Нові надходження ЛЮТИЙ 2020

Категорія: Нові надходження

1

330.43(075.8)

М74

   Моделювання економіки [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, Л. В. Дума. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 42 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37117/1/%d0%9c%20%d0%92%20%d0%9c%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b8.pdf.

2

0004(075.8)

І-74

   Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 73 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37118/1/%D0%9C.%D0%92.%20%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20системи%20в%20управлінні%20-%20доопрац..pdf.

3

330.43(075.8)

П78

   Програма виробничої та переддипломної практики (стажування) і вимоги до написання звіту [Електронний ресурс] : для студ. всіх форм навчання / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37120/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf.

4

796/798(075.8)

Б15

   Бадмінтон [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. Р. М. Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37135/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d0%b3%d1%80%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd.pdf.

     У методичних рекомендаціях розкрито методику викладання бадмінтону для школярів, учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, учнів спортивних клубів, студентів коледжів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

5

330.43(075.8)

Е40

   Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 72 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37210/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_2017%20%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97.pdf.

6

330.43(075.8)

Е40

   Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37212/1/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%96%d1%8f_%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%b3_2017.pdf.

7

519.2(075.8)

М54

   Методичні вказівки до вивчення розділу "Математична статистика" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 118 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37221/1/%d0%a2%d0%86%d0%9c%d0%a1_%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%a1%d1%82_2017.pdf.

8

519.2(075.8)

М54

   Методичні вказівки до вивчення розділу "Теорія ймовірностей" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 147 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37222/1/%d0%a2%d0%86%d0%9c%d0%a1_%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%99%d0%bc_2017.pdf.

9

519.2(075.8)

   Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 62 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37218/1/%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97_%d0%a2%d0%86%d0%9c%d0%a1_2017.pdf.

10

821(477)

І-11

   І слово, і пісня, Матусю, Тобі! [Текст]. – Львів : Растр-7, 2016. – 136 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

11

005(075.8)

М50

   Менеджмент : практикум [Текст] : навч. посіб. / за ред. О. Ф. Овсянюк-Бердадіної. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 72 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37487/1/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc.pdf.

     Практикум з менеджменту підготовлений відповідно до програми

навчальної дисципліни "Менеджмент", до його змісту входять теми, що

вивчаються студентами самостійно чи на семінарських заняттях. Посібник

дозволяє набути навичок застосування управлінського інструментарію при

аналізі та вирішенні практичних ситуацій в діяльності організацій, поглибити

знання та розуміння сутності менеджменту в діяльності організації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

12

342.9

А21

Авраменко, Ярослава Петрівна

   Адміністративно-правове забезпечення іпотечного кредитування в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ярослава Петрівна Авраменко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 207 с.

     У дисертації досліджено правову природу і гннезис правовідносин у сфері іпотечного кредитування та його регулювання, за результатами чого синхронізовано основні етапи розвитку іпотеки у Західному світі та на українських землях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

342.9

А21

Авраменко, Ярослава Петрівна

   Адміністративно-правове забезпечення іпотечного кредитування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ярослава Петрівна Авраменко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

   В авторефераті досліджено правову природу і гннезис правовідносин у сфері іпотечного кредитування та його регулювання, за результатами чого синхронізовано основні етапи розвитку іпотеки у Західному світі та на українських землях.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

14

51(075.8)

Т36

   Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 65 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37219/1/%d0%a2%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%98.pdf.

15

51(075.8)

К63

   Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 91 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37145/1/%d0%a2%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%b3.pdf.

16

51(075.8)

К63

   Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 91 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37217/1/%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97_%d0%92%d0%9c.pdf.

17

821(477)

А72

Антікуз, А.

   З Вірою, Надією, Любов'ю [Текст] : поезія, графіка, скульптура / А. Антікуз. – Вараш : Володимирецька р-на друк., 2016. – 140 с. – Героям Небесної Сотні та бійцям АТО полеглим за Україну присвячується.

                              2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

18

65.011.1:[658:339.924](477)(043)

Б12

Бабій, Ірина Віталіївна

   Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльність підприємств за умов активізації інтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Віталіївна Бабій. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретико-методологічних основ та прикладних рекомендацій щодо побудови та реалізації механізму стратегічного управління зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств за умов активізації інтеграційних процесів на ринках СОТ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

004.056.53

Б19

Бакалинський, Олександр Олегович

   Модель та методи визначення проектних характеристик систем управління інформаційною безпекою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Олександр Олегович Бакалинський. – К. : НАУ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вдосконаленню процесів проектування СУІБ. Удосконалено підхід до визначення проектних характеристик СУІБ за рахунок переходу від дискретних до неперервних карт ризиків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

339.54

Б48

Бережнюк, Іван Іванович

   Митне регулювання в системі економічної безпеки національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Іван Іванович Бережнюк. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено нове вирішення наукової проблеми - формування теоретичних, методологічних та прикладних основ забезпечення економічної безпеки національної економіки в сфері ЗЕД.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

330.341:621.311(477)

Б60

Биконя, Олександ Сергійович

   Організаційно-економічний механізм формування інтелектуальної енергетичної системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександ Сергійович Биконя. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано-економічні засади формування національної інтелектуальної енергетичної системи в умовах лібералізації та євроінтеграції ринку електроенергії України.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

94(477)"1939-1945"

В42

   Війна і міф. Невідома Друга світова 1939-1945 [Текст] / І. Бігун, С. Бутко, В. В'ятрович [та ін.] ; за заг. ред. О. Зінченка, В. В'ятровича, М. Майорова ; відп. за вип. Я. Я. Ясиневич. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Війна і міф.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

23

005.21:658.8:334.716

Б61

Біловодська, Олена Анатоліївна

   Методологічні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Анатоліївна Біловодська. – Рівне : НУВГтаПК, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню та науковому обгрунтуванню концептуальних положень, теоретико-методологічних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

330.341.1:316.42

Б81

Бондар-Підгурська, Оксана Василівна

   Методологія управління інноваційними факторами сталого соціально-орієнтованого розвитку економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Василівна Бондар-Підгурська. – К. : НАНУ ІЕП, 2019. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичним, концептуальним і методологічним положенням, а також практичним проблемам управління інноваційми факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

330.341.1:30.52

Б86

Бочарова, Юлія Геннадіївна

   Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки : теорія та практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Геннадіївна Бочарова. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації наведено комплексне вирішення наукової проблеми обгрунтування теоретико-методологічних положень та розробки рекомендацій щодо розвитку.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

004.25:004.62

Б87

Бречко, Вероніка Олександрівна

   Моделі та структури даних на основі асоціативної пам'яті для комп'ютерних систем проектування структур технологічних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Вероніка Олександрівна Бречко. – Х. : НТУ ХПІ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню науково-практичної задачі, яка полягає в розробленні та дослідженні модолей та структур данних на основі асоціативної пам'яті для комп'ютерних систем проектування структур технологічних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

681.518.5

Б90

Булаковська, Анна Олександрівна

   Комп'ютеризована система контролю трубопроводів з томографічним опрацюванням акустичних сигналів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Анна Олександрівна Булаковська. – К. : НАНУ ІЕД, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено створенню комп'ютеризації системи виявлення та локалізаціїсвищів у трубопроводах, що знаходяться під тиском, у тому числі, заглиблених під землею, або під водою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

159.9

Б90

Бульвен, Ів.

