Юрій Інна Сергіївна

Бібліотека ЗУНУ

Посада: науковий співробітник

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Юрій, І. Інтенсифікація кооперування банків з реальним економічним сектором / І. Юрій ; Інна Юрій // Вісник ТернопільськоЇ академії народного господарства. – 2004. – № 5-2. – С. 94-97.
 2. Юрій, І. Пріоритет економіки знань в умовах глобалізації / І. Юрій // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 2. – С.191-196.
 3. Юрій, І. Проблеми реалізації державної інноваційної політики / І. Юрій // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 1. – С. 154-158.
 4. Юрій, І. Проблеми та перспективи розвитку наднаціональних міжнародних організацій / І. Юрій // Наука молода. Збірник наукових праць ради молодих вчених Тернопільської академіії народного господарства. Економічні науки. – 2007. – Вип. 8. – С. 65-69.
 5. Юрій, І. Перспектива трансцендентальності політичного та економічного аспектів світового ринку [Електронний ресурс] / Інна Юрій.
 

Юрій Сергій Ілліч

rector2Кафедра міжнародних фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: ректор ТНЕУ (2002-2012 рр.)

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Аграрна модель ХХІ століття: стратегічні виклики України й Тернопільщини [Текст] / Сергій Юрій, Роман Гевко, Микола Горлачук, Іван Брощак // Вільне життя. – 2011. – 9 берез. (№ 18). – С. 1, 3. – (Думка науковців).
 2. Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються : [аналітична записка за матеріалами п'ятнадцятої міжнар. наук. конф., м. Пафос, Кіпр, 29 верес.- 6 жовт. 2010 р. [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – Вип. 4. – С. 160-179.
 3. Кремень, В. Угода про наукове співробітництво між Національною академією педагогічних наук України та Тернопільським національним економічним університетом [Текст] / Василь Кремень, Сергій Юрій // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 204-206.
 4. Наукова записка колективу вчених Тернопільського національного економічного університету щодо подолання економічної кризи в Україні / С. І. Юрій, О. В. Дзюблюк, О. П. Кириленко, А. І. Крисоватий [та ін.] // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 3. – С. 269-271.
 5. Формування нового світового економічного порядку / уклад.: Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник, Ольга Кириленко, Наталія Тарнавська, Роман Березюк [та ін.]: [аналіт. записка за матеріалами 14 міжнар. наук. конф.; Анталія, 29 верес. – 6 жовт. 2009 р.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 4. – С. 107-120.
 6. Юрій, С. "Журнал європейської економіки" у розвитку Тернопільського державного економічного університету: Слово ректора [Текст] / С. Юрій // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 217-219. – (До 40-річчя ТДЕУ та 5-річчя "Журналу європейської економіки").
 7. Юрій, С. Актуальні проблеми податкової політики: інфраструктура податку з доходів фізичних осіб в Україні / Сергій Юрій, Наталія Бак // Журнал європейської економіки. – 2004. – №1. – С.16-34.
 8. Юрій, С. Бюджет- категорія економічна, а не лише політична : [Текст] / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Голос України. – 2010. – 9 черв. (№ 104). – С. 16-17.
 9. Юрій, С. В університеті має домінувати не кафедра, а випускаючий за фахом професор [Текст] / С. Юрій // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 3-19.
 10. Юрій, С. Відносна інвестиційна привабливість регіонів та її оцінка в умовах трансформаційної економіки [Текст] / С. Юрій, Л. Губанова // Світ фінансів. – 2005. –№ 1. – С. 108-118.
 11. Юрій, С. Дискурс державного боргу України [Електронний ресурс] / Сергій Юрій.
 12. Юрій, С. Еволюція власності в умовах становлення ринкових структур / С. Юрій // Вісник економічної науки України. – 2008. – №2. – С. 3-6.
 13. Юрій, С. Ефективна організація фінансового циклу підприємств торгівлі / Сергій Юрій, Валерій. Доманіцький // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №2. – С. 33-40.
 14. Юрій, С. Звернення до науковців, освітян, управлінців [Текст] / Сергій Юрій // Психологія і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 7-8.
 15. Юрій, С. І. Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи [Текст] / Сергій Юрій, Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 7-27.
 16. Юрій, С. І. Дивергенція фінансів при розгортанні ринкових відносин / С. І. Юрій // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 5-12.
 17. Юрій, С. І. Імперативи місцевого оподаткування / С. І. Юрій, О. П. Кириленко // Економіст. – 2000. – № 7-8. – С. 24-27.
 18. Юрій, С. І. Концептуальні засади сутності бюджету / С. І. Юрій // Фінанси України. – 2001. – № 10. – С. 3-10.
 19. Юрій, С. І. Логос теорії міжнародних фінансів / С. І. Юрій // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 5-11.
 20. Юрій, С. І. Оподаткування доходів сім'ї: сутність та необхідність запровадження в Україні [Текст] / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 165-171.
 21. Юрій, С. І. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки [Текст] / С. І. Юрій, О. О. Луцишин // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 48-59.
 22. Юрій, С. І. Управління держаним кредитом : реалії, майбутнє / Сергій Юрій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 9. – С. 10-19.
 23. Юрій, С. І. Усе, що нині є - мало початок, усе, що мало початок - мало й початківців...[Текст] / С. І. Юрій // Світ фінансів. – 2006. –№ 2. – С. 5-6.
 24. Юрій, С. І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності [Текст] / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2008. – № 8. – С. 3-11.
 25. Юрій, С. І. Фінансова грамотність населення у діалектиці сучасних освітніх тенденцій [Електронний ресурс] / С. І. Юрій, Т. О. Кізима.
