Нові надходження ЛИПЕНЬ 2020

Категорія: Нові надходження

1

332.1

С76

   Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації [Текст] : монографія / ред. д. е. н., проф. І. З. Сторонянська. – Львів : Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього, 2019. – 504 с. – (Проблеми регіонального розвитку).

     Визначено детермінанти сучасної моделі ендогенного зростання регіонів, які узгоджуються з цілями концепції сталого розвитку, інклюзивного зростання та враховують сучасні закономірності регіонального розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

2

81

Л59

   Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах [Текст] : матеріали Міжнар. студ. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10 квіт. 2020 р.] / редкол. : Л. К. Крайняк, С. М. Рибачок, Л. Ф. Морозовська ; відп. за вип. Л. К. Крайняк. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 305 с.

     До збірника увійшли тези учасників Міжнародної науково-практичної студентської конференції "Лінгвокультурні коди в економічно-правовому та соціальному дискурсах", в яких подаються актуальні питання сучасності іноземними мовами, питання оптимізації використання ресурсів іншомовної комунікаціїдля формування та розвитку лінгвокультурних професійних компетенцій у таких сферах як економіка, фінанси, право, комп'ютерні та гуманітарні науки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

3

330.1

Л59

   Перспективи розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20 трав. 2020 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський, Н. П. Чорна, І. М. Белова, О. П. Гуменюк, О. П. Завитій, І. В. Стільник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 224 с.

     Збірник містить наукові доповіді Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі" (м. Тернопіль, 20 травня 2020 р.), з актуальних питань функціонування сучасної економічної науки. Обгрунтовано основні напрями, тенденції і перспективи розвитку науки, бізнесу, суспільства в сучасному глобальному середовищі.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

4

004.4(075.8)=111

І-73

   Internet of Things for Industry and Human Applications [Текст] = Інтернет речей для індустріальних і гуманітарних застосунків. Vol. 3 : Assessment and Implementation / R. M. Babakov, T. O. Biloborodova, A. O. Bojko [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 918 c.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

5

004.4(075.8)=111

І-73

   Internet of Things for Industry and Human Applications [Текст] = Інтернет речей для індустріальних і гуманітарниз застосунків. Vol. 1 : Fundamentals and Technologies / T. O. Biloborodova, A. V. Boyarchuk, E. V. Brezhniev [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 605 с.

     Tree volume book contains theoretical materials for lectures and training modules development in frameworks of project "Inernet of Things: Emering Curriculum for Idustry and Human Applications / ALIOT

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

6

004.4(075.8)=111

О-75

   Fundamentals of Internet of Things [Текст] = Основи Інтернету речей / A. V. Boyarchuk, O. A. Chemeris, O. O. Golembovska [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 95 с.

     The book contains materials for practicum of MSc course "Fundamentals of Internet of Things" developed in frameworks of project "Internet of Things"

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

7

004.4(075.8)=111

М74

   Mobile and hybrid Internet of Things based computing [Текст] = Мобільні і гибридні обчислення на основі Інтернету речей : practicum / V. O. Butenko, Odarushchenko, A. Y. Strjuk [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 125 с.

     Study material presented in this practical part of the master course is covering the basic topics iOS and Android application development and there use for IoT systems.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

8

004.4(075.8)=111

І-73

   Internet of Things for Smart Energy Grid [Текст] = Інтернет речей для розумної енергетичної мережі : trainings / Z. I. Dombrovskyi, A. O. Sachenko, I. M. Zhuravska [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 141 c.

     The structure of work on verification of residual knowelge in the discipline, the corresponding practical material, examples of tasks and criteria of evaluation are given.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

9

004.4(075.8)=111

І-73

   Internet of Things for Industry and Human Applications [Текст] = Інтернет речей для індустріальних і гуманітарниз застосунків. Vol. 2 : Modelling and Development / O. V. Drozd, O. O. Illiashenko, V. S. Kharchenko, M.O. Kondratenko Yu. P. Kolisnyk. – К. : Юстон, 2019. – 547 с.

