Нові надходження ЖОВТЕНЬ 2016

Категорія: Нові надходження

1

65.52я73

Glob

   Global economy [Текст] : educational and methodical complex / author-compiler I. Ya. Zvarych. – Ternopil : TNEU, 2016. – 104 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

2

65.52я73

Inte

   Intercultural communication [Текст] : educational and methodical complex / compiler I. Ya. Zvarych. – Ternopil : TNEU, 2016. – 60 p.

                               10 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 10)

3

 

   Актуальные проблемы экономики и менеджмента [Текст] : науч.-аналит. журнал / глав. ред. О. Ю. Гордашникова. – М. : СГТУ им. Гагарина Ю. А.

4

84(0)

А72

   Антология мудрости [Текст] / сост. В. Ю. Шойхер. – М. : Вече, 2012. – 848 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Антология мудрости.pdf.

     В этой уникальной книге собрано более 25 тысяч афоризмов, максим, изречений мыслителей, ученых и писателей прошлого, а также современных авторов, многие из которых являются членами Московского клуба афористики.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

5

32.973я73

А87

   Архітектура комп'ютера [Текст] : метод. вказівки до виконання практ. робіт / уклад. Р. П. Шевчук, І. А. Дарморост. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 42 с.

     Особливо важливим аспектом підготовки бакалаврів зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" є одержання практичних навиків щодо побудови та організації сучасних комп'ютерів.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

6

22.6я72

П77

Пришляк, М. П.

   Астрономія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк ; за заг. ред. Я. С. Яцківа. – Х. : Ранок, 2012. – 160 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Астрономія.pdf.

     Підручник відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної середньої освіти" та навчальній програмі з астрономії для 11-річної школи.

Основна мета підручника - сприяти формуванню базових астрономічих знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

7

65.9(4Укр)262.10я73

Б23

   Банківська система [Текст] : метод. вказівки з виконання КПІЗ / уклад. О. О. Іващук, Т. Б. Стечишин, Л. М. Ониськів [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 83 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

8

65.262.5я73

С65

Сороківська, З. К.

   Банківський роздрібний бізнес [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. К. Сороківська. – Тернопіль : Астон, 2013. – 246 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3588/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%20%d0%a1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf.

9

Б23

   Банківські операції [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 866 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3607/1/%d0%9f%d1%96%d0%b4%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96_%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97.PDF. – Присвячено світлій пам'яті Н. Д. Галапуп.

     У  підручнику розглядаються основи діяльності комерційних банків у ринковій

економічній системі та умови і порядок здійснення основних банківських операцій.

Визначено особливості практичних аспектів банківської діяльності, пов’язаної із

формуванням банківських ресурсів, кредитуванням, здійсненням розрахунків і платежів, операціями із валютою і цінними паперами, наданням основних видів послуг банків.

10

 

   Банковский бизнес [Текст] : науч.-практ. журнал / глав. ред. О. В. Трохова. – М. : Граница.

11

28.0я72

Б20

Балан, П. Г.

   Біологія. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес, В. П. Поліщук. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Біологія. 10 клас.pdf.

                               7 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 6)

12

28.0я72

Б20

Балан, П. Г.

   Біологія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Біологія..pdf.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 9)

13

63.3(4Укр-2)

Д53

Дмитрасевич, Т. А.

   Благословляю вишенські стежини ... [Текст] : твори. Т. 1 / Т. А. Дмитрасевич ; упоряд. О. Яремчук-Петьовка ; відп. за вип. Є. Нахлік, Р. Шуст. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 422 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Благословляю вишенські стежини.pdf.

     До першого тому "Благословляю вишенські  стежини…" творів галицького літератора і краєзнавця Тадея Антоновича Дмитрасевича (1906-1976) увійшли нариси історії Судової Вишні і Дмитрович, інші популярно-історичні нариси, записи народних легенд.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

14

65.052.29(0)я73

Л87

Лучко, М. Р.

   Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Облік у зарубіжних країнах", включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку і аудиту. В ньому висвітлено особливості методики та організації бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах.

                               90 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 87)

15

65.9(4Укр)261.3я73

Б98

   Бюджетний менеджмент [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. В. Г. Дем'янишин, Б. С. Шулюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

16

63.3(0)я72

Л15

Ладиченко, Т. В.

