Статті

Олійничук Олександра Іванівна

1450450634 1443602308 olynichuk-oleksandra-vanvna

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександра Іванівна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 254 с.
 2. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександра Іванівна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Олійничук, О. І. Конценція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств [Текст] / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 242-249.
 2. Олійничук, В. М. Принципи формування та система властивостей корисності фінансової звітності [Текст] / В. М. Олійничук, О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 185-195.
 3. Олійничук, О. І. Теоретичні аспекти системи менеджменту підприємства в умовах мінливої ринкової економіки [Текст] / О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 77-81.
 4. Задорожна, О. І. Лісове господарство України: проблеми становлення і національної стратегії сталого розвитку / О. І. Задорожна // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2007. – Вип. 1. – С. 14-21.
 5. Задорожна, О. І. Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів підприємств лісового господарства / О. І. Задорожна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 1 (17). – С. 207-211.
 6. Олійничук, О. І. Прибуток як обліково-аналітична категорія ринкової економіки / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2009. – Вип. 5. – С. 22-31.
 7. Олійничук, О. І. Дуалістичність у трактуванні сутності категорії «витрати» / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2010. – Вип. 9. – С. 42-48.
 8. Олійничук, О. І. Документування господарських операцій в умовах автоматизації обліку / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. –  Тернопіль : ТКІ, 2013. – Вип. 14. – С. 121-126.
 9. Задорожна, О. І. Організація обліку на підприємствах лісової галузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення / О. І. Задорожна // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8 (86). – С. 207-213.
 10. Задорожна, О. І. Облік та економічна оцінка побічної продукції лісового господарства / О. І. Задорожна // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4 (10). – С. 81-85.
 11. Олійничук, О. І. Особливості лісогосподарського виробництва та підвищення його ефективності  / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. V, т. 2. – С. 148-154.
 12. Олійничук, О. І. Концептуальна основа аналізу витрат і доходів підприємств лісової галузі / О. І. Олійничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. 2. – С. 215-219.
 13. Олійничук, О. І. Методика обліку витрат на виготовлення продукції підприємств лісової галузі та її вдосконалення / О. І. Олійничук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. − Вип. 20.1. – С. 231-238.
 14. Олійничук, О. І. Формування системи внутрішньої звітності лісогосподарських підприємств / О. І. Олійничук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 259, т. І. – С. 270-278.
 15. Олійничук, О. І. Організаційно-методичні аспекти обліку фінансового результату операційної діяльності підприємств  / О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2 (16). – С. 114-120.
 16. Олійничук, О. І. Аналітична робота на підприємствах лісового господарства: організаційні аспекти / О. І. Олійничук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6 (9). – С. 179-183.
 17. Олійничук, О. І. Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства / О. І. Олійничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2015. – № 1 (71). – С. 41-47.
 18. Олійничук, О. І. Система аналізу в управлінні підприємством, спрямованому на досягнення економічної безпеки / О. І. Олійничук // Ефективна економіка. – 2015. – № 6.
 19. Олійничук, О. І. Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти / О. І. Олійничук // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 1(48). – С. 93-100.
 20. Олійничук, О. Міжнародний досвід використання економічної експертизи у фінансових розслідуваннях [Текст] / Олександра Олійничук, Марія Купер // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 69-75.
 21. Олійничук, О. Правове регулювання податкового менеджменту в Україні [Текст] / Олександра Олійничук, Ірина Чайка // Актуальні проблеми правознавства. - 2019. - Вип. 1. – С. 60-65.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Олійничук, О. І. Економічна злочинність та методи боротьби з нею [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Олійничук, О. І. Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.