Нові надходження ЛИСТОПАД 2019

Категорія: Нові надходження

1

338.43

С76

   Сталий розвиток сільських територій [Текст] = Sustainable development of rural areas : монографія / за ред. Т. Зінчук, Ю. Раманаускаса ; пер.з англ. – К. : ЦУЛ, 2019. – 423 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сталий розвиток сільських терито.pdf.

     Монографія присвячена проблемам реалізації політики сталого розвитку на сільських територіях. Розглянуто і досліджено окремі аспекти формування виробничого, природного, людського, фінансового, інвестиційного капіталу в умовах глобалізаційних викликів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

2

340.6(075.8)

С89

   Судова медицина та психіатрія [Текст] : навч. посіб. – К. : ЦУЛ, 2019. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Судова медицина.pdf.

     У посібнику розкрито тему "Судова медицина", висвітлено найважливіші питання судової медицини, які мають велике значення у ході розслідування злочинів, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

3

346.9(075.8)

С42

   Складові успіху у господарському процесі [Текст] : практ. посіб. / упоряд. : К. А. Бабенко, Д. В. Журавель, Д. В. Журавльов (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Складові успіху у господарському.pdf.

     Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб'єктів господарювання, фізичних осіб - підприємців.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 8)

4

342.9(075.8)

С43

   Складові успіху у адміністративному процесі [Текст] : практ. посіб. / упоряд. : К. А. Бабенко, Д. В. Журавель, Д. В. Журавльов (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Складові успіху.pdf.

     Посібник розрахований на юристів господарської спеціалізації, керівників, суб'єктів господарювання, фізичних осіб - підприємців.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 8)

5

347.734(477)

Б23

   Банківські та кредитні відносини. Законодавство, судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 407 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банківські та кредитні відносини.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, адвокатів, працівників Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, банківських установ, суб'єктів підприємницької діяльності, громадян - позичальників кредитів, а також на студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

6

336.22(477)(075.8)

П27

   Перевірки, що здійснюються податковими органами державної фіскальної служби України : види, порядок проведення, строки, оскарження [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Перевірки, що здійснюються.pdf.

     У посібнику цілком нейтрально і неупереджено визначені види податкових перевірок, підстави та строки їх проведення, права і обов'язки як податківців так і підприємців під цих перевірок, а також можливість оскарження їх проведення чи їх наслідків.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 5)

7

343.98(477)(075.8)

П78

   Проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні [Текст] : практ. посіб.-комент. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 168 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проведення слідчих.pdf.

     Практичний посібник-коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

8

347.96(075.8)

Н83

   Нормативний помічник нотаріуса 2019 [Текст] : практ. посіб. : станом на 2 верес. 2019 р. / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, Ю. А. Пляшко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 572 с.

     Посібник розрахований на нотаріусів, осіб, які мають намір складати кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва проправо на зайняття нотаріальною діяльністю, працівників Міністерства юстиції України та його територіальних органів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, а також студентів вищих учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

9

340

Ю70

   Юридична служба на підприємстві, в установі, організації [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2019. – 276 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літю/Юридична служба.pdf.

     Розглянуто питання правової роботи на підприємстві, висвітлюються основні напрямки договірної, претензійно-позовної роботи, роботи із забезпечення додержання законодавства.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 5)

10

346(477)(075.8)

К68

   Корпоративне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2018. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Корпоративне право України.pdf.

     При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентами - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

11

2(075.8)

І-90

   Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів [Текст] : навч. посіб. і хрестоматія : у 2-х т. Т. 1 / авт.-уклад. В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко , Т. Г. Горбаченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 448 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія писемності, священих книг і віроповчальних текстів.pdf. – До 180-річчя Київського ун-ту, до 55-річчя каф. релігієзнавства.

     Навчальний посібник і хрестоматія містять матеріали, щодо історії виникнення писемності, функціонування священних та віроповчальних текстів світових, національних релігій, а також секулярних вчень релігійного характеру.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

12

2(075.8)

І-90

   Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів [Текст] : навч. посіб. і хрестоматія : у 2-х т. Т. 2 / авт.-уклад. В. І. Лубський, Є. А. Харьковщенко , Т. Г. Горбаченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія писемності, священних книг.pdf. – До 180-річчя Київського ун-ту, до 55-річчя каф. релігієзнавства.

     Навчальний посібник і хрестоматія містять матеріали, щодо історії виникнення писемності, функціонування священних та віроповчальних текстів світових, національних релігій, а також секулярних вчень релігійного характеру.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

13

351(075.8)

М90

   Муніципальний менеджмент [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. : А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, І. В. Чикало. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 72 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35742/1/%d0%a2%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%b3_%d0%9c%d1%83%d0%bd%d1%96%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%283%29.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

14

341.3(477)

В42

   Військові адміністративні правопорушення. Військові кримінальні правопорушення (злочини). Законодавство. Коментар [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2019. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Військові адміністративні правопушення.pdf.

     Посібник розрахований на військових службових осіб, на військовослужбовців строкової служби, на військовослужбовців які проходять військову службу за контрактом та призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу та військову службу за призовом, а також на військовослужбовців та працівників Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

15

347.9(075.8)

С89

   Судовий збір. Законодавство. Судова практика [Текст] : практ. посіб. / упоряд. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Судовий збір.pdf.

     Посібник розрахований на суддів, прокурорів, адвокатів, фізичних та юридичних осіб - учасників цивільного, господарського та адміністративного процесу, а також на студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

16

347.96(075.8)

Н85

   Нотаріальне діловодство. Правила ведення [Текст] : практ. посіб. : станом на 9 верес. 2019 р. / упоряд. Д. В. Журавльов, К. І. Чижмарь, Ю. А. Пляшко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 252 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Нотаріальне діловодство.pdf.

     Посібник розрахований на нотаріусів, осіб, які мають намір складати кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, працівників Міністерства юстиції України та його територіальних органів.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

17

340(075.8)

Ю70

   Юридичне документознавство [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2019. – 163 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літю/Юридичне документознавство.pdf.

     Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях та складається з таких основних розділів курсу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

18

347.73

П44

   Податковий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 20 трав. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 680 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Податковий кодекс України.pdf.

     Податковий кодекс України станом на 20 травня 2019 року з останніми змінами (відповідає офіційному текстові).

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 13)

19

347.9(075.8)

Ц58

   Цивільний процес [Текст] : навч.-метод. матеріали / авт.-уклад. І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 48 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35748/1/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%202019.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

20

811.112.2(075.8)

Н67

   Німецька мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. М. З. Кузів, Л. Б. Служинська, І. О. Полигач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 132 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35749/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%bd%d1%96%d0%bc%d0%b5%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%b0_2016.pdf.

21

336.7(075.8)=111

Б23

   Banking [Текст] : educational methodical manual / compiler T. Stechyshyn, H. Balyant, A. Kizyma. – Ternopil : TNEU, 2019. – 79 p. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35757/1/Banking.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

22

005=111

М50

   Management of the 21st century : globalization challenges [Текст] : monograph / in edition I. A. Markina. – Prague : Nemoros, 2018. – 508 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Management of the 21st century globalization challenges.pdf.

                               3 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 3)

23

657

Б94

   БухОблік! як по нотах [Текст]. – К. : ТОВ Редакція газети Все про бухгалтерський облік, 2016. – 240 с. – (Бібліотека бухгалтера). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/БухОблік.pdf.

     Цей посібник стане надійним помічником для кожного бухгалтера! Адже вітчизняний бухоблік зарегульований бухгалтерськими стандартами. Але вони містять сухі норми та правила. Краще їх зрозуміти та розібратися в тонкощах обліку допомагають різноманітні Методрекомендації, розроблені Мінфіном України.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

24

343.1(477)(075.8)

П78

   Проведення допиту у кримінальному провадженні. Відповідальність за неприбуття на допит, відмову від давання показань, давання завідомо неправдивого показання. Зразки та бланки процесуальних документів [Текст] : практ. посіб.-комент. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Проведення допиту.pdf.

     Практичний посібник-коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                             5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

25

347.9(477)

С89

   Судові рішення Верховного суду України 2016-2017 у справах цивільної юрисдикції [Текст]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 348 с.

     Пропонований збірник рішень ВерховногоСуду України 2016-2017 років представляє собою максимально повне зібрання рішень Суду за вказаний період. Особливий інтерес ці справи мають у сенсі запровадження правової реформи в галузі правосуддя, що докорінним чином змінило систему правосуддя і роль Верховного Суду у цій системі зокрема.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

26

336.71(477)

П50

   Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. [м. Київ, 10 черв. 2015 р.]. – К. : ДВНЗ Ун-т банківської справи, 2016. – 340 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політика Національного банку.pdf.