     Tree volume book contains theoretical materials for lectures and training modules development in frameworks of project "Inernet of Things: Emering Curriculum for Idustry and Human Applications / ALIOT

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

10

004.4(075.8)=111

М74

   Simulation of Internet of Things based Systems [Текст] = Моделювання систем Інтернету речей : practicum / O. V. Drozd, D. A. Maevsky, O. J. Maevskaya [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 130 c.

     The structure of work on verification of residual knowelge in the discipline, the corresponding practical material, examples of tasks and criteria of evaluation are given.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

11

929

Г12

Hawrylyshyn, Bohdan

   Identity in a Globalized World. The story of my life [Текст] / Bohdan Hawrylyshyn. – Львів : Old Lion Publishing House, 2016. – 296с.

     Dr. Bohdan Hawrylyshyn is a well-known scientist, advisor and international relatyions. Politicians and economists from different countries consider his options.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

12

004.4(075.8)=111

І-73

   Internet of Things for Healthcare systems [Текст] = Інтернет речей для медичних систем : training / V. S. Kharchenko, I. S. Skarga-Bandurova, T. O. Biloborodova [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 93 с.

   The structure of work on verification of residual knowelge in the discipline, the corresponding training material, examples of tasks and criteria of evaluation are given.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

13

004.4(075.8)=111

І-73

   Internet of Things for Industrial Systems [Текст] = Інтернет речей для промислових систем : trainings / Yu. P. Kondratenko, G. V. Kondratenko, O. V. Kozlov [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 143 c.

     The structure of work on verification of residual knowelge in the discipline, the corresponding training material, examples of tasks and criteria of evaluation are given.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

14

004.4(075.8)=111

Р64

   Development and Implementation of Internet of Things based Systems [Текст] = Розробка та впровадження систем Інтернету речей : practicum / Yu. P. Kondratenko, I. S. Skarga-Bandurova, G. V. Kondratenko [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 115 c.

     The structure of work on verification of residual knowelge in the discipline, the corresponding practical material, examples of tasks and criteria of evaluation are given.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

15

004.4(075.8)=111

І-73

   Internet of Things for Ecology, Safety and Security Monitoring Systems [Текст] = Інтернет речей для систем моніторингу екології та безпеки : trainings / S. V. Morshchavka, R. K. Kudermetov, I. S. Skarga-Bandurova [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 119 c.

     The structure of work on verification of residual knowelge in the course, the corresponding training material, examples of tasks and criteria of evaluation are given. In the learning process, the theoretical and practical aspects of IoT application for ecology monitoring systems are presented.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

16

004.4(075.8)=111

А87

   Architectures and Embedded Platform Based Development of Internet /Web of Things Systems [Текст] = Архітектури та розроблення систем Інтернету /Вебу речей на основі вбудованих платформ : laboratory works / A. P. Plakhtyeyev, E. V. Babeshko, V. A. Tkachenko, Yu. Zdorovets. – К. : Юстон, 2019. – 148 с.

     Книга містить матеріали практичної частини магістерського курсу "Основи Інтернету речей". Лабораторні роботи включають завдання для вивчення платформ і розроблення систем індустріального Інтернету і Вебу речей з використанням Arduino, PLCNext та інших засобів.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

17

004.4(075.8)=111

І-73

   Internet of Things for intelligent transport systems [Текст] = Інтернет речей для інтелектуальних транспортних систем : trainings / A. O. Sachenko, V. V. Kochan, P. Ye. Bykovyy [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 135 с.

     The structure of work on verification of residual knowelge in the discipline, the corresponding practicum material, examples of tasks and criteria of evaluation are given.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

18

004.4(075.8)=111

П78

   Software defined networks and Internet of Things [Текст] = Програмно-конфігуровані мережі та Інтернет речей : practicum / V. V. Shkarupylo, P. K. Kudermetov, I. S. Skarga-Bandurova [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 128 с.

