Баб'як Галина Петрівна

citations (1)Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Баб'як, Галина Петрівна Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. географ. наук: 11.00.02 / Баб'як Галина Петрівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1996. - 227 с.
 2. Баб'як, Галина Петрівна Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Тернопільської географії) [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Баб'як Галина Петрівна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1997. - 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Баб'як, Г. Відтворення населення: погляд крізь призму демографії / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 71-76.
 2. Баб'як, Г. Демографічні параметри формування трудового потенціалу України / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – № 15. – С. 28-34.
 3. Баб'як, Г. Кадровий менеджмент в управлінні організацією / Г. Баб'як, А. Войтюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 112-115.
 4. Баб'як, Г. Міграційна політика як важливий інструмент розв'язання соціально-економічних проблем в регіонах України / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – № 10.– С. 52-56.
 5. Баб'як, Г. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан та проблеми / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 88-93.
 6. Баб'як, Г. Оцінка сучасного стану соціального захисту економічно активного населення / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 150-153.
 7. Баб'як, Г. Природний та механічний рух населення як фактори формування трудового потенціалу регіону / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 62-68.
 8. Баб'як, Г. Пріоритетні напрямки розвитку політики зайнятості на ринку праці України з урахуванням світового досвіду / Г. Баб'як, С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 172-176.
 9. Баб'як, Г. Територіальні особливості відтворення населення України / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 366-371.
 10. Баб'як, Г. Формування трудового потенціалу Тернопільської області: демографічні аспекти / Г. Баб'як, О. Сабатюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 43-49.
 11. Качан, Є. Причинно-наслідковий характер сучасних міграційних процесів населення України / Є. Качан, Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С.136-142.
 12. Баб'як, Г. Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 60-63.
 13. Баб'як, Г. П. Трудовий потенціал Тернопільської області: проблеми і перспективи / Г. П. Баб'як // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 16-20.
 14. Баб'як, Г. П. Зайнятість - головна умова використання трудового потенціалу / Г. П. Баб'як, В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 20-27.
 15. Баб'як, Г. Зарубіжний досвід організації навчання персоналу (банківська система) / Галина Баб'як, Юлія Бенцал // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.130-133.
 16. Баб'як, Г. Відтворення населення регіону : погляд крізь призму демографії / Галина Баб'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.114-118.
 17. Баб'як, Г. П. До питання про показники оцінки особливостей стану ринку праці регіону / Г. П. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 236-241.
 18. Баб'як, Г. П. Методика дослідження формування та використання трудового потенціалу / Г. П. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 183-193.
 19. Баб'як, Г. Територіальні диспропорції формування і використання економічно активного населення Хмельницької області [Електронний ресурс] / Галина Баб'як // Історія української географії: Всеукраїнський науковий часопис. – 2012. – Вип. 25. – С.94-98.
 20. Островерхов, В. М. Регулювання зайнятості населення та функціонування ринку праці України: соціальні аспекти [Електронний ресурс] / В. М. Островерхов, Г. П. Баб’як // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – 2010. – Спец. вип., т. 3. – С.256-262.
 21. Баб'як, Г. П. Проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні: економічний та правовий аспекти [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як, А. Б. Кошіль, В. М. Островерхов // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. – 2001. – Спец. вип. – С.288-296.
 22. Баб'як, Г. П. Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. – 2014. –№ 1(7). – С.362-367.
 23. Баб'як, Г. Демографічна складова соціально-економічного розвитку Тернопільської області / Галина Баб'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 102-110.
 24. Баб'як, Г. Шляхи підвищення ефективності забезпечення організації формування персоналу / Галина Баб'як, Ольга Грицина // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 137-140.
 25. Баб'як, Г. До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні / Баб'як Галина // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 92-96.
 26. Баб'як, Г. Особливості формування та використання економічно активного населення регіону / Галина Баб'як, Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 24-27.
 27. Баб’як Г. П. Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки / Г. П. Баб’як // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журнал Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – Вип. 1. – С. 93-98.
 28. Шушпанов, Д. Г. Роз­ви­ток швей­ної про­ми­с­ло­во­с­ті Укра­ї­ни – од­на з пе­ре­ду­мов по­лі­п­шен­ня со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го рі­в­ня жит­тя на­се­лен­ня / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Про­б­ле­ми пра­ці, еко­но­мі­ки та мо­де­лю­ван­ня : зб. наук. праць. – Хме­ль­ни­ць­кий : Вид-­во Тех­но­ло­гі­ч­но­го ун-­ту По­діл­ля, 1998. – Ч. 1. – С. 238-239.
 29. Баб’як, Г. П. Про­б­ле­ма ре­гу­лю­ван­ня рин­ку пра­ці в Укра­ї­ні: по­гляд крізь при­зму за­ру­бі­ж­но­го до­сві­ду / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов // Про­б­ле­ми пра­ці, еко­но­мі­ки та мо­де­лю­ван­ня : зб. наук. праць. – Хме­ль­ни­ць­кий : Вид-­во Тех­но­ло­гі­ч­но­го ун-­ту По­діл­ля, 1998. – Ч. 1. – С. 5-7.
 30. Баб’як, Г. П. Місце трудового потенціалу регіону в структурі суспільно-територіального комплексу / Г. П. Баб’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – 1999. – № 1. – С. 67-72.
 31. Баб’як, Г. П. Зовнішні трудові міграції населення України: тенденції, причини, можливі наслідки / Г. П. Баб’як //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 212-215.
 32. Качан, Є. П. Демогеографічні особливості формування трудового потенціалу регіонів / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, А. Б. Кошіль // Україна та глобальні процеси: географічний вимір : зб. наук. праць. – Київ – Луцьк : Ред.-вид. відд. «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2000. – Т. 1. – С. 82-86.
 33. Шушпанов. Д. Г. Демографічні передумови формування ринку праці аграрного сектору Чортківського району Тернопільської області / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4), спец. вип. : Краєзнавство. – С. 85.
 34. Файфура, В. В. Еколого-географічні аспекти розвитку водогосподарського комплексу Поділля / В. В. Файфура, Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4), спец. вип. : Краєзнавство. – С. 94-95.
 35. Баб’як, Г. П. Демографічний розвиток рідного краю (на прикладі Тернопільської області) / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4), спец. вип. : Краєзнавство. – С. 107-108.
 36. Баб’як, Г. П. Чехія / Г. П. Баб’як, А. Б. Кошіль // Європа-2000: щорічний огляд : зб. статей. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Ч. II : Економіка країн-претендентів на вступ до Європейського Союзу. – С. 118-124.
 37. Баб’як, Г. П. До проблеми оцінки ефективності використання трудового потенціалу / Г. П. Баб’як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. –   С. 166-169.
 38. Баб’як, Г. П. До історії географічного та соціально-економічного вивчення поняття «трудовий потенціал» / Г. П. Баб’як, В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов // Історія української   географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – Вип. 5. – С. 44-47.
 39. Баб’як,Г. П. До питання про концепцію української моделі зайнятості населення та впливу світового досвіду на її формування / Г. П. Баб’як, З. М. Пушкар // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Рынок труда и занятость : Сб. науч. тр. – Донецк, 2003. – Т. 3. – С. 45-52.
 40. Кузишин, А. В. Соціально-політична позиційність західного геополітичного регіону України (географічний аспект) / А. В. Кузишин, В. П. Кузишин, Г. П. Баб’як // Україна: географічні проблеми сталого розвитку : зб. наук. праць. – К. : ВКЛ «Обрії», 2004. – Т. 2. – С. 249-252.
 41. Баб’як, Г. П. Природний і механічний рух населення як фактори формування трудового потенціалу регіону / Г. П. Баб’як //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. УТР і РПС ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 62-68.
 42. Баб’як, Г. П. Кадровий менеджменм в управлінні організацією / Г. П. Баб’як, А. Ф. Войтюк //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 112-115.
 43. Баб’як, Г. П. Методичні підходи до оцінки трудового потенціалу як основи економічного потенціалу держави / Г. П. Баб’як // Історія української географії : всеукр. наук. часопис. – Тернопіль, 2011. – Вип. 22. – С. 101-104.
 44. Баб’як, Г. П. Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом / Г. П. Баб’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 114-120.
 45. Babyak, H. Demographic composition of regional population repair: problems and prospects / Halyna Babyak, Tetiana Mesaksudi // РегіональніаспектирозвиткупродуктивнихсилУкраїни. - 2017. – Вип. 22. - С. 52-55.
 46. Баб’як, Г. Шляхи вдосконалення технологій відбору персоналу / Галина Баб’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 98-102.
 47. Баб’як, Г. Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / Г. Баб’як, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – C. 26-32.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Баб'як, Г. П. Сучасний стан та головні тенденції демографічного розвитку регіону [Текст] / Г. П. Баб'як // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 99-114.
 3. Баб'як, Г. П. Стратегічні орієнтири соціально-демографічного розвитку Тернопільщини [Текст] / Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 367-373.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с. 
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 4. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 310 с.
 5. Демографія [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов ; відп. за вип. Є. П. Качан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 169 с.
 6. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Бабій Петро Степанович