   Всесвітня історія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень / Т. В. Ладиченко. – К. : Грамота, 2011. – 224 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Всесвітня історія.pdf.

     Навчальний матеріал підручника сприятиме формуванню в учнів відчуття незалежності України до європейської цивілізації, розуміння єдності світу та необхідності вирішення глобальних проблем людства спільними зусиллями.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

17

26.8я72

П28

Пестушко, В. Ю.

   Географія. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Географія..pdf.

     У підручнику доступно і надзвичайно цікаво дано загальну економіко-географічну характеристику світу, а також висвітлено основні риси й особливості розвитку регіонів і країн світу.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

26.8я72

П14

Паламарчук, Л. Б.

   Географія. 11 клас [Текст] : підручник : профільний рівень / Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, А. І. Довгань. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Географія. 11 клас.pdf.

     Пропонований підручник з географії - це перший вітчизняний підручник, адресований учням старшої профільної школи. На сторінках цієї навчальної книжки ви продовжите знайомитися із сучасною географією, яка нині є інтегрованою наукою, з її науковими методами дослідження.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

19

65.9(4Укр)262.10

В57

Владичин, У. В.

   Державне регулювання іноземного банківництва в Україні [Текст] : монографія / У. В. Владичин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 594 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Державне регулювання іноземного банківництва.pdf.

     Досліджено особливості становлення та розвитку державного регулювання іноземного банківництва в Україні. Визначено вплив глобалізації на розвиток іноземного банківництва, охарактеризовано інституційні моделі регулювання іноземного банківництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

65.261.8я73

Н16

Нагайчук, В. В.

   Державний фінансовий контроль. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Нагайчук. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. – 192 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2097/1/%d0%9a%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f_%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc_16_%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b9.PDF.

     Посібник охоплює дванадцять основних тем і висвітлює у доступній формі теоретико-правові та організаційні засади здійснення державного фінансового контролю, а також контроль за виконанням бюджетів та дотриманням кошторисної дисципліни бюджетних установ та організацій.

21

65в631я73

Е40

   Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4074/1/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pdf.

22

65в631

О-54

Оліскевич, М. О.

   Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України [Текст] : монографія / М. О. Оліскевич. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 400 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економетричне моделювання.pdf.

     Проведено аналіз розвитку трудової сфери в Україні. Розроблено методологію й економетричний інструментарій моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці. Побудовано комплекс економетричних моделей, який охоплює системи симультативних рівнянь, моделі панельних даних, моделі коригування похибок.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

65в631я73

Е40

   Економетрія (економетрика) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. О. Єрьоменко, А. М. Алілуйко, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 116 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2012/1/%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%96%d1%8f%202013.pdf.

24

65.291я73

Г85

Гринчуцький, В. І.

   Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Економіка підприємства. Гринчуцький.pdf.

     У навчальному посібнику розглядаються питання створення підприємств, їхні організаційно-правові форми, економічні та юридичні аспекти функціонування й ліквідації. Грунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів).

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

25

63.3(4Укр)6-361

З-12

   За тебе, Україно ... Українські патріоти в Березі-Картузькому концтаборі (1934-1936) в документах Державного архіву Брестської області [Текст] / О. Л. Ільїн, П. Є. Мазур, А. М. Гудима, С. К. Шандрук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 536 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/За тебе Україно....pdf.

     Ця книга - збірка анкет з особових справ в'язнів та інших документів першого періоду (1934 - поч. 1936) існування Берези-Картузького концентраційного табору в II Річі Посполитій.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

26

68.4(4Укр)я72

М91

Мусієнко, І. І.

   Захист Вітчизни (юнаки). 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту та профільний рівень / І. І. Мусієнко, С. Є. Кучерина, О. Б. Крамаренко. – Х. : Оберіг, 2012. – 264 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Захист Вітчизни.pdf.

     Підручник "Захист Вітчизни" побудований згідно вимог навчальної програми та враховує вікові особливості учнів, містить зорієнтований підхід до навчання. У ньому чітко реалізований зміст їх підготовки до служби в Збройних Силах України.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 3)

27

63.3(4Укр)-8

Г37

   Ігор Ґерета. Статті. Спогади. Світлини [Текст] / авт.-упоряд. М. Литвин, В. Липовецький. – Тернопіль : Астон, 2012. – 228 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Ігор Герета.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

28

65.263-21я73

І-58

   Інвестиційний менеджмент [Текст] : метод. рек. для виконання КПІЗ / авт.-уклад. П. П. Микитюк, І. О. Демків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 28 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

29

65.263-21я73

І-58

   Інвестиційно-інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 329 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1925/1/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd.pdf.

