Нові надходження ВЕРЕСЕНЬ 2020

Категорія: Нові надходження

1

М50

   Менеджмент міжнародних корпорацій [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Ю. В. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 63 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33685/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82.pdf.

2

М50

   Менеджмент та маркетинг в галузі [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Р. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 78 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32223/1/04%20%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

3

О-17

   Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. І. В. Мельничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 83 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38445/1/%d0%9e%d0%90%d0%97_%d0%95%d0%91%d0%a1%d0%93.pdf.

4

001.89(075.8)

М54

   Методика виконання дисертаційної роботи (PhD Thesis Prospectus) [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. І. Я. Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 84 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38438/1/napbsannja%20dusertazii.pdf.

5

М58

   Міжнародна статистика [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. М. М. Шестерняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 138 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38439/1/miznar.statustuka.pdf.

6

М65

   Місцевий економічний розвиток та міжмуніципальне співробітництво [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. П. Дудкіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 32 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/373c7e7c-1f18-434f-ac79-dad7ac88c8f5/%d0%9c%d0%95%d0%a0%20%d1%96%20%d0%9c%d0%a1.pdf.

7

339.138(075.8)

М74

   Моделювання та прогнозування маркетингу [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. Є. Хрупович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 56 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31713/1/%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%9d_%d0%9c%d0%9e%d0%94.pdf.

8

М27

   Маркетингова політика розподілу [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. Є. Хрупович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 55 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/31712/1/%d0%9f%d0%9c%d0%a0%20%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

9

М27

   Маркетингові інновації [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Л. Я. Турчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 103 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/32228.

10

311.311(075.8)

М58

   Міжнародна статистика [Текст] : метод. рек. / уклад. М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк, С. Р. Романів [та ін.]; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 51 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

368(075.8)

С83

   Страхування [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. І. Вацлавський, І. М. Федорович; відп. за вип. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 64 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

12

339.92(075.8)

У67

   Управління міжнародними проектами [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. Б. Кухтин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

13

657(075.8)

   Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : курс лекцій / уклад. С. В. Сисюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 49 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38441/1/OZED.pdf.

14

О-17

   Облік і оподаткування діяльності міжнародних компаній [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. Г. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 65 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/6f173d5c-54a4-4bd6-b90e-426c7f6a572a/OODMK.pdf.

15

О-17

   Облікова система країн Європейського Союзу [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Н. Г. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38443/1/ES.pdf.

16

332.1(075.8)

   Регіональне управління [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. П. Дудкіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 45 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33573/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%a0%d0%a3.pdf.

17

С69

   Соціальна робота у сфері зайнятості [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад В. В. Шафранський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 74 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38449/1/soz.robota.pdf.

18

С83

   Стратегічне і економічне управління підприємством [Електронний ресурс] : опорн. конс. лекцій / уклад. Л. А. Ляхович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 87 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35427/1/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%a1%d0%95%d0%a3%d0%9f.pdf.

19

С83

   Стратегія і тактика банківського маркетингу [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Б. Л. Луців, Г. М. Забчук, О. О. Іващук. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 53 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38450/1/Marketung.strategija.pdf.

     В опорному конспекті лекцій подано зміст основних тем дисципліни «Стратегія і тактика банківського маркетингу». Зокрема, висвітлено питання щодо основних концепцій, складових частин та функцій банківського маркетингу. Значна увага приділена етапам розроблення та реалізації стратегії та тактики банківського маркетингу. Окремі теми охоплюють питання щодо напрямів формування продуктової, цінової та комунікаційної політик комерційного банку, а також організації збуту банківських послуг.

20

66.06я73

Т33

   Теорія міжнародних відносин [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / уклад. Н. В. Гнасевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 163 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32234/1/%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

21

Т33

   Теорія політичних систем [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Н. В. Гнасевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 147 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32235/1/%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82.pdf.

22

Т38

   Технології соціально-психологічної роботи [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. В. В. Шафранський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 133 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38451/1/sozrob.pdf.

23

Т50

   Товарна політика [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. В. Т. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 61 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37738/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

24

У67

   Управління розподілом [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. Є. Хрупович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 55 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37737/1/%d0%a3%d0%a0%20%d0%9e%d0%9a%d0%9b.pdf.

25

65.9(4Укр)-823.2я73

У67

   Управління якістю [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. Т. М. Попович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 124 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38452/1/upravlinnja.jakistju.pdf.

26

336.76(075.8)

Ф59

   Фінансова економіка [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. М. Чирак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 176 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35447/1/%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82_%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86i%d0%b9.pdf.

27

336.76(075.8)

Ф59

   Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. О. О. Луцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 173 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38453/1/fin.runok.pdf.

     Методичні рекомендації до вивчення курсу включають повний комплекс методичного забезпечення для вивчення дисципліни "Фінансовий ринок", програму курсу, плани семінарських занять, перелік рекомендованої літератури.

28

332.1

О-93

   Оцінка перспектив розбудови мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області [Текст] : наук.-аналіт. доп. / наук. ред. Х. М. Притула. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього, 2020. – 132 с. – (Транскордонне співробітництво).

     На сьогодні у нормативних документах різного рівня та видів задекларовано необхідність відкриття 18 нових пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

332.1

С87

   Структурна трансформація економіки міст Західного регіону України : передумови, чинники та особливості [Текст] : наук.доп. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього, 2020. – 163 с.

