Корман Марія Михайлівна

kormanКафедра психологічних і педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Корман, Марія Михайлівна Науковий доробок В. О. Караваєва в галузі зоології та гідробіології (кінець XIX - перша третина XX століть) : дис ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Марія Михайлівна Корман; В.о. УААН Держ. наук. с.-г. бібліотека.– К. : Б.в., 2006.– 175 с.
 2. Корман, Марія Михайлівна Науковий доробок В. О. Караваєва в галузі зоології та гідробіології (кінець XIX - перша третина XX століть) : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.07 / Марія Михайлівна Корман; В.о. УААН Держ. наук. с.-г. бібліотека.– К. : Б.в., 2006.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Корман, М. М. Гуманізація як найважливіший принцип організаціїнавчально-виховного процесу у вищій школі [Електронний ресурс] / М. Корман // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – 2009. – № 146. – С. 75-78.
 2. Корман, М. Психологічна оцінка грошей [Електронний ресурс] / М. Корман, С. Семенків, О. Ребуха // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 52-55.
 3. Брич, Василь Управлінська етика як складова ефективної ділової взаємодії / Василь Брич, Марія Корман // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 47-50.
 4. Корман, М. М. Психологічний профіль ефективного керівника [Електронний ресурс] / М. М. Корман // Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр.– 2013. – Вип. 2 (33). – С. 218 - 223.
 5. Корман, М. М. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / М. М. Корман // Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр.– 2011. – Вип. 5 (24). – С. 166 - 171.
 6. Корман, М. М. Розвиток емоційного інтелекту та емоційної компетентності як передумова запобігання професійного вигорання [Електронний ресурс] / М. М. Корман // Вісник Національного університету оборони України: зб. наук. пр.– 2012. – Вип. 4 (29). – С. 175 - 178.
 7. Корман, М. М. Ефективне управління мотивацією до креативної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Корман.
 8. Корман, М. М. Регламент як засіб формування організаційної культури [Електронний ресурс] / М. М. Корман.
 9. Корман, М. М. Організація командної креативної діяльності [Електронний ресурс] / М. М. Корман.
 10. Корман М. М. Емоційний інтелект персоналу як основа ефективного розвитку організації [Електронний ресурс] / М. М. Корман // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. - 2013. - Вип. 24. - С. 88-94.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Корман М.М. Психологія управління: практикум. Навчальний посібник. Тернопіль, 2012. – 360 с.
 2. Брич, В. Я. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. – К. : Кондор, 2013. – 379 с.
 3. Брич, В. Я. Креативний менеджмент [Текст] : підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман.- Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 220 с.
 4. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Корман М.М., Коваль О.Є. Методика викладання у вищій школі. Навчально-методичний комплекс. Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 176 с.
 2. Корман, М. М. Психологічний профіль ефективного керівника [Текст] : метод. посіб. / М. М. Корман. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 99 с.
 3. Корман М.М. Креативне управління. Навчально-методичний комплекс. Тернопіль, 2013. – 204 с.