Антиплагіат

Порядок здійснення заходів з перевірки на ознаки плагіату академічних текстів ЗУНУ

1. Порядок перевірки дисертаційних робіт:

1.1. перевірка роботи на ознаки плагіату здійснюється уповноваженою особою, котру призначають згідно подання Голови спеціалізованої вченої ради;

1.2. уповноважена особа має право перевіряти на ознаки плагіату лише дисертаційні роботи відповідної спеціалізованої вченої ради;

1.3. перевірка проводиться за допомогою програми Unicheck з визначенням відсотка подібності роботи;

1.4. перевірка роботи на ознаки плагіату здійснюється щодо праць у репозитарії (розділ Бібліотека Unicheck) та відкритих інтернет-джерел;

1.5. за результатами перевірки формується звіт з результатами перевірки на ознаки плагіату;

1.6. звіт за результатами перевірки надається дисертанту та його науковому керівнику та/або надсилається їм на електронну пошту.

 

2. Правила перевірки статей поданих до руку у періодичних наукових виданнях ЗУНУ:

2.1. перевірка роботи на ознаки плагіату здійснюється уповноваженою особою, котру призначають згідно подання головного редактора видання;

2.2. уповноважена особа має право перевіряти на ознаки плагіату лише статті подані до відповідного періодичного видання;

2.3. перевірка проводиться за допомогою програми Unicheck з визначенням відсотка подібності роботи;

2.4. перевірка роботи на ознаки плагіату здійснюється щодо праць у репозитарії (розділ Бібліотека Unicheck) та відкритих інтернет-джерел;

2.5. за результатами перевірки формується звіт з результатами перевірки на ознаки плагіату;

2.6. за результатами перевірки головним редактором видання приймається рішення щодо публікації поданого матеріалу;

2.7. результати перевірки можуть бути надіслані автору матеріалу згідно рішення головного редактора видання.

 

3. Правила перевірки наукових, навчальних та науково-методичних праць.

3.1. перевірка роботи на ознаки плагіату здійснюється уповноваженими особами, котрих призначають згідно подання директора ВПЦ "Економічна думка" ЗУНУ або груп забезпечення спеціальності;

3.2. уповноважена особа має право перевіряти на ознаки плагіату лише наукові, навчальні та науково-методичні праці працівників ЗУНУ, які включено до плану видань ЗУНУ або вимагають рекомендації до видання вченої ради Університету;

3.3. перевірка проводиться за допомогою програми Unicheck з визначенням відсотка подібності роботи.

3.4. перевірка роботи на ознаки плагіату здійснюється щодо праць у репозитарії (розділ Бібліотека Unicheck) та відкритих інтернет-джерел;

3.5. за результатами перевірки формується звіт з результатами перевірки на ознаки плагіату;

3.6. результати перевірки надаються директору ВПЦ «Економічна думка» ЗУНУ, котрий приймає рішення про публікацію накладу примірників.

 

4. Правила перевірки кваліфікаційних, курсових та інших робіт студентів.

4.1. перевірка роботи на ознаки плагіату здійснюється уповноваженими особами, котрих призначає адміністратор системи Unicheck в ЗУНУ згідно подання директора бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ;

4.2. уповноважена особа має право перевіряти на ознаки плагіату лише кваліфікаційні роботи студентів ЗУНУ які передають кафедри згідно затверджених списків навчальних груп та тем робіт;

4.3. перевірка проводиться за допомогою програми Unicheck з визначенням відсотка подібності роботи;

4.4. перевірка роботи на ознаки плагіату здійснюється щодо праць у репозитарії (розділ Бібліотека Unicheck) ЗУНУ;

4.5. за результатами перевірки формується звіт з результатами перевірки роботи на ознаки плагіату;

4.6. звіти перевірки робіт можуть бути надані/надіслані на особисту електронну пошту завідувачу кафедри на якій буде захищатися робота або керівнику роботи;

4.7. на основі звіту перевірки роботи на ознаки плагіату бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ складає акт, котрий передає уповноваженій особі від кафедри яка відповідальна за організацію перевірки робіт на ознаки плагіату;

4.8. наявність акту з результатами перевірки роботи на наявність ознак плагіату є необхідною умовою допуску роботи до захисту.

4.9. Допускається попередня перевірка кваліфікаційних робіт студентів ЗУНУ адміністратором системи та уповноваженими особами без складання акту та усним оголошення результатів перевірки за умови персонального надання тексту для перевірки. Повідомлення третім особам результатів попередньої перевірки не допускається.

 

 Мінімальна необхідна частина унікальності академічних текстів встановлюється вченою радою університету для кожного виду робіт окремо.