     Збірник є логічним продовженням наукової роботи, розпочатої на конференції "Криза банківської системи: причини і шлях виходу" (Київ, 10 червня 2015 року).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

27

027

Б59

   Бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : історія та сучасність [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Чернівці, 24-26 вер. 2012 р.]. – Чернівці : ЧНУ, 2016. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бібліотека Чернівецького.pdf.

     Збірник підготовлено на основі доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції "Бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : історія та сучасність" з нагоди 160-річчя з дня заснування Наукової бібліотеки ЧНУ (м. Чернівці, 24-29 вересня 2012 року).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

347.96(477)

З-19

   Закон України "Про прокуратуру" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 140 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про прокуратуру.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

29

351.74(477)

З-19

   Закон України "Про Національну поліцію" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 92 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про національну.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

30

343.1(477)

С89

   Судові рішення Верховного суду України 2016-2017 у справах кримінальної юрисдикції [Текст] / упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 348 с.

     Пропонований збірник рішень Верховного Суду України 2016-2017 років представляє собою максимально повне зібрання рішень Суду за вказаний період. Особливий інтерес ці справи мають у сенсі запровадження правової реформи в галузі правосуддя, що докорінним чином змінило систему правосуддя і роль Верховного Суду у цій системі зокрема.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

31

347.96(477)

З-19

   Закон України "Про нотаріат" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 70 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про нотаріат.pdf.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

32

347.96(477)

З-19

   Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 59 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про адвокатуру.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

33

343.1(477)

З-19

   Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 28 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про оперативно-розшукову.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

34

342.56(477)

З-19

   Закон України "Про судоустрій і статус суддів" [Текст] : чинне законодавство зі змін. та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 146 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Закон України про судоустрій.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

35

338.43

А25

   Аграрний вісник Причорномор'я [Текст] : зб. наук. пр. / редкол. : В. Г. Андрійчук, М. Я. Дем'яненко, Ю. О. Лупенко, [та ін.]. – Одеса : ОДАУ, 2017. – 216 с. – (Економічні науки ; вип. 86). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аграрний вісник.pdf.

     Збірник містить статті з актуальних проблем розвитку агропродовольчого секторів економіки, бухгалтерського обліку, фінансів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

36

343.98(477)

К82

   Кримінальне судочинство. Процесуальні документи. Практичний коментар та зразки [Текст] / упоряд. : К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, О. С. Дніпров [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2019. – 184 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінальне судочинстіо.pdf.

     За новим КПК суттєво змінилась сама філософія кримінального провадження, тому завданням цього посібника є звичайна констатація необхідних дій сторони захисту у кримінальному провадженні та процесуальних документів, що властиві захисту у певних стадіях кримінального провадження.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 4)

37

004.4(075.8)

М45

   Методичні вказівки до стажування [Текст] : для студ. спец. "Комп'ютерна інженерія" / уклад. Л. О. Дубчак, І. В. Ігнатєв, Г. М. Мельник [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Березький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 28 с.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

38

004.4(075.8)

М54

   Методичні рекомендації до випускних кваліфікаційних робіт [Текст] : для студ. спец. "Комп'ютерна інженерія" / уклад. О. М. Березький, Л. О. Дубчак, Г. М. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 43 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

39

657(075.8)

О-64

   Організація автоматизованого робочого місця бухгалтера [Текст] : метод. рек. / уклад. І. Я. Назарова, В. В. Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 35 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

40

82(477)

П78

   Про Дмитра Павличка [Текст] : зб. ст. – К. : Просвіта, 2019. – 988 с.

     Видання є першою спробою всебічного розгляду постаті і творчості неповторного поета, перекладача, літературознавця та публіциста Дмитра Васильовича Павличка. Книга має дві частини: "Дмитро Павличко в Україні" та "Дмитро Павличко за кордоном".

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

41

004.4(075.8)

А64

   Аналіз вимог до програмного забезпечення [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт / уклад. І. Я. Співак, С. Я. Крепич, І. А. Дарморост. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 34 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36291/1/%d0%9c%d0%92%20%d0%bb%d0%b0%d0%b1%20%d0%bf%d0%be%20%d0%90%d0%92%d0%9f%d0%97.pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

42

013

Ч-46

   Черевко Олександр Володимирович [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. Г. М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, 2019. – 134 с. – (Бібліогафія вчених України ; Вип. 12). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літч/Черевко Олександр Володимирович.pdf. – До 60-річчя від дня народж.

     У покажчику із серії "Бібліографія вчених України" представлено відомості про життя, науково-педагогічну та громадсько-політичну діяльність ректора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького доктора економічних наук, професора, заслуженого економіста України О. В. Черевка.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

43

004.4(075.8)

П84

   Професійна практика та комунікації програмної інженерії [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. І. Ф. Войтюк, А. В. Пукас, М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 31 с.

                              2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

44

327

С24

   Світова гібридна війна : український фронт [Текст] / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Світова гібридна війна.pdf.

     У колективній монографії вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен - як новітній вид глобального протистояння.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

45

331.5

З-17

   Зайнятість, праця та соціальний захист населення : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : монографія / за ред. Т. М. Кір'яна. – К. : НДІ Мінсоцполітики та НАНУ, 2017. – 246 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зайнятість, праця та соціальний.pdf.

     У монографії розглянуто питання зайнятості, ринку праці та соціального захисту в Україні із врахуванням вітчизняного та світового досвіду. Оцінено відповідність національного законодавства окремим міжнародним документам у сфері зайнятості, професійного навчання та надані пропозиції щодо їх імплементації

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

46

327(470)

Р33

   Режим Путіна : перезавантаження - 2018 [Текст] / за заг. ред. М. Розумного. – К. : НІСД, 2018. – 479 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Режим Путіна.pdf.

     Розглянуто актуальний стан внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації. Проаналізовано ресурси, що можуть бути використані для збереження нинішнього керівництва РФ при владі, основні тенденції соціально-економічного та внутрішньополітичного життя Росії.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

47

314.1(477)

Л93

   Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку [Текст] : кол. моногр. / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України, 2016. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літл/Людський розвиток в Україні...pdf.

     В сучасних умовах пріоритетного значення набуває розвиток інноваційної зайнятості як необхідної передумови формування суспільства знань. Наукове осмислення тенденцій змін зайнятості в результаті поширення наукоємних та інформаційних технологій дало змогу обгрунтувати напрями регулювання сфери зайнятості враховуючи вплив інноваційних факторів розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

48

336.11(477)=111

C91

   Modern Ukrainian financial science : theoretical paradigm & practical concept of public finance [Текст] / V. Fedosov, A. Krysovatyy, V. Oparin, P. Yukhymenko. – Oklahoma : DraftDigital Publishing, 2019. – 447 p. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Modern Ukrainian financial science.pdf.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

49

339.9(075.8)

А50

Алієва-Барановська, В. М.

   Глобальний бізнес [Текст] : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2018. – 559 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Глобальний бізнес.pdf.

     Ця книга є результатом тривалої напруженої роботи співавторів на освітній ниві. Стосується низки дисциплін. Містить оригінальний матеріал, який відсутній в інших навчальних посібниках.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

50

346(477)

З-19

   Закон України "Про захист споживачів" [Текст] : наук.-практ. комент. / А. В. Андрєєв, О. І. Авраменко, Ю. І. Артюх [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2019. – 350 с.

     Пропоноване видання розраховане на широке коло читачів та практикуючих правників, викладачів та студентів юридичних факультетів, керівників, посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, ЗМІ, громадських організацій, релігійних організацій, творчих спілок.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

51

342.7(477)

З-19

   Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" [Текст] : наук.-практ. комент. / А. В. Андрєєв, О. І. Авраменко, Ю. І. Артюх [та ін.] ; за заг. ред. К. І. Чижмарь. – К. : Професіонал, 2019. – 408 с.

     Пропоноване видання розраховане на широке коло читачів та практикуючих правників, викладачів та студентів юридичних факультетів, керівників, посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, ЗМІ, громадських організацій, релігійних організацій, творчих спілок.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

52

346(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, К. А. Бабенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Галунька. – К. : Професіонал, 2019. – 744 с.

