманітних об'єктів розміщення і харчування туристів - найважливіших елементів бурхливо зростаючого туристичного бізнесу.

86

336.77(075.8)

К61

Колодізєв, О. М.

   Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. М. Колодізєв, О. В. Хмеленко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 164 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кредитний менеджмент.pdf.

     Розкрито найважливіші проблеми сучасного кредитного менеджменту, грунтовно висвітлено методики управління кредитними ресурсами банківських установ. Посібник базується на чинних в Україні законодавчих і нормативних актах, методичних та інструктивних документах із питань банківської діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

87

001.89(075.8)

К70

Корягін, М. В.

   Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корягін, М. Ю. Чік ; відп. за вип. О. В. Діордійчук. – 2-ге, доповн. і переробл. – К. : Алерта, 2019. – 491 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи наукових досліджень Корягін.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито основні елементи методики проведення досліджень у різних галузях науки. Висвіфтлено сутність науки та історію її розвитку, класифікацію наук і регулювання наукової діяльності як в Україні, так і за кордоном, питання підготовки та кваліфікації наукових кадрів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

88

811.111(075.8)

К77

Крайняк, Л. К.

   Англійська мова для соціальних працівників [Текст] : навч. посіб. / Л. К. Крайняк, Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 230 с.

     Навчальний посібник передусім розрахований на осіб, що здобувають вищу освіту і працюють над удосконаленням рівня володіння англійською мовою фахового спрямування, володіють знаннями англійської мови на рівні В1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

                               12 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 12)

89

К80

Кречко, Н. М.

   Сучасний вокально-хоровий концертний репертуар [Електронний ресурс] : практикум / Н. М. Кречко, О. Ю. Грицюк, Н. М. Комаренко. – К. : Ліра-К, 2017. – 44 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/383-suchasniy-vokalno-horoviy-koncertniy-repertuar-praktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Сучасний вокально-хоровий концертний репертуар" та основні теми теми для вивчення.

90

Ч-52

   Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 480 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33661/1/МОНОГРАФІЯ_ЧЕТВЕРТА%20ПРОМИСЛОВА%20РЕВОЛЮЦІЯ.pdf.

     У колективній монографії комплексно досліджені теоретико-методологічні та

прикладні аспекти трансформації міжнародних інвестиційних процесів під впливом

Індустрії 4.0. Окреслено передумови появи та основні компоненти Четвертої промислової революції, шляхи трансформації інвестиційних процесів та державного регулювання в нових умовах, розкрито вплив Індустрії 4.0 на окремі складові світового господарства.

Особлива увага приділена таким актуальним проблемам, як циркулярність економіки, віртуалізація міжнародних інвестиційних потоків, трансформація світових енергетичних ринків, маркетинг 4.0, інвестиційна привабливість сучасних ТНК, світовий ринок фінансових послуг у інноваційній економіці, зміна ролі міжнародних валютних резервів, військові витрати країн світу, феномен альтернативних інвестицій у твори мистецтва, соціально-економічна стратифікація, формування універсальних компетентностей людини

в епоху Четвертої промислової революції.

91

351.745:3.08

К82

Крищенко, Андрій Євгенович

   Адміністративно-правовий статус керівника територіального органу національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Євгенович Крищенко. – К. : НАВС, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового статусу керівника органу поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

К84

Крупка, Я. Д.

   Облік і контроль у видобувних галузях [Електронний ресурс] : монографія / Я. Д. Крупка, Я. А. Порохнавець. – Тернопіль : Крок, 2019. – 254 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33686/1/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%2c%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B2.pdf.

     У монографії викладені результати дослідження особливостей функціонування господарського механізму у видобувних галузях і їх впливу на методику та організацію обліку і контролю використання природних ресурсів.

Розглядаються проблеми визнання та оцінки природних ресурсів в системі

обліку, структура витрат на використання природних ресурсів і порядок їх

формування в окремих галузях. Процеси розвідки, видобування та переробки

корисних копалин прирівнюються до реалізації цілісного інвестиційного проекту з відображенням в системі обліку величини капіталізованих витрат, формуванням поточних витрат в процесі операційної діяльності, обліку та фінансового забезпечення витрат, пов’язаних із закриттям (консервацією) родовищ і приведенням земельних ділянок до природного стану.