 26. Юрій, С. І. Фіскальна політика та податкове регулювання в країнах Європейського Союзу / С. І. Юрій, А. І. Крисоватий // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – № 18, ч. 2. – С. 88-95.
 27. Юрій, С. І. Фундаментальне дослідження фінансово-монетарної сфери України [Текст] / С. І. Юрій // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 118-121. – Рец. на кн.: Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку : монографія. У 3-х т. /за ред. чл.-кор. НАН України А. І.Даниленка. – К.: Фенікс, 2008.
 28. Юрій, С. І. Через терни до суті бюджету [Електронний ресурс] / С. І. Юрій.
 29. Юрій, С. Інституціоналізація фінансового посередництва в економічній системі [Текст] / С. Юрій, Л. Алексеєнко // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 94-95. – Рец. на кн.: Корнєєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку. – К.: Основа, 2007. – 192с.
 30. Юрій, С. Міжнародна мобільність капіталу у вимірі глобальних координат: домінуючі тенденції та сучасні проблеми світової заборгованості / Сергій Юрій, Наталія Кравчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №5-1. – С. 9-25.
 31. Юрій, С. Міжнародні фінанси в умовах глобалізаційних процесів [Текст] / С. Юрій // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 23-37.
 32. Юрій, С. Міжнародні фінанси у ХХI столітті / С. Юрій // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С.183-194.
 33. Юрій, С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 4. – С. 353-370.
 34. Юрій, С. Обрії фінансизму [Текст] / Сергій Юрій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – Вип. 5. – С. 13-18.
 35. Юрій, С. Орієнтири теорії міжнародних фінансів [Електронний ресурс] / Сергій Юрій.
 36. Юрій, С. Орієнтири теорії міжнародних фінансів в умовах глобалізації / С. Юрій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – №8-1. – С.131-139.
 37. Юрій, С. Оцінка ефективності наданих пільг з оподаткування / Сергій. Юрій, Ігор. Таранов // Фінанси України. – 2002. – №12. – С.55-63.
 38. Юрій, С. Податок з доходів фізичних осіб : переваги та недоліки українського варіанту [Електронний ресурс] / Сергій Юрій.
 39. Юрій, С. Проблеми фінансового забезпечення розвитку депресивних територій в умовах трансформації економічних процесів [Текст] / С. Юрій, І. Круп'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – Вип. 13. – С. 5-11.
 40. Юрій, С. Світові економічні кризи та їх сучасні модифікації [Текст] / Сергій Юрій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 5. – С. 13-16.
 41. Юрій, С. Теоретичні постулати міжнародних фінансів / С. Юрій // Журнал європейської економіки. – 2003. – №1. – С.3-23.
 42. Юрій, С. У пошуках компромісу між державним патерналізмом і фінансизмом [Текст] / Сергій Юрій // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 7-12.
 43. Юрій, С. Українській науковій спільноті [Текст] / Сергій Юрій // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 2.
 44. Юрій, С. Управління зростанням на основі боргу і Україна [Текст] / С. Юрій // Журнал європейської економіки. – 2007. – № 1. – С. 6-27.
 45. Юрій, С. Фінансова освіта в Російській Федерації: витоки, сучасність та перспективи [Текст] / Сергій Юрій, Людмила Алексеєнко // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 164-167.
 46. Юрій, С. Фінансова парадигма місцевого самоврядування / С. Юрій // Світ фінансів. – 2004. – №1. – С.6-14.
 47. Юрій, С. Формування нового світового економічного порядку: науково-практичні підходи [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 5. – С. 13-26.
 48. Юрій, С. Час "Ч" - H-HOUR: радикальні економічні реформи в Україні на виході з кризи [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 4. – С. 387-402.
 49. Юрій, С. Чому новітня парадигма економічного розвитку?.. [Текст] / С. Юрій, Н. Кравчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2006. – Вип. 5-1. – С. 9-19.
 50. Yuriy, S. Formation of a new global economic order: scientific and tendencies / S. Yuriy, E. Savelyev // World Economy-Problems and Processes. – Berlin, 2010. – P. 105-115.
 51. Yuriy, S. Weltwirtschaftskrise und Anforderungen an die Reformierung der Wirtschaft der Ukraine / S. Yuriy, E. Savelyev // Dynamische Prozesse in der europäischen Wirtschaftslandschaft. – Berlin : Forschungsinstitut Weltwirtschaft und Weltpolitik, 2010. – S. 35-53.
 52. Юрій, С. Тенденції формування іміджу елітного економічного ВНЗ на ринку освітніх послуг України / Сергій Юрій, Ірина Іващук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 107-120.
 53. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) /Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 4. – С. 165-181.
 54. Реформи у глобальній економіці та Україна : [аналітична записка за матеріалами шістнадцятої підсумкової Міжнар. конф., м. Гувес, Крит-Греція, 23-30 верес. 2011 р.] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 173-191.
 55. Юрій, С. Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем / С. Юрій, В. Лещук // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 7-16.
 56. Юрій, С. Світова фінансова криза та структурні реформи в Україні / С. Юрій, Є. Савельєв //Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.– 2009.– ч. 3.– С. 1023-1028.
 57. Юрій, С. Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 13-31.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи / за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с. – ( До 50-річчя ТНЕУ).
 2. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К : Знання, 2007. – 595 с.
 3. Куриляк, В. Є. Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи : монографія / В. Є. Куриляк ; вступ. слово С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2010. – 482 с.
