BOOK EXCHANGE

Dear users!

In order to forming, completing and improving the quality of the library fund, we offer you collaboration on the book exchange documents.
Based on the library needs, to the exchange accepted books taken from all disciplines.
If you are interested in specific publications and you have something to offer us in exchange, please inform us:
Postal address: 46000, Ternopil, Berezhanska str., 4
Head of Department of completing and scientific processing of literature - Oliinyk Kateryna
tel. (0352) 47-58-70 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


We sincerely hope to cooperate with our library!
Exchange Fund

 

№ п/п

Назва

К-сть

 

1.

Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / за ред. проф. О. П.   Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с. - ISBN 978-966-654-268-0

5

 

2.

Монастирський, Г. Л.

5

 
   

 Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня : монографія / Г. Л. Монастирський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 464 с. - ISBN 978-966-654-252-9.

 

3.

Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика : монография / под ред. Майбурова И. А., Иванова Ю. Б., Крисоватого А. И. - К. : Кондор, 2011. - 352 с. - ISBN 978-966-351-360-7.

10

 

4.

Турбулентность налоговых реформ : монография / С. И. Юрий, А. И. Крисоватый, И. А. Майбуров, Т. В. Кощук. - К. : Знання, 2011. - 382 с. - ISBN 978-966-346-869-3.

10

 

5.

Мартинюк, В. П.

5

 
   

Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України : монографія / В. П. Мартинюк. - К. : Кондор, 2011. - 326 с. - ISBN 978-966-351-377-5.

 

6.

Гладій, І. Й.

7

 
   

 Регіоналізація світового ринку : євроінтеграційний аспект : монографія / І. Й. Гладій. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. - 544 с. - ISBN 966-654-167-Х.

 

7.

Попович, П. Я.

5

 
   

 Організація і методологія операційного аналізу : монографія / П. Я. Попович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 260 с. - ISBN 978-966-654-247-5.

 

8.

Хомин, П. Я.

10

 
   

Облік та аналіз діяльності фермерського господарства / П. Я. Хомин, І. І. Костецький, Я. І. Костецький. - Тернопіль : Поліграфіст, 1999. - 144 с.

 

9.

Хомин, П. Я.

10

 
   

Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку : монографія / П. Я. Хомин. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 288 с. - ISBN 966-654-134-3.

 

10.

Дзюблюк, О. В.

5

 
   

Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкової економіки : монографія / О. В. Дзюблюк. - К. : Поліграфкнига, 2000. - 512 с. - ISBN 966-530-065-2.

 

11.

Клапків. М. С.

8

 
   

Витоки національного страхового ринку України : Монографія / М. С. Клапків, Ю. М. Клапків. - Тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 275 с. - ISBN 966-7952-04-5.

 

12.

Юрій, С. І.

5

 
   

Економічні та соціальні аспекти розвитку господарського комплексу України : монографія / С. І. Юрій, Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський. - Тернопіль : Збруч, 2003. - 468 с. - ISBN 966-528-186-0.

 
   
   

13.

Фурман, А.

5

 
   

Теорія і практика розвивального підручника : монографія / А. Фурман. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 286 с. - ISBN 966-654-127-0.

 

14.

Ріппа, С. П.

10

 
   

 Прийняття рішень в економіці на основі комп’ютерних баз знань / С. П. Ріппа. - Львів : Каменяр, 1997. – 268 с.

 

15.

Брич, В. Я.

10

 
   

Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення. Методологія, практика, шляхи вирішення : монографія / В. Я. Брич. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - 375 с. - ISBN 966-654-128-9.   

 

16.

Литвин, І.

5

 
   

Оптимізація інформаційної ефективності систем управління : монографія / І. Литвин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 336 с. - ISBN 978-966-654-231-4.

 

17.

Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. Т. 1 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. - Львів : Світ, 2005. - 616 с. - ISBN 966-603-425-5.

10

 

18.

Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. Т. 2. О-Я / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. - Львів : Світ, 2006. - 568 с. - ISBN 966-603-426-3.

10

 

19.

Крупка, М. І.

5

 
   

 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М. І. Крупка. - Львів : ЛДУ, 2001. - 608 с. - ISBN 966-613-042-4.