На прикладі підприємств з видобування та випуску мінеральної води визначено етапи природокористування, структуру витрат на кожному із них, методи та аналітичний інструментарій, який доцільно використовувати при здійсненні контролю використанням природних ресурсів.

93

005.35:631.11

К84

Крушельницький, Микола Володимирович

   Регулювання соціально-економічної відповідальності в аграрній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Микола Володимирович Крушельницький. – К. : ННЦ ІАЕ, 2018. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретичних. концептуальних та організаційних засад регулювання соціально-економічної відповідальності в аграрній сфері.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

657.1

К95

Куцик, П. О.

   Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні [Текст] : монографія / П. О. Куцик. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 408 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Концепція уніфікованої системи обліку.pdf.

     У монографії висвітлено концептуальні основи корпоративних систем обліку і звітності. Визначено недоліки та переваги сучасного обліку, напрями реформування і гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

338.246:332.12

К95

Кучінка, Тетяна Василівна

   Антикризове управління соціально-економічним розвитком регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Тетяна Василівна Кучінка. – Мукачево : МДУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню теоретичних, методичних і практичних питань антикризового управління соціально-економічним розвитком регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

004.9+621.317+543

Л63

Лиса, Наталія Корнелівна

Інформаційні технології створення систем екологічного моніторингу техногенного середовища з використання розроблених лазерних сенсорів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Корнелівна Лиса. – Львів : УАД, 2018. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми розробки інформаційної технології для підвищення ефективності процедури рішень щодо мінімізації шкідливих викидів в екосередовище.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

657.37(075.8)

Л87

Лучко, М. Р.

   Звітність установ державного сектору економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, В. М. Рожелюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33271/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%97%D0%94%D0%A1.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено організаційні та методичні аспекти

формування й подання фінансової і бюджетної звітності установ державного сектору економіки з врахуванням змін вітчизняної нормативно-правової бази в умовах євроінтеграційних процесів.

Навчальний матеріал поданий у вигляді схем і таблиць, із ключовими словами за

темами, запитаннями для обговорення, тестовими завданнями, глосарієм термінів, що підсилює засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навиків з організації, методики й техніки формування і подання звітності установ державного сектору економіки.

Викладений у посібнику матеріал може бути корисним для викладачів, студентів,

аспірантів, працівників державного сектору економіки.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

98

94(439)(477)

М13

Мадяр, С.-А.

   Угорці в Києві. Глави історії угорсько-українських відносин з ІХ століття до наших днів [Текст] / С.-А. Мадяр ; пер.з угор. Я. Карабелаш, М. Опаленик, І. Рудник. – К. : MODUS COLORIS, 2018. – 396 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Угорці в Києві..pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

99

М33

Матвієнко, М. П.

   Проектування цифрових пристроїв [Електронний ресурс] : підручник / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2018. – 346 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/374-proektuvannya-cifrovih-pristroyiv.html.

     У підручнику викладено логічні, алгоритмічні, автоматичні та схемотехнічні основи проектування цифрових пристриїв (ЦП).

100

М42

Медведєва, В. М.

   Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 100 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/363-mzhnarodne-spvrobtnictvo-u-bblotechno-nformacyny-sfer-praktikum.html.

     Наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері" та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних, семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання наукових доповідей, рефератів. Наведено перелік літературних джерел.

101

М42

Медведєва, В. М.

   Робоча програма практики [Електронний ресурс] : освітньо-кваліфікац. рівень "Магістр" : спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 48 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/388-robocha-programa-praktiki-osvtno-kvalfkacyniy-rven-magstr-specalnst-029-nformacyna-bblotechna-ta-arhvna-sprava.html.

     Програма є навчально-методичним документом, який визначає мету, зміст і порядок проходження практики в бібліотечно-інформаційних, книгознавчих установах студентами спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

102

М43

Меженський, В. М.

   Основи наукових досліджень у садівництві. Розрахунки в Microsoft Excel [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Меженський. – К. : Ліра-К, 2017. – 212 c. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/367-osnovi-naukovih-dosldzhen-u-sadvnictv-rozrahunki-v-microsoft-excel.html.

     Навчальний посібник для надання практичних навичок у статистичному аналізі даних за допомогою програми Microsoft Excel.

103

М43

Меженський, В. М.

