Шаварина Марія Петрівна

Shavaryna

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шаварина М. Пенсійне страхування: теорія, вітчизняні реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 63-75.
 2. Шаварина М. Соціальне страхування в умовах ринкових перетворень: практика та шляхи удосконалення / М. Шаварина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6. – С. 126-132.
 3. Шаварина М. Соціальний захист населення: реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 34-43.
 4. Шаварина М. П. Перерозподільні процеси в пенсійній системі України [Електронний ресурс] / М. П. Шаварина.
 5. Шаварина, М. П. Недержавне пенсійне забеспечення в Україні в умовах становлення ринкової економіки [ Електронний ресурс] / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська.
 6. Шаварина, М. П. Проблеми реформування пенсійного страхування в Україні та перспективи його подальшого розвитку / М. П. Шаварина // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 398-402.
 7. Шаварина, М. Видатки бюджету Пенсійного фонду України в умовах реформування пенсійної системи / М. Шаварина // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 172-178.
 8. Шаварина, М. Фінансові ресурси вищої школи / Марія Шаварина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 9. – С. 273-274.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шаварина, М. П. Перерозподільні процеси в системі державного пенсійного страхування [Текст] / М. П. Шаварина // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 48-63.
 2. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 3. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Кізима, Т. О. Соціальна політика та її вплив на фінанси домогосподарств [Текст] / Т. О. Кізима, М. П. Шаварина // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 332-339.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Юрій, С. І. Державні цільові фонди [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 388 с.
 2. Шаварина, М. П. Історія фінансів [Текст] : Навчальний посібник / М. П. Шаварина. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 247 с.
 3. Шаварина, М. П. Історія фінансів [Текст] : навч. посіб. / М. П. Шаварина. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 136 с.
 4. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009. – 464 с.
 5. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : Додаток до книга на CD / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009.
 6. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2006. – 464 с.
 7. Шаварина, М. П. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 258 с.
 8. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 399 с.
 9. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2004. – 464 с.
 10. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Парижак, М. П. Шаварина, В. М. Булавинець, О. М. Майборода. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 192 с.
 11. Шаварина, М. П. Генезис і еволюція фінансів [Текст] / М. П. Шаварина // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 42-56.
 12. Шаварина, М. П. Соціальні позабюджетні фонди [Текст] / М. П. Шаварина // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 308-332.
 

Шаманська Надія Володимирівна

Кафедра фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шаманська, Надія Володимирівна Страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічних перетворень в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Надія Володимирівна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 320 с.
 2. Шаманська, Надія Володимирівна Страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічних перетворень в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Надія Володимирівна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шаманська, Н. В. Детермінанти проведення пенсійної реформи в Україні [ Електронний ресурс] / Н. В. Шаманська.
 2. Шаварина, М. П. Недержавне пенсійне забеспечення в Україні в умовах становлення ринкової економіки [ Електронний ресурс] / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська.
 3. Шаманська, Н. В. Сутнісно-теоретичні аспекти та генезис соціального страхування [ Електронний ресурс] / Н. В. Шаманська.
 4. Шаманська, Н. В. До концептуальних основ дослідження соціального страхування на випадок безробіття / Н. В. Шаманська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №4. – С. 169-174.
 5. Шаманська, Н. Зайнятість і ринок праці: теоретико-методологічні засади / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 2. – С.7-20.
 6. Шаварина, Марія Пенсійне страхування: теорія, вітчизняні реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 4. – С. 63-75.
 7. Шаманська, Н. В. Політика зайнятості та аналіз тенденцій на ринку праці Тернопільської області в умовах соціально-економічних перетворень / Н. В. Шаманська // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 5. – С. 133-138.
 8. Шаварина, Марія Соціальний захист населення: реалії та перспективи / Марія Шаварина, Надія Шаманська // Світ фінансів. – 2009. – Вип. 4. – С. 34-43.
 9. Шаманська, Н. Теоретичні основи та проблемні аспекти вітчизняної системи соціального страхування на випадок безробіття / Н. Шаманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №6. – С. 142-148.
 10. Шаманська, Н. Фінансове забезпечення соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 2. – С.88-101.
 11. Шаманська, Н. Фінансові ресурси державного соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети / Н. Шаманська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 80-88.
 12. Шаманська, Н. Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан і пріоритети розвитку / Н. Шаманська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 89-98.
 13. Шаманська, Н. Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція / Н. Шаманська, О. Шаманська // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 173-184.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шаманська, Н. В. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - основне джерело фінансових ресурсів державного пенсійного страхування / Н. В. Шаманська, О. С. Шаманська // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 130-145.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 3. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 4. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 5. Кізима, Т. О. Політика держави у сфері пенсійного страхування і пенсійного забезпечення [Текст] / Т. О. Кізима, Н. В. Шаманська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 340-349.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009. – 464 с.
 2. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2004. – 464 с.
 3. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2006. – 464 с.
 4. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : Додаток до книга на CD / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2009.
 5. Шаварина, М. П. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 258 с.
 6. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 399 с.
 7. Юрій, С. І. Державні цільові фонди [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 388 с.
 

Шаманська Олена Сергіївна

ShamanskaOlena

Кафедра фінасів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шаманська, Олена Сергіївна Фінансова поведінка домогосподарств в умовах економічних трансформацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олена Сергіївна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 284 с.
 2. Шаманська, Олена Сергіївна Фінансова поведінка домогосподарств в умовах економічних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Сергіївна Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кізима, Т. Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 7-16.
 2. Демянишин, В. Г. Неподаткові надходження :проблеми та роль у доходах бюджету держави [ Електронний ресурс] / В. Г. Демянишин, О.С. Шаманська.
 3. Шаманська, О. С. Сутність і особливості заощаджень населення в умовах ринкової трансформації економіки [ Електронний ресурс] / О.С. Шаманська // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 3. – С. 72-77.
 4. Шаманська, О. Фінансова поведінка домогосподарств : сутність, мотиви, види та чинники / Олена Шаманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 104-111.
 5. Кізима, Т. Фінансова грамотність населення і фінансова поведінка домогосподарств: аспекти взаємовпливу / Т. Кізима, О. Шаманська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 16-26.
 6. Шаманська, Н. Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція / Н. Шаманська, О. Шаманська // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 173-184.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шаманська, Н. В. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - основне джерело фінансових ресурсів державного пенсійного страхування [Текст] / Н. В. Шаманська, О. С. Шаманська // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 130-145.
 2. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.
 3. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 4. Кізима, Т. О. Фінансова грамотність населення як важлива передумова реалізації фінансової політики [Текст] / Т. О. Кізима, О. С. Шаманська // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 373-382.
 

