Нові надходження ЛИПЕНЬ 2019

Категорія: Нові надходження

1

631.4(075.8)

Г90

   Грунтознавство [Текст] : метод. рек. / уклад. А. О. Вітровий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 34 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34556/1/Metodycka.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

2

339.97(075.8)

М58

   Міжнародний менеджмент [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. А. Підгурська, О. Б. Кухтин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 44 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

3

004.4(075.8)

М74

   Моделювання та аналіз програмного забезпечення [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. І. Гончар, Є. О. Марценюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 65 с.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 3)

4

 

   Сучасна освіта України [Текст]. – К. : Педагогічна преса. – виходить щопонеділка.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

502/504(075.8)

М54

   Методичні рекомендації для проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів та виконання КПІЗ дисципліни "Екологія" [Текст] / уклад. М. В. Горун, Г. І. Пиріг, В. В. Файфура [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

6

004.4(075.8)

М54

   Техніко-економічне обгрунтування розробки комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт / уклад. Н. Я. Савка, І. Р. Паздрій ; під ред. О. М. Березького. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34555/1/%d1%81%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%bd.%d1%8f.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

004.4(075.8)

Е58

   Емпірічні методи інженерії програмного забезпечення [Текст] : консп. лекцій / уклад. Є. О. Марценюк, Л. І. Гончар ; відп. за вип. А. В. Пукас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 62 с.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 3)

8

101(075.8)

C38

Sinitsyna, A. V.

   Philosophy [Текст] : teaching guide / A. V. Sinitsyna, U. R. Mandryk. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 200 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Philosophy.pdf.

     In teaching-methodical textbook the problems of normative philosophy courses in assordance with the programs and requirements of the Ministry of Education and Science for the Bologna system are considered.

                               15 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 15)

9

316(477)(091)

І-90

   Історія української соціологічної думки [Текст] : навч. біогр. енцик. / Н. С. Абаніна, С. М. Вакуленко, О. І. Вишняк [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Пічі. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 336 с. – (Вища освіта в Україні).

     Навчально бібліографічна енциклопедія висвітлює генезу поглядів на суспільство представників української протосоціології, історію становлення та розвитку соціологічної думки в працях понад 100 знаних українських суспільтвознавців минулої і сучасної доби, їх особистий внесок в її збагачення.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

10

339.13(075.8)

А23

Агєєв, Є. Я.

   Закупівельна логістика [Текст] : навч. посіб. / Є. Я. Агєєв, М. Л. Заєв, С. В. Піча ; відп. за вип. С. В. Піча. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 722 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закупівельна логістика.pdf.

     Викладені в цьому посібнику матеріали покликані надати допомогу студентам та практикам - менеджерам з постачання одержати основоположні знання по теорії і практиці процесу закупівлі матеріальних ресурсів для підприємства.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

11

338.5(075.8)

А23

Агєєв, Є. Я.

   Ціноутворення : теорія та практикум [Текст] : навч. посіб. / Є. Я. Агєєв, Т. В. Шахматова, С. В. Піча. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 374 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/ціноутворення агєєв 2012.pdf.

     У навчальному посібнику авторами поставлено завдання : у формі запитань і відповідей на них, надати, в досить доступній формі, повне представлення про сутність механізму ціноутворення : від початку його теоретичного розвитку до сучасного практичного використання в умовах функціонування ринкового механізму розвитку економіки.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

12

330.342(075.8)

А92

Атаманюк, Р. Ф.

   Соціальна економіка [Текст] : навч. посіб. / Р. Ф. Атаманюк, Е. А. Атаманюк. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 204 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальна економіка.pdf.

    Матеріал посібника поєднує базові положення та методологічні основи функціонування соціальної сфери та її галузей, зокрема житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров'я та культури.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

13

330.8(075.8)

С91

   Сучасні економічні теорії глобальних систем [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, Б. М. Шевчик, О. О. Сухий, О. О. Перепьолкіна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 366 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасні економічні теорії глобальних систем.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються сучасні соціально-економічні теорії глобалізації, що відображають системність проявів глобалізаційних процесів. Висвітлюються сучасні західні концепції глобалізації, теорії глобального економічного розвитку у цивілізаційній структурі сучасного світу, теорії глобальних трансформацій та глобальних проблем людства, ідеї сучасної української системологічної глобалізації.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

14

331.1(075.8)

В26

Ведерніков, М. Д.

   Нормування праці [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 372 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Нормування праці.pdf.

     У посібнику наводяться базові положення і методичні основи нормування праці на підприємств. Розміщені тести для самопідготовки та приклади розв'язування задач нададуть можливість опанувати теоретико-методичні засади нормування праці.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

15

347.77/.78(075.8)

І-73

   Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу [Текст] : підручник / О. Б. Вовк, Н. Б. Пасічник, Н. Б. Шаховська, В. С. Якушев ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 320 с. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інтелектуальна власність.pdf.

     Підручник розрахований на поглиблене вивчення правових відносин у сфері інтелектуальної власності, особливостей реєстрації права власності на комп'ютерну програму, опанування правового механізму її регулювання, отримання необхідних навичок кваліфікації результатів творчої діяльності.