   100 кроків до щастя [Текст] / Ів. Бульвен ; пер.з фр. І. Дух. – Львів : Свічадо, 2017. – 111 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

330.16:330.59:339.924

Б91

Бурлай, Тетяна Вікторівна

   Регулювання соціально-економічної конвергенції у процесі європейської інтеграції України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Вікторівна Бурлай. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено основи формування та обгрунтовано напрями і механізми реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічної конвергенції України та Європейського Союзу у середньо і довгостроковій перспективі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

347.73:336.14]:354(477)

Б91

Буряк, Ірина Володимирівна

   Фінансово0правове регулювання місцевих гарантій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Ірина Володимирівна Буряк. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації є комплексним правовим дослідженням, у якому проаналізовані теоретичні та практичні проблеми фінансово-правового регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері місцевих гарантій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

004.6(075.8)

Б94

Буяк, Л. М.

   Працюємо з базами даних в середовищі Microsoft Office : теоретичні аспекти та приклади розв’язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Буяк, А. Я. Мушак, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 81 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37126/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%852019%20%281%29.pdf.

     Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, який стосується основ роботи з базами даних в середовищі Microsoft Office та приклади розв'язування задач створення та підтримки типових баз даних. Структура подання теоретичного матеріалу така : 1 - Основи теорії баз даних. 2. Робота з однотабличними базами даних в середовищі Excel. 3. Робота з реляційними базами даних в середовищі Access. Наведені приклади розв'язування п’яти задач, перші дві з яких та остання демонструють роботу в середовищі СУБД Access, а решта - в середовищі табличного процесора Excel в контексті баз даних робочого аркуша.

32

338.242:338.433.4

В19

Василенко, Людмила Василівна

   Організаційно-економічне забезпечення ринку хімічних засобів захисту рослин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Людмила Василівна Василенко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертації здійснено грунтовне дослідження комплексу питань, пов'язаних із формуванням теоретико-методологічних засад організаційно-економічного забезпечення ринку рослин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

347.73:336

В19

Василенко, Сергій Вікторович

   Правове регулювання податкового контролю в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Вікторович Василенко. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню теоретичних основ правового регулювання податкового контролю, розвитку понятійного апарату фінансово-правової науки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

004.056.523:57.087.1(043.3)

В53

Висоцька, Олена Олександрівна

   Методи біометричної автентифікації користувачів інформаційних систем за їх клавіатурним та рукописним почерком [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Олена Олександрівна Висоцька. – К. : НАУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню задачі автентифікації користувачів (АК) інформаційних систем (ІС) за їх біометричними характеристиками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

368:338.43

В44

Віленчук, Олександр Миколайович

   Організаційно-економічні засади формування та функціонування ринку аграрного страхування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Миколайович Віленчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 36 с.

     Досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти становлення організаційно-економічних засад формування і функціонування ринку аграрного страхування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

330.341.1:351.863

В61

Вовченко, Олена Владиславівна

   Вплив інноваційної діяльності у промисловості України на економічну безпеку держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Владиславівна Вовченко. – К. : УЕтаП Крок, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню впливу інноваційної діяльності у промисловості України на економічну безпеку держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

338.439.5

В65

Войчак, Дмитро Анатолійович

   Розвиток глобальної інфраструктури агропродовольчого ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дмитро Анатолійович Войчак. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню кількісно-якісних параметрів глобальної інфраструктури агропромислового ринку та механізмів її розвитку. У роботі розкрито теоретичні засади глобалізації інфраструктурного забезпечення ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

[342.951:630](477)(043.3)

В67

Волков, Олександр Євгенович

   Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Олександр Євгенович Волков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 264 с.

     Дисертацію присвячено системному дослідженню особливостей адміністративно-правового забезпечення використання й охорони лісового фонду в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

[342.951:630](477)(043.3)

В67

Волков, Олександр Євгенович

   Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Євгенович Волков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню особливостей адміністративно-правового забезпечення використання й охорони лісового фонду в Україні.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

40

330.341.424:001:631.11

В68

Волощук, Юлія Олександрівна

   Стратегічні пріоритети розвитку агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Волощук. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 41 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню наукового завдання розробки теоретико-методологічних засад і концептуальних підходів щодо формування стратегічних пріоритетів забезпечення розвитку агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

911.3:33:[379.8:616](477.82)

Г15

Галаченко, Олександр Олександрович

   Регіональна політика розвитку сфери санаторно-курортних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олександр Олександрович Галаченко. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2019. – 36 с.

     Висвітлено соціально-економічний зміст сфери санітарно-культурних послуг, досліджено наукові засади регіональної політики її розвитку та ресурсний потенціал

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

681.518.5:621.31

Г41

Герцик, Сергій Миколайович

   Комп'ютеризована система діагностики вузлів електротехнічного обладнання з урахуванням режимів його роботи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Сергій Миколайович Герцик. – К. : НАНУ ІЕД, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвчено питанням розроблення моделей діагностичних сигналів, формування навчаючих сукупностей, які враховують водночас як можливі дефекти вузлів електротехнічного обладнання, так і режими його роботи.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

347.44+347.124

Г58

Гоголіна, Ганна Володимирівна

   Правове регулювання інтернет-аукціонів примусово вилученого майна [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ганна Володимирівна Гоголіна. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертації наведено результати комплексного наукового дослідження правового регулювання інтернет-аукціонів примусово-вилученого майна.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

004.94+004.71+004.777+004.738.5

Г59

Гожий, Віктор Олександрович

   Моделі та інформаційна технологія динамічної взаємодії сервісів в WEB-системах агрегаторах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Віктор Олександрович Гожий. – Львів : УАД, 2020. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці моделей, інформаційної технології та їх застосування для розв'язання актуальної задачі підвищення ефективності взаємодії web-сервісів при агрегуванні інформації засобами моделювання та інформаційних технологій з урахуванням зростання обсягів інформації та розвитку web-технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

342.951

Г61

Голота, Наталія Петрівна

   Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Наталія Петрівна Голота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 216 с.

     Дисертація є одним із перших комплексних досліджень, у якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено питання інформаційно-правового забезпечення антикорупційної діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

342.951

Г61

Голота, Наталія Петрівна

   Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Петрівна Голота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших комплексних досліджень, у якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено питання інформаційно-правового забезпечення антикорупційної діяльності в Україні.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

47

336:35.073.52(477)

Г68

Гордієнко, Людмила Анатоліївна

   Розвиток державної фінансово політики соціального спрямування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Людмила Анатоліївна Гордієнко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено важливої науково-прикладної проблеми - обгрунтуванню теоретико-методологічних та практичних засад державної фінансової політики соціального спрямування в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

004.415.3:004.7(043)

Г69

Горлинський, Борис Вікторович

   Методи забезпечення достовірності інформації в безпроводових засобах передачі даних за рахунок адаптивного кодування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Борис Вікторович Горлинський. – К. : ІТГІП, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню актуальних проблем безпроводових засобів передачі даних, їх подальшого розвитку та підвищенню ефективності БЗПД в умовах впливу завад через забезпечення достовірності інформації за рахунок розробки методів на основі адаптивного кодування та їх використання.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

331.3(330.3)

Г70

Горпинченко, Ольга Володимирівна

   Удосконалення організаційно-економічного механізму професійного розвитку працівників в Україні в умовах інноваційних змін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Володимирівна Горпинченко. – Кропивницький : ЦУНТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методичних положень та розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму професійного розвитку працівників в Україні в умовах інноваційних змін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

342.951

Г81

Гречанюк, Роксолана Володимирівна

   Концептуальні засади адміністративної діяльності спеціалізованих антикорупційних органів влади [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.07 / Роксолана Володимирівна Гречанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 458 с.

     Дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним дослідженням концептуальних засад адміністративної діяльності спеціалізованих антикорупційних інституцій України.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

342.951

Г81

Гречанюк, Роксолана Володимирівна

   Концептуальні засади адміністративної діяльності спеціалізованих антикорупційних органів влади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Роксолана Володимирівна Гречанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним дослідженням концептуальних засад адміністративної діяльності спеціалізованих антикорупційних інституцій України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

52

005.932:330.5

Г83

Григорак, Марія Юріївна

   Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Юріївна Григорак. – К. : ІЕП, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему розробки теоретико-методологічних засад управління розвитком ринку логістичних потокових процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

330.142:330.341:338.2

Д36

Дерев'янко, Вікторія Миколаївна

   Інтелектуальний капітал як фактор розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Миколаївна Дерев'янко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертації поглиблено теоретико-методичні засади формування інтелектуального капіталу та запропоновано практичні рекомендації щодо формування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

519.86

Д43

Дзюбановська, Н. В.

   Прагматизм оцінювання міжнародної торгівлі країн : методи і моделі [Електронний ресурс] : монографія / Н. В. Дзюбановська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 298 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37208/1/%d0%94%d0%b7%d1%8e%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0_%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_2019.pdf.

     У монографії розглянуто застосування математичного апарату до оцінювання

міжнародної торгівлі країн. На основі проведеного дослідження розроблено науковий підхід до оцінювання міжнародної торгівлі на основі поєднання статистичного і економетричного аналізів та комплексу показників, які характеризують економічний розвиток, демографічну ситуацію, зовнішню торгівлю країн тощо і їх взаємозв’язок. Це дало змогу визначити специфіку впливу обраних факторів на обсяги основних показників торгівлі та запропонувати множину ідентифікаторів, що можуть бути застосовані в моделюванні цих процесів.

Теоретико-методологічні положення доведені до рівня конкретних практичних пропозицій щодо формування бази показників при дослідженні міжнародної торгівлі та розробки конкретних моделей оцінювання міжнародної торгівлі на основі використання альтернативних методів математичного моделювання.

55

353:35.072.1[316.334.3:005.8]

Д43

Дзядзіна, Наталя Миколаївна

   Механізм публічного управління процесом формування та узгодження пріоритетів регіонального розвитку України в умовах децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Наталя Миколаївна Дзядзіна. – Одеса : ОРІДУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-теоретичного завдання, що полягає в теоретичному обгрунтуванні концептуальних засад державного механізму формування та узгодження пріоритетів регіонального розвитку з метою ефективного вирішення регіональних проблем та сприяння соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

338.43:633/635

Д53

Дмитрук, Микола Ілліч

   Організаційно-економічні засади розвитку виноградарства в підприємствах півдня України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Ілліч Дмитрук. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню організаційно-економічних засад розвитку виноградарства в підприємствах півдня України. У роботі систематизовано поняття агропродовольчого ринку, чітко визначено особливасті розвитку підприємств виноградарської галузі.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

821(477)

Д71

Дочинець, М.

   Світло семи днів. Маленькі історії для душі [Текст] / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2019. – 208 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Світло семи днів.pdf.

     Це маленькі історії про велике, значуще, вічне. Це - наближення до істин, огорнутих у живе слово, які не просто щось виражають, а направду вражають.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

58

658.16

Д73

Дребіт, Галина Миколаївна

   Планування та контроль грошових потоків на підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Миколаївна Дребіт. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної доведено, що, в умовах високої динамічності внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування українських підприємств, актуальною є проблема незбалансованості та нерівномірності надходжень і виплат грошових коштів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

821(477)

Д75

Дроздов, О.

   №1 [Текст] : роман-вибух / О. Дроздов. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. – 256 с.

     Роман Остапа Дроздова "№1" - це більше, ніж просто роман, затиснутий жанровими рамками. Це сповідь кількох поколінь, об'єднаних наскрізною ідеєю - відстояти свою ідентичність.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

60

004.942

Є30

Єгоров, Сергій Вікторович

   Комп'ютеризована система діагностування та контролю параметрів електронної апаратури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Сергій Вікторович Єгоров. – К. : ДУІТ, 2019. – 20 с.

     В аторефераті дисертаційної роботи, для аналізу параметрів надійності типу імовірність безвідмовної роботи потрібно зібрати статистику. Для цього необхідно провести випробування певних об'єктів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

339.9

З-42

Зварич, І. Я.

   Глобальна циркулярна економіка : "Економіка ковбоїв" VS "Економіка космічного корабля" [Текст] : монографія / І. Я. Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 337 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37230/1/%d0%97%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87..pdf.

     В монографії досліджено теоретико-концептуальний базис формування глобальної циркулярної економіки. Розглянуто теоретико-методологічні аспекти побудови циркулярного суспільства та циркулярну економіку за умов глобального управління відходами.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

62

35.082.4

З-49

Зелінський, Сергій Едуардович

   Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців та їх службової діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.03 - державна служба / Сергій Едуардович Зелінський. – К. : НАДУ при Президентові України, 2019. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто важливу наукову проблему обгрунтування теоретико-методологічних засад комплексного оціновання державних службовців та їх службової діяльності, а також підготовлено рекомендації органам влади щодо їх практичного впровадження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

330.43(075.8)

І-24

Іващук, О. Т.

   Економетрика [Електронний ресурс] : метод. рек. / О. Т. Іващук, Н. В. Дзюбановська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 164 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37211/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc%20%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b02017.pdf.

64

004.9+655.3.066.11+655.3.062.2

К14

Казьмірович, Олег Романович

   Методологічні основи формування розмірних параметрів книжкових видань в єдиному виробничому інформаційному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олег Романович Казьмірович. – Львів : УАД, 2020. – 44 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішується актуальна науково-прикладна проблема створення методологічних основ формування розмірних параметрів книжкових видань в єдиному виробничому інформаційному середовищі у друкарнях комп'ютерно-інтегрованого управління поліграфічними процесами у концепції "індустрія 4.0".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

336.228.32

К19

Канюк, Василь Михайлович

   Оптимізація податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Василь Михайлович Канюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 261 с.

     У дисертації поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на оптимізацію податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

336.228.32

К19

Канюк, Василь Михайлович

   Оптимізація податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Михайлович Канюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на оптимізацію податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

67

821(477)

К20

Капусцінський, Р.

   Гебан [Текст] / Р. Капусцінський ; пер.з пол. О. Герасима. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2019. – 368 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гебан.pdf.

     Найвідоміший польський репортажист і загалом один із найбільш читаних польських авторів у світі рано чи пізно мусив, за власним зізнанням, нарешті наважитися увійти до річки, яку відділяє журналістику від заснованої на фактах літератури.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

68

347.73:336.22

К26

Карпенко, Наталія Вікторівна

   Пеня у податковому праві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Вікторівна Карпенко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     У роботі проведено аналіз динаміки правового регулювання пені на території сучасної України з початку ХХ століття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

821(477)

К27

Карюк, С.

   Кременецький звір [Текст] / С. Карюк ; відп. за вип. О. Смик. – К. : Гамазин, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кременецький зв.pdf.

     Стародавній Кременець. 1767 рік. Місто у паніці - на його вулицях та по околицях безслідно зникають люди. Мандрівний ліценціант Болонського університету Голота береться розгадати таємницю, адже один із зниклих - його друг.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

70

336.02.316.42

К30

Качула, Світлана Валентинівна

   Державна фінансова політика у системі забезпечення соціального розвитку суспільства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Валентинівна Качула. – К. : КНТЕУ, 2019. – 37 с.