 

20.

Кізима, Т. О.

8

 
   

 Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т. О. Кізима. - К. : Знання, 2010. - 431 с. - ISBN 978-966-346-744-3.

 

21.

Юрій, С. І.

5

 
   

Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні : монографія / С. І. Юрій, А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 292 с. - ISBN 978-966-654-253-6.

 

22.

Куриляк, В. Є.

10

 
   

 Міжкультурний менеджмент : монографія / В. Є. Куриляк. - Тернопіль : Астон, 2004. - 239 с. - ISBN 966-308-087-6.

 

23.

Баліцька, М.

8

 
   

Ріка життя Володимира Вихруща / Марія Баліцька. - Тернопіль : Економічна думка, 2009. - 144 с. - ISBN 978-966-654-237-6.

 

24.

Болонський процес. Документи і матеріали / за ред. С. І. Юрія. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. - 136 с.

3

 

25.

Кустовська, О. В.

2

 
   

Демографічний розвиток регіону (статистичний аналіз і моделювання) / О. В. Кустовська. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 326 с. - ISBN 978-966-654-219-2

 

26.

Козюк, В. В.

5

 
   

 Монетарні засади глобальної фінансової стабільності : монографія / В. В. Козюк. - Тернопіль : Економічна думка, 2009. - 728 с. - ISBN 978-966-654-234-5.

 

27.

Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. - К. : Знання, 2007. - 595 с. - ISBN 978-966-346-364-3.

3

 

28.

Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання : монографія / за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 384 с. - ISBN 978-966-654-251-2.

5

 

29.

Дем'янишин, В. Г.

2

 
   

   Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : монографія / В. Г. Дем'янишин. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 496 с. - ISBN 978-966-654-226-0.

 

30.

Крисоватий, А. І.

10

 
   

Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А. І. Крисоватий. - К. : Знання, 2005. - 371 с. - ISBN 966-7952-44-4.

 

31.

Желюк, Т. Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки : методологічні та прикладні аспекти : монографія / Т. Л. Желюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 512 с. - ISBN 978-966-654-256-7.

5

 

32.

Економічна енциклопедія : у 3-х т. Т. 1. / за ред. С. П. Кошелюка. - К. : Академія, 2000. - 864 с. - ISBN 966-580-074-4.

10

 

33.

Економічна енциклопедія : у 3-х т. Т. 2 / за ред. С. В. Мочерний. - К. : Академія, 2001. - 848 с. - ISBN 966-580-074-4.

10

 

34.

Економічна енциклопедія : у 3 -х т. Т. 3. - Тернопіль : Академія, 2002. – 951 с. - ISBN 966-580-074-4.

10

 

35.

Фінансова думка України : у 3-х т. Т. 1. Монографія / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор, 2010. - 687 с. - ISBN 978-966-351-375-1.

10

 

36.

Фінансова думка України : у 3-х т. Т. 2. Енциклопедія / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор, 2010. - 584 с. - ISBN 978-966-351-360-7.

10

 

37.

Фінансова думка України : у 3-х т. Т. 3. Хрестоматія. Ч. 1 / С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор, 2010. - 471 с. - ISBN 978-966-351-375-1.

10

 

38.

Фінансова думка України : у 3-х т. Т. 3. Хрестоматія. Ч. 2 / С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук . ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор, 2010. - 734 с. - ISBN 978-966-351-375-1.

10

 

39.

Бінцаровська, А. І.

15

 
   

Пісня крилата - душа України [Текст] : зб. пісенної лірики / А. І. Бінцаровська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 168 с.

 

40.

Свидрук, І. І.

2

 
   

Креативний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. І. Свидрук. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с.

 

41.

Сазонець, І. Л.

5

 
   

Інвестування [Текст] : підручник / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.

 

42.

Гуцаленко, Л. В.

5

 
   

Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 424 с.

 

43.

Коваленко, Д. І.

10

 
   

Гроші та кредит : теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - К. : ЦУЛ, 2011. - 352 с.

 

44.

Роїна, О. М.

3

 
   

Господарський процес [Текст] : практ. посіб. / О. М. Роїна. - К. : ЦУЛ, 2011. - 192 с

 

45.

