Дарувальники

Бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ висловлює щиру подяку тим, хто долучився до поповнення бібліотечного фонду найціннішим скарбом для духовного зростання людини – друкованої книги. Переконані, що подаровані Вами книги, знайдуть вдячного читача і будуть корисними для науковців, економістів та сприятимуть рівню фахової підготовки наших студентів.

Дякуємо, за передані в дар книги:

2023

              Дарунок від Релігійної організації УКУ УГКЦ

завантаження 1

Джон В. Кресвелл, Дж. Девід Кресвелл. Дизайн дослідження : підходи на основі якісних, кількісних і змішаних методів / перекл. Ігор Кобель, Тарас Кобель. Львів : Вид-во УКУ, 2022 - 284 с. (2 шт.)

 

 

 

              Дарунок від Микитюка Петра Петровича

микитюк

Микитюк П. П., Микитюк Ю. І. Управління системою забезпечення матеріально-технічними ресурсами в будівництві [Текст] : кол. монографія / П. П. Микитюк, Ю. І. Микитюк ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ЗУНУ, 2022. - 206 с. (5 шт.)

 

 

 

 

 

 

            Дарунок від Сербіна Олега Олеговича

сербін

 

Поплавський М. М. ТІКТОК - емоційний медіабізнес [Текст] - К. : Майстер-принт, 2021. - 72 с. (1 шт.)

Поплавський М. М. Як стати популярним і багатим. Жити, любити, творити і перемагати! Версія Михайла Поплавського [Текст] - К. : Майстер-принт, 2022. - 144 с. (1 шт.)

 

 

 

  

              Дарунок від Ліпкана Володимира Антоновича

ліпкан

 

Актуальні проблеми теорії держави та права [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний [та ін.] ; за заг. ред. Є. О. Гіди. - К. : Ліпкан О. С., 2010. - 260 с. (1 шт.)

Вступ до правоохоронної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний, А. О. Осауленко ; за заг. ред. Є. О. Гіди. - К. : Ліпкан О. С., 2011. - 200 с. (1 шт.)

Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Гіда, Є. В. Білозьоров, А. М. Завальний, А. О. Осауленко. - К. : Ліпкан О. С., 2011. - 183 с. (2 шт.)

Основи техніки швидкісної стрільби з пістолету для працівників органів внутрішніх справ [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. В. Запорожанов, А. М. Лобода, А. В. Несторенко, С. П. Максимов. - К. : Ліпкан О. С., 2011. - 112 с. (1 шт.)

Кафтя, А. А. Адміністративно-правове регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні [Текст] : монографія / А. А. Кафтя, В. А. Ліпкан, Н. Ю. Баланюк ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : Ліпкан О. С., 2015. - 316 с. (1 шт.)

Ліпкан, В. А. Правові та організаційні засади взамодії суб'єктів протидії торгівлі людьми [Текст] = Legal and institutional fundamental principles of interaction between entities combating human trafficking in Ukraine : монографія / В. А. Ліпкан, О. В. Кушнір ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : Ліпкан О. С., 2013. - 376 с. (1 шт.)

Ліпкан, В. А. Безпекознавство [Текст] : навч. посіб. / В. А. Ліпкан. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 208 с. (3 шт.)

Ліпкан, В. А. Боротьба з тероризмом у визначеннях та поняттях [Текст] : словник / В. А. Ліпкан. - К. : Магістр - ХХІ сторіччя, 2009. - 162 с. (3 шт.)

Ліпкан, В. А. Національна безпека України [Текст] : навч. посіб. / В. А. Ліпкан. - 2-ге вид. - К. : КНТ, 2009. - 576 с. (2 шт.)

Ліпкан, В. А. Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом в Україні [Текст] = Administrative and legal regime of snformation with limited access in Ukraine : монографія / В. А. Ліпкан, Баскаков ; за заг. ред В. А. Ліпкана. - К. : Ліпкан О. С., 2013. - 344 с. (1 шт.)

Ліпкан, В. А. Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг [Текст] : монографія / В. А. Ліпкан, М. Ю. Довгань ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : Ліпкан О. С., 2013. - 304 с. (1 шт.)

Ліпкан, В. А. Систематизація інформаційного законодавства України [Текст] : монографія / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк ; за заг. ред В. А. Ліпкана. - К. : Ліпкан О. С., 2012. - 304 с. (1 шт.)

Ліпкан, В. А. Правовий режим податкової таємниці в Україні [Текст] = Legal regime of tax secret in Ukraine : монографія / В. А. Ліпкан, Є. Ф. Збінський ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : Ліпкан В. А., 2018. - 372 с. (1 шт.)

Ліпкан, В. А. Стратегія державної інфраструктурної політики [Текст] = Strategija derzavnoї infrastrukturnoї polityky Ukraїny : монографія / В. А. Ліпкан, Г. Ю. Зубко ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : Ліпкан В. А., 2022. - 1008 с. (1 шт.)

Ліпкан, В. А. Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні [Текст] = Legal basis of information society development in Ukraine : монографія / В. А. Ліпкан, І. М. Сопілко, В. О. Кір'ян ; за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : Ліпкан О. С., 2015. - 661 с. (1 шт.)

Ліпкан, В. А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях [Текст] : словник / В. А. Ліпкан, О. С. Ліпкан. - 2-ге, доповн. і переробл. - К. : Текст, 2008. - 400 с. (1 шт.)

Осауленко, О. І. Історія вчень про державу і право [Текст] : посібник / О. І. Осауленко, А. О. Осауленко, В. К. Гіжевський. - К. : Ліпкан О. С., 2010. - 195 с. (2 шт.)

Попова, Т. В. Стратегічні комунікації [Текст] : словник / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; за заг. ред. О. С. Ліпкана. - К. : О. С. Ліпкан, 2016. - 416 с. (1 шт.)

Прыгунов, П. Я. Психологическое обеспечение специальных операций. Оперативное внедрение [Текст] : учеб. пособ. / П. Я. Прыгунов. - 2-е изд. - К. : Липкан Е. С., 2012. - 187 с. (2 шт.)

     

           Дарунок від Бригадир Марії Богданівни

бригадир

Communication as a factor of transparency of social interaction : psychological, historical, legal, economic and political dimensions [Текст] : monograph / editors : Jacek Mrozek, Oksana Koval, Krystyna Ziolkowska. - Elk : Zaklad Poligraficzny UWM w Olstynie, 2022. - 450 s. (1 шт.)

 

 

 

 

               Дарунок від Кулішова Володимира Васильовича

Kulishov VV

 

Глобальна економіка : становлення, трансформації, виклики [Текст] : підручник / В. Кулішов, І. Мієтулє, А. Шайкан [та ін.] / за заг. ред. В. Кулішова. - Прага : OKTAN PRINT, 2023. -500 с. (1 шт.)

 

 

 

2022

           Дарунок від Шувара Івана Антоновича

шувар

 

Екологічні основи збалансованого природокористування [Текст] : навч. посіб. / І. А. Шувар, В. В. Снітнський, В. В. Бальковський. - Львів - Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. - 760 с. (3 шт.)

 

 

           Дарунок від Шкіцької Ірини Юріївної

шкіцька

 

Шкіцька І. Ю. Аналітико-синтетичне опрацювання інформації [Текст] : навч. посіб. - Тернопіль : ЗУНУ, 2022. - 260 с. (1 шт.)

 

 

 

 

              Дарунок від Десятнюк Оксани Миронівни

 

о

Управління ризиками банку [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Шульга, Т. М. Гордієнко, М. В. Мельничук [та ін.]. - К. : КНТЕУ, 2016. - 628 с. (1 шт.)

Флурі, Ф. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки: актуальні джерела [Текст] / Ф. Флурі, В. Бадрак. - 2-ге вид., доповн. і перероб. - К. : Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, 2016. - 272 с. (1 шт.)

Іда Фінк. Подорож [Текст] : роман / Іда Фінк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 256 с. (1 шт.)

Joanna Sawicka, Zdzislaw Abramowicz.  Gmina Gromadka. Ziemia Lasow i Kuznic [Текст]. - Olsztyn : Uslugi poligraficzne Bartosz Lapinski, 2014. - 236 s. (1 шт.)

Busch C., Kassung C., Sieck J. Kultur und informatik : virtual history and augmented present [Текс]. - Hulsbusch : VWH, 2019. - 265 s. (1 шт.)

Ілюстраційні матеріали для озайомлення з Аджарією (2 шт.)

Лепкий, Б. С.Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського [Текст] : повість / Б. С. Лепкий ; упоряд. та передм. Н. Білик; інсценізації О. Скалозуба, Б. Мельничука. - Тернопіль : Богдан, 2012. - 280 с. (1 шт.)

Дорошук, Г. А.Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій [Текст] : монографія / Г. А. Дорошук, Г. О. Граціотова. - Одеса : Освіта України, 2021. - 208 с. (1 шт.)

Дорошук, Г. А. Організаційний розвиток: теорія. методологія, практика [Текст] : монографія / Г. А. Дорошук. - Одеса : Освіта України, 2019. - 368 с. (1 шт.)

 

            Дарунок від Василів-Базюк Любові Йосипівної

василів базюк

Василів-Базюк Л. Й. Стежками емігрантів з України : іст. повість. Чернівці : "Букрек", 2021. - 504 с. (1 шт.)

 

 

 

 

2021 

           Дарунок від Семеняк Валентини Миколаївни

 

семеняк

    

Семеняк Валентина. Чапуня. - Казка. Дрогобич : КОЛО, 2020. - 24 с. (2 шт.)

Семеняк Валентина. Веселики та повітряна кулька. - Пригодницька історія. Дрогобич : Коло, 2020. -24 с. (1 шт.)

Семеняк Валентина. Бабусині секрети, або де живе душа : оповідання. Дрогобич : Коло, 2021. - 24 с. (1 шт.)

Семеняк Валентина. Хто загубив усмішку? - Казка. Дрогобич : Коло, 2020. - 24 с. (1 шт.)

 

 

 

 

         Дарунок від Муравського Володимира Васильовича

муравський

Muravskyi, Volodymyr. Accounting and Cybersecurity : monograph. Scientific Editor - Z.-M. Zadorozhnyi. Kindle Publishing, KDP, Seattle. USA. 2021. 200 p. (1 шт.)

 

 

 

 

 

 

           Дарунок від Дайнеки Юрія Петровича

10336DEJNEKA small

Навчальні книги з менеджменту, логістики, теорії організації (52 шт.)

 

 

 

           Дарунок від Рихлівського Ігора Петровича

рихлівський

 

Рихлівський І. П. Інтродукція рослин : теоретичні основи і практичні рішення (оглядова інформація). Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2008. - 72 с. (1 шт.)

 

 

 

 

           Дарунок від Гринчуцького Валерія Івановича

 

гринчуцький

Сучасна соціально-економічна динаміка : реалії та перспективи дл України. Матеріали XIII  Пленуму Правління Спілки економістів України за заг. ред. В. В. Оскольського. К. : ТОВ "Паперовий змій-ОТП", 2021. - 296 с. (2 шт.)

Спілка економістів України : 30 років в авангарді громадянського суспільства. За заг. ред. В. В. Оскольського - К., 2020. - Т. 1 - 372 с. (2 шт.)

Спілка економістів України : 30 років в авангарді громадянського суспільства. За заг. ред. В. В. Оскольського - К., 2020. - Т. 2 - 308 с. (2 шт.)

 

        

           Дарунок від Любезної Ірини Василівни

Любезна

Томс Б. І. Картопля - наша мрія. - Тернопіль : Астон, 2015. - 88 с. (4 шт.)

 

 

 

 

 

           Дарунок від Барни Володимира Андрійовича

завантаження

Брендак Л. Є. Таке довге... коротке життя... Вінниця : "Твори", 2019. - 572 с. (1 шт.)

Гринчишин Р. Казначейство Тернопілля : чверть століття від заснування. - Тернопіль, 2020. - 352 с.(1 шт.)

 

 

 

 

 

 

          Дарунок від Шандрука Сергія Костянтиновича

шандрук

Швабл Ю. М. Психологічні механізми соціалізації особистості в онтогенезі. Монографія  Ю. М. Швабл. - К., 2020. - 214 с. (1 шт.)

Хомуленко Т. COVID-19 в большом городе. Психотерапевтические образы и эссе. Иллюстрировано картинами А. Хомича. - Х. : Асса, 2020. - 144 с. (1 шт)

 

 

 

 

          Дарунок від Муравського Володимира Васильовича

 

муравський

Стан і перспективи розвитку бухгалтерського і управлінського обліку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : монографія / З.-М. В. Задорожний, І. Д. Бенько, Ю. А. Біла [та ін.] ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 296 с. (2 шт.)

 

 

 

 

 

          Дарунок від Гончарук-Чолач Тетяни Вікторівни

гончарук

Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук-Чолач, О. М. Рудакевич, М. І. Рудакевич [та ін.] ; за ред. О. М. Рудакевича. - Тернопіль : Університетська думка, 2021. - 338 с. (1 шт.)

 

 

 

 

 

           Дарунок від Гринчуцького Валерія Івановича

гринчуцький

Гуйванюк М. Р. Січовий рух у Галичині й Буковині (1900 - 1914 рр.). - Чернівці : Зелена Буковина, 2009.- 254 с. (1 шт.)

Купріна Н. М. Забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України : теорія і практика : монографія / Н. М. Купріна. - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2019. -304 с. (4 шт.)

 

 

 

 

 

            Дарунок від Тетяни Дмітрієвої

16194281236241543638655555

 

Дмитриева Т. Т. Адреналин романтики. Стихотворения и эссе / Т. Т. Дмитриева. - Хмельницкий : ХНУ, 2020. - 131 с.

(3 шт.)

 

 

 

 

 

 

           Дарунок від Григорія Монастирського

монастирський

Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Текст] : підручник / Г. Л. Монастирський. - Тернопіль : Крок, 2019. - 368 с.

(5 шт.)

 

 

 

 

 

 

           Дарунок від Юрія Клапківа та Володимира Свірського 

клапків

свірський

 1. Клапків, Л. М.Консолідація банківського та страхового бізнесу : теоретико-методологічні  домінанти та тенденції розвитку [Текст] : монографія / Л. М. Клапків, Ю. М. Клапків, В. С. Свірський. - Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2019. - 184 с. (1 шт.)

2. Клапків, Л. Фінансові ризики в діяльності страхових компаній : теоретичні засади, сучасні реалії та прагматизм управління [Текст] : монографія / Л. Клапків, Ю. Клапків, В. Свірський. - Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2020. - 172 с. (1 шт.)

 

 

 

            Дарунок від Ольги Царик

царик

 

Англомовні навчальні книги (8 шт.)

 

 

 

 

             Дарунок від Фахового коледжу економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУколедж

Навчальні і художні книги (8 шт.)

 

 

 

 

 

       

            Дарунок від Олександра Шашкевича

 

шашкевич Книги сучасної художньої літератури (18 шт.)

 

 

 

 

 

 

             Дарунок від Навчально-Наукового інституту біоресурсів і природокористування ЗУНУ

біоресурси

 

Книги сучасної української художньої літератури (7 шт.)

 

 

           Дарунок від Факультету економіки та управління ЗУНУ

завантаження

 

 Навчальні книги (26 шт.)

 

 

 

            Дарунок від Магдича Дмитра Валерійовича

магдич д

 

Більше 130 книг художньої та історичної літератури.

 

 

 

 

 

2020 

 

          Дарунок від Дурмана Миколи Олександровича

дурман

 

Дурман, М. О. Формування та реалізація державної регуляторної політики в Україні : монографія / М. О. Дурман - Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2019. - 484 с. (1 шт.)

 

 

 

 

           Дарунок від Лазаровича Миколи Васильовича

лазарович

 

Лазарович, М. В. Душу й тіло ми положим за нашу свободу : Україна в боротьбі проти збройної аґресії Російської Федерації (2014-2020 роки) [Текст] / М. В. Лазарович. - К. : АВІАЗ, 2020. - 452 с. (трьома мовами)

 

 

 

 

            Дарунок від Царик Ольги Михайлівни

царик

 

В рамках проєкту Еrasmus+  КА 107  з Віденським педагогічним вищим навчальним закладом (PH Wien) передано книги для вивчення німецької мови серії Menschen (рівень A1, A2, B1), а також Focus Deutsch (рівень С1) (70 шт.)