Шандрук Сергій Костянтинович

shandruk s k

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Посада: професор

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шандрук, С. К. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [ Текст ] : 19.00.07 : дис. ... д-ра психол. наук / Сергій Костянтинович Шандрук ; Тернопільський нац. ун-т . ─ Тернопіль, 2016 . ─ 458 с.
 2. Шандрук, C. R. Психологічні засади розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [ Текст ] : 19.00.07 : автореф. дис. ... д-ра психол. наук / Сергій Костянтинович Шандрук ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". ─ Одеса, 2015 . ─ 38 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шандрук, С. К. Професійне самовизначення майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук, Я. В. Чаплак, М. В. Чаплак.
 2. Шандрук, С. К. Соціальні технології як методологічна основа консультативного процесу [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук.
 3. Фурман, Анатолій В. Соціема як евристичний концепт загальної соціологічної теорії / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 57-74.
 4. Фурман, А. В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 5. Фурман, А. В. Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2014. – № 4. – С. 24-74.
 6. Фурман, А. В. Психологічні особливості розвитку професійної креативності майбутніх фахівців соціогуманітарного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Фурман, С. К. Шандрук.
 7. Шандрук, С. Творчість як употужнення здібностей особистості / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 86-91.
 8. Шандрук, С. Теоретична модель розвитку професійних творчих здібностей особистості практичного психолога / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – C. 107-121.
 9. Шандрук, С. К. Любов до України чк сутнісна риса особистості Тараса Шевченка / С. К. Шандрук // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 150.
 10. Шандрук, С. Становлення креативної особистості: від творчого потенціалу до професіоналізму (текст на англ. мові) / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 139-144.
 11. Шандрук, С. К. Соціальна компетентність як інтегрована характеристика розвитку особистості студентів / С. К. Шандрук // Психологічні науки, проблеми і здобутки. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К., 2011. – Дод. 1 до № 2, т. V (30). – С. 618-623.
 12. Шандрук, С. К. Теоретико-методологічні основи професійної креативності / С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. –Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тамат. вип. – К., 2012. – Дод. 1 до Вип. 27, т. V (38). – С. 508-515.
 13. Шандрук, С. Психологічні особливості загальної і творчої обдарованості підлітків / С. Шандрук // Психологія і суспільство. – 2012. – № 4. – С. 161-166.
 14. Шандрук, С. К. Ігрова форма розвитку професійної миследіяльності як культурний феномен / А. В. Фурман, С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К., 2013. – Дод. 1 до Вип. 31, т. VІІІ (50). – С. 424-439.
 15. Шандрук, С. К. Вітакультурне постання організаційно-діяльнісної гри як форми розвитку професійного мислення / А. В. Фурман, С. К. Шандрук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – С. 247-256.
 16. Шандрук, С. Креативність та оргдіяльнісна ігрова форма розвитку професійної миследіяльності студентів-психологів / С. Шандрук // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2015. – Вип. 742. – С. 192-200.
 17. Шандрук, С. К. Організаційно-діяльнісна гра як засаднича умова і чинник розвитку професійних творчих здібностей і креативності майбутніх психологів / С. К. Шандрук // Вісник Національного університету оборони України. – К. : НУОУ, 2015. – Вип. 2 (45). – С. 291-300.
 18. Шандрук, С. К. Проблема формування професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів / С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Міжнародні Челпанівські читання : темат. вип. – К. : Гнозис, 2015. – Т. ІІІ (15), дод. 2 до вип. 35. – С. 230-236.
 19. Шандрук, С. К. Підготовка фахівців соціогуманітарного профілю на засадах компетентнісного підходу / М. І. Шинкарик, С. К. Шандрук // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. – К. : Гнозис, 2015. – Т. V (65), дод. 1 до вип. 36. – С. 568-577.
 20. Шандрук, С. Принципи побудови теоретичної моделі розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів / С. Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 83-89.
 21. Шандрук, С. К. Професійні творчі здібності як інтегральна психосоціальна спроможність особистості психолога-професіонала / С. К. Шандрук // Вісник Національного університету оборони України. – К. : НУОУ, 2015. – Вип. 3 (46). – С. 344-347.
 22. Шандрук, С. К. Использование организационно-деятельностных игр для развития профессиональных творческих способностей будущих практических психологов / С. К. Шандрук // Психология, социология, педагогика. – 2015. – № 7.
 23. Shandruk, S. K. Theoretical-methodological foundtions of organization of training-productive activity of students-psychologists / S. K. Shandruk // Науковий огляд. – 2015. – № 7 (17). – С. 134-144.
 24. Шандрук, С. К. Профессиональные творческие способности студентов-психологов как фактор эффективности будущей психологической деятельности / С. К. Шандрук // Психология, социология, педагогика. – 2015. – № 8.
 25. Шандрук, С. К. Психодидактические условия развития профессиональных творческих способностей будущих практических психологов / С. К. Шандрук // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – № 8.
 26. Шандрук, С. К. Креативность и творческие способности как компоненты будущей профессиональной деятельности / С. К. Шандрук // Проблемы педагогики и психологии : науч. период. изд. межвуз. Консорциума. – Ереван : Армянский ГПУ им. Х. Абовяна, 2015. – № 2. – С. 39-42.
 27. Шандрук, С. К. Методологічний підхід у становленні творчої особистості майбутнього психолога [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук //Науковий огляд. – 2017. – № 2 (34). – С. 1-16.
 28. Шандрук, С. К. Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук. // Технології розвитку інтелекту. - 2015. - Т. 1, № 9.
 29. Шандрук, С. К. Структурно-функціональна модель професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук. // Технології розвитку інтелекту. - 2015. - Т. 1, № 11.
 30. Шандрук, С. К. Роль готовності до професійної діяльності у розвитку творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. Психологія. – 2015. – Вип. 51. – С. 89-94.
 31. Шандрук, С. К. Обґрунтування методологічного підходу розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 8/1 (13). – С. 101-104.
 32. Шандрук, С. К. Освітня модель професійного становлення особистості практичного психолога[Електронний ресурс]  / С. К. Шандрук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. : Главник, 2015. – Т. 1, вип. 42. – С. 92-97.
 33. Шандрук, С. К. Теоретичні основи дослідження професійних творчих здібностей майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Актуальні проблеми психології. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Т. VІІІ, вип. 39. – С. 460-466.
 34. Шандрук, С. К. Шляхи актуалізації творчих здібностей та умови розвитку професійної креативності майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 6/1 (11). – С. 101-104.
 35. Шандрук, С. К. Теоретичне обґрунтування та феноменологія професійної творчості майбутніх психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Науковий огляд. – 2015. – № 5 (15). – С. 130-135.
 36. Шандрук, С. К. Професійно значущі утворення особистості психолога як умова ефективної творчої діяльності [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // ScienceRise. – 2015. – № 7/1 (12). – С. 66-70.
 37. Шандрук, С. К. Роль креативності та творчих здібностей у професійному становленні майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] / С. К. Шандрук // Науковий огляд. – 2015. – № 6 (16). – С. 134-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фурман, А. В. Сутність гри як учинення [Текст]: монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. - Тернопіль: ТНЕУ, 2014. - 120 с.
 2. Фурман, А. В. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі [Текст] : монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.
 3. Шандрук, С. К. Психологія професійних творчих здібностей [Текст] : монографія / С. К. Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 358 с.
 4. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 

Шаров Олександр Миколайович

sharov

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: професор кафедри

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шаров, О. Державне управління інвестиціями у світлі міжнародного досвіду / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 299-316.
 2. Шаров, О. "Дитяча хвороба" лівизни в капіталізмі / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 406-419.
 3. Шаров, О. Дихотомія Маркса-Спенсера як причина світової фінансової кризи / Олександр Шаров // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 10. – С. 18-23.
 4. Шаров, О. Україна: вибір стратегії управління державним боргом / Олександр Шаров // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 7-10.
 5. Шаров, О. Трилема стратегічного вибору України в умовах економічної глобалізації / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 3, т. 11. – С. 261-275.
 6. Шаров, О. Глобалізація валютної системи / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2007. – грудень (№ 4). – С. 432 – 454.
 7. Шаров, О. Глобалізація валютної системи / О. Шаров , Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2008. – березень (№ 1). – С. 76-93.
 8. Шаров, О. Процес фінансової глобалізації та його вплив на платіжні баланси / Олександр Шаров // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4. – С. 417-432.
 