babiy-p-s

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бабій, Петро Степанович Формування системи оцінювання інтелектуальної власності в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бабій Петро Степанович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 228 с.
 2. Бабій, Петро Степанович Формування системи оцінювання інтелектуальної власності в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бабій Петро Степанович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2011. - 19 с.

Публікації:

Статті:

  1. Бабій, П. Ефективність впровадження стратегічного управління інтелектуальною власністю на вітчизняних підприємствах / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2008.– № 13.– С. 129-134.
  2. Бабій, П. Людський ресурс - інтелектуальний капітал підприємства / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль, 2007. – № 12. – С. 124-126.
  3. Бабій, П. Оцінка ризиків у процесі інвестування в інтелектуальну власність підприємства / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С.155-157.
  4. Бабій, П. Інноваційні принципи оцінювання об'єктів інтелектуальної власності при приватизації суб'єктів господарювання / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 241-244.
  5. Бабій, П. С. Фінансовий механізм управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Інтердисциплінарні дослідження в галузях інформаційних технологій, економіки, математики і техніки.– Тернопіль : Тайп, 2012. – С. 17-20.
  6. Бабій, П. Стратегічне управління бізнес-процесами для створення та розвитку інтелектуальних суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Петро Бабій.
  7. Бабій, П. С. Оподаткування інтелектуальної власності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Наукові дослідження: шлях від теоретичного пошуку до прак­тичної реалізації. – Тернопіль : Тайп, 2011. – С. 23-25.
  8. Бабій, П. С. Вплив інтелектуального капіталу на вихід підприємств із кризи [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, П. С. Бабій, К. С. Гуцайлюк // Сучасна наука: проблеми, потреби, перспективи. – Тернопіль: Тайп, 2012. – С. 13-16.
  9. Бабій, П. Соціальна необхідність інтелектуалізації робочих місць у діяльності компаній України / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.137-140.
  10. Бабій, П. С. Оцінка та управління вартістю інтелектуальних активів суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / П. С. Бабій // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3(20). – С.314-318.
  11. Бабій, П. Оцінка ринкової вартості суб'єктів господарювання на основі концепцій управління інтелектуальними активами / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 59-63.
  12. Бабій, П. С. Ризики при оцінці вартості об’єктів інтелектуальної власності машинобудівного підприємства у процесі бюджетування. Управління ризиками / П. С. Бабій та ін. // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. нау­к. праць. – Дніпро­пет­ровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 254, т. IV. – С. 1001-1008.
  13. Бабій, П. С. Особливості створення інтелектуальних продуктів [Електронний ресурс] / П. С. Бабій, С. В. Бабій // Кримський економічний вісник. – Сімферополь : Гельветика, 2014. – № 1(08), ч. 1. – С. 25-27. 
  14. Бабій, П. Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 67-71.
  15. Бабій, П. Підходи до оцінки інтелектуальної власності підприємства / Петро Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 132-134.
  16. Бабій, П. Алгоритми управління, оцінка та моделювання інтелектуального потенціалу в системі виробничо-господарської діяльності соціально-економічних суб'єктів / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 109-113.
  17. Бабій, П. Створення, розвиток та функціонування ендаумент-фондів як джерело фінансування інтелектуальної діяльності суб’єктів господарювання / Петро Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 149-152. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Бабій Степан Васильович

stepan-vasilovich-baby

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Посада: старший викладач

 

 

Публікації:

Статті:

 1. Бабій, С. Застосування динамічних моделей для оцінки управління економічним об’єктом / С. Бабій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. працб каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 8. – С. 211-213.
 2. Бабій, С. Інтелектуальне забезпечення процесів управління підприємством / Степан Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. - Вип. 8. – С. 39-43.
 3. Бабій, С. Концепція інтелектуального забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] / Степан Бабій
 4. Бабій, С. Математична модель взаємозаміни трудових ресурсів / С. Бабій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. працб каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 123-124.
 5. Бабій, С. Модель життєвого циклу товару в координатному просторі : час-ціна-попит [Електронний ресурс] / С. В. Бабій.
 6. Ляшенко, О. Нові інформаційно-аналітичні технології дослідження систем управління підприємствами [Електронний ресурс] / Ляшенко О.М., Бабій С.В. // Інноваційна економіка. – 2012. - № 3. – С. 20-24.
 7. Бабій, С. Інтелектуальні моделі професійних знань / С. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту.– 2011. – Вип. 16. – С. 87-91.
 8. Бабій, С. Інтелектуалізація діяльності підприємств регіону / Степан Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 70-74.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Баглей Ростислав Романович

baglei

Кафедра міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Баглей, Ростислав Романович Організаційно-економічне обгрунтування підвищення ефективності використання виробничих ресурсів цукрової промисловості в умовах ринкових відносин (на прикладі підприємств асоціації "Тернопільцукор") [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Ростислав Романович Баглей.– Тернопіль: ТАНГ, 1999.– 163 с.
 2. Баглей, Ростислав Романович. Організаційно-економічне обгрунтування підвищення ефективності використання виробничих ресурсів цукрової промисловості в умовах ринкових відносин (на прикладі підприємств асоціації "Тернопільцукор") [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.07.02 / Ростислав Романович Баглей. - Тернопіль : ТАНГ, 1999. - 17 с.

