Нові надходження ЧЕРВЕНЬ 2020

Категорія: Нові надходження

1

336.02

В21

Ватагович, Михайло Іванович

   Фіскальний механізм підтримки вітчизняних виробників в умовах євроінтеграції [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Михайло Іванович Ватагович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 295 с.

     Дисертацію присвячено уточненню теоретико-методологічних засад та обгрунтуванню науково-практичних рекомендацій із формування фіскального механізму підтримки вітчизняних виробників в умовах інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

2

339.137

Г70

Городецький, Микола Ярославович

   Управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Микола Ярославович Городецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 207 с.

     У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає в обгрунтуванні теоретико-методичних засад і розробленні практичних рекомендацій щодо управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

3

339.926

З-42

Зварич, Ірина Ярославівна

   Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ірина Ярославівна Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 512 с.

     Дисертація присвячена обгрунтуванню теоретико-методологічних положень моделі глобальної інклюзивної циркулярної економіки, визначенню стратегічних пріоритетів і засобів її імплементації в економіці України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

4

338.24

К72

Костецький, Ярослав Іванович

   Новітня парадигма розвитку аграрного сектору України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ярослав Іванович Костецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 473 с.

     Дисертаційне дослідження присвячене обгрунтуванню теоретичних і методологічних засад та вироблення практичних рекомендацій щодо формування й забезпечення ефективного і конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

339.9

К86

Ксенжук, Олександр Степанович

   Інтеграція національних економік у глобальну індустрію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олександр Степанович Ксенжук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 233 с.

     Дисертація присвячена розробці теоретико-методичних підходів формування глобальної індустрії дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та розробленню практичних рекомендацій щодо інтеграції національних економік, в тому числі України, у цю індустрію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

6

330.341.1

У59

Уніят, Людмила Миколаївна

   Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в умовах конкурентного середовища [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Людмила Миколаївна Уніят. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 512 с.

     У дисертації аргументовані історичні аспекти інноваційного розвитку підприємництва - основи агропромислового бізнесу в підприємствах, розкриті поняття і економічна сутність дефініцій "підприємництво", "підприємець", "агропромисловий бізнес", "суб'єкт господарювання", "інноваційний розвиток", технологічні уклади інноваційного розвитку економіки підприємств агропромислового бізнесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)