Гуцайлюк Зіновій Володимирович

gucaylyuk zvКафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гуцайлюк, З. Облік виробничих відходів: проблеми методики та організації / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 3. – С. 9-13.
 2. Гуцайлюк, З. Актуальні питання теоретичних засад бухгалтерського обліку по його реформуванню / З. Гуцайлюк // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 98-104.
 3. Гуцайлюк, З. Ще раз про вдосконалення викладання бухгалтерського обліку в контексті Болонського процесу / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С. 31-33.
 4. Гуцайлюк, З. Ще раз про місце і роль управлінського обліку в інформаційній системі господарюючих суб'єктів / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 11. – С . 45-49.
 5. Гуцайлюк, З. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 2. – С. 14-19.
 6. Гуцайлюк, З. Деякі питання реформування системи бухгалтерського обліку: концепція та реалізація / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 10. – С. 11-17.
 7. Гуцайлюк, З. Бухгалтерський облік в Україні : плюси та мінуси запозичення зарубіжного досвіду / З. Гуцайлюк, Є. Воробець, Н. Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 2. – C. 95-98.
 8. Гуцайлюк, З. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 8-13.
 9. Гуцайлюк, З. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні промисловим виробництвом : рівні формування та напрямки використання [ Електронний ресурс] / З. Гуцайлюк, Р. Мачуга // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. С. 70-74.
 10. Гуцайлюк, З. Перспективи гармонізації законодавства України і держав членів ЄС у сфері обліку і аудиту у сфері цінних паперів / Зеновій Гуцайлюк, Василь Тарас // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 94-100.
 11. Гуцайлюк, З. Системи бухгалтерського обліку: критичний аналіз думок економістів / Зіновій Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 4. – С. 3-11.
 12. Гуцалюк, З. В. Концептуальні засади формування державного фінансового контролю в Україні / З. В. Гуцалюк, Є. В. Воробець // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 5-6.
 13. Гуцайлюк, З. Оперативний облік та оперативний економічний аналіз в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Зеновій Гуцайлюк // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 2. – С. 166-170.
 14. Гуцайлюк, З. В. Рецензія на наукову монографію кандидата економічних наук, доцента Озеран Алли Володимирівни на тему "Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств" / З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 1. – С. 24-25.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гуцайлюк, З. В. Облік і контроль у ринковій економіці : елементи концепції [Текст] : монографія / З. В. Гуцайлюк. - Тернопіль : Крок, 2013. - 175 с.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гуцайлюк, З. В. Аудит : теорія, методика, збірник завдань [Текст] : навч. посіб. / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех ; за ред. З. В. Гуцайлюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 240 с.
 2. Гуцайлюк, З. В. Аудит (теорія, методика, збірник завдань) [Текст] / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Щирба М. Т. Мех ; З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех, М. Т. Щирба. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 190 с.
 3. Бухгалтерський облік : Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінский) облік [Текст] : навч. посіб. / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько. – Тернопіль : Астон, 2005. – 495 с.
 4. Гуцайлюк, З. В. Методологические проблемы учета эффективности промышленного производства в условиях перестройки хозяйственного механизма [Текст] : учеб. пособ. / З. В. Гуцайлюк. – К. : УМКВО, 1990. – 46 с.
 5. Гуцайлюк, З. В. Учет и контроль показателей эффективности производства в пищевой промышленности [Текст] / З. В. Гуцайлюк. – М. : Агропромиздат, 1985. – 120 с.
 6. Гуцайлюк, З. В. Учет и контроль производственных отходов [Текст] / З. В. Гуцайлюк. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 79 с.
 7. Гуцайлюк, З. В. Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности [Текст] / З. В. Гуцайлюк. – К. : Техніка, 1983. – 104 с.
 8. Аудит : теорія, методика, збірник завдань [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Гуцайлюк, Я. В. Мех, Н. М. Король, Д. М. Найчук ; за ред. Я. В. Меха. – Бучач : МІФ, 2000. – 240 с.