     У науковій доповіді визначено сучасні виклики, тренди, бар'єри та особливості трансформації структури економіки міст в умовах постіндустріалізації; концептуальні засади трансформації соціально-економічного середовища міст в контексті розвитку цифрової економіки.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

30

331(075.8)

Е40

   Economics of the labor market [Текст] : guidelines for practical classes, the working control tasks and indeviduol work / compiled N. M. Bakulina, O. P. Dyakiv. – Ternopil : TNEU, 2020. – 62 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

31

65.012.41я73

А93

   Аутсорсинг [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Ю. А. Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 109 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24197/1/2%20%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82.pdf.

32

657.6(075.8)

Б23

   Банківський аудит [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / уклад. Н. Б. Литвин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 72 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24198/1/Konspect_lectures.pdf.

33

330.101(075.8)

А64

   Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. М. Чирак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 91 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33620/1/%d0%9e%d0%9f%d0%9e%d0%a0%d0%9d%d0%98%d0%99_%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a1%d0%9f%d0%95%d0%9a%d0%a2_%d0%9b%d0%95%d0%9a%d0%a6I%d0%99.pdf.

     Основною метою викладання курсу «Аналіз та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних» є розширення уявлення щодо теоретичних основ сучасних прикладних методів аналізу та прогнозування макро- та мікрофінансових змінних, формування аналітичних та дослідницьких навичок економетричного дослідження динаміки активів на фінансових ринках, володіння інструментарієм фінансового аналізу оцінки інвестиційних рішень, формування системи навичок для виявлення структурних причиннонаслідкових зв’язків фінансових показників, які дозволять студентам самостійно орієнтуватися в складних проблемах функціонування фінансового ринку.

34

2

Б90

   Будівничий віри. Життєвий шлях архієпископа і митрополита УГКЦ Василя Семенюка [Текст] : нарис-фотоальбом / ред.-упоряд. Н. Шподарунок. – Тернопіль : [ б. в.], 2019. – 332 с. – До 70-ліття від дня народження, 45-річчя священства і 15-й річниці єпископського служіння високопреосвященного владики Василія Семенюка у Христовому винограднику УГКЦ.

     У ювілейній книзі "Будівничий віри", яка видана у формі змістовного нарису-фотоальбому, йдеться про жертовний життєвий та духовний шлях архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Української Греко-Католицької Церкви Василія Семенюка.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

35

005.95/.96(075.8)=111

У67

   Personnel management [Текст] : work program, methodical advice / contributors : N. M. Bakulina, O. P. Dyakiv. – Ternopil : TNEU, 2020. – 24 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

36

34=111

Д70

   Studia sieci uniwersytetow pogranicza [Текст]. T. 3 / pod redakcja J. Matwiejuka. – Bialystok : Uniwersytetu w Bialymstoku, 2019. – 242 p.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

37

А93

   Аудит [Електронний ресурс] : курс лекцій / уклад. О. П. Завитій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/24195/1/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97%20%d0%90%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82.pdf.

38

339.92(075.8)

Є24

   Євроінтеграція та міжнародне публічне управління [Текст] : навч.- метод. комплекс / уклад. А. П. Гайдуцький, Н. В. Комар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 177 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

39

В85

   Вступ в спеціальність [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Р. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 106 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32220/1/04%20%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

40

528(075.8)

Д36

Державний земельний кадастр [Електронний ресурс] : консп. лекцій / уклад. Р. В. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 277 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32221/1/04%20%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82.pdf.

41

311.3:[339.5:332.1](477.84)(083.

З-78

   Зовнішня торгівля Тернопільської області товарами та послугами у 2019 році [Текст] : стат. зб. / за ред. Р. Д. Козар ; відп. за вип. Н. В. Куніц, Г. Ф. Романик. – Тернопіль : ГУСТО, 2020. – 129 с.

     У статистичному збірнику "Зовнішня торгівля Тернопільської області товарами та послугами у 2019 році " вміщено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами і послугами області у 2019 р. у порівнянні з 2018 р. Динаміка основних показників наведена за 2010 -2019 рр. Матеріали представлені у табличному вигляді та графічному зображенні. У кожному розділі вміщено аналітичні матеріали.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

42

33(075.8)

Е40

   Економіка програмного забезпечення [Текст] : метод. вказівки / уклад. Л. І. Гончар, Є. О. Марценюк; відп. за вип. А. В. Пукас. – Тернопіль : Політек, 2020. – 44 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

43

519.2(075.8)

М34

   Математична статистика [Текст] : метод. вказівки / уклад. В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]; відп. за вип. О. М. Мартинюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 116 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

44

005.32(075.8)

О-64

   Організаційна поведінка [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. В. Батрин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

45

330.1(075.8)

А64

   Аналіз макрополітики [Текст] : метод. рек. / уклад. В. В. Козюк, О. Є. Шиманська; відп. за вип. В. В. Козюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 28 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

46

338.24(075.8)

О-17

   Обліково-інформаційне забезпечення формування економічної безпеки [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. І. Білоус, О. Г. Ронська, А. І. Фаріон-Мельник; відп. за вип. Н. Б. Москалюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 26 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

47

336.76(075.8)

Б64

   Біржова справа [Текст] : метод. рек. / уклад. Н. І. Болквадзе. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 13 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

48

330.43(075.8)

Е40

   Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. А. Пласконь [та ін.]; відп. за вип. О. М. Мартинюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 72 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

49

336.76(075.8)

Б64

   Біржова справа [Текст] : консп. лекцій / уклад. Н. І. Болквадзе. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 58 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

50

519.2(075.8)

Т33

   Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]; відп. за вип. О. М. Мартинюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 64 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

51

22.17я73

П69

   Практикум з теорії імовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, В. О. Єрьоменко [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 352 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32236/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc_%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f%20%d0%b9%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9_2018.pdf.