Шафранська (Штимер) Леся Тарасівна

rsz shtimer -2Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

 ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Штимер, Леся Тарасівна Стратегічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Леся Тарасівна Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 207 с.
 2. Штимер, Леся Тарасівна Стратегічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Леся Тарасівна Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Штимер, Леся Система стратегічного управління потенціалом матеріально-сировинних ресурсів підприємства / Леся Штимер // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, ч.1. – С. 387-389.
 2. Штимер, Л. Т. Економічна сутність запасів матеріальних ресурсів підприємства та необхідність їх створення в умовах формування конкурентних переваг [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.456-459.
 3. Штимер, Л. Т. Методичний інструментарій стратегічного аналізу потенціалу підприємств [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. – № 3. – С.136-139.
 4. Штимер Л. Т. Сучасна парадигма стратегічного управління потенціалом підприємства в конкурентному середовищі [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Стратегія економічного розвитку України. – 2011. – Вип. 28. – С. 65–70.
 5. Штимер, Л. Т. Сучасний стан розвитку м’ясопродуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 2. – С.152-155.
 6. Штимер, Л. Теоретичні підходи до визначення сутності терміну "потенціал підприємства" [Електронний ресурс] / Л. Штимер // Вісник Львівського університету. – 2010. – Вип.44. – С.332-338.
 7. Штимер, Л. Т. Аудит створення та ефективного використання власного капіталу / Л. Т. Штимер //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 45-47.
 8. Штимер, Л. Т. Аналіз ефективності використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 225. – С. 91-93.
 9. Штимер, Л. Т. Теоретичні аспекти економічної сутності категорії "потенціал матеріальних ресурсів підприємства" [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічні науки. Cер. Облік і фінанси. – 2011. –Вип. 8. – С. 512-522.
 10. Штимер, Л. Т. Прогнозування ефективного використання потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічні науки. Cер. Економіка та менеджмент. – 2012. –Вип. 9(2). – С. 580-586.
 11. Штимер, Л. Т. Теореричні основи методичних підходів до оцінки потенціалу матеріальних ресурсів підприємства в ході формування стратегічних переваг [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічні науки. Cер. Облік і фінанси. – 2010. –Вип. 7(3). – С. 540-547.
 12. Штимер, Л. Т. Облікова система установ державного сектору економіки: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер //Економічний форум. – 2015. –№ 1– С.276-281.
 13. Штимер, Л. Т. Формування стратегії розвитку підприємств м’ясопереробної промисловості [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2013.  – Вип. 10 (37). – ч. 4.– С. 440-447.
 14. Штимер, Л. Т. Сучасні особливості формування потенціалу матеріальних ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 240. – С. 98-101.
 15. Штимер, Л. Т. Сучасні теорії конкуренції та конкурентних переваг м’ясопереробних підприємств [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 3. - С. 175-180.
 16. Лучко, М. Р. Організація обліку в установах державного сектору економіки: реалії сьогодення [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Л. Т. Штимер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(2). - С. 39-42.
 17. Штимер, Л. Т. До питання фінансового аналізу діяльності установ державного сектору економіки [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічний форум. - 2016. - № 2. - С. 329-338.
 18. Шафранська, Л. Т. Фінансова звітність за сегментами в державному секторі економіки [Електронний ресурс] / Л. Т. Шафранська // Інноваційна економіка. - 2016. - № 7-8. - С. 152-156.
 19. Шафранська, Л. Т. Корпоративна звітність в умовах глобалізації: проблеми, перспективи Електронний ресурс] / Л. Т. Шафранська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 12(2). - С. 161-164.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фаріон, І. Д. Управлінський облік (модульні контрольні роботи та тестові завдання) [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Л. Т. Штимер ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 476 с.
 2. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз (модульні контрольні роботи та тестові завдання) [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, Л. Т. Штимер ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – 206 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Фаріон, І. Д. Стратегічний аналіз [Текст] : опорн. консп. лекцій / І. Д. Фаріон, Л. Т. Штимер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 434 с.
 

Шашкевич Олександр Любомирович

Shashkevych

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент, директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчальних закладів : оптимізація формування та ефективність використання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Любомирович Шашкевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 248 с.
 2. Шашкевич, Олександр Любомирович Фінансові ресурси вищих навчальних закладів : оптимізація формування та ефективність використання [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Любомирович Шашкевич.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

Публікаці:

СТАТТІ:

 1. Шашкевич О. Вартість освітніх послуг у вищих навчальних закладах: моделювання оптимальної ціни / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 112-119.
 2. Шашкевич О. Вдосконалення планування видатків на оплату праці у вищих навчальних закладах державної форми власності / Олександр Шашкевич // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 118-125.
 3. Шашкевич О. Л. Етимологія, сутність та призначення державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 540-546.
 4. Шашкевич, О. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. Шашкевич // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 101-114.
 5. Бескид, Й. Вдосконалення державного регулювання руху фінансових ресурсів вищих навчальних закладів в умовах демократичних перетворень / Йосип Бескид, Олександр Шашкевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 26-31.
 6. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич, А. І. Машко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 7. Шашкевич, О. Л. Фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в умовах трансформаційних процесів в економіці / О. Л. Шашкевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 66-70.
 8. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів / О. Л. Шашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2005. – № 3, т. 2. – С. 104-106.
 9. Шашкевич, О. Л. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів вищими навчальними закладами державної форми власності / О. Л. Шашкевич // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 1 (12). – С. 112-122.
 10. Шашкевич, О. Л. Економічна сутність та причини дефіциту державного бюджету / О. Л. Шашкевич // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 495 : Економіка. – С. 118-121.
 11. Шашкевич, О. Л. Розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів / О. Л. Шашкевич // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 16/1. – С. 437-442.
 12. Шашкевич, О. Л. Методологія оцінки ефективності діяльності вищих навчальних закладів / О. Л. Шашкевич // Економічний вісник університету : зб. наук. пр. учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 18/2. – С. 216-220.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кізима, Т. О. Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. Машко, О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 228 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Шашкевич, О. Л. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу [Текст] / О. Л. Шашкевич // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 561-580.
 

Шаюк Ольга Ярославіана

1467369297 shaiukКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шаюк, Ольга Ярославівна Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів [Текст] : дис... канд. психологічних наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ольга Ярославівна Шаюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 216 с.
 2. Шаюк, Ольга Ярославівна Психологічні особливості формування професійної толерантності у майбутніх економістів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія /Ольга Ярославівна Шаюк.– Хмельницький: ДПСУ, 2011.– 16 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шаюк, О.Особливості психологічної структури професійної толерантності майбутніх економістів /Ольга Шаюк //Психологія і суспільство.– 2011.– № 3.– С. 28-65.
 2. Шаюк, О. Вітакультурний метапідхід в осмисленні толерантності як інтегральної особистісної риси людини [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 3. Шаюк, О. Я. Когнітивний компонент толерантності особистості [Електронний ресурс] / О. Я. Шаюк.
 4. Шаюк, О. Методологія конкретно-тематичного дослідження толерантності [Електронний ресурс] / О. Шаюк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 12. – С. 24-28.
 5. Шаюк, О. Я. Мотиваційно–ціннісний компонент толерантності особистості [Електронний ресурс] / О. Я. Шаюк // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 11. – С. 932-944.
 6. Шаюк, О. Самотолерантність як предмет теоретико-методологічного аналізу [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 7. Шаюк, О. Толерантність як сутнісна характеристика професійного спілкування [Електронний ресурс] / О. Шаюк.
 8. Шаюк, О. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми / О. Шаюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 100-111.
 9. Шаюк, О. Особливості формування емоційно-вольового компонента толерантності у майбутніх економістів / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 126-130.
 10. Шаюк, О. Особливості формування поведінкового компонента толерантності у майбутніх економістів / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2013. - № 4. - С. 143-146.
 11. Фурман, А. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31-55.
 12. Шаюк, О. Вітакультурні обрії сутнісного пізнання толерантності / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 73-78.
 13. Фурман, А. В. Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування [Текст] / Анатолій В. Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2019. – № 2 (76). – C. 5-26.
 14. Шаюк, О. Професійна толерантність студентів-гуманітаріїв: сутність, структура, особливості формування [Текст] / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2020. – № 1 (79). – С. 78-89.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Deutsch fur Landwirte. Німецька мова для аграріїв [Текст]: Навчальний посібник /Б. Германн, М. Дутка, Ф. Ріхтер, О. Шаюк.– Тернопіль: б.в., 2004.– 176 s.
 

