Нові надходження СЕРПЕНЬ 2019

Категорія: Нові надходження

1

528(075.8)

Н15

   Навчальна геодезична практика [Текст] : навч. посіб. / авт.-уклад. В. М. Глущенко, Є. Б. Угненко, Н. В. Павленко [та ін.]. – К. : Кондор, 2018. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Навчальна геодезична практика.pdf.

     Посібник складається з п'яти частин. Перша та друга частини містять в собі основні положення, що стосуються правил організації практики та її проведення, послідовності виконання та обсягу робіт.

Третя частина містить пояснення та вказівки з виконання топографічного знімання, побудови планового і висотного знімальних обгрунтувань.

Четверта частина надає опис інженерно-геодезичних робіт при вишукуваннях інженерних споруд.

П'ята частина складається з окремих завдань інженерних розбивочних робіт.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

2

008(075.8)

К44

   Культурологія : хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / авт.-уклад. В. В. Кислюк, Г. Д. Панков. – К. : Кондор, 2017. – 185 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Культурологія.pdf.

     У навчальному посібнику зібрані уривки з класичних і сучасних культурологічних праць. В них висвітлюється сутність культури, а також актуальні проблеми, з якими світова та українська культура зіткається у 1990 - 2000-ті роки.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

3

339.9(075.8)=111

Л64

Lytvynenko, L.

   International economic relations. Management [Текст] = Міжнародні економічні відносини. Менеджмент : textbook / L. Lytvynenko, S. Lytvynenko. – К. : Кондор, 2018. – 247 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/International economic relations. Management.pdf.

                              20 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 20)

4

347.73(075.8)

Б12

Бабін, І. І.

   Податкове право [Текст] : навч. посіб. / І. І. Бабін. – К. : Кондор, 2018. – 487 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Податкове право.pdf.

     В навчальному посібнику викладені теоретичні основи податкового права України, розкриваються особливості податкових норм і правовідносин, аналізується система податків та зборів України, розглядаються питання податкового контролю та відповідальності, податкові процедури.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 8)

5

94(477)(075.8)

Б82

Борисова, О. В.

   Історія української державності [Текст] : підручник : у 2-х т. Т.1 : Давні часи. Середньовіччя. Нова доба. / О. В. Борисова, А. О. Климов. – К. : Кондор, 2018. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія української державності.pdf.

     У підручнику на основі аналізу історичних джерел та наукової літератури розкриваються вузлові проблеми української державності від давніх часів до сьогодення. Підручник складається з двох томів. У Т.1 викладено матеріал з історії української державності від найдавніших часів до 1917 р.; у Т.2 - від 1917 по 2017 р.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1)

6

94(477)(075.8)

Б82

Борисова, О. В.

   Історія української державності [Текст] : підручник : у 2-х т. Т.2 : 1917-2017 рр. / О. В. Борисова, А. О. Климов. – К. : Кондор, 2018. – 464 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія української державності Т.2.pdf.

     У підручнику на основі аналізу історичних джерел та наукової літератури розкриваються вузлові проблеми української державності від давніх часів до сьогодення. Підручник складається з двох томів. У Т.1 викладено матеріал з історії української державності від найдавніших часів до 1917 р.; у Т.2 - від 1917 по 2017 р.

                              3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1)

7

364(477)

С69

   Соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній Україні [Текст] : монографія / О. В. Борисова, О. О. Кульга, О. М. Знаткова, В. В. Нікітіна. – К. : Кондор, 2019. – 467 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальна робота.pdf.

     Монографія присвячена аналізу місця професійної соціальної роботи у сфері соціальної підтримки вимушених переселенців із зони антитерорестичної операції (АТО) / районів операції Об'єднаних сил (ООС) в інші регіони України, яка має забезпечити розв'язання їхніх соціальних проблем і забезпечити успішну адаптацію в новому соціальному середовищі.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

8

330.34

В25

Вдовенко, Н. М.

   Сталий сільський розвиток та конкурентоспроможність аграрного сектора в умовах трансформації бюджетної підтримки [Текст] = The sustainable rural development and competitiveness of the agrarian sector in the context of transformation budgetary support : монографія / Н. М. Вдовенко, А. В. Невесенко. – К. : Кондор, 2018. – 235 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сталий сільський розвиток.pdf.