   Систематика і класифікація плодових рослин [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Меженський, Л. О. Меженська. – К. : Ліра-К, 2018. – 636 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/364-sistematika-klasifkacya-plodovih-roslin.html.

     У монографії викладено історію систематики рослин від прадавніх часів до сучасності. Розглянуто основні класифікаційні системи вищих рослин та родів плодових рослин представники яких занесені до Державного реєстру сортів придатних для поширення в Україні.

104

338.45.01

М60

Мілютін, Глеб Володимирович

   Визначення напрямів модернізації електроенергетики України в умовах структурних змін в економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Глеб Володимирович Мілютін. – Х. : НДЦ ІПР, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню наукового завдання - удосконаленню теоретико-методичного забезпечення обґрунтування напрямів модернізації електроенергетики України в умовах структурних змін в економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

796/798(075.8)

М71

Міщанчук, Р. М.

   Рухливі ігри [Текст] : метод. рек. / Р. М. Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 56 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

106

332.142.2(043.3)

Н34

Науменко, Жанна Георгіївна

   Теоретико-методичні засади зменшення диспропорційності розвитку регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Жанна Георгіївна Науменко. – Одеса : ІПРЕЕД, 2018. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретичні, практичні і науково-методичні положення та пропозиції щодо засобів зменшення диспропорційності розвитку регіонів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

658.15:338.2:330.322

Н56

Нестеренко, Ольга Володимирівна

   Залучення інвестицій інноваційно-активним підприємством на засадах управління ризиками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Нестеренко. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджнно теоретичний базис та методичні підходи щодо залучення інвестицій інноваційно-активним підприємством на засадах управління ризиками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

Н56

Нестерович, В. Ф.

   Практикум з Конституційного права України [Електронний ресурс] / В. Ф. Нестерович. – К. : Ліра-К, 2018. – 640 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/369-praktikum-z-konstitucynogo-prava-ukrayini.html.

     У практикумі викладено різної форми, змісту та ступеня складності задачі, вправи та творчі завдання з Конституційного права України, які можуть бути використани під час аудиторної та самостійної роботи для закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань.

Практикум містить методичні поради, правила та рекомендації, які дозволяють вірно підійти до розв'язання того чи іншого виду завдання самостійної роботи з конституційного права.

109

681.51:621.316.79

О-45

Оженко, Євген Михайлович

   Методи. моделі та засоби покращення системи подачі палива суднового дизеля на базі п'єзоелектричних перетворювачів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Євген Михайлович Оженко. – Миколаїв : ЧНУ, 2018. – 20с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вирішенню актуальної науково-практичної задачі покращення системи подачі палива суднових дизелів, обладнаних гідроприводом.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

П14

Палеха, Ю. І.

   Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко. – К. : Ліра-К, 2018. – 220 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/375-standartizacya-v-dokumentalno-nformacyny-bblotechny-arhvny-ta-vidavnichy-sprav.html.

     У посібнику викладено наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

111

378

П33

Пірус, В. О.

   Теоретико-прикладні аспекти управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти [Текст] / В. О. Пірус ; заг. ред. Б. М. Андрушків, О. І. Павликівська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. – 329 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теоретико-прикладні аспекти.pdf.

     У книзі розглянуто теоретико-прикладні аспекти управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти. Вирішено питання методико-прикладних засад щодо формування економічного механізму інноваційної діяльності, дослідження сучасного стану інноваційної діяльності та оцінювання розвитку закладів вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

338.46

П82

Проскуріна, Марія Олегівна

   Державна політика економічного розвитку культурної індустрії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Олегівна Проскуріна. – К. : НАУ, 2018. – 39 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкривається сутьність та зміст взаємодії економіки та культури, проаналізвано розвиток існуючих концепцій економіки культури та культурної індустрії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

339.9(075.8)

Р59

Рогач, О. І.

   Теорії міжнародного бізнесу [Текст] : підручник / О. І. Рогач. – К. : Київський університет, 2018. – 688 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорії міжнародного бізнесу.pdf.

     Вперше в Україні висвітлюються фундаментальні теорії міжнародного бізнесу, в центрі яких - багатонаціональні підприємства. Мета підручника - дати глибокі знання сутності міжнародних фірм та причин їх виникнення, стратегії, організації та сучасних тенденцій їх діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

114

339.7(075.8)

Р59

Рогач, О. І.