 

 

 

 

 

            Дарунок від Пархомця Миколи Кириловича

пархомець

Пархомець М. К. Підвищення конкурентоспроможності зернового господарства у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, І. С. Соловей ; за ред. М. К. Пархомця. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 232 с. (3 шт.)

 

 

 

 

            Дарунок від Баліцької Марії Йосипівни

баліцька

 

Баліцька М. Й. Яблуневий розмай. Вибране / М. Й. Баліцька. - вид. 3-тє, доповн. - Тернопіль : Горлиця, 2015 р. - 256 с. ; іл. (1 шт.)

 

 

 

 

   

             Дарунок від Герчаківського Святослава Дем'яновича

герчаківський

Герчаківський С. Д. Митна справа : навч. посіб. / Герчаківський Святослав. - Тернопіль : Вектор, 2020. - 316 с. (1 шт.)

Герчаківський С. Д., Сідляр В. В. Фіскальне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. - Тернопіль, 2020. - 280 с. (1 шт.)

 

 

 

              

              Дарунок від Шиян Наталії Іванівни 

 

шиян

  Шиян Н. І. Удосконалення складників економічного механізму ефективного розвитку скотарства :   монографія / Н. І. Шиян. - Х. : Мадрид, 2020. -352 с. (1 шт.)

 

 

 

 

                

                Дарунок від Штокалюка Дмитра Зіновійовича

штокалюк

 Штокалюк Д. Графологія про "зелену владу" та "народних обранців". - Дмитро Штокалюк. - Тернопіль : Вектор, 2020. -152 с. (1 шт.)

 

 

 

 

 

 

            Дарунок від Горина Володимира Петровича

горин

Кириленко О. П. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб. / Кириленко О. П., Кізима Т. О., Горин В. П. та ін.; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Вектор, 2013. - 420 с. (2 шт.)

 

 

 

 

                

 

                 Дарунок від Грубінка Андрія Васильовича

грубінко

Грубінко А., Кучер А. Правове забезпечення екологічної безпеки в умовах військового конфлікту : міжнародний досвід і вітчизняні реалії. Тернопіль : В-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 52 с. (2 шт.)

 

 

 

 

           

                  Дарунок від Гаврилишина Петра Михайловича

гаврилишин п

Новак А. З., Косінський Б., Карковська Р. Основи сучасного банківництва : навч. посіб. - Львів : Растр -7, 2017. - 240 с. (1 шт.)

Василюк М. М., Гнатюк Т. М., Шкромида В. В. Організація обліку : навч. посіб. - Івано-Франківськ : В-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2013. - 330 с. (1 шт.)

Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / С. М. Синиця, Л. В. Гринів, Г. І. Ляхович [та ін.]. - Івано-Франківськ : В-во Прикарпатського національного університету ім. В. стефаника, 2014. - 336 с. (1 шт.)

 

  

                 Дарунок від Підгурської Ірени Андріївни

підгурська

Пуаєттон В. Невтомний мандрівник Богдан Гаврилишин : біогр./ пер. з фр. І. Відлер. Записано Віржині Пуаєттон. - К. : Славутич-Дельфін, 2015. - 144 с. (2 шт.)

Bohdan Hawrylyshyn. Identity in a Globalized World. The story of My Life. Lviv : Old Lion Publishing House, 2016 p.(Богдан Гаврилишин. Ідентичність у глобальному світі. Історія мого життя (англійською мовою). - Львів : В-во Старого Лева, 2016. - 296 с.) (1 шт.)

 

 

  

 

                 Дарунок від Панасюк Валентини Миколаївни

панасюк

 

Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 330 с. (1 шт.)

Бухгалтерський облік : метод. вказівки та завд. / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 132 с. (1 шт.)

Бухгалтерський облік : КПІЗ / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. - 46 с. (1 шт.)

Бухгалтерський облік : метод. інструментарій до оцінювання самост. роботи / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, І. В. Мельничук [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. - 168 с. (1 шт.)

 

   

                 Дарунок від Штокалюка Дмитра Зіновійовича

штокалюк

Штокалюк Д. Графологія про українських політиків та ворогів України : Д. Штокалюк. - Тернопіль : Вектор, 2020. - 172 с. (2 шт.)

 

 

 

 

 

 

                 Дарунок від Бурак Любові Борисівни (Дзвінки Торохтушко)

Торохтушка

 Понад 400 книг української та зарубіжної літератури

 

 

                 Дарунок від Живко Максима Андрійовича та Шупи Лесі Зіновіївни

85004911 2664126937151325 603688190670274560 n

Дацків І. Б. Дипломатія українських державних утворень у захисті національних інтересів. 1917 - 1923 рр. : монографія. -Тернопіль : Астон, 2009. - 520 с. (1 шт.)

Дацків І. Б. Українська дипломатія (1917 - 1923 рр.) у контексті світової історії : монографія. - Тернопіль : Крок, 2013. - 621 с. (1 шт.)

Кейт Феррацці. Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств. 2-ге вид.- Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 352 с. (1 шт.)

Дочинець М. І. Світло семи днів. Маленькі історії для душі. - Мукачево : Карпатська вежа, 2019. - 208 с. (1 шт.)

Джон П. Стрелекі. Кафе на краю світу.; пер. з англ. М. Пухлій. - Х. : Віват, 2020. - 128 с. (1 шт.)

Капусцінський Р. Гебан.; пер. з пол. О. Герасима. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2019. - 368 с. (1 шт.)

   

                 Дарунок від Благодійної організації "Український форум благодійників"

укр. форум благодійників

Соціальне підприємництво : посібник для викладачів / за наук. ред. А. О. Корнецького - К. : Фамільна друкарня Huss, 2019. -160 с. (5 шт.)

 

 

                 Дарунок від Пархомця Миколи Кириловича 

parhomec

 

Пархомець М. К. Підвищення конкурентоспроможності зернового господарства у сільськогосподарських підприємствах : монографія / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, І. С. Соловей ; за ред. М. К. Пархомця. - Тернопіль : Осадца Ю. В. , 2019. - 232 с. (1 шт.)

 

 

 

 

                 Дарунок від Національного інституту стратегічних досліджень

НІСД

 Шаров О. М. Економічна дипломатія : основи, проблеми та перспективи : монографія / О. М. Шаров.- К. : НІСД, 2019. - 560 с. (8 шт.)

 

 

                 Дарунок від Тимошика Михайла Морозенковича

тимошик

Тимошик М. М. Значки і медалі Тернопілля. Видання друге. Тернопіль : Джура, 2018. - 360 с. (1 шт.)

 

 

 

 

                   

 2019

                 Дарунок від Бикового Павла Євгеновича

биковий

   Книги, які були створені в рамках виконання міжнародного проекту Erasmus + ALIOT: "Internet of Things: Emerging Curriculum    for Industry and Human Applications " у ТНЕУ:

 Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 1. Fundamentals and Technologies (1 шт.)
 Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 2. Modeling and Development (1 шт.)
 Internet of Things for Industry and Human Application. In Volumes 1-3. Volume 3. Assessment and Implementation (1 шт.)
 Internet of Things for Industry and Human Application. Fundamentals of Internet of Things (1 шт.)
 Data Science for Internet of Things and Internet of Everything: Practicum (1 шт.)
Mobile and hybrid Internet of Things based computing: Practicum (1 шт.)
Internet of Things Technologies for Cyber Physical Systems: Practicum (1 шт.)
Architectures and Embedded Platform Based development of Internet / Web of Things systems: Laboratory works (1 шт.)
Simulation of Internet of Things based Systems. Practicum (1 шт.)
Software defined networks and Internet of Things: Practicum (1 шт.)
Dependability and Security Internet of Things: Practicum (1 шт.)
Development and Implementation of Internet of Things based Systems: Practicum (1 шт.)
Internet of Things for Smart Energy Grid: Trainings (1 шт.)
Internet of Things for Smart building and city: Trainings (1 шт.)
Internet of Things for іntelligent transport systems: Practicum (1 шт.)
Internet of Things for Healthcare Systems: Trainings (1 шт.)
Internet of Things for Ecology, Safety and Security Monitoring Systems: Trainings (1 шт.)
Internet of Things for Industrial Systems: Trainings (1 шт.)
Internet of Things for Ecology, Safety and Security Monitoring Systems: Trainings (1 шт.)
Internet of Things for Industrial Systems: Trainings (1 шт.)

  

                 Дарунок від Деркача Олександра Станіславовича

деркач

Не стихає Чорнобильський біль. Книга-реквієм. Хроніка подвигу чорнобильців Тернопільщини. - Тернопіль : Терно-граф, 2017. - 280 с. (1 шт.)

 

 

 

 

 

                  Дарунок від Овчарука Олега Васильовича

Овчарук Методи аналізу в агрономії та агроекології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Овчарук, В. І. Овчарук, О. В. Овчарук [та ін.] ; за ред. В. І. Овчарука. - Х. : ФОП Озеров Г. В., 2019. - 362 с. (5 шт.)      

 

 

       

 

                Дарунок від Палій Ольги Тимофіївни, Левицької Наталії Тимофіївни, Щіпської Оксани Тимофіївни

318 Тимофій Палій. Мої Залісці. - Рівне : Формат-А, - 2019. - 139 с. (1 шт.)

 

 

 

 

 

  

                 Дарунок від Олещука Ігоря Андрійовича

Олещук ІгорСердюк З. Нескорені. Вибрані твори. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. - 160 с. (1 шт.)

Пукач В. В., Олещук І. А. За свободу і соборність України / Боротьба Української Повстанської Армії на Тернопільщині. Головний командир УПА Роман Шухевич - людина-легенда/ Видання друге, доповнене. - Терн6опіль : Терно-граф. - 2016. -68 с. (1 шт.)

 

 

 

 

                 Дарунок від Дзюби Павла Валерійовича

дзюба

Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування : структура та детермінанти розвитку / Павло Дзюба. - К. : Аграр Медіа Груп, 2017. - 536 с. (1 шт.)

 

 

 

 

 

                 Дарунок від Пилипчука Дмитра Пилиповича

Dmytro Pylypchuk

Про Дмитра Павличка : зб. статей / кол. авт.; упорядкування, вст. ст., бібліографія, список авторів статей та індекс авторів Дмитра Пилипчука. - К. : ВЦ "Просвіта", 2019. -1040 с. (1 шт.)

 

 

 

 

                  Дарунок від Пасічника Анатолія Олександровича

пасічник

Пасічник А. В обіймах слів. - Тернопіль : Крок, 2018. -154 с. (1 шт.)

Пасічник А. Поезія натхнення / А. Пасічник. - Львів : ЗУКЦ, 2016. - 60 с. (1 шт.)

 

 

                 Дарунок від Фурмана Анатолія Васильовича

фурман

Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с. (10 шт.)

 

 

 

 

                Дарунок від Лазаровича Миколи Васильовича

лазарович

Лазарович М. В. Українські січові стрільці у боротьбі за волю України : монографія / М. В. Лазарович. - Ічня : Формат, 2018. - 766 с. (1 шт.)

Лазарович М. В. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" : Україна в боротьбі проти збройної агресії Рорсійської Федерації (2014-2018 роки) / М. В. Лазарович. - Ічня : Формат, 2018. - 340 с. (1 шт.)

Лазарович М. В. Російсько-українська війна  (2014-2017 роки) : короткий нарис / М. В. Лазарович. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. - 240 с. (1 шт.)

 

 

                 Дарунок від Черевка Олександра Володимировича

черевко

Черевко Олександр Володимирович : біобібліогр. покажч. / уклад. Г. М. Голиш ; авт. вступ. сл. В. А. Ющенко. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2019. - 134 с. (1 шт.)

 

 

 

                  Дарунок від Національного інституту стратегічних досліджень

НІСД

Режим Путіна : перезавантаження-2018 / М. М. Розумний, Я. В. Бережний, І. В. Валюшко [та ін.] ; за заг. ред. М. Розумного. - К. : НІСД, 2018. - 480 с. (1 шт.)

 

                  

                  Дарунок від Біль Мар'яни Михайлівни

біль

Біль М. Просторова мобільність населення : теорія, методологія, практика : монографія / М. Біль. - Львів : ПАІС, 2018. - 392 с. (1 шт.)

 

 

 

 

                   Дарунок від Матвієнка Володимира Павловича

матвієнко

 Матвієнко В. Творіть Україну. - К. : Наукова думка, 2017. - 248 с. (2 шт.)

 

 

 

 

 

 

                 Дарунок від Сохацької Олени Миколаївни

сохацька

 Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. -478 с. (10 шт.)

 

 

 

 

                  Дарунок від Кубрак Руслана Миколайовича

кубракКубрак Р. М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавленні волі на певний строк : монографія / Р. М. Рубас, В. В. Лень. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 272 с. (1 шт.)

 

 

         

 

                 Дарунок від Семеняк Валентини Миколаївни

семеняк

Валентина Семеняк. Баба Сяба. - Оповідання. Тернопіль : Джура, 2018. - 24 с. (2 шт.)

Валентина Семеняк. Бурмотійко і Даринка. - Казка. Тернопіль : Джура, 2017. - 24 с. (1 шт.)

 

 

 

 

 

                 Дарунок від Піруса Володимира Олеговича

пірус

Пірус В. О. Теоретико-прикладні аспекти управління інноваційним розвитком в умовах закладів вищої освіти. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2018. - 329 с. (1 шт.)   

 

 

 

                  Дарунок від Чубак Тетяни Леонідівни

чубак

Стефан-Арпад Мадяр. Угорці в Києві. Глави історії угорсько-українських відносин з ІХ століття до наших днів. - К. : Посольство Угорщини в Києві, 2018. -  396 с. (1 шт.)

Magyar Arpad Istvan. Magyarok Kijevben. Fejezetek a magyar-ukran kapcsolatok tortenetebol a IX. szazadtol napjankig. - Kijev : Magyarorszag Kijevi Nagykovetsege, 2018. - 396 o. (1 шт.)

 

 

              

                 Дарунок від Монастирського Григорія Леонардовича

монастирський

 Соціально-економічний розвиток регіону : сучасні реалії та перспективи [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Адамик, В. М. Бабінець, І. Ф. Баланюк [та ін.] ; за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна. - Івано-Франківськ : ТАЛЯ, 2017. - 436 с.(2 шт.)

 

 

    

                 Дарунок від Штокалюка Дмитра Зіновійовича

штокалюк

Штокалюк Д. Рукопис розкаже про людину багато / Д. Штокалюк. - Тернопіль : Вектор, 2019. - 476 с. (1 шт.)       

 

 

 

 

 

  

                  Дарунок від Фіалко Ніни Іванівни

фіалконФіалко Н. І. Повертайтесь, жкравлі, додому. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014 - 240 с. (1 шт.)

Фіалко Н. І. Небезпечна межа. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - 288 с. (1 шт.)

Фіалко Н. І. Дві обручки. Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. - 288 с. (1 шт.)

Фіалко Н. І. Коли брати тсають ворогами... : повість-есей / Н. Фіалко. - Тернопіль : Богдан, 2016. - 368 с. (1 шт.)

 

 

              

                  Дарунок від Пуцентейла Петра Романовича

пуцентейло

Пушкар, Б. Т. Територіальна організація рекреаційного господарства регіону [Текст] : монографія / Б. Т. Пушкар, З. М. Пушкар. - Тернопіль : Лібра Терра, 2014. - 196 с. (1 шт.)

Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. X Ювіл. Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [м. Тернопіль, 21-23 лют. 2013 р.]. Ч. 2 / редкол. : Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 364 с. (1 шт.)

Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації [Текст] : зб. тез доп. XІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [м. Тернопіль, 13-14 берез. 2014 р.]. Ч. 1 / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 238 с. (1 шт.)

Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації [Текст] : зб. тез доп. XІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [м. Тернопіль, 13-14 берез. 2014 р.]. Ч. 2 / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 340 с. (1 шт.)

Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації [Текст] : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.]. / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 232 с. (1 шт.)

Науково-дослідна робота студентів : формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації [Текст] : зб. тез допов. студ. на наук. конференції [м. Тернопіль, 10 квіт. 2012 р.]. / відп. за вип. Г. Л. Монастирський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 182 с. (1 шт.)

   

                     Дарунок від Корягіна Максима Вікторовича

корягін

Корягін М. В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства : теоретико-методологічні концепції [Текст] : монографія / М. В. Корягін. - Львів : ЛКА, 2012. - 389 с. (1 шт.)

Корягін М. В., Куцик П. О. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку [Текст] : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик. - Львів : ЛКА, 2015. - 239 с. (2 шт.)

Корягін М. В., Чік М. Ю. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. 2-ге вид., доповн. і переробл. К. : Алерта, 2019. - 492 с. (1 шт.)

 

                    Дарунок від Голиша Григорія Михайловича

Голиш

2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання / упоряд. Г. М. Голиш. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 296 с. (1 шт.)

Пасєка Станіслава Раймондівна [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 35 / уклад. В. А. Красномовець ; відп. за вип. Г. М. Голиш. - Черкаси : Чабаченко Ю. А., 2018. - 58 с. (1 шт.)

Стеценко Анатолій Іванович [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 24 /  уклад. П. М. Гунько ; відп. за вип. Г. М. Голиш. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. - 31 с. (1 шт.)

Салапатов Володимир Іванович [Текст] бібліогр. покажч. Вип. 23 / уклад. Ю. Є. Гребенович, М. М. Чемерис ; відп. за вип. Г. М. Голиш. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. - 32 с. (1 шт.)

Гоцуляк Віктор Володимирович : доктор історичних наук, професор [Текст] бібліогр. покажч. Вип. 25 / уклад. Л. І. Синявська, О. З. Силка ; відп. за вип. Г. М. Голиш. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2018. - 152 с. (1 шт.)

           

  

                  Дарунок від Ляхович Галини Іванівни

ляхович

Ляхович Г. І. Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу : теорія та методологія : монографія.- Брошнів-Осада : ТАЛЯ, 2018. - 300 с. (3 шт.)

 

 

 

 

 

                    Дарунок від Баліцької Марії Йосипівни

Баліцька

Баліцька М. Й. Журавлина пісня : есе, поезії, пісні, філософія життя, гуморески / М. Й. Баліцька. - Тернопіль : Терно-граф. - 2016. - 128 с. (1 шт.)

"Освітянська скриня" № 7, 2018 / Літературний альманах педагогів Тернопілля / - Тернопіль : Терно-граф, 2018. - 184 с. (1 шт.)

 

 

 

                    Дарунок від Василькевича Яросалава Івановича

василькевич

Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій / М. М. Гультай. - К. : ЦУЛ, 2019. - 270 с. (1 шт.)

 

     

 

 

                

                  Дарунок від Ломаковича Афанасія Миколайовича

ломакович

Грамматіки, или писменница языка словенскаго / редкол. : В. Є. Бенера, Н. П. Бондар, П. Ю. Гриценко [та ін.] ; відп. за вип. А. М. Ломакович. - Львів : Місіонер, 2018. - 222 с. (1 шт.)

 

 

 

 

 

 

 

2018 

                  

                  Дарунок від Кориневича Антона Олександровича        

кориневич

Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу : підручник / О. Рогач. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. - 687 с. (1 шт.)

 

 

 

     

 

                   Дарунок від Гончарук-Чолач Тетяни Вікторівни

goncharuk-t v

Гончарук-Чолач, Т. В. Політична соціологія : навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, Н. В. Джугла. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. - 246 с. (1 шт.)

 

 

                 

                   Дарунок від Забанджали Михайла

завантаження

Забанджала М. Лицарі духа : Військове капеланство УГКЦ ХІХ-ХХ століть у біографіях / Михайло Забанджала. - Львів : Свічадо, 2018. - 312 с. (1 шт.)

 

 

 

                     Дарунок від Сербіна Олега Олеговича

сербін

Рейнольдс Д. Л. Залишаючи рідний дім. Надзвичайне життя Петра Яцика. пер. з англ. М. Сороки. - Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2018. - 304 с.(1 шт.)

 

 

 

 

 

                    Дарунок від Балянт Ганни Романівни

балянт

Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 208 с. (2 шт.)

 

 

 

 

                      Дарунок від Александра Кемніца

скачанные файлы

Підручники для вивчення німецької мови "Menschen"(21 шт.) та медіапакети з CD дисками (3 шт.)

 

 

 

 

 

                     Дарунок від Оленчика Андрія Ярославовича

завантаження4

Річний звіт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 2017 рік. (1 шт.)

   

 

 

 

 

                     Дарунок від Березького Олега Миколайовича

березький

Говорущенко Т. О. Методологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення : монографія / Т. О. Говорущенко. - Хмельницький : ХНУ, 2017. - 310 с. (2 шт.)

Говорущенко Т. О. Комп'ютерна логіка : практикум. Навчальний посібник / Т. О. Говорущенко. - Хмельницький : ХНУ. - 294 с. (1 шт.)

Методи, алгоритми і програмні засоби опрацювання біомедичних зображень [Текст] : монографія / О. М. Березький, Ю. М. Батько, К. М. Березька [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 330 с. (2 шт.)

 

  

images

Дарунок від Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки

Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873-1940): історично-філософська секція : дійсні члени. Бібліогр. покажчик / уклад. Л. Оленич. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. - 272 с.(1 шт.)

 

   

дзюба

 Дарунок від Дзюби Павла Валерійовича

Міжнародні портфельні інвестиції : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2016. - 950 с. (1 шт.)

 

 

 

 

 

завантаження1 Дарунок від місцевого осередку громадської організації "НОК України" в Тернопільській області

 

Олимпийский спорт : в 2 т. / В. Н. Платонов, М. М. Булатова, С. Н. Бубка [и др.] ; под. общ. ред.В. Н. Платонова. - К. : Олимп. л-ра, 2009. - Т. 1. - 736 с. (1 шт.)

Олимпийский спорт : в 2 т. / В. Н. Платонов, С. Н. Бубка, М. М. Булатова [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Платонова. - К. : Олимп. л-ра, 2009. - Т. 2. - 696 с. (1 шт.)

Спортивное плавание : путь к успеху : в 2 кн. / под одщ. ред. В. Н. Платонова. - К. : Олимп. лит., 2011. - Кн. 1. - 480 с. (1 шт.)

Спортивное плавание : путь к успеху : в 2 кн. / под одщ. ред. В. Н. Платонова. - К. : Олимп. лит., 2012. - Кн. 2. - 544 с. (1 шт.)

Олимпийские игры (1896-1972) / М. М. Булатова, С. Н. Бубка, В. Н. Платонов. - К. : Олимп. лит., 2012. - Т. 1. - 496 с. (1 шт.)

Олимпийские игры (1976-2012) / М. М. Булатова, С. Н. Бубка, В. Н. Платонов. - К. : Олимп. лит., 2012. - Т. 2. - 512 с. (1 шт.)

Кулик В. В. Олімпійський у серцях вогонь. Історія виникнення та становлення НОК України. - К. : "МП Леся", 2008. - 308 с. (1 шт.)

Волошин А. П. На олімпійській хвилі. - К. : "МП Леся", 2008. - 448 с. (1 шт.)

S. N. Bubka, M. M. Bulatova Olympic constellation of Ukraine : Athletes. - Kyiv : Olympic literature, 2010. - 166 p. (1 шт.)

С. Н. Бубка, М. М, Булатова Олімпійське сузір'я України : Тренери. - К. : Олімп. л-ра, 2011. - 252 с. (1 шт.)

С. Н. Бубка, М. М, Булатова Олімпійське сузір'я України : Атлети. - К. : Олімп. л-ра, 2013. - 166 с. (1 шт.)

Kyiv - 1913. The first russian olympiad / S. N. Bubka, M. M. Bulatova. - Kyiv : Olimpijska literature, 2013. - 232 p. (1 шт.)

Бутовський О. Д. Вибрані твори. Упоряд. В. В. Драга, М. Д. Зубалій. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : "Поліграфкнига", 2007. - 288 с. (1 шт.)

ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри / М. М. Булатова, В. М. Єрмолова, Я. С. Щербашин [та ін.]. - К. : НОК України, 2018. - 64 с. (1 шт.)

Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры / М. М. Булатова, с. Н. Бубка. - К. : Олимп. л-ра, 2012. - 408 с. ( 1 шт.)

 

Криворучко

Дарунок від Криворучка Сергія Васильовича

Криворучко С. В. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів [Текст] : монографія / С. В. Криворучко. - К. : ЛАТ & К, 2018. - 464 с. (15 шт.) 

 

 

 

   

kafka Дарунок від Кафки Софії Михайлівни

Кафка С. М. Облік необоротних матеріальних активів : методологія та організація [Текст]  : монографія / С. М. Кафка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 504 с. (1 шт.)

 

   

 

chugaev-oleksiy-anatoliyovych foto files

Дарунок від Чугаєва Олексія Анатолійовича

Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни [Текст] : монографія / О. А. Чугаєв. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 496 с. (1 шт.)

 

 

 

 

flissak k

Дарунок від Фліссака Костянтина Андрійовича

Фліссак, К. А. Економічна дипломатія [Текст] : навч. посіб. / К. А. Фліссак. - Тернопіль : Новий колір, 2013. - 440 с. (1 шт.)

 Фліссак, К. А. Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів України [Текст] : монографія / К. А. Фліссак. - Тернопіль : Новий колір, 2016. - 811 с. (1 шт.)

 

 

  

aliluykoДарунок від Алілуйка Андрія Миколайовича

Алгебра і початки аналізу [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018 . – 134 с. (2 шт.)

 

 

 

 

Давимука1

Дарунок від Давимуки Степана Антоновича (Львів)

Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки [Текст] : у 3-х т. Т. 1 А ­– Д / НАН України, ЛННБ України ім. В Стефаника ; упоряд. і авт. вступ. част. Л. Купчинська ; наук. ред. Л. Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017. – 672 с. (1)

Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки [Текст] : у 3-х т. Т. 2 Е ­– О / НАН України, ЛННБ України ім. В Стефаника ; упоряд. і авт. вступ. част. Л. Купчинська ; наук. ред. Л. Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017. – 597 с. (1)

Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть: каталог колекції Степана Давимуки [Текст] : у 3-х т. Т. 3 П ­– Я / НАН України, ЛННБ України ім. В Стефаника ; упоряд. і авт. вступ. част. Л. Купчинська ; наук. ред. Л. Сніцарчук. – Львів : Апріорі, 2017. – 681 с. (1)

  

pod1Дарунок від Тимчука Володимира 

Тимчук, Володимир.  Вогнити! Вижти! Перемогти! [Текст] / Володимир Тимчук. - 7-ме вид. (скорочена версія). - Львів : Астролябія, 2017. - 40 с. (1 шт.)

 

 

  

 

Бичок Алла

Дарунок від Бичок Алли Володимирівни

TerminologischesSynonym-Worterbuch [Текст] = Термінологічний словник синонімів : словник / A. Bytschok. – Ternopil: TNEU, 2018. – 188 с. (1 шт.)

 

 

 

 

Алексеєнко Людмила

Дарунок від Алексеєнко Людмили Михайлівни

Ринок фінансових послуг [Текст]: навч. посіб. /Л. М. Алексеєнко, О. Р. Квасовський, О. О. Луцишин [та ін.].– Тернопіль: Паляниця В. А., 2018.– 273 с.(3 шт.)

 

 

 

 

Дивак Микола Петрович

Дарунок від Дивака Миколи Петровича

Ідентифікація дискретних моделей систем з розподіленими параметрами на основі аналізу інтервальних даних [Текст] : монографія / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Т. М. Дивак. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2018. – 220 с. (1 шт.)

 

 

 

 

Березький Олег Миколайович

Дарунок від Березького Олега Миколайовича

Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 256 с. (2 шт.)

 

 

 

 

 

Гудзь Наталія Василівна

Дарунок від Гудзь(Гавришко) Наталії Василівни

Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва.– К.: Крок, 2017.– 205 c. (3 шт.)

 

 

 

 

Лободіна Зоряна Миколаївна 1

Дарунок від Лободіної Зоряни Миколаївни

Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с. (1 шт.)

 

 

 

 

Лучко Михайло Романович

Дарунок від Лучка Михайла Романовича

Консолідація фінансової звітності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 281 с. (2 шт.)

 

 

 

  

Кнейслер Ольга Володимирівна

Дарунок від Кнейслер Ольги Володимирівни

Фінансові ризики суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / О. В. Кнейслер, Т. В. Письменна, В. В. Костецький, Н. П. Лубкей ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 138 с. (10 шт.)

 

 

 

 

 

Зайцевої-Калаур Інни В’ячеславівнДарунок від Зайцевої-Калаур Інни В’ячеславівни

Інформаційне право [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 228 с. (10 шт.)

 

 

 

 

 

Касянчук Михайло МиколайовичДарунок від Касянчука Михайла Миколайовича

Фізика [Текст]: навч. посіб. Ч. 2: Електрика і магнетизм /М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2017.– 68 с.(2 шт.)

 

 

 

 

Крупки Ярослава Дмитрович

Дарунок від Крупки Ярослава Дмитровича

Облік, оподаткування і правове регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Крок, 2017. – 263 с. (2 шт.)

 

 

 

 

Грубінко Андрій ВасильовичДарунок від Грубінка Андрія Васильовича

Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990 - 2016 рр.) [Текст] = Great Britan in the European foreign and security policy system (1990 - 2016) : монографія / А. В. Грубінко. – Тернопіль : ОсадцаЮ. В., 2017. – 640 с. (2 шт.)

 

 

 

 

Фліссак Костянтин Андрійович

Дарунок від Фліссака Костянтина Андрійовича

Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів України [Текст] : монографія / К. А. Фліссак. – Тернопіль : Новий колір, 2016. – 811 с. (2 шт.)

 

 

 

 

 

Вовкодав Олександр ВалерійовичДарунок від Вовкодава Олександра Валерійовича

Сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Вовкодав, Х. В. Ліп'яніна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 501 с. (2 шт.)

 

 

 

 

Фурман Анатолій Васильович

Дарунок від Фурмана Анатолія Васильовича

Історія соціальної роботи [Текст]: підручник /А. В. Фурман, М. В. Підгурська.– К.: Академія, 2018.– 160 с.– (Альма-матер) (100 шт.)

 

 

 

  

 

шост іван михайловичДарунок від Шоста Івана Михайловича

Єрмаков, О. Ю. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Єрмаков, М. М. Жибак, І. М. Шост. – Тернопіль : Астон, 2013. – 272 с. (41 шт.)

 

 

 

 

Кізима Тетяна

Дарунок від Кізими Тетяни Олексіївни

Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с. (2 шт.)

 

 

 

 

 

ЖелюкДарунок від Желюк Тетяни Леонтіївни

Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с. (5 шт.)

 

 

 

 

КозюкДарунок від Козюка Віктора Валерійовича

Козюк, В. В. Резервні валюти : глобальний периметр нестабільності [Текст] : монографія / В. В. Козюк. – Тернопіль : Астон, 2015. – 468 с. (1 шт.)

 

 

 

 

 

Луців богданДарунок від Луціва Богдана Любомировича

Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с. (5 шт.)

 

 

 

 

Гевко романДарунок від Гевка Романа Богдановича

Підвищення технологічного рівня процесів завантаження та перевантаження матеріалів у гвинтових конвеєрах [Текст]: монографія /Р. Б. Гевко, Р. М. Рогатинський, Р. І. Розум [та ін.].– Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018.– 180 с. (1 шт.)