     У монографії викладені теоретичні та прикладні результати дослідження засад сталого сільського розвитку та конкурентоспроможності аграрного сектора і рибного господарства в умовах транформації бюджетної підтримки.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

9

32-027.21(075.8)

Г37

Герасимчук, Т. Ф.

   Загальна теорія політики [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Герасимчук, А. М. Киридон, С. С. Троян. – К. : Кондор, 2017. – 225 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Загальна теорія політики.pdf.

     Навчальний посібник висвітлює вузлові проблеми загальної теорії політики. У ньому відображено концептуальне розуміння суті теорії у загальному контексті політичної науки, висвітлено основні аспекти теорії політичної влади, теорії політичної системи суспільства та теорії міжнародних відносин.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 10)

10

340(075.8)

Г41

Герц, А. А.

   Правознавство [Текст] : навч. посіб. / А. А. Герц, С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2018. – 279 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правознавство Герц.pdf.

     Навчальний посібник "Правознавство" підготовлений з використанням конституційних норм та нормативно-правових актів України і включає в себе ряд розділів, які дають можливість читачеві засвоїти питання державотворення та функціонування системи права.

                              15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 7)

11

332.1

С87

   Структурні трансформації в економіці регіону у контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : кол. моногр. / В. В. Гоблик, Г. Г. Білак, Н. В. Бошота [та ін.] ; за заг. ред. В. Ф. Проскури. – К. : Кондор, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Структурні трансформації у.pdf.

     У монографії висвітлено актуальні проблеми теоретичного і прикладного характеру, пов'язані з впливом євроінтеграційних процесів, які відбуваються у вітчизняній економіці останнім часом, на структурні трансформації в економіці регіону. Дослідження профедені на прикладі Закарпатської області яка межує з чотирма країнами, що входять до складу Європейського Союзу і має з ним тісні економічні стосунки.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

12

027(075.8)

Г85

Грипич, С. Н.

   Інформаційна культура : теоретичні засади та досвід [Текст] : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова ; за заг. ред. С. Н. Грипич. – 2-ге вид., доповн. – К. : Кондор, 2018. – 343 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційна культура.pdf.

     Навчальний посібник охоплює широкий спектр проблем з теоретичних засад інформаційної культури та практитчного досвіду її формування в бібліотеках закладів вищої освіти.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

13

343.8(477)(075.8)

З-33

   Запобіжна діяльність прокуратури у сфері боротьби зі злочинами : теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Джужа, О. Г. Колб, А. В. Савченко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужі. – К. : Кондор, 2017. – 249 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Запобіжна діяльність.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні та прикладні проблеми діяльності прокуратури як суб'єкта запобігання злочинам в Україні.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

14

346.5(477)

З-12

Забаштанський, М. М.

   Концесійні відносини : фінансові детермінанти розвитку в Україні [Текст] : монографія / М. М. Забаштанський. – К. : Кондор, 2017. – 382 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Концесійні відносини.pdf.

     У монографії висвітлюються сучасні проблеми фінансового забезпечення розвитку концесійних відносин в Україні. Концесія на сьогодні є найбільш вдалим інструментом підвищення ефективності управління державним та комунальним секторами економіки, який дає можливість задовольняти потреби споживачів товарів, робіт, послуг, здійснювати розширене відтворення основного капіталу.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

15

657

З-36

Засадний, Б. А.

   Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування МСФЗ [Текст] : монографія / Б. А. Засадний. – К. : Кондор, 2018. – 303 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Розвиток бухгалтерського обліку.pdf.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні та організаційні аспекти бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю діяльності підприємств в умовах застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

16

336.1(477)(075.8)

Ф59

   Фінанси України [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, О. А. Івашко, Н. В. Проць [та ін.] ; за ред. М. І. Карліна, О. А. Івашко. – К. : Кондор, 2018. – 332 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси України.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито зміст і структуру фінансової системи України, особливості управління її складовими, шляхи вирішення існуючих проблем з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

17

101(075.8)

К44

Кислюк, К. В.

   Філософія [Текст] : навч. посіб. / К. В. Кислюк. – 3-тє вид., випр. – К. : Кондор, 2018. – 230 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Філософія. Кислюк К. В..pdf.

     Даний посібник містить теоретичний матеріал з історії, основних етапів розвитку світової і української філософії, основних галузів філософського знання. Науково-методичний апарат включає контрольні запитання, фонд тестових завдань, словник ключових понять й термінів, список літератури.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 10)

18

330.34(075.8)

К49

Клименко, М. О.