Колесников, О. В.

5

 
   

Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников. - 2-ге вид., випр. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2011. - 144 с.

 

46.

Довгань, Л. Є.

5

 
   

Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 440 с

 

47.

Шалева, О. І.

2

 
   

Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. / О. І. Шалева. - К. : ЦУЛ, 2011.

 

48.

Вітвицька, С. С.

2

 
   

Основи педагогіки вищої школи [Текст] : підручник / С. С. Вітвицька. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.

 

49.

Пазинич, В. І.

3

 
   

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 с.

 

50.

Україна і світ (країни / території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) [Текст] : навч. посіб. / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк, В. Є. Сахаров [та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Сахарова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 c.

3

 

51.

Длугопольський, Олександр Володимирович.

2

 
   

Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій [Текст] : монографія / Олександр Володимирович Длугопольський. - Тернопіль : Економічна думка, 2011. - 632 с.

 

52.

Українська мова [Текст] : практ. посіб. для абітурієнтів / Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. - Тернопіль : Економічна думка, 2011. - 524 с.

5

 

53.

Пилипів, І. В.

4

 
   

Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918-1939 рр.) [Текст] : монографія / І. В. Пилипів. - Тернопіль : Економічна думка, 2011. - 440 с.

 

54.

Крисоватий, А. І.

2

 
   

Планування та прогнозування податкових надходжень [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. - Тернопіль : Економічна думка, 2011. - 260 с.

 

55.

Адміністративне право. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.

4

 

56.

Останкова, Л. А.

3

 
   

Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 256 с.

 

57.

Толстенко, О. Ю.

2

 
   

Система страхування автомобільного транспорту в Україні [Текст] : монографія / О. Ю. Толстенко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 208 с.

 

58.

Суха, О. Р.

3

 
   

Аудит [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Суха. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 284 с.

 

59.

  Форкун, І. В.

5

 
   

Основи казначейської справи [Текст] : навч. посіб. / І. В. Форкун, Н. Л. Фролова. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 477 с.

 

60.

  Ващишин, А. М.

3

 
   

Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик ; за ред. Г. І. Башнянина, А. М. Ващишина. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 433 с.

 

61.

Антошкіна, Л. І.

2

 
   

Методологія економічних досліджень [Текст] : підручник / Л. І. Антошкіна, Д. М. Стеченко. - К. : Знання, 2015. - 312 с.

 

62.

Ходаківський, Є. І.

4

 
   

Психологія управління [Текст] : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2011. - 664 с.

 

63.

Лишиленко, О. В.

5

 
   

Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О. В. Лишиленко. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : ЦУЛ, 2011. - 670 с.

 

64.

Карамишева, Н. В.

5

 
   

Логіка (теоретична і прикладна) [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Карамишева. - К. : Знання, 2011. - 455 с.

 

65.

Історія економічних учень : хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / уклад. В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов [та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. - К. : Знання, 2011. - 1198 с.

5

 

66.

Гражевська, Н. І.

4

 
   

Еволюція сучасних економічних систем [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Гражевська. - К. : Знання, 2011. - 288 с.

 

67.

Фінанси [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2012. - 687 с.

10

 

68.

  Євтух, О. Т.

2

 
   

Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 с.

 

69.

Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко [та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 528 с.

2

 

70.

Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 624 с.

5

 

71.

  Теліпко, В. Е.

2

 
   

Парламентське право. Академічний курс [Текст] : підручник / В. Е. Теліпко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 664 с.

 

72.

Лугінін, О. Є.

5

 
   

Економіко-математичне моделювання [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішина. - К. : Знання, 2011. - 342 с.

 

73.

Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - К. : Знання, 2011. - 463 с.

2

 

74.

  Теліпко, В. Е.

2

 
   

Науково-практичний коментар Конституції України [Текст] : станом на 1 груд. 2010 р. / В. Е. Теліпко ; за ред. В. Л. Мусіяки. - К. : ЦУЛ, 2011. - 540 с.

 

75.

Еш, С. М.

4

 
   

Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. М. Еш. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 528 с.

 

76.

Інтелектуальні системи [Текст] : підручник / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин ; за ред. проф. В. В. Пасічника. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 406 с.