Шевченко Андрій Анатолійович

shevtchenko

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевченко, Андрій Анатолійович Формування та ефективність використання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами /Андрій Анатолійович Шевченко.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 214 с.
 2. Шевченко, Андрій Анатолійович Формування та ефективність використання економічного потенціалу підприємств харчової промисловості [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Андрій Анатолійович Шевченко.– Тернопіль: ТАНГ, 2005.– 23 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шевченко, А. Єдність та боротьба диференціації та інтеграції в аграрному секторі / А. Шевченко // Наукові записки.– Чортків, 2002.– Вип. 2.– С. 107-110.
 2. Шевченко, А. Моніторинг економічного потенціалу підприємств харчової та переробної галузей Тернопільської області / А. Шевченко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002.– Вип. 7.– С. 60-62.
 3. Шевченко, А. Розвиток виробничо-економічних зв’язків між сільськогосподарськими і переробними підприємствами продовольчого підкомплексу / А. Шевченко // Наукові записки.– Чортків, 2001.– Вип. 1.– С. 114-115.
 4. Шевченко, А. Теоретичні підходи до визначення потенціалу підприємства / А. Шевченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 266-268.
 5. Михайлишин, Л. І. Управління процесами антикризової діяльності на підприємствах / Л. І. Михайлишин, А. А. Шевченко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 41-46.
 6. Сохацька, О. М. Аналіз основних тенденцій розвитку інтеграційних процесів підприємств аграрної сфери і переробних галузей / О. М. Сохацька, А. А. Шевченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 103-106.
 7. Тибінь, А. Пріоритетні напрями розвитку туризму в Україні [Електронний ресурс] / Анатолій Тибінь, Андрій Шевченко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.– Тернопіль, 2010.– № 2.– С. 140-144.
 8. Шевченко, А. А. Сучасні підходи до оцінки економічної ефективності корпоративного управління [Електронний ресурс] / А. А. Шевченко // Сталий розвиток економіки. – 2011.– № 3.– С. 17-24.
 9. Шевченко, А. Корпоративний стиль як форма креативного менеджменту /Андрій Шевченко //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 301-302.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 

Шевчук Антон Михайлович

1454061518 shevchukКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевчук, Антон Михайлович Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Антон Михайлович Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 222 с.
 2. Шевчук, Антон Михайлович Економічний капітал банків в управлінні системними ризиками [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антон Михайлович Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шевчук, А. М. Теоретична суть економічного капіталу банку / А. М. Шевчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 293-298.
 2. Шевчук, А. Підходи до розрахунку економічного капіталу банківської системи України / Антон Шевчук // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 126-136.
 3. Шевчук, А. Проблеми управління податковими ризиками в умовах пандемії COVID-19 / Антон Шевчук // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 188–200.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.
 

Шевчук Оксана Романівна

shevthuk o r

Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ящищак, Оксана Романівна Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: організаційно-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ящищак Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2010. - 247 с.
 2. Ящищак, Оксана Романівна Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: організаційно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ящищак Оксана Романівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2010. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шевчук, О. Поняття та правова природа фінансових послуг / Оксана Шевчук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 29-32.
 2. Шевчук, О. Р. Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2012. – № 11. – С. 27-30.
 3. Шевчук, О. Р. Ринок фінансових послуг як об'єкт наукового дослідження фінансово-правової науки / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2012. – № 10. – С. 29-32.
 4. Ящищак, О. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Ящищак // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №10. – С. 22-25.
 5. Ящищак, О. Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Ящищак // Адвокат. – 2010. – № 10. – С. 36-40.
 6. Ящищак, О. Р. Моделі державного регулювання ринку фінансових послуг / О. Р. Ящищак // Адвокат. – 2011. – № 3. – С. 28-33.
 7. Ящищак, О. Р. Місце медичного страхування в системі фінансових послуг України [Електронний ресурс] / О. Р. Ящищак.
 8. Ментух, Н. Ф. Міжнародний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. –Вип. 4. – т. 1. – С.144-146.
 9. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Наталія Фелікіссімівна Ментух, Оксана Романівна Шевчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 68-72.
 10. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород, 2015. – Вип. 30, т. 2. – С. 92-95.
 11. Шевчук, О. Р. Правове регулювання діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2011. – № 1. – С. 453-463.
 12. Шевчук, О. Р. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України / О. Р. Шевчук // Молодий вчений. − 2015. − № 2 (17). − С. 803-806.
 13. Шевчук, О. Р. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / О. Р. Шевчук // Карпатський правничий часопис. – 2015. – Вип. 8. – С. 98-105.
 14. Шевчук, О. Р. Зміст поняття фінансових послуг у законодавстві України / О. Р. Шевчук // Правова держава. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – Вип. 18. – С. 565-571.
 15. Шевчук, О. Р. Законодавство України в сфері надання фінансових послуг на шляху до стандартів ЄС / О. Р. Шевчук // Часопис Київського університету права. – К. : Київський університет права НАН України, 2007. – Вип. 2007/1. – С. 97-103.
 16. Шевчук, О. Р. Правові аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 2 (26). – С. – 159-164.
 17. Шевчук, О. Р. Методологічні засади систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Шевчук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10 (154). – С. 22-26.
 18. Шевчук, О. Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами СОТ / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 3 (27). – С. 226-230.
 19. Шевчук, О. Р. Правовий статус саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 4 (28). – С. 229-234.
 20. Шевчук, О. Р. Правове регулювання створення та діяльності саморегулівних організацій на ринку фінансових послуг / О. Р. Шевчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : Видавництво Національного авіаційного університету, 2011. – № 2 (19). – С. 85-89.
 21. Шевчук, О. Р. Ринок фінансових послуг як об’єкт державного регулювання та категорія фінансового права / О. Р. Шевчук // Часопис Київського університету права. – К. : Київський університет права НАН України, 2012. – Вип. 1. – С. 148-153.
 22. Шевчук, О. Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / О. Р. Шевчук // Адвокат. – 2013. – № 12 (159) – С. 27-31.
 23. Шевчук, О. Юридичні клініки в механізмі дуальної освіти: аналіз результатів педагогічного експерименту [Текст] / Оксана Шевчук, Ірина Юркевич // Актуальні проблеми правознавства. – 2021. – Вип. 2. – С. 69-76.
 24. Шевчук, О. Фінансово-правовий аспект державного бюджету та його роль у бюджетній системі України [Текст] / Оксана Шевчук, Ольга Федишин // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 100-105.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Антикорупційна політика в Україні [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. І. Возьний, О. Т. Іващук, Р. П. Олійничук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 241 с.
 

Шевчук Олег Антонович

shevchuk o a

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевчук, Олег Антонович Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олег Антонович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 197 с.
 2. Шевчук, Олег Антонович Облік і аудит витрат на збут продукції в підприємствах цукрової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олег Антонович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шевчук, О. Особливості методики аудиту витрат на збут / Олег Шевчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 526-529.
 2. Шевчук, О. А. Особливості автоматизації обліку доходів і витрат на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // БізнесІнформ. – 2013. –№ 11. – С.124-127.
 3. Шевчук, О. А. Удосконалення обліку фінансової діяльності на основі міжнародного досвіду / О. А. Шевчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 306-311.
 4. Шевчук, О. Розвиток обліково-аналітичного відображення фінансової діяльності аграрних підприємств/ О. Шевчук // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 202-211.
 5. Шевчук, О. А. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах / О. А. Шевчук // Управління розвитком : зб. наук. робіт Харківськ. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 1. – С. 89-91.
 6. Шевчук, О. А. Витрати на збут: класифікація та визнання у процесах оптимізації та оновлення інформаційних систем / О. А. Шевчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. ІІ. – С. 173-176.
 7. Шевчук, О. А. Особливості обліку витрат на підприємствах / О. А. Шевчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – № 1 (13). – С. 236-241.
 8. Шевчук, О. А. Розвиток світових поглядів на керування витратами / О. А. Шевчук // Вісник Київського національного торгoвельно-економічного університету. – Київ : КНТЕУ, 2009. – № 3. – С. 77-84.
 9. Шевчук, О. А. Окремі аспекти логістизації процесу збуту на підприємствах з виготовлення цукру / О. А. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Економіка. – Ужгород, 2009. – Вип. 28, ч. ІІІ. – С. 233-236.
 10. Шевчук, О. А. Проблеми та поняття облікової політики на підприємствах цукрової промисловості / О. А. Шевчук // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Ч. ІІІ. – С. 1006-1008.
 11. Шевчук, О. А. Особливості узагальнення даних за результатами аудиторської перевірки витрат на збут / О. А. Шевчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. ІІІ, т. 1. – С. 227-231.
 12. Шевчук, О. А. Процес автоматизації обліку збутового процесу підприємств цукрової промисловості / О. А. Шевчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 3 (53). – С. 270-272.
 13. Шевчук, О. А. Аспекти автоматизації аудиту витрат на збут у підприємствах цукрової промисловості / О. А. Шевчук // Управління розвитком : зб. наук. робіт Харківськ. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 5 (102). – С. 189-191.
 14. Шевчук, О. А. Проблемы реализации принципов бухгалтерского учета в Украине при переходе к международным стандартам / О. А. Шевчук // Бухгалтерский учет и анализ : науч.-практ. журнал. – Минск : ОАО «Оргстрой», 2012. – № 4 (184). – С. 18-21.
 15. Шевчук, О. А. Особливості автоматизації обліку доходів та витрат на промислових підприємствах / О. А. Шевчук // Комунальне господарство міст. Економічні науки. – Харків : ХНУМГ, 2013. – № 108. – С. 345-350.
 16. Шевчук, О. А. Проблемні аспекти облікової політики на промислових підприємствах / О. А. Шевчук // Бухгалтерський облік , аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. – Київ : ПП «Рута», 2013. – № 2(12). – С. 368-373.
 17. Шевчук, О. А. Відображення фінансової діяльності у звітності підприємства в умовах її гармонізації до міжнародних вимог [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економчні науки. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 269-274.
 18. Шевчук, О. А. До питання оцінки та обліку нематеріальних активів в сучасних умовах [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – Вип. 3 (33). – С. 386-398.
 19. Шевчук, О. А. Проблемні аспекти класифікації витрат в управлінському обліку [Електронний ресурс] / О. А. Шевчук // Бізнес Інформ : наук. журнал. – Харків : Інжек, 2013. – № 11. – С. 124-127.
 20. Задорожний, З. В. Управлінський облік як елемент налагодження відносин з контрагентами в інноваційному середовищі ділових комунікацій / З. В. Задорожний, В. В. Муравський, О. А. Шевчук, Ю. А. Судин // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми, 2018. – № 2. – С. 103-112.
 21. Zadorognyi, Z. V. Management accounting of the transportation services self-cost using a global positioning system / Z. V. Zadorognyi, V. V. Muravskyi, О. А. Shevchuk // Науковий вісник Полісся. – Чернігів, 2018. – № 2. – С. 25-30.
 22. Задорожний, З. В. Управлінський облік електронних трансакцій з використанням криптовалют / З. В. Задорожний, В. В. Муравський, О. А. Шевчук // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків, 2018. – № 3. – С. 169-177.
 23. Muravskyi, V. Classification of stakeholders (users) of accounting information for the enterprise cybersecurity purposes / Volodymyr Muravskyi, Vasyl Muravskyi, Oleh Shevchuk // Вісник економіки. – 2021. – Вип. 1. – С. 83-96.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шевчук, О. А. Автоматизація фінансового обліку доходів, витрат і фінансових результатів [Текст] / О. А. Шевчук // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 186-196.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і аудит [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, О. А. Шевчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 49 с.
 