                               11 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 6)

16

657.6(075.8)

В60

   Внутрішній аудит у банку [Текст] : навч. посіб. / І. М. Вядрова, З. М. Карасьова, Н. П. Погореленко [та ін.]. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 270 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Внутрішній аудит у банку. Погореленко.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та роль внутрішнього аудиту у здійсненні контролю за діяльністю банків. Значну увагу приділено інтерпретації стандартів внутрішнього аудиту та їх застосуванню в практичній діяльності банків України.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

17

336.1(075.8)

Д36

   Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 216 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34552/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B7%20%D0%94%D0%A4%D0%9A.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми

курсу з дисципліни «Державний фінансовий контроль у публічному

управлінні», яку включено до навчального плану підготовки

студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань

28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281

«Публічне управління та адміністрування». Розкрито теоретичні

основи та вітчизняну практику здійснення державного фінансового

контролю; висвітлено його сутність та обґрунтовано роль в

публічному управлінні; досліджено особливості діяльності

контролюючих органів, еволюційні аспекти їхнього розвитку;

розглянуто світову практику проведення державного фінансового та

наголошено на необхідності його реформування в Україні.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

18

005.35(075.8)

К68

   Корпоративна культура [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук, Н. В. Смолінська ; під заг. ред. Г. М. Захарчин. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 344 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/Корпоративна культура.pdf.

     Розглянуто фундаментальні поняття корпоративної культури та її суть. Охарактеризовано структуру, види, функції та зовнішні атрибути корпоративної культури організації. Висвітлено роль і місце корпоративної культури в системі організації та гармонізації відносин між суб'єктами ринку.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

19

316.42(075.8)

З-63

Зінченко, В. В.

   Глобалізація і глобалістика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Зінченко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 428 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Глобалізація і глобалістика.pdf.

     В навчальному посібнику розробляється і використовується теоретичний і прикладний інструментарій дослідження глобального розвитку і трансформацій процесу інституалізації світової глобальної системи як цілісної і багаторівневої сфери взаємодії економік, суспільств, держав, соціальних інститутів, культур, народів, націй, світоглядів та людини.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

20

339.5(4)

І-24

Іващук, І. О.

   Зовнішньоторговельні інтереси країн Європи [Текст] : монографія / І. О. Іващук, К. З. Возьний, А. А. Вірковська. – К. : ЦУЛ, 2018. – 280 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34554/1/Зовнішньоторговельні_інтереси_країн_Європи_Монографія_Іващук_2018_ВСЕ_А5.pdf.

     У монографії обґрунтовано теоретико-концептуальні основи формування та реалізації зовнішньоторговельних інтересів країн у сучасній парадигмі національних інтересів. Розкрито об’єктивну природу асиметрій зовнішньоторговельних інтересів країн. Значну увагу приділено розкриттю передумов формування зовнішньоторговельних інтересів країн Європи.

Ідентифіковано зовнішньоторговельні позиції країн. Оцінено просторово-часові асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи. Аргументовано необхідність трансформації європейської моделі реалізації зовнішньоторговельних інтересів у подоланні їхніх асиметрій.

З’ясовано особливості та пріоритетні напрями розвитку зовнішньоторговельних інтересів України з країнами Європи та іншими країнами світу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

21

005.8(075.8)

К29

Катренко, А. В.

   Управління ІТ-проектами [Текст] : підручник. Кн. 1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 552 с. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літу/управління іт проектами катренко 2011.pdf.

     В першій книзі підручника викладені основи управління проектами, наведені стандарти, основні моделі та методи планування та управління перебігом виконання проекту. Розглянуті основні поняття управління проектами, властивості та сутність управління проектами, обмеження, що виникають в проектах.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

22

32(075.8)

К46

Кіянка, І. Б.

   Політична конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Кіянка. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 96 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/кіянка політична конфліктологія 2008.pdf.

     Розглянуто теоретико-практичні проблеми конфліктів, їх сутність. Описано історію становлення та сучасний стан цієї навчальної дисципліни. Розкрито типологію, динаміку та механізми виникнення конфліктів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

23

332.1(075.8)

М89

Музиченко-Козловська, О. В.

   Соціально-економічний розвиток регіону [Текст] : підручник / О. В. Музиченко-Козловська, А. В. Симак, І. А. Франів ; за ред. О. В. Музиченко-Козловської. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 192 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціально-економічний розвиток регіону...pdf.

     Підручник підготовлено відповідно до типової програми викладання дисципліни "Соціально-економічний розвиток регіону". У ньому висвітлено сутність та наукові засади предмета. Досліджено проблему розміщення продуктивних сил та обгрунтовуються підходи до її правильного розв'язання, проаналізовано фактори розміщення продуктивних сил.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

24

94(477)(075.8)

О-54

Олійник, М.

   Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. Олійник, І. Ткачук. – 3-тє вид., випр. та доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 264 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літі/історія україни олійник 2007.pdf.