Публікації:

Статті:

 1. Баглей, Р. Теоретичні основи розвитку ринку продовольчої продукції АПК / Р. Р. Баглей // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3. – С. 31-36.
 2. Баглей, Р. Аналіз споживання м'яса і м'ясопродуктів у західному регіоні України / Ростислав Баглей, Микола Горлачук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 94-95.
 3. Дусановський, С. Організаційно-економічні основи відродження цукробурякового підкомплексу регіону / С. Дусановський, Р. Баглей // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 16. – С. 16-19.
 4. Горлачук, М. Явище середньострокового циклічного коливання пропозиції та ціни на ринку м’яса свинини України / М. Горлачук, Р. Баглей // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 7. – С. 28-30.
 5. Баглей, Р. Р. Головні принципи корпоративного управління як запорука інвестиційної привабливості підприємств / Р. Р. Баглей // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 265-266.
 6. Пушкар, М. Особливості формування «аграрної» експортної стратегії України [Електронний ресурс] / М. Пушкар, Р. Баглей, М. Пушкар // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 199-205.
 7. Баглей, Ростислав Порушення кругообігу капіталу - основа економічної кризи /Ростислав Баглей //Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] /редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.].– Тернопіль: Астон, 2011.– С. 17-19.
 8. Баглей, Р. Р. Теоретичні аспекти розвитку корпорацій / Р. Р. Баглей // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – С. 39-41.
 9. Баглей, Р. Р. Формування вітчизняної моделі корпоративного управління [Електронний ресурс] / Р. Р. Баглей // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 199-206.
 10. Баглей, Р. Р. Особливості розвитку і формування корпорацій / Р. Р. Баглей // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2 (57). – С. 181-186.
 11. Баглей, Р. Р. Імперативи управління корпорацією [Електронний ресурс] / Р. Р. Баглей // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.вироб. журнал. – 2015. – № 3 (28). – С. 325-240.
 12. Баглей, Р. Р. Аналіз трансформації світового ринку праці під впливом Революції 4.0 / Р. Р. Баглей, Т. В. Бучинська // Інноваційна економіка. – 2019. – № 1-2. – C. 5-12.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка підприємств АПК [Електронний ресурс]: навч. посіб. /С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.]; за ред. С. Л. Дусановського.– Тернопіль: Горлиця, 2008.– 262 с.
 2. Баглей, Р. Р. Мікроекономіка [Текст] : курс лекцій та вправ / Р. Р. Баглей. – Тернопіль : Рада, 2004. – 114 с.
 3. Пушкар, М. Г. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Г. Пушкар, Р. Р. Баглей, Б. Т. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 200 с.
 4. Економіка і організація підприємств та об'єднань переробних галузей [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, М. К. Пархомець, Р. Р. Баглей [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського, М. К. Порхомця.
 5. Економіка підприємств АПК [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Дусановський, Р. Р. Баглей, М. А. Горлачук [та ін.] ; за ред. С. Л. Дусановського, М. А. Горлачука. – Тернопіль : Горлиця, 2012. – 258 с.
 

Бак Галина Олександрівна

Кафедра менеджменту

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бак, Галина Актуальні питання інноваційного розвитку підприємства - виробників скляної продукції / Галина Бак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – квітень-червень (№2). – С. 102-108.
 2. Бак, Галина Впровадження інноваційних процесів на підприємствах як необхідний фактор його розвитку / Галина Бак // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 26-28.
 3. Бак, Г. О. Державна підтримка транснаціональних корпорацій в умовах кризи / Г. О. Бак // Проблеми науки. – 2012. – № 11. – С. 7-13.
 4. Бак, Г. О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій / Г. О. Бак // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 3-4. – С. 16-19.
 5. Бак, Галина Передумови забезпечення інноваційної діяльності в розвитку компанії / Галина Бак // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 15-19.
 6. Бак, Галина Детермінанти інноваційних антикризових стратегій транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / Галина Бак // Галицький економічний вісник. – 2012. – №1(34). – С. 18-25.
 7. Бак, Галина Впровадження інновацій у сфері туризму [Електронний ресурс] / Галина Бак.
 8. Бак, Г. О. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / Г. О. Бак.
 

Бакалюк Олег Йосипович

img 9245

Кафедра безпеки життєдіяльності людини

Вчене звання: професор

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бакалюк, О. Й. Температура, екологія довкілля і безпека життєдіяльності людини / О. Й. Бакалюк // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 3-4. – С. 26-27.
 2. Бакалюк, О. Україна і Євросоюз: специфіка кризових явищ, соціальні та медичні шляхи співпраці / Олег Бакалюк, Ігор Давидович // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 157-163.
 3. Бакалюк, О. Й. Антропогенна діяльність людини та клімат планети: наслідки взаємодії в аспекті здоров’я [Електронний ресурс] / О.Й. Бакалюк, Г. О. Бакалюк, О. Є. Кузів [та ін.].
 4. Бакалюк, О. Й. Фосфорна “пригода”, її вплив на фізичне і психічне здоров’я населення, реалії, висновки на перспективу [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, В. В. Катеринок, Т. Г. Бакалюк [та ін.].
 5. Кузів, П. П. Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції [Електронний ресурс] / П. П. Кузів, О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, О. І. Кузів, Л. В. Радецька, Н. З. Ярема // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Медицина. – 2009. – Вип. 36. – С. 26-28.
 6. Бакалюк, О. Й. Хронічний пієлонефрит: клініко-лабораторні критерії вибору тактики лікування [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Дзиґа.
 7. Бакалюк, О. Й. Ліки та розвантажувально-дієтична терапія (дозоване лікувальне голодувуання) – механізми саногенезу та методологічні аспекти застосування в реабілітаційних комплексах [Електронний ресурс] / О.Й Бакалюк, А. В. Єпішев.
 8. Бакалюк, О. Й. Невідкладні стани з життєво небезпечними ураженнями нирок у практиці сімейного лікаря [Електронний ресурс] / О. Й Бакалюк, Т. Г. Бакалюк, І. Є. Давидович [та ін.].
 9. Бакалюк, О. Й. Приватний медичний бізнес, страхова і сімейна медицина в Україні: проблеми і перспективи подальшого розвитку [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк.
 10. Кузів, П. П. Розвантажувально-дієтична терапія: клініко-лабораторні та морфологічні аспекти механізму дії при патології органів травлення [Електронний ресурс] / П. П. Кузів, О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк [та ін.].
 11. Бакалюк, О. Й. Українська народна медицина: витоки, педагогічні аспекти викладання [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, В. В. Катеринок, Н. М. Олійник [та ін.].
 12. Бакалюк, О. Й. Україна: загрози і ризики для здоров’я нації, шляхи співпраці з країнами Європейської спільноти [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, І. Є. Давидович.
 13. Бакалюк, О. Й. Біоетика взаємовідносин у системі «лікар – пацієнт» в умовах науково-технічного прогресу та ринку [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, І. Є. Давидович, П. І. Вакіряк, О. І. Потічна
 14. Бакалюк, О. Глобалізація економіки, інформаційна революція у системі освіти та психічне здоров’я молоді / Олег Бакалюк, Ярослав Русенко, Ніна Олійник // Психологія та суспільство. – 2010. – № 10. – С. 140-149.
 15. Бакалюк, О. Й. Гідросфера: стан, проблеми, наслідки для здоров’я [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Г. О. Бакалюк, В. В. Катеринюк [та ін.].
 16. Бакалюк, О. Й. Клімат планети та антропогенна діяльність людства: наслідки взаємодії в аспекті безпеки життя людини [Електронний ресурс] / О. Бакалюк, В. В.Катеринок, Н. М. Олійник [та ін.].
 17. Бакалюк, О. Й. Нетрадиційна медицина: деякі методичні аспекти викладання у навчальних закладах медичного спрямування [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, В. В.Катеринок, Н. М. Олійник [та ін.].
 18. Кузів, О. Є. Навчально-організаційна діяльність кафедри як фундаментальної структури університету [Електронний освіт] / О.Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, П. П. Кузів.
 19. Бакалюк, О. Й. Розвантажувально-дієтична терапія (дозоване лікувальне голодування): методологічні аспекти застосування в системі первинної і вторинної профілактики захворювань внутрішніх органів [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, П.П. Кузів О. Є. Кузів [та ін.].
 20. Кузив, П. П. Разгрузочно-диетическая терапия: механизмы самогенеза в комплексной терапии ожирения и соматической патологи / П. П. Кузив, О.Й. Бакалюк, О.Е. Кузив.
 21. Андрейчин, М. А. Ураження нирок при інфекційних та паразитарних хворобах [Електронний ресурс] / М. А. Андрейчин, О. Й. Бакалюк, О. Л. Сидоренко.
 22. Бакалюк, О. Здоров’я нації і доказова медицина в умовах модернізації суспільного сектора економіки: перешкоди на шляху впровадження [Електронний ресурс] / Олег Бакалюк.
 23. Бакалюк, О. Синдром хронічної втоми (СХВ) - реалії сьогодення / О. Бакалюк // Університетська думка. – 2007. – № 12-13. – С. 12.
 24. Кузів, О. Є. Ефективність корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодуванням [Електронний ресурс] / О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, Л. Й. Цетнар, О. І. Кузів // Український морфологічний альманах. – 2011. – № 3, т. 9. – С. 155-157.
 25. Кузив, П. П. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероприятий первичной профилактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов - есть ли альтернатива? [Электронный ресурс] / П. П. Кузив, О. И. Бакалюк, О. Є. Кузив, О. И. Кузив, Н. Н. Олийнык, С. В. Дзыга, Л. В. Радецкая, Н. З. Ярема // Медицинская наука и образование Урала. – 2011. – № 3. – С. 125-127.
 26. Бакалюк, О. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту / Олег Бакалюк, Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 70-95.
 27. Бакалюк, О. Й. Безпека людини у третьому тисячолітті: біотероризм / О. Й. Бакалюк // Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 8. – С. 30-34.
 28. Бакалюк, О. Й. Фітотерапія – деякі методологічні аспекти викладання дисципліни [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Т. Г. Бакалюк [та ін.]// Фітотерапія: здобутки і перспективи : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 20-21 квіт. 2012 р. ). – УжНУ «Говерла», 2012. – С. 286-288.
 29. Бакалюк, О. Й. Мотиваційні аспекти ефективної праці [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк // Психологічна культура особистості: управлінськадіяльність. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 152-164.
 30. Бакалюк, О. Й. Ринок медичних послуг: приватна, страховаі сімейна медицина – проблеми становлення і розвитку [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, О. Є. Кузів // Охорона здоров’я: державна політика та розвиток ринку медичних та фармацевтичних послуг : матер. Міжнар. конф. ( Сімферополь, 28 груд. 2011 р.). – Сімферополь, 2011. – С. 5-9.
 31. Бакалюк, О. Інформація для роздумів. Нашідумки і слова [Електронний ресурс] / Олег Бакалюк // Свобода. – 2012. – 24 берез. ( № 26 ). – С. 5.
 32. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.
 33. Бакалюк, О. Й. Психічне здоров’я молоді: причини незадовільного стану, методологічні підходи до його покращення [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, О. Є. Кузів, П. П. Кузів [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.14-17.
 34. Давидович, І. Є. Педагог в умовах сучасних глобальних викликів [Електронний ресурс] / І. Є. Давидович, О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Освіта і наука в умовах глобальних викликів. – 2013. – С.45-49.
 35. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 1) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] //Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року.м. Сімферополь-Судак. – 2013. – С.5-10.
 36. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 2) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] //Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року.м. Сімферополь-Судак.– 2013. – С.38-42.
 37. Бакалюк, О. Й. Українська народна медицина як вид народного ремесла – самобутність і традиції в умовах світової глобалізації фарміндустрії [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Я. Г. Русенко[ та ін. ] // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 січня- 2 лютого 2013 року. м. Сімферополь-Ялта. – 2013. – С.11-16.
 38. Бакалюк, О. Й. Сучасні педагогічні інновації як основа підготовки студентів до самостійного вирішення пізнавальних, ціннісно-орієнтованих і практичних завдань [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк // Таврійський економічний журнал. – 2013. – С.64-66.
 