 

 

 

 

Кнейслер ольгаДарунок від Кнейслер Ольги Володимирівни

Кнейслер, О. В. Медичне страхування в Україні : реалії функціонування та перспективи розвитку [Текст] : монографія / О. В. Кнейслер, Л. З. Шупа ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. – 192 с. (10 шт.)

 

 

 

 

 

Борисова ТетянаДарунок від Борисової Тетяни Михайлівни

Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб'єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с. (1 шт.)

 

 

 

 

 

Дарунок від Гринчишин Ірини (м. Львів)

Гринчишин, І. М. Фінансовий механізм функціонування пенсійних фондів в Україні [Текст]: монографія /І. М. Гринчишин; наук. ред. І. З. Сторонянська. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього, 2015. – 182 с. (1 шт.)

 

Брич

Дарунок від Брича Василя Ярославовича

Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с. (1 шт.)

 

 

 

 

Дарунок від Акімової Людмили Миколаївни

Акімова, Л. М. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства [Текст] : монографія / Л. М. Акімова, М. В. Корж, І. В. Чуб. – К. : [б. в.], 2017. – 121 с. (1 шт.)

 

ЛяховичДарунок від Ляхович Галини Іванівни

Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст]: навч. посіб. /Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець.– Тернопіль: КРОК, 2017.– 344 с. (5 шт.)

 

 

 

 

ШкільнякДарунок від Шкільняка Михайла Михайловича

Менеджмент [Текст]: навч. посіб. /М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків.– Тернопіль: КРОК, 2017.– 252 с. (4 шт.)

 

 

 

 

2017

бричДарунок від Брича Василя Ярославовича

Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 448 с. 

Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с. 

Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 440 с. 

 

толковяновДарунок від Толкованова В’ячеслава Вікторовича

Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво - ММС) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. В. Толкованов, Т. В. Журавель, О. С. Врублевський [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Толкованова, Т. В. Журавля. – К. : Фенікс, 2016. – 153 с. (5 шт.)

 

 

гайдуцькийДарунок від Гайдуцького Івана Павловича (Київ)

Гайдуцький, І. П.  Інвестування низьковуглецевої економіки : теорія, методологія, практика [Текст] = Investing in low-carbon economy : theory, methodology, practice : монографія / І. П. Гайдуцький. – К. : Інформаційні системи, 2014. – 374 с.  (3 шт.)

 

 

1507114681 kozak-t.bДарунок від Козак Тетяни Богданівни

Козак, Т. Б. Розвиток іншомовної компетентності студентів : лінгво-дидактичний аспект [Текст] = Entwicklung der fremdsprachigen Kompetenz der Studenten : linguodidaktischer Aspekt : монографія / Т. Б. Козак, Л. Б. Служинська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 197 с. 

 

 

мельникjpgДарунок від Мельник Алли Федорівни

Мельник, А. Ф.  Державно-приватне партнерство в системі інститутів національної економіки : механізми розвитку [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, С. В. Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 279 с.  (5 шт.)

 

 

 

немішДарунок від Неміша Василя Миколайовича

Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 148 с.

               

 

 

Дарунок від Бутенко Анатолія Івановича (Одеса)

Бутенко, А. І.  Підвищення ефективності державної підтримки підприємництва на регіональному рівні (стан, напрямки, шляхи вирішення) [Текст] : монографія / А. І. Бутенко, І. М. Сараєва, О. В. Усатов. – Одеса : Пальміра, 2010. – 104 с.

Захарченко, В. І.  Проектування інтеграційних бізнес-структур у сучасному промисловому виробництві України [Текст] : монографія / В. І. Захарченко, В. М. Стремядін ; за ред. В. І. Захарченка. – Одеса : Наука і техніка, 2016. – 151 с.

Сараєва, І. М.  Системне моделювання процесу ідентифікації підприємницьких ризиків [Текст] : монографія / І. М. Сараєва. – Одеса : Фенікс, 2007. – 188 с.

Елементи стандартної моделі сучасної трансформаційної економіки [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва, Н. В. Захарченко ; за ред. В. І. Захарченка. – Одеса : Наука і техніка, 2016. – 236 с.

 Зміцнення потенціалу малого підприємництва у забезпеченні сталого розвитку Українського Причорномор'я [Текст] : монографія / А. І. Бутенко, Н. Л. Шлафман, Є. В. Лазарева [та ін.] ; під заг. ред. А. І. Бутенко. – Одеса : Інтерпрінт, 2014. – 114 с. 

 Бутенко, А. І.  Концептуальні засади ефективності інституціонального забезпечення підтримки промислового підприємництва [Текст] / А. І. Бутенко, І. М. Сараєва. – Одеса : ВМВ, 2008. – 117 с.

Сучасний інструментарій управління поведінкою суб'єктів господарювання [Текст] : монографія / за ред. С. К. Харічкова, Г. А. Дорошук. – Одеса : Освіта України, 2017. – 244 с.

 

вакунjpgДарунок від Вакун Оксани Володимирівни

Легенчук, С. Ф.  Документування в бухгалтерському обліку : процесний підхід [Текст] : монографія / С. Ф. Легенчук, К. О. Вольська, О. В. Вакун. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2016. – 228 с. 

 

     

 

Дарунок від Соколовської Галі Іванівни

Соколовська, Г. І.  Недержавні пенсійні фонди в Україні : становлення та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Г. І. Соколовська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 227 с. (3 шт.)

 

пуцетейлоДарунок від Пуцентейло Петра Романовича

Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 388 с.  (2 шт.)

  

 

борисова JPGДарунок від Борисової Тетяни Михайлівни

 1. Борисова, Т. М.  Маркетинг некомерційних суб'єктів : теоретично-методологічні аспекти [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 476 с. (2 шт.)
 2. Борисова, Т. М.  Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності : теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Астон, 2015. – 284 с.  (2 шт.)
 3. Борисова, Т. М.  Міжнародна конкуренція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Борисова, Г. В. Ціх. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 164 с. 

 

               Дарунок від Наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

 Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (латинський шрифт, 1658-1945)      [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. О. Я. Кульчицька ; відп. за вип. І. А. Чайка. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 253 с. – (Рідкісні видання ; вип. 8)

 

Дарунок від Івашука Юрія Петровича              іващук

Івашук, Ю. П.  Поведінкова та експериментальна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Івашук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 120 с. (2 шт.)

 

  

 

фурманДарунок від Фурмана Анатолія Васильовича

 1. Вітакультурний млин [Текст] : методологічний альманах. Модуль 18 / наук. ред. А. В. Фурман ; редкол. : Я. Бугерко, А. Гірняк, Н. Гнасевич [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 96 с.  (5 шт.)
 2. Вітакультурний млин [Текст] : методологічний альманах. Модуль 19 / наук. ред. А. В. Фурман, редкол. : Я. Бугерко, А. Гірняк, М. Бригадир [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 96 с. (3 шт.)
 3. Психологія і суспільство. Спецвипуск [Текст] : наук. пр. молодих учен. : зб. / редкол. : А. Крисоватий, В. Мовчан, А. Фурман [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 164 с. (2 шт.)
 4. Фурман, А. В.  Психодіагностична компетентність соціального працівника [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. В. Дубно. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 102 с. (3 шт.)
 5. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 1 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 316 с. (3 шт.)
 6. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 2 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 344 с. (3 шт.)
 7. Система сучасних методологій [Текст] : хрестоматія : у 4-х т. Т. 3 / упоряд., відп. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 400 с. (3 шт.) 

 

гудзьДарунок від Гудзь Наталії Василівни

 

Гудзь, Н. В.  Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 c.  (5 шт.)

 

 

Бойчик

Дарунок від Бойчик Ірини Михайлівни

Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : підручник / І. М. Бойчик. – К. : Кондор, 2016. – 378 с. (1 шт.)

 

 

 

ІвасівДарунок від Івасіва Ігора Богдановича

Рота, П. Історія банків. Історія старовинних банківських установ [Текст] / П. Рота ; пер.з рос. та ред. І. Б. Івасіва. – К. : КНЕУ, 2015. – 136 с. (2 шт.)

 

 

 

МикитюкДарунок від Микитюка Петра Петровича

Інноваційний менеджмент [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. П. П. Микитюк ; відп. за вип. М. М. Шкільняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 391 с. (1 шт.) 

 

 

Гринчуцький

Дарунок від Гринчуцького Валерія Івановича

Гринчуцький, В. І. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємств [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Н. Т. Мала, В. В. Паславська. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 196 с.  (1 шт.)

Гринчуцький, В. І. Інвестиційна діяльність на Волині між двома світовими війнами : історико-економічний огляд (1919-1939 рр.) [Текст] : монографія / В. І. Гринчуцький, Т. Л. Никитюк, О. В. Баула. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 224 с.  (1 шт.)

андрущенко володимир леонідовичДарунок від Андрущенка Володимира Леонідовича

Андрущенко, В. Л. Податкова держава [Текст] = A tax state : монографія / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. – К. : Алерта, 2016. – 303 с. (2 шт.)

 

 

 

Korinenko Pavlo Stepanovich

Дарунок від Коріненка Павла Степановича

Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII - середина XX ст.) [Текст] : монографія / П. С. Коріненко, В. Д. Терещенко, В. В. Старка, А. В. Киданюк. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 200 с.  (1 шт.)

 

 

 

Дарунок від викладачів кафедри маркетингу ОНЕУ

 Сотніков, Ю. М.Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков. – Одеса : Атлант, 2016. – 146 с.  (1 шт.)

Жарська, І. О.Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи [Текст] : навч. посіб. / І. О. Жарська. – Одеса : Атлант, 2016. – 263 с.  (1 шт.)

 

Козак

Дарунок від Козак Тетяни Богданівни

Козак, Т. Б.  Професійна підготовка молоді у Німеччині [Текст] : монографія / Т. Б. Козак ; за ред. В. А. Поліщук. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 253 с.  (1 шт.)

 Козак, Т. Б.  Ділова німецька мова [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Козак. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 136 с.  (1 шт.)  

 

Дарунок від Рудана Віталія Ярославовича    Рудан

 Дзюблюк, О. В.  Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 290 с. (2 шт.)

 

 

 

2016

франка бібліотекаДарунок від Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка

Archives of Acoustics : quarterly / editor B. Kostek. – Warszawa : Polish Academy of Sciences. – Vol. 33, № 3. – 2008. – 409 p.

Archives of Acoustics : quarterly / editor B. Kostek. – Warszawa : Polish Academy of Sciences. – Vol. 35, № 3. – 2010. – 477 p.

Оліскевич, М. О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України [Текст] : монографія / М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 400 с.

Владичин, У. В. Державне регулювання іноземного банківництва в Україні [Текст] : монографія / У. В. Владичин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 594 с.

Цегелик, Г. Г. Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для однопроцесорних та багатопроцесорних систем [Текст] : монографія / Г. Г. Цегелик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 192 с.

Оробчук, М. Г. Організація і планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Оробчук, Б. М. Максимів, О. М. Марченко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 336 с.

Плиса, В. Й. Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 378 с.
Михальчишин, Г. Є. Основи психології (у тезах і таблицях для студентів непсихологічних факультетів) [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. Є. Михальчишин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 188 с. – Присвячується до 350-річчя ЛНУ ім. І. Франка.

Злупко, С. М. Основи регіонології [Текст] = Bases of Regionology : навч.-метод. посіб. / С. М. Злупко ; за заг. ред. О. В. Стефанишин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 234 с.

Інвестування [Текст] : підручник / І. М. Крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак [та ін.] ; за ред. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 454 с.

Наука і цінності людського буття [Текст] : кол. моногр. / М. П. Альчук, М. І. Бойченко, С. Д. Вишинський [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 452 с.

Ковальчук, Є. П. Молекулярні самоорганізовані системи на твердій поверхні [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Ковальчук, О. В. Решетняк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 206 с.

Демб, А. Корпоративне управління. Віч-на-віч з парадоксами [Текст] / А. Демб, Ф.-Ф. Нойбауер ; пер.з англ. – К. : Основи, 1997. – 304 с.

Яцура, В. В. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. В. Яцура, О. П. Жук. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 444 с.

Шамлян, К. Проективні методи дослідження особистості [Текст] : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 466 с.

Процик, І. Українська фізична термінологія на зламі XIX-XX століть [Текст] / І. Процик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 252 с.

Щоб не забули. Пам'ять про тоталітаризм в Європі [Текст] : Читанка для учнів старших класів середньої школи в усіх європейських країнах / П. Шрайбер, Т. Гііо, М. Маріпуу [та ін.] ; пер.з англ. М. Марченко. – К. : УІНП, [2015 ?]. – 320 с.

Дмитрасевич, Т. А. Благословляю вишенські стежини ... [Текст] : твори. Т. 1 / Т. А. Дмитрасевич ; упоряд. О. Яремчук-Петьовка ; відп. за вип. Є. Нахлік, Р. Шуст. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 422 с.

Кметь, В. Олена Степанів : шлях боротьби та гідності [Текст] / В. Кметь. – Львів : Самопоміч, 2015. – 24 с. – (Будівничі державности ; вип. 1).

Шеляженко, Ю. В. Мій Євромайдан [Текст] / Ю. В. Шеляженко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Ю. В. Шеляженко, 2013. – 32 с.

Антонович, О. М. Спогади [Текст] / О. М. Антонович. – К. : АВГУСТ, 1999. – 392 с. – (Сімейний архів).

Віталіш, Л. П. Лінгвокраїнознавчі діалоги [Текст] = Linguolandeskundliche Konversationen : навч. посіб. / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 172 с.

Войтюк, С. М. Стилістика у стислому вигляді [Текст] = Stylistics in a Concise Format : навч. посіб. англ. мовою / С. М. Войтюк. – 2-ге вид., удосконалене. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 212 с.

Федоренко, О. І. Основи лінгвістичних досліджень [Текст] = Fundamentals of Linguistic Research : підручник / О. І. Федоренко, С. М. Сухорольська, О. В. Руда. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 296 с.

Саноцька, Л. Г. Поезія на заняттях з англійської мови [Текст] = Poetry in the English Language Class : навч. посіб. / Л. Г. Саноцька, О. В. Татаровська, Ю. А. Завгороднєв. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 466 с.

Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2007) [Текст] = Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль : матеріали ХІІ-го Міжнародного Семінару : Proceedings of XII-th International Seminar/Workshop [Lviv, September 17-20, 2007]. – Lviv : PIAPMM NASU, 2007. – 228 p.

Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED-2009) [Текст] = Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль : Матеріали ХІV-го Міжнародного Семінару : Proceedings 2009 International Seminar/Workshop [Lviv, September 21-24, 2009]. – Lviv : PIAPMM NASU, 2009. – 296 p.

Почепцов, Г. Г. Сучасні інформаційні війни [Текст] / Г. Г. Почепцов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2015. – 498 с.

Яневський, Д. Б. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д. Б. Яневський. – Х. : Фоліо, 2014. – 288 с.

 

ТОУБДарунок від Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки

Почепцов, Г. Г. Сучасні інформаційні війни [Текст] / Г. Г. Почепцов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2015. – 498 с.

Яневський, Д. Б. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д. Б. Яневський. – Х. : Фоліо, 2014. – 288 с.

Мистці Тернопільщини [Текст] : бібліогр. покажч. Ч. 1 : Образотворче мистецтво / уклад. В. Миськів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 496 с. – (Мистецька Тернопільщина).

За тебе, Україно ... Українські патріоти в Березі-Картузькому концтаборі (1934-1936) в документах Державного архіву Брестської області [Текст] / О. Л. Ільїн, П. Є. Мазур, А. М. Гудима, С. К. Шандрук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 536 с.

Ігор Ґерета. Статті. Спогади. Світлини [Текст] / авт.-упоряд. М. Литвин, В. Липовецький. – Тернопіль : Астон, 2012. – 228 с.

 

медичнийДарунок від Бібліотеки ТДМУ імені І. Я. Горбачевського

Ілюстрований медичний словник Дорланда [Текст] : англ.-укр. слов. : у 2-х т. Т. 1 : A-L / гол. ред. П. Джуль, Б. Зіменковський ; наук. ред. рада : Ю. Чайковський, О. Луцик, М. Гжегоцький [та ін.] ; пер.з англ. – Львів : НАУТІЛУС, 2002. – 1355 с.


