Сапожніков Віктор Борисович

сапожніков віктор борисович

Нововолинський факультет ТНЕУ

Посада: викладач

 

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Сапожніков, Віктор Борисович Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Борисович Сапожніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 272 с.
  2. Сапожніков, Віктор Борисович Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Борисович Сапожніков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Сапожніков, В. Особливості фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / Віктор Сапожніков // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 329-331.
  2. Сапожніков, В. Концептуальні засади вдосконалення фінансової політики щодо забезпечення потреб населення та об'єктів інфраструктури міста у водних ресурсах / Віктор Сапожніков // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 137-141.
  3. Сапожніков, В. Б. Організація обліку і контролю виконання фінансування в бюджетних і наукових установах / В. Б. Сапожніков // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 6. – С. 52.
  4. Сапожніков, В. Проблема наповнення місцевого бюджету 2008 року (на прикладі міста Нововолинськ) / В. Сапожніков // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 84-88.
  5. Сапожніков, В. Б. Проблеми фінансового забезпечення повноважень місцевого самоврядування. – Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 160-167.
  6. Сапожніков, В. Б. Практика і проблематика фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні / В. Б. Сапожніков // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 69-71.
  7. Сапожніков, В. Б. Фінансування освіти в перехідній економіці [Текст] / В. Б. Сапожніков // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 листоп. 2007 р.). – Тернопіль, 2007. – С. 359-362.