     В посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні основи аналізу та управління процесами інвестиційно-інноваційного розвитку, що сприятимуть глибшому засвоєнню взаємозв’язків інвестиційної та інноваційної діяльності, їх ефективності, формуванню інноваційного мислення, активізації розробки, впровадження та управління інвестиційно- інноваційними проектами.

30

65.263я73

П43

Погріщук, Г. Б.

   Інвестування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Б. Погріщук, В. В. Руденко. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – 277 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2079/1/%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%86%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f.PDF.

     У навчальному посібнику розкрито основні положення теорії інвестицій та особливості їх реалізації у практичній діяльності. У ньому досліджено сутність і основні форми інвестицій, визначено концептуальні засади інвестиційної діяльності та специфіку її здійснення і фінансування різними суб'єктами, розглянуто методи оцінки ефективності реалізації реальних і фінансових інвестицій, а також обгрунтовано підходи до управління інвестиційною діяльністю.

31

65.263я73

І-58

   Інвестування [Текст] : підручник / І. М. Крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак [та ін.] ; за ред. М. І. Крупки. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 454 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інвестування.pdf.

     Розкрито теоретико-методологічні й практичні аспекти інвестиційного процесу в Україні. Висвітлено економічну сутність основних положень інвестування, наведено методику оцінки інвестиційних проектів та зосереджено увагу на обгрунтуванні й техніці розрахунку їхньої ефективності.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

32

65.291.551-21

І-66

   Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Електронний ресурс] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – 450 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1923/1/%d0%9c%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%82%d1%8e%d0%ba%20%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80.pdf.

     Монографію підготовлено за результатами виконання науково- дослідної роботи «Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання на ринку інвестицій». Монографія буде корисною для науковців, дослідників, представників ділових сфер, викладачів, студентів та аспірантів, яких цікавлять проблеми оцінки та управління інноваціями.

33

65.291.551

І-66

   Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Електронний ресурс] : монографія / за наук. ред. П. С. Харіва, Р. С. Чорного. – Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015. – 393 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4072/1/%d0%86%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b9%20%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba%20%d0%bf.pdf.

     У монографії розкрито питання впливу інноваційного розвитку підприємств на підвищення ефективності їх діяльності в умовах нестабільної економіки, прогнозування та планування активізації інноваційного розвитку та його стимулювання. Особлива увага приділена питанням формування та реалізації інноваційної стратегії підприємства й стратегічному плануванню в контексті управління діяльністю промислових підприємств.

34

65.291.551

І-66

   Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів / редкол. : Л. І. Вергун, Ю. В. Мельник, О. Легкий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 176 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4489/1/zbirnyk_2016FINAL.pdf.

35

63.3(4Укр)я72

П55

Пометун, О. І.

   Історія України. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. – Х. : Сиция, 2012. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Історія України. 11 клас.pdf.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

36

91

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2015 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 40 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

     У каталозі вміщено анотації до монографій, підручників, навчальних посібників тощо, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 2015 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

                               97 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 92)

37

22.11я73

А50

Алілуйко, А. М.

   Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 158 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2014/1/Navch_posibn_Aliluiko_20131.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Навчальний посібник охоплює комплексні практичні індивідуальні завдання, вказівки до їх виконання, зразки розв'язування задач економічного та математичного характеру, короткі теоретичні відомості, список рекомендованої літератури.

38

65.262.101-09

Д43

Дзюблюк, О. В.

   Кредитний ризик і ефективність діяльності банку [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Л. М. Прийдун. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2015. – 295 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3567/3/DZ_Pr_mon.pdf.

     У монографії розглядаються основні проблеми та перспективні напрями управління кредитним ризиком банку, аналізуються особливості здійснення кредитного ризик-менеджменту в Україні та закордоном. Досліджуються практичні аспекти застосування вітчизняними банківськими установами інструментів управління кредитним ризиком й оцінюється регулятивний вплив інструментів Національного банку України на банківські кредитні операції та рівень їх ризику.

39

81я73

В54

Віталіш, Л. П.