     Посібник містить в конспективній формі теоретичний матеріал з основних розділів теорії імовірностей та математичної статистики, який супроводжується великою кількістю задач (в тому числі економічного змісту), наведених із розв’язками та для самостійної роботи. При цьому основний акцент робиться на алгоритмізацію розв’язування задач, а також на створення читачем цілісної уяви про зв’язки між темами і розділами та їх подальше використання. Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ, для економістів та осіб, котрі займаються самоосвітою.

52

004.93:658.5:63.74(043)

Б33

Башинська, Ольга Олександрівна

   Інформаційна технологія оцінки якості безпілотних авіаційних комплексів за даними технічної діагностики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ольга Олександрівна Башинська. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 18 с.

     У дисертацйійній роботі вирішено актуальне наукове завдання по розробці інформаційної технології оцінки якості безпілотних авіаційних комплексів(БПАК) в процесі проведення визначальних відомчих випробувань (ВВВ).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

332.14

Т41

   Територіальні громади в умовах децентралізації : ризики та механізми розвитку [Текст] : монографія / Л. Я. Беновська, М. М. Біль, Г. В. Возняк [та ін.] ; за ред. В. С. Кравціва, І. З. Сторонянської. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2020. – 532 с. – (Проблеми регіонального розвитку).

     Визначено особливості проходження адміністративно-фінансової децентралізації в Україні в частині аналізу цілей реформи щодо різних рівнів публічного управління та стану законодавчого забезпечення децентралізації в Україні.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

54

004.02[004.9:614.8.084]

Б37

Бєгун, Василь Васильович

   Методологічні основи інформаційної технології управління безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Василь Васильович Бєгун. – К. : НАНУ ІПММІС, 2020. – 40 с.

     У авторефераті метою дисертаційної роботи є розробка методології управління техногенною безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу та сучасних інформаційних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

005.332.4:378.4

Б59

Бідюк, Алла Миколаївна

   Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Алла Миколаївна Бідюк. – К. : КНТЕУ, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи метою дослідження є розробка теоретико-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування конкурентної стратегії ЗВО за критеріями зміцнення його конкурентної позиції на ринку освітніх послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

347.2/.3:341.645

Б68

Блажівська, Наталія Євгенівна

   Теоретико-методологічні та прикладні засади застосування практики ЄСПЛ при захисті майнових прав [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.03 / Наталія Євгенівна Блажівська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 498 с.

     За результатами дисертаційного дослідження визначено теоретико-методологічні та прикладні засади застосування практики ЄСПЛ в умовах трансформації правової системи держави й імплементації правових позицій ЄСПЛ у національне законодавство.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

347.2/.3:341.645

Б68

Блажівська, Наталія Євгенівна

   Теоретико-методологічні та прикладні засади застосування практики ЄСПЛ при захисті майнових прав [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Наталія Євгенівна Блажівська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження визначено теоретико-методологічні та прикладні засади застосування практики ЄСПЛ в умовах трансформації правової системи держави й імплементації правових позицій ЄСПЛ у національне законодавство.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

58

338.431:631.115

Б73

Богданович, Ольга Анатолівна

   Формування та вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Анатолівна Богданович. – Житомир : ЖНАУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методичні положення і розроблено практичні рекомендації щодо формування та вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

340.12

Б86

Бочуляк, Назар Ігорович

   Адвокатське самоврядування в контексті сучасних світоглядних орієнтирів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.12 - філософія права / Назар Ігорович Бочуляк. – Хмельницький : ХНУП ім. Леоніда Юзькова, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження вперше здійснено комплексне теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення наукового завдання у сфері адвокатського самоврядування в контексті сучасних світоглядних орієнтирів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

159.9

Б87

Бретт, Р.

   Бог дає таланти всім. 50 уроків, щоб знайти себе та справу всього життя [Текст] = God is always hiring. 50 lessons for finding fulfilling work / Р. Бретт ; відп. за вип. О. М. Пікалова ; пер.з англ. В. Кучменко. – 3-тє вид. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 288 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

61

Б90

Булавинець, В. М.

   Фінанси у схемах і таблицях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Булавинець, В. П. Горин, І. П. Сидор. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 181 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22118/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%b2_%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86%d1%8f%d1%85_%d1%81%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%85_%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0.pdf.

     У навчальному посібнику у формі таблиць та схем розкрито теми, зміст яких формує у студентів знання теоретичних засад фінансових відносин, фінансової політики та фінансового механізму. Ряд тем посібника присвячені висвітленню особливостей функціонування бюджетної та податкової систем, таких складових

фінансової системи як страховий, фінансовий ринок, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінанси та фінанси домогосподарств. Значна увага приділена розкриттю основних аспектів фінансового менеджменту.