Шевчук Роман

Кафедра фундаментальних дисциплін ЧІПБ

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шевчук, Р. І. Важливість процесу контролю у реструктуризації підприємств / Р. І. Шевчук // Інноваційна економіка. – 2007. – №4. – С. 135-138.
 2. Шевчук, Р. До питання обліку реструктуризації та процедури банкрутства підприємств / Р. Шевчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2004. – №17. – С.161-165.
 3. Шевчук, Р. До питання процедури банкрутства підприємств / Р. Шевчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія:Економіка. – 2005. – №18. – С.179-181.
 4. Шевчук, Р. Особливості прямого підтвердження в процесі аудиторської перевірки / Р. Шевчук // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання". – С.70-71.
 5. Шевчук, Р. Якість продукції, як запорука збільшення обсягів виробництва [Електронний ресурс] / Роман Шевчук.
 

Шевчук Руслан Петрович

шевчук

Кафедра: комп’ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шевчук, Руслан ПетровичБагатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Руслан Петрович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.
 2. Шевчук, Руслан ПетровичБагатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Руслан Петрович Шевчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 176 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Співак І. Я. Інтервальна модель аналізу ефективності інвестицій / І. Я. Співак, Р. П. Шевчук, Т. В. Гончар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 182-185.
 2. Шевчук Р. Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування / Р. Шевчук, В. Манжула, О. Адамів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 103-108.
 3. Шевчук Р. Підвищення ефективності клієнт-серверних систем середньої складності / Р. Шевчук, А. Яцинич // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 1. – С. 182-186.
 4. Мельник, А. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник, Р.П. Шевчук // Системи обробки інформації. – 2011. - Вип. 3 (93). – С. 57-61.
 5. Комар, М. Нейросетевой подход к обнаружению сетевых атак на компьютерные системы [Електронний ресурс] / М.П. Комар, И.О. Палий, Р.П. Шевчук, Т.Б. Федысив // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - № 2. – С. 156-163.
 6. Шевчук, Р. Принципи проектування та структурна побудова місцевих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / Р.П. Шевчук, І.Я. Співак, Т.В. Гончар // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 1. – С. 85-91.
 7. Коркішко, Т. Базові структури операційних пристроїв хешування для процесорів підтримки протоколу IPSec / Т. Коркішко, Л. Коркішко, Р. Шевчук // Комп’ютинг. – 2003. – Т. 2, № 1. – С. 41-47.
 8. Коркішко, Т. Часові характеристики паралельних багатоабонентських мультимедіа конференцій рекурсивної архітектури / Т. Коркішко, Р. Шевчук // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – № 2. – С. 109-116.
 9. Коркішко, Т. Синтез структур операційних пристроїв виконання криптографічних алгоритмів IPSEC оптимізованих для обробки медіа пакетів / Т. Коркішко, Р. Шевчук // Комп’ютинг. – 2004. – Т. 3, № 3. – С. 100-109.
 10. Мельник, А. Порівняльний аналіз алгоритмів стиснення мовних сигналів / А. Мельник, Р. Шевчук // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи і мережі. – 2004. – № 523. – С. 109-117.
 11. Мельник, А. Особливості багатоканального транскодування форматів стиснених мовних сигналів / А. Мельник, Р. Шевчук // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 2. – С. 122-128.
 12. Мельник, А. О. Мікшування мовних сигналів у мультимедійних системах реального часу / А. О. Мельник, Р. П. Шевчук, Т. А. Коркішко // Комп’ютинг. – 2006. – Т. 5, № 1. – C. 57-65.
 13. Шевчук, Р. П. Транскодування стиснених мовних сигналів між GSM 06.20 та G.729 / Р. П. Шевчук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2007. – № 3. – C. 172-179.
 14. Шевчук, Р. П. Проектування багатоканального транскодера між G.723.1 та G.729A / Р. П. Шевчук, Л. І. Гончар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2007. – № 2. – С. 124-129.
 15. Шевчук, Р. П. Проектування багатоканального транскодера стиснених мовних сигналів між GSM 06.20 та G.729А / Р. П. Шевчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2010. – Т. 1, № 2. – С. 108-114.
 16. Шевчук, Р. П. Ідентифікація та виконання голосових команд персональними мобільним помічниками із використанням продукційної моделі представлення знань / Р. П. Шевчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи та мережі. – 2013. – № 773. – С. 182-191.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програмування для мобільних платформ [Текст] : метод. вказівки до виконання практ. робіт / уклад. Р. П. Шевчук, М. В. Сусла. - Тернопіль : [б. в.], 2017. - 110 с.
 2. Безпека програм та даних [Текст] : метод. вказівки / уклад. Р. П. Шевчук, І. А. Дарморост. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 34 с.
 

Шевчук Світлана Ярославівна

shevthuk s ya

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Посада: викладач

 

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шевчук, С. Я. Основні завдання, об’єкти та методика дослідження експертом-бухгалтером операцій з матеріальними запасами / С. Я. Шевчук // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [Луцьк, 25 трав. 2012 р.]. – Луцьк, 2012. – С. 288-291.
 2. Шевчук, С. Я. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків / С. Я. Шевчук // Економіка України в умовах глобальної нестабільності : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 1-2 черв. 2012 р.]. – Київ, 2012. – С. 83-85.
 3. Шевчук, С. Я. Методика дослідження правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків експертом-бухгалтером [Електронний ресурс] / С. Я. Шевчук.
 