   Лінгвокраїнознавчі діалоги [Текст] = Linguolandeskundliche Konversationen : навч. посіб. / Л. П. Віталіш, В. Т. Сулим, Ю. Р. Теребушко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 172 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літл/Лінгвокраїнознавчі діалоги.pdf.

     Посібник містить лінгвокраїнознавчий матеріал, викладений у формі 14 блоків, які згруповано за тематичними напрямами : "Освіта і професія", "Подорожуючи, пізнаємо світ" та "Культура німецьких країн".

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

40

22.1я72

Б36

Бевз, Г. П.

   Математика. 10 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – 3-тє вид. – К. : Генеза, 2012. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Математика. Бевз Г. П. 10 клас.pdf.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 7)

41

22.1я72

Б36

Бевз, Г. П.

   Математика. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 320 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Математика. Бевз.pdf.

     Цей підручник призначений для завершення вивчення математики в середній школі. Він відповідає рівню стандарту. Підручник містить шість розділів: "Показникові та логарифмічні функції", "Похідна та її застосування", "Інтеграл та його застосування", "Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики", "Координати і вектори у просторі", "Геометричні тіла. Об'єми та площі  поверхонь геометричних тіл".

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

42

32.973я73

М54

   Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики студентами ОКР "Магістр" [Текст] / уклад. Л. О. Дубчак, І. Р. Паздрій, Г. М. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 17 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

43

32.973.202я73

М54

   Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту з освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" [Текст] : напряму підготовки "Комп'ютерна інженерія" / уклад. О. М. Березький, Л. О. Дубчак, Г. М. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 62 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

44

32.973.202я73

М54

   Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи з освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" [Текст] : спец. "Комп'ютерні системи та мережі" / уклад. О. М. Березький, Л. О. Дубчак, Г. М. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 42 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

45

91.9:85

М65

   Мистці Тернопільщини [Текст] : бібліогр. покажч. Ч. 1 : Образотворче мистецтво / уклад. В. Миськів. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 496 с. – (Мистецька Тернопільщина). – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мистці Тернопільщини.pdf.

     У бібліографічному покажчику "Мистці Тернопільщини" зібрано найповнішу бібліографію про художників, скульпторів, фотохудожників, мистецтвознавців, а також мистців української західної діаспори - уродженців Тернопілля.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

46

67.51я73

К77

Кравчук, М. Ю.

   Міжнародне економічне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / М. Ю. Кравчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

47

84(4Укр)64

Ш45

Шеляженко, Ю. В.

   Мій Євромайдан [Текст] / Ю. В. Шеляженко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Ю. В. Шеляженко, 2013. – 32 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Мій євромайдан.pdf.

     Євроінтеграція кожен має починати з себе. Такою є головна ідея цієї збірки публіцистичних та літературних творів, укладеної на честь "Євромайдану" - громадянської акції за вступ України до Європейського Союзу.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

48

87.25

Н34

   Наука і цінності людського буття [Текст] : кол. моногр. / М. П. Альчук, М. І. Бойченко, С. Д. Вишинський [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 452 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/Наука і цінності людського буття.pdf.

     Презентовану колективну монографію виконано в межах кафедральної теми "Становлення нової соціокультурної реальності в Україні". Вона охоплює актуальну для українського контексту тематику: визначальні тенденції в осмисленні феномену науки, взаємин людини і науки, виявлення сутнісних рис нового типу пізнання тощо.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

81.2Нім-9

Б27

Басай, Н. П.

   Німецька мова. Добрий день ! 10 клас [Текст] = Deutsch. Guten Tag ! 10 : підручник : рівень стандарту (9-й рік навчання) / Н. П. Басай. – К. : Освіта, 2011. – 240 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Deutch. 10.pdf.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

50

81.2Нім-9

Б27

Басай, Н. П.

   Німецька мова. Добрий день ! 11 клас [Текст] = Deutsch. Guten Tag ! 11 : підручник : рівень стандарту, академічний рівень (10-й рік навчання) / Н. П. Басай. – К. : Освіта, 2011. – 352 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Deutch.pdf.

                               3 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 3)

51

65.052.201.2я73

О-17

   Облік і аналіз в управлінні установами державного сектору економіки [Текст] : метод. вказівки та завдання для проведення практ. занять / уклад. І. Р. Лукановська, Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 33 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

52

65.052.2

Г97

Гуцайлюк, З. В.