Посібник містить також питання для обговорення і самоконтролю знань, а також комплекс тестів до кожної теми.

62

В68

Волошин, Р.

   Менеджмент [Електронний ресурс] : оорн. консп. лекцій / Р. Волошин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 116 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/32222/1/04%20%d0%9e%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9.pdf.

63

338.486.2:659.1(043.3)

Г14

Гайворонська, Інна Віталіївна

   Теоретико-методичні засади брендинг-маркетингового управління підприємствами туристичної дестинації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Віталіївна Гайворонська. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розроблено теоретичні та методичні засади брендинг-маркетингового управління підприємствами туристичної дестинації. Запропоновано визначення дефініцій "туристичні дестиції", "брендинг дистинації" та "брендинг-технології".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

342.922+35.08

Г15

Галай, Вікторія Олександрівна

   Сучасна концепція принципів публічної служби в адміністративному праві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Вікторія Олександрівна Галай. – Ірпінь : ДФСУ УДФСУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню сучасних науково-обгрунтованих положень адміністративно-правового регулювання принципів публічної служби як стрижневої категорії публічного управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

342.9:349.6:502.51(477)

Г24

Гбур, Люся Володимирівна

   Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері використання та охорони водних ресурсів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Люся Володимирівна Гбур. – К. : НУБІПУ, 2020. – 17 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розкрито поняття і особливості адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони водних ресурсів, визначено недоліки правового регулювання адміністративної відповідальності за їх вчинення, розкрито об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу адміністративних правопорушень у сфері використання та охорони водних ресурсів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

342.951(477)

Г25

Гвоздій, Валентин Анатолійович

   Адміністративно-правовий статус органів адвокатського самоврядування [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Валентин Анатолійович Гвоздій. – К. : МАУП, 2020. – 288 с.

     Дисертаційна робота є однією з перших спроб визначити особливості адміністративно-правового статусу органів адвокатського самоврядування і сформулювати пропозиції та рекомендації щодо його вдосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

342.98(477)

Г25

Гвоздій, Валентин Анатолійович

   Адміністративно-правовий статус органів адвокатського самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Валентин Анатолійович Гвоздій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної робота є однією з перших спроб визначити особливості адміністративно-правового статусу органів адвокатського самоврядування і сформулювати пропозиції та рекомендації щодо його вдосконалення.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

68

330.34

Г28

Геєць, В. М.

   Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку [Текст] = The phenomenon of instability as a challenge to economic development / В. М. Геєць. – К. : Академперіодика, 2020. – 455 с.

     Монографія є результатом застосування феноменологічного підходу до пошуку відповідей на виклики, породжені глобальною нестабільністю, загостренням суперечностей глобалізації та національного розвитку, політичною та економічною турбулентністю.

                               2 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 2)

69

336.24(075.8)

Г41

Герчаківський, С. Д.

   Митна справа [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 316 с.

     Навчальний посібник "Митна справа" орієнтований на засвоєння студентами теоретичних основ реалізації митної справи, визначення її засад і принципів, основних складових митної справи, і прикладних аспектів використання здобутих теоретичних знань.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

70

336.226(075.8)

Г41

Герчаківський, С. Д.

   Фіскальне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Герчаківський, В. В. Сідляр. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 280 с. – До 20-ти річчя створення кафедри податків і фіскальної політики.

     Навчальний посібник "Фіскальне регулювання зовнішньоекономічної діяльності" орієнтований на засвоєння студентами концептуальних основ реалізації фіскальної політики держави в міжнародній економічній сфері.

                              1 прим. (Абонемент. – 1)

71

330.34:23(043.3)

Г61

Головченко, Оксана Юріївна

   Забезпечення стійкого зростання національної економіки в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Юріївна Головченко. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення важливої науково-прикладноїх проблеми, що полягає у розробці концептуальних, теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо забезпечення стійкого зростання національної економіки в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік: збірник задач і тестів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 193 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38454/1/zadachy%20testy.pdf.

     В навчальному посібнику наведено багато прикладів із детальним роз’ясненням здійснюваних розрахунків, та відображенням об’єктів обліку в системі рахунків і звітності в цілому. До кожної теми наведено загальну схему документообороту, щоб студенти мали комплексне уявлення про рух документації, яка стосується того чи іншого об’єкта чи процесу.

73

304

Д13

Давимука, С. А.

   Культурний імператив соціально-економічного розвитку : цивілізаційний аспект [Текст] = Cultural imperative of socio-economic development : civilization aspect : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього, 2019. – 526 с.

     Розкрито сутність сучасного соціокультурного процесу з позицій цивілізаційного підходу та визначено й обґрунтовано роль культурного імперативу.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

74

347.232

З-15

Задорожний, Олександр Вікторович

   Цивільно-правове регулювання відносин приватизації державного майна [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Олександр Вікторович Задорожний. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2020. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено стан правового регулювання відносин приватизації державного майна в Україні, визначена правова природа зазначених відносин, вироблені чіткі критерії розмежування приватизації державного майна та інших способів відчуження державної властивості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

331.2:330.59

К17

Калінічук, Надія Степанівна

   Формування оплати праці на підприємстві в контексті підвищення життєвого рівня [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Надія Степанівна Калінічук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та подано практичні рекомендації щодо формування оплати праці на підприємстів контексті підвищення життєвого рівня.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

76

331.2:330.59

К17

Калінічук, Надія Степанівна

   Формування оплати праці на підприємстві в контексті підвищення життєвого рівня [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Надія Степанівна Калінічук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 234 с.