     Practicum is devoted to development, implementation and testing of SDN-based IoT-solutions. Moreover, technigues and tools of DevOps application in context IoT and Big Data are described.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

19

004.4(075.8)=111

Н34

   Data Scince for Internet of Things and Internet of Everything [Текст] = Наука про дані для Інтернету Речей та Інтернету Всього : practicum / I. S. Skarga-Bandurova, A. V. Gorbenko, T. O. Biloborodova [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 169 с.

     In the learning process, the theoretical aspekt of development and implementation of IoT-based systems are presented.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

20

004.4(075.8)=111

С43

Sklyar, V. V.

   Dependability and Security of Internet of Things [Текст] = Гарантоздатність та безпека систем Інтернету речей : practicum / V. V. Sklyar, V. V. Yatskiv, N. G. Yatskiv. – К. : Юстон, 2019. – 98 c.

     The structure of work on verification of residual knowelge in the discipline, the corresponding practical material, examples of tasks and criteria of evaluation are given.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

21

004.4(075.8)=111

Т38

   Internet of Things Technologies for Cyber Physical Systems [Текст] = Технології інтернету речей для кіберфізичних систем : practicum / H. I. Vorobets, V. S. Kharchenko, R. K. Kudermetov [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 172 c.

     The material of the practical part of the study course MC4 "IoT Technologies for Cyber Physical Systems"

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

22

821(477)

Б12

Бабкіна, Катерина

   Щасливі голі люди [Текст] / Катерина Бабкіна. – Чернівці : Книги-XXI, 2016. – 80 c.

     "Щасливі голі люди"- тематично об'єднаний цикл оповідань Катерини Бабкіної про щастя або, якщо точніше, про те, що стається з нами перед ним.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

23

336.221(477)

П83

   Протидія агресивному податковому плануванню : світовий досвід та виклики для України [Текст] : монографія / С. С. Брехов, В. І. Коротун, О. Є. Сушкова [та ін.]. – К. : Алерта, 2017. – 344 с.

     У монографії досліджено теоретичні основи протидії агресивному податковому плануванню як особливому виду мінімізації податків, а також встановлено особливості ідентифікації схем агресивного податкового планування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

24

519.86

Б94

Буяк, Л. М.

   Математичні моделі загальної економічної динаміки з урахуванням соціальнекономічної кластеризації [Текст] : монографія / Л. М. Буяк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 392 с.

     Монографія присвячена проблемам моделювання економічної динаміки з урахуванням економічної структурисуспільства та особливостей еволюції соціально-економічних систем.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

25

658.14/.17(075.8)

Ф59

   Фінансова безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / З. С. Варналій, З. Б. Живко, Р. Р. Білик [та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 300 с.

     Досліджено теоретичні та прикладні засади фінансової безпеки підприємства. Розкрито фінансові шахрайства в системі фінансової безпеки підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

26

368

В60

Внукова, Н. М.

   Пруденційний нагляд у сфері страхування [Текст] : монографія / Н. М. Внукова, О. В. Корват, Н. С. Опешко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 260 с.

     Розкрито теоретико-методичні засади здійснення пруденційного нагляду у сфері страхування. Запропоновано рекомендації для вирішення завдань побудови системи забезпечення пруденційного нагляду на основі оцінювання ризиків у сфері страхування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

27

332.2

Г14

Гайдуцький, Павло

   Правда про ринок землі [Текст] / Павло Гайдуцький. – К. : ДКС Центр, 2020. – 58 с.

     Висвітлено міжнародний досвід політики ринку землі, розкрито правду про мораторій, ризики та міфи ринку землі, внесено пропозиції з концептуальних засад запровадження соціально-спрямованого, цивілізованого ринку землі в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

343.1

К88

Кубрак, Р. М.

   Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк [Текст] : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень. – Дніпро : Біла К. О., 2018. – 272 с.

     У монографії комплексно досліджено кримінально-виконавчу характеристику засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк, встановлено особливості виконання покарання та визначено особливості організації соціально-виховної роботи щодо цієї категорії.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

81’37(477.84+477.86)

Л83

Лужецька, Ольга Богданівна

   Мікротопонімія Південно-Західного Опілля [Текст] : монографія / Ольга Богданівна Лужецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 369 с.