Шелестовська Марія Яківна

shelestovska

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ленюк, М. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур’є-Ейлера-(Конторовича-Лєбєдєва) на декартовій осі [Електронний ресурс] / М. Ленюк, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 129-135.
 2. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 3. – С. 171-176.
 3. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 23-27.
 4. Окрепкий, Б. Тиск пружного циліндричного кругового штампа на трансверсально-ізотропний півпростір при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 1. – С. 32-40.
 5. Ленюк, М. Підсумовування функціональних рядів методом гібридного інтегрального перетворення типу Генкеля 2-го роду - (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду - Генкеля 2-го роду / М. Ленюк, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 141-149.
 6. Ленюк, М. П. Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лєбєдєва) - Ейлера-Фур’є на сегменті [R0,R3]полярної осі [Електронний ресурс] / М. П. Ленюк, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 4, т. 15. – С. 121-130.
 7. Окрепкий, Б. Контактна взаємодія кругового штампа з шаром при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, М. Я. Шелестовська // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 39. – С. 110-117.
 8. Окрепкий, Б. Тиск циліндричного кругового штампа на пружний шар з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 2, т. 16. – С. 42-51.
 9. Осадчук, В. А. Осесиметрична задача визначення залишкових напружень у товстих плитах [Електронний ресурс] / В. А. Осадчук, М. Я. Шелестовська // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 1997. – № 3, т. 40. – С. 113-119.
 10. Осадчук, В. А. Розподіл залишкових зварювальних напружень у товстих плитах з круговими швами [Електронний ресурс] / В. А. Осадчук, М. Я. Шелестовська // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 1998. – № 3. – С. 31–35.
 11. Палаш, В. М. Неруйнівний метод визначення залишкових зварних напружень у товстих пластинах [Електронний ресурс] / В. М. Палаш, В. А. Осадчук, М. Я. Шелестовська // Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. [м. Київ, 25-28 трав. 1998 р.]. – Київ, 1998. – Т. 4. – С. 81-86.
 12. Рудницкий, В. Б. Контактное взаимодействие упругого кольцевого штампа с предварительно напряженным слоем [Электронный ресурс] / В. Б. Рудницкий, М. Я. Шелестовская.
 13. Шелестовська, М. Взаємодія жорсткого штампа з пластиною з залишковими напруженнями, викликаними зосередженим нагрівом [Електронний ресурс] / М. Шелестовська // Машинознавство. – 1998. – № 3. – С. 12-16.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.
 