     У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та подано практичні рекомендації щодо формування оплати праці на підприємстів контексті підвищення життєвого рівня.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

342.951

К26

Карпенко, Карина Костянтинівна

   Адміністративно-правове регулювання у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Карина Костянтинівна Карпенко. – Одеса : ОДУВС, 2020. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням адміністративно-правового регулювання обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

338.43:631.14

К26

Карпишин, Юрій Анатолійович

   Державне регулювання діяльності агрохолдингів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Анатолійович Карпишин. – Житомир : ЖНАУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні і методичні положення та розроблено науково-практичні рекомендації щодо державного регулювання діяльності агрохолдингів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

368

К47

Клапків, Ю. М.

   Ринок страхових послуг : концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвиткул [Текст] = Insurance services market : conceptual principles, technical innovations and development prospects : монографія / Ю. М. Клапків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 568 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38485/1/Klapkiv.pdf.

     Монографія присвячена дослідженню проблематики інституціонального становлення інфраструктурних складових ринку страхових послуг. Розглянуто організаційно-методологічні та правові засади формування ринку страхових послуг, інституційні складові та взаємозв'язок між ними, а також фінансовий механізм функціонування інституцій.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

80

519.86(075.8)

К56

Ковальчук, О. Я.

   Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах [Текст] : підручник / О. Я. Ковальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 412 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38515/1/Kovalchuk.pdf.

     У підручнику розглянуто питання застосування математичних методів та моделей у практиці дослідження міжнародних ситуацій і процесів для встановлення взаємозв'язків між суб'єктами міжнародних відносин, виявлення неочевидних ресурсів та можливостей взаємодії на міжнародній арені, прогнозування майбутніх станів та перевірки гіпотез про ймовірні сценарії розвитку ситуації й можливі сценарії дій.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

81

338.24

К61

Колодійчук, І. А.

   Формування територіально збалансованих систем управління відходами : регіональний вимір [Текст] : монографія / І. А. Колодійчук. – Львів : ІРД ім. М. І . Долішнього, 2020. – 524 с.

     Представлено результати дослідження теоретичних положень щодо сутності відходів, їхньої класифікації та позиціонування у регіональних соціально-економічних системах.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

82

631.1:658.589:628.1.034.3

К61

Колтунович, Олександр Сергійович

   Державне регулювання модернізації водогосподарського комплексу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Сергійович Колтунович. – К. : НААНУ ІАЕ, 2020. – 38 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню важливої наукової проблеми - формуванню теоретичних та прикладних засад державного регулювання модернізації водогосподарського комплексу України.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

658.5:338.33

К82

Кривоконь, Марина Олександрівна

   Реінжиніринг виробництва в антикризовому управлінні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Олександрівна Кривоконь. – Х. : ХПІ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі розглянуто теоретико-методологічні положення антикризового управління вітчизняними підприємствами машинобудування, що грунтуються на використанні радикальних інструментів перепроектування виробничих процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

3336.764(075.8)

К82

Крикавський, Віктор Євгенович

   Формування державної інвестиційної політики у сфері будівництва логістичної інфраструктури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віктор Євгенович Крикавський. – Рівне : НУВГП, 2020. – 25 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено генезис логістичних потоків, логістичної інфраструктури та державної інвестиційної політики в сфері будівництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

004.5

Л19

Лактіонов, Олександр Ігорович

   Інформаційна технологія оцінювання якості підготовки операторів верстатів з числовим програмним керуванням [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Ігорович Лактіонов. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений питанням розробки інформаційної технології оцінювання якості підготовки операторів верстатів з числовим програмним керуванням.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

004.056.5

Л63

Лисенко, Сергій Миколайович

   Методологічні основи та інформаційна технологія забезпечення резильєнтності комп'ютерних систем в умовах кіберзагрози [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Миколайович Лисенко. – Львів : УАД, 2020. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної наукової задачі розроблення та практичного впровадження методологічних основ та інформаційної технології забезпечення резильєнтності комп'ютерних систем на основі принципів проактивного виявлення атак та адаптивної реконфігурації систем в умовах кіберзагрози.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

657(075.8)

О-17

   Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 295 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/80721ba8-7387-4258-887a-930f1bcbf36e/OPZ.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються питання обліку та правового забезпечення господарських процесів підприємства. Досліджено особливості обліку процесу створення, реорганізації, ліквідації та банкрутства підприємства. Здійснено аналіз чинних законодавчих норм регулювання обліку на макро- та мікрорівнях з виявленням позитивнихта негативних тенденцій.

88

338.012:338.2

Л99

Ляшко, Марина Володимирівна

   Модернізація організаційно-економічних інструментів державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марина Володимирівна Ляшко. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 21 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений обґрунтуванню теоретичних, методичних та практичних положень модернізації організаційно-економічних інструментів державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

159.9

М15

Маккеон, Г.

   Эссенциализм. Путь к простоте [Текст] = Essentialism. The disciplined pursuit of less / Г. Маккеон ; пер.с англ. И. Айзятуловой. – 5-e изд. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 256 с.