Бакуліна Наталя Миколаївна

bakulina

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бакуліна, Наталія Миколаївна Управління розвитком компетенцій персоналу вищих навчальних закладів [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Миколаївна Бакуліна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 491 с.
 2. Бакуліна, Наталія Миколаївна Управління розвитком компетенцій персоналу вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Миколаївна Бакуліна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Бакуліна, Н. Актуальні питання маркетингу персоналу в організації / Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 86-89.
 2. Дяків, О. Атестація як один із методів оцінки персоналу в державних установах / О. Дяків, Н. Бакуліна, А. Страдомський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 97-104.
 3. Коцелко, С. Аналіз чинників та принципів, які впливають на оплату праці на хлібопекарських підприємствах Тернопільської області / С. Коцелко, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 83-85.
 4. Качан, Є. Сутність компетентністного підходу і його використання в управлінні персоналом вищих навчальних закладів / Є. Качан, Н. Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 49-55.
 5. Качан, Є. П. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як основа формування конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, Н. М. Бакуліна // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. – Вип. 32. – С. 170-174.
 6. Бакуліна, Н. М. Компетентність — інтегральна оцінка персоналу [Електронний ресурс] / Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. Спец. вип. у 3 томах: Соціально-трудові відносини: теорія та практика – 2010. – Т. 3. – С.37-43.
 7. Качан, Є. Результативність діяльності науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів України / Євген Качан, Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 88-96.
 8. Бакуліна, Н. Формування та використання мотиваційного механізму розвитку компетенцій персоналу вищих навчальних закладів / Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 114-119.
 9. Бакуліна, Н. М. Основні засади формування конкурентоспроможності персоналу на ринку праці / Н. М. Бакуліна // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики, т. 1, ч. ІІІ. – С. 167-172.
 10. Бакуліна, Н. М. Проблеми розвитку конкурентоспроможності трудового потенціалу / Н. М. Бакуліна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал. – 2009. – № 10 (140), ч. 2. – С. 9-12.
 11. Бакуліна, Н. Інноваційні технології в управлінні брендом роботодавця в освіті / Наталія Бакуліна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 103-106.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бакуліна, Н. М. Основні напрями модернізації системи підготовки кадрів для потреб регіональної економіки [Текст] / Н. М. Бакуліна // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 330-337.
 

Балазюк Оксана Юріївна

balazyuk-oksana-yuryivna

Кафедра економіки, обліку та оподаткування Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Балазюк, Оксана Юріївна Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Оксана Юріївна Балазюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 229 с.
 2. Балазюк, Оксана Юріївна Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Оксана Юріївна Балазюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Балазюк, О. Ю. До питання класифікації витрат [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Економічний простір. – 2010. – № 42. – С. 138-144.
 2. Балазюк, О. Ю. Облік у системі виробничого менеджменту: історичний розвиток та досвід вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 92-97.
 3. Балазюк, О. Показники оцінки та аналізу ефективності виробництва безалкогольних напоїв / Оксана Балазюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 325-328.
 4. Балазюк, О. Реалізація збалансованої системи показників за допомогою сучасних програмних продуктів / Оксана Балазюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 40-45.
 5. Балазюк, О. Ю. Альтернативні підходи до обліку витрат на підприємствах з виробництва безалкогольних напоїв [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011.– С. 63-67.
 6. Балазюк, О. Ю. Оцінка та аналіз ефективності впровадження інформаційних технологій у процес управління / О. Ю. Балазюк, І. М. Сисоєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 22. – С. 35-40.
 7. Балазюк, О. Ю. Проблеми інтеграції системи обліку та її місце у інформаційному забезпеченні управління виробництвом безалкогольних напоїв / О. Ю. Балазюк // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : БДФА, 2008. – Вип. 4 (13) : Економічні науки. – С. 409-415.
 8. Балазюк, О. Ю. Особливості впровадження управлінських інформаційних систем на підприємствах з виробництва безалкогольних напоїв [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 1. – С. 58-67. 
 9. Балазюк, О. Ю. Облік процесу виробництва в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк, А. В. Мисаченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси, 2011. – Вип. 28, ч. 1. – С. 175-178.
 10. Сисоєва, І. М. Сутність соціального аудиту, його параметри та методи / І. М. Сисоєва, О. Ю. Балазюк, О. Б. Погріщук // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 46-49.
 11. Балазюк, О. Ю. Особливості облікової політики для  промислових підприємств різних масштабів / О. Ю. Балазюк, І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. 
 12. Балазюк, О. Облік та контроль у рамках Agile методології [Текст] / Оксана Балазюк, Інна Сисоєва // Економічний аналіз. – 2020. – 30, № 4. – С. 173-181.
 