 4. Налоговые реформы. Теория и практика : монография / И. А.Майбуров, С. И. Юрий, О. М. Десятнюк [и др.] ; под. ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 463 c.
 5. Налогообложение : проблемы науки и практики : монография / С. И. Юрий, О. М. Десятнюк. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2007. – 336 с.
 6. Налогообложение: проблемы науки и практики-2009 : монография / под ред. проф. Ю. Б. Иванова. – Х. : ИД «ИНЖЕК», 2009. – 296 с.
 7. Становлення доктрини фінансової системи України [Текст] : монографія / [С. І. Юрій, О. П. Кириленко, І. О. Лютий та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 192 с.
 8. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 848 с.
 9. Крисоватий, А. І. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні : монографія / А. І. Крисоватий, С. І. Юрій, Т. В. Кощук. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 311 с.
 10. Становлення доктрини фінансової системи України : монографія / за ред. С. І. Юрія, О. М. Десятнюк – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 192 с.
 11. Турбулентность налоговых реформ : монография / С. И. Юрий, А. И. Крисоватый, И. А. Майбуров, Т. В. Кощук. – Знання, 2011. – 382 с.
 12. Фінансова думка України [Текст] : монографія : у 3-х т., т 1 / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор, 2010. – 687 с.
 13. Юрій, С. І. Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні : монографія / С. І. Юрій, А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 292 с.
 14. Савельєв, Є. В. Фінансові інструменти в системі нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 30-33.
 15. Савельев, Є. В. Новий економічний порядок : гносеологічний зміст та функціональна спрямованість [Текст] / Є. В. Савельев, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 26-30.
 16. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. 100 найавторитетніших випускників Тернопільського національного економічного університету / [В. Барна; кер. проекту С. І. Юрій] ; передм. ректора С. Юрія. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 215 с. : кольор. іл., порт.– (Серія «Еліта української нації» ; ч. 1). – Із змісту : Сергій Юрій : Учений –економіст, фінансист, аналітик, законотворень, реформатор, педагог, громадський діяч, меценат. – С. 209-212.
 2. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 3. Болонський процес. Документи і матеріали / О. В. Кустовська, Б. Л. Луців, О. М. Гирила ; за ред. д.е.н., проф. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 136 с.
 4. Державний бюджет України : навч. посіб. / С. І. Юрій, Й. М. Бескид, І. В. Плішко, А. І. Крисоватий [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук. проф. С. І. Юрія, канд. екон. наук., доц. Й. М. Бескида. – Тернопіль : ЦМДС, 1998. – 278 с.
 5. Економічна теорія : політична економія [Текст] : підручник / [С. І. Юрій, І. В. Буян, Р. М. Березюк та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 600 с.
 6. Економічний енциклопедичний словник [Текст] : у 2-х т., т. 1 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.
 7. Економічний енциклопедичний словник [Текст] : у 2-х т., т. 2 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – 568 с.
 8. Зустріч… : інформ. вид. ТДЕУ : [Віктор Ющенко з випускниками ТДЕУ] / кер. проекту О. Васильків ; передм. ректора ТДЕУ Сергія Юрія, випускника 1975 року. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 32 с.
 9. Крисоватий, А. І. Бюджетна система України : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, С. І. Юрій, Й. М. Бескид. – К. : НІОС, 2000. – 380 с.
 10. Крисоватий, А. І. Фінанси : підруч. / А. І. Крисоватий, С. І. Юрій [та ін.]. – К.: Знання, 2008. – 814 с.
 11. Лазарович, М. Разом нас багато… Тернопільський державний економічний університет у контексті Української помаранчевої революції / М. Лазарович ; передм. ректора С. І. Юрія. – Тернопіль : Екон. думка, 2005. – 528 с. – Із змісту : [про С, І. Юрія]. – С. 50, 99, 100-104, 129, 230.
 12. Міжнародна економіка на початку ХХІ століття: пріоритети і моделі розвитку [Текст] / ред. кол. С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, Є. В. Савельєв [та ін.] : матеріали наук. студ. конф. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 148 с.
 13. Навчально-методичний комплекс з дисципліни: професійна етика фінансиста [Текст]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 196 с.
 14. Теорія фінансів [Текст] : підручник / за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576 с .
 15. Тернопільський національний економічний університет. Історія. Звершення. Особистості [Електронний ресурс] : довід.-біограф. вид. / [гол. ред. кол. С. І. Юрій ; передм. ректора С. Юрія]. – К. : Світ успіху, 2006. – 335 с. – Із змісту: Юрій Сергій Ілліч. – С. 58-59; Наукова школа професора С. І. Юрія. – С. 79-84; [про С. І. Юрія]. – С. 12, 49, 50-55, 71, 74, 90, 91, 95, 102, 119, 123, 167, 168, 177-179, 201, 204, 207, 269, 276, 284, 287, 307, 311.
 16. Фінанси : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с.
 17. Фінансова думка України [Текст] : енциклопедія : у 3-х т., т. 2 / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор, 2010. – 584 с.
 18. Фінансова думка України [Текст] : у 3-х т. Т. 3 : Хрестоматія. ч. 2 / С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук . ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор, 2010. – 734 с.
 19. Фінансова думка України [Текст] : у 3-х т. Т. 3 : Хрестоматія. ч. 1 / С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. – К. : Кондор, 2010. – 471 с.
 20. Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки [Текст] : тези доп. матеріалів ІІ наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2008 р. / відп. ред. С. І. Юрій ; вступ. слово ректора ТНЕУ С. І. Юрія. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 326 с .