   Облік і контроль у ринковій економіці : елементи концепції [Електронний ресурс] : монографія / З. В. Гуцайлюк. – Тернопіль : Крок, 2013. – 175 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3575/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f-%d0%93%d1%83%d1%86%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d1%8e%d0%ba-PDF.pdf.

     Монографія є результатом досліджень автора з проблем

розроблення концептуальних засад системи бухгалтерського

обліку, максимально адаптованої до вимог ринкового

середовища.

Розглянуто підходи до формування місця і ролі

бухгалтерського обліку при переході до ринкової моделі

управління економікою, проблеми його трансформації до потреб

ринку. Об‘єктами особливої уваги стали питання формування

інформаційного суспільства та визначення концептуальних засад

моделювання облікової системи, а також економічні ризики в

інформаційній системі бухгалтерського обліку.

53

65.052.25я73

О-17

   Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік у галузях економіки.pdf. – До 45-річчя ФОА ТНЕУ.

     У навчальному посібнику представлено порядок обліку основних об'єктів у сільському господарстві, будівництві, торгівлі й автотранспортних підприємствах. Призначений для студентів вищих навчальних закладів галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво".

                               12 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 9)

54

63.3(4Укр)-8

К52

Кметь, В.

   Олена Степанів : шлях боротьби та гідності [Текст] / В. Кметь. – Львів : Самопоміч, 2015. – 24 с. – (Будівничі державности ; вип. 1).

     Видання присвячене видатній постаті в історії українського національно-визвольного руху, першій жінці-офіцеру, відомому вченому-географу та педагогу Олені Степанів (1892-1963).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

55

67.401.02я73

К84

Круп'як, Л. Б.

   Організація діяльності державного службовця [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Б. Круп'як. – Тернопіль : Крок, 2015. – 243 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1922/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%8f%d0%ba%20%d0%bf%d0%be%d1%81_%d0%9e%d0%94%d0%94%d0%a1.pdf.

     У посібнику розглядаються концептуальні основи і технології організації діяльності державного службовця, а саме: наведено основні положення, які характеризують сутність, мету, зміст й особливості діяльності державного службовця; віддзеркалено проблеми залучення та професійного відбору на вакантні посади найбільш здібних та придатних до роботи державних службовців; поділу і кооперування праці; організації та обслуговування робочого місця; планування, контролю та оцінювання якості виконання посадових обов’язків; професійного спілкування; документування праці в державних органах; підготовки колективних форм управлінської діяльності; організації приймання громадян з особистих питань; стимулювання праці державних службовців.

56

88я73

М69

Михальчишин, Г. Є.

   Основи психології (у тезах і таблицях для студентів непсихологічних факультетів) [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. Є. Михальчишин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 188 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи психології...pdf. – Присвячується до 350-річчя ЛНУ ім. І. Франка.

     У посібнику висвітлено основи психології як науки. Стисло, схематично і про найголовніше - такий формат матеріалу, який подано для опрацювання студентам. Посібник може бути своєрідним конспектом цієї дисципліни.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

57

65.040я73

З-68

Злупко, С. М.

   Основи регіонології [Текст] = Bases of Regionology : навч.-метод. посіб. / С. М. Злупко ; за заг. ред. О. В. Стефанишин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 234 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Основи регіонології.pdf.

     У навчально-методичному посібнику вперше викладені основи нової науки - регіонології. У ньому використані результати особистих багаторічних досліджень і праці вчених-регіоналістів, ураховані вітчизняний і зарубіжний досвід регіональної соціально-економічної політики.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

58

65.290.5я73

В41

Вівчар, О. І.

   Оцінка вартості майна та бізнесу [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. І. Вівчар, К. А. Хом'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 56 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

59

60.561.2

П42

   Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, В. М. Семцов [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 243 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2101/1/монографія ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ.pdf.

     В монографії представлено теоретичне узагальнення і науково- прикладне вирішення питань оцінювання та управління розвитком машинобудівних підприємств через вплив на їх соціальні функції; відповідно розроблені методичні засади і практичні рекомендації є основою для підвищення ефективності діяльності підприємств.Обґрунтовано, що розвиток вітчизняних промислових підприємств може і повинен будуватися на принципах економічно обґрунтованої реалізації соціальних функцій.

60

81.2Англ-9

С18

Саноцька, Л. Г.

