Нові надходження ЖОВТЕНЬ 2019

Категорія: Нові надходження

1

005.591.6(075.8)

У67

   Управління інноваційною діяльністю. Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці : магістерський курс [Текст] : підручник / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2019. – 728 с.

     У підручнику висвітлено теоретичні і методичні засади інноваційного менеджменту в знаннєорієнтованій економіці в обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах у межах магістратури.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

2

657.4(075.8)

О-17

   Облік витрат і калькулювання продукції в агропромисловому виробництві [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

3

004.4(075.8)

М45

   Методичні вказівки до стажування (переддипломної практики) [Текст] : для студ. спец. "Комп'ютерна інженерія" / уклад. Г. М. Мельник, Ю. М. Батько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 16 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

4

004.4(075.8)

Т36

   Тестування комп'ютерних систем на проникнення [Текст] : опор. консп. лекцій / уклад. В. В. Яцків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 118 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

5

330.1(075.8)

І-71

   Інституціональна економіка [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. О. П. Шиманська, М. М. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

6

004.5(075.8)

С40

   Системи автоматизованого управління на основі ВІТ [Текст] : метод. вказівки / уклад. П. В. Гуменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

7

005.53(075.8)

А64

   Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

334(075.8)

М52

   Мережева організація бізнесу [Текст] : метод. рек. / уклад. О. А. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 23 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

9

330.101.542(075.8)

М59

   Мікроекономіка [Текст] : метод. рек. / уклад. Ю. І. Гайда, В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 16 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

10

001.89(075.8)

М54

   Методичні рекомендації з виконання та захисту курсових робіт [Текст] : для студ. спец. "Економічна безпека та фінансові розслідування" / уклад. Н. Б. Москалюк, О. Б. Васильчишин, О. І. Вівчар [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 30 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

11

004.4(075.8)

Я45

   Якість програмного забезпечення та тестування здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" [Текст] : метод. вказівки / уклад. С. Я. Крепич, І. Я. Співак, В. С. Тимчишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35743/1/MET_TEST_KN_2019.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

12

004.7(075.8)

К63

   Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. Г. М. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 36 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

13

657.371

І-58

   Інвентаризація [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2018. – 139 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інвентаризація.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 4)

14

343.8(477)

З-19

   Закон України "Про запобігання корупції" [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 3 трав. 2018 р. – К. : ЦУЛ, 2018. – 64 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про запобігання коруп.pdf.

     Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 3 лютого 2014 року (відповідає офіційному текстові).

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3)

15

342(477)

К65

   Конституція України [Текст] : станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 66 с.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текствові).

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 7)

16

343.1(075.8)

С43

   Складові успіху у кримінальному процесі [Текст] : практ. посіб. / упоряд. : К. А. Бабенко, В. І. Журавльов, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Складові у кримінальному процесі.pdf.

     Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України. Також читачам пропонується матеріали довідкового та методичного характеру.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 7)

17

349.4(477)"2016-2017"

З-51

   Земельне законодавство України 2016-2017. Збірник нормативних актів [Текст] / упоряд. : К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 220 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельне законодавство.pdf.

     Пропонований читачами збірник законодавчих актів із земельних правовідносин являє собою огляд актуальних питань і новацій у практичному застосуванні приписів законодавства.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

18

346(477)

Г72

   Господарські відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, оглядові листи [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 446 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Господарські відносини.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

19

331.1(477)

Н35

   Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010 [Текст] : практ. посіб. станом на 05 жовт. 2018 р. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національний класифікатор України.pdf.

     Класифікатор професій призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України. всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

20

349.4(477)

З-51

   Земельні відносини. Законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельні відносини.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, спеціалістів Державного агентства земельних ресурсів України та Державної інспекції сільського господарства України, працівників сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств - власників і землекористувачів, в тому числі орендарів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

21

346(477)

Г72

   Господарське судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки [Текст] / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, О. С. Дніпров [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Господарське судочинство.pdf.

     Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб'єктів господарювання, фізичних осіб - підприємств. Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 4)

22

351.74(477)

Н32

   Настільна книга працівника національної поліції України [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. А. Бабенко, О. Ю. Дрозд, В. І. Журавель [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 395 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга працівника.pdf.

     Посібник розрахований на поліцейських, осіб, які бажають взяти в конкурсі на посаду поліцейського, суддів, прокурора, слідчого, слідчого, дедектива, адвоката.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 8)

23

347.77/.78(477)(075.8)

А22

   Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність [Текст] : практ. посіб. – К. : ЦУЛ, 2019. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Авторське право та суміжні права.pdf.

     Наразі існує кілька вітчизняних наукових теорій авторського права, які цікаві самі по собі, але їх огляд не є предметом нашого видання. Лише зауважимо, що враховуючи такий різновектроний підхід навіть в теорії цього права, нелегко орієнтуватися у сучасному світі, що орієнтований на перманентне створення об'єктів інтелектуальної власності, а це делегує необхідність захисту як самого права (автора твору) та й об'єктів цих інтелектуальних зусиль від протиправних посягань.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

24

347.9(477)

П63

   Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільному судочинстві [Текст] / упоряд. К. А. Бабенко, В. І. Журавель, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 444 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Постанови Пленуму Верховного суду в цивіль.pdf.

                              3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

25

342.9(477)

П63

   Постанови Пленуму Верховного Суду України в адміністративному судочинстві [Текст] / упоряд. К. А. Бабенко, В. І. Журавель, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 403 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Постанови Пленуму Верховного Суду України в адмін.pdf.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

26

343.98(477)

Н32

   Настільна книга слідчого [Текст] : практ. посіб. / за заг. ред. Ю. І. Руснака. – К. : ЦУЛ, 2019. – 446 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга слідчого.pdf.

     Запропоноване видання є практичним посібником для спеціалістів слідчих органів, які здійснюють практичну діяльність при кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

27

347.6(477)(075.8)

С71

   Спадщина і спадкування в Україні : запитання, відповіді, практичні поради, судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 311 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Спадщина.pdf.

     Запропоноване читачам видання адресоване перш за все особам, що у спадковому праві називаються спадкоємцями. Тобто тими, що мають отримувати спадщину. Від них іє більшість запитань, що стосуються вказаних правовідносин.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 8)

28

349.4(477)

З-51

   Земельний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 105 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельний кодекс України...pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

29

347(477)

Н32

   Настільна книга адвоката в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. Повноваження захисника, законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, інформаційні листи [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 416 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга адвоката.pdf.

     Посібник розрахований на адвокатів, помічників адвокатів та студентів вищих учбових закладів, які готують спеціалістів в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

30

343.1(477)

З-89

   Зразки процесуальних документів та бланків у кримінальному проваджені (з коментарями та поясненнями) [Текст] / упоряд. : С. С. Чернявський, П. С. Валерійович, Л. Д. Удалова (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 351 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зразки процесуальних документів.pdf.

     За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завдання цього посібника є звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

31

346(477)

Н32

   Настільна книга судді при розгляді господарських справ. Складання процесуальних документів за Господарським процесуальним кодексом України [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2018. – 440 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга судді при розгляді господ.pdf.

     Запропоноване до Вашої уваги видання не претендує на абсолютну повноту процесуальних документів, що можуть бути прийнятті судом при розгляді господарської справи.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

32

343.1(477)

Н32

   Настільна книга судді при здійсненні кримінального провадження [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2018. – 520 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга судді при здійсненні кримінального.pdf.

     Запропоноване до Вашої уваги видання не претендує на абсолютну повноту процесуальних документів, що можуть бути прийняті судом при розгляді кримінальної справи. У посібнику наведені зразки процесуальних документів, що найчастіше зустрічаються у практиці кримінального провадження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

33

342.9(477)

Н32

   Настільна книга судді при розгляді справ адміністративного судочинства [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2018. – 464 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Настільна книга судді при розгляді.pdf.

     Запропоноване до Вашої уваги видання не претендує на абсолютну повноту процесуальних документів, що можуть бути прийнятті судом при розгляді адміністративної справи. У посібнику наведені зразки процесуальних документів, що найчастіше зустрічаються у практиці провадження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

34

364.3(477)

П25

   Пенсійна реформа 2017 : основні положення, питання, відповіді [Текст] / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 135 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Пенсійнв реформа 2017.pdf.

     Цей посібник висвітлює базові положення, які будуть регулювати правовідносини "пенсіонер - держава" на найближче майбутнє, по 2021 рік щонайменше. А також звернемо вдумливу увагу на практичні питання застосування окремих і важливих приписів чинного пенсійного законодавства.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

35

342.9(477)

А31

   Адміністративне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки [Текст] / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, О. С. Дніпров [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 152 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Адміністративне судочинство.pdf.

     Для реалізації права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов. Під передумовами права на подання позову розуміються такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов'язує виникнення права на звернення до адміністративного суду.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

36

346(477)

О-74

   Оскарження судових рішень в господарському судочинстві. Правове регулювання. Зразки документів. Судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2019. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оскарження судових рішень у господар.pdf.

     Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб'єктів господарювання, фізичних осіб - підприємців. Зміст збірника подано з урахуванням останніх змін до чинного законодавства України.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

37

343.1(477)

О-74

   Оскарження судових рішень в кримінальному судочинстві. Правове регулювання. Зразки документів. Судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2019. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оскарження судових рішень у кримінальн.pdf.

     За новим КПК суттєво змінилась сама філософі кримінального провадження, тому завдання цього посібника є звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

38

343.3/.7(477)

В23

   Ваш адвокат при ДТП [Текст] : практ. посіб. / упоряд. С. В. Пєтков. – К. : ЦУЛ, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Ваш адвокат при ДТП.pdf.

     Пропонуємо практичний посібник, що висвітлює актуальні питання, які постають перед громадянином у разі дорожньо-транспортних пригод. Це видання буде у нагоді як власникам транспортних засобів, так й таким учасникам дорожнього руху, як пішоходи, а також власникам специфічних засобів пересування - велосипедистам.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

39

347.96(075.8)

К69

   Корупційні ризики в нотаріальній діяльності [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. – К. : ЦУЛ, 2019. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Корупці ризики.pdf.