Балянт Ганна Романівна

Ганна Романівна Балянт

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

 ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Балянт, Ганна Романівна Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.00 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ганна Романівна Балянт. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 23.
 2. Балянт, Ганна Романівна Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.00 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ганна Романівна Балянт. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Балянт, Г. Вплив глобалізації на банківську систему України / Ганна Балянт // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 79-87.
 2. Балянт, Г. Р. Проблеми і перспективи активізації лізингової діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Экономика Крыма. – 2003. – № 10. – С. 53-56.
 3. Балянт, Г. Регулювання діяльності іноземних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / Ганна Балянт // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 20-27.
 4. Балянт, Г. Р. Про методи оцінки ефективності інвестиційних проектів / Г. Р. Балянт // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 186-189.
 5. Балянт, Г. Впровадження банківських інновацій та необхідність управління можливими ризиками / Ганна Балянт, Анастасія Ситнікова // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернпіль, 2012. – Вип. 17. – С. 64-69.
 6. Балянт, Г. Вплив фінансової нестабільності на кредитно-інвестиційну діяльність банків у процесі взаємодії з реальним сектором економіки [Електронний ресурс] / Г. Балянт, В. Іолтуховський // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 31-39.
 7. Балянт, Г. Нормативно-правова основа функціонування банківських установ і напрямки її вдосконалення [Електронний ресурс] / Г. Балянт, Л. Прийдун // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 3-21.
 8. Балянт, Г. Сучасні тенденції у сфері банківського регулювання [Електронний ресурс] / Г. Балянт // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 20-27.
 9. Жигадло, І. В. Забезпечення конкурентоспроможності банків на ринку кредитних послуг України [Електронний ресурс] / І. В. Жигадло, Г. Р. Балянт //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2014. – № 1. – С. 79-85.
 10. Балянт, Г. Особливості організації системи банківського нагляду, регулювання та контролю у Сполучених Штатах Америки [Електронний ресурс] / Г. Балянт // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2013. – Вип. 18. – С. 17-24.
 11. Балянт, Г. Р. Грошово-кредитна політика центральних банків провідних країн світу в кризовий період [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, Н. Р. Гордій // Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Сер. Економіка – 2013. – Вип. 22. – С. 4-7.
 12. Балянт, Г. Р. Ефективність злиття і поглинань банків [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Вісник  Хмельницького національного   університету. Сер. Економічні   науки. – 2009. – № 2, т. 1. – С. 7-9.
 13. Балянт, Г. Р. До питання про банківське інвестиційне кредитування / Г. Р. Балянт // Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 183, т. 1. – С. 264-269.
 14. Балянт, Г. Р. Регіональні аспекти ефективної реалізації інвестиційних проектів / Г. Р. Балянт // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 78-83.
 15. Балянт, Г. Р. Вплив інвестиційного клімату на обсяги кредитування банками інвестиційних заходів / Г. Р. Балянт // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національний університет “Острозька академія”, 2005. – Ч. 2. – С. 107-114.
 16. Балянт, Г. Р. Управління ризиками кредитного портфеля банку / Г. Р. Балянт // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 5. – С. 85-90.
 17. Балянт, Г. Р. Нормативно-правова база діяльності банківських установ та перспективи її вдосконалення / Г. Р. Балянт, Л. М. Прийдун // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – Вип. 14-15. – С. 3-21.
 18. Балянт, Г. Р. Удосконалення управління ризиком незбалансованої ліквідності банку [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, О. В. Ботунова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011.– Вип. 3 (42), ч. 2, т.2 : Економічні науки. – С. 88-93.
 19. Балянт, Г. Р. Сучасні підходи до організації регулювання та нагляду за фінансовим сектором країн Європейського Союзу у контексті подолання наслідків фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 5, т. 2. – С. 89-94.
 20. Балянт, Г. Р. Маркетингова інноваційна діяльність як необхідна складова посилення конкурентних позицій вітчизняних комерційних банків [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, І. В. Жигадло // Наука молода : наук. зб. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – Вип. 20. – С. 87-94.
 21. Балянт, Г. Р. Зарубіжна практика банківського регулювання в кризових умовах [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2015. – Вип. 6, т. 20. – С. 198-201.
 22. Балянт, Г. Р. Перспективи діяльності іноземних банків в Україні [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, Г. Ю. Леськів.
 23. Балянт, Г. Р. Реорганізація банків за умов впливу фінансової кризи [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів, 2009. - Вип. 2. - С. 297-304. 
 24. Балянт, Г. Р. Впровадження принципів корпоративного управління як умова реалізації ефективної інноваційної політики банків [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, Т. М. Саянчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 787-791.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Балянт, Г. Р. Аналіз сучасних тенденцій у сфері банківського регулювання. – С. 110–125.
 2. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 4. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 5. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 6. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Балянт, Г. Р. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : Навчально-методичний посібник / Г. Р. Балянт, З. К. Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 94 с.
 2. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Кредитування і контроль [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для написання курсових робіт / уклад. О. Л. Малахова, Г. Р. Балянт, О. В. Метлушко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 33 с.
 4. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 5. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 208 с.
 

Бамбурак Наталія Михайлівна

бамбуран нм

Кафедра соціальної роботи

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бамбурак, Н. Позитивне збагачення Я-концепції особистості у контексті інноваційного освітнього довкілля / Н. Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2 – С. 16-24.
 2. Бамбурак, Н. Система наукового проектування цілісного модульно-розвивального процесу та його інструментальне забезпечення / Н. Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 138-143.
 3. Бамбурак, Н. М. Акмеологічна модель Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових праць національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Педагогічні та психологічні науки. – 2009. – № 50. – С. 91-95.
 4. Бамбурак, Н. Аналіз інноваційних моделей навчання за параметричними ознаками Я-концепції [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 124-141.
 5. Бамбурак, Н. Взаємодія суб’єктів в інноваційному модульно-розвивальному просторі [Елктронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 6. Бамбурак, Н. До поняття про соціально-технологічну компетентність соціального працівника [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак
 7. Бамбурак, Н. М. Дослідження розвитку Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – 2010. – № 2. – С. 50-55.
 8. Бамбурак, Н. Логіка розгортання механізмів цілепокладання у вітакультурному оргпросторі [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 9. Бамбурак, Н. М. Поняття “Я-концепції” особистості у вітчизняній і зарубіжній психологічній літературі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України "Проблеми загальної та педагогічної психології". – 2009. – Т. ХІ., ч. 6. – С. 12-20.
 10. Бамбурак, Н. Самовизначення особистості підлітка за умов інноваційного навчання [Електронний ресурс] / Н. Бамбурак.
 11. Бамбурак, Н. Структура освітнього простору-часу та я-концепція за умов інноваційної системи [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 12. Бамбурак, Н. М. Структурно-функціональна модель розвитку Я-концепції особистості майбутнього соціального Працівника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових працьНаціональної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельнийцького. Сер. Педагогчні та психологічні науки.– 2009. – № 49. – С. 99-103.
 13. Бамбурак, Н. Я-зусилля у соціально-культурно-психологічному просторі інноваційного навчання [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 14. Бамбурак, Н. М. Програма дослідно-експериментального дослідження розвитку я-концепції особистості соціального працівника вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак.
 15. Бамбурак, Н. М. Результати реалізації технології розвитку я-концепції майбутнього соціального працівника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак.
 