     Эта книга для всех, кто погряз в повседневных заботах и кому не хватает времени на самое важное.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

90

657.42:657.63:658.27(477.81)

М33

Матвійчук, Людмила Олександрівна

   Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Рівненської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Людмила Олександрівна Матвійчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної присвячений дослідженню теоретичних та практичних підходів до обліку й аудиту основних засобів аграрних підприємств, що дозволило розробити методичні та організаційні засади і практичні рекомендації з удосконалення управлінського обліку та внутрішнього аудиту основних засобів в аграрному секторі економіки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

91

342.95:342.726-053.2(477)

М48

Мельник, Сергій Миколайович

   Адміністративно-правові засади організації і функціонування суб'єктів військового управління у системі забезпечення національної безпеки та оборони України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Миколайович Мельник. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – 35 с.

     У авторефераті дисертація є однією з перших у вітчизняній юридичній доктрині комплексних наукових праць, у якій викладено результати дослідження проблематики реалізації існуючих адміністративно-правових засад організації функціонування суб'єктів військового управління у сфері забезпечення національної безпеки та оборони України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

347.61/.64

М50

Менджул, Марія Василівна

   Теоретичні проблеми дії принципів сімейного права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Марія Василівна Менджул. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – 36 с.

     У авторефераті дисертації здійснено теоретичне узагальнення та вирішення наукової проблеми, що полягає у розробці концептуальної моделі принципів сімейного права, з'яcуванні їх сутнісних ознак та встановленні особливостей дії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку сімейних відносин та необхідності гармонізації сімейного права України з правом ЄС.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

929

М61

Мимрук, О. В.

   Олег Сенцов [Текст] / О. В. Мимрук ; відп. за вип. Р. Є. Панченко. – Х. : Фоліо, 2018. – 397 с.

     Напевно, зараз немає людини, яка не чула б ім'я Олега Сенцова - аж надто гучним був суд над ним і неймовірним вирок: двадцять років ув'язнення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

94

004.9:378.147:658.51(043.3)

М80

Морозова, Ольга Ігорівна

   Методологічні основи інформаційної технології здобуття професійних знань в дуальній системі підготовки фахівців [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ольга Ігорівна Морозова. – Х. : НАУ ім. М. Є. Жуковського, 2020. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі сформульовано й вирішено актуальну наукову проблему зменшення суперечності між сподіваннями роботодавців щодо рівня компетентностей випускників закладів освіти й наявних методів і технологій здобуття професійних знань, що не задовольняють потреб ринку у висококваліфікованих виконавцях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

657(075.8)

Н19

Назарова, І. Я.

   Організація автоматизованого робочого місця бухгалтера [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Назарова, В. В. Муравський, О. А. Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 295 с.

     Навчальний посібник присвячений питанням обробки облікової інформації з використанням інформаційних систем і технологій та основам організації автоматизованого робочого місця бухгалтера.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

96

004.052

П30

Петрова, Ольга Анатоліївна

   Інформаційна технологія оцінювання надійності систем позиціонування та навігації всередині приміщення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ольга Анатоліївна Петрова. – Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений підвищенню надійності систем позиціонування та навігації всередині приміщення, за рахунок використання бездротових систем передачі даних та методів верифікації вбудованих систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

342.9:347.63(477)

П43

Погребняк, Олена Геннадіївна

   Адміністративні процедури державної реєстрації шлюбів та встановлення батьківства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олена Геннадіївна Погребняк. – Одеса : ОДУВС, 2020. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню теоретичних, нормативних і прикладних аспектів реалізації адміністративних процедур державної реєстрації шлюбів та встановлення батьківства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

004.8:044.89

П53

Польгуль, Тетяна Дмитрівна

   Інформаційна технологія виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків з використанням інтелектуального аналізу даних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тетяна Дмитрівна Польгуль. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 27 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню інформаційної технології виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків з використанням інтелектуального аналізу даних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

347.73:336.1.12](477)

П57

Попадинець, Ігор Ігорович

   Організаційно-правові форми фінансового контролю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ігор Ігорович Попадинець. – Хмельницький : ХУУП ім. Леоніда Юзькова, 2020. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню теоретичних і практичних проблем організаційно-правових форм фінансового контролю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

004.8:00.415

П75

Приймак, Наталія Василівна

   Інформаційна технологія пошуку асоціативних правил щодо тривалості розробки програмного забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Василівна Приймак. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений підвищенню точності визначення тривалості виконання завдання розробником, а також скороченню тривалості пошуку асоціативних правил щодо тривалості розробки програмного забезпечення, які для цього використовуються.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

658:330.341.1

П84

Проценко, Анастасія Володимирівна

   Управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Володимирівна Проценко. – Х. : УІПА, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методичних положень і розробленню практичних рекомендацій щодо управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

342.97:334.722.1

П89

Пустовіт, Олександр Юрійович

   Адміністративно-правовий статус органів державного управління в галузі якості та безпечності сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Юрійович Пустовіт. – К. : НУБІПУ, 2020. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі представлено міжнародний досвід з кола питань, що стосуються якості та безпеки сільськогосподарської продукції. Зважаючи на підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС актуальним є вивчення досвіду регулювання сфери на прикладі окремих країн-учасниць ЄС (Німеччина, Бельгія, Польща, Велика Британія, Естонія). Розкрито систему органів управління галуззю безпеки продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

332.122:364(043.3)

Р32

Ревко, Альона Миколаївна

   Соціогуманітарний простір та його вплив на розвиток регіональних господарських систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Альона Миколаївна Ревко. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 38 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні й методологічні положення, наукові та практичні рекомендації щодо впливу модернізації соціогуманітарного простору регіону на розвиток регіональних господарських систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

314.15(477)

Р51

Риндзак, О. Т.