 21. Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки [Текст] : тези доп. матеріалів наук.-практ. конф., 24-26 жовт. 2007 р. / / відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 473 с.
 22. Юрій, С. І. Економічна теорія : політична економія. Навчальні форми контролю та презентації [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, В. В. Козюк, К. З. Возьний ; за ред. С. І. Юрія, В. В. Козюка. – К. : Кондор, 2010. – 266 с.
 23. Юрій, С. І. Казначейська система [Текст] : підруч. / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. – [2-ге вид., змін. і доп.]. – Тернопіль : Карт -бланш, 2006. – 818 с.
 24. Юрій, С. І. Казначейська система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. Й. Мац. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 591 с.
 25. Юрій, С. І. Соціальне страхування [Текст] : підруч. / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. – К. : Кондор, 2006. – 464 с.
 26. Економічна інтеграція України в Європейський Союз [Текст] : наук. рек. / укл. С. І. Юрій, А. Ф. Мельник, Р. М. Березюк, Є. В. Савельєв [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 185 с.
 27. Бюджетна система. Вишкіл студії : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем’янишин [та ін.]; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль :Економічна думка, 2010. – 423 с.
 28. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 2 : Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / Н. І. Атамась, А. С. Бабенко, В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – 648 с.
 29. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 3 : Податкова термінологія. Податкові системи і реформи. Податкові інститути. Податкове законодавство / З. С. Варналій, В. П. Вишневський, С. С. Гасанов [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. – К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. – 576 с.
 30. Юрий, С. И. Экономическая безопасность государства и ее стратегическое обеспечение [Текст] / С. И. Юрий // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 9-16.
 31. Бюджетна система [Текст] = Budget system : підручник / В. В. Бабіченко, С. В. Бойко, С. О. Булгакова [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2012. – 872 с.
 32. Юрій, С. І. Становлення та розвиток фінансової науки [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 57-83.
 33. Юрій, С. І. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів [Текст] / С. І. Юрій // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 15-41.
 34. Юрій, С. І. Бюджетний дефіцит [Текст] / С. І. Юрій // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 211-237.
 35. Юрій, С. І. Фінансова політика і фінансове право [Текст] / С. І. Юрій // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 84-106.
 36. Юрій, С. І. Бюджет як основний фінансовий план держави [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 49-74.
 37. Юрій, С. І. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування [Текст] / С. І. Юрій // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 75-108.
 38. Юрій, С. І. Сутність, призначення і роль бюджету держави [Текст] / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 7-48.

ПУБЛІКАЦІЇ З ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ

 1. Юрій, С. І. Шановні викладачі, аспіранти та працівники кафедри фінансів! : [вітання ректора з нагоди 40-річчя заснування кафедри фінансів ТНЕУ] [Текст] / С. І. Юрій // Світ фінансів. – 2009. –№ 4. – С. 7.
 2. 1 вересня - День знань! : [вітання з Днем знань студентів ректора ТНЕУ С. Юрія] [Текст] // Університетська думка. – 2008. – верес. (№ 7). – С. 1.
 3. Юрій, С. Не такий страшний конфлікт інтересів, як його наслідки [Текст] / Сергій Юрій, Оксана Десятнюк // Голос України. – 2010. – 2 груд. (№ 227). – С. 20-21.
 4. Юрій, С. І. Вітальне слово ректора [Текст] / С. І. Юрій // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2006. – Вип. 3. – С. 7-8.
 5. Юрій, С. Бібліотека дарує таїнство ПІЗНАННЯ [Текст] / Сергій Юрій // Університетська думка. – 2011. – Спецвип. 5. – С. 1 : фото.
 6. Юрій, С. Перетворимо наш університет у найпрестижніший елітний, національний вищий навчальний заклад : [виступ кандидата на посаду ректора ТДЕУ С. Юрія] // Академія. – 2005. – 7 лип. (№ 26). – С. 1-7.
 7. Юрій, С. Азимут майбутнього економіста [Текст] / С. Юрій // Урядовий кур'єр. – 2007. – 30 січ. (№ 17). – С. 12.
 8. Юрій, С. Професіоналізм управлінців - запорука успіху реформ [Текст] / Сергій Юрій, Алла Мельник // Вільне життя. – 2011. – 23 лют. (№ 14). – С. 4 : фото.
 9. Юрій, С. ТАНГ впевненно дивиться у завтрашній день / Сергій Юрій // Академія. – 2005. – 31 січ. (№ 1-4). – С. 1-7.
 10. Нові книжки для українських економістів: [ректор С.І.Юрій та проректор з наукової роботи ТДЕУ А.Мельник про підручники "Казначейська система", "Муніципальний менеджмент"] [Текст] // Місто. – 2006. – 1 лютого (№5). – C. 11.
 11. Гарячі іскри його таланту : [вінок спогадів про Миколу Івановича Сивульського, політика, нар. депутата, Голови ГоловКРУ України (з 19.12.2007), уродженця Тернопільщини, випуск. Терноп. фінансово-економічного інституту, викладача ТАНГ (1982-1991)] [Текст] / зібрав В. Палажченко // Фінансовий контроль. – 2010. – №2. – С. 36-42. – (Спогади д. е. н., ректора ТНЕУ С. І. Юрія).
 12. 20 облич'2009 : [20 найколоритніших постатей-облич краю "Найвідоміші люди Тернопілля'2009", серед яких ректор ТНЕУ Сергій Юрій] [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2010. – 6-12 січ. (№ 1) – С. 6-7.
