Дракохруст Тетяна Вікторівна

 1450443364 1443642456 dragohrust-tetyana-vktorvnaКафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидорчук, Тетяна Вікторівна Теоретичні питання методології державного управління в Україні [Текст] : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сидорчук Тетяна Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2013. - 181 с.
 2. Сидорчук, Тетяна Вікторівна Теоретичні питання методології державного управління в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сидорчук Тетяна Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2013. - 16 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Дракохруст, Т. В. Модернізація інституційної бази регіональної структурної політики / Т. В. Дракохруст // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 23-26.
 2. Сидорчук, Т. В. Методологія науки про державне управління в контексті розвитку сучасної науки / Т. В. Сидорчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 130-132.
 3. Сидорчук, Тетяна Стратегічні аспекти антикризового управління / Тетяна Сидорчук // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 164-167.
 4. Сидорчук, Т. В. Удосконалення механізмів антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств / Т. В. Сидорчук // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 47-53.
 5. Сидорчук, Т. В. До окремих питань теорії науки державного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Сидорчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 4. – С. 194-198.
 6. Сидорчук, Т. В. До питань методу та методології державного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Сидорчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 6. – С. 190-195.
 7. Дракохруст, Т. В. Деякі аспекти інституційного розвитку державного управління в сучасній Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст// Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №11. – с.121-124.
 8. Дракохруст, Т. В. Передумови запровадження безвізового режиму в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст, М. В. Бобрик.
 9. Дракохруст, Т. В. Іноземець як суб’єкт підприємницької діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Тетяна Вікторівна Дракохруст, Катерина Андріївна Мудрик.
 10. Дракохруст, Т. В. Проблеми інституту громадянства у міжнародному праві [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №4. – с.428-431.
 11. Сидорчук, Т. Концептуальні підходи щодо становлення структури методології державного управління [Електронний ресурс] / Тетяна Сидорчук // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – №3.
 12. Дракохруст, Т. В. Кластерний підхід як інструмент розвитку національної економіки на муніципальному рівні / Т. В. Дракохруст // Секторальні асиметрії розвитку національної економіки : механізми подолання в умовах нових викликів та факторних обмежень : зб. матеріалів доп. Всеукр. наук. internet- конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 29 трав. 2015 р.] / редкол. : Т. Л. Желюк, А. Зелінська, Г. Л. Монастирський [та ін.] ; відп. за вип. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Тайп, 2015. – С. 107-110.
 13. Дракохруст, Т. В. Актуальні питання правового статусу внутрішньо переміщених осіб на території України [Електронний ресурс] / Т. В. Дракохруст // Актуальні проблеми правознавства : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 41-44.
 14. Дракохруст, Т. Окремі проблеми правового захисту тимчасово переселених осіб  [Електронний ресурс] / Т. Дракохруст // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 46-49.
 15. Дракохруст, Т. В. Реалізація методології державного управління в умовах реформування публічної адміністрації в Україні / Т. В. Дракохруст // Державне управління: удосконалення та розвиток : електрон. наук. фах. видання. – 2014. – № 6.
 16. Drakokhrust, T. Legal basis of public administration in Ukraine [Електронний ресурс] / Т. Drakokhrust // French Journal of Science and Education. – Paris, 2014. – № 2. – С. 797-803.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дракохруст, Т. В. Правове забезпечення державної міграційної політики України [Текст] : монографія / Т. В. Дракохруст. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 416 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дракохруст, Т. В. Міграційне право України [Текст] : навч.-метод. матеріали / Т. В. Дракохруст. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 23 с.
 2. Толуб'як, В. С. Право в публічному управлінні [Текст] : навч.-метод. комплекс / В. С. Толуб'як, Т. В. Дракохруст. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 213 с.