   Міграційна політика в Україні : виклики та інтеграційні перспективи [Текст] : монографія / О. Т. Риндзак. – Львів : Каменяр, 2019. – 424 с.

     У монографії розкрито теоретико-методологічні основи дослідження та інституційно-функціональну структуру міграційної політики України. Проаналізовано міграційну ситуацію в їїзовнішньому і внутрішньому вимірах, а також розглянуто індикатори реагування соціуму на заходи міграційної політики в соціологічній оцінці.

                              1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

105

347.412:347.42:347.435

С17

Сампара, Надія Миронівна

   Субсидіарні зобов'язання за цивільним законодавством України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Надія Миронівна Сампара. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 218 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню питань субсидіарних зобов'язань за цивільним законодавством України. Досліджено генезу законодавства в сфері правового регулювання субсидіарних зобов'язань.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

347.412:347.42:347.435

С17

Сампара, Надія Миронівна

   Субсидіарні зобов'язання за цивільним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Надія Миронівна Сампара. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню питань субсидіарних зобов'язань за цивільним законодавством України. Досліджено генезу законодавства в сфері правового регулювання субсидіарних зобов'язань.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

107

331.546(043.3)

С67

Сотнікова, Ірина Миколаївна

   Теоретичне та методичне забезпечення системи управління персоналом для підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Миколаївна Сотнікова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеца, 2020. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено поглибленню теоретичних положень, розробці методичних та практичних рекомендацій щодо забезпечення системи управління персоналом для підвищення конкурентоспроможності підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

658,27-047.44]:622.32.012

С79

Степанюк, Ольга Сергіївна

   Оцінювання ефективності використання оборотних активів нафтогазовидобувних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Сергіївна Степанюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-прикладного завдання поглиблення та розвитку теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності використання оборотних активів нафтогазовидобувних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

342.922

Т35

Терещук, Володиимир Володимирович

   Правовий статус суб'єктів публічного адміністрування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Володиимир Володимирович Терещук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячене визначення сутності змісту правового статусу суб'єктів публічного адміністрування в Україні. У дослідженні надано теоретико-правову характеристику правовому статусу суб'єктів публічного адміністрування.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

110

004.056(043)

Т38

Тецький, Артем Григорович

   Методи інформаційної технології забезпечення кібербезпеки систем керування вмістом при створенні Web-застосунків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Артем Григорович Тецький. – Х. : НАУ ім. М. Є. Жуковського, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню методів інформаційної технології забезпечення кібербезпеки систем керування вмістом з урахуванням частих сценаріїв атак.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

657.92:339.17

Т46

Тичук, Тетяна Олександрівна

   Оцінка об'єктів бухгалтерського обліку (на прикладі підприємств торгівлі) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Олександрівна Тичук. – К. : КНТЕУ, 2020. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі присвячено розвитку теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційних та методичних засад оцінки та аудиту нових об'єктів бухгалтерського обліку з метою формування інформаційного базису в системі управління підприємств торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

330.341.1

У59

Уніят, Л. М.

   Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі [Текст] : монографія / Л. М. Уніят. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 586 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38486/1/Uniat.pdf.

     У монографії розглянуто організаційно-економічні засади інноваційного розвитку агропромислового бізнесу в підприємствах конкурентного середовища; виявлено низький рівень використання інноваційних процесів у сільськогосподарських підприємствах; встановлено, що основою використання інновацій та інноваційних ресурсозберігаючих технологій є вкладення капіталу.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

113

334-025.27+658.589](043.3)

Ф24

Фарат, Олександра Володимирівна

   Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Володимирівна Фарат. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. – 39 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи запропоновано нове вирішення наукової проблеми - удосконалення існуючих та розроблення нових теоретико-методичних та методологічних положень стосовно забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів у системі національної економіки.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

331.103.15:658.13

Ф77

Фонарьова, Тетяна Анатоліївна

   Формування ринкового потенціалу металургійних підприємств на основі оцінки використання їх людського капіталу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Анатоліївна Фонарьова. – Х. : НТУ ХПІ, 2020. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційна робота присвячена удосконаленню і подальшому розвитку теоретичних положень, методичних підходів та науково-практичних рекомендацій з формування ринкового потенціалу металургійних підприємств на основі оцінки використання їх людського капіталу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

32

Ф94

Фукуяма, Ф.

   Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії [Текст] = Political order and political decay. From the industrial Revolution to the Globalization of Democracy / Ф. Фукуяма ; пер.з англ. Т. Цимбал, Р. Курнута. – К. : Наш формат, 2019. – 608 с.

     Вивчення розвитку людських суспільств не зводиться до каталогізації видатних постатей, подій, конфліктів та політичних рішень. Щоб зрозуміти основні процеси та поворотні моменти, варто дослідити, як виникли, змінювалися і занепадали політичні інститути.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

116

008(100)

Х20

Харарі, Ю. Н.