     У даному науково-практичному коментарі на основі наукового аналізу чинного Господарського кодексу України та узагальнення правозастосовної практики, зокрема щодо вирішення судами господарських спорів наводиться постатейне тлумачення його положень, що визначають основні засади господарювання в Україні і регулюють господарські відносини.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

53

347.736(477)

К57

   Кодекс України з процедур банкрутства [Текст] : наук.-практ. комент. : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, В. А. Багрій [та ін.] ; за заг. ред. К. І. Чижмарь. – К. : Професіонал, 2019. – 312 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз нового Кодексу України з питань банктутства.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

54

346.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, С. В. Банах [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2019. – 400 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано грунтовний аналіз чинної редакції Господарського кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

55

349.4(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Земельного кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Е. В. Бабенко, С. В. Банах [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Гиренко. – К. : Професіонал, 2019. – 688 с.

     Даний Науково-практичний коментар до Земельного кодексу України не є офіційним тлумаченням чинного законодавства України, носить рекомендаційний характер і пропонується для використання суддями, прокурорами, слідчими, детективами, адвокатами та спеціалістами в галузі земельного законодавства для використання в практичній роботі.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

56

349.44(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Житлового кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, К. А. Бабенко, С. В. Банах [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2019. – 303 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано грунтовний аналіз чинної редакції Житлового кодексу Української РСР з урахуванням останніх змін і доповнень.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

57

343.2/.7(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Н. О. Бабич, Р. В. Батіг [та ін.] ; за заг. ред. М. В. Лошицького. – К. : Професіонал, 2019. – 864 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Кримінального кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 2 вересня 2019 року. В процесі підготовки коментаря автори намагались зробити акцент саме на практичному аспекті застосування норм Кримінального кодексу України з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

58

347.96(447)

З-19

   Закон України "Про адвокатуру" [Текст] : наук.-практ. комент. / А. В. Андрєєв, Н. О. Бабич, Р. В. Батіг [та ін.] ; за заг. ред. К. І. Чижмарь. – К. : Професіонал, 2019. – 332 с.

     У пропонованому читачам коментарі зроблено спробу наблизити тлумачення приписів норм Закону до сучасних вимог процесуального законодавства у сенсі провідної ролі адвокатів у судовому процесі і значним чином "монопольної компетенції" у представництві інтересів осіб в судовому провадженні.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

59

343.1(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні [Текст] : станом на 10 верес. 2019 р. / А. В. Андрєєв, Р. В. Батіг, О. І. Безпалова [та ін.] ; за заг. ред. М. В. Лошицького. – К. : ЦУЛ, 2019. – 1272 с.

     Науково-практичний коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

60

94(477)

А76

Апанович, О. В.

   Гетьмани України та кошові Запорозької Січі [Текст] / О. В. Апанович. – К. : ЦУЛ, 2019. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гетьмани України.pdf.

     Ця книжка розповідає про видатних діячів XVII-XVIII ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, трагічну постать української історії - гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського та ін.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

61

94(477)

А82

Аркас, М. М.

   Історія України-Русі [Текст] / М. М. Аркас. – К. : ЦУЛ, 2019. – 391 с.

     Книга є першою узагальнюючою працею з історії України, що вийшла у світ рідною мовою. У популярному нарисі історичний процес розглядається за персоналіями його провідних діячів. Твір захоплює багатим фактичним матеріалом, яскравою мовою викладу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 8)

62

347.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 5 лют. 2019 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2019. – 496 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України з урахуванням змін і доповнень станом на 5 лютого 2019 року.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

63

347(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : станом на 2 верес. 2019 р. / К. А. Бабенко, С. В. Банах, В. І. Бобрик [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : ЦУЛ, 2019. – 1152 с.

     У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз положень Цивільного кодексу України з урахуванням останніх змін і доповнень станом на 2 вересня 2019 року.

                              3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

64

821(477)

Б14

Багряний, І.

   Людина біжить над прірвою [Текст] : роман / І. Багряний. – К. : ЦУЛ, 2019. – 288 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

65

342.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України [Текст] : станом на 1 берез. 2018 р. / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, К. А. Бабенко [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2018. – 416 с.

     У цьому науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених до нього станом на березень 2018 року.

                               1 прим. (Бібліот. ЮФ. – 1)

66

94(477)

Б43

Белебеха, І. О.

   Національна Україна [Текст] / І. О. Белебеха. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2019. – 383 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національна Україна.pdf.

     "Українська нація вперше за багато століть отримала реальну можливість проявити в повній мірі свою шляхетну сутність: доброту, справедливість, порядність.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

67

332.1:02:05:14

Б48

Берестецька, Олена Михайлівна

   Активізація регіональних детермінант розвитку текстильної промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Олена Михайлівна Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 246 с.

     У дисертаційній роботі узагальнено наукові підходи до функціонування та управління текстильною промисловістю, обґрунтовано детермінанти її розвитку та місце в регіональній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

332.1:02:05:14

Б48

Берестецька, Олена Михайлівна

Активізація регіональних детермінант розвитку текстильної промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олена Михайлівна Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові підходи до функціонування та управління текстильною промисловістю, обґрунтовано детермінанти її розвитку та місце в регіональній економіці.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

69

004.4(075.8)

Б83

Бородкіна, І. Л.

   Інженерія програмного забезпечення [Текст] : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін. – К. : ЦУЛ, 2019. – 205 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інженерія програмного забезпечення.pdf.

     В посібнику надано систематичний виклад принципів, моделей, методів і метрик, які використовуються в інженерному циклі створення складних програмних систем.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

70

159.9(075.8)

Б86

Бочелюк, В. Й.

   Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк. – К. : ЦУЛ, 2019. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літю/Юридична психологія Бочелюк.pdf.

     Проаналізовано сучасний стан юридичної психології в системі психологічних знань, окреслені предмет, об'єкт і завдання цієї науки, охарактеризована система юридичної психології та розглянута історія її розвитку. Розкриваються проблеми, які пов'язані з особистістю неповнолітнього злочинця, та соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

71

159.9(075.8)

Б86

Бочелюк, В. Й.

   Методика та організація наукових досліджень із психології [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 358 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методика та організація.pdf.

     У навчально-методичному посібнику розкрито соціально-психологічне визначен-

ня науки, сутність, роль, функції науки й науко вих досліджень у суспільному житті, їх взаємозв’язок із практикою. Розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, форми її організації та управління.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

72

94(477)

Б87

Братко-Кутинський, О.

   Феномен України [Текст] : наук. дослідж. / О. Братко-Кутинський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 224 с.

     Вчений відкрив феномен України, на багатому фактичному матеріалі показав незвичайність, унікальність землі, на якій розташована наша держава, її місце у космосі, а отже й унікальність українського етносу, породженого цією землею.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

73

004.9(075.8)

Б89

Брюханова, Г. В.

   Комп'ютерні дизайн-технології [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Брюханова. – К. : ЦУЛ, 2018. – 180 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Комп'ютерні дизайн-технології.pdf.

     Навчальний посібник присвячено актуальним

проблемам підготовки фахівців з дизайну реклами. Висвітлено основні поняття комп'ютерних дизайн-технологій; використання програм для комп'ютерного дизайну та комп'ютерні технології у роботі дизайнера; розглянуто технологічні особливості підготовки файлів до друку

                               35 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 33)

74

342.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [Текст] : станом на 5 лют. 2019 р. / Ю. О. Буглак, К. А. Бабенко, О. В. Батрин [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2019. – 800 с.

   У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення з урахуванням останніх змін і доповнень станом 5 лютого 2019 року. Особливу увагу приділено складам правопорушень, що зазнали змін в 2016-2018 р., а також новим складам правопорушень, запровадженим законодавцем в цей період.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

75

005.591.6(075.8)

М50

   Менеджмент інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 495 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Менеджмент інноваційної.pdf.

     Навчальний посібник розкриває у доступній формі особливості менеджменту інноваційної діяльності на основі накопиченого досвіду та сучасного теоретичного матеріалу.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

76

101

В15

Валлє, В.

   Жага свободи [Текст] / В. Валлє. – К. : ЦУЛ, 2019. – 311 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літж/Жага свободи.pdf.

     Свобода як найвища цінність, глибине природне прагнення людини, умова насиченого інтелектуального, духовного й чуттєвого життя розглядається у цій книзі у багатовимірному просторі - з позицій філософії, психології, економіки, політики і права.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

77

159.9(075.8)

В18

Варій, М. Й.

   Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Варій. – К. : ЦУЛ, 2018. – 592 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Психологія особистості Варій.pdf.

