Каталог праць викдадачів

Опубліковано: 20 січня 2015

2До уваги науковців!

Неоціненним здобутком кожного факультету, кожної кафедри ВНЗ є наукові праці професорсько-викладацького колективу. Працівниками інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки ТНЕУ створено «Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2013 рік», який продовжує серію щорічних регулярних видань зведеного каталогу наукових та навчально-методичних праць, підготовлених та виданих науковцями Тернопільського національного економічного університету протягом 2013 року. У каталог входять: монографії, підручники, навчально-методичні посібники та збірники наукових праць. Брошура містить бібліографічний опис кожного з видань та  коротку анотацію до них.

Каталог буде корисним всім, хто цікавиться, над чим працює і куди рухається наукова і навчальна думка ТНЕУ. З каталогом можна ознайомитися в читальному залі, або на сайті бібліотеки ТНЕУ, за адресою:

http://library.wunu.edu.ua/index.php/resursy-biblioteky/bibliohrafichnipokazhchyky/2919-kataloh-vydan-tneu-za-2013-rik