Банах Сергій Володимирович

1444037278 banahКафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан юридичного факультету

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Банах, Сергій Володимирович Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Банах Сергій Володимирович ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 236 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Банах, C. В. Деякі особливості функцій омбудсманів у справах неповнолітніх [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 3. – С. 48-50.
 2. Банах, C. В. Генеза функцій інституту омбудсмана у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. вид. – 2014. – № 4. – С. 50-53.
 3. Банах, C. В. Контрольно-наглядові функції омбудсмана в країнах сталої демократії [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3, т. 1. – C. 102-106.
 4. Банах, C. В. Теоретичні проблеми визначення поняття функцій омбудсмана [Електронний ресурс] / C. В. Банах// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 4 (37). – С. 35-41.
 5. Банах, C. В. Співвідношення функцій омбудсманів та функцій інших правозахисних інститутів [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – Вип. 65. – С. 65-73.
 6. Банах, C. В. Законотворчі функції омбудсмана у зарубіжних країнах: теорія та практика [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 90-93.
 7. Банах, C. В. Принципи реалізації функцій омбудсмана у зарубіжних країнах: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 7. – С. 61-67.
 8. Банах, C. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини [Електронний ресурс] / C. Банах, С. Штогун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4 (32). – С. 61-66.
 9. Банах, C. В. Функції омбудсмана у системі функцій національних правозахисних установ [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Сер. Юридические науки. – 2014. – Т. 27 (66), № 3. – С. 26-31.
 10. Банах, C. В. Зміцнення інституту представництва в органах прокуратури як гаранта формування правової держави [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – Вип. 5. – С. 40-43.
 11. Банах, C. В. Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України [Електронний ресурс] / С. В. Банах, А. М. Сарахман // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 158-161.
 12. Банах, C. В. Проблемні питання, що виникають під час визначення підсудності земельних спорів [Електронний ресурс] / С. Банах, С. Клюха // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 89-93.
 13. Банах, C. В. Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії) [Електронний ресурс] / С. Банах, А. Немоскальов // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 74-77.
 14. Банах, С. Організаційно-правові аспекти фінансового забезпечення діяльності прокуратури [Текст] / Сергій Банах // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 4. – С. 135-140.
 15. Банах, С. Інститут суду присяжних в Україні: перспективи розвитку та проблеми реалізації [Текст] / Сергій Банах, Людмила Совтис // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. – С. 107-112.
 16. Банах, С. Інформаційне забезпечення діяльності правоохоронних органів: історико-правовий аналіз [Текст] / Сергій Банах // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 149-156.
 17. Банах, С. Поняття інформаційної діяльності правоохоронних органів [Текст] / Сергій Банах // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 3. – С. 107-112.
 18. Банах, С. Поняття та особливості інформації як теоретичної категорії [Текст] / Сергій Банах // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 226-231.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банах, С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі [Електронний ресурс] : монографія / С. В. Банах. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 197 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.
 3. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с.
 2. Кримінально-виконавче право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Колб, В. І. Олефір, В. Є. Ткачук [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба та В. І. Олефіра. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 260 с.
 3. Банах, С. В. Кримінальний процес [Текст] : підручник / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 264 с.
 

Баран Анжеліка Володимирівна

baran

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Баран, Анжеліка Володимирівна Діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897–1918 рр.): історико-правове дослідження : дис ... кандидата юридичних наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Анжеліка Володимирівна Баран ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2013. - 229 с.
 2. Баран, Анжеліка Володимирівна Діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897–1918 рр.): історико-правове дослідження : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Анжеліка Володимирівна Баран ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2013. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Баран А. В. Виборча кампанія у Галичині до австрійського парламенту у 1907 р.: перебіг та результати / А. В. Баран // Митна справа : наук.-аналіт. журнал. – Національний університет «Одеська юридична академія». – 2012. - №4(82), ч.1, кн.1 (липень-серпень). – С.9-19.
 2. Баран А. В. Виборча реформа в Австро-Угорській монархії 1907 р. і роль українських депутатів у її проведенні [Електронний ресурс] / А. В. Баран // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. Сер. Юридична. – 2012. – № 3. – С. 3-12.
 3. Баран, А. В. Структура (склад) українського представництва в австрійському парламенті (1867-1897 рр.) [Електронний ресурс] / А.В. Баран // Митна справа : наук.-аналіт. журн. – Національний університет «Одеська юридична академія», 2015 р. – №3(96), ч. 2, кн. 2 (червень-липень) – С.98-110.
 4. Баран, А. В. Запровадження загального виборчого права на території України в період Російської та Австро-Угорських імперій: історико-порівняльний аспект [Електронний ресурс] / А. В. Баран // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 2.
 5. Баран, А. В. Боротьба українських депутатів австрійського парламенту за надання українським землям національної автономії (1848-1849 рр.) / А. В. Баран // Митна справа : наук.-аналіт. журн. – Національний університет «Одеська юридична академія». –2013 р. – № 2 (86), ч. 2, кн. 2 (березень-квітень). – С.78-84.
 6. Баран, А. В. Громадсько-політична діяльність Тимотея Старуха [Електронний ресурс] / А. В. Баран // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Юридична. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 1. – С.62-71.
 7. Baran, A. Legal Regulation and Legal Regime in the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea / Anzhelika Baran // Osteuropa recht. – 2015. – № 4. – P. 21-33.
 8. Баран, А.В. Правовые основы деятельности парламента Габсбургской монархии (1848-1918 гг.) [Электронный ресурс] / А. В. Баран // Закон и жизнь : Междун. практ. правов. журн. – 2013. – № 8/2 (260). – С.11-14.
 9. Баран, А. «Право на приватне життя»: генеза, сутність та застосування у рішеннях ЄСПЛ [Текст] / Анжеліка Баран // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 21-27.
 10. Баран, А. Зарубіжний досвід запровадження медіації як альтернативного способу вирішення конфліктів (на прикладі Німеччини) [Текст] / Анжеліка Баран // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 5-11.
 