     У навчальному посібнику висвітлено всі головні аспекти психології особистості в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення матеріалу має проблемно-дослідницький характер, водночас автор дотримувався власної психоенергетичної коецепції психіки та психічного здоров"я і побудованої на її основі концепції особиистості

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

78

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, М. О. Виноградова, Т. В. Гладких [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2018. – 520 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Бухгалтерський облік...pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку та методика обліку активів, власного капіталу, зобов'язань, витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємства, а також питання основ побудови, змісту та методики складання фінансової звітності.

                              15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

79

351.746(477)

В58

Власюк, О. С.

   Національна безпека України : еволюція проблем внутрішньої політики [Текст] : вибр. наук. пр. / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2016. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національна безпека України.pdf.

     Розглядаються науково-методологічні підходи до формування системи національної безпеки, висвітлюється еволюція загроз національній безпеці, досліджуються питання формування української національної ідентичності, людського розвитку, регіональної політики, інформаційної безпеки держави та реформування сектору безпеки. Аналізуються проблеми забезпечення національної безпеки України в умовах російської агресії.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

80

327

В58

Власюк, О. С.

   Кремлівська агресія проти України : роздуми в контексті війни [Текст] : монографія / О. С. Власюк, С. В. Кононенко. – К. : НІСД, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кремлівська агресія.pdf.

     Виокремлено й висвітлено актуальні теоретико-методологічні та пов'язані з ними ідеологіяні питання подальшої розбудови системи національної безпеки України за умов зовнішньої агресії і втрати частини території держави.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

81

364.3(075.8)

В60

Внукова, Н. М.

   Соціальне страхування : кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 412 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Соціальне страхування.pdf.

     В посібнику викладено теоретичні основи фінансової діяльності суб'єктів та учасників системи соціального страхування. Розглянуті функції, особливості організації та функціонування системи соціального забезпечення в Україні, засоби та методи його регулювання.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

82

32

Г14

Гайдуцький, П. І.

   Біль за Україну [Текст] / П. І. Гайдуцький. – К. : ДКС Центр, 2019. – 656 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Біль за Україну.pdf. – 25-річчю обрання Л. Д. Кучми Президентом України та 20-річчю - на другий термін.

     Ця книга про внутрішні та зовнішні, політичні та економічні потрясіння та виклики, що випали на долю України - загрожували її державності та зумовлювали вболювання за неї.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

83

347.9(477)

Н34

   Науково-практичний коментар Закону України "Про виконавче провадження" [Текст] : станом на 5 квіт. 2018 р. / В. В. Галунько, С. В. Глущенко, Д. В. Журавльов [та ін.] ; за заг. ред. Д. В. Журавльова. – К. : Професіонал, 2018. – 424 с.

     Науково-практичний коментар розрахований на державних виконавців, адвокатів, фахівців в галузі права для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 2)

84

347.96

Г21

Гаррис, Р.

   Школа адвокатуры [Текст] : монография / Р. Гаррис ; пер.с англ. П. Сергеича. – К. : ФЕНИКС, 2019. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літш/Школа адвокатури.pdf.

     Уникальная монография английского юриста ХІХ века служит и сегодня блестящим руководством к ведению дел гражданских и уголовных.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4)

85

32-027.21(075.8)

Г31

Гелей, С. Д.

   Політико-правові системи країн світу [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – К. : ЦУЛ, 2017. – 346 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політико-правові системи.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто сутність, структуру, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико-правові системи країн Західної Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Центрально-Східної Європи, Індії, мусульманських країн, а також країн з перехідною економікою, проаналізовано проблеми, критерії та фактори ефективності цих систем.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент. – 6)

86

339.9(075.8)

Е40

   Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : ЦУЛ, 2017. – 464 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Економіка зарубіжних країн.pdf.

     У навчальному посібнику дається характеристика сучасного стану національних економік зарубіжних країн. Аналізуються тенденції та перспективи їх розвитку в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності та глобалізації.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

87

327(470)

Г63

Гольцов, А. Г.

   Геополітичний вибір стратегії Російської Федерації на пострадянському просторі [Текст] : монографія / А. Г. Гольцов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 392 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Геополітичний вибір стратегії.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню геополітичних аспектів сучасної стратегії Російської федерації на пострадянському просторі. Розглянуто теоретичні засади та прикладні аспекти геополітики та геостратегії. Виявлено ідеологічні та концептуальні засади стратегії Росії на теренах колишнього СРСР.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

88

821(477)

Г65

Гончар, О. Г.

   Собор [Текст] : роман / О. Г. Гончар. – К. : ЦУЛ, 2018. – 272 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

89

821(477)

Г65

Гончар, О. Т.

   Циклон [Текст] : роман / О. Т. Гончар. – К. : ЦУЛ, 2019. – 251 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою МОН України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

90

32-027.21(075.8)

П50

   Політологія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, О. М. Рудакевич, В. Я. Томахів [та ін.] ; відп. за вип. Т. В. Гончарук-Чолан. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. – 219 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Політологія...pdf.

     Запропонований посібник побудований на основі робочої програми з курсу "Політологія", який читається на усіх спеціальностях ТНЕУ і складається з двох змістовних модулів, які включають дев'ять тем.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

91

336.24(075.8)

Г79

Гребельник, О. П.

   Митна справа [Текст] : підручник / О. П. Гребельник. – 5-тє вид., оновл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2019. – 472 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Митна справа.pdf.

     У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють митно-тарифні відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних із функціонуванням митної системи в Україні.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

92

347.96(075.8)

А28

   Адвокатські іспити : усний та письмовий (вступ до адвокатської діяльності) [Текст] : практ. посіб. / А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко, С. В. Пєтков, М. А. Хомішин ; уклад. А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко , С. В. Пєтков (та ін.). – К. : ЦУЛ, 2019. – 536 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Адвокатські іспити.pdf.

     Посібник розрахований на осіб, які виявили бажання стати адвокатом, стажистів адвоката, адвокатів - керівників стажування.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

93

005.7

Г85

Гриньова, В. М.

   Операційна діяльність сучасних підприємств машинобудування [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, М. Ю. Явдак. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 220 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Операційна діяльність...pdf.

     Розглянуто теоретико-методичне забезпечення організації операційної діяльності сучасного підприємства машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

94

008(075.8)

К90

   Культурологія [Текст] / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, С. П. Кондратюк [та ін.] ; за ред. Т. Б. Гриценко. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 390 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Культурологія Гриценко.pdf.

     Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типової культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

95

658(075.8)

Г85

Грищенко, І. М.

   Підприємницький бізнес [Текст] : підручник / І. М. Грищенко. – К. : Грамота, 2016. – 520 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Підприємницький бізнес.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

96

336(075.8)

Г91

Грушко, В. І.

   Фінанси [Текст] : підручник / В. І. Грушко, О. С. Наконечна, О. Г. Чумаченко ; за ред. В. І. Грушка. – К. : Ліра-К, 2019. – 600 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси Грушко.pdf.

     Автори розглядають систему фінансів як сукупність державних фінансів, фінансів суб'єктів господарювання та фінансів домогосподарств.

Основна частина національного доходу формується в середній ланці фінансової системи (а саме суб'єктами підприємства) та від їх діяльності злежить можливість постачати ресурси в суспільний економічний оборот.

                              5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

97

342(477)

Г94

Гультай, М. М.

   Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя [Текст] : монографія / М. М. Гультай. – К. : ЦУЛ, 2019. – 270 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Конституційна скарга у механізмі.pdf.

     Монографія грунтується на Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах у галузі конституційного права України з урахуванням останніх законодавчих змін.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 3, Абонемент наукової л-ри. – 6)

98

336.1(075.8)

Г97

Гуцаленко, Л. В.

   Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 424 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державний фінансовий контроль.pdf.

     У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти контрольно-ревізійної діяльності в Україні. Акцентовано увагу на створенні стандартизованого середовища здійснення державного фінансового контролю.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

99

336.24(075.8)

Г97

Гуцаленко, Л. В.

   Митний пост-аудит [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, В. Ю. Фабіянська. – К. : ЦУЛ, 2018. – 387 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Митний пост-аудит.pdf.

     У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти митного пост-аудиту в Україні. Акцентовано увагу на організації, плануванні та порядку проведення пост-аудиту підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

100

330

К79

Давимука, С. А.

   Креативний сектор економіки : досвід та напрями розбудови [Текст] = Creative economy sector : experience and development directions : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2017. – 528 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Креативний сектор економіки.pdf.

     У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти креативного сектору економіки як сучасного формату економіки знань. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо розвитку креативної економіки та виявлено характерні тенденції стану розвитку креативних індустрій в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

330.322

Д43

Дзюба, П.

   Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування : структура та детермінанти розвитку [Текст] : монографія / П. Дзюба. – К. : Аграр Медіа Груп, 2017. – 536 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Сучасна теорія міжнародного.pdf.

     У монографії досліджено структуру сучасної теорії міжнародного портфельного інвестування, визначено основні етапи її розвитку та передумови змін.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

102

657.6

К65

   Контроль у бюджетних установах : теорія та практика [Текст] : монографія / Л. В. Дікань, О. В. Кожушко, Ю. О. Лядова [та ін.] ; за заг. ред. Л. В. Дікань. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 331 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Контроль у бюджетних.pdf.

     Розглянуто проблеми теорії та практики контролю в бюджетних установах. Висвітлено проблемні та дискусійні питання стосовно контролю в бюджетних установах, запропоновано напрями його реформування, що сприятиме покращенню якості контрольних заходів і забезпеченню більш результативної діяльності суб'єктів контролю в бюджетних установах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

103

94(4)

Е79

Ерліхсон, І.

   Смакування раю [Текст] / І. Ерліхсон. – К. : ЦУЛ, 2019. – 254 с.

     Мемуріали Іцека Ерліксона - це своєрідна одіссея польського єврея по "раю" Совєтського Союзу, яка відбувається у часи Другої світової війни.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

104

347

З-78

Зозуляк, О. І.

   Непідприємницькі юридичні особи як суб'єкти цивільного права : теоретичні та практичні аспекти [Текст] : монографія / О. І. Зозуляк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 432 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Непідприємницькі юридичні особи.pdf.

     Монографію присвячено комплексному дослідженню проблем цивільно-правового регулювання непідприємницьких юридичних осіб. Розглядаються питання сутності та кваліфікуючих ознак, систем, організаційно-правових форм непідприємницьких юридичних осіб.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

105

336.71(043)

К43

Кириленко, Сергій Вікторович

   Формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сергій Вікторович Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 248 с.

     Дисертаційне дослідження присвячено поглибленню теоретичних підходів до формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг в умовах технологічних змін та виробленню на цій основі прикладних рекомендацій щодо її впровадження у діяльність банківських установ України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

336.71(043)

К43

Кириленко, Сергій Вікторович

   Формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Вікторович Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений поглибленню теоретичних підходів до формування клієнтоорієнтованої моделі продажу банківських послуг в умовах технологічних змін та виробленню на цій основі прикладних рекомендацій щодо її впровадження у діяльність банківських установ України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

107

330.101.542(075.8)

М58

   Міжнародна мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2018. – 367 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародна мікроек.pdf.

     У навчальному посібнику основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії. За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

108

330.101.541(075.8)

М58

   Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міжнародна макроек.pdf.

     У третьому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника, основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної   економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна   економіка). За допомогою інструментів макроекономічного аналізу висвітлюються система валютних курсів, платіжного балансу, функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах глобалізації.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

109

16(075.8)

К64

Конверський, А. Є.

   Традиційна логіка [Текст] : підручник / А. Є. Конверський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 452 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Традиційна логіка.pdf.

     Підручник написаний на основі курсу "Традиційна логіка", який був прочитаний в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". В підручнику зроблена спроба поєднати, де це доречно, матеріал традиційної логіки із досягненнями сучасної логіки.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

110

821(100)

К64

Конрад, Д.

   Зроби або помри : морські історії [Текст] / Д. Конрад. – К. : ЦУЛ, 2019. – 526 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Зроби або помри.pdf.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

111

008(477+100)(075.8)

К66

Кордон, М. В.

   Українська та зарубіжна культура [Текст] : підручник / М. В. Кордон. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2018. – 576 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська та зар.pdf.

     Розглядається історія української та зарубіжної культури - від первісного суспільства до кінця ХХ ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистетства на різних етапах людської історії.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

112

349.4(477)(075.8)

К67

Корнєєв, Ю. В.

   Земельне право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – К. : ЦУЛ, 2019. – 200 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Земельне право України Корнєєв.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів вищих навчальних закладів. структура навчального посібника робудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 4)

113

349.2(477)(075.8)

К67

Корнєєв, Ю. В.

   Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Корнєєв. – К. : ЦУЛ, 2019. – 112 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Трудове право України.pdf.

     Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів вищих навчальних закладів. Структура навчального посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентами - у запитаннях і відповідях.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

114

658.8(075.8)

К70

Корягіна, С. В.

   Маркетинговий аудит [Текст] : навч. посіб. / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – К. : ЦУЛ, 2019. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Маркетинговий аудит.pdf.

     Розкрито сутність та зміст маркетингового аудиту. Визначено місце маркетингового аудиту у маркетинговій діяльності підприємств. Розглянуто основи організації та методики маркетингового аудиту.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

115

334

К82

Криворученко, С. В.

   Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів [Текст] : монографія / С. В. Криворученко. – К. : ЛАТ&К, 2018. – 464 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Успіх в бізнесі.pdf.

     У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності методологічні та філософські питання організації та вдосконалення бізнесу.

                               15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 12)

116

657

К84

Крупка, Я. Д.

   Облік і контроль у видобувничих галузях [Текст] : монографія / Я. Д. Крупка, Я. А. Порохнавець. – Тернопіль : Крок, 2019. – 252 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік і контроль у видобувних.pdf.

     У монографії викладені результати дослідження особливостей функціонування господарського механізму у видубувних галузях і їх впливу на методику та організацію юбліку і контролю використання природних ресурсів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

117

336.71

К88

Кужелєв, М. О.

   Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності [Текст] : монографія / М. О. Кужелєв, М. О. Житар. – К. : ЦУЛ, 2016. – 176 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінансова гнучкість.pdf. – До 95-річчя Університету державної фіскальної служби; До 20-річчя Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи.

     У монографії досліджується комплекс проблем, пов'язаних з забезпеченням фінансової гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків. На основі теоретико-методологічних підходів представлено трактування поняття фінансової гнучкості прийняття рішень.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

118

К89

Кузів, М. З.

   Професійна орієнтація молоді в умовах сучасного ринку праці : вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : монографія / М. З. Кузів. – Тернопіль : [б. в.], 2016. – 251 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35745/1/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%ba%d1%83%d0%b7%d1%96%d0%b2.pdf.

     У даній монографії представлено теоретичні і практичні засади професійної

орієнтації молоді. Висвітлено комплекс проблем щодо професійного самовизначення

особистості в умовах ринкового середовища. Обгрунтовано психолого-педагогічні засади

професійного вибору особистості в умовах ринку праці, який постійно змінюється.

Проаналізовано тенденції розвитку професійної орієнтації в Україні та за кордоном.

Монографія може бути корисною для вчителів та психологів загальноосвітніх

навчальних закладів, методистів, викладачів та майстрів виробничого навчання ПТНЗ,

наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної

професійної освіти, педагогів, аспірантів, докторантів, усіх, хто цікавиться проблемами

професійного саморозвитку особистості.

119

339.3

Т33

   Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі [Текст] : монографія / П. О. Куцик, М. Ю. Барна, Т. Г. Васильців [та ін.]. – Львів : Львівського торговельно-економічного у-ту, 2016. – 380 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Теоретико-методичні засади.pdf.

     Монографія присвячена обгрунтуванню теоретико-методичних засад і прикладних механізмів державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі. Розкрито теоретичні основи державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

120

332(477)

К95

Куцик, П. О.

   Національна економіка : засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку [Текст] : монографія. Ч. 1 / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Растр-7, 2016. – 458 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національна економіка засади.pdf. – Присвячується 200-річчю з часу заснування ЛТЕУ.

     Розглянуто принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

332(477)

К95

Куцик, П. О.

   Національна економіка : засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку [Текст] : монографія. Ч. 2 / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів : Растр-7, 2017. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Національна економіка Ч.2.pdf. – Присвячується 200-річчю з часу заснування ЛТЕУ.

     Розглянуто принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку національних економічних систем та їх підсистем. Акцент зроблено на національній економіці України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

338.43

К95

Куцмус, Н. М.

   Гендерні імперативи розвитку сільської економіки в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Н. М. Куцмус. – К. : ЦУЛ, 2018. – 292 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гендерні імперативи розвитку.pdf.

     Досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти розвитку сільськоїх економіки в умовах глобалізації з урахуванням особливостей гендерних відносин; аргументовано багатофункціональність сільської економіки як умову сталого розвитку.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

123

94(477)

Л17

Лазарович, М.

