Круглий стіл «Раціональне використання ґрунтів та їх охорона»

Опубліковано: 03 грудня 2021

F5 До Всесвітнього дня ґрунтів (WSD), який проводиться щороку 5 грудня, проведено круглий стіл «Раціональне використання ґрунтів та їх охорона» для студентів геодезистів та агрономів ЗУНУ з метою привернення уваги молоді до здоров’я ґрунтів та сталого управління ґрунтовими ресурсами.
 Модератором заходу виступила доцент, завідувач читального залу для студентів бібліотеки ім. Л. Каніщенка Ірина Любезна.
 Студентів ознайомлено із найновішими монографіями, посібниками та іншими науковими виданнями щодо даної тематики.
 Найважливішою умовою збереження біосфери, нормального рослинного покриву і продуктивності сільського господарства є постійна турбота про охорону ґрунту, його структуру і властивості, здійснення системи заходів із підвищення родючості.
Низка передових країн світу здійснюють охорону ґрунтів, проводять боротьбу з їх деградацією та забрудненням за підтримки держави. Відповідно до їхнього законодавства неприпустимим є дія на ґрунт, яка призводить до погіршення його якості, до деградації, забруднення і руйнування.
 Присутніми проаналізували причини виникнення деградації ґрунтів в Україні, навели види деградації земельних ресурсів. Також ознайомилися із дослідженнями у найновіших наукових виданнях щодо стану якості ґрунтів на території України. У результаті обговорення актуальної проблеми сьогодення з’ясовано шляхи покращення якості ґрунтів.
 Учасники круглого столу прийшли до висновку, що покращення грунтового покриву повинно будуватися на основі інтеграції екологічної, економічної і соціальної політики держави.
 Природоохоронна діяльність у галузі землекористування повинна стати однією з найбільш важливих функцій законодавчої, виконавчої та адміністративної влади країни. Методологічні засади що до аналізу деградації грунтів необхідні для забезпечення досягнень високого рівня екологічної безпеки у галузі використання землі.
 Запровадження шляхів поліпшення якості грунтів є оптимізацією управління у сфері охорони навколишнього середовища, забезпечення раціонального природокористування та еколого-безпечного землекористування.

888990919293