Баран Ростислав Ярославович

baran-r.ya

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Бакаляр, Г. Інтеграція підприємства в електронний бізнес / Г. Бакаляр, Р. Баран // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 231-235.
 2. Баран, Р. Глобальне антокризове управління: інформаційний аспект / Ростислав Баран, Мар'яна Романчукевич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 299-301.
 3. Баран, Р. Я. Моделювання ціноутворення на інформаційному ринк / Р. Я. Баран // Проблеми науки. – 2003. – № 7. – С. 50-54.
 4. Баран, Р. Я. Новітні інструменти інтернет-маркетингу [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич, Т.М. Гнатюк // Экономика Крыма. – 2010. – № 4. – С. 328-331.
 5. Устенко, А. Проблеми інформатизації управління в умовах реформування економіки / А. Устенко, М. Романчукевич, Р. Баран // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 94-105.
 6. Баран, Р. Я. Управління рекламною діяльністю туристичної фірми [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, О. Т. Кузьмич // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [3 марта 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 183-185.
 7. Швачук, Н. Б. Аналіз інвестиційної привабливості вітчизняного готельного господарства [Електронний ресурс] / Н. Б. Швачук, Р. Я. Баран // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [3 марта 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 212-214.
 8. Шпільчак, У. М. Збереження культурної спадщини країни в умовах активізації туристичної діяльності [Електронний ресурс] / У. М. Шпільчак, Р. Я. Баран // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [3 марта 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 215-216.
 9. Штандер, М. Д. Формування індустрії гостинності в Україні в контексті розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / М. Д. Штандер, Р. Я. Баран // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [3 марта 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 217-218.
 10. Баран, Р. Я. Сучасні тенденції інтернет-реклами [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Сер. Економіка. – Івано-Франківська : Плай, 2011. – Вип. 8. – С. 138-145.
 11. Баран, Р. Я. Інструментарій забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – Вип. 8, т. 2. – С. 116-125.
 12. Баран, Р. Я. Моделювання освоєння нових сегментів ринку діяльності інформаційної фірми [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.
 13. Баран, Р. Я. Стратегічний розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства на принципах маркетингу та логістики / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич, М. Б. Хороб // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы IX науч.-практ. конф. – Симфе­ро­поль : ДИАЙПИ, 2011. – С. 326-328.
 14. Баран, Р. Я. Проблеми інвестиційної привабливості туристичної галузі / Р. Я. Баран, Г. В. Думінська // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [1 марта 2012 г.]. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 316.
 15. Баран, Р. Я. Проблеми аудиту інформаційних систем /Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич, Т. М. Гнатюк // Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] / оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 133-135.
 16. Баран, Р. Я. Сучасні проблеми інтернет-реклами [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран. – С.241-242.
 17. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Баран, Р. Сучасні проблеми інтернет-реклами / Р. Баран, О. Віщук. – С. 241-242.
 18. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Баран, Р. Сучасні тенденції розвитку маркетингових інформаційних систем / Р. Баран, М. Куцій. – С. 243-244.
 19. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Баран, Р. Розвиток маркетингових досліджень ринку жилої нерухомості / Р. Баран, Н. Попович. – С. 244-246.
 20. Баран, Р. Я. Вдосконалення системи інтернет-маркетингу на підприємствах [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, В. В. Костів // Менеджмент предпринимательский деятельности : материалы двеннадцатой науч.-практ. конф. ст., аспірант. и докторант. [Симферополь, 10-11 апреля 2014 г.]. – Симферополь : ДИАПИ, 2014. – С. 25-27.
 21. Баран, Р. Я. Формування стратегій позиціонування товарів дитячого сегменту: напрямки та особливості [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 87-96.
 22. Баран, Р. Я. Маркетинг розвитку електронного бізнесу / Р. Я. Баран, І. С Благун  // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 2. – С. 31-33.
 23. Баран, Р. Я. Моделювання оцінки діяльності інформаційної фірми / Р. Я. Баран // Вісник ТУП. – Хмельницький, 2003. – Ч. 2, № 1. – С. 200-205.
 24. Баран, Р. Я. Розробка моделей створення інформаційних систем управління дискретним виробництвом / Р. Я. Баран, І. С. Благун, О. С. Кондур // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Еконо­міка. – Івано-Фран­ківськ : Плай, 2004. – Вип. 1. – С. 22-27.          
 25. Баран, Р. Я. Про метод формалізації дискретної виробничої системи  / Р. Я. Баран, І. С. Благун, О. С. Кондур // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль, 2004. – № 14. – С. 78-89.  
 26. Баран, Р. Я. Логістичні моделі стратегічної програми управління збутом на регіональних ринках / Р. Я. Баран, Н. Б. Пукіш // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – № 3. – С. 21-43.               
 27. Баран, Р. Я. Аналіз математичних моделей навчання / Р. Я. Баран, Н. І. Баран // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – № 4. – С. 172-181.
 28. Баран, Р. Я. Банкрутство підприємств: зарубіжний досвід / Р. Я. Баран,  Ю. С. Копчак // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Еконо­міка. – Івано-Фран­ківськ : Плай, 2006. – Вип. 3. – С. 71-78.
 29. Баран, Р. Я. Особливості логістики в діяльності інтернет-крамниць [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – № 2 (20). – C. 68-80.
 30. Баран, Р. Я. Управління вибором цінових стратегій при формуванні оптимальної структури асортимент [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Экономика Крыма. – 2013.  – № 1 (42).  – С. 233-241.
 31. Баран, Р. Я. Оцінка ефективності впровадження та функціонування інформаційних систем управління підприємствами / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – № 1 (25). – C. 16-25.
 32. Баран, Р. Я. Оцінка ефективності використання інтернет-технологій в маркетинговій діяльності туристичних підприємств [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(1). - С. 170-176.
 

Баранецька Ольга Вікторівна

1450451469 1443601351 baranecka-olga-vktorvna

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Баранецька, Ольга Вікторівна Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення : дис ... канд. екон. наук / О. В. Баранецька . – Київ, 2014 . – 232 с.
 2. Баранецька, Ольга Вікторівна Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення : автореф. дис ... канд. екон. наук / О. В. Баранецька . – Київ, 2014 . – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мартинюк, В. Модель моніторингу економічної безпеки держави / В. Мартинюк, О. Баранецька // Наука молода. Економічні науки. – 2007. – №7. – С. 119-124.
 2. Баранецька, О. Національні інтереси України в сфері фіскальної безпеки / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наука молода : зб. наук. праць ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. Економічні науки. – 2008. – Вип. 9. – С. 83-87.
 3. Баранецька, О. Оцінка стану фіскальної безпеки України [Текст] / О. Баранецька // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 56-63.
 4. Баранецька, О. В. Аналіз бюджетотворення в Україні / О. В. Баранецька, Я. Г. Бучковська // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 79-84.
 5. Баранецька, О. В. Актуальні проблеми забезпечення фіскальної безпеки України та можливі шляхи її зміцнення / О. В. Баранецька // Економіка та держава. – 2016. – № 10. – С. 52-54.
 6. Баранецька, О. Характеристика фінансово-економічних чинників та індикаторів фіскальної безпеки держави [Електронний ресурс] / Ольга Баранецька // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 4. – С. 436-442.
 7. Баранецька, О. Забезпечення фіскальної безпеки України в умовах фінансової кризи / Ольга Баранецька // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 3 (16) : Економічні науки. – С. 28-36.
 8. Баранецька О. Модель взаємозалежності між фіскальним потенціалом та фіскальною безпекою держави [Електронний ресурс] / Ольга Баранецька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5, т. 3. – С. 161-165.
 9. Баранецька, О. Аналіз показників фіскальної сфери [Електронний ресурс] / Ольга Баранецька // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2011. – № 17. – С. 4-16.
 10. Баранецька, О. Фіскальна безпека держави: індикатори, загрози та основи моніторингу / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наукові записки Острозької академії. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 186-195.
 11. Мартинюк, В. П. Оцінка фіскальної безпеки України [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 114-122.
 12. Мартынюк, В. П. Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государства [Електронний ресурс] / В. П. Мартынюк, О. В. Баранецкая // Бизнес Информ. – 2013. – № 8. – С. 15-21.
 13. Мартинюк, В. П. Окремі заходи щодо забезпечення фіскальної безпеки держави: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2013. – № 26 (205). – С. 23-31.
 14. Martynyuk, V. Bewertung ausgewählter Indikatoren der Fiskalsicherheit des Staates / V. Martynyuk, О. Baranetska, V. Klimchuk // Osteuropa: Schwierigkeiten bei der Neuorientierung. – Berlin, 2013. – Juli-September. – S. 48-53.
 15. Баранецька, О. В. Деструктивний вплив тероризму на безпекове середовище України / О. В. Баранецька, О. Д. Ладюк, К. С. Гарач // Економіка та держава. – 2019. – № 2. – С. 94-99.
 16. Васильчишин, О. Інформаційний базис роботи правоохоронних органів [Текст] / Олександра Васильчишин, Андрій Колесніков, Ольга Баранецька, Іван Мельник // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 28-33.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мартинюк, В. П. Фіскальна безпека держави : концептуальні засади та шляхи забезпечення [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль : Крок, 2015. – 206 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Баранецька, О. В. Фінансова безпека [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. В. Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с.
 