 13. Академічна співдружність - нові можливості : [ТНЕУ приєднався до співдружності провідних університетів Європи ; ректор вузу С. Юрій підписав Велику хартію ун-тів] [Текст] // Освіта України. – 2008. – 14 жовт. (№ 78-79). – С. 4.
 14. Алексеєнко, Л. Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз: [про ХІІ міжнар. наук. конф., яка пройшла в Анталії (Туреччина) 15-22 верес. 2007р., в якій взяли участь науковці та вчені нашого вузу, серед яких ректор ТНЕУ С. І. Юрій] [Текст] /Л. Алексеєнко //Економіка України.– 2008.– № 1.– С. 92-95.
 15. Баліцька, М. Угоду про співпрацю підписали Сергій Юрій і Міхаель Фендер : [стажування студентів ТНЕУ в Німеччині] [Текст] / Марія Баліцька // Університетська думка. – 2009. – 30 верес. (№ 9).– С. 2.
 16. Баца, В. "Ми навчаємо ходити й показуємо дорогу. Далі - йди і досягай успіху" : [інтерв'ю з ректором ТДЕУ Сергієм Юрієм] [Текст] / В. Баца // Вільне життя. – 2006. – 23 верес. (№ 75). – С. 3. – (До 40-річчя ТДЕУ).
 17. Баца, В. На зустріч з юністю - через 30 років: [інтерв'ю з ректором ТДЕУ С. І. Юрієм про випускників 1975 р. серед яких і Президент України В. Ющенко та здобутки вузу] [Текст] / В. Баца // Вільне життя. – 2005. – 28 трав. (№ 55-56). – С. 4.
 18. Баца, В. Податкова "біблія": за і проти : [засідання круглого столу, де обговорювали проект Податкового кодексу України у центрі європейських та міжнародних студій ТНЕУ] [Текст] / Валентина Баца // Вільне життя. – 2010. – 13 серп.(№ 62). – С. 3.
 19. Баца, В. Сергій Юрій: "Наша перевага - у високій якості освіти" : [інтерв'ю з д-ром екон. наук, проф., засл. діячем науки і техніки України, ректором ТНЕУ С. Юрієм про здобутки вузу] [Текст] / Валентина Баца // Вільне життя. – 2011. – 26 жовт. (№ 84). – С. 6 : фото. – (Тернопільському національному економічному університету - 45).
 20. Баца, В. Сергій Юрій: "Освіта - один із фундаментів, на якому тримається держава" : [ТНЕУ отримав сертифікат якості Швейцарського інституту стандартів якості; відкриття університетської бібліотеки вузу] [Текст] / Валентина Баца // Вільне життя. – 2011. – 8 черв. (№ 44). – С. 7 : фото.
 21. Бутусова, Т. Ректор Тернопільської академії народного господарства Сергій Юрій: "Я не звик схиляти голову перед авторитетами" [Текст] : [бесіда з ректором ТАНГ С. Юрієм стосовно проблем, що виникли у викладацькому колективі академії] / Т. Бутусова // Дзеркало тижня. – 2005. – 19-25 берез. (№ 10). – С. 16.
 22. Вельмишановний Сергію Іллічу! : [колектив та студенти ТНЕУ вітають з днем народження ректора Сергія Ілліча Юрія] [Текст] // Вільне життя. – 2011. – 2 лют. (№ 8). – С. 1 : фото. – (Вітаємо).
 23. Вельмишановний Сергію Іллічу! : [колектив Терноп. нац. економ. ун-ту вітає з ювілеєм ректора Сергія Ілліча Юрія] [Текст] // Освіта України. – 2010. – 29 січ. (№ 8). – С. 5. – (Сучасний керівник).
 24. Вища освіта України - європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: [тези виступу учасника підсумкової колегії Міністерства освіти і науки України, ректора ТНЕУ Сергія Юрія (21 березня 2008 р.)] [Текст] // Освіта України. – 2008. – 1 квіт. (№ 25). – С. 4.
 25. Вітаємо ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Ілліча Юрія із присвоєнням йому звання Почесного професора Міжнародного Віденського університету [Текст] // Свобода. – 2006. – 30 груд. (№ 104). – С. 1.
 26. Вітер, В. Міська влада відзначила кращих : [ректору ТНЕУ Сергію Юрію присвоєно звання почесного громадянина Тернополя] [Текст] / В. Вітер // Вільне життя. – 2010. – 3 верес. (№ 68). – С. 8.
 27. Волошина, І. Істина народжується в дискусіях : [за сприяння ректора ТНЕУ проф. С. Юрія в університеті відбувся українсько-польський студентський форум фінансів і страхування] [Текст] / Ірина Волошина // Свобода. – 2009. – 1 лип. (№ 53). – С. 6.
 28. Гадомська, Л. Сергій Юрій: "Розум погано працюватиме, якщо не буде здоровим тіло та дух" : [інтерв'ю з ректором ТНЕУ Сергієм Юрієм про спортивні досягнення вузу ] [Текст] / Л. Гадомська // Тернопіль вечірній. – 2008. – 16-22 лип. (№ 26). – С. 8 : фото.
 29. Гірняк, А. Десяте щорічне зібрання наукової школи професора Анатолія Фурмана : [про наукове засідання на тему: "Можливості і перспективи професійного методологування у соціогуманітарній сфері", яке проходило 30-31 серп. 2010 р. в ТНЕУ; вступне слово ректора вузу С. І Юрія] [Текст] / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 205-215.
 30. Глибока, Г. 100 найавторитетніших випускників : [презентація книги "100 найавторитетніших випускників Тернопільського національного економічного університету"] [Текст] / Галина Глибока // Свобода. – 2010. – 28 квіт. (№ 35). – С. 5 : фото. – (Вісник ТНЕУ).