   Сталий розвиток місцевих громад [Текст] : підручник / М. О. Клименко, О. М. Клименко, Л. В. Клименко. – К. : Кондор, 2018. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сталий розвиток.pdf.

     У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання розробки стратегій сталого розвитку місцевих громад. Значна увага приділена особливостям, етапам розробки стратегій сталого розвитку, системі показників, методам прогнозування.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

19

331.4(075.8)

К59

Козяр, М. М.

   Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення [Текст] : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. Козяр. – К. : Кондор, 2018. – 451 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи охорони праці.pdf.

     Навчальний посібник розрахований перш за все на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний і при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

20

343.8(075.8)

К69

Корупційні та інші злочини, що вчиняються у сфері покарань: кримінологічна характеристика та запобігання [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Колб, Б. М. Головкін, А. В. Головач [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба. – К. : Кондор, 2019. – 443 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Корупційні та інші злочини.pdf.

     У навчальному посібнику, з використанням сучасних методів пізнання та з урахуванням найновіших досягнень науки, розроблено систему науково-обґрунтованих заходів, спрямованих на удосконалення правового муханізму запобігання злочинам.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

21

502/504(075.8)

К78

Краснянський, М. Ю.

   Екологічна безпека [Текст] : навч. посіб. / М. Ю. Краснянський. – К. : Кондор, 2018. – 179 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Екологічна безпека.pdf.

     Навчальний посібник містить глибоку і докладну якісну й кількісну оцінку процесів негативного впливу господарської діяльності людини або природних аномалій на природне середовище в Україні та у світі; має велику кількість таблиць, ілюстрацій та прикладів розрахунків.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

22

620.9(075.8)

К78

Краснянський, М. Ю.

   Енергозбереження [Текст] : навч. посіб. / М. Ю. Краснянський. – К. : Кондор, 2018. – 135 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Енергозбереження.pdf.

     Навчальний посібник містить глибоку і докладну якісну й кількісну оцінку передових досягнень енергозбереження і поновлюваних джерел енергії (ПДЕ), а аткож новітні світові тенденції і розробки в області енергозбереження і ПДЕ.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

23

631.4(477)(075.8)

Г90

   Грунти України : властивості, генезис, менеджмент родючості [Текст] : навч. посіб. / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; за ред. В. І. Купчика. – К. : Кондор, 2016. – 413 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Грунти України.pdf.

     Висвітлені загальні поняття про грунти, їх хімічний склад, властивості, закономірності генезису та порушення грунтів на території України. Узагальнені агрозаводи рекультивації порушених і забруднених грунтів та основні агрохімічні матеріали, які використовують в агрономічній практиці, а також питання менеджменту планування та використовування грунтових ресурсів.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

24

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : навч. посіб. / О. А. Лаговська, С. Ф. Легенчук, В. І. Кузь, С. В. Кучер. – К. : Кондор, 2018. – 418 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік в управлінні.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку в системі управління підприємством. Особлива увага приділяється формуванню інформаційного забезпечення для вирішення конкретних управлінських проблем.

                               12 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 9)

25

343.3/.7(075.8)

Л64

Литвиненко, В. І.

   Антикорупційне право [Текст] : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський. – К. : Кондор, 2019. – 239 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Антикорупційне право.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання Концепції адміністративно-правового забезпечення запобігання та протидії корупції. За цих умов антикорупційне право є нагальною потребою як законний капітал відповідності юридичних та фізичних осіб.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 9)

26

341(075.8)

Л64

Литвиненко, В. І.

   Міжнародне право : кіберінфраструктура та охорона здоров'я [Текст] : навч. посіб. / В. І. Литвиненко, Ю. П. Лісовська, І. О. Шашкова-Журавель. – К. : Кондор, 2019. – 236 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародне право.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання міжнародного права у сучасному кіберпросторі. Окреме місце в кіберінфраструктурі міжнародного права посідає законодавче забезпечення сучасної геодинаміки як системний метод аерокосмічного моніторингу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

27

351.746(477)(075.8)

Л63

Лісовська, Ю. П.

   Інформаційна безпека України [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. – К. : Кондор, 2018. – 171 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційна безпека України.pdf.