Ілюстрований медичний словник Дорланда [Текст] : англ.-укр. слов. : у 2-х т. Т. 2 : M-Z / гол. ред. П. Джуль, Б. Зіменковський ; наук. ред. рада : Ю. Чайковський, О. Луцик, М. Гжегоцький [та ін.] ; пер.з англ. – Львів : НАУТІЛУС, 2002. – 2689 с.

 

 

10256Дарунок від Наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Антология мудрости [Текст] / сост. В. Ю. Шойхер. – М. : Вече, 2012. – 848 с.

 

 

 

зайко мирославаДарунок від Зайко Мирослави Антонівни
Зайко, М. А. Український лексикон. Естетичні, мистецькі, лінгвістичні таблиці співзвучних слів [Текст] : словник / М. А. Зайко. – 2-ге вид., випр., доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 444 с.

Зайко, М. А. Непотрібна справа. Правдива віршована повість [Текст] / М. А. Зайко. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 44 с.

 

 Дарунок від Хорунжак Надії Михайлівни

 Хорунжак, Н. М.  Облік в управлінні витратами бюджетних установ [Текст] : монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 231 с. –До 50-річчя ТНЕУ. (5 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Ткачика Федора Петровича

 Ткачик, Ф. П.  Податкове консультування [Текст] : навч. посіб. / Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 252 с. (10 шт.) 

 

 

 

 Дарунок від Метлушко Ольги Володимирівни

 Корпоративне управління : процеси, стратегії, технології [Текст] : кол. моногр. / К. Н. Абдуллаев, В. І. Алєксєєв, О. В. Метлушко [та ін.] ; за заг. ред. К. С. Шапошникова, Н. І. Соловйової,  Ю. Ю. Станкевич. – Херсон : Гельветика, 2015. – 536 с. 

 

 

 Дарунок від Брич Лариси Павлівни

 Питання кримінального права у рішеннях Конституційного Суду України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. Л. П. Брич, О. І. Денькович, Л. В. Курило [та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Львів :  ЛьвДУВС, 2015. – 264 с.

  Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах в контексті подій 2013-2014 років в Україні [Текст] : матеріали Міжнар. симп. [24-25 жовт. 2014 р.] / упоряд. Т. І.  Созанський. – К. : ВАІТЕ, 2014. – 196 с.

 

Дарунок від Кіндюк Богдан Володимирович

Кіндюк, Б. В.  Історія українського лісового законодавства. Часи тоталітаризму та незалежної України 1929-2011 рр. [Текст] : монографія / Б. В. Кіндюк. – Одеса : Фенікс, 2011. – 348 с.

Кіндюк, Б. В.  Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 1917-1929 рр. [Текст] : монографія / Б. В. Кіндюк. – Одеса : Фенікс, 2011. – 168 с.

 

deriy

Дарунок від Дерія Василя Антоновича

Гуцаленко, Л. В.  Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат [Текст] : монографія / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, А. Ю. Козаченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 240 с. (5 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Дерій Марії Василівни

 Дерій, М. В.  Короткі історії про місто Ринок. Економічні казки для дітей [Текст] / М. В. Дерій. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2016. – 16 с. (5 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Назарової Ірини Ярославівни

 Крупка, Я. Д.  Облік міжнародних операцій [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, І. Я. Назарова. – Тернопіль : Крок, 2016. – 216 с. (3 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Бичок Алли Володимирівни

 Бичок, А. В.  Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту [Текст] : монографія / А. В. Бичок. – Тернопіль : Медобори,  2016. – 236 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

 

 

 

 Дарунок від Сорочинської Світлани Миколаївни

 Мистецька хвиля [Текст] : літ.-муз. альм. № 1 / упоряд. С. М. Сорочинська, А. І. Бінцаровська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 104 с. 

 Мистецька хвиля [Текст] : літ.-муз. альм. № 2 / упоряд. С. М. Сорочинська, А. І. Бінцаровська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 107 с. 

 

 Дарунок від Цяпи Андрія Григоровича

 Німецька мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч.-метод. посіб. / за ред. А. Г. Цяпи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 142 с. (10 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Лисої Наталії Степанівни

 Лиса, Н. С.  Ділова англійська мова : документознавство та інформаційна діяльність [Текст] = Business English : Data & File Processing and Information Activity : посібник / Н. С. Лиса, О. Б.  Боднар, З. С. Сушко ; за заг. ред. Н. С. Лисої. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 412 с. (10 шт.)

 

 

 Дарунок від Олійничук Олександри Іванівни

 Олійничук, О. І.  Правові основи протидії економічній злочинності [Текст] : навч. посіб. / О. І. Олійничук. – Тернопіль : Шпак В. Б., 2016. – 242 с. (10 шт.)

 

 

Дарунок від студентів ТНЕУ

План розвитку країни. Абетка для дорослих [Текст] : скор. версія для індивід. та кол. усвідомлення / під ред. І. Богословської, І. Дідковського, О. Чалого. – К. : Воля, 2005. – 199 с. 

Амаду, Ж.  Капітани піску. Габрієла [Текст] : романи / Ж. Амаду ; пер.з порт. Ю. Покальчук, Ю. Петренко, Л. Олевський. – К. : Вища школа, 1988. – 640 с.

Украсть у времени [Текст] : историческая повесть ; фантастика. Вып. 1 / сост. И. Павлова. – Ставрополь : Кавказская библиотека, 1991. – 640 с. 

Словин, Л.  Победителям не светит ничего [Текст] : роман / Л. Словин, З. Шохин. – М. : Центрополиграф, 1999. – 480 с. – (Черная метка).

Подільська толока [Текст] : альманах / упоряд. З. Кіпибіда, В. Барна. – Тернопіль : Лілея, 2004. – 216 с. 

Соціальна ринкова економіка : основні орієнтири для України [Текст] / В. Борщевський, Ю. Давиденко, Р. Клапгам [та ін.] ; під ред. Р. Клапгама. – К. : Геопринт, 2003. – 120 с. 

Локхарт, Э.  Антихакинг в сети. Трюки [Текст] = Network security. Hacks / Э. Локхарт. – С.Пб. : Питер, 2005. – 304 с. 

Коплиен, Дж.  Мультипарадигменное проектирование для С++ [Текст] = Multi-Paradigm Design for C++ / Дж. Коплиен. – С.Пб. : Питер, 2005. – 240 с. – (Библиотека программиста). 

 

1330508069 rudakevich-oleg-mihaylovich

Дарунок від Рудакевича Олега Михайловича

Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.

Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації [Текст] : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 328 с.

Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 266 с.

Кандидат філософських наук, доктор політичних наук, професор кафедри філософії та політології Рудакевич Олег Михайлович подарував понад 100 книг у фонди бібліотеки.

 Дарунок від Гончарук Тетяни Вікторівни

 Гончарук, Т. В.  Філософські проблеми державного управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, М. Л. Шумка ; відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль :    Економічна думка, 2015. – 272 с.  (5 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Карапетяна Едуарда Томіковича

 Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Е. Т. Карапетян ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 320 с. (5 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Томахів Володимир Ярославович

 Томахів, В. Я.  Політологічні аспекти державного управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Томахів. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 200 с. (3 шт.)

 Томахів, В. Я.  Політологічні аспекти державного управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Томахів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 224 с. (7 шт.)

 

 Дарунок від Коріненка Павла Степановича (ТНПУ)

 Коріненко, П. С.  Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ - початок ХХІ ст.). Порівняльний аналіз [Текст] : монографія / П. С. Коріненко. – Тернопіль : ТНПУ,  2015. – 496 с.  (1 шт.)

 

 

 Дарунок від Малахової Олени Леонідівни

 Малахова, О. Л.  Управління фінансовою стійкістю банку і монетарне регулювання [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Малахова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 260 с. (10 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Монастирського Григорія Леонардовича

 Монастирський, Г. Л.  Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович. – Тернопіль : Крок, 2015. – 180 с. (10 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Дудкіної Олени Павлівни

 Дудкіна, О. П.  Регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Астон, 2013. – 209 с. (3 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Баб’як Галини Петрівни та Шушпанова Дмитра Георгійовича

 Демографія [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов ; відп. за вип. Є. П. Качан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 169 с. (3 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Колеснікова Андрія Павловича

 Вівчар, О. І.  Соціальна безпека [Текст] : навч. посіб. / О. І. Вівчар, А. П. Колесніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 148 с. (10 шт.)

 

 

 

 Дарунок від Мартинюка Володимира Петровича

 Мартинюк, В. П.  Фіскальна безпека держави : концептуальні засади та шляхи забезпечення [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль : Крок, 2015. – 206 с. (1 шт.)

 

 Дарунок від Рибіної Наталії Вікторівни, Кошіль Наталії Євгенівни, Собчук Людмили Василівни

Рибіна, Н. В.  Англійська мова для юристів [Текст] = English for law students : навч. посіб. / Н. В. Рибіна, Н. Є. Кошіль, Л. В. Собчук. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 226 с. (10 шт.)

 

 

2015

Дарунок від Марушевського Г. Б. (Національна академія державного управління при Президентові України), (5 шт.)

 Марушевський, Г. Б. Стратегічна екологічна оцінка [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Марушевський. – К. : К.І.С., 2014. – 88 с. 

 

Дарунок від Корягіної С. В. (Львівська комерційна академія) (1 шт.)

Корягіна, С. В. Маркетинговий аудит [Текст] : навч. посіб. / С. В. Корягіна, М. В. Корягін. – К. : ЦУЛ, 2014. – 320 с.

Lobodina

Дарунок від Лободіної З. М. (1 шт., 1 шт.)

 Загорський, В. С. Управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. С. Загорський, З. М. Лободіна, Г. С. Лопушняк. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 276 с.

Місцеві фінанси [Текст] : зб. тестів і задач / О. П. Кириленко, В. В. Письменний, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 144 с.

 

гончарук

Дарунок від Гончарук Т. В. (5 шт.)

 Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с. 

 

dzyadikevich

Дарунок від авторів Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум (1 шт.)

 Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич, Р. Б. Гевко, М. В. Буряк, Р. І. Розум. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 336 с.

 

дивак

Дарунок від Дивака М. П. (1 шт.)

Теоретичні основи електротехніки [Текст] : зб. задач. Ч. 2 / М. В. Говикович, А. Ю. Воробкевич, М. П. Дивак [та ін.] ; за ред. П. Г. Стахіва. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 404 с.

 

 

2014

Дарунок від Кравчука Миколи Володимировича

кравчук мв

Кравчук, М. В.  Теорія держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – 3-тє вид., змін. й доповн. – К. : Правова єдність, 2014. – 608 с. (2 шт.)

 

Дарунок від Якубівської Юлії Євгенівни

yakubivska y e

Якубівська, Ю. Є.  Сучасні методи забезпечення надійності персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Якубівська. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 120 с. (2 шт.)

Дарунок від Кириленко Ольги Павлівни

Kyrylenko

Кириленко, О. П.  Основи наукових досліджень у схемах і таблицях [Текст] = Basics of scientific research in schemes and tables : навч. посіб. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 228 с. (2 шт.)

 

Дарунок від Крупки Ярослава Дмитровича

krupka

Крупка, Я. Д.  Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль : КРОК, 2013. – 246 с. (2 шт.)

 

 

 Дарунок від Кравчука Миколи Володимировича 

кравчук мв

Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. Інтернет-конф. ; тези наук. доп. [м. Київ, 29 трав. 2014 р.]. – К. : Україна, 2014. – 308 с. (2 шт.)

 

 

Дарунок від Васіної Алли Юріївни 

васіна

Мельник, А. Ф. Державне та регіональне управління [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – 452 с. (3шт.)

 

  

 

2013

Заморській Ларисі Володимирівній методисту сектора організаційно масової роботи ТНЕУ, кореспонденту газети «RIA плюс» та «20 хвилин».

Заморська Л. Часопростір серця : поезії / Л. Заморська .-Тернопіль : Ірма, 2011.-100 с.

кравчук мв

Кравчуку Миколі Володимировичу доценту, кандидату юридичних наук

1. Стратегія і тактика правових реформ : виклики сучасності [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 5 берез. 2013 р.]. - К. : Україна, 

2013. - 312 с.

2. Публічне і приватне право : проблеми методології, теорії та практики [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 14 трав. 2013 р.]. - К. : Україна, 2013. - 248 с.                                                                                             

3. Конституційні засади правового життя : світові традиції та національні реалії [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 28 черв. 2013 р.]. - К. : Україна, 2013. - 160 с.

4. Кравчук, В. М. Інституційно-правовий аспект функціонування прокуратури України як органу державної влади [Текст] : монографія / В. М. Кравчук. - Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 272 с.

5.Стратегія і тактика правових реформ : виклики сучасності [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 5 берез. 2013 р.]. - К. : Україна, 2013. - 312 с.

6. Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової дійсності : генезис та напрями вдосконалення [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 15 груд. 2011 р.]. - К. : Україна, 2011. - 264 с. 

7. Актуальні питання розвитку держави і права : традиції та новації [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 17 трав. 2012 р.]. - К. : Україна, 2012. - 260 с.

8. Проблеми реалізації принципу верховенства права : теоретичні і практичні аспекти [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 14 груд. 2012 р.]. - К. : Україна, 2012. - 184 с.

9. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. юридичної наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 10 жовт. 2012 р.]. - К. : Україна, 2012. - 316 с.

10. Актуальні проблеми функціонування держави та тенденції захисту прав і свобод людини [Текст] : зб. матеріалів юридичної наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 4 жовт. 2011 р.]. - К. : Україна, 2011. - 260 с.

11.  Кравчук, М. В.  Теорія держави і права (опорні конспекти) [Текст] : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – 3-тє вид., переробл., доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 608 с.

lytvyn a p

Литвину Анатолію Пантелійовичу доценту, кандидату економічних наук

1. Литвин, А. П. Соціологія [Текст] : навч. посіб. / А. П. Литвин, А. К. Яковенко. - Львів : Новий Світ - 2000, 2013. - 364 с.

 

 

bilyk

Білик Надії Іванівні доценту, кандидату історичних наук

1. Лепкий, Богдан. Вибрані твори [Текст] : у 2-х т. Т.1 / Богдан Лепкий ; упоряд. Надії Білик, Наталії Гавдиди. - 2-ге вид. - К. : Смолоскип, 2011. - 606 с.

2. Лепкий, Богдан. Вибрані твори [Текст] : у 2-х т. Т. 2 / Богдан Лепкий ; упоряд. Надії Білик, Наталії Гавдиди. - 2-ге вид. - К. : Смолоскип, 2011. - 616 с.

3. Лепкий, Богдан. Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського [Текст] : повість / Богдан Лепкий ; упоряд. та передм. Н. Білик; інсценізації Олекси Скалозуба, Богдана Мельничука. - Тернопіль : Богдан, 2012. - 280 с.

4. Надія Білик : Лепкознавчі та культурологічні студії : бібліогр. покажч. ; упоряд. Н. Дирди, Н. Стрілець.- Тернопіль : Астон, 2012.-28 с.

5. Білик, Надія. Культурологічна спадщина Богдана Лепкого = Bohdan Lepky’s Cultural Heritage : монографія.- Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013.- 184 с.

 

vychrucsh

Вихрущу Анатолію Володимировичу

завідувачу кафедри психологічних та педагогічних дисциплін, професору, доктору педагогічних наук

1. Жулковська, О. А. За тебе, моя свята Україно ! [Текст] : зб. поезій / О. А. Жулковська. - Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 132 с. - ISBN 978-966-457-161-3.

2.Васянович, Г. П. На голубиних ніжках кохання [Текст] : поезія / Г. П. Васянович. - Львів : Норма, 2013. - 123 с.

3. Васянович, Г. П. Біблійні мотиви [Текст] : зб. поезій / Г. П. Васянович. - Львів : Львівська політехніка, 2012. - 120 с.

4.Васянович, Г. П. З роси і води [Текст] : зб. поезій / Г. П. Васянович. - 2-ге вид., доповн. - Львів : Норма, 2013. - 172 с.

