Дудар Тарас Григорович

dudar

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: доктор економічних наук, академік Академії наук Вищої освіти України,

Заслужений діяч науки і техніки

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Дудар, Т. Г. Экономические проблемы повышения качества сельскохозяйственной продукции : дисс . . . д.э.н. : 08.00.05 / Тарас Григорьевич Дудар. - Львов, Украинский научно-исследовательский институт экономики агропромышленного производства им. А.Г.Шлихтера. - 1992. - 61с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дудар, Т. Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Економіка АПК. – 2011.– № 6.– С. 84-90.
 2. Дудар, Т. Г. Вчені економісти-аграрники консолідують сили на приорітетні напрями розвитку сільського господарства / Т. Г. Дудар // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 30-33.
 3. Дудар, Т. Г. Напрями удосконалення економічної політики щодо підтримки позицій сільгосптоваровиробників на агроринку в контексті приєднання України до СОТ / Т. Г. Дудар // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 13-17.
 4. Дудар, Т. Реформування аграрного сектору в східних землях Німеччини / Тарас Дудар, Володимир Дудар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 1. – С. 84-91.
 5. Дудар, Т. Кон'юктура ринку ріпака та продукція його переробки / Тарас Дудар, Анатолій Фаїзов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – Вип. 2. – С. 52-57.
 6. Дудар, Т. Системний аналіз функціонування земельних відносин в аграрному секторі в умовах оренди земельних ділянок, часток (паїв) / Тарас Дудар, Любов Жлуховська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 203-208.
 7. Дудар, Т. Методологія дослідження бурякоцукрового підкомплексу АПК / Тарас Дудар, Ольга Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– Тернопіль, 2005.– № 19.– С. 203-209.
 8. Дудар, Т. Г. Організаційно-економічні засади формування і розвитку системи агромаркетингу / Т. Г. Дудар // Економіка АПК.– 2005.– № 10.– С. 89-97.
 9. Дудар, Т. Роль кадрового потенціалу у забезпеченні ефективного менеджменту в аграрній сфері / Тарас Дудар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2002.– Вип. 6.– С. 7-11.
 10. Дудар, Т. Г. Агрохолдинги у системі агропромислової інтеграції, оцінка їх потенціалу та ринкових позицій [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, В. В. Галущак // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 3-9.
 11. Дудар, Т. Проблеми формування та розвитку вертикально інтегрованих структур у сільському господарстві / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 124-136.
 12. Дудар, Т. Г. Вчені економісти-аграрники про пріоритетні напрямки розвитку сільського господарства / Т. Г. Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 1. – С. 148-152.
 13. Дудар, Т. Проблеми формування ринку зерна в Україні [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Роман Волошин.
 14. Дудар, Т. Організаційно-економічні умови реформування господарських структур і земельних відносин в сільському господарстві Волині [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Оксана Лиса, Василь Мельниченко.
 15. Дудар, Т. Проблеми формування ринку зерна в Україні [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Роман Волошин.
 16. Дудар, Т. Розвиток агропродовольчого ринку України в період глобалізації [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Володимир Дудар.
 17. Дудар, Т. Аналіз стану маркетингу органічної продукції та шляхи розвитку каналів її збуту на агропродовольчому ринку [Електронний ресурс] / Т. Дудар, О. Дудар // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Економіка АПК. – 2010. – № 17(2)  С. 160-166.
 18. Дудар, Т. Г. Маркетингова діяльність в системі товаропросування органічної продукції до споживачів [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Економіка та управління АПК : зб. наук. праць. – Біла Церква, 2010. – Вип. 2 (71). – С. 11-15.
 19. Дудар, Т. Методологічні аспекти дослідження та оцінки ринку ріпака та продуктів його переробки [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Анатолій Фаїзов.
 20. Дудар, Т. Трансформація системи реалізації сільськогосподарської продукції в Україні до ринкових умов [Електронний ресурс] / Тарас Дудар, Григорій Дудар.
 21. Дудар, Т. Розвиток багатоукладності у контексті реформування економічних відносин в аграрній сфері / Тарас Дудар // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 184-186.
 22. Дудар, Т. Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 37-48.
 23. Дудар, Т. Маркетингове забезпечення в системі міжгалузевої взаємодії суб'єктів молокопродуктового підкомплексу АПК України / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – С. 28-38.
 24. Дудар, Т. Маркетинг відносин в системі агробізнесу у контексті викликів євроінтеграційних процесів / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 22-34.
 25. Дудар, Т. Г. Орієнтація земельних відносин на еколого-спрямоване ведення сільськогосподарського виробництва / Т. Г. Дудар // Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб. наук. праць. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН, 2010. – С. 471-475.
 26. Дудар, Т. Г. Системному відродженню сільських територій – сталий розвиток аграрної сфери / Т. Г. Дудар // Трансформація сільського господарства та села : зб. наук. статей. – Львів : ЛНАУ, С. 77-85.