   "Душу й тіло ми положем за нашу свободу" : Україна в боротьбі проти збройної агресії Російської Федерації (2014-2018 роки) [Текст] / М. Лазарович. – Ічня : Формат, 2018. – 340 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Душу й тіло.pdf.

     У новій книзі професора М. Лазаровича викладено короткий огляд російсько-української війни, яка з 2014 р. триває в Україні. Визначено її головні причини і передумови, ідеологічні засади та хід бойових дій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

124

94(477)

Л17

Лазарович, М.

   Російсько-українська війна (2014-2017 роки) [Текст] : короткий нарис / М. Лазарович. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Російсько-українська війна.pdf.

     Особливістю сучасної гібридної війни є те, що весь масив інформації і повідомлень про хід бойових дій розсипається на безліч фрагментів, які не затримуються у довгій пам'яті. Не дивно, що навіть обізнаним важко тепер пригадати всю еволюцію війни.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

125

94(477)

Л17

Лазарович, М. В.

   Українські січові стрільці у боротьбі за волю України [Текст] : монографія / М. В. Лазарович. – Ічня : Формат, 2018. – 766 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українські Січові Стрільці.pdf.

     У монографії на основі опублікованих архівних матеріалів досліджено причини, передумови і наслідки зародження українського стрілецького руху в Галичині, його мету, ідеологічні та програмні засади, а також форми і методи діяльності товариств"Сокіл", "Січ", "Пласт", стрілецьких гуртків.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

126

821(477)

Л17

Лазорський, М.

   Степова квітка [Текст] : роман / М. Лазорський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 392 с.

     В історичному романі Миколи Лазорського "Степова Квітка" повістується про легендарну українку Роксоляну - дружину султана Османської імперії Сулеймана Блискучого.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

127

339.9(075.8)

Л61

Липов, В. В.

   Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Липов. – К. : ЦУЛ, 2018. – 439 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Глобальна економіка.pdf.

     На основі компетентісного підходу подано теоретико-методологічні засади виявлення й аналізу процесів, що відбуваються в глобальній економіці, і можливих напрямів впливу їхніх наслідків на практичну діяльність підприємств. Розглянуто теоретичні підходи до дослідження глобальної економіки.

                               40 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 37)

128

339.9:332.1

Л67

Ліщинський, Ігор Орестович

   Глокалізаційні стратегії формування полюсів розвитку в Європі [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 509 с.

     У дисертації систематизовано онтологію економічних взаємовідносин у системі глобально-локальної бінарності. Висвітлено гносеологічний мейнстрим просторової організації локального економічного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

339.9:332.1

Л67

Ліщинський, Ігор Орестович

   Глокалізаційні стратегії формування полюсів розвитку в Європі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ігор Орестович Ліщинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи систематизовано онтологію економічних взаємовідносин у системі глобально-локальної бінарності. Висвітлено гносеологічний мейнстрим просторової організації локального економічного розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

130

657(075.8)

Л87

Лучко, М. Р.

   Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 348 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.pdf.

     Навчальний посібник сформовано відповідно до програми навчальної дисципліни "Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності".

У посібнику розкрито особливості методики й організації обліку та оподаткування операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

131

821(477)

Л94

Люко, Дашвар

   Покров [Текст] : роман / Дашвар Люко. – 3-тє вид. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 384 с.

     Романи Люко Дашвар незмінно мають успіх у читача. Вона пише так просто й пронизливо, психологічно й чутливо, що торкається струн душі кожного... Неможливо не співчувати її героям, як неможливо не звернути увагу на гострі, болючі, неоднозначні питання, які порушує письменниця.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

132

336(075.8)

Ф59

   Фінанси [Текст] : підручник / І. О. Лютий, С. Я. Боринець, З. С. Варналій [та ін.] ; за заг. ред. І. О. Лютого. – К. : Ліра-К, 2019. – 728 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літф/Фінанси....pdf. – 25 років кафедрі фінансів економічного факультету КНЕУ ім. Т. Шевченка.

     Підручник є фундаментальним виданням з фінансів, у якому грунтовно висвітлюються зміст та основні етапи розвтку фінансової науки, сучасні фінансові теорії, сутність, призначення та роль фінансів в економічному та соціальному розвитку суспільства.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

133

332.1(477)

М17

Максимчук, М. В.

   Інституціалізація розвитку економіки регіонів України : теорія і практика [Текст] : монографія / М. В. Максимчук. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2016. – 394 с. – (Проблеми регіонального розвитку). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Інституціалізація розвитку.pdf.

     У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та прикладні засади процесів інституціалізації економіки регіонів України. Обгрунтовуються концептуальні положення регіонального інституціоналізму, розкривається його суть і методи дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

336.1:338.24.021.8

М17

Максимчук, Олександр Сергійович

   Бюджети розвитку територіальних громад в умовах фінансової децентралізації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олександр Сергійович Максимчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 212 с.

     У дисертації досліджено концептуальні та практичні аспекти функціонування бюджетів розвитку територіальних громад в умовах децентралізації.Розвинуто трактування сутності бюджету розвитку, виділено його функції та принципи.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

135

336.1:338.24.021.8

М17

Максимчук, Олександр Сергійович

   Бюджети розвитку територіальних громад в умовах фінансової децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Сергійович Максимчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено концептуальні та практичні аспекти функціонування бюджетів розвитку територіальних громад в умовах децентралізації.Розвинуто трактування сутності бюджету розвитку, виділено його функції та принципи.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

136

338.48-44(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Туризм у містах [Текст] : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк. – К. : ЦУЛ, 2019. – 223 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літт/Туризм у містах Мальська.pdf.

     У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи міського туризму. Висвітлено питання про туристичні ресурси в містах, дослідження іміджу міст, а також географію основних видів туризму в містах. кожен розділ підручника містить контрольні запитання та завдання для перевірки рівня засвоєння знань з конкретної теми курсу.

                              15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

137

005.941(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Корпоративне управління : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – К. : ЦУЛ, 2018. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Корпоративне управління Мальська.pdf.

     Підручник передбачає системне викладання основ корпоративного менеджменту - теорію і практику управління корпоративними підприємствами в умовах ринкової економіки. Вирішуються задачі визначення проблем управління корпоративними правами власників, раціонального управління акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

138

338.48(075.8)

М21

Мальська, М. П.

   Туристичний бізнес : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2017. – 366 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літт/Туристичний бізнес.pdf.

     У посібнику розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту і   маркетингу. Для студентів та фахівців з туризму.

                              20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

139

821(477)

М33

Матвієнко, В.

   Творіть Україну [Текст] / В. Матвієнко. – К. : Наукова Думка, 2017. – 248 с.

     Перед читачем нова книга Героя України Володимира Матвієнка. У цій збірці вміщено майже всі вірші, написані автиором за довге творче життя.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

140

02(075.8)

М33

Матвієнко, О. В.

   Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" [Текст] : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К. : ЦУЛ, 2018. – 102 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Концепція професійного спрямування.pdf.

     Методичний посібник презентує розуміння професії інформаційного фахівця відповідно до сучасних інформаційно-технологічних умов функціонування всіх сфер соціальної практики, висвітлює мету освіти за обраною спеціальністю, напрямами професійної діяльності у інформаційній сфері.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

141

340

М45

Мейер, Г.

   Вопросы факта и права на суде присяжных [Текст] / Г. Мейер. – К. : ЦУЛ, 2019. – 267 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вопросы факта.pdf.

     Традиция - краеугольный камень права, а возраждение традиций юриспруденции - путь к европейскому праву. Серия "Классика адвокатуры" достойна занять почетное место на полке каждого практикующего юриста.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 1)

142

340(075.8)

П68

   Правознавство [Текст] : навч. посіб. / В. О. Мирошниченко, Т. П. Макаренко, Н. С. Іванова [та ін.] ; за ред. Д. В. Каменського, В. О. Мирошниченка. – К. : ЦУЛ, 2018. – 287 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Правознавство...pdf.

     Навчальний посібник "Правознавство" розкриває основні питання загальної теорії держави і права, історії держави і права України, державного права деяких зарубіжних країн та різних галузей вітчизняного права, що є найбільш необхідними саме для фахової підготовки майбутнього педагога.

                               6 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4)

143

94(477)

М64

Мірчук, П.

   В рядах УПА. Відродження великої ідеї. Трагічна перемога. Євген Коновалець [Текст] / П. Мірчук. – К. : ЦУЛ, 2019. – 468 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/В рядах УПА.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

144

657.1(075.8)

Н19

Назарова, І. Я.