       У монографії здійснено комплексне дослідження мікротопонімікону Південно-Західного Опілля: проведено лексико-семантичний, структурно-словотвірний та етимологічний аналізи крізь призму синхронії та діахронії (кін. XVIII- поч. XIX ст.). У науковий обіг уперше введено понад 8600 пропіальних одиниць, зібраних автором у польових умовах та почерпнутих з історичних і краєзнавчих джерел.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

30

519.86

М21

Малярець, Л. М.

   Економіко-математичні моделі в діагностиці ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Малярець, Л. О. Норік, А. В. Жуков. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 231 с.

     Викладено теоретичні основи та практичні рекомендації щодо використання економіко-математичних моделей у процесі діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

31

336.71(075.8)

О-75

   Основи сучасного банківництва [Текст] : навч. посіб. / Алойзи З. Новак, Б. Косінський, Р. Карковська, Т. Вінклер-Древс ; пер.з пол. – Львів : Растр-7, 2017. – 236 с.

     У книзі висвітлюються основи функціонування сучасної банківської системи в цілому та польської зокрема. З'ясовується роль центрального банку й органів фінансового нагляду у ринковій економічній системі. Представлені основні банківські операції з врахуванням аспектів технічного прогресу : комп'ютеризації банків, розвитку телекомунікаційних систем та інтернет-банкінгу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

32

339.138

С50

Смарт, Роланд

   Agile-маркетинг. Перетворення досвіду клієнтів на вашу конкурентну перевагу [Текст] / Роланд Смарт. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 208 с.

     Ця книжка допоможе вам вирішити деякі з цих проблем у процесі модернізації маркетингової практики й платформ , які їх підтримують.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

33

316.42(477)

С79

Степико, М. Т.

   Українська ідентичність у глобалізованому світі [Текст] : монографія / М. Т. Степико. – Х. : Майдан, 2020. – 258 с.

     Монографія є науковим дослідженням впливу глобалізаційних процесів на існування та розвиток держав-націй, особистісну і колективну ідентичність.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

34

159.9

С80

Стівен, Р. Кові

   12 важелів успіху [Текст] / Р. Кові Стівен ; пер.з англ. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. – 208 с.

     Головна людська велич, на думку автора, - це успіх, який відображає справжність особи. Натомість зовнішні ознаки успіху - суспільне становище, популярність, імідж - це суть другорядної величі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

35

336.1(477)

Т47

Тищенко, В. Ф.

   Фінансовий потенціал публічно-приватного партнерства : світовий досвід та перспективи реалізації в Україні [Текст] : монографія / В. Ф. Тищенко, В. М. Остапенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 224 с.

     Розкрито теоретико-методичні засади фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

36

159.9

Т52

Толле, Екгарт

   Сила моменту Тепер [Текст] = The power of Now : посібник із духовного просвітлення / Екгарт Толле ; пер.з англ. – Львів : Terra Incognita, 2018. – 224 с.

     Ця книга про те, що всі ми божевільні. Божевільні, які ходять і розмовляють самі із собою. Просто більшості з нас це поки що вдається робити непомітно для інших - як, зрештою. і для себе самих.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

330.1(075.8)

Ф51

Філатов, В. М.

   Основи економіки [Текст] : навч. посібн. / В. М. Філатов, Г. В. Островерхова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 112 с.

     Наведено основний матеріал лекцій, подано приклади розв'язання типових задач за темами дисципліни, а також запропоновано задачі для самостійного розв'язання.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

38

159.9

Ф83

Франкл, Віктор

   Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. [Текст] = Man's search for meaning: The classic tribute to hope from holocaust / Віктор Франкл. – 3-тє вид. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 160 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

39

159.9

Ш92

Штокалюк, Дмитро

   Боги та богині в кожному (ій) з нас [Текст] / Дмитро Штокалюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 92 с.

     В психології виділяють низку типів особистості. В цій книзі розкрито та подано психологічний опис архетипів поведінки грецьких богів - жіночих та чоловічих - та їх особливостей.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)