3

 

77.

Басюк, Т. М.

3

 
   

Основи інформаційних технологій [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за ред. В.В. Пасічника. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 390 с.

 

78.

Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. Я. Кізима [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 356 с.

10

 

79.

Фаріон, І. Д.

2

 
   

Управлінський облік [Текст] : підручник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 792 с.

 

80.

Лазарович, М. В.

5

 
   

Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. - 2-ге вид., випр. і доповн. - К. : Знання, 2011. - 685 с.

 

81.

  Лучко, М. Р.

5

 
   

Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 356 с.

 

82.

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сохацької. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 308 с.

2

 

83.

  Попова, Л. М.

5

 
   

Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 164 с.

 

84.

Топольник, В. Г.

5

 
   

Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. - Львів : Магнолія - 2006, 2012. - 212 с.

 

85.

Левицька, Н. М.

5

 
   

Історія України. Україна в світі : історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Левицька. - К. : Кондор, 2011. - 418 с

 

86.

  Шило, В. П.

3

 
   

Бухгалтерський облік : концептуальні основи теорії [Текст] : навч. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Верхоглядова, С. Б. Ільіна. - К. : Кондор, 2011. - 172 с.

 

87.

Адамик, Б. П.

3

 
   

Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К. : Кондор, 2011. - 416 с.

 

88.

Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. - К. : Кондор, 2011. - 660 с.

3

 

89.

Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка, С. Г. Арбузов [та ін.] ; за ред. Т. Д. Косової та О. О. Папаіки. - К. : ЦУЛ, 2011. - 320 с.

2

 

90.

Азаренкова, Г. М.

2

 
   

Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 240 с.

 

91.

Стельмащук, А. М.

2

 
   

Бухгалтерський облік : теорія, практика, тренінг [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 679 с.

 

92.

Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. В. Ковальчука. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 679 с.

1

 
 
 

93.

Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 474 с.

1

 

94.

Наукові праці викладачів кафедри податків та фіскальної політики (до 10-річчя з часу заснування) [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. В. Гриськів, Л. Олійник, А. Панчук [та ін.] ; відп. за вип. К. З. Возьний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 75 с.

10

 

95.

Мовчан, В. С.

2

 
   

Естетика [Текст] : навч. посіб. / В. С. Мовчан. - К. : Знання, 2011. - 527 с.

 

96.

   Шейко, В. М.

10

 
   

Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 271 с.

 

97.

Митяй, О. В.

2

 
   

Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. В. Митяй. - К. : Знання, 2011. - 311 с.

 

98.

  Васюренко, О. В.

2

 
   

Банківський нагляд [Текст] : підручник / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. - К. : Знання, 2011. - 502 с.

 

99.

Кудла, Н. Є.

2

 
   

Маркетинг туристичних послуг [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. - К. : Знання, 2011. - 351 с.

 

100.

Котковський, В. С.

2

 
   

Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. - К. : Кондор, 2011. - 498 с.

 

101.

Право інтелектуальної власності. Практикум [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Калаур, Н. Б. Москалюк, І. В. Зайцева-Калаур, Р. В. Якубовський ; за ред. Н. Б. Москалюк. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 216 с.

1

 

102.

Щирба, М. Т.

5

 
   

Облікова політика в системі управлінського обліку [Текст] : монографія / М. Т. Щирба. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 340 с.

 

103.

Лиса, Н. С.

3

 
   

Українська мова як іноземна : основи граматики у таблицях та вправах [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Лиса, М. Б. Кривоус, М. П. Тишковець. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 312 с.

 

104.

Непочатенко, О. О.

3

 
   

Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. О. Непочатенко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 328 с.

 

105.

Дахно, І. І.

1

 
   

Ділова кар'єра [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2011. - 528 с.

 
   
   

106.

Міжнародна мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.

2

 

107.

Сулим, М. В.

5

 
   

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : підручник / М. В. Сулим, О. С. Пенцак. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 330 с.

 

108.

Швець, Л. П.

5

 
   

Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, О. В. Пилипяк, Н. І. Доберчак. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 643 с.

 

109.

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання, 2011. - 463 с.

2

 

110.

Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 564 с.

2

 

111.

Гуменюк, Ю. П.

2

 
   

Міжнародна трудова міграція : методологічний та організаційний аспекти [Текст] : монографія / Ю. П. Гуменюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 619 с.

 

112.

Бруханський, Р. Ф.

2

 
   

Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Р. Ф. Бруханський, О. П. Скирпан. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 444 с.

 

113.

Назаренко, В. О.

2

 
   

Формування якості товарів [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / В. О. Назаренко, О. П. Юдічева, В. А. Жук. - К. : ЦУЛ, 2012. - 386 с.

 

114.

Орлов, О. О.

2

 
   

Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення [Текст] : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, О. В. Савченко. - К. : Освіта України, 2011. - 144 с.

 

115.

Лазарович, М. В.

3

 
   

Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років : компаративний аналіз [Текст] : монографія / М. В. Лазарович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 760 с.

 

116.

Бралатан, В. П.

2

 
   

Професійна етика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 252 с.

 

117.

Апатова, Н. В.

10

 
   

Інформатика для економістів [Текст] : підручник / Н. В. Апатова, О. М. Гончарова, Ю. Ю. Дюлічева. - К. : ЦУЛ, 2011. - 456 с.

 

118.

Мікульонок, І. О.

5

 
   

Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. - К. : Політехніка, 2011. - 232 с.

 

119.

Товканець, Г. В.

4

 
   

Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2011. - 182 с.

 

120.

Савельєв, В. П.

3

 
   

Етика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Савельєв. - 2-ге вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 244 с.

 

121.

Роль, В. Ф.

3

 
   

Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.

 

122.

Шара, Є. Ю.

2

 
   

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. - К. : ЦУЛ, 2011. - 440 с.

 

123.

Михайлов, М. Г.

2

 
   

Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова ; за заг. ред. М. Г. Михайлова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.

 

124.

Правознавство [Текст] : навч. посіб. / Й. Г. Богдан, В. Я. Бурак, І. О. Генгало [та ін.] ; за заг. ред. П. Д. Пилипенка. - 3-тє вид., стер. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 512 с.

2

 

125.

Колотуха, С. М.

2

 
   

Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / С. М. Колотуха, С. А. Власюк. - К. : Знання, 2012. - 495 с.

 

126.

Історія економіки та економічної думки : від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 1 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, В. В. Кириленко, І. Б. Ковальчук ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. - К. : Знання, 2011. - 566 с.

5

 

127.

Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. - К. : Знання, 2011. - 582 с.

5

 

128.

Задорожний, З. В.

5

 
   

Облік в галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 360 с.

 

129.

Бюджетна система [Текст] = Budget system : підручник / В. В. Бабіченко, С. В. Бойко, С. О. Булгакова [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К. : ЦУЛ, 2012. - 872 с.

10

 

130.

Шеремет, О. О.

5

 
   

Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет. - К. : Кондор, 2011. - 196 с.

 

131.

Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, Л. Г. Михальчишина, В. М. Сидорчук, І. К. Пентюк. - К. : ЦУЛ, 2011. - 352 с.

2

 

132.

Наукові праці викладачів кафедри економічного аналізу і статистики (до 40-річчя з часу заснування) [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. В. Гриськів, Н. Пісоцька, Г. Філіповська ; відп. за вип. К. З. Возьний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 80 с.

10

 

133.

Боярко, І. М.

4

 
   

Інвестиційний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с.

 

134.

Світлична, Є. І.

2

 
   

Латинська мова [Текст] : підручник / Є. І. Світлична, І. О. Толок. - К. : ЦУЛ, 2011. - 440 с.

 

135.

Галузевий стандарт вищої освіти України : освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста і магістра [Текст] : зб. нормат. докум. : галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". - К. : МОІНМТСУ, 2011. - 200 с.

2

 

136.

Крупельницька, І. Г.

1

 
   

Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Крупельницька. - К. : ЦУЛ, 2012. - 232 с.

 

137.

Опря, А. Т.

2

 
   

Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Опря. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.

 

138.

Іванюта, П. В.

3

 
   

Управління ресурсами і витратaми [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська ; за ред. С. М. Іванюти. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 320 с.

