Довідка DSpace

Електронний репозитарій ЗУНУ

В умовах глобалізованого освітнього простору вкрай необхідним є створення електронного архіву (репозитарію) результатів науково-дослідної роботи, статей, методичних розробок викладачів та науковців університету, кваліфікаційних робіт студентів для їх зберігання й надання відкритого доступу до них. Наявність такого репозитарію суттєво впливає на рейтинг інтернет-присутності ВНЗ (Webometrics, фактор OPENNESS: 16,6 % ваги консолідованого показника).

Актуальність наявності в академічної установи власного репозитарію електронних документів підкреслюється існуванням окремого рейтингу – «Webometrics: Ranking Web Of Repositories».

Наукова література у відкритому доступі – це безкоштовні повнотекстові онлайн-примірники рецензованих журнальних статей, тез доповідей на конференціях, дисертацій, дослідницьких матеріалів. Здебільшого для користування ними не існує ліцензійних застережень для читачів – отже, їх можна вільно використовувати з дослідницькою та навчальною метою.

Відомо, що наукові статті, розміщені у відкритому доступі, цитуються набагато частіше, ніж статті з традиційних друкованих журналів і періодичних видань. Завдяки самоархівуванню рейтинг цитування робіт автора в більшості галузей науки зростає як мінімум удвічі. Таким чином:

  • для кожного науковця важливим є підвищення індексу цитувань його праць; постійне і тривале їх зберігання; збереження авторських прав; збільшення затребуваності результатів їх досліджень; підвищення позицій у рейтингах;
  • для університету : підтримка наукової діяльності; поширення результатів наукових досліджень; зростання якості наукової комунікації; підвищення рейтингу; відкритий доступ до досліджень.

DSpace у якості платформи для репозитарія

Сервіс OpenDoar дослідив і порівняв наявні програмні рішення, що використовуються провідними академічними установами для централізованого збереження електронних матеріалів. У результаті було визначено, що близько 70% з них використовують одну із наведених автоматизованих систем: DSpace, E-prints або Digital Commons (Bepress). Згідно Реєстру репозитаріїв відкритого доступу (Registry of Open Access Repositories, ROAR), найбільш поширеною системою є DSpace.

Використання платформ репозитаріїв (згідно OpenDoar)

roar

Головними перевагами автоматизованої системи DSpace є її безкоштовність, відкритість (Open Source), орієнтованість на самостійну публікацію матеріалів силами структурних підрозділів та авторами (принцип «самоархівування»), сучасність дизайну та інтерфейсу (пристосованість до перегляду на мобільних пристроях та ін.). В останніх версіях DSpace також посилено інтеграцію з такими важливими у освітньому співтоваристві сервісами, як Google Академія.

Бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ запустила інституційний репозитарій на основі DSpace на власному сервері за адресою http://dspace.wunu.edu.ua.

Бібліотекою визначено структуру фонодів і зібрань та порядок розміщення матеріалів у репозитарії. Нами розроблено Інструкцію для самостійного розміщення наукових робіт та відеодовідку розміщення матеріалів в інституційному репозитарії ЗУНУ.

Інструкція для розміщення наукової публікації в інституційному репозитарії DSpace ЗУНУ

Відеодовідка розміщення наукової публікації в інституційному репозитарії DSpace ЗУНУ

 

  

Загальні принципи розміщення матеріалів у репозитарії ЗУНУ

Наукові, навчально-методичні ресурси при розміщенні в репозитарії мають відповідати наступним вимогам:

 мають бути повністю або частково створені чи профінансовані університетом, будь-яким його підрозділом, співробітниками чи студентами;

 повинні мати науковий, освітній чи дослідницький характер;

 для забезпечення вільного доступу роботи мають бути представлені в одному з форматів, рекомендованих у Положенні про електронний репозитарій та у Вимогах до подання інформації.

  

Схема наповнення репозитарію ЗУНУ

рис1

Реєстрація науково-педагогічних працівників ЗУНУ та аспірантів здійснюється за письмовою заявою кафедри, викладача або аспіранта працівником ІТВ бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ.

Контакти

ІТВ бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ - тел. 54997.