   Homo Deus. За лаштунками майбутнього [Текст] = Homo Deus. A Brief History of Tomorrow / Ю. Н. Харарі ; пер.з англ. О. Дем'янчука. – К. : BookChef, 2018. – 512 с.

     Ювал Ной Харарі, професор університету в Єрусалимі, у книжці "Homo Deus" піднімає філософські питання, аналізує досвід, який людство здобуло за час свого розвитку, заглиблюється в наші емоції і свідомість.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

117

008(100)

Х20

Харарі, Ю. Н.

   21 урок для 21 століття [Текст] = 21 Lessons for the 21st Century / Ю. Н. Харарі ; пер.з англ. О. Дем'янчука. – К. : BookChef, 2018. – 416 с.

     Минуле людства у книзі Sapiens "Людина розумна". Далеке майбутнє у книзі Homo Deus "Людина божественна". Саме настав час замислитися над питаннями сьогодення.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

118

008(100)

Х20

Харарі, Ю. Н.

   Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього [Текст] = Sapiens. A brief history of humankind / Ю. Н. Харарі ; пер.з англ. О. Дем'янчука. – 2-ге вид., випр. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 544 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

119

004.451.83:004.378:005.42:005.22

Ц98

Цюцюра, Микола Ігорович

   Інформаційні технології гармонізації зрівноваженого освітнього простору [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Микола Ігорович Цюцюра. – К. : КНУБІА, 2020. – 45 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі метою досліджень є впровадження запропонованої конвенгентно-дивергентної методології гармонізації зрівноваженого освітнього простору та її основні дослідження та розробка моделей, методів, та інформаційних технологій управління стратегічним розвитком закладів вищої освіти з розрахування показників привабливості, прибутковості, цінностей, компетентностей та індикаторів успіху за умов урахування впливів турбулентного зовнішнього середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

120

338.012:65.011.12:351.711(043.3)

Ч-90

Чумак, Оксана Володимирівна

   Теоретико-методологічне забезпечення економічної діяльності державних підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Володимирівна Чумак. – К. : МАУП, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науковому обгрунтуванню теоретичних і методологічних постулатів управління економічною діяльністю державних підприємств та розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективностіекономічної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

339.923

Ш19

Шамборовський, Григорій Олегович

   Закономірності досягнення добробуту населення в умовах трансформації міжнародних інтеграційних об'єднань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Григорій Олегович Шамборовський. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі проаналізовано та узагальнено теоретико-методологічні підходи до дослідження економічних вимірювань добробуту населення і міжнародної економічної інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

332.812.14:[330.362](477)(043.3)

Ш24

Шапошнікова, Інна Олександрівна

   Макроекономічне регулювання рівноваги ринку первинного житла [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Олександрівна Шапошнікова. – К. : КНУБІА, 2020. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений проблемі забезпечення рівноваги первиного ринку житла в процесі його розвитку. Проаналізовано поточний стан розвитку первинного ринку житла, досліджено проблему його неврівноваженості та запропоновано механізми її макроекономічного врегулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

33.012.23:005.21:664:001.89

Ш49

Шеремет, Олег Олексійович

   Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості : теорія і методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олег Олексійович Шеремет. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений розробці та обґрунтуванню теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій щодо забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості в умовах посилених інтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

631.1

Ш65

Шиян, Н. І.

   Удосконалення складників економічного механізму ефективного розвитку скотарства [Текст] : монографія / Н. І. Шиян. – Х. : Друкарня Мадрид, 2020. – 352 с.

     У монографії досліджено теоретичні і практичні аспекти економічного механізму ефективного розвитку скотарства, акцентовано увагу на інституційних засадах його формування; ррозглянуто методологічні засади ефективного розвитку галузі.

                               1 прим. (Абонемент наукової л-ри. – 1)

125

159.9

Ш92

Штокалюк, Д. З.

   Графологія про "зелену владу" та "народних обранців" [Текст] / Д. З. Штокалюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 152 с.

   У 2019 році відбулася чергова зміна влади в Україні. До керма держави прийшли "зелені дилетанти", які здійснили деструктивний економічний та політичний вплив на Україну.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

126

378

Щ61

Щербан, Т. Д.

   Дистанційна освіта в умовах екстремальної ситуації : (на прикладі самоізоляції : березень - травень 2020 року) [Текст] / Т. Д. Щербан, В. В. Гоблик. – Мукачево : РВВ МДУ, 2020. – 158 с.

     Використовуючи результати соціологічного дослідження студентів, аспірантів та викладачів університету, автори аналізують переваги й недоліки дистанційної освіти в екстремальній ситуації, зокрема, в умовах вимушеної самоізоляції через епідемію коронавірусу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

657.4

Я81

Ясишена, В. В.

   Проблемні аспекти методології та організації обліку нематеріальних активів [Текст] : монографія / В. В. Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 330 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/38514/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_%d0%af%d1%81%d0%b8%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b0.pdf.

     У монографії висвітлюються питання методології та організації обліку нематеріальних активів підприємств. Розкрито концептуальні підходи до класифікації, оцінки, облікової політики нематеріальних активів. Досліджено методологію обліку і звітності нематеріальних активів через призму методів бухгалтерського обліку.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)