     У навчальному посібнику на міждисциплінарному рівні розкрито сутність, структуру та механізм захисту інформаційної безпеки України. Визначено концептуальні засади інформаційної безпеки особи, держави та суспільства, а також особливості інформаційного протиборства.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

28

340.12(075.8)

Л63

Лісовська, Ю. П.

   Правова держава : історія, теорія, методологія [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська, П. М. Лісовський, С. А. Подоляка. – К. : Кондор, 2018. – 347 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правова держава.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто актуальні проблеми правової держави у контексті історичних, теоретико-світоглядних та методологічних основ мудрості, що становить якість людського капіталу.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 9)

29

808(075.8)

Л63

Лісовський, П. М.

   Суспільна риторика [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський. – К. : Кондор, 2018. – 243 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Суспільна риторика.pdf.

     На міждисциплінарному рівні розглядаються актуальні засади суспільної риторики в сучасному інформаційному світі. Значну увагу приділено характерним особливостям юридичного та військово-патріотичного мовлення, зокрема питанням патріотичного виховання молоді як запоруки якості освіти.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

30

159.9(075.8)

Л63

Лісовський, П. М.

   Військова психологія : методологічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський. – К. : Кондор, 2017. – 290 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Військова психологія.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основи військової психології, що розглядають актуальні питання поведінки воїна-захисника країни. Це дозволить оволодіти методологічними основами важливих знань та практичної майстерності, зокрема, в галузі соціальної психології.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

31

347.77/.78(075.8)

Л63

Лісовський, П. М.

   Інтелектуалознавство [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. – К. : Кондор, 2017. – 249 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інтелектуалознавство.pdf.

     У навчальному посібнику містяться матеріали, що розглядають актуальні питання інтелектуалознавства в сучасному інформаційному світі. Посібник на міждисциплінарному рівні забезпечує теоретико-методичні та практичні засади формування інтелектуалознавства.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 5)

32

351.75(075.8)

Л63

Лісовський, П. М.

   Безпекознавство : особистість, держава, суспільство (системний аналіз) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. – К. : Кондор, 2017. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Безпекознавство.pdf.

     У навчальному посібнику викладено основи безпекознавства, що на сьогодні є основним пріоритетом і базою, яка постійно створює та примножує загальний потенціал людини, держави та суспільства.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

33

351(477)(075.8)

М19

Малиновський, В. Я.

   Публічна служба в Україні [Текст] : підручник / В. Я. Малиновський. – К. : Кондор, 2018. – 311 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Публічна служба в Україні.pdf.

     У підручнику систематизовано знання з теорії та історії публічної служби в Україні. Особлива увага приділена організаційно-правовим аспектам публічної служби та практичним компонентам цього соціально-правового інституту та виду професійної діяльності. Автором запропонована класифікація видів публічної служби та їх основні характеристики.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Чит. зал викладачів. – 1, Абонемент. – 12)

34

640.4(075.8)

М38

Машир, Н. П.

   Ресторанний сервіс та секрети гостинності [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Машир, А. П. Пасюк. – 2-ге вид., доповн. і випр. – К. : Кондор, 2016. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Ресторанний сервіс.pdf.

     У посібнику велика увага надається ресторанному сервісу, етикету та секретам гостинності у сфері обслуговування, нормам та правилам поведінки за різних етикетних ситуацій.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

35

005.8(075.8)

У67

Мостенська, Т. Л.

   Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Мостенська, Т. Г. Мостенська, О. С. Ралко. – К. : Кондор, 2018. – 591 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління проектами Мостенська.pdf.

     Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни, організації аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни "Управління проектами".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

36

327(075.8)

М90

Муковський, І. Т.

   Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах [Текст] : навч. посіб. / І. Т. Муковський, А. Г. Міщенко, М. М. Шевченко. – К. : Кондор, 2018. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційно-аналітична діяльність в.pdf.

     Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. Посібник містить тематику навчальної дисципліни, матеріали лекцій і плани семінарських занять, тематику індивідуальних науково-дослідних завдань, перелік питань, що виносяться на контрольні заняття (модульний контроль).

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

37

17(075.8)

Н20

Найдьонов, І. М.

   Етика - естетика : дидактичний зміст [Текст] : навч. посіб. / І. М. Найдьонов. – К. : Кондор, 2018. – 550 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Етика - екстетика.pdf.