 31. Григоренко, М. Міжнародна конференція в ТНЕУ : [про Міжнародну науково-практична конференцію "Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін", яка відбулася 22-23 жовт. 2009 р. в Тернопільському національному економічному університеті ; вітальне слово ректора вузу, проф. С. І. Юрія] [Текст] / Мирослав Григоренко // Свобода. – 2009. – 30 жовт. (№ 89). – С. 3 : фото.
 32. Гриценко, М. Медалі вручив ректор : [вручення срібних медалей з рук ректора ТНЕУ, голови обл. відділення НОК України проф. С. Юрія] [Текст] / Михайло Гриценко // Свобода. – 2009. – 29 травня (№43). – С. 6.
 33. Двірцівський, Є. Результат співпраці - два дипломи : [робоча поїздка та зустріч ректора ТНЕУ С. І. Юрія і декана ф-ту довузівської, післядипломної та магістерської підготовки О. Іващука з керівниками вищих навчальних закладів Росії] [Текст] / Євген Двірцівський // Свобода. – 2010. – 27жовт. (№ 86-87). – С. 14. – (Міжнародне співробітництво. "Вісник ТНЕУ").
 34. День знань в рідному вузі : [День знань у ТНЕУ; вітальне слово ректора вузу С. І. Юрія] [Текст] // Тернопіль вечірній. – 2010. – 8 верес. (№ 38). – С. 6 : фото. – (на фото ректор ТНЕУ С. І. Юрій).
 35. Диплом є. Чи буде робота? : [інтерв'ю з д. е. н., проф., засл. діячем науки і техніки України, ректором ТНЕУ Сергієм Юрієм] [Текст] / вела Любов Левицька // Голос України. – 2010. – 9 листоп. (№ 210). – C. 20 : фото. – (Проблеми вищої школи).
 36. Дікальчук, Б. Добре, коли вірять у перспективу : [засідання виконкому Тернопільського обласного відділення НОК України; ректор ТНЕУ Сергій Юрій ] [Текст] / Б. Дікальчук // Вільне життя. – 2010. – 17 берез. (№ 20). – С. 11 : фото.
 37. Дікальчук, Б. За зроблене не соромно : [засідання Тернопільського обласного відділення НОК за підсумками 2010 року; ректор ТНЕУ С.І. Юрій] [Текст] / Б. Дікальчук // Вільне життя. – 2010. – 8 груд. (№ 98). – С. 11.
 38. До 60-річчя доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. І. Юрія [Текст] // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 1. – С. 125-128. – (Наші вітання).
 39. Євген Суліма в Тернополі зустрівся з керівниками студентського самоврядування : [зустріч заступника міністра освіти і науки Є. Суліма з ректорами вищих навчальних закладів м. Тернополя] [Текст] // Освіта України. – 2010. – 16 листоп. (№ 85). – С. 2 : фото. – (на фото ректор ТНЕУ С. І. Юрій).
 40. З нагоди ювілею факультету міжнародного бізнесу та менеджменту : [відкрив конф. д-р екон. наук проф., засл. діяч науки і техніки України, ректор ТНЕУ С. І. Юрій, привітавши фак-т із 20-річчям] [Текст] // Свобода. – 2008. – 29 жовт. (№ 87). – С. 8.
 41. З першим сорокап'ятиріччям - ТНЕУ! : [вітальне слово ректора вузу С. І. Юрія] [Текст] // Свобода. – 2011. – 2 листоп. (№ 88). – С. 1 : фото.
 42. Засідало обласне відділення олімпійського комітету : [зустріч голови Тернопільського відділення НОК України, ректора ТНЕУ Сергія Юрія з міським головою м. Тернополя С. Надалом] [Текст] // Тернопіль вечірній. – 2010. – 8 груд. (№ 54). – С. 3 : фото.
 43. Конкретні кроки міжнародної співпраці : [підписання угод між ТНЕУ та німецьким Дрезденським технічним університетом] [Текст] // Свобода. – 2009. – 27 трав. (№ 42). – С. 2.
 44. Левицька, Л. "Економіст" служитиме всій громаді : [відкриття Палацу спорту у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу (ТНЕУ); вітальне слова ректора ТНЕУ С. Юрія] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2010. – 14 верес. (№ 170). – С. 16 : фото.
 45. Левицька, Л. 100 найавторитетніших випускників - приклад для студентів : [презентація книги "100 найавторитетніших випускників Тернопільського національного економічного університету"; ] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2010. – 23 квіт. (№ 73). – С. 12 : фото.
 46. Левицька, Л. Випускників поставили перед фактом: [інтерв'ю з доктором економічних наук, професором, ректором ТНЕУ С. Юрієм про реформування освіти [Текст] / Л. Левицька // Голос України. – 2008. – 21 берез. (№ 55). – С. 16.
 47. Левицька, Л. Два дипломи - реальність: [про відкриття українсько-німецького економічного факультету у ТНЕУ, візит посла ФРН п. Райнгарда Шеферса] [Текст] / Л. Левицька // Голос України. – 2008. – 12 берез. (№ 47)– С. 8,12.
 48. Левицька, Л. Дорога до храму : [на території ТНЕУ освятили каплицю Різдва Пресвятої Богородиці ; промова ректора ТНЕУ С. І. Юрія] [Текст] / Л. Левицька // Голос України. – 2008. – 8 листоп. (№ 214). – С. 8.