5. Литвин, М. Лелека Пелазг [Текст] : поезії, щоденникові записи / М. Литвин. - Тернопіль : [б. в.], 2009. - 294 с.

6. Мартіросян, О. І. Розвиток освіти дорослих в Україні у 20-50-х рр. XX століття [Текст] : навч.-метод. реком. / О. І. Мартіросян. - К. : Едельвейс, 2012. - 84 с.

7.    Пазюра, Н. В. Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть XX століття) [Текст] : монографія / Н. В. Пазюра ; за ред. Н. Г. Ничкало. - К. : Альфа-ПІК, 2009. - 260 с.

8. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : тези доп. V Ювілейної міжнар. конф. молодих вчених та студ. / редкол. : Н. З. Лагоцька, Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. - 327 c.

9. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук України / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; уклад. : Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік.- К.: Богданова А. М., 2008.-32 с.

 

kravthukКравчук Наталії Ярославівні

кандидату економ. наук, докторанту кафедри міжнародних фінансів

Кравчук, Н. Я. Дивергенція глобального розвитку : сучасна парадигма формування геофінансового простору [Текст] = Globaldevelopmentdivergence : modernparadigmofgeofinancialspaceorganisation : монографія / Н. Я. Кравчук. - К. : Знання, 2012. - 782 с.

 

melnychukМельничуку Богдану

Тернопільському письменнику, лауреату всеукраїнських літературних премій

1. Суд без суду [Текст] : новели / Б. І. Мельничук. - Львів : Піраміда, 2010. - 400 с. - ISBN 978-966-441-177-3.

2. Зек, вождь і Гарсіа Лорка [Текст] : новели / Б. І. Мельничук. - Львів : Піраміда, 2010. - 400 с. - ISBN 978-966-441-201-5.

3. Дорога до себе : Нові новели, п'єси і радіоп'єси; спогади, статті, нариси, рецензії бувальщини, казки та інші тексти [Текст] / Б. І. Мельничук. - Тернопіль : Терно-граф, 2012. - 1280 с. - ISBN 978-966-457-142-2.

-

вихрущВихрущу Анатолію Володимировичу

завідувачу кафедри психологічних та педагогічних дисциплін, професору, доктору педагогічних наук

1. Щипківський, Г. П. Товтри [Текст] : роман : у 3-х кн. Кн. 1. Круговерть / Г. П. Щипківський. - К. : Український письменник, 2009. - 312 с. - ISBN 966-579-252-0.

2. Щипківський, Г. П. Товтри [Текст] : роман : у 3-х кн. Кн. 2. Директорія / Г. П. Щипківський. - К. : Український письменник, 2009. - 280 с. - ISBN 966-579-252-0.

3. Щипківський, Г. П. Товтри [Текст] : роман : у 3-х кн. Кн. 3. Млин / Г. П. Щипківський. - К. : Український письменник, 2009. - 312 с. - ISBN 966-579-252-0.

4. Вячеслав Чорновіл. Біографія. Статті. Цитати . - К. : Таля, 2007.-36 с.- ISBN 978-966-608-829-4.

5. Тернопіль . Тернопільщина земля любові нашої : фотоальбом .- Тернопіль :Флеша, 2011.-74 с.-978-966-96816-0-7.

6. Welcome to Ternopil .- Тернопіль : Джура, 2012. -22 с.

-

Юлія Миколаївна Галіцейська

Галіцейській Юлії Миколаївні

Викладачу кафедри банківської справи

Дзюблюк, О. В. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної політики [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, Ю. М. Галіцейська. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 208 с.

-

Олександр Володимирович Длугопольський

Длугопольському Олександру Володимировичу

Доценту кафедри економічної теорії

Длугопольський, О. В. Реформування суспільного сектору економіки та нові підходи до управління публічними фінансами [Текст] : монографія / О. В. Длугопольський. – К. : Академі фінансового управління, 2012. – 280 с.

-

Богдан Петрович Адамик

Адамику Богдану Петровичу

Доценту кафедри банківської справи

Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 688 с. – Присвячено світлій пам'яті Н. Д. Галапуп.

-

romaniv

Романіву Ростиславу Володимировичу

Доценту кафедри обліку у виробничій сфері

Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік [Текст]: навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів.– Тернопіль : ТНЕУ, 2012.– 384 с.

-

parhomets

Пархомцю Миколі Кириловичу

Завідуючому кафедри аграрного бізнесу і обліку

Пархомець, М. К. Організаційно-економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 260 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

-

zadorozhniy

Задорожному Зеновію-Михайлу Васильовичу

Проректору з наукової роботи ТНЕУ

Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Крок, 2012. – 551 с.

Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. К. Бродовська.– Тернопіль : Крок, 2012. – 127 с.

Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. К. Бродовська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.

Задорожний, З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Л. Г. Семеген, Л. Т. Богуцька.– Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 237 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 2-ге вид., доповн. та переробл. – К. : Кондор, 2013. – 551 с.

-

Нагірному Миколі Зеновійовичу

Доценту кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського факультету ТНЕУ

Нагірний, Микола Хорватські русини та українці : суспільство, ідентичність, культура наприкінці ХХ століття [Текст] : монографія / Микола Нагірний. – Нововолинськ : б. в., 2012. – 328 с.

-

bodnarchuk-yu.yu

Боднарчук Юлії Юріївні

Доценту кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Боднарчук, Ю. Ю. Шлях розпачу і надії. Соціально-економічні умови депортації та розселення на Тернопільщині українців із Польщі [Текст] : монографія /Ю. Ю. Боднарчук.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012.– 332 с.

-

Матвійцю Олександру Миколайовичу

Краєзнавцю, досліднику історії Полтавщини

Матвієць, Олександр"Я ще, може, буду живий ..." [Текст] / Олександр Матвієць. – Глобине: Поліграфсервіс, 2012 c. – 550 c.

-

Шірінян Ладі Василівні

Доценту , докторанту відділу фінансових ринків НДФІ

Державної навчально-наукової установи Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України, м. Київ, Шірінян, А. В.Мікрострахування в Україні : бути чи не бути ? [Текст] : монографія / А. В. Шірінян, А. С. Шірінян. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. – 208 с.

-

Шіріняну Араму Сергійовичу

Доктору фізико-математичних наук Київського національного університету ім.. Т. Г. Шевченка та НАНУ м. Київ

Шірінян, А. В. Мікрострахування в Україні : бути чи не бути ? [Текст] : монографія / А. В. Шірінян, А. С. Шірінян.– Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012.– 208 с.

-

Баранцеву Павлу Павловичу

Баранцев, П. П.Міста України в констексті процесу глобалізації [Текст] / П. П. Баранцев. – К.: НОМУРО, 2012. – 104 с.

-

Бєліковій Олені Юріївні

Доценту кафедри фінансів Макіївського економіко-гуманітарного інституту

Беликова, Е. Ю. Акционерная форма хозяйствования в Украине : проблемы теории и практики [Текст] : монография / Е. Ю. Беликова.– Донецьк : НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, 2012.– 384 с.

-

василевська

Василевській Галині Василівні

Доценту кафедри податків та фіскальної політики

Крисоватий, А. І. Новітня парадигма преференційного оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К.: ЦУЛ, 2013. – 260 с.

-

Крисоватий

Крисоватому Андрію Ігоровичу

В. о. ректора ТНЕУ

Крисоватий, А. І.Новітня парадигма преференційного оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с

-

Гаврилишину Петру Михайловичу

Аспіранту кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету

Гаврилишин, П. М.Українська трудова імміграція в Італії (1991-2011 рр.) [Текст]: монографія / П. М. Гаврилишин. – Івано-Франківськ : Вогонь з неба, 2012. – 246 с. – Присвячується моїй мамі Галині Михайлівні та усім українським матерям, які працюють за кордоном.

Ілия Максимів. Спогади [Текст] /упоряд. Петро Гаврилишин.– Івано-Франківськ : Вогонь з неба, 2012. – 126 с.

-

machuga

Мачузі Надії Зіновіївні

Доценту кафедри економіки підприємств і корпорацій

Мачуга, Н. З.Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні [Текст]: монографія /Н. З. Мачуга. – Тернопіль : Крок, 2012. – 199 с.

-

putsenteylo

Пуцентейлу Петру Романовичу

Доценту кафедри аграрного бізнесу і менеджменту

Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Чернівці, 17-18 листоп. 2011 р.). – Тернопіль : Астон, 2011. – 162 с

Перпективи подолання економічної кризи та забезпечення конкурентоспроможності економіки України [Текст : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 берез. 2010 р.). – Полтава : Світоч, 2010. – 198 с.

Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва [Текст]: матеріали ІІ Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчен. (Тернопіль, 15-16 верес. 2010 р.).– Тернопіль: ТІ АПВ НААНУ, 2010. – 382 с.

Механізми удосконалення взаємовідносин "людина - природа" в умовах економічної і екологічної кризи [Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Івано-Франківськ, 1-2 груд. 2011 р.). – Тернопіль : Астон, 2011. – 191 с.

Основні напрями і механізми ресурсозбереження в системі антикризового управління виробництвом [Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Хмельницький, 13-14 жовтня 2011 р.). – Тернопіль : Астон, 2011.– 188 с.

Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки [Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. ( Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.). – Тернопіль: Астон, 2011. – 220 с.

Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва [Текст] : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчен. (Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.). – Тернопіль: ТІ АПВ НААНУ, 2009. – 321 с

-

Рогачу Олександру Ігоровичу

Завідуючому кафедри фінансів інституту міжнародних відносин КНЕУ

Рогач, О. І.Міжнародний інвестиційний менеджмент [Текст]: підручник /О. І. Рогач, П. В. Дзюба. – К. : Київський університет, 2011. – 495 с.

-

Дзюбі Павлу Валерійовичу

Доценту кафедри фінансів інституту міжнародних відносин КНЕУ

Рогач, О. І.Міжнародний інвестиційний менеджмент [Текст] : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба. – К.: Київський університет, 2011.– 495 с.

-

вихрущ

Вихрущу Анатолію Володимировичу

Завідуючому кафедри психології та педагогічних дисциплін

Іван Гавдида - творець нової епопеї [Текст]: зб. матеріалів / упоряд. Олег Вітвіцький, Віктор Рог. – К.: УВС ім. Ю. Липи, 2011. – 316 с.

-

Михайлина Михайлівна Фаріон

Фаріон Михайлині Михайлівні

Доценту кафедри економічної теорії

Фаріон, І. Д. Облік в сфері послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 394 с.

Фаріон, І. Д. Управлінський облік [Текст] : підручник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко ; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 850 с.

-

romankiv

Романків Ірині Ярославівні

Доценту кафедри обліку у бюджетній та соціальній сфері

Фаріон, І. Д. Облік в сфері послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків; за ред. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 394 с.

-

datskiv

Дацківу Ігорю Богдановичу

Професору кафедри документознавства, інформаційної діяльності і українознавства

Дацків, І. Б. Українська дипломатія (1917-1923 рр.) у контексті світової історії [Текст] : монографія / І. Б. Дацків. – Тернопіль : Крок, 2013. – 621 с

-

Ярослав Іванович Чайковський

Чайковському Ярославу Івановичу

Доценту кафедри банківської справи

Чайковський, Я. І. Платіжний оборот і грошовий обіг : навч. посіб. / Я. І. Чайковський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 336 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

-

Костецькому Ярославу Івановичу

Доценту кафедри економічного аналізу і статистики

Костецький, Я. І.

Соціальна статистика : навч. посіб. / Я. І. Костецький. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с.

 

 

2012

Крисоватий

Крисоватому Андрію Ігоровичу

В. о. ректора ТНЕУ

Спільнота практиків : інновації в місцевому самоврядуванні [Текст] : навч. посіб. / О. А. Тертишна, О. М. Гарнець, І. Б. Катерняк [та ін.] ; за заг. ред. О. О. Рафальського. – К. : DESPRO, 2012. – 159 с.

Кращі практики муніципального розвитку на прикладі переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року [Текст] / уклад. С. В. Маліков, О.М. Гарнець, О. А.Тертишна, О. В. Бурий, М. В. Куля, А. А. Авоян, Ю. А. Сак. – К. : DESPRO, 2012. – 399 c.

-

pushkar ms

Пушкарю Михайлу Семеновичу

Зав. кафедри аудиту, ревізії та контролінгу

Проблеми економіки України [Текст] : зб. наук. праць. Випуск 16 / за заг ред. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 235 с.

Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 267 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 267 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції, 31.10.2012 р. / за заг. ред. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 123 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

Пушкар, М. С. Ідеальна система обліку : концепція, архітектура, інформація [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, М. Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

Пушкар, М. С. Теорія пізнання у розвитку науки про контроль [Текст] : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 140 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ [Текст] : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 83 с.

Контролінг в Україні : сучасний стан і тенденції розвитку [Текст] : зб. матеріалів круглого столу [Тернопіль, 12 черв. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 104 с.

Проблеми економіки України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 15 / за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 348 с.

-

kozjykКозюку Віктору Валерійовичу

Зав. кафедри економічної теорії

Козюк, В. В.Доларизація економіки : виклики монетарній політиці та фінансовій стабільності [Текст] : монографія / В. В. Козюк, Н. І. Атамась. – Тернопіль : Астон, 2012. – 276 с.

-

Дзюблюку Олександру Валерійовичу

Зав. кафедри банківської справи

Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 c.

-

bilyk

Білик Надії Іванівні

Доценту кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Лепкий, Богдан Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського [Текст] : повість / Богдан Лепкий ; упоряд. та передм. Н. Білик; інсценізації Олекси Скалозуба, Богдана Мельничука. – Тернопіль : Богдан, 2012. – 280 с.

Лепкий, Богдан Вибрані твори [Текст] : у 2-х т. Т.1 / Богдан Лепкий ; упоряд. Надії Білик, Наталії Гавдиди. – 2-ге вид. – К. : Смолоскип, 2011. – 606 с. – (Розстріляне Відродження).

Лепкий, Богдан Вибрані твори [Текст] : у 2-х т. Т. 2 / Богдан Лепкий ; упоряд. Надії Білик, Наталії Гавдиди. – 2-ге вид. – К. : Смолоскип, 2011. – 616 с. – (Розстріляне Відродження).

-

Бубка

Бубці Сергію Назаровичу

Президенту НОК України

Кулик, Володимир

Олімпійський у серцях вогонь. Історія виникнення та становлення НОК України [Текст] : докум. нариси / Володимир Кулик. – К. : МП Леся, 2008. – 308 с.

Бубка, С. Н.

Олімпійське сузір'я України [Текст] : Атлети / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. – К. : Олімпійська література, 2010. – 166 с.

Булатова, М. М.

Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях [Текст] / М. М. Булатова. – К. : Олімпійська література, 2009. – 400 с.

Энциклопедия олимпийского спорта [Текст] : в 5-ти т. Т. I : Энциклопедия олимпийского спорта / под общ. ред. В. Н. Платонова. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 495 с.

Президенти Міжнародного олімпійського комітету. Життя та діяльність [Текст] / за заг. ред. М. Булатової. – К. : ОАУ, 2001. – 215 с.

Бутовський, Олексій Дмитрович

Вибрані твори [Текст] / Олексій Дмитрович Бутовський ; упоряд. В. В. Драга, М. Д. Зубалій. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Поліграфкнига, 2007. – 288 с

Волошин, А. П.

На олімпійській хвилі [Текст] / А. П. Волошин. – К. : МП Леся, 2008. – 448 с.

-

Шкварцю Валентину Павловичу

Завідуючому кафедри історії України МНУ ім.. В. О. Сухомлинського

Шкварець, В. П.

Друга світова війна 1939-1945 рр. : український вимір [Текст] : монографія / В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 249 с.

Шкварець, В. П.

Східна (Кримська) війна 1853-1856 рр. : український вимір [Текст] : монографія / В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко. – Миколаїв : Іліон, 2010. – 200 с.