     Розкрито сутність державної фінансової політики як складової системи фінансового забезпечення суспільного розвитку, що грунтується на збалансовані інтересів держави, місцевого самоврядування і економічних суб'єктів.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

658.15(075.8)

К32

Квасовський, І. О.

   Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / І. О. Квасовський, О. В. Кнейслер, О. Ю. Ніпіаліді ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 478 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37232/1/%d0%9a%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%80.pdf.

     Підручник забезпечує послідовне і систематизоване вивчення основних тем навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент", що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки фахівців економічного профілю.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

72

65.01:[334.716:621]

К32

Квілінський, Олексій Станіславович

   Управління розвитком промислових підприємств в умовах інформаційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Станіславович Квілінський. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2019. – 40 с.

     .Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню теоретичних положень, розвробленню науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо управління розвитком промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

378.4.014.543

К47

Кладченко, Марія Володимирівна

   Фінансове забезпечення державних закладів вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Володимирівна Кладченко. – К. : КНТЕУ, 2019. – 21 с.

     Розкрито сутність та особливості категорії "фінансове забезпечення державних закладів вищої освіти" в системі фінансово-економічних відносин, запропоновано тлумачення фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти як сукупності економічних відносин, що виникають між учасниками ринку освітніх відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

351:353.2

К52

Клюцевський, Володимир Іванович

   Механізми впровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Володимир Іванович Клюцевський. – Одеса : НАДУ при Президентові України, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання в галузі державного управління щодо теоретико-методологічного обгрунтування механізмів впровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади в контексті розширення концепцій електронного урядування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

342.9:636.02

К56

Ковальова, Світлана Сергіївна

   Організаційно-правові засади племінної справи у тваринництві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Світлана Сергіївна Ковальова. – К. : НУБПУ, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність та особливості організаційно-правових засад племінної справи у тваринництві. В роботі розкрито генезу формування системи державних органів у сфері племінної справи у тваринництві та визначено найбільш важливі періоди і етапи цього процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

005.95/.96:331.2:658.3

К56

Ковбас, Галина Іванівна

   Механізм мотивації персоналу у рамках антикризового управління підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Іванівна Ковбас. – Львів : ПВНЗ "ЛУБП", 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання обгрунтування механізму мотивації персоналу у рамках антикризового управління підприємствами.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

330.341:338.45(477)

К56

Ковчуга, Лариса Іванівна

   Інноваційний розвиток як чинник підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Іванівна Ковчуга. – К. : НАНУ ІЕП, 2019. – 27 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад інноваційного розвитку, розробці науково-методичних і практичних рекомендацій щодо активізації інноваційної діяльності галузей промисловості для підвищення рівня їх конкурентоспроможності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

336.025.12:[336.5:339.3-028.27]]

К64

Конащук, Надія Едуардівна

   Фінансовий контроль у сфері публічних закупівель [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Надія Едуардівна Конащук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методичних засад та розробці науково-практичних рекомендацій щодо посилення дієвості фінансового контролю за сферою публічних закупівель на засадах забезпечення прозорості та підзвітності закупівель і запобігання проявам корупції в цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

349.41:349.6

К64

Кондратюк, Тетяна Миколаївна

   Правовий режим земель національної екологічної мережі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Тетяна Миколаївна Кондратюк. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню правового режиму земель екологічної мережі . У роботі проведено аналітичний огляд наукових джерел за темою дисертації, досліджено розвиток міжнародних і європейських засад формування й функціонування екологічної мережі та національного законодавства про правовий режим земель екологічної мережі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

339.972

К65

Копійка, Дарія Валеріївна

   Креативний імператив реконфігурації глобальної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дарія Валеріївна Копійка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 20 с.

     Обгрунтовано сутність креативного імперативу як всеохопленої креативізації економіки, креативної індевідуалізації суспільства. Визначено генезу креативного імперативу, еволюцію парадигми креативної економіки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

81

658:338.246:633.1:339

К66

Корженівська, Наталія Леонідівна

   Економічна безпека товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації : теорія, методологія, пріоритети [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Леонідівна Корженівська. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 43 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню загальної наукової проблеми формування теоретичних методологічних засад забезпечення економічної безпеки товаровиробників зерна України із системним урахуванням імперативів та пріоритетів в умовах посилення світових інтеграційних прпоцесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

316.334.22(075.8)

С69

   Соціальне підприємництво [Текст] : посібник / А. Корнецький, О. Бойко, Ю. Клебан [та ін.] ; за наук. ред. А. О. Корнецького. – К. : Фамільна друк. Huss, 2019. – 160 c.

     У посібнику представлені основні підходи до розуміння соціального підприємництва, основні принципи створення і розвитку соціального підприємництва, фінансові й організаційні аспекти ведення соціального бізнесу.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

83

[330.1:004.7]:336.717.8

К67

Корнівська, Валерія Олегівна

   Трансформація інститутів фінансового посередництва в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 -економічна теорія та історія економічних наук / Валерія Олегівна Корнівська. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи на основі поєднання логіко-історичної методології та теоретичного принципу комплементарності показано процеси винекнення, інституціоналізації та трансформації інститутів фінансового посередництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

004.056.5:004.3

К70

Корченко, Анна Олександрівна

   Методи ідентифікації аномальних станів для систем виявлення вторгнень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Анна Олександрівна Корченко. – К. : НАУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми, яка пов'язана з розробкою методів ідентифікації аномальних станів для систем виявлення вторгнень (СВВ).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

330.341:338.432:338.436:339.922

К82

Кривецький, Ігор Ігорович

   Організаційно-економічні механізми розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ігор Ігорович Кривецький. – Львів : ПВНЗ "ЛУБП", 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання обгрунтування теоретико-методичних засад та розробки практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічних механізмів розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

658.14:336.14:69

К82

Криворучко, Ганна Валентинівна

   Інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування діяльності будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Валентинівна Криворучко. – К. : ІЕП, 2019. – 27 с.

     Автореферат дисертації присвячено науково-теоретичному обгрунтуванню та розробці методичних і практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

342.6

К82

Крикун, Віктор Борисович

   Адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Віктор Борисович Крикун. – Одеса : ОДУВС, 2019. – 32 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено системне комплексне дослідження проблем адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах, а саме : визначено поняття зміст адміністративно-правового регулювання економіки; здійснено історико-правовий огляд становлення та розвитку адміністративно-правового регулювання економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

33.025.12:33.053:339.13

К82

Крилов, Ярослав Олегович

   Регулювання ринку зерна в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ярослав Олегович Крилов. – К. : НУБПУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретичних, методичних та практичних аспектів регулювання ринку зерна для забезпечення реалізації стратегічних цілей державної аграрної політики України в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

658.014.1:005.584.1

К89

Кузнецова, Ганна Вікторівна

   Стратегічний контролінг в системі антикризового управління промисловими підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Вікторівна Кузнецова. – Х. : УІПА, 2019. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо впровадження стратегічного контролінгу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

001.891.3:005.21:629.73.002

К91

Кунаєв, Артем Юрійович

   Науково-методичне обгрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Артем Юрійович Кунаєв. – К. : НАУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні підходи до формування і використання системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

338.439.477

К91

Кундєєва, Галина Олексіївна

   Забезпечення продовольчої безпеки за еко-соціо-економічною моделлю суспільного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Галина Олексіївна Кундєєва. – К. : НУБРПУ, 2019. – 41 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню й удосконаленню теоретико-методологічних засад формування та забезпечення продовольчої безпеки країни, створенню інтеграційної моделі забезпечення продовольчої безпеки й обгрунтуванню пропозицій щодо її подальшьго застосування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

336:339.92

К95

Куцаб, Пйотр

   Фінансове забезпечення розвитку транскордонного співробітництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Пйотр Куцаб. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних та методичних основ фінансового забезпечення розвитку ТКС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

338.246:005.936]

Л33

Лебедко, Сергій Андрійович

   Механізм забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Андрійович Лебедко. – К. : ДУІтаТ, 2019. – 20 с.

     автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування та розвитку механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

004.89:681.516.75

Л58

Лимаренко, Вячеслав Володимирович

   Інформаційна система підтримки рішень для автоматизації створення технологічних процесів механообробки деталей високоточного обладнання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Вячеслав Володимирович Лимаренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню сучасного завдання - розробці інформаційної системи підтримки рішень для автоматизації створення технологічних процесів механообробки деталей високоточного обладнання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

338.48:330.341.1

Л81

Лохман, Наталя Володимирівна

   Розвиток інноваційного потенціалу туристичних підприємств : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталя Володимирівна Лохман. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації наведено комплексне вирішення наукової проблеми обгрунтовання теоретико-методологічних положень та розробки рекомендацій щодо розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

347.121.2

Л86

Лур'є, Дмитро Андрійович

   Цивільно-правове регулювання проведення клінічних досліджень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дмитро Андрійович Лур'є. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячено питанню цивільно-правового регулювання проведення клінічних досліджень (випробувань), в ході яких встановлюється характер впливу новітніх лікарських засобів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

342.951

М13

Мазурик, Наталія Ігорівна

   Доступність адміністративно-правових засобів захисту прав у публічно-правовій сфері [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Наталія Ігорівна Мазурик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 200 с.

     Дисертація є комплексним дослідженням доступності адміністративно-правових засобів захисту прав у публічно-правовій сфері, результатом дослідження є комплекс наукових узагальнень, висновків, низка нових наукових положень, важливих для сучасної теорії адміністративного права.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

342.951

М13

Мазурик, Наталія Ігорівна

   Доступність адміністративно-правових засобів захисту прав у публічно-правовій сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Ігорівна Мазурик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням доступності адміністративно-правових засобів захисту прав у публічно-правовій сфері, результатом дослідження є комплекс наукових узагальнень, висновків, низка нових наукових положень, важливих для сучасної теорії адміністративного права.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

99

658.8:[656.7:061.5(043.3

М18

Малахівська, Ганна Володимирівна

   Управління лояльністю клієнтів авіакомпаній на засадах соціально-відповідального маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Володимирівна Малахівська. – К. : НАУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних засад та вдосконаленню методичних підходів щодо управління лояльністю клієнтів авіакомпаній на засадаз соціально-відповідального маркетингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

334.758:631.372

М27

Марков, Роберт Рубенович

   Організаційно-економічний механізм забезпечення рослинництва технічними засобами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Роберт Рубенович Марков. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуального науково-практичного завдання щодо вдосконалення науково-методичних положень та розробки практичних рекомендацій з формування і реалізації організаційно-економічного механізму забезпечення рослинництва технічними засобами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

821(100)

М29

Мартен-Люган, А.

   Щастя в моїх руках [Текст] : роман / А. Мартен-Люган ; пер.з фр. Л. Кононовича. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 384 с.

     У довоєнному Вроцлаві орудує серійний убивця. Біля тіл своїх жертв він залишає листки з календаря, повідомляючи про дати убивств. Що обєднує жертв маніяка - аполітичного музиканта-п'яничку й безробітного слюсаря, прихильника нацистів, усіма шанованого сенатора, адвоката й безіменну повію?

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

102

342.951

М30

Марченко, Олеся Володимирівна

   Адміністративно-правове забезпечення рекламних послуг в Україні [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.07 / Олеся Володимирівна Марченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 454 с.

     Дисертація присвячено аналізу адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг в Україні. Проаналізовано становлення та розвиток реклами і рекламної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

342.951

М30

Марченко, Олеся Володимирівна

   Адміністративно-правове забезпечення рекламних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олеся Володимирівна Марченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений аналізу адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг в Україні. Проаналізовано становлення та розвиток реклами і рекламної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

104

336.02

М30

Маршалок, Т. Я.

   Фіскальні імперативи економічної рівноваги [Текст] : монографія / Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 382 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37231/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%ba.pdf.

     Наукова праця присвячена дослідженню фіскальних імперативів та їх впливу на формування стійкого економічного середовища, досягнення економічної рівноваги, а також обгрунтуванню необхідності формування новітньої моделі фіскальної політики економічного розвитку.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

105

331.5:330.59(477)

М36

Махсма, Марія Борисівна

   Зайнятість та рівень життя сільського населення України: методологія оцінювання та механізм забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Марія Борисівна Махсма. – К. : КНЕУ ім.В. Гетьмана, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико- методологічних засад та розробці науково-прикладних основ забезпечення зайнятості та підвищення рівня життя сільського населення в сучасних умовах реформування агросектору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

657.2:657.62

М70

Мичак, Наталія Олександрівна

   Обліково-аналітичне забезпечення операцій з необоротними активами, утримуваними для продажу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Олександрівна Мичак. – К. : КНЕУ ім.В. Гетьмана, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкриваються теоретичні, організаційно-методичні та практичні положення обліку та аналізу операцій з необоротними активами, утримуваними для продажу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

004.891.3:656.11

М73

Мнацаканян, Марія Сергіївна

   Моделювання інтелектуальних транспортних систем в умовах впливу гетерогенних факторів нестаціонарного середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Марія Сергіївна Мнацаканян. – К. : НТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розв'язанню актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності моделювання інтелектуальних транспортних систем в умовах впливу гетерогенних факторів нестаціонарного середовища на ділянках вулично-дорожної мережі промислових центрів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

338.2.01/.06:[330.33:69]

М74

Моголівець, Антон Анатолійович

   Механізм державного регулювання фінансової стійкості будівництва в умовах економічної циклічвності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Антон Анатолійович Моголівець. – К. : КНУБА, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено циклічність розвитку економіки і будівельнї галузі України, що виявляється у періодичних коливаннях показників ВВП України та ВВП будівництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

658.001.76(043.3/.5)

М99

М'ячин, Валентин Георгійович

   Теоретико-методологічні засади управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валентин Георгійович М'ячин. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленні та системному обгрунтуванні теоретико-методологічних положень щодо управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємств в умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

330.5:65:658.2

Н63

Ніколаєва, Тетяна Володимирівна

   Методологія і організація вартісно-орієнтованого управління нерухомим майном державної власності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Володимирівна Ніколаєва. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 37 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення сучасного менеджменту нерухомості, розроблено методологію для державної регламентації управління окремими об'єктами нерухомості та нерухомим майном підприємства і бюджетних установ, відомчими портфелями нерухомого майна, запропоновано організацію цілісної системи управління нерухомим майном державної власності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

004.04

Н73

Новицький, Олександр Вадимович

   Моделі та методи вдосконалення електронних бібліотек засобами семантичного вебу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Вадимович Новицький. – К. : ІК ім. В. М. Глушкова, 2019. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено зміст поняття ЕБ, проаналізовано різні погляди щодо визначення класичної ЕБ. Зроблено класифікацію ЕБ за архітектурними ознаками. Визначено діалекти ДЛ, необхідні для викладення результатів у подальшому. В результаті аналізу ПО виявлено класифікаційні ознаки для виділення базових сервісів СЕБ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

332.1:334.71

О-21

Оболенцева, Лариса Володимирівна

   Теоретико-методологічні засади управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. д-ра наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Лариса Володимирівна Оболенцева. – Х. : НДЦІПР, 2019. – 40 с.