 49. Левицька, Л. Думати глобально, діяти локально : [бесіда з ректором ТНЕУ, д-ром екон. наук, проф., засл. діячем науки і техніки України С. Юрієм] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2011. – 28 жовт. (№ 202). – С. 6-7 : фото.
 50. Левицька, Л. Економіка і культура: два крила : Як спрямувати студентську енергію їм на благо : [культурно-виховне виховання в ТНЕУ ; ректор вузу Сергій Юрій про студентську молодь та викладачів] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2008. – 24 груд. (№ 246). – С. 11.
 51. Левицька, Л. Європейський вибір: одні мріють, інші діють : [співробітництво ТНЕУ в Європейській Асоціації міжнародної освіти] [Текст] / Л. Левицька // Голос України. – 2008. – 30 верес. (№ 185). – С. 8 : фото. – На знімку : Дірк Шюбель (ліворуч) та Сергій Юрій.
 52. Левицька, Л. Інтегруючись до Європи, пам'ятаймо Кобзареві слова : [про співпрацю ТНЕУ з вищ. навч. закл. країн ЄС, Канади, Білорусі та Росії : бесіда з ректором вузу С. Юрієм] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2009. – 23 черв. (№ 114). – С. 10-11.
 53. Левицька, Л. Культ здорового способу життя панує у стінах Тернопільського національного економічного університету : [ректор навчального закладу С. Юрій ділиться досвідом роботи вузу] [Текст] / Л. Левицька // Голос України. – 2008. – 30 січ. (№ 17). – С. 7.
 54. Левицька, Л. На День відкритих дверей завітали не лише майбутні абітурієнти та їх батьки, а й директори шкіл : [День відкритих дверей в ТНЕУ; вітальне слово ректора вузу С. І. Юрія] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2010. – 19 січ. (№ 7). – С. 20.
 55. Левицька, Л. Президент привітав альма-матер з Днем знань : [вітальне слово ректора С. І. Юрія] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2009. – 3 верес. (№ 164). – С. 7.
 56. Левицька, Л. Сергій Юрій: "Ставимо собі за мету бути елітним вузом" : [Інтерв'ю з д-ром екон. наук, проф., ректором ТНЕУ С. І. Юрієм про підготовку економічних кадрів у вузі] [Текст] / Л. Левицька // Голос України. – 2007. – 30 січ. (№ 16). – С. 11.
 57. Левицька, Л. У Тернопільському національному економічному університеті вперше в країні почали видавати німецько-українські дипломи : [день відкритих дверей майбутніх абітурієнтів в ТНЕУ ; виступ ректора вузу С. І. Юрія] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2008. – 2 груд. (№ 230). – С. 9.
 58. Левицька, Л. Чужому научаються і свого не цураються : [про досягнення та потенціал Терноп. нац. екон. ун-ту : за матеріалами бесіди з ректором ун-ту Сергієм Іллічем Юрієм] [Текст] / Людмила Левицька // Голос України. – 2005. – 22 квіт. (№ 74). – С. 10-11.
 59. Левицька, Л. Чуття великої родини : [про здобутки університету, його сьогодення і перспективи ділиться ректор вузу Сергій Юрій] [Текст] / Л. Левицька // Голос України. – 2006. – 28 верес. (№ 180). – С. 12-13. – (До 40-річчя ТДЕУ).
 60. Левицька, Л. Ще один крок до Європи : [ТНЕУ приєднався до співдружності провідних університетів Європи ; ректор вузу С. Юрій підписав Велику хартію] [Текст] / Л. Левицька // Голос України. – 2008. – 8 листоп. (№ 214). – С. 8, 10.
 61. Левицька, Л. Ще один крок до прекрасного : [відкриття виставки робіт студентів і викладачів Косівського ін-ту прикладного і декоративного мистецтва Львівської нац. академії мистецтв; ректор університету, д.е.н., проф. Сергій Юрій] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2011. – 21 трав. (№91). – С. 11 : фото.
 62. Левицька, Л. Сергій Юрій: "Перевагу матиме той, хто запропонує якість" : [про відкриття бібліотеки і присвоєння університету сертифікату якості Міжнародним Швейцарським Інститутом, розповів ректор ТНЕУ С. І. Юрій] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2011. – 18 черв. (№ 110). – С. 27 : фото.
 63. Левицька, Л. Сергій Юрій: "Якби довелося, прожив би ці роки так само..." : [до 60-річного ювілею ректора Терноп. нац. екон. ун-ту С. І. Юрія] [Текст] / Любов Левицька // Голос України. – 2010. – 28 січ.(№ 14). – С. 23.
 64. Левицька, Л. Сьогодні – на завтра : [Тернопільський державний економічний університет: життя вузу, студентство і погляди ректора С. І. Юрія] / Любов Левицька // Голос України. – 2005. – 15 груд. (№ 238). – С. 20-21.
 65. Лучка, Д. "Галичанка" - чемпіонка! І це справедливо! : [фоторепортаж з останнього туру чемпіонату України ; вітальне слово президента клубу, ректора ТНЕУ С. І. Юрія] [Текст] / Денис Лучка // Нова Тернопільська газета. – 2010. – 28 квіт.-4 трав.(№ 17). – С. 7 : фото.
 66. Людина року-2005 : [ректору ТДЕУ Сергію Іллічу Юрію - вручено відзнаку «Людина року – 2005»] [Текст] // Вільне життя. – 2006. – 15 квіт. (№ 30). – C. 3. – (Фотоінформація).
 67. Мармаш, Я. Сергій Юрій: «Ми просто зобов'язані бути відповідальними за свій вуз» : хроніка сорокарічного шляху ТДЕУ: [розмова з ректором ТДЕУ Сергієм Юрієм] [Текст] / Я. Мармаш // Свобода. – 2006. –1берез. (№ 18). – С. 9. – (До 40-річчя ТДЕУ).