     Посібник розрахований на нотаріусів, помічників нотаріусів, осіб, які мають намір складати кваліфікований іспит для отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, працівників Міністерства юстиції України та його територіальних органів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

40

347(477)

О-74

   Оскарження судових рішень в цивільному судочинстві. Правове регулювання. Зразки документів. Судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2019. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оскарження судових рішень у цивільном.pdf.

     Мета цього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав, можливості здійснення самостійного і вільного вибору при здійсненні цивільного провадження, запобігання помилкам при складанні процесуальних документів у разі, коли немає можливості скористатись юридичною допомогою.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

41

342.9(477)

О-74

   Оскарження судових рішень у адміністративному судочинстві. Правове регулювання. Зразки документів. Судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2019. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оскарження судових рішень у адміністр.pdf.

     Для реалізації права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов. Під передумовами права на подання позову розуміються такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов'язує виникнення права на звернення до адміністративного суду.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

42

343.1(477)

З-89

   Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві [Текст] / упоряд. С. С. Чернявський, С. В. Пєтков, Л. Д. Удалова (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 92 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зразки процесуальних документів в кримінальн.pdf.

     За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завданням цього посібника є звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

43

347.9(477)

Ц58

   Цивільне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки [Текст] / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, О. С. Дніпров (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літц/Цивільне судочинство процесуальні доку.pdf.

     Мета цього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав, можливості здійснення самостійного і вільного вибору приздійсненні цивільного провадження, запобігання помилкам прискладанні процесуальних документів у разі, коли немає можливості скористатись юридичною допомогою.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

44

342.9(477)

З-89

   Зразки процесуальних документів у адміністративному судочинстві [Текст] / упоряд. С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 78 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зразки процесуальних документів в адміністр.pdf.

     Для реалізації права на подання адміністративного позову необхідний ряд передумов. Під передумовами права на подання позову розуміються такі факти процесуального характеру, з наявністю або відсутністю яких процесуальний закон пов'язує виникнення права на звернення до адміністративного суду.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

45

355.1(075.8)

В42

   Військово-польова хірургія [Текст] : підручник / за ред. В. Є. Коріка, С. А. Жидкова, В. Г. Богдан. – К. : ЦУЛ, 2018. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Військово-польова хірургія.pdf.

     Матеріали підручника відображають досвід військових медиків у воєнних конфліктах кінця ХХ і початку ХХІ ст., а також при ліквідації різних катастроф і стихійних лих.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

46

013:657:33

З-15

   Задорожний Зеновій-Михайло Васильович (до 60-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд. Г. О. Кругляк, Н. І. Пісоцька, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 46 с. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Задорожний Зеновій-Михайло Васильович.pdf.

     У біобібліографічному покажчику представлено науковий доробок доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча наук і техніки України, члена-кореспондента Академії будівництва України, академіка Академії економічних наук України, члена Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій, почесного професора Тернопільського національного економічного університету, проректора з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету Зеновія-Михайла Васильовича Задорожного.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліографічний відділ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 95)

47

342.9(477)

К57

   Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 253 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кодекс про адмінстративні правопо.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

48

349.44(477)

Ж74

   Житловий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 54 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літж/Житловий кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

49

349.2(477)

К57

   Кодекс законів про працю України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 84 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кодекс законів про працю Украіни.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

50

347.73(477)

Б98

   Бюджетний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 149 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бюджетний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                              20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 6, Абонемент наукової л-ри. – 12)

51

343.1(477)

К82

   Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 76 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінально-виконавчий кодекс.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 23)

52

342.9(477)

К57

   Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 167 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кодекс адміністративного судочинства України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

53

347(477)

Ц58

   Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 298 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

54

343(477)

К82

   Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 177 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний кодекс України. 2018.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 22)

55

346(075.8)

Т50

   Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. А. Бабенко, В. І. Журавель, Д. В. Журавльов (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 152 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Товариства з обмеженою.pdf.

     Це видання розраховано на правників, що спеціалізуються в галузі корпоративного права, суб'єктів підприємницької діяльності, нотаріусів і державних реєстраторів, студентів та викладачів юридичних факультетів вітчизняних навчальних закладів.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

56

346(477)

Г72

   Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 150 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Господарський кодекс України. 2019.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

57

349.4(477)(075.8)

З-51

   Земельне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 238 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Земельне право України.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

58

346.9(477)

Г72

   Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 153 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Господарський процесуальний.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 13)

59

343.1(477)

К82

   Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 274 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний процесуальний кодекс.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 23)

60

346(477)(075.8)

Г72

   Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Господарське право України.pdf.

     У навчальному посібнику розкриті положення про основні засади господарської діяльності, про суб'єкти господарювання (підприємства, господарські товариства, об'єднання підприємств, громадян як суб'єктів господарювання) та господарські зобов'язання.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

61

347.9(477)

Ц58

   Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 193 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільний процесуальний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

62

339.543(477)

М66

   Митний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 289 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Митний кодекс України...pdf.

     Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

63

34(477)

К57

   Кодекс цивільного захисту України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 88 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кодекс цивільного захисту.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                              20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 12)

64

347.44(477)(075.8)

Д59

   Договірне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 260 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Договірне право.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

65

347.9(477)(075.8)

Ц58

   Цивільне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 207 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літц/Цивільне процесуальне право України.pdf.

     Навчальний посібник допоможе у засвоєнні студентами, слухачами та усіма практикуючими юристами поняття цивільного процесуального права, цивільного процесу, його завдань, принципів загальних положень цивільного процесу, а також наказного, позовного та окремого провадження.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

66

347.4(477)(075.8)

З-78

   Зобов'язальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Зобов'язальне право України.pdf.

     Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

67

34(37)(075.8)

Р51

   Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 135 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Римське приватне право.pdf.

     У навчальному посібнику аналізуються основні поняття римського приватного права, характеристики та джерела римського права, вчення про особи, вчення про сімейні відносини, вчення про позов, вчення про речове, зобов'язальне та спадкове право.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

68

342.553(477)(075.8)

М90

   Муніципальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 206 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Муніципальне право.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

69

349.6(477)(075.8)

Е40

   Екологічне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 229 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Екологічне право України.pdf.

     При підготовці посібника використано ряд міжнародних актів та ціла низка нормативно-правових актів України. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

70

341(4)(075.8)

Є24

   Європейське право (право Європейського Союзу) [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 158 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейське право...pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

71

16(075.8)

Л69

   Логіка для юристів [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 149 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Логіка для юристів.pdf.

     Юрист у своїй діяльності широко користується такими логічними категоріями, як поняття, судження, умовивід, закон, аналогія, версія, спростування, доказ і заперечення, знання яких значно підвищують культуру мислення, професійний рівень сучасного фахівця.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

72

347.96(477)(075.8)

Н85

   Нотаріат України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 332 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Нотаріат України.pdf.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях. Даний посібник може бути корисним для всіх, хто прагне підвищити рівень фахових знань та бажає озброїти себе системою знань з курсу "Нотаріат України".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

73

346(477)

Д36

   Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державна реєстрація.pdf.

     Посібник призначений для допомоги нотаріусам при виконанні ними своїх повноважень щодо державної реєстрації. Також він буде певним чином у нагоді іншим суб'єктам державної реєстрації.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

74

347.6(477)

С37

   Сімейний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 74 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сімейний кодекс України...pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 20 травня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 13)

75

340.12(09)(075.8)

І-90

   Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 171 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія держави і права зарубіжних країн.pdf.

     Основною метою навчального посібника є ознайомлення із загальними закономірностями виникнення й розвитку держав, найважливішими історико-правовими та політичними фактами в житті зарубіжних країн, юридичною термінологією та із світовими пам'ятками юридичної культури.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

76

343.1(075.8)

О-60

   Оперативно-розшукова діяльність [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літо/Оперативно-розшукова діяльність.pdf.

     Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу оперативно-розшукової діяльності, які стануть у пригоді в практичній діяльності кожного юриста.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

77

341(075.8)

М58

   Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародне право.pdf.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло. Посібник складається з двох частин: 1. Загальна частина. 2. Особлива частина.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

78

349.44(477)(075.8)

Ж74

   Житлове право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 249 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літж/Житлове право України.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

79

343.2/.7(477)(075.8)

К82

   Кримінальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне право України. Тетарчук І. В..pdf.

     У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне законодавство України з урахуванням останніх змін та тенденцій декриміналізації окремих видів діянь.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

80

343.1(477)(075.8)

К82

   Кримінальне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 215 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне процесуальне право України.pdf.

     У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне процесуальне законодавство України з урахуванням останніх змін та новел, висвітлюються основні засади кримінального провадження, головні поняття і категорії.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

81

32-027.21(075.8)

П50

   Політологія [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Політологія...pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів та побудований на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 4)

82

343.1(477)

П63

   Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальному судочинстві [Текст] / упоряд. К. А. Бабенко, В. І. Журавель, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 403 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Постанови Пленуму Верховного суду в кримін.pdf.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

83

355.1(477)

С78

   Статути Збройних Сил України [Текст] : зб. офіц. текстів законів [1 лист. 2018 р.] / упоряд. С. В. Пєтков. – К. : ЦУЛ, 2018. – 529 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Статути збройних сил України.pdf.

     До збірника увійшли закони, що регламентують військову службу в Україні. Зокрема, Закони України: "Про національну гвардію України"; " Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України"; " Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України"; " Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України".

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

84

346(477)

П63

   Постанови Пленуму Верховного Суду України в господарському судочинстві [Текст] / упоряд. К. А. Бабенко, В. І. Журавель, Д. В. Журавльов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 402 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Постанови Пленуму Верховного суду в господарсь.pdf.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

85

343.2/.7(477)

П60

   Порядок розпорядження конфіскованим майном [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Н. О. Армаш, С. В. Пєтков, У. В. Рамазанова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 232 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Порядок розпорядження.pdf.

     Посібник надає загальні відомості про порядок розпорядження конфіскованим майном (зокрема про його реалізацію), посилання на чинне законодавство України та судову практику із зазначених питань.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

86

316.45(075.8)=111

O-64

   Organizational behavior [Текст] : textbook / V. Novak, T. Mostenska, O. Ilienko, E. Danilova. – К. : Condor-Publishing house, 2018. – 478 p.