     В авторефераті досліджено сутність управління конкурентоспроможністю промислового комплексу регіону, яке розуміється як безперервна діяльність, що спрямована на створення конкурентних переваг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

338.43:636.32/.338:439.5(477)

О-36

Оганесян, Валерік Самвелович

   Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку ринку продукції вівчарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валерік Самвелович Оганесян. – Кам'янець Подільський : ПДАТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і положень та практичних рекомендацій щодо функціонування організаційно-економічного механізму із забезпеченням ефективного розвитку ринку продукції вівчарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

621.396(043.3)

О-40

Одарченко, Роман Сергійович

   Методологія підвищення ефективності функціонування стільникових мереж зв'язку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Роман Сергійович Одарченко. – К. : НАУ, 2019. – 40 с.

     У роботі було розроблено методологію підвищення ефективності стільникових мереж зв'язку, яка полягає у використанні удосконалено методу планування мережі стільникового зв'язку для розгортання стільникових мереж нового покоління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

336.71.025.13:339.73[(043.3)

П12

Павлюк, Олена Олександрівна

   Розвиток системи банківського нагляду в країнах Центральної та Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Олександрівна Павлюк. – К. : КНЕУ ім.В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито соціально-економічну природу, закономірності банківського нагляду, здійснено аналіз основних етапів формування сучасної системи банківського нагляду .

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

005.722:656.62(043.3)

П18

Партола, Андрій Ігорович

   Організаційно-управлінські основи формування кластерної моделі розвитку підприємств водного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Ігорович Партола. – К. : ДУІТ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретичних, методологічних, та практичних аспектів розвитку підприємств водного транспорту на основі форимування кластерної моделі, як організаційної форми, яка в умовах глобалізації формує комплексний підхід до забезпечення конкурентоспроможності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

339.56.055:631/635

П20

Патика, Наталія Іванівна

   Конкурентоспроможність сільського господарства України в умовах міжнародної економічної інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Іванівна Патика. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 36 с.

     У досліджнні обгрунтовано теоретико-методологічні засади та практичні підходи щодо забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

004.056.53(043.3)

П30

Петренко, Тарас Анатолійович

   Методи та моделі експертних систем розпізнавання кібератак на основі кластеризації реалізацій ознак [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Тарас Анатолійович Петренко. – К. : НАУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи містить результати досліджень, які спрямовані на подальший розвиток методів та моделей для адаптивних систем розпізнання кібератак на основі кластеризації реалізацій ознак.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

330.34.014.1:636.034:637.1

П30

Петриченко, Олександр Анатолійович

   Розвиток молокопродуктового підкомплексу в агропромисловому виробництві України : теорія, методологія, організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Анатолійович Петриченко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 36 с.

     У роботі удосконалено методологічний базис розвитку. Встановлено сутність і структуру економічного розвитку, а також соціального, організаційного і технологічного розвитку. Окреслено закономірності системної організації об'єктів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

120

342.951

П34

Писанець, Віталій Анатолійович

   Адміністративно-правове зебезпечення доброчесності працівників правоохоронних органів України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Віталій Анатолійович Писанець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 201 с.

     Дисертація є однією з перших монографічних праць, в якій комплексно, з використання сучасних методів пізнання, урахування новітніх досягнень науки адміністративного права досліджено концепцію правового забезпечення доброчесності працівників правоохоронних органів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

342.951

П34

Писанець, Віталій Анатолійович

   Адміністративно-правове зебезпечення доброчесності працівників правоохоронних органів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Віталій Анатолійович Писанець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є однією з перших монографічних праць, в якій комплексно, з використання сучасних методів пізнання, урахування новітніх досягнень науки адміністративного права досліджено концепцію правового забезпечення доброчесності працівників правоохоронних органів України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

122

368.51:632.11](477)

П34

Писаренко, Надія Василівна

   Страхування сільськогосподарських культур:становлення та шляхи розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Надія Василівна Писаренко. – К. : КНЕУ ім.В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленнб теоретичних засад страхування сільськогосподарських культур, шляхом оптимізації тарифної політики і визначенню пріоритетних напрямів удосконалення страхування сільськогосподарських культур.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

339.92:005.572

П34

Пісна, Ольга Миколаївна

   Глобальні трансформації середовища бізнес-діяльності ТНК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Миколаївна Пісна. – К. : КНЕУ ім.В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню глобальних трансформацій середовища бізнес-діяльності транснаціональних корпорацій через произму їх рушійних сил і векторних мегатрендів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

004:004.056:004(043.3)

П37

Платоненко, Артем Васильович

   Технологія забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв'язку на основі вдосконалення парольних політик [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Артем Васильович Платоненко. – К. : ІТГІП, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуального наукового завдання, що полягає у розробленні технології забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв'язку на основі вдосконалення парольних політик.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

330.341.1:332.14:339.924

П54

Полякова, Юлія Володимирівна

   Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Юлія Володимирівна Полякова. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації узагальнено методологічні засади взаємообумовленості інноваційного розвитку і конкурентоспроможності та обгрунтуванню програмно-цільові заходи щодо підвищення конкурентоспроможності регіонів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

347.266

П71

Предчук, Тетяна Василівна

   Договір про встановлення сервітуту за цивільним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право, і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Тетяна Василівна Предчук. – К. : НАВС, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є самостійною завершеною науковою роботою, присвяченою дослідженню теоретичних і практичних проблем договору про встановлення сервітуту за цивільним законодавством України. Запропонована сучасна концепція цивільно-правового регулювання договору про встановлення сервітуту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

336.717.3:330.16](043.3)

П78

Продан, Мирослава Василівна

   Депозитні ресурси банків в умовах творення простору суспільної довіри [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мирослава Василівна Продан. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних та методичних засад формування депозитних ресурсів банків в умовах творення простору суспільної довіри, розробленню науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації управління депозитними ресурсами

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

336.13.331.522.4

Р15

Радіонов, Юрій Денисович

   Бюджетні видатки у системі регулювання соціально-економічного розвитку країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Денисович Радіонов. – К. : КНТЕУ, 2019. – 36 с.

     Розкрито економічну сутність ефективного використання бюджетних видатків, яка полягає в економному, продуктивному, результативному використанні бюджетних коштів і проявляється у повному виконанні мети бюджетних програм, державних закупівель, соціального забезпечення населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

347.73:336

Р15

Радченко, Олег Миколайович

   Формування та розвиток бюджетно-процесуальних правовідносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олег Миколайович Радченко. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню теоретичних основ розвитку бюджетно-процесуальних правовідносин, їх класифікації, поліпшенню понятійного апарату бюджетно-правової науки та системи бюджетно-процесуальних правовідносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

004.31

Р27

Рахма, Мохаммед Кадім Рахма

   Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів Галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі елітичних кривих [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Мохаммед Кадім Рахма Рахма. – Львів : НУ "ЛП", 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню науково-прикладного завдання створення операційних вузлів для полів Галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

364.016(477)

Р44

Реут, Анна Георгіївна

   Соціальна підтримка населення України : оцінювання та напрями реформування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демограція, економіка праці, соціальна економіка і політика / Анна Георгіївна Реут. – К. : ІДСД ім. М. В. Птухи, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню методологічних і методичних засад дослідження організації соціальної підтримки населення України, підходів до її оцінювання, розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення в частині підвищення ефективності та релевантності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

132

94(438)[304.2:314.1(477.83/.86)]

Р83

Руда, Оксана Василівна

   Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20-30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра істор. наук : спец. 07.00.01 - історія України; 07.00.02 - всесвітня історія / Оксана Василівна Руда. – Львів : ІУ ім. І Крип'якевича ІН, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації комплексно досліджено національну та освітню політику урядів міжвоєнної Польської держави, спроби її реалізації в Галичині та реакцію на неї населення. Простежено причини та наслідки впровадження політики національної та державної асиміляції меншин у національній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

339.9:334:004

Р88

Русак, Денис Миколайович

   Розвиток глобальних корпоративних мереж в умовах геоекономічних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Денис Миколайович Русак. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи визначає суть, структуру та головні компоненти глобальних корпоративних мереж, розроблено концепцію пріоритетної ролі таких мереж у структурі світового господарства і міжнародних економічних відносин у сукупності вартісних, виробничих, інноваційних, регулятивних та інших ланцюгів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

134

[339.9.012.421+338.5]

С14

Садюк, Андрій Валентинович

   Лібералізація ціноутворення у потенційно конкурентних секторах діяльності залізничних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Валентинович Садюк. – К. : ДУІтаТ, 2019. – 20 с.

     автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних положень і прикладних рекомендацій щодо лібералізації ціноутворення у потенційно конкурентних секторах діяльності залізничних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

135

658:621:005.932

С19

Сапотніцька, Наталія Ярославівна

   Логістична політика в реалізації сталого розвитку підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Ярославівна Сапотніцька. – Рівне : НУВГтаПК, 2019. – 24 с.

     У роботі розглянуто процес формування логістичної політики в стратегії сталого розвитку підприємства в умовах глобалізації економіки; досліджено альтернативні варіанти формування логістичної політики у стратегії сталого розвитку підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

347.73

С22

Сахно, Дмитро Сергійович

   Зловживання правом у податкових правовідносинах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Дмитро Сергійович Сахно. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено характеристиці феномену зловживання правом у податкових правовідносинах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

681.5(042.3)

С30

Семко, Олексій Вікторович

   Інформаційна технологія інтелектуального управління маршрутизацією в сенсорних мережах варіативної топології за умов обмежень і невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олексій Вікторович Семко. – К. : ІТГІП, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню актуальної наукової задачі оптимального управління маршрутизацією потоків даних в сенсорних мережах варіативної топології, які побудовані на основі сервіс-орієньованої архітектури і функціонують в умовах обмежень та визначенностей за рахунок функціонування розподіленої системи інтелектуального управління маршрутизацією.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

332.871.1+332.871.2+332.871.3

С32

Серов, Олексій Олегович

   Науково-методичне забезпечення реформування ринків послуг з управління житловим фондом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олексій Олегович Серов. – Одеса : ІПРЕЕД, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичному узагальненню та новому вирішенню актуального наукового завдання, яке полягає у розробці науково-методичного забезпечення реформування ринків послуг з управління житловим фондом в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

338.242+316.42

С34

Сидорчук, Ористлава Григорівна

   Державне регулювання системи соціальної безпеки в національній економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ористлава Григорівна Сидорчук. – К. : НАНУ ІЕП, 2019. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретико-методологічних засад державного регулювання соціальної безпеки в національній економіці. Відстежено еволюцію категорії "соціальна безпека" та виявлено її міждисциплінарні особливості в різних державних системах управління економікою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

140

347.9

С37

Симбірська, Єлизавета Володимирівна

   Належність і допустимість доказів у цивільному процесі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право, і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Єлизавета Володимирівна Симбірська. – К. : НАВС, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є завершеним, самостійним, комплексним дослідженням належності та допустимості доказів у цивільному процесі як критеріїв оцінки доказів, порядку вирішення судом питання про належність та допустимість доказів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

004.056:621.396

С59

Соколов, Володимир Юрійович

   Методи і засоби підвищення інформаційної та функціональної безпеки безпроводових мереж передавання даних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Володимир Юрійович Соколов. – К. : ІТГІП, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-практичної проблеми розвитку методів забезпечення інформаційної і функціональної безпеки безпроводової інфраструктури на основі апаратного розділення абонентів для підвищення рівня їх захищеності від загроз безпеці різноманітного характеру, що полягає у розроблених теоретичних основах, методах, моделях та засадах забезпечення надійної роботи безпроводових систем та мереж.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

336:352

С71

Спасів, Наталія Ярославівна

   Сучасна парадигма фінансів об'єднаних територіальних громад [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Наталія Ярославівна Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 587 с.

     У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні домінанти формування і функціонування фінансів ОТГ та розроблено науково-практичні рекомендації щодо вектору їхнього розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

143

336:352

С71

Спасів, Наталія Ярославівна

   Сучасна парадигма фінансів об'єднаних територіальних громад [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Ярославівна Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано теоретико-методологічні домінанти формування і функціонування фінансів ОТГ та розроблено науково-практичні рекомендації щодо вектору їхнього розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

144

336.5:[364:614]](477)

С79

Степанова, Олена Вікторівна

   Розвиток фіскального простору для охорони здоров'я в системі соціальних функцій держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Вікторівна Степанова. – К. : ДУ "ІЕПНАНУ", 2019. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні засади розвитку фіскального простору для охорони здоров'я в системі соціальних функцій держави і розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення стійкості державних фінансів в умовах впливу демографічного старіння населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

145

658.14/17:330.137.7(043.3)

С79

Стецько, Микола Васильович

   Ринок капіталів у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Микола Васильович Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 454 с.

     У дисертації досліджено теоретичні та прикладні засади функціонування ринку капіталів та обґрунтовано напрямки посилення його вагомості у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

146

658.14/17:330.137.7(043.3)

С79

Стецько, Микола Васильович

   Ринок капіталів у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Микола Васильович Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні та прикладні засади функціонування ринку капіталів та обґрунтовано напрямки посилення його вагомості у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

147

821(100)

С84

Стрелекі, Дж. П.

   Кафе на краю світу [Текст] = The Why Cafe : роман / Дж. П. Стрелекі ; пер.з англ. М. Пухлій. – Харків : Vivat, 2020. – 128 с. – (Художня література).

     "Кафе на краю світу" - справвжній видавничий феномен, бестселер поза часом, що надихнув мільйони людей у всьому світі на великі зміни. Чарівна, лнгка й наснажлива, ця книжка вплине на ваш світогляд і назавжди змінить життя.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

148

004.89

Т32

Темніков, Володимир Олександрович

   Моделі і методи контролю та управління функціональність авіадиспетчерів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Володимир Олександрович Темніков. – К. : НАУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячена розробці нових, моделей, методів та інформаційної технології інформаційної підтримки прийняття рішень (ІППР).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

332:338.43:631:338.24

Т41

Тимошенко, Микола Михайлович

   Економічний механізм реалізації стратегії сталого розвитку сільських технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Микола Михайлович Тимошенко. – К. : НУБПУ, 2019. – 42 с.

     У роботі розкрито науково-теоретичну сутність економічного механізму реалізації стратегії розвитку сільських територій в контексті парадигми сталого сільського розвитку, досліджено функції сільських територій, еволюції теоретичних поглядів на розвиток села.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

150

331.108:656.6]:334.76

Т48

Ткаченко, Констянтин Олександрович

   Формування організаційно-економічного механізму управління підготовкою кадрів підприємств водного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Констянтин Олександрович Ткаченко. – К. : ДУІТ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретичних засад та практичних підходів щодо формування організаційно-економічного механізму управління підготовкою кадрів підприємств водного транспорту.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

151

004:654.071-043.61]

Т48

Ткачук, Ростистислав Львович

   Теоретичні та практичні засади інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ростистислав Львович Ткачук. – Львів : УАД, 2019. – 45 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми - розробки інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій з використанням системного аналізу, когнітивної психології та теорії прийняття рішень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

152

342.951-351.745(477)

Т58

Топчій, Юрій Михайлович

   Адміністративно-правові аспекти діяльності комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юрій Михайлович Топчій. – Одеса : ОДУВС, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичним та практичним проблемам адміністративно-правового регулювання створення та діяльності комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

153

338.43(477)

У69

Урба, Світлана Іванівна

   Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Іванівна Урба. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теооретико-методичні засади й обґрунтовано практичні рекомендації щодо пріоритетів та інструментів розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

821(100)

Ф43

Феррацці, К.

   Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств [Текст] = Never Eat Alone, Expanded and Updated / К. Феррацці ; за участі Т. Реза ; від. за вип. О. М. Пікалова ; пер.з англ. І. Грипи. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 352 с. – (Художня література). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Ніколи не їжте наодинці.pdf.

     "Кафе на краю світу" - справвжній видавничий феномен, бестселер поза часом, що надихнув мільйони людей у всьому світі на великі зміни. Чарівна, лнгка й наснажлива, ця книжка вплине на ваш світогляд і назавжди змінить життя.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

155

347.73:336.14

Ф76

Фоменко, Юлія Олександрівна

   Правове регулювання бюджетного процесу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Юлія Олександрівна Фоменко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дослідження присвячено комплексному аналізу правового регулювання бюджетного процесу в Україні. Розкрито поняття, зміст та функції бюджетного процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

311.17:620.92(477)(043.3)

Х15

Хазан, Павло ВІікторович

   Статистичне оцінювання розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 - статистика / Павло ВІікторович Хазан. – К. : НАСОА, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні та методологічні засади статистичного оцінювання розвитку відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в Україні та розроблені науково-практичні рекомендації щодо його вдосконалення в частині інформаційного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

339.9:631.145(477)

Ц66

Ціолковська, Софія Ігорівна

   Зовнішньоекономічна діяльність підприємств агробізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Софія Ігорівна Ціолковська. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичну суть агробізнесу та систему взаємозв'язку підприємств, які його формують, особливо зовнішньоекономічний напрям їхньої діяльністі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

158

004.9:519.8

Ч-46

Череватенко, Антоніна Павлівна

   Інформаційна технологія територіальної сегментації ринку послуг на основі моделей і методів мультиплексного розбиття множин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Антоніна Павлівна Череватенко. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2019. – 23 с.

     У роботі побудовано нові математичні моделі задач територіальної сегментації ринку послуг у вигляді неперервних задач оптимального мультиплексного розбиття множин (ОМРМ), які є розширенням класу неперервних задач оптимального розбиття множин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

159

[004.93+007.51]:355.404.4(043.3)

Ч-65

Чирков, Артем Валерійович

   Методи та засоби автоматизованого пошуку потенційно небезпечних об'єктів для задач повітряної розвідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.05.01 - інформаційна безпека держави / Артем Валерійович Чирков. – К. : НАУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-технічної задачі розробки безпілотного авіаційного комплекса (БАК) для задач повітряної розвідки (ПР), який повинен забезпечувати високий рівень автоматизації процесу та оперативності отримання цільової інформації, у т. ч. в умовах радіоелектронної протидії (РЕП).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

160

339.727.2:336.74(477)

Ш24

Шаповал, Юлія Ігорівна

   Вплив міжнародних потоків капіталу на формування пропозиції грошей в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Ігорівна Шаповал. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення, науково-методичні підходи та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення формування пропозиції грошей в економіці України в умовах проведення лібералізації руху капіталу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

161

347.73

Ш24

Шаптала, Євген Юрійович

   Стимули у податково-правовому регулюванні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Євген Юрійович Шаптала. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню правових стимулів у податкових відносинах. Проаналізовано податкові правовідносини як сферу застосування стимулів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

162

336.132.11.35.073

Ш38

Шевченко, Володимир Володимирович

   Становлення вищого державного фінансування контролю на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Володимирович Шевченко. – К. : КНТЕУ, 2019. – 24 с.

     Визначено основні засади становлення вищого державного фінансового контролю, як системи, на основі його гармонізації із розвитком структурних підрозділів на регіональному рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

163

336.142.3

Ш51

Шестаков, Дмитро Юрійович

   Фінансові інструменти управління інноваційно-інвестиційними проектами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Юрійович Шестаков. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     Розкрито сутність фінансового інструментарію управління інноваційно-інвестиційними проектами в процесі фінансово-економічного регулювання що грунтується на інтеграції та адаптативності методів, інструментів та важелів, які застосовуються відповідними фінансовими інститутами, до динамічних умов соціально-економічного розвитку країни.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

164

368.914

Ш61

Шимко, Ярослав Романович

   Розвиток недержавних пенсійних фондів у пенсійній системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ярослав Романович Шимко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні засади й удосконалено науково-методичні підходи, спрямовані на розвиток недержавних пенсійних фондів у пенсійній системі Україні.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

165

339.9012.42:368.021.28(477)

Ш78

Шолойко, Антоніна Сергіївна

   Трансформація інфраструктури страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антоніна Сергіївна Шолойко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено та розвинуто теоретичні підходи до аналізу інфраструктури страхового ринку, розкрито сутність і функції інфраструктури страхового ринку, розроблено матричну класифікацію інфраструктури страхового ринку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

166

504.064.4:658.567.1

Ш96

Шуптар-Пориваєва, Наталія Йосипівна

   Організаційно-економічні засади формування системи поводження з електронними відходами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Наталія Йосипівна Шуптар-Пориваєва. – Одеса : ІПРЕЕД, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку науково-методичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо формування системи поводження з електронними відходами, зокрема, відпрацьованими джерелами живлення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

167

621.317.3:620.93

Щ61

Щербань, Анастасія Павлівна

   Комп'ютеризована система моніторингу електрозабезпечення безпілотного літального апарату [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Анастасія Павлівна Щербань. – К. : НАНУ ІЕД, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено питанням розробки комп'ютерної системи моніторингу електрозабезпечення БПЛА, тобто стану акумуляторної батареї, що живить його електродвигун. В роботі досліджено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на роботу літій-полімерних акумуляторних батарей (ЛПАБ).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

336.77:339.54

Ю94

Юхта, Олексій Ігорович

   Кредитний механізм підтримки експортерів - суб'єктів малого та середнього бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олексій Ігорович Юхта. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню суті, основних складових і методичних підходів використання кредитного механізму як ключового інструменту підтримки експортерів суб'єктів малого та середнього бізнесу (МСБ).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

169

347.77/.78.03(477)

Я49

Якубівський, Ігор Євгенович

   Проблеми набуття, здійснення та захисту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Євгенович Якубівський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано юридичну природу майнових прав інтелектуальної власності, їх сутнісні ознаки, об'єкти та зміст.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

338.43:332.055.2:330.341.1

Я75

Ярмоленко, Юлія Олександрівна

   Сталий розвиток аграрного виробництва в умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Олександрівна Ярмоленко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 36 с.

     У дослідженні обгрунтовано теоретико-методологічні положення, концептуальні, науково-методичні та практичні підходи до формування інструментів організаційно-економічного регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

336.14:378.014.543(043.3)

Я99

Ящук, Тетяна Анатоліївна

   Механізм фінансування закладів вищої освіти в умовах нестабільності ринку освітніх послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Анатоліївна Ящук. – К. : УЕтаП "Крок", 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню механізму фінансування закладів вищої освіти в умовах нестабільності ринку освітніх послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)