   Автоматизація облікових процесів [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Назарова, В. В. Муравський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 295 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Автоматизація облікових.pdf.

     У посібнику розглянуто сутність та можливості застосування інформаційних систем і технологій в обліковій системі підприємства, особливості вибору програмного забезпечення для автоматизації облікових функцій, організаційно-методичні основи функціонування автоматизованих робочих місць бухгалтера.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

145

008(477)

Н20

Найден, О. С.

   Міф. Фольклор. Форма. Образ [Текст] / О. С. Найден. – К. : [б. в.], 2019. – 316 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Міф Фольклор Форма Образ.pdf.

     Український фольклор (більше знаний як народне мистецтво) є своєрідним культурним явищем. Він зберігає у собі фактор того кантівського імперативу, яким є "зоряне небо над головою" і духовно-моральні критерії сприйняття життєвих реалій.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

146

316.42

О-45

Ожеван, М. А.

   Homo ex machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства [Текст] : монографія / М. А. Ожеван, Д. В. Дубов. – К. : НІСД, 2017. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літх/Homo ex machina..pdf.

     У монографії висвітлено питання постання конвергентного типу суспільства, як суспільства трансгуманістичного та пов'язаного з новою якість технологічних втручань у природу людини.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

147

343.2/.7(477)(075.8)

К82

   Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / О. М. Омельчук, С. Г. Волкотруб, В. К. Грищук [та ін.] ; за ред. В. К. Грищука, О. М. Омельчука. – Хмельницький : ХУУП, 2016. – 642 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кримінальне право...pdf.

     Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу "Кримінальне право. Особлива частина" та чинного законодавства. Висвітлено питання загальної характеристики Особливої частини кримінального права України та основ кваліфікації злочинів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

148

336.76

Р32

   Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів [Текст] : монографія / С. В. Онишко, Т. Г. Венгуренко, Ю. Ю. Вергелюк [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Онишко. – Ірпінь : Вид-во НУ ДПСУ, 2016. – 453 с. – (Податкова та митна справа в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Регулятивний потенціал.pdf. – До 20-річного ювілею Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи.

     У монографії представлені результати дослідження проблеми регулятивного потенціалу ринку в умовах глобалізації. Виявлені перспективи підвищення запасу гнучкості фінансового ринку на основі макропрудекційного регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

149

821(477)

О-79

Осьмачка, Т.

   Вибрані твори [Текст] / Т. Осьмачка. – К. : ЦУЛ, 2019. – 144 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Вибрані твори...pdf.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

150

94(477)

П14

Палій, Т.

   Мої Залісці [Текст] / Т. Палій. – Рівне : Формат-А, 2019. – 139 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Мої Залісці.pdf.

     Правдиві, захопливі розповіді-спогади - інколи сповнені глибоким драматизмом, інколи сумно-іронічні, часами веселі й жартівливі - про нелегке воєнне та повоєнне життя села Залісці Збаразького району на Тернопільщині середини ХХ ст.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

151

005.336.3(075.8)

П16

Панченко, М. О.

   Управління якістю : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. О. Панченко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 228 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління якістю теорія і практика.pdf. – Присвячується 100-річчю 1918-2018 ОНПУ.

     Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з упахуванням сучасного стану в галузі управління якістю, розглянуті основні відомості щодо управління якістю: поняття та категорії, еволюція підходів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

152

821(477)

П19

Пасічник, А.

   Поезія натхнення [Текст] / А. Пасічник. – Львів : ЗУКЦ, 2016. – 60 с.

     Увазі читачів пропонується перша поетична збірка львів'янина Анатолія Пасічника,   яка охоплює понад двадцятип'ятирічний період життя. У віршах які ніколи не планувалися бути надрукованими, багато юнацької наївності, загадкової закоханості, життєвої зрілості, захолплення красою довкілля.

                              1 прим. (Художній абон. – 1)

153

821(477)

П19

Пасічник, А.

   В обіймах слів [Текст] / А. Пасічник. – Тернопіль : Крок, 2018. – 154 с.

     До другої поетичної збірки А. Пасічника "В обіймах слів" увійшли нові вірші про найглибші почуття людини, про красу довкілля, про урбаністичне середовище, про духовний зміст життя, а у віршах про війну на сході України кожне слово написане без вагань, не залишаючи місця для компромісу.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

154

005.8(075.8)

П30

Петренко, Н. О.

   Управління проектами [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : ЦУЛ, 2018. – 243 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Управління проектами.pdf.

   У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обгрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Детально розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обгрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

155

342.7

П29

Пєтков, С. В.

   Забезпечення прав людини правоохоронними органами [Текст] : монографія / С. В. Пєтков, І. В. Іванов, Ю. В. Делія ; за заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2019. – 241 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Забезпечення прав людини правоохоронними органами.pdf.

     У роботі пропонується визначення понять"правоохоронний орган" та "правоохоронна діяльність"; ретроспективний аналіз інституту захисту прав, свобод громадян; гарантії здійснення правоохоронної діяльності в сфері захисту прав, свобод людини і громадянина; надано конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення досліджуваного інституту.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 3)

156

336.14:352

П35

Письменний, Віталій Валерійович

   Доходи місцевих бюджетів : теоретична концептуалізація і практика формування [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 514 с.

     Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних положень, розвитку методичних підходів й обґрунтуванню прикладних засад формування доходів місцевих бюджетів. Розкрито концептуальні засади парадигми формування доходів самодостатніх місцевих бюджетів, ідентифіковано й обґрунтовано складові бюджетних доходів, які відповідають засадам фінансової децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

336.14:352

П35

Письменний, Віталій Валерійович

   Доходи місцевих бюджетів : теоретична концептуалізація і практика формування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічних положень, розвитку методичних підходів й обґрунтуванню прикладних засад формування доходів місцевих бюджетів. Розкрито концептуальні засади парадигми формування доходів самодостатніх місцевих бюджетів, ідентифіковано й обґрунтовано складові бюджетних доходів, які відповідають засадам фінансової децентралізації.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

158

821(477)

П32

Підмогильний, В. П.

   Місто [Текст] : роман / В. П. Підмогильний. – К. : ЦУЛ, 2019. – 264 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

159

657.6(477)

П35

Піхоцький, Ю. В.

   Державний аудит в Україні [Текст] : монографія / Ю. В. Піхоцький. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – 280 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Державний аудит в Україні.pdf.

     Розглянуто сутність, цілі та роль державного аудиту, основи його розвитку як інструменту, спрямованого на підвищення результативності діяльності державного сектору на основі створення механізму контролю й управління та впровадження логічної та універсальної методики аудиту.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

160

657(075.8)

О-17

   Облік, оподаткування та аудит [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Плаксієнко, Ю. А. Верига, В. А. Кулик, Є. А. Карпенко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 508 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Облік, оподаткування та аудит.pdf.

     Матеріали навчального посібника охоплює широке коло теоретичних та практичних аспектів, які стосуються обліку, оподаткування та аудиту суб'єктів господарювання. Навчальний посібник складається із восьми тем, що включають теоретичний матеріал, завдання для практичних занять, самостійної роботи та тести.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

161

94(477)

П88

Пукач, В.

   За свободу і соборність України [Текст] / В. Пукач, І. Олещук. – Вид. 2-ге, доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 68 с. – 70-річчю створення УПА присвячено.

     Описано боротьбу Української Повстанської Армії на Тернопільщині.

Початок Другої світової війни поставив українську націю перед новим складним етапом боротьби за державність.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

162

821(477)

С17

Самчук, У. О.

   Чого не гоїть вогонь [Текст] : роман / У. О. Самчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 288 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

163

821(477)

С30

Семеняк, В.

   Баба Сяба [Текст] : оповідання / В. Семеняк. – Тернопіль : Дружба, 2018. – 24 с.

     Тернопільська письменниця Валентина Семеняк презентує добре, веселе, повчальне оповідання. На прикладі головного героя дітлахи навчатимуться важливій рисі характеру: як не боятися казати правду за будь яких обставин.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

164

821(477)

С30

Семеняк, В.

   Бурмотійко і Даринка [Текст] : казка / В. Семеняк. – Тернопіль : Дружба, 2017. – 24 с.

     Сучасний світ, як ніколи раніше,потребує Любові і Добра. Нова книжка тернопільської письменниці Валентини семеняк навчає маленьких читачів любити світ і робити добрі справи.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

165

821(477)

С32

Сердюк, З.

   Нескорені [Текст] : вибрані вірші / З. Сердюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 160 с.