Барна Мирослава Володимирівна

barna-m.v

Кафедра психологічних і педагогічних дисциплін

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Барна, М. В. Програма соціально-психологічного тренінгу з розвитку емпатійності майбутніх практичних психологів / М. В. Барна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 50-66.
 2. Барна, М. В. Роль “само”-процесів у побудові індивідуальної стратегії самореалізації особистості [Електронний ресурс] / М. В. Барна.
 3. Барна, М. В. Роль емпатії у посередницькій діяльності медіатора [Електронний ресурс] / М. В. Барна // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія. – 2010. – № 26, ч. І.
 4. Барна, М. В. Домінуючі стратегії самореалізації студентів з обмеженими можливостями здоров’я [Електронний ресурс] / М. В. Барна.
 5. Барна, М. В. Характеристика домінуючих чинників побудови стратегій самореалізації студентів-інвалідів [Електронний ресурс] / М. В. Барна.
 

Батрин Наталія Володимирівна

батрин наталія володимирівна

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Вчене звання: кандидат філологічних наук

Науковий ступінь: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Батрин, Наталія Володимирівна Інваріантні значення і типові смисли англійських прикметників семантичного поля температурної ознаки [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Батрин Наталія Володимирівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 218 с.
 2. Батрин, Наталія Володимирівна Інваріантні значення і типові смисли англійських прикметників семантичного поля температурної ознаки [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Батрин Наталія Володимирівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Батрин, Н. В. Проблема підвищення мотивації студентів вищих навчальних закладів економічного профілю [Електронний ресурс] / Н. В. Батрин  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 158-163.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Батрин, Н. В. Ситуаційна вправа "Можливе звільнення ?" [Текст] / Н. В. Батрин // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 269-279.
 2. Аналіз ділових ситуацій [Текст] : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 352 с.
 3. Гендерні аспекти малого та середнього бізнесу [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. В. Батрин, Л. В. Вереіна, Ю. М. Галустян [та ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 116 с.
 

Батько Юрій Мирославович

батькоКафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Батько, Ю. М. Аналіз цитологічних зображень в системах автоматизованої мікроскопії : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ю. М. Батько; Тернопільський національний економічний університет. - Т., 2013. - 186 c.
 2. Батько, Ю. М. Аналіз цитологічних зображень в системах автоматизованої мікроскопії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту / Ю. М. Батько; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2013. - 20 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Березький, О. М. Алгоритм проходження контуром об'єкта з використанням зворотного ходу [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Искусственный интеллект. – 2009. – № 3. – С. 516-522.
 2. Березький, О. Комп'ютерна система аналізу біомедичних зображень / О. Березький, Ю. Батько, Г. Мельник [Електронний ресурс] // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 650. – С. 11-17.
 3. Батько, Ю. М. Метод і алгоритми сегментації біомедичних зображень на основі попередніх розміток [Електронний ресурс] / Ю. М. Батько // Искусственный интеллект. – 2010. – № 4. – С. 140-149.
 4. Березький, О. М. Методи сегментації біомедичних зображень / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Ю. М. Батько [Електронний ресурс] // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1. – С. 251-258.
 5. Березький, О. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. Березький, К. Березька, Ю. Батько, Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 64-72.
 6. Березький, О. Алгоритми для пошуку і вибірки біометричних зображень [Електронний ресурс] / О. Березький, Г. Мельник, Ю. Батько.
 7. Березький, О. М. Метод вибору алгоритмів автоматичної сегментації біомедичних зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Системи оброб. інформації. - 2013. - Вип. 2. - С. 246-251.
 8. Дацко, Т. В. Морфометричні особливості епітелію шийки матки при цитологічному дослідженні дисплазій / Т. В. Дацко, О. М. Березький, Ю. М. Батько [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : наук.-практ. журнал. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. – № 2 (9). – C. 112.
 9. Березький, О. М. Аналіз алгоритмів виділення контурів зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів,  2006. – № 565. – C. 212-216.
 10. Батько, Ю. М. Аналіз сучасних підходів визначення інформаційних ознак зображень / Ю. М. Батько // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 2, т. 1. – C. 128-133.
 11. Березький, О. М. Інформаційно-аналітична система дослідження та діагностування пухлинних клітин на основі аналізу їх зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник //  Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 4. – C. 33-42.
 12. Батько, Ю. М.  Метод та алгоритми перетворення типу „контур-контур” та „область-область” [Електронний ресурс] / Ю. М. Батько // Вісник національного університету „Львівська політехніка” Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2011. – № 710. – C. 262-269.
 13. Berezky, O. Modern Trends in Biomedical Image Analysis System Design Modern Trends in Biomedical Image Analysis System Design / O. Berezsky, G. Melnyk, Y. Batko // Biomedical engineering trends in electronics, communications and software. – Rijeka, Croatia : InTech, 2011. – P. 461-480.
 14. Berezsky, O. Biomedical image search and retrieval algorithms [Електронний ресурс] / О. Berezsky, G. Melnyk, Yu Batko // Computing. – 2008. – Vol. 7, Issues 1. – P. 108-113.
 15. Березький, О. М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.5. – С. 258-268.
 16. Березький, О. М. Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних і цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Ю. М. Батько, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.13. – С. 357-367.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 256 с.
 2. Системи обробки розподілених баз даних [Текст] : метод. вказівки / уклад. Н. Я. Савка, Ю. М. Батько; відп. за вип. О. М. Березький. - Тернопіль : ЗУНУ, 2021. - 45 с.
 

Башняк Анатолій Олексійович

Кафедра правового регулювання економіки та правознавства

Посада: старший викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Башняк, О. С. Проходження державної служби в органах місцевого самоврядування України та країнах ЄС: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / О. С. Башняк, А. О. Башняк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2009. – № 5. – С. 45-49.
 2. Башняк, О. С. Співвідношення понять «податок» і «оподаткування» [Електронний ресурс] // О. С. Башняк, А. О. Башняк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2010. – № 2. – С. 29-32.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Башняк, А. О. Адміністративне право в соціальній сфері [Електронний ресурс]: консп. лекц. /А. О. Башняк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2006.– 81 с.
 2. Башняк, А. О. Адміністративне і трудове право [Електронний ресурс] : консп. лекц. / А. О. Башняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 66 с.
 

Башняк Оксана Сергіївна

Кафедра правового регулювання економіки та правознавства

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Башняк, О. С. Правовые аспекты банковского контроля в Украине: полномочия Национального банка Украины и международные стандарты в этой сфере [Електронний ресурс] /О. С. Башняк, М. В. Сопель // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2009. – № 2. – С. 408-420.
 2. Башняк, О. С. Проходження державної служби в органах місцевого самоврядування України та країнах ЄС: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / О. С. Башняк, А. О. Башняк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2009. – № 5. – С. 45-49.
 3. Башняк, О. С. Співвідношення понять «податок» і «оподаткування» [Електронний ресурс] // О. С. Башняк, А. О. Башняк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2010. – № 2. – С. 29-32.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Башняк, О. С. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / О. С. Башняк. – Тернопіль : ПП Шпак В.Б, 2007. – 248 с.
 

Сторінка 1 із 5