     Навчальний посібник містить теоретичний та практичний дидактичний матеріал вузівської дисципліни "Етика та естетика". У ньому розглядаються основні питання природи, сутності, змісту навчального курсу, дидактичної технології оптимального його вивчення, форм та методів особистісного усвідомлення загальнолюдських морально-етичних та художньо-естетичних принципів етики та естетики, цілісного педагогічного процесу самовдосконалення етичних та естетичних якостей майбутнього спеціаліста.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

38

658.15(075.8)

Н56

Нестерова, С. В.

   Фінансовий менеджмент : практикум [Текст] : навч. посіб. / С. В. Нестерова. – 2-ге вид., доповн. – К. : Кондор, 2019. – 279 с.

     У навчальному посібнику викладені основи теорії і практики фінансового менеджменту у супроводі ситуаційних задач, тестових питань з метою ознайомити студентів з теоретичними основами та основними моделями фінансового менеджменту, навчити правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств, сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами, обгрунтувати необхідність та методику визначення вартості капіталу, оптимізації його структури, сформувати у студентів вміння швидко знаходити оптимальні фінансові рішення.

39

808(075.8)

О-54

Олійник, О. Б.

   Сучасна ділова риторика [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Олійник. – К. : Кондор, 2018. – 166 с.

     На основі аналізу й узагальнення вітчизняних і зарубіжних джерел пропонуються рекомендації, поради, які дозволяють розв'язувати реальні проблеми і завдання у царині риторики ділового спілкування

                             15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 10)

40

005.941(075.8)

П42

Поважний, О. С.

   Корпоративне управління [Текст] : підручник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. О. Харламова. – К. : Кондор, 2018. – 246 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Корпоративне управління Поважний.pdf.

     Структура підручника "Корпоративне управління" акцентує увагу на ключових елементах сучасного корпоративного управлуння в Україні. У підручнику надано теоретичний та практичний матеріал викладено згідно з навчальною програмою дисципліни "Корпоративне управління".

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

41

659(075.8)

П77

Прищенко, С. В.

   Основи рекламного дизайну [Текст] : підручник / С. В. Прищенко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Кондор, 2019. – 399 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Онови рекламного дизайну.pdf.

     Проаналізовано вагомий вплив мистецьких стилів на рекламну графіку, проблеми візуалізації рекламних ідей і структуровано арсенал художньо-графічних засобів у сукупності з комп'ютерними технологіями, а фірмовий стиль визначено як комплексну рекламу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

42

796/798(075.8)

П81

Проніков, О. К.

   Підготовка учителя фізичної культури. Історія. Сьогодення. Перспектива [Текст] : навч. посіб. / О. К. Проніков. – К. : Кондор, 2018. – 422 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Підготовка учителя.pdf. – Присвячується 100-літтю ЧНПУ ім. Т. Шевченка і 50-літтю ФФВ.

     У дослідженні проаналізовано процес історії підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, виявлено, досліджено, систематизовано та узагальнено досвід практичної підготовки студентів.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

43

343.2/.7(477+100)(075.8)

К82

   Кримінальна відповідальність за катування в Україні та зрубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / А. В. Савченко, О. Г. Колб, Ю. О. Фідря [та ін.] ; за заг. ред. А. В. Савченка. – К. : Кондор, 2018. – 239 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінальна відповідальність.pdf.

     У навчальному посібнику, на підставі положень науки кримінального права та результатах вивчення правозастосовної практики, здійснено комплексний та системний розгляд питань кримінальної відповідальності за катування в Україні та зарубіжних країнах. Визначено теоретичні засади та генезис кримінальної відповідальності за катування. Здійснено кримінально-правову характеристику об'єктивних і суб'єктивних ознак катування за законодавством України та іноземних держав.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

44

334(477)

С44

Скопенко, Н. С.

   Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України : сучасна концепція розвитку [Текст] : монографія / Н. С. Скопенко, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2018. – 393 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інтеграційні процеси.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню розвитку інтеграційних процесів, особливостям створення, організації діяльності та функціонування інтегрованих об'єднань в харчовій промисловості України.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

45

336.1

С71

Спасів, Н. Я.

   Фінанси об'єднаних територіальних громад : детермінанти та пріоритети розвитку [Текст] : монографія / Н. Я. Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 480 с.

     У монографії охарактеризовано децентралізацію як фундаментальну домінанту формування фінансів об'єднаних територіальних громад, проаналізовано сучасний стан фінансів об'єднаних територіальних громад, висвітлено причини і наслідки структурних диспропорцій у доходах і видатках бюджетів об'єднаних територіальних громад, у цьому тексті розроблено науково-методичні підходи до оцінювання бюджетних ризиків.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

46

658(075.8)

Т41

Тимохова, Г. Б.

