Марценюк Євгенія Олексіївна

Опубліковано: 23 вересня 2011

marcenyuk-yevgenya-oleksyivna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марценюк, Євгенія Олексіївна Методи параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем, що гарантують задану точність [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марценюк Євгенія Олексіївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 154 c.
 2. Марценюк, Євгенія Олексіївна Методи параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем, що гарантують задану точність [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марценюк Євгенія Олексіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2011. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Моделювання динамічних систем за умов інтервальної ідентифікації параметрів стану в каналі вимірювань [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, О. Л. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2009. – № 5. – С. 249-254.
 2. Дивак, Т. М. Практичні аспекти застосування методу та алгоритму параметричної ідентифікації дискретних динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс]/ Т. М. Дивак, Ю. Р. Піговський, М. П. Дивак, Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 39-49.
 3. Марценюк, Є. О. Ідентифікація дискретних динамічних моделей процесів з інтервальною невизначеністю у біогазових установках переробки органічного сміття [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк, М. П. Дивак, Ю. Р. Піговський, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2010. – № 11. – С. 181-187.
 4. Марценюк, Є. О. Особливості розв’язку задач параметричної ідентифікації динамічних систем в умовах інтервальної невизначеності [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – № 1. – С. 30-38.
 5. Dyvak, M. Modeling of Fermentation Processes under Limited by Amplitude Errors of a Technological Process [Еlectronic resource] / M. Dyvak, Ye. Маrtsenyuk, Y. Pigovsky.
 6. Дивак, М. Дослідження властивостей множини параметрів інтервальної дискретної моделі динамічної системи / М. Дивак, Є. Марценюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету : наук. журнал. – 2006. – № 3. – С. 163-168.
 7. Дивак, М. П. Оптимальна процедура настроювання параметрів методу ідентифікації інтервальної дискретної моделі динамічної системи / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, І. Ф. Матола // Відбір і обробка інформації : міжвід. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 27 (103). – С. 17-24.
 8. Дивак, М. П. Моделювання лінійних динамічних систем із заданою структурою каналу вимірювання методами аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Є. О. Марценюк, І. Ф. Войтюк // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону : зб. праць. – Київ : МННЦ ІТЦ, 2008. – С. 79-91.
 9. Дивак, М. П. Інтервальні дискретні динамічні моделі виробництва біогазу з побутових органічних відходів / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Є. О. Марценюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2010. – Спецвип. – С. 179-184.
 10. Марценюк, Є. О. Особливості побудови критеріїв оптимальності параметрів в задачах ідентифікації математичних моделей в умовах стохастичної та інтервальної невизначеності / Є. О. Марценюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 2. – С. 108-111.
 11. Шевчук, Б. М. Реализация информационно эффективной и скрытой передачи информации в беспроводных локально-региональных сетях / Б. М. Шевчук, Є. О. Марценюк, Ю. Р. Піговський // Journal of Qafgaz UniversityAn International jornal Riyaziyyat va informatika. Matematik ve bilgisayar. Математика и информатика. – 2011. – № 31. – С. 23-31.
 12. Шевчук, Б. М. Технологія дистанційного моніторингу функціональних станів спортсменів, операторів та пацієнтів на основі портативних терміналів і абонентських систем сенсорних та локально-регіональних радіомереж [Електронний ресурс] / Б. М. Шевчук, В. К. Задірака, Є. О. Марценюк, С. В. Фраєр // Український журнал телемедицини та медичної техніки НДУ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. – 2012. – Т. 10, № 1. – С. 69-73.
 13. Гераїмчук, М. Д. Математичне та техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційно-ефективних об’єктних систем комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / М. Д. Гераїмчук, Б. М. Шевчук, Є. О. Марценюк // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Сер. Приладобудування. – 2012. – Вип. 43. – С. 117-125.
 14. Марценюк, Є. О. Порівняльний аналіз методів параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – № 1. – С. 245-254.
 15. Марценюк, Є. О. Інтервальна модель для визначення швидкості руху конвеєрної лінії виробництва гіпсокортону [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем : зб. праць. – Київ : МННЦ ІТЦ, 2015. – Вип. 7. – С. 165-172.