     У другому виданні науково-практичного посібника "Прямі реальні податки. Правова сутність та адміністрування" розглядаються як загальнотеоретичні проблеми прямого реального оподаткування, так і практичні питання виконання додаткового обов'язку з урахуванням останніх змін до Податкового кодексу України.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

87

821.161.2(075)

А21

Авраменко, О. М.

   Українська література. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. М. Авраменко. – К. : Грамота, 2019. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська мова 11 клас.pdf.

     Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української літератури. Він містить відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про письменників, огляд літературної спадщини майстрів слова, багатий ілюстрований матеріал.

                               61 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 59)

88

811.161.2(075)

А21

Авраменко, О. М.

   Українська мова. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. М. Авраменко. – К. : Грамота, 2019. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська мова Авраменко.pdf.

     Підручник відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української мови для 11 класу. У виданні подано теоретичний матеріал, що стосується норм сучасної літературної мови, вивчення якого спрямоване на уникнення учнями морфологічних, синтаксичних, пунктуаційних і стилістичних помилок.

                               52 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 50)

89

330.341.1:338.436

А42

Аксьом, Герман Ігорович

   Інституційний аналіз дифузій управлінськиї інновацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Герман Ігорович Аксьом. – К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню виникненню та поширенню в Україні нової організаційної практики та аналізу трансформації та варіації її основних характеристик та функцій під впливом нового інституційного середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

355.1(075.8)

В42

   Військове право [Текст] : підручник / Р. В. Алієв, О. М. Бериславська, К. І. Бєляков [та ін.] ; за ред. І. М. Коропатніка, І. М. Шопіної. – К. : Правова Єдність, 2019. – 648 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Військове право.pdf.

     У підручнику представлено теоретико-методологічні та практичні засади військового права як комплексної галузі права. Визначено місце і роль військового права у системі права України, закономірності виникнення, існування та розвитку військово-правових відносин, військово-правових норм, які їх регулюють.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

91

821(477)

А76

Апанович, О.

   Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність [Текст] / О. Апанович. – К. : ЦУЛ, 2019. – 110 с.

     Українсько-російський договір 1654 року, так само як і наслідки цього договору для України, в усі часи піддавалися найбезсоромнішій фальсифікації. Автор книги відтворює історичну правду про передумови і процедуру його укладання, розкриває державно-політичний характер і юридичну природу, а також тяжкі наслідки договору для українського народу.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

92

640.4(075.8)

А87

Архіпов, В. В.

   Організація ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Організація ресторанного господарства.pdf.

     Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Тут висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

93

821(477)

Б18

Байда, Т.

   Довго мовчали смереки. Хрещені вогнем [Текст] : іст. повісті / Т. Байда. – К. : ЦУЛ, 2019. – 400 с.

     У повісті "Довго мовчали смереки" відображені події з історії національно-визвольної боротьби українського народу проти польських, німецьких та московських окупантів на території Прикарпаття.

Повість "Хрещені вогнем", не зможе вас залишити байдужими до подій, які відбулись у 40-50 рр. двадцятого століття на Волині.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

94

351.863(075.8)

Б24

Баранецька, О. В.

   Національна безпека держави [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. В. Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

95

159.9

Б24

Баранов, А. Е.

   Интернет-психология [Текст] / А. Е. Баранов. – К. : СВАРОГ, 2017. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Интернет-психологія.pdf.

     В книге представлены исследования и анализ процессов, происходящих в Интернете, с точки зрения психологии. Для чего? Чтобы читатель мог, опираясь на это исследование, делать собственные выводы, которые возможно, помогут ему изменить свою жизнь к лучшему.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

96

316.77(075.8)

С91

   Сучасні методики контент-аналізу [Текст] : навч. посіб. / К. Батаєва, В. Іванов, Н. Коритнікова [та ін.] ; за заг. ред. Н. Костенко, К. Батаєвої, В. Іванова. – К. : Кондор, 2018. – 415 с.

     У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та процедурні аспекти контент-аналізу, а також методики дослідження медіа-текстів, медіа-образів, телереклами, кібер-комунікації, шкільних підручників, політичних програм партій, інавгураційних промов президентів.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

97

005.942(075.8)

О-64

   Організація інформаційно-консультаційної діяльності [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко. – К. : Ліра-К, 2019. – 408 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/133-organzacya-nformacyno-konsultacynoyi-dyalnost-pdruchnik-rekom-mon.html.

     У підручнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності в світі та особливості її становлення і функціонування в Україні.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

98

336.719

Б44

Белянко, Лідія Леонідівна

   Стрес-тестування кредитного ризику банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лідія Леонідівна Белянко. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичну модель стрес-тестування кредитного ризику з визначенням його необхідності, сутності, особливостей, мети, принципів та завдань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

821(100)

Б51

Берна, П.

   Мільйонери з подорожніми кишенями [Текст] / П. Берна. – К. : ЦУЛ, 2019. – 110 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

100

339.9:339.138-043.86

Б55

Бех, Катерина Анатоліївна

   Глокальні виміри розвитку маркетингу ТНК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Катерина Анатоліївна Бех. – К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено наукове обґрунтування концептуальних засад формування та розвитку глокальної маркетингової парадигми в діяльності ТНК та виокремлено ефективні інструменти її реалізації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

101

821(477)

Б61

Білик, І.

   Дикі білі коні [Текст] : роман / І. Білик. – К. : ЦУЛ, 2019. – 250 с.

     Цей історичний роман відомого українського письменника, лауреата Шевченківської премії Івана Білика є першою книгою його знаменитої скіфської трилогії. Як і попередні твори автора - "Меч Арея" і "Похорон богів", - він знову веде нас у глибини минувшини.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

102

821(477)

Б69

Близнець, В. С.

   Повісті та оповідання [Текст] / В. С. Близнець. – К. : ЦУЛ, 2018. – 319 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

103

349.2(477)(075.8)

Б77

Бойко, М. Д.

   Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Бойко ; 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Трудове право України Бойко.pdf.

     У цьому посібнику зібрані та упорядковані лекції з трудового права України відповідно до програми " Трудове право" для вищих навчальних закладів за спеціальністю "Правзнавство".

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 4)

104

502/504(075.8)

Е40

   Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бойченко, О. В. Іванечко, К. Лейда [та ін.] ; за заг. ред. С. Бойченка. – К. : ЦУЛ, 2019. – 266 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Екологістика, рециклінг.pdf.

     Містить основні теоретичні засади екологістики, сутність та зміст нового міждисциплінарного наукового напряму в області сучасної екологічної сфери, а також про технології утилізації та рециклінгу ТЗ, що вийшли з експлуатації.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

105

342.3(4)

Б85

Бостан, С. К.

   Форми державного правління країн Європейського Союзу : юридичні моделі і політична практика [Текст] : монографія / С. К. Бостан. – К. : ЦУЛ, 2018. – 204 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Форми державного правління.pdf.

     Монографія містить результати здійсненого автором порівняльного політико-правового дослідження форм державного правління 28 країн Європейського Союзу. В ній, на основі деяких нових теоретико-методологічних настанов, проаналізовано юридичні моделі форм державного правління країн Євросоюзу, розкриті їх змістовні особливості залежно від політичної практики, визначено перспективи вдосконалення форми правління української держави в контексті євроінтеграційних процесів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

106

821(477)

Б87

Брагін, В.

   В країні дрімучих трав [Текст] : роман / В. Брагін. – К. : ЦУЛ, 2019. – 299 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

107

005

Б90

Будзан, Б. П.

   Дорогою до себе. Майже сповідь [Текст] : повість-есе / Б. П. Будзан. – К. : Юрка Любченка, 2019. – 248 с.

     Автор книжки у відвертій, відкритій формі щедро ділиться своїм досвідом та надбанням знаннями в пізнанні світу й усвідомленні свого місця в ньому. Описуючи свою життєву дорогу, він концентрується на постійному самовдосконаленні як рушійній силі реалізації життєвої місії.

                              30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

108

342(477)(075.8)

А43

   Актуальні проблеми конституційного права України [Текст] : підручник / В. В. Букач, О. І. Клименко, О. Г. Колб [та ін.] ; за заг. ред. А. Ю. Олійника. – К. : ЦУЛ, 2017. – 554 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Актуальні проблеми конституц.pdf.

     У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 4)

109

346.9(075.8)

В19

Васильченко, Т. В.

   Господарський процес в суді першої інстанції за новими правилами [Текст] / Т. В. Васильченко, О. І. Причко ; відп. за вип. О. В. Діордійчук. – К. : Правова Єдність, 2018. – 472 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Господарський процес.pdf.

     Одним з кроків на шляху проведення судової реформи є внесення змін до процесуального законодавства, внаслідок чого 15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів".

                              15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 7)

110

159.9(075.8)

В42

Видра, О. Г.

   Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Видра. – К. : ЦУЛ, 2018. – 112 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вікова та педагогічна.pdf.

     Навчальний посібник призначений для вивчення курсу "Вікова та психологічна психологія" студентами, які навчаються за напрямом "Технологічна освіта" спеціальності "вчитель технологій".

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

111

346(075.8)

А43

   Актуальні проблеми господарського права. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / Л. Ф. Винокурова, О. С. Горяєва, О. В. Клепікова [та ін.] ; за ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. – К. : Ліра-К, 2019. – 672 с. – СПИСАНО.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і практичні аспекти Особливої частини курсу "Актуальні проблеми господарського права". На підставі аналізу чинного господарського законодавства та джерел спеціальної літератури розкриваються особливості та проблеми правового регулювання окремих видів господарської діяльності, а також висвітлюються тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні.

112

341.9(075.8)

В55

Вишновецька, С. В.

   Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посіб. / С. В. Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. – К. : ЦУЛ, 2019. – 228 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародне приватне право...pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів вищих навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому подані матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

113

339.137.22:339.924

В54

Вітько, Даніїл Олександрович

   Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Даніїл Олександрович Вітько. – К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений виявленню та оцінці детермінантів конкурентоспроможності компаній на аграрних ринках ЄС. Виявлено широкий спектр підходів до тлумачення сутності та аналізу конкуренції та конкурентоспроможності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

114

821(477)

В61

Вовчок, Марко

   Вибрані твори [Текст] / Марко Вовчок. – К. : ЦУЛ, 2018. – 106 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

115

331.4(075.8)

В65

Войналович, О. В.