Шеремета Михайло Йосипович

sheremetaКафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шеремета М. Аналіз структури власного капіталу підприємства та його вплив на прийняття фінансових рішень / Михайло Шеремета, Иосиф Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 332-335.
 2. Шеремета М. До питання оцінки майна, майнових прав та бізнесу суб'єктів господарювання / Михайло Шеремета, Марія Шеремета, Йосип Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 64-66.
 3. Шеремета М. Майно підприємства: сутність, класифікація та принципи його формування / Михайло Шеремета, Марія Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 295-298.
 4. Шеремета М. Стратегічний аналіз інвестицій у реальні активи підприємств / Михайло Шеремета, Марія Шеремета, Йосиф Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 216-218.
 5. Шеремета, М. До питання оцінки майна, майнових прав та бізнесу суб’єктів господарювання / Михайло Шеремета, Марія Шеремета, Йосип Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терн. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 64-66.
 6. Шеремета, М. Й. Аналіз активів підприємства в умовах інфляції. Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1999. – С. 157- 160.
 7. Шеремета, М. Й. Аналіз джерел надходження і споживання грошових коштів / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета // Особливості оперативного економічного аналізу в системі маркетингової діяльності промислових підприємств : зб. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1995. – С. 110 -112.
 8. Шеремета, М. Й. Аналіз конкуренції / М. Й. Шеремета // Актуальні проблеми економічного аналізу : матеріали круглого столу / за заг. ред. д.е.н. проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 2007. – С. 19-22.
 9. Шеремета, М. Й. Аналіз кон’юнктури ринку / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1999. – С. 62-64.
 10. Шеремета, М. Й. Аналіз обігу готівки / М. Й. Шеремета, М. С. Кузів // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції до 25-річчя каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – С. 103-105.
 11. Шеремета, М. Й. Аналіз показників прибутковості / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1997. – С. 47-50.
 12. Шеремета, М. Й. Аналіз руху фінансових ресурсів підприємства / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – Вип. 13, ч. 1. - С. 46-48.
 13. Шеремета, М. Й. Аналіз структури власного капіталу підприємства і його вплив на прийняття фінансових рішень / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – С. 108-111.
 14. Шеремета, М. Й. Аналіз якості прибутку / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. - С. 26-28.
 15. Шеремета, М. Й. Бухгалтерський облік, економічний аналіз матеріальних ресурсів / М. Й. Шеремета, Є. Є. Познахівський // Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні : зб. доп. респ. наук.-практ. конф. [м. Львів 18-19 трав. 1995 р.]. – Львів, 1995. – С. 54-55.
 16. Шеремета, М. Й. Вдосконалення обліку формування собівартості матеріальних ресурсів / М. Й. Шеремета // Проблеми обліку і аналізу та конторолю в умовах ринкової економіки : зб. доп. респ. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 15-18 трав. 1991 р.]. – Тернопіль, 1991. – С. 27-28.
 17. Шеремета, М. Й. Вдосконалення оперативного економічного аналізу матеріальних ресурсів / М. Й. Шеремета, М. П. Масловський // Організація бухгалтерського обліку і контролю в умовах переходу до ринкової економіки : зб. доп. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 129-130.
 18. Шеремета, М. Й. Вдосконалення оперативного економічного аналізу матеріальних ресурсів / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1994. – С. 28-29.
 19. Шеремета, М. Й. Використання персональних комп’ютерів у вивченні курсу «Аналіз г/д» / М. Й. Шеремета // Республіканська науково-практична конференція з активних методів навчання. – Львів, 1989. – С. 48-49.
 20. Шеремета, М. Й. Вопросы нормативного учета использования материалов на обслуживание производства и управление / М. Й. Шеремета // Тезисы Всесоюзной научно-практической конференции ИЭП АН УССР [22-24 мая 1986 г.]. – 1986. – С. 178-179.
 21. Шеремета, М. Й. Деякі особливості організації інформації з обліку та аналізу в сучасних умовах / М. Й. Шеремета, М. П. Масловський // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки : тези доп. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 115-116.
 22. Шеремета, М. Й. Інфляція і її вплив на прийняття рішень у фінансовому аналізі / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – С. 53-55.
 23. Шеремета, М. Й. Лімітування матеріальних ресурсів в умовах внутрі виробничого госпрозрахунку / М. Й. Шеремета // Внутрівиробничий госпрозрахунок на цукрових заводах : зб. доп. обл. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 1 черв. 1990 р.]. – Тернопіль, 1990. – С. 82.
 24. Шеремета, М. Й. Методика аналізу конкуренції на ринку / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета, М. М. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 88-90.
 25. Шеремета, М. Й. Методика організації та проведення практики з аналізу г/д студентів спеціальності «Державне страхування» / М. Й. Шеремета // Удосконалення практичної підготовки спеціалістів в галузі економіки, організації та управління виробництвом : зб. доп. наук.-метод. конф. [м. Ів.-Франківськ, 16 – 17 квіт. 1992 р.]. – Ів.-Франківськ, 1992. – С. 20-22.
 26. Шеремета, М. Й. Методика распределения комплексных издержек в условиях нормативного метода / М. Й. Шеремета, З. В. Гуцайлюк, В. И. Стоян, В. М. Серединська // Информационный листок. – Львов, 1986. – Вып. 4. – С. 1-4.
 27. Шеремета, М. Й. Методичні аспекти фінансового аналізу / М. Й. Шеремета // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. доп. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-12 жовт. 2006 р.]. – Тернопіль, 2006. – С. 45-47.
 28. Шеремета, М. Моделі передбачування ймовірності банкрутства / Михайло Шеремета, Марія Шеремета, Йосип Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 98-100.
 29. Шеремета, М. Й. Нормативный метод учета на предприятии / М. Й. Шеремета, В. М. Серединська, В. И. Стоян, В. М. Скальская // Информационный листок. – Львов, 1987. – Вып. 7. – C. 1-4.
 30. Шеремета, М. Й. Нормативный метод учета: теория и действительность / М. Й. Шеремета, Г. И. Выдойник, В. М. Скальская, З. В. Гуцайлюк // Бухгалтерский учет. – 1988. – № 11. – С. 48-49.
 31. Шеремета, М. Й. Оперативний облік і аналіз складських запасів сировини і матеріалів на малих підприємствах / М. Й. Шеремета, Р. В. Федорович // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 25-26.
 32. Шеремета, М. Й. Организационно-методические основы построения оперативного экономического анализа материальных ресурсов в системе управления бродильных производств пищевой промышленности / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1995. – С. 63-65.
 33. Шеремета, М. Й. О роли журнала «Бухгалтерской учет» в условиях перестройки / М. Й. Шеремета // Бухгалтерский учет. – 1988. – № 2. – С. 5-6.
 34. Шеремета, М. Й. Особливості фінансового аналізу / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета, М. М. Шеремета // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Львів, 27-28 трав. 2004 р.]. – Львів : Компакт-ЛВ, 2004. – С. 391-394.
 35. Шеремета, М. Й. Особливості фінансового аналізу українських підприємств / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 10, ч. 1. - С. 38-39.
 36. Шеремета, М. Й. Перспективи розвитку податкових систем світу / М. Й. Шеремета // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Хмельницький, 1998. – С. 120-121.
 37. Шеремета, М. Й. Питання структури аналізу фінансового стану / М. Й. Шеремета, О. Познахівська // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – С. 27-29.
 38. Шеремета, М. Й. Питання теорії управлінського аналізу / М. Й. Шеремета, Й. М. Шеремета, М. М. Шеремета // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції до 25-річчя каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – С. 81-83.
 39. Шеремета, М. Й. Проблеми удосконалення облікуі контролю використання матеріальних ресурсів у бродильних виробництвах / М. Й. Шеремета, І. В. Спільник // Збірник доповідей міжвузівської науково-практичної конференції [м. Львів, 15-16 трав. 1997 р.]. – Львів, 1997. – С. 133-134.
 40. Шеремета, М. Й. Проблемы организации оперативного экономического анализа материальных ресурсов в пищевой промышленности / М. Й. Шеремета // Совершенствование теории и практики экономического анализа в промышленности : сб. докл. респуб. науч. конф. – Донецк, 1985. – С. 45-46.
 41. Шеремета, М. Й. Проблеми фінансування поточних активів підприємства / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1998. – С. 59-63.
 42. Шеремета, М. Й. Рационализация учета предметов труда в условиях нормативного метода на предприятиях стекольной промышленности с помощъю номенклатуры-ценника / М. Й. Шеремета, З. В. Гуцайлюк, В. И. Стоян, В. М. Серединська // Ремонт и эксплуатация оборудования : сб. статей. – 1987. – Вып. 9. – С. 19-23.
 43. Шеремета, М. Й. Совершенствование анализа использования материалов в бродильных производствах / М. Й. Шеремета // Учет и экономический анализ в условиях современных форм хозяйствования : сб. ст. / под. ред. А. Д. Шеремет. – М., 1991. – С. 58-59.
 44. Шеремета, М. Й. Совершенствование контроля затрат материальных ресурсов в пивоваренной промышленности / М. Й. Шеремета, В. Пальчук, И. И. Зятковский // Пищевая промышленность : сб. науч. трудов. – 1981. – № 3. – С. 7-9.
 45. Шеремета, М. Й. Совершенствование оперативного анализа использования материальных ресурсов в хлебопекарной промышленности в условиях АСУП / М. Й. Шеремета // Совершенствование организации и методов оперативного экономического анализа : сб. докл. и cообщ. респуб. научн. конф. [г. Тернополь, 25-27 октяб. 1983 г.]. – Тернополь, 1983. – С. 128.
 46. Шеремета, М. Й. Совершенствование учета заготовительно-складских затрат / М. Й. Шеремета // Пищевая промышленность : сб. науч. трудов. – 1985. – № 3. – С. 6-7.
 47. Шеремета, М. Й. Совершенствование учета материальных ресурсов в пивоваренной промышленности / М. Й. Шеремета, И. И. Зятковский // Пищевая промышленность : сб. науч. трудов. – 1980. – № 1. – С. 8-9.
 48. Шеремета, М. Й. Современные аспекты учета и контроля использования материальных ресурсов на предприятиях перерабатывающей промышленности / М. Й. Шеремета // Совершенствование учета, контроля и анализа на предприятии : сб. докл. науч. практ. конф. [Тернополь, 25-27 апреля 1989 г.]. – Тернополь, 1989. – С. 69-72.
 49. Шеремета, М. Й. Стратегічний аналіз інвестицій в реальні активи підприємств / М. Й. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – С. 91-93.
 50. Шеремета, М. Й. Удосконалення організації обліку і оперативного аналізу в умовах переходу до ринкових відносин / М. Й. Шеремета, М. М. Шеремета // Методика бухгалтерського обліку в Україні : тези доп. Всеукр. наук.- прак. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 75-76.
 51. Шеремета, М. Й. Удосконалення структури аналізу фінансових звітів / М. Й. Шеремета // Випуск і формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1997. – С. 53-54.
 52. Шеремета, М. Аналіз конкурентних стратегій підприємства / Михайло Шеремета, Тетяна Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 381-384.
 53. Шеремета, М. Фінансовий аналіз в умовах інфляції / Михайло Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 105-107.
 54. Шеремета, М. Аналіз структури капіталу підприємства / Михайло Шеремета, Йосиф Шеремета // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 254-256.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шеремета, М. Й. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань : навч. посібник / М. Й. Шеремета [та ін.]. – Тернопіль : ТІНГ, 1993. – С. 103-122.
 2. Шеремета, М. Й. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань : навч. посібник / М. Й. Шеремета [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – С. 106-122.
 3. Шеремета, М. Й. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств : навч. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, М. І. Сапачов. – Тернопіль : СМП «Астон», 1999. – С. 105-144.
 4. Шеремета, М. Й. Економічний аналіз і діагностика сучасного підприємства / М. Й. Шеремета, Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора [та ін.]. – К. : ЦНЛ , 2005. – 400 с.
 5. Шеремета, М. Й. Особливості економічного аналізу в галузях народного господарства : навч. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський. – К. : НМК ВО, 1992. – С. 48-89.
 6. Шеремета, М. Й. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 58 с.
 7. Шеремета, М. Й. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. П. Вашків, Й. М. Шеремета. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 86 с.
 8. Шкарабан С. Особливості економічного аналізу в галузях народного господарства : навч. посібник / С. Шкарабан, Є. Познахівський, М. Шеремета. – К. : НМК ВО, 1992. – 165 с.
 9. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шеремета, М. Й. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства : зб. задач / М. Й. Шеремета [та ін.]. – Тернопіль : ТІНГ, 1993. – 72 с.
 2. Шеремета, М. Й. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства : зб. задач / М. Й. Шеремета [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – 72 с.
 3. Шеремета, М. Й Аналіз господарської діяльності промислового підприємства : зб. задач / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – 110 с.
 4. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 5. Шкарабан, С. Фінансовий аналіз : навч.- метод. комплекс / С. Шкарабан, І. В. Спільник, М. Й. Шеремета. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 252 с.
 6. Організація і методика економічного аналізу : зб. задач / О. М. Загородна, З. Б. Литвин, Є. Є. Познахівський, П. Попович, М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, О. В. Ярощук. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 