     Посібник призначений для студентів дистанційної та заочної форми. Цим зумовлена його особливість - акцентувати увагу студента на найсуттєвіших явищах, фактах, причинно-наслідкових зв'язках.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

25

32(091)(075.8)

І-90

   Історія політичної думки [Текст] : підручник : у 2-х т. Т. 1 : Від зародження до початку ХХ ст. / С. Ф. Орлов, В. В. Бунь, О. А. Борділовська [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 404 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія політичної думки Т. 1.pdf.

     У підручнику проаналізовано генезу розвитку світової політичної думки - від її зародження до сьогодення. Представлено основін напрями вивчення політичної проблематики, представвлені мислителями різних історичних періодів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

26

631.4(075.8)

П16

Панас, Р. М.

   Екологія грунтів [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 484 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Екологія грунтів.pdf.

     Розкрито суть екології грунтів як сучасної біосферної науки.. Розглянуто основні складові компоненти екології грунтів. Особлива увага звернута на грунт як природне тіло.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

27

32(091)(075.8)

І-90

   Історія політичної думки [Текст] : підручник : у 2-х т. Т. 2 : ХХ - початок ХХІ ст. / Є. В. Перегуда, І. А. Гомза, В. В. Гулай [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Хоми. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 598 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія політичної думки Т. 2.pdf.

     У підручнику проаналізовано генезу розвитку світової політичної думки - від її зародження до сьогодення. Представлено основін напрями вивчення політичної проблематики, представвлені мислителями різних історичних періодів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

28

101(075.8)

П31

Петрушенко, В. Л.

   Філософія [Текст] : навч. посіб. : у 2-х ч. Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії ; релігієзнавство, етика та естетика, логіка / В. Л. Петрушенко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 648 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Філософія Петрушенко.pdf.

     Навчальний посібник є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії (антології , пізнання, природи свідомості, людського буття та ін.).

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

29

004.9(075.8)

Р57

Ришковець, Ю. В.

   Алгоритмізація та програмування [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 337 с. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Алгоритмізація та програмування Ч. 1.pdf.

     Навчальний посібник містить матеріал для вивчення теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії алгоритмів та основ програмування, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання інформації за допомогою алгоритмів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

30

004.9(075.8)

Р57

Ришковець, Ю. В.

   Алгоритмізація та програмування [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / Ю. В. Ришковець, В. А. Висоцька. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 315 с. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Алгоритмізація та програмування.pdf.

     Навчальний посібник містить матеріал для вивчення теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування теорії алгоритмів та основ програмування, розроблення прикладних засобів та інформаційних систем аналізу та опрацювання інформації за допомогою алгоритмів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

31

316.7(075.8)

С69

   Соціологія культури [Текст] : навч. посіб. / О. М. Семашко, В. М. Піча, О. І. Погорілий [та ін.] ; за ред. О. М. Семашка, В. М. Пічі. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 360 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціологія культури.pdf.

     на засадах культурології і соціології культури вперше систематизованодля навчальних цілей соціокультурної сфери та її основних галузей ( науки, освіти, етнокультурології, вільного часу і дозвілля,книги і читання, музики,театру, художньої літератури

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

32

811.111(075.8)

С38

Синявська, А. М.

   English for Accountants and Auditors [Текст] = Англійська мова для бухгалтерів та аудиторів : навч. посіб. / А. М. Синявська, В. Г. Шукатка. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 246 c. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/English for accountants and auditors.pdf.

     Посібник може бути використаний на курсах вивчення ділової англійської мови, під час читання фахових текстів та ознайомлення з документацією. Він також буде корисним для аспірантів та викладачів, а також для фахівців, які мають справу з бухгалтерським обліком.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

33

005.9(075.8)

Х52

Хитра, О. В.

   Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посіб. / О. В. Хитра. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 440 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Менеджмент продуктивності.pdf.

     Розглянуто зміст економічної категорії "продуктивність", її зв'язок з поняттями результативності, ефективності, якості продукції і трудового життя. Наведено класифікацію внутрішніх та зовнішніх факторів і резервів підвищення продуктивності.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

34

327(075.8)

Ц61

Цимбалістий, В. Ф.

   Теорія міжнародних відносин [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Цимбалістий ; відп. за вип. С. В. Піча. – 3-тє вид., доповн. та випр. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 358 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія міжнародних відносин.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюються методологічні принципи та основні методи теоретичного дослідження міжнародних відносин, аналізується їх структура, система, закономірності, узагальнюються найбільш відомі теоретичні напрямки і школи у теорії міжнародних відносин.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

35

004(075.8)

Ш32

Шаховська, Н. Б.

   Сховища та простори даних [Текст] : підручник. Кн. 2 : Простори даних / Н. Б. Шаховська, Н. Е. Кунанець ; за наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 368 с. – (Комп'ютинг). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сховища та простори.pdf.

     У підручнику подано відмінності між сховищем даних та традиційною реляційною базою даних, детально проаналізовано методи видобування даних, які сприяють вирішенню багатьох завдань, з якими стикається інформаційний аналітик, оскільки як слушно зазначають автори, видобування даних, передбачає дослідження і виявлення "машиною" в "сирих" даних прихованих знань, які раніше не були відомі, нетривіальні, практично корисні, доступні для інтерпретації людиною.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)