   Охорона праці у сільському господарстві [Текст] : навч. посіб. / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Т. О. Білько. – К. : ЦУЛ, 2018. – 691 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Охорона праці у сільському.pdf.

     У навчальному підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на рибогосподарських підприємствах. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки і гігієни праці під час виконання різноманітних технологічних процесів у рибництві, особливості забезпечення пожежної безпеки на рибогосподарських підприємствах.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

116

821(100)

Г12

Габріель, М.

   Бути і мати [Текст] / М. Габріель. – К. : ЦУЛ, 2019. – 228 с.

     Ця книга є однією з перших спроб запропонувати українському читачеві у більшому обсязі філософський доробок одного з чільних мислителів нашого часу - Габріеля Марселя.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

117

355.1(477)(075)

З-38

   Захист Вітчизни. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / І. М. Гарасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука, Ю. П. Щирба. – Тернопіль : Астон, 2018. – 258 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Захист Вітчизни.pdf.

     Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою МОН України з предмета "Захист Вітчизни" для 10 класу закладів загальної середньої освіти.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

118

821(477)

Г37

Герасименко, Ю.

   Лісове озеро [Текст] : докум. повість / Ю. Герасименко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 130 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

119

336.22

Г44

Гетманцев, Д. О.

   Прямі реальні податки. Правова сутність та адміністрування [Текст] : наук.-практ. посіб. / Д. О. Гетманцев, О. О. Семчик, О. А. Шашканов ; відп. за вип. О. Б. Доценко. – К. : Юрінком Інтер, 2018. – 372 с. – До 15-річчя юридичної компанії Jurimex.

     У другому виданні науково-практичного посібника розглядаються як загальнотеоретичні проблеми прямого реального оподаткування, так і практичні питання виконання податкового обов'язку з урахуванням останніх змін до Податкового кодексу України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 4)

120

821(477)

Г45

Гжицький, В.

   Чорне озеро [Текст] : роман / В. Гжицький. – К. : ЦУЛ, 2019. – 308 с.

     Роман "Чорне озеро" Володимир Гжицький увійшов у літературу як блискучий белетрист із особливим баченням життя і колоритним словом. Перша редакція роману спричинила до заслання автора, друга - наслідок ідеологічного тиску після його реабілітації.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

121

821(477)

Г45

Гжицький, В.

   Великі надії [Текст] : дилогія / В. Гжицький. – К. : ЦУЛ, 2019. – 678 с.

                               3 прим. (Художній абон. – 3)

122

336.14(075.8)

Б98

   Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, О. А. Гнатенко, Н. І. Обушна, І. П. Ситник ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 296 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бюджетна система навч. пос.pdf.

     У навчальному посібнику розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", що дозволяє сформувати у студентів сучасні зання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

123

368(075.8)

Г57

Говорушко, Т. А.

   Страхування [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк ; за ред. Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 328 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Страхування.pdf.

     У навчальному посібнику розкриваються теорія і практика страхування. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Страхування" для студентів, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури, страхових ризиків та їх оцінки.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

124

658.15(075.8)

У67

   Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : підручник / Т. А. Говорушко, О. О. Шеремет, К. В. Багацька, І. В. Дем'яненко ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – К. : ЦУЛ, 2017 . – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління фінансовою санацією.pdf.

     У підручнику розглядається теорія і практика управління фінансовою санацією підприємств. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" для студентів, що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо змісту фінансової санації та потреб в управлінні нею.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

125

821(477)

Г58

Гоголь, М. В.

   Українські повісті [Текст] / М. В. Гоголь. – К. : ЦУЛ, 2018. – 181 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

126

339.9(075.8)

Г79

Гребельник, О. П.

   Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підручник / О. П. Гребельник. – 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи зовнішньоекономічної діяльності.pdf.

     У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють зовнішньоекономічні відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних з зовнішньо-торговельною та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в Україні: причини та передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

127

821(477)

Г85

Гриневичева, К.

   Шоломи в сонці [Текст] : іст. повість / К. Гриневичева. – К. : ЦУЛ, 2019. – 160 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

128

658(075.8)

Г85

Гринчуцький, В. І.

   Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка підприємства. Гринчуцький.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Грунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів).

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

129

174(075.8)

Е90

   Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко [та ін.] ; за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 344 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Етика ділового спілкування.pdf.

     У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

130

330.101.542(075.8)

Г87

Гронтковська, Г. Е.

   Мікроекономіка. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 3-тє вид., доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 418 с. – СПИСАНО.

    Практикум з мікроекономіки є доповненням до створеного авторами навчального посібника "Мікроекономіка". Він складається з інформативної частини - скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у базових категоріях і поняттях, та контрольних завдань.

131

340(075.8)

Г90

Грубінко, А. В.

   Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 120 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35744/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%202019.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

132

330.322(075.8)

Г93

Гузенко, О. П.

   Проектне фінансування (практикум) [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Гузенко. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 336 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проектне фінансування.pdf.

     У навчальному посібнику схематично висвітлено основні елементи проектного фінансування, питання фінансового забезпечення інвестиційних проектів з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

133

821(477)

Г97

Гуцало, Є.

   Голодомор. Княжа гора. Ментальність орди. Мертва зона [Текст] : повість / Є. Гуцало. – К. : ЦУЛ, 2019. – 418 с.

     Повість розповідає про ті трагічні сторінки історії Українського Народу, які в радянські часи приховували навмисно. Сюжетна проекція трагедії голоду визначила картини 1932-1933 рр.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

134

351

І-71

   Інституціоналізація публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських територій : теорія і практика [Текст] : монографія / А. С. Даниленко, П. І. Юхименко, Т. В. Сокольська [та ін.] ; за заг. ред. А. С. Даниленка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інституціоналізація публічного управління.pdf.

     Монографія присвячена розробці теоретичних і практичних засад формування інституціонального середовища публічного управління та адміністрування у контексті інноваційного розвитку сільських територій.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

135

821(477)

Д54

Дніпрова, Чайка

   Оповідання. Вірші [Текст] / Чайка Дніпрова. – К. : ЦУЛ, 2019. – 380 с.

                              2 прим. (Художній абон. – 2)

136

001.89(075.8)

Є27

Євтушенко, М. Ю.

   Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк. – К. : ЦУЛ, 2019. – 351 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методологія та організація.pdf.

     У навчальному посібнику викладено матеріали, які стосуються методології дослідження якості води та екологічного стану водойм комплексного і рибогосподарського призначення з застосуванням фізико-хімічних та біологічних методів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

137

53(075)

З-36

Засєкіна, Т. М.

   Фізика і астрономія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. – К. : Оріон, 2019. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фізика і астрономія.pdf.

                               29 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

138

342.95(477)

З-80

Золота, Леся Володимирівна

   Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Леся Володимирівна Золота. – К. : СДУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи наводиться теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та особливостей адміністративно-правової охорони права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

82(100)(075)

І-85

Ісаєва, О. О.

   Зарубіжна література. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник. – К. : Оріон, 2019. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зарубіжна література. 11 клас.pdf.

                               34 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 32)

140

821(477)

Й40

Йовик, І.

   Нескорена армія [Текст] / І. Йовик. – К. : ЦУЛ, 2019. – 316 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Нескорена армія.pdf.

     Учасник визвольних боїв Української Повстанської Армії описує свої спогади про тривожні часи бойових дій за Вільну Україні. В книзі немало хвилюючих спогадів про героїзм воїнів УПА, яскравих картин бойових операцій.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

141

658.1(075.8)

К17

Калінеску, Т. В.

   Оцінювання майна [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. Д. Кирилов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оцінювання майна.pdf.

     У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні основи оцінювання майна, особливості визначення його вартості, розглянуто порядок проведення експертного оцінювання нерухомості, земельно-кадастрових робіт, методику оцінювання потенціалу підприємства. Доповнено практикумом, у якому представлено задачі, ситуації, вправи для самостійної роботи і контролю знань.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

142

658.5(075.8)

К20

Капінос, Г. І.

Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – К. : ЦУЛ, 2018. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Операційний менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту, розглянуто понятійний апарат. Розкрито сутність операційного менеджменту, принципи вибору операційної стратегії, побудови операційної системи організацій.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

143

811.111(075)

К26

Карпюк, О. Д.

   Англійська мова (10-й рік навчання) [Текст] = English (the 10th year of studies) : підручник : рівень стандарту / О. Д. Карпюк. – Тернопіль : Вид-во Астон, 2018. – 257 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Англійська мова (10-й рік навчання).pdf.

     Підручник розпочинає серію навчальних видань рівня стандарту, створених для старшої школи. Видання реалізовує компетентісний потенціал галузі "іноземні мови", передбачений програмою, чинною з 2018 року.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. іноз. літерат. – 3, Абонемент. – 10)

144

811.111(075)

К26

Карпюк, О. Д.

   Англійська мова (11-й рік навчання) [Текст] = English (the 11th year of studies) : підручник : рівень стандарту / О. Д. Карпюк. – Тернопіль : Астон, 2019. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Англійська мова 11 клас.pdf.

     Підручник завершує серію навчальних видань рівня стандарту, створених для старшої школи. Видання реалізовує компетентісний потенціал галузі "іноземні мови", передбачений програмою, чинною з 2018 року.

                               103 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. іноз. літерат. – 2, Абонемент. – 100)

145

519.7

К28

Касянчук, М. М.

   Досконала форма системи залишкових класів : методи побудови та застосування [Текст] : монографія / М. М. Касянчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 223 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35747/1/%d0%9a%d0%b0%d1%81%d1%8f%d0%bd%d1%87%d1%83%d0%ba.pdf.

     У монографії викладено теоретичні основи побудови та програмної реалізації досконалої та модифікованої досконалої форм системи залишкових класів. Уперше зроблена спроба обгрунтувати використання вказаних форм в асиметричних криптосистемах, зокрема тьохмодульній криптосистемі Рабіна, при виконанні операцій модулярного множення та модулярного експоненціювання, побудові розподіленого термо- або п'єзоелектричного сенсора.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

146

330.341.1(075.8)

П64

   Потенціал підприємства : формування та використання [Текст] : підручник / С. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 248 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Потенціал підприємства.pdf.