 

139.

Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2012. - 400 с.

2

 

140.

Дудар, Т. Г.

1

 
   

Основи логістики [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. - К. : ЦУЛ, 2012. - 176 с.

 

141.

Пуцентейло, П. Р.

10

 
   

Конкурентоспроможність м'ясного скотарства України : теорія і практика [Текст] : монографія / П. Р. Пуцентейло. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 420 с.

 

142.

Заячковська, Г. А.

2

 
   

Маркетинг міжнародних туристичних послуг [Текст] : монографія / Г. А. Заячковська. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 394 с.

 

143.

Вільчковський, Е. С.

3

 
   

Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Текст] : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. - 3-тє вид., стер. - Суми : Університетська книга, 2011. - 432 с.

 

144.

Загородня, Л. П.

3

 
   

Фізичне виховання дітей дошкільного віку [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська ; за заг. ред. Л. П. Загородньої. - Суми : Університетська книга, 2013. - 272 с

 
   
   
   
   

145.

Мальська, М. П.

1

 
   

Туристичний бізнес : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.

 

146.

Волкова, І. А.

2

 
   

Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. - К. : ЦУЛ, 2011. - 304 с.

 

147.

Шевченко, О. О.

2

 
   

Історія економіки та економічної думки : сучасні економічні теорії [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шевченко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 277 с.

 

148.

Яхно, Т. П.

2

 
   

Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 176 с.

 

149.

Бондар, О. В.

2

 
   

Ситуаційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. В. Бондар. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2012. - 388 с.

 

150.

Буйницька, О. П.

2

 
   

Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Текст] : навч. посіб. / О. П. Буйницька. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.

 

151.

Бодик, О. П.

1

 
   

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія [Текст] : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.

 

152.

Мальська, М. П.

2

 
   

Корпоративне управління : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - К. : ЦУЛ, 2012. - 360 с.

 

153.

Прикладна етика [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Аболіна, В. Г. Нападиста, О. Д. Рихліцька [та ін.] ; за наук. ред. І. В. Панченко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с.

2

 

154.

Біловодська, О. А.

2

 
   

Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Біловодська. - К. : Знання, 2011. - 495 с.

 

155.

Мальська, М. П.

1

 
   

Організація готельного обслуговування [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 366 с.

 

156.

Власова, О. І.

2

 
   

Основи психології та педагогіки [Текст] : підручник / О. І. Власова, А. А. Марушкевич. - 2-ге вид., переробл. - К. : Знання, 2011. - 333 с.

 

157.

Русинка, І. І.

3

 
   

Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. І. Русинка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2011. - 407 с.

 

158.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : підручник / Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська, Г. Є. Долматова [та ін.] ; за ред. Л. О. Омелянович. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2011. - 231 с.

5

 

159.

Налоговый кодекс Украины [Текст] / уклад. В. Кузнецов. - Х. : Фактор, 2011. - 496 с.

3

 

160.

Кулініч, І. О.

3

 
   

Психологія управління [Текст] : підручник / І. О. Кулініч. - К. : Знання, 2011. - 415 с.

 

161.

Петрашко, Л. П.

5

 
   

Валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Петрашко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2012. - 271 с.

 

162.

Шиян, А. А.

1

 
   

Економічна кібернетика : вступ до моделювання соціальних і економічних систем [Текст] : навч. посіб. / А. А. Шиян. - Львів : Магнолія - 2006, 2011. - 228 с.

 

163.

Кельман, М. С.

1

 
   

Загальна теорія держави та права [Текст] : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-тє вид., стер. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 584 с.

 

164.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Прийнято Верховною Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651-VI [Текст] : чинне законодавство України (офіц. текст). - Тернопіль : Терно-граф, 2012. - 384 с.

2

 

165.

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : підручник / А. А. Мазаракі, Н. О. П'ятницька, Г. Т. П'ятницька [та ін.] ; за заг. ред. Н. О. П'ятницької. - К. : Кондор, 2012. - 557 с.

2

 

166.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України". Прийнято Верховною Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651- VI [Текст] : чинне законодавство України (офіц. текст). - Тернопіль : Терно-граф, 2012. - 100 с.

5