   Інтелектуальний бізнес [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Тимохова. – К. : Кондор, 2018. – 316 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інтелектуальний бізнес.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто різні складові інтелектуального підприємництва з метою осмислення їхньої структури, організації, засобів, виявлення закономірностей розвитку й удосконалення методів і прийомів управління підприємствами в умовах конкуренції.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

47

338.2(477)

Т45

Тітаренко, Г. Б.

   Державне регулювання розвитку інноваційної системи України : теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Г. Б. Тітаренко. – К. : Кондор, 2016. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державне регулювання розвитку.pdf.

     У монографії розглянуто та науково обгрунтовано теоретико-методологічні, методичні і прикладні аспекти державного регулювання розвитку національної інноваційної системи як інституційної структури управління інноваційними процесами в економіці країни в умовах інтеграційних змін.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

48

330.322:005(075.8)

І-58

   Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ткаленко, Л. М. Ремньова, В. Г. Маргасова [та ін.]. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Кондор-Видавництво, 2018. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інвестиційний менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуті питання управління інвестиційною діяльністю підприємств, оцінки ефективності інвестиційних, інноваційних проектів, формування портфелів фінансових інструментів і реальних інвестиційних проектів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

49

528(075.8)

Г35

   Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості [Текст] : навч. посіб. / Є. Б. Угненко, О. М. Тимченко, О. М. Ужвієва [та ін.]. – К. : Кондор, 2019. – 183 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Геодезичні дослідження.pdf.

     Посібник складається з шести частин. Містить в собі основні поняття про природу небезпечних геологічних процесів на ділянках шляхів сполучення в гірській місцевості.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

50

355.5(075.8)

Х94

Хромченко, В. Г.

   Вогнева підготовка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Хромченко, М. Г. Івануц, А. О. Яфонкін. – К. : Кондор, 2017. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вогнева підготовка.pdf.

     Навчальний посібник призначений для підготовки курсантів у військових інститутах, на факультетах та кафедрах військової підготовки ВНЗ України по ВОС-021001 [командири механізованих підрозділів на БМП і БТР]. Він повністю охоплює програму, яка рекомендована для вивчення Головним управлінням освіти Збройних Сил України.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

51

336.14(075.8)

Х95

Хрущ, Н. А.

   Основи казначейської справи [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Хрущ, І. В. Форкун, Т. А. Гордєєва. – 4-те вид., випр. та доповн. – К. : Кондор, 2017. – 500 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи казначейської справи.pdf.

     В навчальному посібнику висвітлено організаційно-правові засади функціонування казначейської системи України, розкрито порядок казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

52

005.591.6(075.8)

Ч-46

Череп, А. В.

   Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. – К. : Кондор, 2018. – 442 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інноваційний менеджмент.pdf.

     В підручнику розглядається сучасні принципи, механізм, методи і моделі управління інноваціями. Особлива увага приділена вивченню системи економічних і організаційних механізмів управління інноваціями; методів розробки і вибору конкретних стратегій в системі інноваційного управління; процедур планування реалізації інновацій в конкретних умовах господарювання.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

53

004.7(075.8)

Ч-49

Чернега, В.

   Безпровідні локальні комп'ютерні мережі [Текст] : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. – К. : Кондор, 2018. – 238 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Безпровідні комп'ютерні мережі.pdf.

     Навчальний посібник призначений для студентів технічних університетів. У ньому викладено основні теоретичні положення архітектури і технології сучасних безпровідних локальник комп'ютерних мереж, а також способи забезпечення їх захисту від несанкціонованого доступу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

54

621.3(075.8)

М59

   Мікропроцесорна техніка [Текст] : підручник / Ю. І. Якименко, Т. О. Терещенко, Є. І. Сокол [та ін.] ; за ред. Т. О. Терещенко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Кондор, 2018. – 440 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Мікропроцесорна техніка.pdf.

     Розглянуто системи числення і кодування інформації; наведено загальні принципи побудови мікропроцесорів, мікроконтролерів та мікропроцесорних систем; розглянуто особливості архітектури і функціональні можливості 8-, 16-, 32- та 64- розрядних процесорів; способи організації та побудову модулів пам'яті і роботу інтерфейсів пристроїв уведення-виведення.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)