-

gevko

Гевку Роману Богдановичу

Декану ф-ту аграрної економіки і менеджменту

Агропромисловий комплекс Тернопільської області [Текст] : наук.-попул. вид. / авт. концеп. Б. Куневич. – Тернопіль : Новий колір, 2012. – 200 с.

-

Деревінському Василю Федоровичу

Кандидату історичних наук, історику

Деревінський, Василь В'ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика [Текст] : монографія / Василь Деревінський. – Тернопіль : Джура, 2011. – 224 с.

-

zvaruch

Зварич Ірині Ярославівні

Викладачу к-ри міжнародного економічного партнерства

Гладій, Ірина Йосипівна Міжнародні виробничі мережі в Європі [Текст] : монографія / Ірина Йосипівна Гладій, Ірина Ярославівна Зварич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 292 с.

-

putsenteylo

Пуцентейлу Петру Романовичу

Доценту кафедри аграрного бізнесу і обліку Розвиток різнокладності на селі : особливості, проблеми [Текст] / за ред. В, В. Юрчишина, Л. М. Шевченко, В. Х. Брус. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 446 с.

Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України [Текст] / за ред. М. І. Кісіля, М.Ю. Коденської. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 478 с.

Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) [Текст]. Вип. 3 / за ред. Ю. П. Воскобійника, О. Г. Шпикуляка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010.

Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми [Текст] : зб. тез доп. VІ Міжнародної науково-практ. інтернет-конференції. секція 1-3. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 199 с.

-

Малік, М. Й.

Конкурентоспроможність аграрних підприємств : методологія і механізм [Текст] : монографія / М. Й. Малік, О. А. Нужна. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 270 с.

Основи аграрного підприємництва [Текст] : монографія / за ред. М. Й. Маліка. – К. : ІАЕ, 2000. – 582 с.

Продуктивні сили та продовольча безпека країни [Текст] : матер. Другої міжнар. конф. мол. вчен. ( у заочн. ф-мі) / редкол. : П. Т. Саблук, В. П. Рябоконь, О. А.Козак, В. І. Власов та інш. – К. : ІАЕ, 2010. – 390 с.

Агропромисловий комплекс України : стан, тенденції та перспективи розвитку [Текст] / за ред П. К. Канінського. – К. : ННц ІАЕ, 2005. – 292 с.

Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез допов. Сьомої Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен. Ч. 1. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 409 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).

-

dudarДудар, Тарас

Ринок молока та молочних продуктів : становлення і перспективи розвитку [Текст] : монографія / Тарас Дудар, Наталія Голомша. – Львів : Українські технології, 2001. – 123 с.

Кісіль, М. І.

Регулювання доходів сільського населення [Текст] : монографія / М. І. Кісіль, Л. В. Саловська. – К. : ІАЕ, 2007. – 222 с.

-

Цимбал, О. І.

Інституційний механізм регулювання ринку праці ; проблеми трансформації та забезпечення трудоресурсної безпеки [Текст] : монографія / О. І. Цимбал. – К. : ПП Вишемирський В. С., 2010. – 520 с.

Проблеми фінансової підпримки малих і середніх підприємств на селі [Текст] / за ред. М.Я. Дем'яненка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 240 с.

-

Смиричинському Валентину Васильовичу

Доценту к-ри міжнародних організацій і інноваційного підприємства

Смиричинський, Валентин Васильович Логістика державних закупівель. Теоретико-методологічний та практичний аспкт [Текст] : монографія / Валентин Васильович Смиричинський. – Х. : Міськдрук, 2012. – 492 с.

-

parhomets

Пархомцю Миколі Кириловичу

Завідуючому к-ри аграрного бізнесу і обліку

Пархомець, М. К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва : організація та методика [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, М. З. Матвійчук ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : Економічна думка

ТНЕУ, 2012. – 228 с.

Організаційно-економічні засади забезпечення ефективного розвитку свинарства на інноваційній основі [Текст] : наук. - практ. рек. / М. К. Пархомець, М. С. Палюх, П. Р. Пуцентейло, Л. М. Уніят ; за ред. М. К. Пархомця. –

Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 44 с.

Пархомець, М. К.

Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах [Текст] : монографія / М. К. Пархомець. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 346 с.

Пархомець, М. К.

Наукове забезпечення ефективного розвитку молочного скотарства України [Текст] : наук.-практ. реком. / М. К. Пархомець, О. М. Павленко ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 41 с.

Пархомець, М. К.

Національна економіка [Текст] : опорн. консп. лекц. / М. К. Пархомець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 72 с.

Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : наук.-практ. вид. / за ред. Пархомця М. К. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 78 с.

-

kachanКачану Євгену Петровичу

Декану факультету економіки і управління

Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.

-

shkitska

Шкіцькій Ірині Юріївні

Доценту кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Шкіцька, І. Ю. Маніпулятивні тактики позитиву : лінгвістичний аспект [Текст] : монографія / І. Ю. Шкіцька ; за наук. ред. В. М. Бріцина. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 440 с.

-

rozhko

Рожко Аллі Олександрівні

Викладачу кафедри міжнародного економічного партнерства

Рожко, Алла Олександрівна Економічне співробітництво України та ФРН у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії [Текст] : монографія / Алла Олександрівна Рожко. – Тернопіль : Новий колір, 2012. – 216 с.

-

kuziv

Кузіву Михайлу Степановичу

Доценту кафедри обліку у виробничій сфері

Облік в галузях промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 222 с

-

Б’ярне Шліхтер

Б’ярне Шліхтер

Відитинг, професор Орхуського університету. Данія

О'Brien, James. A. Management information systems [Текст] / James. A. О'Brien, George M. Marakas. – Eigbtb Edition. – New York : Mc Graw-Hill, 2008. – 628 p.

-

гаврилишин

Гаврилишин Богдан Дмитрович

Учений, громадський діяч, благодійник

Гаврилишин, Богдан До ефективних суспільств : дороговкази в майбутнє. Доповідь Римському Клубові [Текст] / Богдан Гаврилишин ; упоряд. В. Рубцов. – 3-тє вид., доповн. – К. : Пульсари, 2009. – 248 с.

Гаврилишин, Богдан Залишаюсь українцем [Текст] : спогади / Богдан Гаврилишин. – К. : Пульсари, 2011. – 286 с. – (Українці у світовій цивілізації).

-

krupka

Крупка Ярослав Дмитрович

Декан факультету обліку і аудиту

Крупка, Я. Д. Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. Д. Крупка, С. В. Питель, І. В. Мельничук. – Тернопіль : ТАЙП, 2011. – 233 с.

-

gevko

Гевко Роман Богданович

Декан факультету аграрної економіки і менеджменту

Гевко, Р. Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : монографія / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, А. І. Пік. – Тернопіль : Астон, 2012. – 204 с.

-

vitrovyy

Вітровий Андрій Орестович

Доцент кафедри інженерного менеджменту

Гевко, Р. Б. Підвищення технічного рівня гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : монографія / Р. Б. Гевко, А. О. Вітровий, А. І. Пік. – Тернопіль : Астон, 2012. – 204 с.

-

rector2

Юрію Сергію Іллічу

Ректору ТНЕУ Ректор і університет - одна історія на двох [Текст] / кол. авт. Г. П. Журавель, А. І. Крисоватий, Б. Л. Луців, М. І. Шинкарик ; кер. проекту В. Г. Дем'янишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 270 с.

Наука західного регіону України (1990-2010) [Текст] / редкол. З. Т. Назарчук, Р. А. Воробель, М. А. Голубець, І. М. Дмитрах, Б. С. Зіменковський, О. Д. Зинюк. – Львів : ПАІС, 2011. – 672 с. – До 40-річчя Західного наукового центру.

-

ткач

Ткачу Ігорю Івановичу

Доценту кафедри міжнародної інформатики

Ткач, А. І. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : курс лекцій / А. І. Ткач, І. І. Ткач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.

-

Дзюблюку Олександру Валерійовичу

Завідуючому кафедри банківської справи

Дзюблюк, О. В. Кредитні важелі стимулювання економічного розвитку [Текст] : монографія / О Дзюблюк, Г. М. Забчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 184 с.

-

Галина Михайлівна ЗабчукЗабчук Галині Михайлівні

Доценту кафедри банківської справи

Дзюблюк, О. В. Кредитні важелі стимулювання економічного розвитку [Текст] : монографія / О Дзюблюк, Г. М. Забчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 184 с.

-

zadorozhniy

Задорожному Зеновію Васильовичу

Проректору з наукової роботи

Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.

-

panasiuk

Панасюк Валентині Миколаївні

Доценту кафедри обліку у виробничій сфері

Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст]: навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.

-

kovalchuk

Ковальчук Євгенії Костянтинівні

Доценту кафедри обліку у виробничій сфері

Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.

-
Дудару Тарасу Григоровичу

Завідуючому кафедри аграрного менеджменту і права

Дудар, Т. Г.Основи логістики [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – К. : ЦУЛ, 2012. – 176 с.

 -

altВолошину Роману Володимировичу
Доценту кафедри аграрного менеджменту і права

Дудар, Т. Г.Основи логістики [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. – К. : ЦУЛ, 2012. – 176 с.

 

-

altЛазаровичу Миколі Васильовичу
Доценту кафедри документознавства, інформаційної діяльності і українознавства

Лазарович, М. В. Чин легіону Українських січових стрільців на Тернопіллі (друга половина 1915 - початок 1918 р.) [Текст] : монографія / М. В. Лазарович. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 224 с. – 95-річчю боротьби легіону УСС проти російських загарбників на Тернопіллі присвячую.

-
altТрембачу Ростиславу Богдановичу
Доценту кафедри комп’ютерної інженерії

Трембач, Р. Б.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" [Текст] / Р. Б. Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій ; уклад. Р. Б.Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 44 с.

-

alt Вихрущу Анатолію Володимировичу
Завідуючому кафедри психологічних та педагогічних дисциплін

Психологічна культура особистості : управлінська діяльність [Текст] / за ред. А. Вихруща, Л. Орбан-Лебрик, Й. Шемрух. – Тернопіль : Крок, 2011. – 276 с.

-

alt Забчук Галині Михайлівні
Доценту кафедри банківської справи

Забчук, Г. М.Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. М. Забчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 113 с.

-

Хадкінсу Алонзо

Старшому викладачу кафедри Міжнародної інформації, Корпусу Миру США

 1. Erskine, J. F. Teaching with Cases / J. F. Erskine, M. R. Leenders, L. A. Mauffette-Leenders. – third edition. – London, Ontario : Ivey, 2003. – 262 p
 2. Leenders, Michiel R. Writing cases / Michiel R. Leenders, Louise F. Mauffette-Leenders, James F. Erskine. – fourth edition. – London : Ivey, 2001. – 190 p.
 3. Mauffette-Leenders, L. A. Learning with Cases / L. A. Mauffette-Leenders, J. F. Erskine, M. R. Leenders. – fourth edition. – London, Ontario : Ivey, 2007. – 135 p.
 4. Intermediate Accounting / David Spiceland, James Sepe, Mark Nelson, Tomassini. – fifth edition. – New York : McGraw-Hill, 2009. – 1203 p.
 5. Webster's new world : Notebook Dictionary / Project Editor J. L. Goldman. – Cleveland : Wiley Publishing, Inc., 2000. – 110 p.
 6. Webster's Notebook Thesaurus / Editors Merriam-Webster. – Massachusetts : Federal Street Press, 2009. – 75 p.

 

Марія Іванівна ХОПЧАН

Хопчан Марії Іванівні

Доценту кафедри економіки підприємств і корпорацій

Хопчан, М. І. Управління ефективністю фірми : навч. посіб. / М. І. Хопчан, Ю. В. Літковець, В. М. Хопчан ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 190 с.

-

Шаповалу Юрію Григоровичу

Доктору філологічних наук, академіку Академії наук вищої школи

Шаповал, Ю. Г. Історизм часопису "Волинь" (1941-1944; 1991-2009 рр.) / Ю. Г. Шаповал. – Львів : [б.в.], 2010. – 208 c.

-

Вашківу Олександру Павловичу

Олександр Павлович ВАШКІВ

Доценту кафедри економіки підприємств і корпорацій

Вашків, О. П. Основні виробничі фонди підприємств вантажного автотранспорту : проблеми ефективного використання [Текст] /О. П. Вашків. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 172 с.

Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 142 с.

 

 

2011

1. Збожній Ользі Михайлівні

Ольга Михайлівна Збожна

Доценту кафедри обліку у виробничій сфері

Збожна , О. М. Основи технології : навч. посіб. / О. М. Збожна. – 4-е вид., змін. і доповн. – К. : Кондор, 2011. – 498 с.

 

-

2. Письменному Віталію Валерійовичу

Віталій Валерійович Письменний

Викладачу кафедри фінансів

Письменний , В. В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України : монографія / Віталій Валерійович Письменний. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 196 с.

 

-

3. Малаховій Олені Леонідівні

Олена Леонідівна Малахова

Доценту кафедри банківської справи

Малахова , О. Л. Управління фінансовою стійкістю банків : навч. посіб. / О. Л. Малахова, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 270 с.

 

-

4. Михайлюк Роксолані Володимирівні

Роксолана Володимирівна Михайлюк

Доценту кафедри банківської справи

Малахова , О. Л. Управління фінансовою стійкістю банків : навч. посіб. / О. Л. Малахова, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 270 с.

 

-

5. Крупці Ярославу Дмитровичу

Крупка Ярослав Дмитрович

Декану факультету обліку і аудиту

Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011.– 542 с

 

-

6.Задорожному Зеновію-Михайлу Васильовичу

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Проректору з наукової роботи, професор

Задорожний , З. В. Облік в галузях економіки : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 360 с.

 

-

7.Кустовській Олені Василівні

Кустовська Олена Василівна

Доценту кафедри економічного аналізу і статистики

Кустовська , О. В. Статистика праці : курс лекцій / О. В. Кустовська, В. В. Солтис, О. С. Понятишин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.

 

-

8.Велещук Світлані Сергіїівні

Старшому викладачу кафедри державного і муніципального управління

Велещук , С. С.

Техніка адміністративної діяльності : навч. посіб. / С. С. Велещук ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 320 с.

-

9.Шевело Лідії Сергіївні

Шевело Лідія Сергіївна

Українській поетесі

Шевело , Л. Сповідь душі : поезії / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 1996-97. – 102 с.

Шевело , Л. Вибрані поезії : в 2-х т. Т. 1 / Л. Шевело. – Львів : Кобзар, 2006. – 268 с.

Шевело , Л. Вибрані поезії : в 2-х т. Т. 2 / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 2006. – 200 с.

Шевело , Л. З народних витоків : поезії / Лідія Шевело. – К. : Український письменник, 1992. – 86 с.

Шевело , Л. З поетичного щоденника : поезії / Лідія Шевело. – К. : Радянський письменник, 1990. – 112 с.

Шевело , Л. Нероздільне : поезії / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 1999. – 114 с.

Шевело , Л. Різнобарвність : поезії / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 2010. – 119 с

Шевело , Л. Смолоскип на творчість надихає / Лідія Шевело. – Львів : Інтелект-Бізнес, 2010. – 78 с.

Шевело , Л. Суцвіття : поезії / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар, 2004. – 177 с.

Шевело , Л. Таїна богині Флори : вірші для дітей мол. та сер. шк. віку / Лідія Шевело. – Львів : Каменяр, 1995. – 106 с.

-

10. Юрію Сергію Іллічу

rector2

Ректору ТНЕУ, доктору економічних наук, заслуж. діячу науки і техніки України, професору

Фінанси : підручник / за ред. Юрія С. І., Федосова В. М. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

Економічна теорія : політична економія : підручник / за ред. С. І.Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.

-

11.Дерію Василю Антоновичу

Василь Антонович Дерій

Доценту кафедри обліку у виробничій сфері

Гуцаленко , Л. В. Державний фінансовий контроль : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 424 с.

 

-

12.Адамику Богдану Петровичу

Богдан Петрович Адамик

Доценту кафедри банківської справи

Адамик , Б. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Б. П. Адамик. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Кондор, 2011. – 416 с.