   Поезія на заняттях з англійської мови [Текст] = Poetry in the English Language Class : навч. посіб. / Л. Г. Саноцька, О. В. Татаровська, Ю. А. Завгороднєв. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 466 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Поезія на заняттях з англійської.pdf.

     Посібник містить добірку віршів англійською мовою добре відомих і майже невідомих українському читачеві авторів широкого часового діапазону, а також до них.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

61

65.9(4Укр)

П78

   Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України [Електронний ресурс] : зб. праць / редкол. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, О. П. Кириленко [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2191/1/%d0%94%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b9.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У збірнику міститься 15 наукових статей, в яких наведено важливу інформа цію про стан і проблеми розвитку підприємництва, українського села та аграрної економіки, місцевих бюджетів і дотування виробничої діяльності, про актуальні обліково-аналітичні проблеми та їхнє вирішення, а також про історичні аспекти економічного розвитку українських господарств у ХІХ–ХХ століттях. Адресовано науковцям, працівникам-практикам економічних спеціальностей і усім тим, хто цікавиться економікою Тернопільщини та інших територій України.

62

63.3(4Укр)4

Я60

Яневський, Д. Б.

   Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д. Б. Яневський. – Х. : Фоліо, 2014. – 288 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проект Україна.pdf.

     У новій книжці телеведучого, журналіста Hromadske.TV, доктора історичних Данила Яневського розповідається про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається Україною, починаючи з середини Х ст. до об'єднання 1386 року Королівства Польського та Великого князівства Литовського.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

63

88.37я73

Ш19

Шамлян, К.

   Проективні методи дослідження особистості [Текст] : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 466 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Проективні методи дослідження.pdf.

     У підручнику висвітлено теоретичні основи проективної психології, специфіку проективних методів, їхню роль у цілісному глибинно-психологічному дослідженні особистості; велика увага приділяється розкриттю феномена проекції.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

64

65.52

Р32

   Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Регіональні перетворення у світовому.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіоналізації на національному та наднаціональному рівнях. У рамках пошуку моделей проведення регіональних реформ акцентовано увагу на теоретико-методологічній концептуалізації регіональних перетворень, регіоналізації глобального економічного простору, механізмах розвитку регіональної економіки.

                               90 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Бібліот. ЦЄС. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 86)

65

65.9(4Укр)32

Р64

   Розвиток аграрного бізнесу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. за участю іноз. студентів [м. Тернопіль, 15-17 квіт. 2016 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський [та ін.] ; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Астон, 2016. – 222 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4487/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%a4%d0%90%d0%95%d0%9c_15-17.04.2016.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

66

83.3(0)я72

К56

Ковбасенко, Ю. І.

   Світова література. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / Ю. І. Ковбасенко. – К. : Грамота, 2011. – 272 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Світова література. 11 клас.pdf.

     У підручнику розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу ХХ - початку ХХI ст., на прикладах життя і творчості провідних письменників цього періоду.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 7)

67

65.049(4Укр)

С76

   Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сталий розвиток аграрно-індустріального.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У монографії окреслені сучасний стан, загрози та перспективи соціально-економічного розвитку регіону, проведено оцінку наявного стратегічного потенціалу, еколого-ресурсних, соціально-демографічних, економічних та інноваційно-інвестиційних детермінант і передумов переходу на рейки сталого розвитку.

                               75 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 71)

68

81я73

В65

Войтюк, С. М.

   Стилістика у стислому вигляді [Текст] = Stylistics in a Concise Format : навч. посіб. англ. мовою / С. М. Войтюк. – 2-ге вид., удосконалене. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 212 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стилістика у стислому вигляді.pdf.

     "Стилістика у стислому вигляді"  / "Stylistics in a Concise Format"є напрацюванням у галузі лінгвостилістичної інтерпретації тексту і містить належний обсяг програмного матеріалу.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

69

65.9(4Укр)27я73

П38

Плиса, В. Й.

   Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 378 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Страховий менеджмент.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто фундаментальні питання теорії та практики страхового менеджменту, його сутність і значення, етапи прийняття управлінських рішень у страховому підприємництві.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

70

68.0

П65

Почепцов, Г. Г.

   Сучасні інформаційні війни [Текст] / Г. Г. Почепцов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2015. – 498 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сучасні інформаційні війни.pdf.