     У підручнику викладені загальнотеоретичні й практичні основи формування, використання та оцінки потенціалу підприємства. Особлива увага приділена питанням формування потенціалу підприємства, загальноекономічним підходам щодо його оцінки.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

147

821(477)

К31

Кащенко, А.

   У запалі боротьби [Текст] : повість / А. Кащенко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 182 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

148

821(477)

К32

Квітка-Основ'яненко, Г. Ф.

   Конотопська відьма. Маруся [Текст] / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 143 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

149

338.24:316.334(477)(043.3)

К43

Кириченко, Костянтин Іванович

   Державне регулювання національної економіки України з урахуванням соціо-економіко-політичних взаємозв'язків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Костянтин Іванович Кириченко. – К. : СДУ, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено методичні засади врахування впливу якості державного регулювання економіки та ефективності уряду на рівень економічного розвитку країни, визначення часових орієнтирів та економічних наслідків зміни регуляторної спросожності держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

150

821(477)

К55

Кобилянська, О.

   Апостол черні [Текст] : роман / О. Кобилянська. – К. : ЦУЛ, 2018. – 466 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

151

347.61

К58

Кожевникова, Вікторія Олександрівна

   Науково-теоретичні засади обмеження прав суб'єктів сімейних відносин [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03 / Вікторія Олександрівна Кожевникова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 520 с.

     Дисертацію присвячено комплексному дослідженню обмежень прав суб'єктів сімейних відносин з позицій теоретичного аналізу, в поєднанні з традиційними методами правничої науки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

152

347.61

К58

Кожевникова, Вікторія Олександрівна

   Науково-теоретичні засади обмеження прав суб'єктів сімейних відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Вікторія Олександрівна Кожевникова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню обмежень прав суб'єктів сімейних відносин з позицій теоретичного аналізу, в поєднанні з традиційними методами правничої науки.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

153

339.9(075.8)

С24

   Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – К. : ЦУЛ, 2018. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Світова економіка.pdf.

     Посібник спрямований на активне засвоєння курсу "Світова економіка" згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він містить аналіз становлення та розвитку сучасної світової економіки як особливої органічної та цілісної системи.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

154

339.5(075.8)

З-78

   Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, К. І. Ржепішевський [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Лонгвінової, К. І. Ржепішевського. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2019. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зовнішньоекономічна діяльність підпр.pdf.

     Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. У посібнику на підставі висвітлення теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності з'ясовуються найважливіші питання функціонування підприємства як головного суб'єкта ЗЕД.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

155

336(091)(075.8)

К60

Колесников, О. В.

   Історія грошей та фінансів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна. – 2-ге вид., випр. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія грошей та фінансів.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються особливості розвитку грошей та фінансів починаючи з часів античності і до сьогодення. Особлива увага приділена грошам і фінансам існуючим у різні часи на землях сучасної України.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

156

343.9(075.8)

К63

Комаринська, Ю. Б.

   Розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті [Текст] : навч. посіб. / Ю. Б. Комаринська, О. І. Галаган. – К. : ЦУЛ, 2017. – 124 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Розслідування навмисних вбивст.pdf.

     У навчальному посібнику розкрито основи методики розслідування вбивств, що замасковані під такі, причиною яких є взаємодія, вплив будь-якої одиниці залізничного транспорту на людину, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

157

16(075.8)

К64

Конверський, А. Є.

   Критичне мислення [Текст] : підручник / А. Є. Конверський. – К. : ЦУЛ, 2018. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Критичне мислення.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

158

81`27(075.8)

К66

Корж, А. В.

   Українська мова професійного спрямування [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2019. – 295 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська мова професійного.pdf.

     Метою навчального посібника є підвищення рівня мовної культури курсантів та студентів, ознайомлення з особливостями української мови професійного спрямування, офіційно-ділового стилю, їх практичного застосування у діловій сфері.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

159

346(477)(075.8)

К67

Корнєєв, Ю. В.

   Підприємницьке право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – К. : ЦУЛ, 2019. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Підприємницьке право.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів вищих навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 4)

160

347.96(477)(075.8)

К67

Корнєєв, Ю. В.

   Нотаріат в Україні [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – К. : ЦУЛ, 2019. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Нотаріат в Україні.pdf.

     Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях. Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу нотаріального права, які стануть у пригоді в практичній діяльності кожного юриста.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 8)

161

821(477)

К73

Котляревський, І. П.

   Енеїда [Текст] / І. П. Котляревський. – К. : ЦУЛ, 2018. – 312 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

162

343.98(075.8)

К82

   Криміналістика : питання і відповіді [Текст] : навч. посіб. / А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянський, Я. В. Кузьмічов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Криміналістика питання і відповіді.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах.

                              5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

163

821(477)

К75

Коцюбинський, М.

   Вибрані твори [Текст] / М. Коцюбинський. – К. : ЦУЛ, 2018. – 136 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

164

343.98(075.8)

К77

Кравчук, М. Ю.

Теоретичні проблеми кримінального судочинства [Текст] : навч.-метод. матеріали / М. Ю. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 30 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

165

640.4(075.8)

К84

Круль, Г. Я.

   Основи готельної справи [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Круль. – К. : ЦУЛ, 2017. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи готельної справи.pdf.

     У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

166

005.92(477)

С91

   Сучасне діловодство в Україні. Практичні поради [Текст] : практ. посіб. / Н. В. Кузьменко, К. М. Ільченко, Т. А. Свиридов, С. С. Бровкова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 260 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасне діловодство.pdf.

     Посібник розкриває функції сучасного вітчизняного діловодства. При цьому він стане у нагоді для осіб, що ведуть або збираються започаткувати свій власний бізнес, не мають розвиненого і спеціалізованого штату працівників.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

167

316(075.8)

К89

Кузьменко, Т. М.

   Соціологія [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціологія. Кузьменко Т. М..pdf.

     У навчальному посібнику висвітлюються основні теми нормативного курсу соціології, які викладаються студентам вищих навчальних закладів. У посібнику містяться матеріали з історії соціологічної думки, щодо організації та проведення емпіричного соціологічного дослідження, розглядається суспільство як соціальна система, соціальна структура суспільства та її елементи.

                              15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

168

94(477)

К90

Куліш, А.

   Голодомор 1932-1933 : причини, жертви, злочинці [Текст] / А. Куліш. – К. : ЦУЛ, 2019. – 130 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Голодомор 1932-1933 ...pdf.

     Голодомор українців 1932-1933 рр. є найбільшою трагедією і найтяжчим злочином за всю історію людства. На найродючиших у світі землях, в урожайний рік, було вбито, за різними оцінками, від 7 до 12 млн. чоловік.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

169

39

К93

Курочкін, О. В.

   Святково-обрядова культура [Текст] : вибр. пр. / О. В. Курочкін. – К. : Ліра-К, 2018. – 298 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Святково-обрядова культура.pdf.

     У збірнику увійшли наукові розвідки й статті присвячені проблемам генезису святково-обрядових традицій, їх розвитку і трансформації в просторі і часу.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

170

330.341.1(075.8)

Л38

Левченко, Ю. Г.

   Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – К. : Кондор, 2018. – 448 с.

     У посібнику узагальнено найважливіші принципи ефективного здійснення інноваційної діяльності на рівні підприємства як основного суб'єкта господарювання в економічному середовищі, особливості прояву економічних законів і закономірностей в інноваційній діяльності.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

171

811.161.2(075.8)

У45

   Українська мова для іноземних студентів [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, Т. П. Цапка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська мова для інозем.pdf.

     Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

172

339.138(075.8)

Л64

Литовченко, І. Л.

Інтернет-маркетинг [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 183 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літі/інтернет маркетинг литовченко 2008.pdf.

     Посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності "Маркетинг". В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, специфіки розподілу та просування в Інтернеті. Досліджуються вимоги стосовно ефективного функціонування web-сайту підприємства.

                              15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

173

347.73(477)(075.8)

Л63

Лісовська, Ю. П.

   Сучасне фінансове право [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська, С. А. Подоляка, П. М. Лісовський. – К. : Кондор, 2018. – 224 с.

     У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання сучасного фінансового права світоглядних та методологічних засад законного капіталу, розглянуто економічне право людини   та громадянина в різні історичні періоди розвитку України.

                              15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 8)

174

332.1

Л67

Ліщинський, І. О.

   Полюси та осі розвитку в контексті глокалізаційних процесів [Текст] : монографія / І. О. Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 364 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Полюси та осі.pdf.

     У монографії наводиться теоретичний дискурс, емпіричний аналіз та практичні рекомендації щодо формування і розвитку локальних полюсів та осей в умовах глобалізації. Висвітлено теоретико-методологічні засади поляризованого розвитку в контексті глобально-локальної бінарності.

                               31 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 28)

175

657.37(075.8)

М58

   Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин, Н. Г. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 389 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35370/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%9c%d0%a1%d0%91%d0%9e%d1%96%d0%a4%d0%97_2018.pdf.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми вибіркової дисципліни «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності», включеної до навчального плану підготовки магістрів з обліку і оподаткування. У ньому висвітлено особливості методики та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами.

                              3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 1)

176

347.2(075.8)

М14

Майданик, Р. А.

   Речове право [Текст] : підручник / Р. А. Майданик. – К. : Правова Єдність, 2019. – 1102 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Речове право.pdf.

     У підручнику системно висвітлено питання речового права. Підручник підготовлено відповідно до навчального плану дисципліни. Структурно підручник складається з чотирьох розділів, поділених на двадцять одну главу, в яких розглядаються загальні положення речового права, основні та забезпечувальні речові права, міжнародне речове право.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

177

330.322(075.8)

М14

Майорова, Т. В.

   Інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / Т. В. Майорова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 471 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інвестиційна діяльність.pdf.

     У підручнику "Інвестиційна діяльність" автором висвітлюються найсуттєвіші характеристики процесу інвестування у національній економічній системі, розкриваються методологічні основи інвестування; структура інвестиційного ринку; специфіка фінансових, реальних, інноваційних та іноземних інвестицій; зміст та етапи розробки інвестиційних проектів, а також методи їх оцінки.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

178

821(477)

М16

Маковей, О.