 

-

13.Сохацькій Олені Миколаївні

Сохацька Олена Миколаївна

Завідувачу кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, доктору економічних наук, професору

Фінансовий інжиніринг : навч. посіб. / за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.

-

-

14.Баліцькій Марії Йосипівні

Баліцька

Головному редактору відділу інформації та зв’язків з громад кістю

Баліцька , М. Ріка життя Володимира Вихруща / Марія Баліцька. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 144 с.

 

-

15.Бібліотеці Камянець-Подільського національного педагогічного університету

Бібліотека Кам’янець-Подільського національного педагогічного університету

Прокопчук , В. С.

Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету : роки становлення й розквіту : істор. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.

 

-

16. Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці

Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека

Література про Тернопільську область за 2000-2004 роки : бібліогр. покажч. / уклад. А. О.

Ленчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – Вип. 22 - 848 с.

 

-

17. Обласній службі зайнятості

Обласна служба зайнятостіОбласна служба зайнятості на ринку праці Тернопільщини у 1 півріччі 2011 року : брошура. – Тернопіль : ДСЗУ, 2011. – 12 с.

 

 

-

18. Науковій бібліотеці Ужгородського національного університету

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету

Лендєл , М. А.

Регіон в системі прикордонного співробітництва : монографія / М. А. Лендєл, П. Ю. Студеняк. – Ужгород : Карпати, 2009. – 472 с.

 

-

19. Тернопільській обласній бібліотеці для молоді

Тернопільська обласна бібліотека для молоді

Роман Шухевич : "Це був наказ мого серця !" : бібліогр. покажч. / уклад. В. Чупрова, Л. Оленич. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 144 с. – (Родом з України ; вип.1).

 

 

-

20. Науковій бібліотеці Львівського національного університету ім. Івана Франка

. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка

Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки (1939-1959) : у 3 т. / за ред. В. Сергійчука – К. : ПП Сергійчук М.І., 2009. – Т. 1. - 680 с.

 

 

21. Герчаківському Святославу Дем’яновичу gerchakivskyy

Доценту кафедри податків і фіскальної політики

Герчаківський , С. Д.

Митна справа : навч. посіб. / С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 148 с.

-

22. Дем’янюк Ользі Борисівні

demyanuk o b

Доценту кафедри податків і фіскальної політики

Митна справа : навч. посіб. / С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 148 с.

 

-

23. Вихрущу Анатолію Володимировичу вихрущ

Завідуючому кафедри психологічних та педагогічних дисциплін

Пам'ятки археології, історії та монументального мистецтва. Т. 2. Енциклопедія Житомира. кн. 1 / за заг. ред. Георгія Мокрицького. – Житомир : Волинь, 2009. – 243 с.

-

24. Варзару Івану Михайловичу

варзар іван михайлович

Варзар, І. М.

Політична етнологія. Пропедевтичний курс [Текст] : авт. підруч. / І. М. Варзар. – 2-е вид., переробл. та доповн. – К. : Персонал, 2011. – 354 с.

 

-

25. Пальчук Олені Ігорівні

Пальчук, О. І.

Факторинг на ринку фінансових послуг [Текст] : монографія / О. І. Пальчук. – К. : [б. в.], 2011. – 164 с.

-

26. Навольській Наталії Володимирівні

Доценту кафедри економіки підприємництва і корпорацій

Навольська, Н. В.

Соціально-економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська ;

відп. за вип. Гринчуцький В. І. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 115 с

Навольська, Н. В.

Підприємство на ринку промислових товарів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська ;

відп. за вип. Гринчуцький В. І. – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 170 с. Навольська, Н. В.

Підприємство на ринку промислових товарів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська ;

відп. за вип. Гринч І. – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 170 с.

-

27. Васіній Аллі Юріївні

Доценту кафедри державного і муніципального управління

Національна економіка [Текст] : навч. носіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. д-ра екон. наук проф. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. – 463 с.

-

28. Зваричу Роману Євгеновичу

zvarych

Доценту кафедри міжнародної економіки

Зварич, Р. Є. Економікс [Текст] : навч. посіб. / Р. Є. Зварич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 297 с.

 

-

29. Гринчуцькому Валерію Івановичу

gryntchutskiy

Завідувачу кафедри економіки підприємств і корпорацій

Раціональне природокористування - важлива умова ноосферного розвитку України [Текст] : Матер. V-го Пленуму Спілки екон. України та Всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. В. В. Оскольського. – К. : Серж, 2011. – 276 с. – (Спілка економістів України). – Присвячується 85-річчю з дня народження Георгія Васильовича Дзіся.

Економічна політика в Україні : вихід з кризи та перехід на шлях інноваційного розвитку [Текст] : Матер. ІІ Пленуму Спілки екон. України та Всеукр. наук.-практ. конф. / за заг. ред. В. В. Оскольського. – К. : [б.в. ], 2010. – 364 с. – (Спілка економістів України). под науч. ред. проф. В. И. Захарченко. – Одесса : Пальмира, 2011. – 92 с.

Киртока, Р. Г Формирование ресурсного потенциала промышленных предприятий [Текст] : монография / Р. Г. Киртока ; под науч. ред. проф. В. И. Захарченко. – Одесса : Пальмира, 2011. – 92 с.

Захарченко, В. И. Стратегические направления развития экономики Украины и её регионов [Текст] : препринт / В. И. Захарченко, О. В. Балахонова. – Винница : ФОП Данилюк В. Г., 2011. – 47 с.

Сучасний стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні [Текст] : Матер. ІІІ Пленуму Спілки екон. України та Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. В. В. Оскольського. – К. : [б.в.], 2010. – 208 c. – (Спілка економістів України).

Оскольский, В. В. Двадцатилетие украинской фондовой биржи : итоги, уроки, задачи [Текст] / В. В. Оскольский ; отв. ред. Н. Ф. Зайченко. – К. : Логос, 2011. – 243 с.

-

30. Гончарук Тетяні Вікторівні

гончарук

Завідувачу кафедри філософії та політології

Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2010. – 360 с.

 

 

2010

1. Міністерству освіти та науки України

2. Національному інституту стратегічних досліджень

3. Тернопільському обласному управлінню статистики

4. Тернопільському обласному центру зайнятості

5. Українському інституту промислової власності

6. Школі польського та європейського права

7. Буряку Миколі Васильовичу

8. Валігурі Володимиру Андрійовичу

9. Гринчуцькому Валерію Івановичу

10. Дерію Василю Антоновичу

11. Дзюблюку Олександру Валерійовичу

12. Дзядикевичу Юрію Володимировичу

13. Дудару Тарасу Григоровичу

14. Загородній Ользі Михайлівні

15. Задорожному Зеновію Васильовичу

16. Карпінському Миколі Петровичу

17. Кошіль Наталії Євгенівні

18. Куриляк Віталіні Євгенівні

19. Кустовській Олені Василівні

20. Литвин Надії Василівні

21. Мельник Юлії Віталіївні

22. Пушкарю Михайлу Семеновичу

23. Родіоновій Ларисі Андріївні

24. Розуму Руслану Івановичу

25. Рибачок Світлані Михайлівні

26. Савельєву Євгену Васильовичу

27. Серединській Вірі Миколаївні

28. Шумці Михайлині Леонівні

29. Юрію Сергію Іллічу

2009

1.Тернопільському обласному управлінню статистики

2. Тернопільському обласному центру зайнятості

3. Білецькій Людмилі Василівні

4. Вихрущу Анатолію Володимировичу

5. Гончарук Тетяні Вікторівні

6. Дацківу Ігорю Богдановичу

7. Дзюблюку Олександру Васильовичу

8. Іващуку Олегу Тимофійовичу

9. Качану Євгену Петровичу

10. Козюку Віктору Валерійовичу

11. Кустовській Олені Василівні

12. Литвину Богдану Мироновичу

13. Литвин Зоряні Богданівні

14.Малаховій Олені Леонідівні

15. Пруському Олександру Станіславовичу

16. Пушкарю Михайлу Семеновичу

17. Рудакевичу Олегу Михайловичу

18. Фаріону Івану Дем’яновичу

2008

1. Тернопільському обласному управлінню статистики

2. Тернопільському обласному центру зайнятості

3. Возьному Казимиру Зеновійовичу

4. Гомотюк Оксані Євгенівні

5. Дзюблюку Олександру Валерійовичу

6. Дутці Марії Василівні

7. Журавлю Григорію Павловичу

8. Івасіву Богдану Степановичу

9. Качану Євгену Петровичу

10. Кириленку Володимиру Васильовичу

11. Кравчуку Миколі Володимировичу

12. Крисоватому Андрію Ігоровичу

13. Лазаровичу Миколі Васильовичу

14. Левенцю Ігорю Володимировичу

15. Литвину Анатолію Пантелійовичу

16. Мельник Аллі Федорівні

17. Микитюку Петру Петровичу

18. Орендарчук Галині Олексіївні

19. Поповичу Петру Ярославовичу

20. Пуцентейло Петру Романовичу

21. Пушкар Марії Григорівні

22. Родіоновій Ларисі Андріївні

23. Рудакевич Марії Іванівні

24. Сиваку Євгену Михайловичу

25. Сохацькій Олені Миколаївні

26. Сторожуку Володимиру Петровичу

27. Шлійко Антоніні Володимирівні

2007

1. Дніпропетровському державному університету

2. Тернопільському обласному центру зайнятості

3. Богачу Аркадію Григоровичу

4. Волошину Роману Володимировичу

5. Давидовичу Ігорю Євгеновичу

6. Диваку Миколі Петровичу

7. Дзюблюку Олександру Валерійовичу

8. Довгань Жанні Миколаївні

9. Дудар Любові Іванівні

10. Дусановському Степану Львовичу

11. Іващук Ірині Олегівні

12. Карменюк Галині Іванівні

13. Кириленко Ользі Павлівні

14. Клевець Володимирі Богданівні

15. Комінко Світлані Богданівні

16. Крайняк Олександру Констянтиновичу

17. Кубаєвському Миколі Кузьмичу

18. Курант Лідії Семенівні

19. Куриляк Віталіні Євгенівні

20. Литвин Надії Богданівні

21. Микитюку Петру Петровичу

22. Пархомцю Миколі Кириловичу

23. Погріщуку Борису Васильовичу

24. Пушкарю Михайлу Семеновичу

25. Родіоновій Ларисі Андріївні

26. Русинці Івану Івановичу

27. Сілаєвій Тетяні Олегівні

28. Стельмащуку Антону Михайловичу

29. Стельмащуку Юрію Антоновичу

30. Уніят Людмилі Миколаївні

31. Хомину Петру Якимовичу

32. Тріллеберг Галині Іванівні

33. Чубарю Ігорю Юрійовичу

34. Юрію Сергію Іллічу

2006

1. Баліцькій Марії Йосипівні

2. Братко Олександрі Семенівні

3. Єрьоменко Валерію Олександровичу

4. Гладичу Богдану Богдановичу

5. Дусановському Степану Львовичу

6. Кириленко Володимиру Васильовичу

7. Клапківу Юрію Михайловичу

8. Козюку Віктору Валерійовичу

9. Крисоватому Андрію Ігоровичу

10. Лазаренку Анатолію Івановичу

11. Лукасевичу Степану Адамовичу

12. Мартинюку Володимиру Петровичу

13. Монастирському Григорію Леонардовичу

14. Петріву Роману Васильовичу

15. Пігачу Ярославу Михайловичу

16. Пушкарю Михайлу Семеновичу

17. Рудакевичу Олегу Михайловичу

18. Стоян Вірі Іванівні

19. Ткачуку Василю Онуфрійовичу

20. Устенку Олександру Андрійовичу

21. Хомину Петру Якимовичу

22.Чайківському Ярославу Івановичу

23. Шлійко Антоніні Володимирівні

24. Шинкарику Миколі Івановичу

25. Юрію Сергію Іллічу

2005

1. Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці

2. Тернопільському обласному центру зайнятості

3. Адамик Оксані Володимирівні

4. Баліцькій Марії Йосипівні

5. Горілому Анатолію Григоровичу

6. Гончарук Тетяні Вікторівні

7. Десятнюк Оксані Миронівні

8. Диваку Миколі Петровичу

9. Дупаю Миколі Михайловичу

10. Желюк Тетяні Леонідівні

11. Івасіву Богдану Степановичу

12. Качану Євгену Петровичу

13. Комінко Світлані Богданівні

14. Куриляк Віталіні Євгенівні

15. Кравчуку Миколі Володимировичу

16. Мокряку Леоніду Пилиповичу

17. Монастирському Григорію Леонардовичу

18. Пархомцю Миколі Кириловичу

19. Погріщуку Борису Васильовичу

20. Пушкарю Михайлу Семеновичу

21. Саченку Анатолію Олексійовичу

22. Сиваку Євгену Михайловичу

23. Федоровичу Роману Володимировичу

24. Тиркало Роману Івановичу

25. Хомину Петру Якимовичу

26. Шинкарику Миколі Івановичу

27. Щирбі Маркіяну Теодоровичу

28. Юрію Сергію Іллічу

2004

1. Вінницькому інституту економіки

2. Гуменюк Оксані Євстахівні

3. Дерію Василю Антоновичу

4. Дудар Любові Іванівні

5. Дутці Марії Василівні

6. Іващуку Олегу Тимофійовичу

7. Качану Євгену Петровичу

8. Кириленко Ользі Павлівні

9. Кравчук Клавдії Григорівні

10. Куриляк Віталіні Євгенівні

11. Куриляк Віталіні Євгенівні

12. Лисій Наталії Степанівні

13.Литвину Анатолію Пателійовичу

14. Луй Зіновії Іванівні

15. Немішу Василю Миколайовичу

16. Остап’юку Мирославу Ярославовичу

17. Погріщуку Борису Васильовичу

18. Познанській економічній академії

19. Родіоновій Ларисі Андріївні

20. Сілаєвій Тетяні Олегівні

21. Спяк Галині Іванівні

22. Стельмащуку Анатолію Михайловичу

23. Телятнику Леоніду Петровичу

24. Тернопільському обласному центру зайнятості

25. Ткачу Дмирту Володимировичу

 2003

1. Адамику Богдану Петровичу

2. Гладуну Зіновію Степановичу

3. Гуменюк Оксані Євстахівні

4. Дунаю Миколі Михайловичу

5. Дусановському Степану Львовичу

6. Задіраці Валерію Констянтиновичу

7. Збожній Ользі Михайлівні

8. Іващук Ірині Олегівні

9. Іващуку Олегу Тимофійовичу

10. Качану Євгену Петровичу

11. Козюку Віктору Валерійовичу 

12. Лебединській Людмилі Іванівні

13. Левенцю Ігорю Володимировичу

14. Литвин Надії Богданівні

15. Лучку Михайлу Романовичу

16. Мельник Аллі Федорівні

17. Мельник Вікторії Віталіївні

18. Меху Ярославу Васильовичу

19. Остап’юку Миколі Ярославовичу

20. Патей-Братасюк Марії Григорівні

21. Пушкарю Михайлу Семеновичу

22. Савельєву Євгену Васильовичу

23. Саченку Анатолію Олексійовичу

24. Скирпан Ользі Петрівні

25. Смиричинському Валентину Васильовичу

26. Сохацькій Олені Миколаївні

27. Телятнику Леоніду Петровичу

28. Українському біблійному суспільству

29. Устенку Олександру Андрійовичу

30. Фаріону Івану Демяновичу

31. Фурману Анатолію Васильовичу

32. Харіву Петру Степановичу

33. Хомину Петру Якимовичу

34. Царик Тетяні Євгенівні

35. Чернику Юрію Степановичу

36. Чорному Михайлу Петровичу

37. Шкарабану Степану Івановичу

38. Шумелді Ярославу Павловичу

39. Шушпанову Дмитру Георгійовичу

 

Науково-дослідна робота студентів : формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації [Текст] : зб. тез допов. студ. на наук. конференції / відп. за вип. О. В. Ярощук. - Тернопіль : Економічна думка, 2010. - 199 с.