   Міжнародні портфельні інвестиції [Текст] : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. – К. : Київський університет, 2016. – 951 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародні портфельні інвестиції.pdf.

     Розглянуто сутність міжнародних портфельних інвестицій, методи й інструменти їхнього здійснення, способи оцінювання та управління. Визначено їхнє місце у глобальній фінансовій архітектурі, значення у процесі виникнення та розгортання сучасної глобальної фінансово-економічної кризи.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

115

323.1

Р65

Розумний, М. М.

   Виклики національного самовизначення [Текст] = Challenges of the national self-determination : монографія / М. М. Розумний. – К. : НІСД, 2016. – 196 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Виклики національного.pdf.

     Національне самовизначення тлумачиться як складний процес самоорганізації спільноти, що стала на шлях модернізації.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

116

С13

Савчин, Я.

   Вічні рути [Електронний ресурс] : проза / Я. Савчин. – К. : Ліра-К, 2018. – 244 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/365-vchn-ruti-proza.html.

     До книги увійшла коротка проза автора, в якій сюжети для оповідань, новел, нарисів знаходились в розмаї нашого життя, в спілкуванні з цікавими особистостями, глибшому осмисленні фактів і явищ історії та сьогодення.

117

332.142.2

С30

Семигуліна, Ірина Борисівна

   Оцінювання проблем сталого розвитку регіонів України та вибір інструментів їх подолання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Борисівна Семигуліна. – Х. : НДЦ ІПР, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вдосконаленню теоретичного та методичного забезпечення оцінювання проблем сталого розвитку регіонів і вибору інструментів для їх подолання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

С31

Сенченко, Н. И.

   Судьба Украины в мире управляемого хаоса [Електронний ресурс] / Н. И. Сенченко. – К. : Ліра-К, 2018. – 208 с. – (Реванш истории: креативная революция). – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/366-sudba-ukrainy-v-mire-upravlyaemogo-haosa.html.

     Книга описывает реалии и перспективы Украины в XXI веке.

119

С31

Сенченко, Н. И.

   Финансовый вампиризм англосаксов [Електронний ресурс] / Н. И. Сенченко. – К. : Ліра-К, 2018. – 240 с. – (Реванш истории: креативная революция). – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/376-finansovyy-vampirizm-anglosaksov.html.

     В книге рассматривается проблема порабащения стран англосаксонами с помощью мировой валюты - доллара, который бесконтрольно печатается частной компанией - Федеральной резервной системой.

120

338.436:635.07

С28

Сєвідова, Ірина Олександрівна

   Формування стратегії інтеграції аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олександрівна Сєвідова. – Дніпро : ДДАЕУ, 2018. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-методологічну сутність формування стратегії інтеграційних аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

351.82:339.5.02](477:4-6ЄС)

С34

Сібекіна, Анна Юріївна

   Державне регулювання інтеграцією зовнішньоторговельного сектору України до ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анна Юріївна Сібекіна. – К. : НАУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці концептуальної моделі державного регулювання зовнішньоторговельним сектором національної економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

657.424:658.871/.879

С48

Сломчинська, Світлана Олександрівна

   Облік та аналіз інвестиційної нерухомості підприємств торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Світлана Олександрівна Сломчинська. – К. : КНТЕУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів обліку та аналізу операцій з інвестиційною нерухомістю підприємств торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

349.6+349.41+349.42

С51

Смолярчук, Роман Федорович

   Правовий режим лісів колишніх колективних сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Роман Федорович Смолярчук. – К. : НУБПУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений з'ясування особливостей правового положення лісів реформованих колективних сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

С89

Сукач, М. К.

   Практикум з визначення навантажень машин [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навч. за спеціальністю "Прикладна механіка" / М. К. Сукач. – К. : Ліра-К, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/371-praktikum-z-viznachennya-navantazhen-mashin.html.

     Навчальний посібник містить практичні вправи з визначення навантажень будівельних машин, методику проведення лабораторних робіт на відкритому полігоні, а також виконання курсової роботи з дисципліни "Система навантаження для дослідження машин".

125

С89

Сукач, М. К.