 27. Дудар, Т. Г. Проблеми забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції та продуктів харчування в умовах глобалізації / Т. Г. Дудар // Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб. наук. праць. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України, 2011. – С. 472-475.
 28. Дудар, Т. Г. Якість сільськогосподарської продукції – основа підвищення її конкурентоспроможності на агропродовольчому ринку / Т. Г. Дудар, В. Т. Дудар // Організаційно-економічні та правові проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій : зб. наук. доп. і статей. – Львів, 2012. – С. 305-313.
 29. Дудар, Т. Г. Проблеми забезпечення якості і безпечності агропродовольчої продукції за вимогами ЄС / Т. Г. Дудар // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України, – 2015.
 30. Дудар, Т. Г. Інвестиційно-інноваційна діяльність вертикально-інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України / Т. Г. Дудар // Науково-інформаційний вісник АН ВО України. – 2014. – № 3 (92). – С. 108-121.
 31. Дудар, Т. Г. Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційних процесів у сільському господарстві [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, Р. В. Чорний // Агросвіт. – К., 2012. – № 12. – С. 6-11.
 32. Дудар, Т. Г. Необхідність створення інтеграційної системи ведення органічного агровиробництва в Україні [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 118-124.
 33. Дудар, Т. Г. Напрями розвитку консалтингу в системі підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар // Проблеми інноваційного розвитку : наук. журнал. – 2013. – № 5. – С. 75-82.
 34. Дудар, Т. Г. Необхідність формування системи екологоспрямованого розвитку аграрного сектору економіки України [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар // Трансформація земельних відносин до ринкових умов : зб. наук. праць. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України, 2013. – С. 277-281.
 35. Дудар, Т. Г. Розвиток органічного агровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 1. – С. 11-15.
 36. Дудар, Т. Г. Формування маркетингу відносин суб’єктів агропродовольчого ринку на шляху подальшої євроінтеграції [Електронний ресурс] / Т. Г. Дудар, В. Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(2). - С. 134-141.
 37. Дудар, Т. Удосконалення економічної політики та механізмів державного регулювання аграрного сектора в контексті зміцнення його конкурентних позицій / Тарас Дудар, Володимир Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 7-20.
 38. Дудар, Т. Г. Маркетинг у системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції / Т. Г. Дудар, О. Т. Шумейко, В. Т. Дудар // Економіка АПК. – 2017. – № 7. – С. 46-53.
 39. Дудар, Т. Г. Необхідність створення інтеграційної системи ведення органічного агровиробництва в Україні / Т. Г. Дудар, О. Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2013. – Вип. 1 (38). – С. 118-124.
 40. Дудар, О. Т. Органічне агровиробництво в Україні: тенденції розвитку і шляхи зміцнення позицій товаровиробників / О. Т. Дудар // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 4 (59). – С. 73-77.
 41. Дудар, Т. Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 60-69.
 42. Дудар, Т. Розвиток бджільництва в Україні; досягнуті успіхи, необхідність маркетингової кооперації в галузі, стратегія медового бізнесу / Тарас Дудар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – Вип. 2. – С. 36-49.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дудар, Т. Г. Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції : теорія, методика, перспективи [Текст]: монографія / Т. Г. Дудар, В. Т. Дудар.– Тернопіль: Економічна думка, 2009.– 246 с.
 2. Дудар, Т. Г. Ринок молока та молочних продуктів : становлення і перспективи розвитку [Текст] : монографія / Т. Г. Дудар, Н. Є. Голомша. – Львів : Українські технології, 2001. – 124 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Дудар, Т. Г. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 250 с.
 2. Дудар, Т. Г. Основи логістики [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – К. : ЦУЛ, 2012. – 176 с.
 3. Дудар, Т. Г. Економіка природокористування [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар. – К. : ІСДО, 1994. – 104 с.
 4. Дудар, Т. Г. Економічні проблеми підвищення якості сільськогосподарської продукції [Текст] / Т. Г. Дудар. – Львів : Світ, 1991. – 156 с.
 5. Дудар, Т. Г. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с.
 6. Дудар, Т. Г. Маркетинг в агропромисловому комплексі: Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар. – Тернопіль : Горлиця, 1999. – 184 с.
 7. Дудар, Т. Основи менеджменту [Текст] : Навч. посіб. / Т. Дудар, Р. Волошин. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 146 с.
 8. Галанец, В. Г. Система управления качеством продукции в сельскохозяйственном предприятии [Текст] / В. Г. Галанец, Т. Г. Дудар. – Львів : Вища школа, 1980. – 159 с.
 9. Дудар, Тарас Стратегія розвитку ринку ріпаку та продуктів його переробки [Текст] / Тарас Дудар, Анатолій. Фаїзов. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 166 с .
 10. Дудар, Т. Г. Управління якістю с/г продукції в агропромисловому об'єднанні [Текст] / Т. Г. Дудар, С. А. Волянський. – Львів : Каменяр, 1986. – 48 с.