     У книжці Георгія Почепцова, відомого фахівця в галузі інформаційної війни, системно викладено історію виникнення і розвитку методології інформаційних воєн та розкрито різницю між американською, британською і російською моделями.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

71

32.973

С91

   Сучасні комп'ютерні інформаційні технології [Електронний ресурс] = Advanced computer information technologies : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 201 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4490/1/.Tezy_ACIT%272016_all.PDF.

     У матеріалах конференції опубліковані результати наукових досліджень і

розробок науковців та студентів факультету комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ, а також інших навчальних і наукових закладів України з таких напрямків : математичні моделі об’єктів та процесів; спеціалізовані комп’ютерні системи; системи штучного інтелекту; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерні технології інформаційної безпеки; інформаційно-аналітичне забезпечення економічної діяльності.

72

74.58в

С91

   Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов [Електронний ресурс] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 18-19 трав. 2016 р.] / відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Астон, 2016. – 242 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/4488/1/170-172.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     До збірника увійшли тези доповідей учасників наукової конференції, у яких обговорюються актуальні проблеми розвитку вищої освіти на засадах компетентнісного підходу до організації навчального процесу, висвітлюються

питання щодо використання інноваційних технологій у методиці викладання

іноземної мови для професійного спілкування та міжкультурної комунікації,

розкриваються проблеми іншомовної підготовки іноземних громадян у вищих

навчальних закладах, аналізуються результати теоретичних та прикладних

лінгвістичних досліджень у сфері перекладознавства, типологічного і зіставного

мовознавства, порівняльного літературознавства.

73

83.3(4Укр)я72

М71

Міщенко, О. І.

   Українська література. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту, академічний рівень / О. І. Міщенко. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська література.pdf.

     Методичний апарат підручника спрямований на стимулювання інтересу до вивчення національної літератури, розвиток критичного мислення й творчих здібностей учнів.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 7)

74

81.2Укр-9

З-12

Заболотний, О. В.

   Українська мова. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2012. – 256 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська мова. 11 клас.pdf.

     Тематичне наповнення підручника спрямоване на вдосконалення знань старшокласників із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; засвоєння нового теоретичного матеріалу з риторики; практикування у висловленні й обгрунтуванні власної думки тощо.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

75

65.261.3я73

У67

   Управління державними доходами і видатками [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. – Тернопіль : Астон, 2015. – 41 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/1987/1/Навчальний посібник - Управління державними доходами і видатками - 2015.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     В навчальному посібнику розглянуто коло питань, що стосуються основних положень управління державними доходами; методів оцінювання доцільності державних видатків; управління державними інвестиціями; зарубіжного досвіду управління державними доходами і видатками.

76

338.27

Р32

Ревун, Костянтин Іванович

   Управління збалансованим розвитком в контексті забезпечення цілісності та конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Костянтин Іванович Ревун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 256 с.

     У дисертаційній роботі обгрунтовані наукові засади управління збалансованим розвитком національної економіки щодо забезпечення її цілісності та конкурентоспроможності та вироблені прикладні рекомендації щодо його реалізації в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

338.27

Р32

Ревун, Костянтин Іванович

   Управління збалансованим розвитком в контексті забезпечення цілісності та конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Костянтин Іванович Ревун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У дисертаційній роботі обгрунтовані наукові засади управління збалансованим розвитком національної економіки щодо забезпечення її цілісності та конкурентоспроможності та вироблені прикладні рекомендації щодо його реалізації в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

78

22.3я72

З-36

Засєкіна, Т. М.

   Фізика. 11 клас [Текст] : підручник : академічний рівень, профільний рівень / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. – Х. : Сиция, 2011. – 336 с. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літф/Фізика.  11 клас.pdf.

                               9 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 8)

79

24я72

Я77

Ярошенко, О. Г.

   Хімія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2011. – 232 c. – Режим доступу : http://library.wunu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літх/Хімія. Ярошенко.pdf.

     У підручнику належна увага приділена розкриттю прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України й побуті людей, впливу хімічних чинників на здоров'я людини.

                               8 прим. (Абонемент. – 8)

80

65.053.011

Н16

Нагайчук, В. В.

   Якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Нагайчук. – Вінниця : Вінницька картографічна фабрика центру ДЗК, 2014. – 168 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/2080/1/Nagajchuk.pdf.

     У монографії наведено авторське тлумачення категорії "якість прибутку", удосконалено класифікацію якості прибутку за різними класифікаційними ознаками, що сприятиме кращому розумінню економічної сутності та значення якості прибутку.