   Вірші та оповідання [Текст] / О. Маковей. – К. : ЦУЛ, 2019. – 284 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

179

339.92(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Основи європейської інтеграції [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи європейської інтеграції.pdf.

     У підручнику висвітлюється еволюція інтеграційного процесу в межах Європейського Союзу. Визначаються суть, організаційні засади та напрями діяльності Європейського Союзу в контексті інституційних змін, внесених Лісабонським договором.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

180

338.48-44(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Медичний туризм : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : ЦУЛ, 2018. – 128 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Медичний туризм.pdf.

     У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які найбільше користуються популярністю серед іноземців.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

181

640.4(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Ресторанна справа : технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика) [Текст] : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич. – К. : ЦУЛ, 2018. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Ресторанна справа.pdf.

     У підручнику розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства, організації процесів обслуговування, а також особливості обслуговування туристів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

182

908(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Туристичне львовознавство [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 : Міщанські ґмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова / М. П. Мальська, Т. Б. Завадовський, Д. А. Каднічанський. – К. : ЦУЛ, 2018. – 260 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Туристичне львовознавство Мальська.pdf.

     У навчальному посібнику систематизовано і викладено теоретичні, методичні і практичні питання гербів та геральдичних композицій у місті Львові. Опрацьовано архівні матеріали з історії міста, а також книги геральдичного змісту починаючи із XV ст. на польській, німецькій, російській та латинській мовах.

                               5 прим. (Абонемент. – 5)

183

342.951:346.9(477)

М23

Мандичев, Денис Вадимович

   Адміністративно-правове забезпечення діяльності господарських судів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Денис Вадимович Мандичев. – К. : СДУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичним і правовим проблемам дміністративно-правового забезпечення діяльності господарських судів в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

184

339.138

М32

Мастерсон, М.

   Стартап : как быстро раскрутить фирму [Текст] = Ready, fire, aim. Zero to $100 million in no time flat / М. Мастерсон ; пер.с англ. А. Н. Свирид. – М. : Диалектика, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Стартап как быстро раскрутить фирму.pdf.

     Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. Никакая часть настоящего издания ии в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Wiley US.

                              3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

185

004.31(075.8)

М33

Матвієнко, М. П.

   Пристрої цифрової електроніки [Текст] : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – К. : Ліра-К, 2019. – 392 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/77-pristroyi-cifrovoyi-elektronki.html.

     У навчальному посібнику викладені логічні, автоматні та схемотехнічні основи проектування та побудови логічних елементів різного призначення, комбінаційних пристроїв, цифрових пристроїв із пам'ятю, запам'ятовувальних цифрових пристроїв, матричних логічних структур, інтегрованих цифрових пристроїв, розглянуті цифроаналогові і аналого - цифрові перетворювачі інформації, обслуговуючі елементи цифрових пристроїв, їх завадостійкість, приведені способи контролю й діагностування цифрових пристроїв як в процесі функціонування, так і при виробництві, а також запропоновані методи їх проектування і монтажу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

186

334(075.8)

М48

Мельник, Л. Г.

   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] = Entrepreneurship, trade and exchange activity : підручник / Л. Г. Мельник, І. М. Сотник, Л. М. Таранюк ; за ред. І. М. Сотник, Л. М. Таранюка. – Суми : Університетська книга, 2019. – 573 с.

     У підручнику викладено теоретичні , методичні та прикладні аспекти діяльності суб'єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. Розглянуто питання антикризового управління у підприємстві, особливості розвитку бізнесу з урахуванням європейських тенденцій.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

187

51(075)

М52

   Математика : алгебра і початки аналізу та геометрія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2019. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Математика.pdf.

                               84 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 82)

188

821(477)

М63

Мирний, П.

   Вибрані твори [Текст] / П. Мирний. – К. : ЦУЛ, 2018. – 160 с.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

189

821(477)

М63

Мирний, Панас

   Повія [Текст] : роман / Панас Мирний. – К. : ЦУЛ, 2018. – 580 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                              1 прим. (Художній абон. – 1)

190

355.58(075.8)

М69

Михайлюк, В. О.

   Цивільна безпека [Текст] : навч. посіб. / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. – К. : ЦУЛ, 2017. – 158 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літц/Цивільна безпека.pdf.

     У навчальному посібнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються про розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно-територіальних одиниць та об'єктів економіки у надзвичайних ситуаціях, і містяться типові методики виконання студентами практичних та розрахунково-графічних робіт під час опануваня дисциплін.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

191

657

М69

Михальська, О. Л.

   Управлінський облік та аналіз виробничих витрат [Текст] : монографія / О. Л. Михальська, В. Г. Швець. – К. : Кондор, 2019. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управлінський облік.pdf.

   У монографії досліджено актуальні проблеми удосконалення та розвитку системи бухгалтерського обліку і звітності в Україні в умовах трансформаційних процесів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

192

821(100)

М77

Монтгомері, Лусі Мод

   Блакитний замок [Текст] : роман / Лусі Мод Монтгомері. – К. : ЦУЛ, 2019. – 200 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

193

821(477)

Н19

Назарук, О.

   Роксоляна. Слово до українських людей доброї волі [Текст] : роман / О. Назарук. – К. : ЦУЛ, 2019. – 320 с.

     Осип Назарук - яскравий громадський діяч, письменник, публіцист. Як письменника його особливо вабила історична тематика. Його погляд зупинився зокрема на двох яскравих постатях минулого - князя Ярослава Осмомисла та знаменитої Роксолани, а також помандрував у часи монгольських набігів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

194

94(477)

Н22

Наконечний, Є.

   Украдене ім'я : чому русини стали українцями [Текст] / Є. Наконечний. – К. : ЦУЛ, 2019. – 358 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Украдене ім'я.pdf.

     У роботі розглядається функціонування українського та російського етнонімів у їх історичній взаємодії, простежуються передумови і наслідки утворення етноніма "Україна" - імені нації, що визначає її ідентичність.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

195

368.1.336.338

Н23

Наливайко, Дмитро Валентинович

   Страхування майна у системі фінансових послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Валентинович Наливайко. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито основні засади формування політики страховика при страхуванні майна, які ґрунтуються на оптимізації визначення розміру страхового тарифу із врахуванням показників стану ринку страхування майна.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

196

17(075.8)

Е90

   Етика. Естетика [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Нападиста, Т. Г. Аболіна, О. Ю. Павлова, А. М. Тормахова ; за ред. В. І. Панченко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 430 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Етика. Естетика.pdf.

     Сучасна гуманітарна складова вищої освіти передбачає вивчення таких філософських дисциплін "етика" та "естетика", які формують ціннісно-нормативні уявлення людини на основі вивчення історичної та культурної трансформації як базових світоглядних настанов.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

197

39(075.8)

К90

Наулко, В. І.

   Культура і побут населення України [Текст] : навч. посіб. / В. І. Наулко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2019. – 286 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Культура і побут населення.pdf.

     У другому , доповненому і переробленому виданні з урахуванням новітніх даних подано огляд основних етапів етнічної історії України, розвитку різноманітних сфер матеріальної та духовної культури її населення, містяться відомості про українську діаспору та її культурні надбання.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

198

342.95(477)

Н34

Науменко, Сергій Михайлович

   Адміністративно-правові засади взаємодії експертних установ з правоохоронними органами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Михайлович Науменко. – К. : СДУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню сутності, змісту та особливостей адміністративно-правових засад взаємодії експертних установ з правоохоронними органами та напрямками їх удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

199

316(075.8)

Н56

Нестуля, О. О.

   Соціологія : практикум. Модульний варіант [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – 2-ге вид., стер. – К. : ЦУЛ, 2018. – 270 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціологія. Практикум.pdf.

     До кожної теми у книзі пропонується опорний коспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таблицях, додаються індивідуальні завдання різного рівня складності, спрямовані на розвиток соціологічного мислення майбутніх фахівців, тестові завдання для самоперевірки знань.

                               5 прим. (Абонемент. – 5)

200

821(477)

Н59

Нечуй-Левицький, І.

   Хмари [Текст] : повість / І. Нечуй-Левицький. – К. : ЦУЛ, 2019. – 352 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

201

821(477)

Н59

Нечуй-Левицький, І. С.

   Гетьман Іван Виговський [Текст] : роман / І. С. Нечуй-Левицький. – К. : ЦУЛ, 2018. – 264 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

202

159.9(075.8)

Н64

Никоненко, Ю. П.

   Основи психологічної просвіти та профілактики [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Никоненко. – К. : КНТ, 2018. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Основи психологічної просвіти.pdf.

     У посібнику представлені основні поняття та теоретико-методологічні концепції первинної, вторинної, третинної психологічної профілактики порушень психологічного здоров'я учнівської молоді та педагогів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

203

347.73(075.8)

О-54

Олійничук, О. І.

   Податкове право [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 46 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

204

351.863(075.8)

О-54

Олійничук, Р. П.

   Тактика розслідування окремих видів злочинів [Текст] : навч.-метод. матеріали / Р. П. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

205

378(075.8)

О-70

Ортинський, В. Л.

   Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Ортинський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 472 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Педагогіка вищої школи.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто теоретичний доробок педагогіки вищої школи попередніх поколінь з новими поглядами й підходами до організації та здійснення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі в контексті Болонського процесу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

206

338(075.8)

К63

   Комерційне товарознавство [Текст] : навч. посіб. / В. А. Павлова, Г. А. Рижкова, Л. А. Гогчар [та ін.]. – К. : Кондор, 2018. – 286 с.

     У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано навчальний матеріал щодо теоретичних основ товарознавства, основ дослідження властивостей і якості товарів, сертифікації, метрології, стандартизації споживчих товарів.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

207

006.1(075.8)

П14

Палеха, Ю. І.

   Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко. – К. : Ліра-К, 2019. – 220 с.

     У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

208

821(477)

П14

Паливода, В.

   Спогади українського повстанця [Текст] / В. Паливода. – К. : ЦУЛ, 2019. – 198 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

209

821(477)

П18

Парфанович, С.