     Увазі читачів пропонується збірка вибраних віршів відомого тернопільського поета, присвячених Армії нескорених - УПА.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

166

330.34

С37

Симоненко, В.

   Пятилетка крутого пике [Текст] : эконом. эссе / В. Симоненко. – К. : Довіра, 2016. – 328 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літп/Пятилетка крутого пике.pdf.

     В книге собраны экономические эссе, которые последовательно и системно описывают и анализируют причинно-следственные связи в государстве и обществе, влияющие на успешность реформирования социально-экономической сферы в Украине.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

167

336.76(075.8)

С41

Сич, Є. М.

   Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 428 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літр/Ринок фінансових послуг.pdf.

     У навчальному посібнику з позицій системного підходу розкрита сутність та особливості ринку фінансових послуг. Визначений економічний зміст основних видів фінансових послуг відповідно до типової програми курсу. Показані особливості надання фінансових послуг банківськими та іншими фінансово-кредитними установами.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

168

005.52(075.8)

А64

   Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. В. Сіменко, Т. Д. Косова, І. В. Гречина [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової. – К. : ЦУЛ, 2018. – 382 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літа/Аналіз господарської діяльності Сіменко.pdf.

     У навчальному посібнику розкриті теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємств в тому числі організаційне, інформаційне та методичне забезпечення; висвітлена методика аналізу і прогнозування господарської діяльності та її результатів; розглянуто аналіз конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та результативності бізнес-процесів.

                              15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

169

658.14/.17

С47

Слав'юк, Р. А.

   Капітал підприємств і банків : теоретичні основи формування та управління [Текст] : монографія / Р. А. Слав'юк. – К. : ДВНЗ Університет банківської справи, 2016. – 332 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Капітал підприємств.pdf.

     Розкрито суть і значення власного капіталу в діяльності підприємств та банків. Подано різноманітні погляди вітчизняних і зарубіжних учених на суть капіталу та його функціональне призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

336.14(075.8)

С82

Стоян, В. І.

   Казначейська система [Текст] : підручник / В. І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац. – 3-тє вид., змін. й доповн. – К. : ЦУЛ, 2019. – 868 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Казначейська система. Стоян.pdf.

     У підручнику розглядається основне коло питань казначейського обслуговування бюджетних коштів у контексті законодавчих та нормативно-інструктивних документів. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками органами казначейства, облік і звітність про виконання бюджетів, організацію контролю у системі казначейства.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

171

658.5

С88

Стэк, Дж.

   Большая игра в бизнес. Единственный разумный способ управления компанией [Текст] / Дж. Стэк, Б. Берлингем. – К. : ЦУЛ, 2019. – 324 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літб/Большая игра в бизнес.pdf.

     Эта книга для тех, кто знает толк в игре, кто любит соревноваться, у кого есть истинное стремление к успеху и желанию достичь его. "Большая игра в бизнес" появилась в компании, которую отчаянно пытались спасти от банкротства. Представленный в форме особой игры, авторский подход к бизнесу помог сделать из предприятия-банкрота успешную компанию.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

172

821(477)

Т16

Талан, С.

   Зловити промінь щастя [Текст] : роман / С. Талан. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 304 с.

     Вихованці війни, вони мали за розкіш одяг та взуття, за щастя - відвідини кінотеатру на зекономлені на їжі копійки... Вони мріяли, закохувалися, одружувалися й не ділили дітей на своїх і чужих... Коли Марія та Роман побралися, вони були ще зовсім молоді, але душами вже починали сивіти: далося в знаки життя під час німецької окупації.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

173

821(477)

Т61

Торохтушко, Дзвінка

   Молитва [Текст] / Дзвінка Торохтушко. – К. : Алатон, 2019. – 176 c.

     Вірші Дзвінки Торохтушко не просто так потрапили вам до рук. Можливо, це саме те, чого наразі бракує вашому серцю й що потрібно вам для Життя.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

174

821(477)

У45

Українка, Л.

   Драми та драматичні поеми [Текст] / Л. Українка. – К. : ЦУЛ, 2019. – 450 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Драми та драматичні.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

175

821(477)

Ф83

Франко, І. Я.

   Оповідання та казки [Текст] / І. Я. Франко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літо/Оповідання та казки.pdf.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               2 прим. (Художній абон. – 2)

176

101(091)(075.8)(038)

Х18

Хамітов, Н.

   Історія філософії : проблема людини та її меж. Вступ до філосософської антропології як метаантропології [Текст] : навч. посіб. зі словником / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під ред. Н. В. Хамітов. – 5-те вид., переробл. і доповн. – К. : КНТ, 2019. – 394 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Історія філософії.pdf.

     Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі – становлення філософської антропології як метаантропології.

                              10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

177

347.77/.78(075.8)

Х69

Ходаківський, Є. І.

   Інтелектуальна власність : економіко-правові аспекти [Текст] : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К. : ЦУЛ, 2018. – 275 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інтелектуальна власність економіко-правові.pdf.

     Дослідження присвячене комплексному вивченню теоретичних та практичних аспектів формування, використання та управління інтелектуальною власністю в умовах глобалізаційних викликів сучасності.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 4)

178

821(477)

Ч-15

Чайковський, А.

   Козацька помста [Текст] / А. Чайковський. – К. : ЦУЛ, 2019. – 416 с.

     Історичні твори відомого українського письменника Андрія Чайковського (1875-1935) популярні серед читачів уже кількох поколінь. Повість "Перед зривом" розповідає про життя майбутнього гетьмана Богдана Хмельницького й висвітлює причини, що призвели до Національно-визвольної війни. У повісті "Козацька помста" йдеться про протистояння козацтва польській шляхті

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

179

81`27(075.8)

Ч-46

Черемська, О. С.

   Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст] : навч.-практ. посіб. / О. С. Черемська, В. Г. Сухенко, Н. М. Карікова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 171 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська мова Черемська.pdf.

     Навчально-практичний посібник призначено для вивчення української мови іноземними студентами, що навчаються в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

180

94(477)

Ч-96

Чухліб, Т. В.

   Донеччина та Луганщина - козацькі землі України (ХVI-XVII ст.) [Текст] / Т. В. Чухліб. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Олег Філюк, 2019. – 117 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літд/Донеччина та Луганщина.pdf.

     Давнє минуле Донецької та Луганської областей, як невід'ємної складової історії України, насичене різними цікавими та маловідомими сторінками, головні з яких стосуються часів Козаччини.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

181

657.37(075.8)

Ш25

Шара, Є. Ю.

   Звітність бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва. – К. : ЦУЛ, 2017. – 360 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/Звітність бюджетних установ.pdf.

    У навчальному посібнику, підготовленому на основі чинних законодавчих актів і нормативних документів, висвітлюються питання методики й техніки складання звітності бюджетними установами, що подаються як вищим органам, так і органам статистичної служби.

                             15 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 12)

182

336.1(477)

Ш38

Шевчук, О. А.

   Система державного фінансового контролю : формування та розвиток в Україні [Текст] : монографія / О. А. Шевчук. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2016. – 380 с. – (Подакова та митна справа в Україні). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Система державного фінан.pdf.

     У монографії уточнено сутність та ідентифіковано особливості державного фінансового контролю, його функціональне призначення та детермінанти організації, понятійний апарат, функції та принципи бюджетного, податкового, митного і валютного контролю. Виявлено методологічні засади формування та функціонування вітчизняної системи державного фінансового контролю.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

183

94(477)(470)

Ш89

Штепа, П.

   Українець і москвин : дві протилежності [Текст] / П. Штепа. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2019. – 688 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українець і москвин.pdf.

     У цій книзі Павла Штепи - автор широко відомих в українськомуц світі праць "Московство" та "Мафія і Україна" - подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно-конфесійному та ін. аспектах.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

184

159.9

Ш92

Штокалюк, Д. З.

   Українська влада крізь призму графології [Текст] / Д. З. Штокалюк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 80 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літу/Українська влада.pdf.

     В праці розкрито психологічні портрети політиків 2014 - 2019 років та представників нової президентської вертикалі, складених на основі вивчення їх рукописів та підписів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

185

821(477)

Я64

Яновський, Ю. І.

   Чотири шаблі [Текст] / Ю. І. Яновський. – К. : ЦУЛ, 2018. – 219 с.

     Серія "Класика української літератури" включає перелік творів видатних українських письменників за програмою Міністерства освіти та науки України для позакласного читання учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

186

343.2/.7(075.8)

Я72

Яремко, О. М.

   Порівняльне кримінальне право [Текст] : навч.-метод. рек. / О. М. Яремко. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 58 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)