   Суднова гравітаційна кран-балка [Електронний ресурс] : монографія / М. К. Сукач, І. М. Литвиненко. – К. : Ліра-К, 2016. – 72 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/373-sudnova-gravtacyna-kran-balka.html.

     Запропоновано конструкцію модернізованої кран-балки з гравітаційним механізмом повороту стріли і переміщення вантажу під дією його ваги в обидва боки та може бути застосована для спуску рятувальних засобів з борта плавзасобу.

126

005.91:621:005.511(043.5)

Т35

Терент'єва, Наталія Валеріївна

   Удосконалення управління збутовою діяльністю машинобудівних піприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Валеріївна Терент'єва. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню та розробці теоретичних, методичних і практичних засад щодо підвищення ефективності управління збутовою діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

Т36

Теслюк, В. М.

   Технології соціально-педагогічної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Теслюк, Т. І. Ковальчук. – К. : Ліра-К, 2019. – 360 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/372-tehnologyi-socalno-pedagogchnoyi-dyalnost.html.

     У навчальному посібнику висвітлено основні положення про найгостріші проблеми соціально-педагогічної допомоги і підтримки дітей та молоді.

128

330.131.5:620.91:633.584.3(477)

Т48

Ткаченко, Антон Миколайович

   Економічна ефективність вирощування енергетичної верби в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Антон Миколайович Ткаченко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню науково-методичних засад і практичних пропозицій щодо формування організаційно- економічного механізму виробництва твердопаливної біоенергетичної сировини.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

347.45/.47

Т48

Ткаченко, Максим Володимирович

   Договір довічного утримання (догляду) в цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Максим Володимирович Ткаченко. – К. : НАВС, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним науковим дослідженням договору довічного утримання (догляду) в цивільному праві України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

32-027.21(075.8)

Т56

Томахів, В. Я.

   Політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Я. Томахів. – 3-тє вид., доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 224 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33282/1/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.PDF.

     Навчальний посібник з дисципліни «Політологія» для вищих навчальних закладів

написано відповідно до нових вимог МОН України щодо викладу обов’язкового обсягу змісту матеріалу при підготовці бакалаврів економічного профілю. Він включає в себе доступно подану тематику курсу лекцій, плани семінарських занять із тестовими завданнями та проблемними питаннями для самоконтролю, список обов’язкової та рекомендованої літератури, глосарій, перелік орієнтовних питань для іспиту.

Розглядаються основні поняття та категорії політичної науки. Аналізуються головні проблеми становлення та функціонування політичної влади в Україні.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання та всіх тих, хто цікавиться теоретичними засадами політики та політичного життя.

131

657:334.012.631-043.86

Т65

Трачова, Дар'я Миколаївна

   Обліково-інформаційне забезпечення формування амортизаційної політики: теорія, методологія, організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Дар'я Миколаївна Трачова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 38 с.

     Автореферат дисертаційної роботи спрямований на вирішення наукової проблеми формування наукового забезпечення розробки концептуальних засад амортизаційної політики в інформаційно-інноваційну епоху розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

132

330.341.1:338.49:332.1(477)

Ф34

Федулова, Світлана Олександрівна

   Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Світлана Олександрівна Федулова. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2018. – 30 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної наукової проблеми щодо формування теоретичних і науково-методологічних положень розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

657.6:339.6

Ф44

Фесенко, Валерія Валеріївна

   Методологія аудиту та аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валерія Валеріївна Фесенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 495 c.

     Дисертаційна робота присвячена розвитку методології аудиту та аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних підприємств в умовах глобалізації міжнародного бізнесу та інтеграції України в європейський простір.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

657.6:339.6

Ф44

Фесенко, Валерія Валеріївна

   Методологія аудиту та аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валерія Валеріївна Фесенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 c.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку методології аудиту та аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних підприємств в умовах глобалізації міжнародного бізнесу та інтеграції України в європейський простір.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

135

821(477)

Ф48

Фіалко, Н. І.

   Дві обручки [Текст] : роман / Н. І. Фіалко. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 288 с.

     У романі тернопільської авторки Ніни Фіалко "Дві обручки" йдеться про схрещення поглядів двох поколінь на події, які відбувалися на теренах західних областей України у сорокових роках.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

136

821(477)

Ф48

Фіалко, Н. І.