   На схрещених дорогах [Текст] : повість / С. Парфанович. – К. : ЦУЛ, 2019. – 256 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

210

338.439.02:631.57

П22

Пашаев, Техрун Горхмаз Огли

   Інструменти фінансової підтримки регіонального економічного розвитку в ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Техрун Горхмаз Огли Пашаев. – К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито значення теорії ендогенного розвитку як теоретико-методологічної основи регіональної політики ЄС. Здійснено структурний аналіз інтеграційної складової фінансової підтримки регіонів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

211

81`27(075.8)

П25

Пентилюк, М. І.

   Ділове спілкування та культура мовлення [Текст] : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 222 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Ділове спілкування.pdf.

     У посібнику подано основні теоретичні відомості про культуру українського мовлення, з'ясовано поняття мова, мовлення, літературна мова, її усна і писемна форми, норми літературної мови та їх роль у формуванні мовленнєвої культури громадян України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

212

911(075)

П28

Пестушко, В. Ю.

   Географія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2019. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Географія 11 клас.pdf.

     У підручнику доступно і надзвичайно цікаво дано загальну економіко-географічну характеристику світу, а також висвітлено основні риси й особливості розвитку регіонів і країн світу.

                               86 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 84)

213

351.74(477)

П29

Пєтков, С. В.

   Охорона громадського порядку [Текст] / С. В. Пєтков. – К. : Скіф, 2018. – 120 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Охорона громадського порядку Пєтков.pdf.

     В сучасних умовах необхідно зважено підходити до реформаційних процесів будь-якої сфери. Тим більше, коли це стосується громадського порядку та громадської безпеки.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 6)

214

336.14:352

П35

Письменний, Віталій Валерійович

   Доходи місцевих бюджетів : теоретична концептуалізація і практика формування [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 514 с.

     Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних положень, розвитку методичних підходів й обґрунтуванню прикладних засад формування доходів місцевих бюджетів. Розкрито концептуальні засади парадигми формування доходів самодостатніх місцевих бюджетів, ідентифіковано й обґрунтовано складові бюджетних доходів, які відповідають засадам фінансової децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

215

336.14:352

П35

Письменний, Віталій Валерійович

   Доходи місцевих бюджетів : теоретична концептуалізація і практика формування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічних положень, розвитку методичних підходів й обґрунтуванню прикладних засад формування доходів місцевих бюджетів. Розкрито концептуальні засади парадигми формування доходів самодостатніх місцевих бюджетів, ідентифіковано й обґрунтовано складові бюджетних доходів, які відповідають засадам фінансової децентралізації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

216

338.246.025.2:[339.1:615.2

П32

Пінчук, Денис Вікторович

   Регуляторна політика у сфері торгівлі лікарськими засобами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Денис Вікторович Пінчук. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів здійснення регуляторної політики у сфері торгівлі лікарськими засобами.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

217

657.1(075.8)

П37

Плаксієнко, В. Я.

   Безпаперова бухгалтерія на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко, С. А. Гаркуша ; за ред. В. Я. Плаксієнка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 252 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Безпаперова бухгалтерія.pdf.

     У посібнику відображені загальні засади організації первинної реєстрації, узагальнення, трансформації, передачі та зберігання облікової інформації в електронному вигляді, відомої серед обліково-аналітичних працівників як "безпаперова бухгалтерія".

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

218

519.7(075.8)

П44

Подлевський, Б. М.

   Теорія інформації в задачах [Текст] : підручник / Б. М. Подлевський, Р. Є. Рикалюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 271 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теорія інформації в задачах.pdf.

     Викладено у стислій формі теоретичні відомості та задачі з розв'язаннями, що стосуються дискретних джерел інформації, дискретних каналів зв'язку, різноманітних видів кодування: первинного; ефективного (статистичного), призначеного для стиснення повідомлень; завадостійкого.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

219

005.334(075.8)

П60

Портна, О. В.

   Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / О. В. Портна, Н. Ю. Єршова, І. А. Юр'єва. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 288 с. – СПИСАНО.

220

330.3

П65

Поченчук, Г. М.

   Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації [Текст] : монографія / Г. М. Поченчук. – К. : ЦУЛ, 2019. – 421 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інституціональний розвиток.pdf.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади трансформаційних процесів інституціональної структури економіки в умовах фінансової глобалізації. Розглянуто інституціональну систему, інституціональну структуру та середовище економіки з позицій співставлення екзогенного та ендогенного впливу на розвиток економічної системи.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

221

330.341:338.2

П76

Прилуцька, Ірина Анатоліївна

   Інституційний розвиток інноваційного підприємництва в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Анатоліївна Прилуцька. – К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи завдяки своїй новизні вирішують актуальне наукове завдання - розроблення методичного інструментарію оцінювання інституційного розвитку інноваційного підприємства в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

222

330.342.146(48)(02)

П77

Приятельчук, Олена Анатоліївна

   Соціалізація економічної моделі держав скандинавського регіону світового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Анатоліївна Приятельчук. – К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано парадигмальні засади формування соціальної економіки, дана комплексна оцінка ефективності соціалізації економічної моделі держав Скандинавського регіону світового господарства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

223

330.5

Н35

   Національний економічний розвиток : концепція, механізм, ресурсне забезпечення [Текст] : монографія / Л. В. Проданова, О. О. Зиза, О. О. Фоміна [та ін.] ; за заг. ред. О. Б. Чернеги. – К. : ЦУЛ, 2018. – 329 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національний економічний розвиток.pdf.

     У монографії висвітлено комплекс науково-методичних підходів до визначення концептуальних засад функціонування національної економіки. Основна увага приділена аналітичній оцінці ресурсного забезпечення, механізму економічного розвитку засобами впливу на інноваційні та екологічні чинники процесу, досліджено заходи його державного регулювання в межах соціальної, інноваційної, екологічної політики.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

224

343.1(075.8)

Р59

Рогатинська, Н. З.

   Кримінально-процесуальне доказування [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. З. Рогатинська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 30 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

225

338.48-44(477)(075.8)

Р90

Рутинський, М. Й.

   Замковий туризм в Україні [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. – К. : ЦУЛ, 2018. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Замковий туризм в Україні.pdf.

     У навчальному посібнику обгрунтовуються концепційно-теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам'яток України. Книга послідовно розкриває географічні особливості поширення, знайомить з історичними долями й аналізує сучасний стан збереженості пам'яток фортифікаційного зодчества.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

226

343.98(075.8)

С12

Сабадаш, В. П.

   Криміналістика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін. – К. : ЦУЛ, 2017. – 228 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Криміналістика. Сабадаш.pdf.

     У навчальному посібнику розглядається комплекс загальнотеоретичних та практичних питань, пов'язаних із проведенням знань з криміналістики. Посібник містить плани проведення семінарських, практичних занять і ділових ігор та рекомендації щодо їх підготовки.

                               5 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 4)

227

343.2/.7(477)(075.8)

С13

Савченко, А. В.

   Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) [Текст] : навч. посіб. / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк. – К. : ЦУЛ, 2019. – 312 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінальне право України ...pdf.

     У навчальному посібнику у вигляді схематичних діаграм викладені положення Загальної та Особливої частин кримінального права України. Такий підхід значно підвищує візуальне сприйняття та логічне розуміння навчального матеріалу, сприяючи кращому засвоєнню необхідних знань.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

228

347.73

С13

Савченко, Л. А.

   Фінансово-контрольне право : становлення та розвиток [Текст] : монографія / Л. А. Савченко ; відп. за вип. О. Б. Доценко. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансово-контрольне право становлення та розвиток.pdf.

     Монографію присвячено питанням становлення та розвитку фінансово-контрольного права. У ній з'ясовується сутність публічних фінансів як базової категорії фінансово-контрольного права, уточнення поняття "публічні фінанси", "публічні фінансові ресурси".

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

229

338.2:351.8663:316.324.8:004

С16

Салаєв, Кянан Гаджи Огли

   Економічна безпека Азербайджану в умовах інформаційного суспільства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кянан Гаджи Огли Салаєв. – К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення та вдосконалено методичні підходи оцінювання економічної безпеки на мікрорівні інформаційного суспільства, здійснено їх реалізацію на прикладі інтегрального оцінювання економічної безпеки Азербайджану.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

230

340.12(075.8)

С29

Селецький, С. І.

   Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / С. І. Селецький. – К. : ЦУЛ, 2017. – 245 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Теорія держави і права.pdf.

     Вивчення курсу загальної "Теорії держави і права" студентами юридичного факультету має на меті оволодіти системою загальнотеоретичних сучасних знань про закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 2)

231

821(477)

С29

Селімович, М.

   Фортеця [Текст] : роман / М. Селімович. – К. : ЦУЛ, 2019. – 350 с.

     Дія роману відомого боснійського письменника відбувається незабаром після російсько-турецької війни 1735-1739 рр.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

232

32

С31

Сенченко, Н. И.

   Невидимая война : психофизическое оружие [Текст] / Н. И. Сенченко. – К. : Лира-К, 2019. – 384 с. – (Четвертая мировая латентная война).

     В новой книге Николая Сенченко рассмотрены вопросы использования психофизического оружия для ведения невидимой вийны псевдоэлиты против собственного народа.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

233

821(477)

С34

Сизоненко, О.

   Зорі падають в серпні [Текст] : повість / О. Сизоненко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 228 с.

     У Криму гітлерівці вивезли у фашистську Нимеччину хлопчика Юрка. На протізі 12 років його готували американські і німецькі гангстери до шпигунської діяльності. Зусилля ворога виявилися марними...

                              1 прим. (Художній абон. – 1)

234

004.9(075.8)

С40

Сиротинська, А. П.

   Інформаційні системи підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина. – К. : ЦУЛ, 2018. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інформаційні системи підприємств.pdf.

     Навчальний посібник присвячений питанням автоматизованої обробки економічної інформації підприємств малого бізнесу з використанням інформаційних систем. Розглянуто методику роботи із програми "1С: Бухгалтерія" конфігурації "Бухгалтерський облік для України", "Парус-Підприємство", "Парус-Зарплата".

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

235

005.9(075.8)

О-91

   Офісний менеджмент. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко, Ю. М. Чичкан-Хліповка. – К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Офісний менеджмент практикум.pdf. – 80-річчю НАУ присвячується.

     Розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальної програми з дисципліни "офісний менеджмент". Охоплює зміст тем, передбачених стандартом освти, містить питання для обговорення, питання для самоконтролю, перелік літератури до кожної теми курсу, завдання для них.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

236

005.9(075.8)

О-91

   Офісний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко, Ю. М. Чичкан-Хліповка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 615 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Офісний менеджмент.pdf.

     Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів. Менеджери, які здійнюють управління не маючи необхідних наукових знань, змушені покладатися лише на досвід, інтуїцію і везіння.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

237

821(477)

С51

Смолич, Ю.

   Ще одна прекрасна катастрофа [Текст] : роман / Ю. Смолич. – К. : ЦУЛ, 2019. – 176 с.

     Індійський вчений Нен-Сагор здійснює епохальне відкриття, спроможне привести до революції в медицині, ба навіть... до зникнення медицини як такої! Однак Британська медична академія сприймає цю ідею як маячню і виключає Нен-Сагора зі своїх лав.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

238

57(075)

С54

Соболь, В. І.

   Біологія і екологія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / В. І. Соболь. – Кам'янець-Подільський : Абетка, 2019. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Біологія і екологія 11 клас.pdf.

                               60 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 58)

239

94(477)(075)

С65

Сорочинська, Н. М.

   Історія України. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / Н. М. Сорочинська, О. О. Гісем. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія України 10 клас.pdf.

     Підручник містить систематизований виклад історії України для 10-класу. Матеріал відповідає новій програмі Міністерства освіти і науки України. Для вчителів історії, учнів 10-х класів закладів загальної середньої освіти.

                              20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

240

811.112.2(075)

С67

Сотникова, С. І.

   Німецька мова (11-й рік навчання) [Текст] = Deutsch (11. Lernjahr, Standardkurs) : підручник : рівень стандарту / С. І. Сотникова, Г. В. Гоголєва. – Х. : Ранок, 2019. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Німецька мова 11 клас.pdf.

     Граматичний практикум містить вправи різних ступенів складності, таблиці, які допоможуть зрозуміти та сформувати правила німецької граматики, і тести з ключами для самоконтролю.

                               64 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. іноз. літерат. – 2, Абонемент. – 60)

241

821(477)

С77

Старицька-Черняхівська, Л. М.

   Діамантовий перстень [Текст] / Л. М. Старицька-Черняхівська. – К. : ЦУЛ, 2018. – 160 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

242

342.5

С91

Сухонос, В. В.

   Механізм держави і місцеве самоврядування : дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі [Текст] : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2019. – 287 с.

     У книзі досліджується дихотомія механізму держави та місцевого самоврядування. Зокрема, висвітлюється інституціонально-структурна складова державного механізму, у т. ч. його елементи: державні підприємства, установи та органи, а також аналізується його функціонально-технологічний вимір.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1)

243

821(477)

Т31

Теліга, О. І.

Вибрані твори [Текст] / О. І. Теліга. – К. : ЦУЛ, 2018. – 144 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

244

005.5(075.8)

А31

   Адміністративний менеджмент для магістрів [Текст] : підручник / О. М. Теліженко, С. В. Глівенко, Л. П. Валенкевич [та ін.] ; за ред. О. М. Теліженка, С. В. Глівенка. – Суми : Університетська книга, 2019. – 872 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Адміністративний менеджмент для магістрів.pdf.

     У підручник увійшли навчальні лекційні матеріали за спеціальністю "Адміністративний менеджмент", апробовані при підготовці студентів рівня 'магістр".Особливістю підготовки за даною спеціальністю є необхідність формування знань і навичок студентів з адміністративного управління в постійному взаємозв'язку з нормативною законодавчою базою.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

245

008(477)

Т48

Ткач, М. М.

   Українська звичаєва культура [Текст] : монографія / М. М. Ткач. – К. : Ліра-К, 2018. – 592 с.

     Наукове видання є наслідком тривалої праці відомого етнолога М. М. Ткача. На основі значного фахового матеріалу здійснено грунтовне комплексне дослідження з традиційної культури українців, зокрема звичаєвої та обрядової.

                              3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

246

821(477)

Т77

Трублаїні, М.

   Вибрані твори [Текст] / М. Трублаїні. – К. : ЦУЛ, 2019. – 230 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

247

334(075.8)

Ф24

Фарат, О. В.

   Етика бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Фарат. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2018.

     У посібнику наведено робочу програму дисципліни, теоретичний матеріал, глосарій термінів. в електронному вигляді подано значну кількість ілюстративного матеріалу та прикладів, що дає змогу полегшити їх сприйняття студентами.

                               10 прим. (Комп'ютерний зал к №9. – 10)

248

159.9(075.8)

Ф33

Федорчук, В. М.

   Тренінг особистісного зростання [Текст] : навч. посіб. / В. М. Федорчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 249 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Тренінг особистісного зростання.pdf.

     У навчальному посібнику систематизовано теоретичний і практичний досвід проведення тренінгу особистісного зростання, спрямованого на самооцінку, самопізнання, самоприйняття.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

249

316.3

Ф73

Флорида, Р.

   Креативный класс. Люди, которые создают будущее [Текст] / Р. Флорида. – К. : ЦУЛ, 2019. – 419 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Креативный класс.pdf.

     Впервые эта книга увидела свет в 2002 году, а сегодня уже стала класикой. В ней экономист и сициолог Ричард Флорида, автор термина "креативный класс", описал только сформировавшийся в то время новый общественный класс, который сегодня значительно изменил экономику, географию, а также стиль работы и жизни общества.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

250

821(477)

Ф83

Франко, І. Я.

   Борислав сміється [Текст] / І. Я. Франко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 231 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

251

821(477)

Х85

Хоткевич, Г.

   Довбуш [Текст] : роман / Г. Хоткевич. – К. : ЦУЛ, 2019. – 408 с.

     Першу згадку про опришків історики знайшли у документах за 1529 рік. З Галичини, Закарпаття і Буковини тікали в Карпатські гори розорені хуторяни, бідні міщани і польські, молдавські та угорські селяни, з яких створювалися опришківські загони.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

252

821(477)

Х85

Хоткевич, Г.

   Камінна душа [Текст] / Г. Хоткевич. – К. : ЦУЛ, 2019. – 298 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

253

821(477)

Ч-15

Чайковський, А.

   Сонце заходить [Текст] / А. Чайковський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 178 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

254

821(477)

Ч-15

Чайковський, А. Я.

   Віддячився. На уходах [Текст] / А. Я. Чайковський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 368 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

255

339.92(075.8)

Ч-49

Чернега, О. Б.

   Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Чернега, А. А. Семенов, В. С. Білозубенко. – 2-ге вид., оновл. і доповн. – Львів : Магнолія 2006, 2019. – 346 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2012/літм/міжнародні стратегії економічного розвитку чернега 2009.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто питання, пов'язані з особливостями формування і реалізації стратегій розвитку окремих держав, міжнародних організацій і регіональних утворень у сучасних умовах зростання значущості зовнішніх факторів, посилення волатильності економічних процесів, скорочення можливостей національного регулювання і координації економічної діяльності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

256

338.2:331.108:004](477)(043.3)

Ч-75

Чорний, Анатолій Валерійович

   Розвиток лідерських компетентостей персоналу ІТ-підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анатолій Валерійович Чорний. – К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методичні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення інструментарію оцінювання і розвитку лідерських компетентостей персоналу ІТ-підприємств.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

257

339.98

Ч-83

Чугаєв, Олексій Анатолійович

   Економічна сила країни у глобальному господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олексій Анатолійович Чугаєв. – К. : КНУ ім. Т. Г. Шевченка, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних і практичних аспектів економічної сили країн як детермінанта функціонування світової економіки. У дослідженні обґрунтовано концептуальні засади економічної сили, її типологію.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

258

339.543(075.8)

Ч-93

Чурсіна, Л. А.

   Товарознавство та експертиза в митній справі [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 201 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Товарознавство.pdf.

     У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти товарознавства та експертизи в митній справі. У ньому подано структуру та характеристику української митної системи, розкрито роль товарознавства в митній справі.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

259

339.13(075.8)

Ш18

Шалева, О. І.

   Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. / О. І. Шалева. – К. : ЦУЛ, 2018. – 216 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Електронна комерція...pdf.

     У посібнику розкриваються основні теми навчальної дисципліни "Електронна комерція". Розкрито суть, зміст та роль електронної комерції в сучасному секторі світової та вітчизняної економіки, розглянуто інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Internet, сфери та основні принципи ведення електронної комерції.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

260

821(477)

Ш38

Шевченко, Т. Г.

   Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко. – К. : ЦУЛ, 2018. – 536 с.

                              1 прим. (Художній абон. – 1)

261

005.9(075.8)

У67

   Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) [Текст] : навч. посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська [та ін.]. – К. : Професіонал, 2018. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління сучасним офісом.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено проблеми та методи управління сучасного офісу. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, інформаційно-документаційного забеспечення офіс-менеджменту та прийоми і засоби роботи з документами.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

262

342.9:349.41(477)

Ш97

Шуст, Ганна Петрівна

   Адміністративно-правова охорона земельних ресурсів України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ганна Петрівна Шуст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 301 с.

     Дисертацію присвячено системному дослідженню особливостей адміністративно-правової охорона земельних ресурсів України. Недавно авторське визначення поняття адміністративно-правової охорони земельних ресурсів та охарактеризовано основні її елементи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

263

342.9:349.41(477)

Ш97

Шуст, Ганна Петрівна

   Адміністративно-правова охорона земельних ресурсів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ганна Петрівна Шуст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню особливостей адміністративно-правової охорона земельних ресурсів України. Недавно авторське визначення поняття адміністративно-правової охорони земельних ресурсів та охарактеризовано основні її елементи.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

264

54(075)

Я77

Ярошенко, О. Г.

   Хімія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. Г. Ярошенко. – К. : Оріон, 2019. – 208 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літх/Хімія 11 клас.pdf.

     У підручнику належна увага приділена розкриттю прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України й побуті людей, впливу хімічних чинників на здоров'я людини.

                               71 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 69)

265

821(477)

Я95

Ячейкін, Ю.

   Мої і чужі таємниці. Народження адама. Піраміда. Спалах понаднової зірки [Текст] / Ю. Ячейкін. – К. : ЦУЛ, 2019. – 220 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)