Шестерняк Марія Михайлівна

shesternyak m m

Кафедра фінансового контролю та аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шестерняк, Марія Михайлівна Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Шестерняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 321 с.
 2. Шестерняк, Марія Михайлівна Облік витрат та результатів спільної діяльності без створення юридичної особи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марія Михайлівна Шестерняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Шестерняк, М. М. Окремі аспекти обліку фінансово-господарських фактів сіб’єктів спільної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 2. Шестерняк, М. М. Проблемні аспекти класифікації доходів від спільної діяльності у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журнал. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (14). – С. 245-252.
 3. Шестерняк, М. М. Теоретичні засади спільної діяльності в правовому полі України [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наука й економіка. – 2009. – № 4(16). – С. 222-230.
 4. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність за участю фізичної особи у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 2(60). – С. 278-282.
 5. Шестерняк, М. М. До питання сутності спільної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Економічний простір. – 2009. – № 23/2. – С. 125-130.
 6. Шестерняк, Марія Інституційна спільна діяльність як особлива форма організації бізнесу / Марія Шестерняк // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2012. – Вип. 17. – С. 148-153.
 7. Шестерняк, Марія Окремі питання організації та ведення спільної діяльності / Марія Шестерняк // Наука молода: збірник наукових праць Ради молодих вчених ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 220-223.
 8. Шестерняк, М. Особливості організації та здійснення спільної діяльності за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / М. Шестерняк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2004. – №17. – С. 189-192.
 9. Романів, Світлана Проблемні аспекти класифікації витрат спільної діяльності / Світлана Романів, Марія Шестерняк // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 416-422.
 10. Шестерняк, М. М. Сучасні види та методи навчання обліковим, аналітичним та контрольним дисциплінам / М. М. Шестерняк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 113-119.
 11. Шестерняк, Марія Функції облікового моделювання у спільній діяльності / Марія Шестерняк // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 228-233.
 12. Шестерняк, М. М. Контроль господарських процесів спільної діяльності без створення юридичної особи у будівництві [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 13. Шестерняк, М. М. До питання порядку розподілу витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Видання Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 273-276.
 14. Шестерняк, М. М. Правові аспекти здійснення спільної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 259. – т. III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 706-714.
 15. Шестерняк, М. М. Особливості організації обліку спільної діяльності в сучасних умовах [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Наук. вісник Ужгородського університету: Серія «Економіка».– 2009. – Вип. 27. – С. 244–251.
 16. Шестерняк, М. М. Контролінг як інформаційна функція стратегічного управління [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк.
 17. Лучко, М. Р. До питання обліку спільної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк.
 18. Шестерняк, М. М. Синергетичний ефект у спільному будівництві як фактор економічного зростання [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 3 (65). – С. 68-74.
 19. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність без створення юридичної особи як новий напрям в інституційній економіці [Електронний ресурс] / М. М. Шестерняк // Вісник ЧТЕІ. – 2013. – Вип. IV (52). – С. 39-48.
 20. Шестерняк, М. Удосконалення обліку трансакційних витрат від спільної діяльності у будівництві / Марія Шестерняк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 192-200.
 21. Шестерняк М. М. Облік спільної діяльності в Україні / М. М. Шестерняк, М. Р. Лучко // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2009. – Вип. 2 (14). – C. 85-90.
 22. Шестерняк М. М. Взаємовідносини найманих працівників з оплати праці у спільній діяльності / М. М. Шестерняк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. - № 2 (56). – ч. 2. – С. 169-171.
 23. Шестерняк М. М. Особливості контролю спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – № 4 (36). – С. 65-71.
 24. Шестерняк М. М. Ефективність розподілу результатів від спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – № 2 (84) квітень-червень. – C. 98-108.
 25. Шестерняк, М. М. Проблеми обліку та оцінки основних засобів за національними стандартами / М. М. Шестерняк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Науковий журнал ТАНГ, Тернопіль: Економічна думка, 2001. – Вип. 17. – C. 113-116.
 26. Шестерняк, М. М. Деякі аспекти обліку переоцінки основних засобів / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. Ужгород, 2002. – Вип. 11. – C. 194-197.
 27. Шестерняк, М. М. Удосконалення аналітичних процедур в організації контролю основних засобів бюджетних установ / М. М. Шестерняк // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – C. 135-138.
 28. Шестерняк, М. М. Вплив інформаційного забезпечення на ефективність функціонування системи менеджменту підприємств та організацій / М. М. Шестерняк // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. В 4 т. Том III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип. 188. – C. 696-704.
 29. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність як форма господарювання  / М. М. Шестерняк // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Тернопіль: Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – C. 113-116.
 30. Шестерняк, М. М. Регламентація організації спільної діяльності: світ та Україна, пошук шляхів поєднання / М. М. Шестерняк // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна  думка, 2004. – Вип. 9. – C. 243-254.
 31. Шестерняк, М. М. Методи і форми контролю: проблеми визначеня / М. М. Шестерняк // Вісник ХДУ Сер. Економічні науки. – 2017. – № 26, ч. 2. – С. 154-156.
 32. Шестерняк, М. М. Невиробничі основні засоби згідно з національними стандартами / М. М. Шестерняк // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – C. 329-334.
 33. Шестерняк, М. М. До питання організації обліку основного капіталу / М. М. Шестерняк // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – C. 262-266.
 34. Шестерняк, М. М. Особливості організації спільної діяльності в умовах ринкової економіки / М. М. Шестерняк // Наукові студії. – Тернопіль : Видання ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут», 2008. – Вип. 4. – C. 21-23.
 35. Шестерняк, М. М. Сучасний економічний аналіз та його основні види / М. М. Шестерняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Ужгород, 2018. – Вип. 20. – ч. 3. – С. 158-162.
 36. Шестерняк, М. М. Статистика в Україні: основні етапи розвитку, стан, тенденції та перспективи / М. М. Шестерняк // Науково-виробничий журнал «БІЗНЕС-НАВІГАТОР», ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права». Випуск 4 (53) / 2019. – Херсон, 2019.  C. 150-157. – URL: http://www.business-navigator.ks.ua/journals/2019/53_2019/28.pdf.
 37. Ціщик Р. В., Шестерняк М. М. Аналіз використання можливостей парадигми логістики в управлінні закладом охорони здоров’я = Analysis of using the possibilities of the logistics paradigm in health institution management / Р. В. Ціщик, М. М. Шестерняк // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій.  Випуск 44/2020.– Одеса, 2020. – C. 131-136. – URL : http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/44_2020_ukr/24.pdf.
 38. Шестерняк М. М. Глобалізаційні процеси як фактор впливу на систему обліку в Україні / М. М. Шестерняк // Науковий економічний журнал «Інтелект XXI». – Випуск 5/2020.  Київ, 2020.  C. 80-84. – URL : http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2020/2020_5/17.pdf.
 39. Лучко, М. Статистичні методи прогнозування розвитку демографічних показників України: контекст застосування / Михайло Лучко, Марія Шестерняк // Журнал європейської економіки. – 2021. – Т. 20, № 1. – С. 191-212.
 40. Romaniv, R., Romaniv, S., & Shesternyak, M. (2021). INTANGIBLE ASSETS IN THE POSTINDUSTRIAL ECONOMY: MYTHS AND REALITY. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3 (38), P. 173–181. URL : https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3282 DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237441
 41. Zadorozhnyi, M.-Z., Muravskyi, V., Shesternyak, M., & Hrytsyshyn, A. (2022). Innovative NFC-Validation System for Accounting of Income and Expenses of Public Transport Enterprises. Marketing and Management of Innovations, 1, 84-93. URL : https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2022/1/84-93?fbclid=IwAR3vIb4540azdPfP3apKoI_7sI4AexwyKZxidq7m5eHOSXppO7igOxZAeFs DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2022.1-06 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шестерняк, М. М. Спільна діяльність: правове забезпечення, облік та оподаткування : навч. посіб. / М. Р. Лучко, М. М. Шестерняк. – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 126 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Шестерняк М.М. Об’єкти експертної діяльності. Економічна експертиза: теорія, методологія та організація: монографія / М. Лучко, Л. Будник, І. Гарбарець [та ін.] ; за заг. ред. М. Лучка. Тернопіль: ЗУНУ, 2021. 308 с. (особистий внесок автора: підрозділ 1.4, С. 48 – 63). URL : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42242.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичний посібник для проведення практичних (семінарських) занять з курсу «Внутрішній аудит» / уклад: С. Р. Романів, Р. В. Романів, С. І. Саченко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 58 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Організація і методика аудиту» / уклад. : Р. Р. Кулик, М. Т. Щирба [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 113 с.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Контроль і ревізія» для студентів всіх форм навчання / Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво», напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит», професійна орієнтація – «Ревізія і контроль» / Укладачі: В. З. Семанюк, М. М. Шестерняк // Тернопіль, ТНЕУ, 2015. – 172 с.
 4. Методичні рекомендації для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів освітньо-професійної підготовки бакалавра галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» з дисципліни «Міжнародна статистика» / Лучко М. Р., Шестерняк М. М., Романів С. Р., Ціщик Р. В.  Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 52 с. – URL : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/38158.
 5. Методичні рекомендації для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів освітньо-професійної підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з дисципліни «Контроль в управлінні підприємством» / Лучко М. Р., Шестерняк М. М., Щирба І. М. Тернопіль : ЗУНУ, 2021. 55 с. URL : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42539.
 6. Методичні рекомендації для проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів освітньо-професійної підготовки бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з дисципліни «Контроль та аудит» / Лучко М. Р., Шестерняк М. М. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 58 с. URL : http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/44890.
 

Сторінка 1 із 3