   Коли брати стають ворогами... [Текст] : повість-есей / Н. І. Фіалко. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Коли брати стають ворогами.pdf.

     Нова книга Ніни Фіалко дає змогу читачам оцінити події 2013-2014 років поглядом "майданутої". Авторка твору змушує нас осмислити багато подій, які відбувалися на українській землі.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

137

821(477)

Ф48

Фіалко, Н. І.

   Повертайтесь, журавлі, додому [Текст] / Н. І. Фіалко. – Тернопіль : Богдан, 2016. – 240 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

138

51(075.8)

Х86

Хохлова, Л. Г.

   Ірраціональні рівняння і нерівності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська. – Тернопіль : Тайп, 2018. – 51 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33269/1/ХОХЛОВА%20Л.Г.%20ІРРАЦІОНАЛЬНІ%20РІВНЯННЯ%20І%20НЕРІВНОСТІ.pdf.

     Посібник написано відповідно до вимог програми дисципліни "Методика навчання

математики" для студентів фізико-математичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Містить матеріали з тем "Розв‘язування ірраціональних рівнянь" та Розв‘язування

ірраціональних нерівностей". Викладено основні принципи і методичні особливості вивчення поданих тем у шкільному курсі математики. Демонструються різні підходи до розв‘язання ірраціональниж рівнянь і нерівностей. Наведено приклади детального розв‘язання типових задач, вправи для самостійної роботи учнів.

139

Ч-49

Чернеженко, О. М.

   Конституційно-правова модель місцевого самоврядування в Швейцарії [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Чернеженко. – К. : Ліра-К, 2017. – 192 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/362-konstitucyno-pravova-model-mscevogo-samovryaduvannya-v-shveycaryi.html.

     Монографія присвячена вивченню елементів системи місцевого управління та специфіки правового регулювання місцевої організації влади у Швейцарії, а також актуальним проблемам конституційно-правового регулювання місцевого самоврядування у Швейцарії на сучасному етапі.

140

338.242.2

Ш12

Шабельник, Людмила Юріївна

   Удосконалення регулювання стандартизації та сертифікації промислової продукції в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Людмила Юріївна Шабельник. – К. : ІЗВРУ, 2018. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено комплексний аналіз сутності системи технічного регулювання в Україні та її трансформаційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

004.02,004.428

Ш25

Шарипанов, Антон Веніамінович

   Структурний метод обробки зображень і сигналів при змінній роздільній здатності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Антон Веніамінович Шарипанов. – К. : ІПММС, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи викладено нове розв'язання актуального наукового завдання визначення меж об'єктів на півтоновому зображенні.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

013

Ш38

Шевчук, Б. М.

   Григорій Башнянин : внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць [Текст] = Grygoriy Bashnynyn : contribution to the development of economic sceeience and the bibliograhic of works / Б. М. Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 1565 с. – 65-річчю з дня народження, 40-річчю науково-педагогічної діяльності Г. І. Башнянина та 200-річчю з часу заснування ЛТЕУ.

     Подається науково-популярна характеристика всіх наукових досягнень Г. І. Башнянина й оцінюється його внесок у розвиток економічної науки, зроблений ним упродовж останніх сорока років.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

143

159.9

Ш92

Штокалюк, Д. З.

   Рукопис розкаже про людину багато [Текст] / Д. З. Штокалюк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 476 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Рукопис розкаже.pdf.

     Графологія, завдяки простоті та ефективності у застосуванні психології у повсякденні користується популярністю в розвинених країнах світу - США, Франції, ФРН, Ізраїлі та ін., засібна і в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

144

 

Якобенчук, Н. О.

   Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор) [Електронний ресурс] : практикум / Н. О. Якобенчук, А. М. Карпінець, Н. М. Комаренко. – К. : Ліра-К, 2017. – 56 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/386-dirigentsko-horoviy-praktikum-akademchniy-horpraktikum.html.

     У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор)" та основні теми для вивчення.

145

336.761:334.7

Я77

Ярошевська, Оксана Володимирівна

   Фондові механізми формування капіталу суб'єктів господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Володимирівна Ярошевська. – Краматорськ : ДДМА, 2018. – 41 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено закономірності еволюції економічних теорій фінансового ринку та формалізовано зміст фондових механізмів формування капіталу   суб'єктів господарування.

                                1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)