 68. Мармаш, Я. Гість ТНЕУ - Сергій Бубка : [візит президента Нац. олімп. комітету України С. Бубки ; розповідь ректора вузу С. Юрія про спортивні досягнення студентів ТНЕУ] [Текст] / Я. Мармаш // Свобода. – 2008. – 2 лип. (№ 53). – С. 7.
 69. Мармаш, Я. Дорога в довжиною життя : [ректору Тернопільської академії народного господарства, професору Сергію Юрію виповнилось 55 років] [Текст] / Я. Мармаш // Свобода. – 2005. – 2 лют. (№ 11). – С. 5.
 70. Мармаш, Я. Звітує обласне відділення НОК : [засідання Тернопільського обласного відділення НОК України; ректор ТНЕУ Сергій Юрій ] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2010. – 8 груд. (№ 100). – С. 8.
 71. Мармаш, Я. І збори провели, і свято організували : [звітно-виборні збори Тернопільського обласного відділення НОК України, яке очолює ректор ТНЕУ, професор С. Юрій] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2010. – 5 трав. (№ 37). – С. 6.
 72. Мармаш, Я. Лауреатам вручили відзнаки : [вшанування спортсменів і тренерів Тернопільщини, привітання голови обл. відділення НОК України ректора ТНЕУ професора С. Юрія] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2009. – 1 січ. (№ 1). – С. 5.
 73. Мармаш, Я. Палац спорту у Чорткові може бути зданий в експлуатацію ще до кінця року? : [про спорудження спорткомплексу в Чортківському інституті підприємництва і бізнесу (ТНЕУ)] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2009. – 28 жовт. (№ 87-88). – С. 10 : фото. – (Меценати спорту).
 74. Мармаш, Я. Перші у навчанні і спорті : [підсумки спортивних досягнень 2010 року, нагородження ректором С. І. Юрієм кращих студентів] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2011. – 5 січ. (№ 1). – С. 9.
 75. Мармаш, Я. Президент ВК "Галичанка-Динамо-ТНЕУ" Сергій Юрій: "Завдання в команди незмінне - бути лідером" : [розмова з президентом волейбольного клубу, проф., ректором ТНЕУ С. І. Юрієм ] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2010. – 3 листоп. (№ 89). – С. 9 : фото.
 76. Мармаш, Я. Ректор ТНЕУ очолив олімпійців Тернопілля : [ректор ТНЕУ, проф. Сергій Юрій обраний на посаду керівника обл. відділення НОК України ] [Текст] / Я. Мармаш // Свобода. – 2007. – 2 трав. (№ 35). – С. 7.
 77. Мармаш, Я. Свято з Василем Зінкевичем : [свято із зірками української естради відбулося в ТНЕУ, ректор університету С. Юрій отримав почесні нагороди за здобутки ТНЕУ] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2009. – 1 січ. (№ 1). – С. 5. – (Вісті з ТНЕУ).
 78. Мармаш, Я. Свято спорту - дітям : [відкриття спортивного майданчику в ТНЕУ; виступ ректора вузу проф. С. Юрія] [Текст] / Ярослав Мармаш // Університетська думка. – 2009. – 31 трав. (№ 6). – С. 7.
 79. Мармаш, Я. Свято спорту дітям : [церемонія відкриття спортивного майданчика в ТНЕУ, у якому взяли участь ректор вузу С. Юрій та провідні гравці київського "Динамо"] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2009. – 29 трав. (№ 43). – С. 6.
 80. Мармаш, Я. Сергій Юрій : "Студентська молодь - майбутнє України" : [розмова з ректором ТНЕУ С. І. Юрієм] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2008. – 24 груд. (№ 103-104). – С. 6. – (Вісник ТНЕУ).
 81. Мармаш, Я. Сергій Юрій: "Аналізуючи пройдений шлях, думаємо про перспективу" : [розмова з ректором ТНЕУ С. Юрієм] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2009. – 1 лип. (№ 53). – С. 6.
 82. Мармаш, Я. Сергій Юрій: "Вперше чемпіонок України визначатимуть у Тернополі" : [розмова з ректором ТНЕУ, президентом волейбольного клубу С. І. Юрієм] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2010. – 21 квіт. (№ 32-33). – С. 10 : фото.
 83. Мармаш, Я. Сергій Юрій: "Дбаємо про здоров'я нації та олімпійські перспективи" : [розмова з ректором ТНЕУ Сергієм Юрієм про спортивні досягнення вузу] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2011. – 21 груд. (№ 103). – С. 12 : фото. – (Вісник ТНЕУ).
 84. Мармаш, Я. Сергій Юрій: "Де про спортсменів дбають, там і результати мають" : [розмова з ректором ТНЕУ С. І. Юрієм про ХХІ зимові Олімпійські ігри у Ванкувері (Канада)] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2010. – 10 берез. (№ 19). – С. 6.
 85. Мармаш, Я. Сергій Юрій: "Зроблено багато, але ще більше треба зробити" : [про підсумки роботи минулого року та про плани на перспективу трудового колективу університету, розповів ректор ТНЕУ С. І. Юрій] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2011. – 26 січ. (№ 6). – С. 10 : фото. – (Пріоритети розвитку ТНЕУ. "Вісник ТНЕУ").
 86. Мармаш, Я. Сергій Юрій: "Не можна зупинятися на досягнутому" [Текст] : [інтерв'ю з ректором ТДЕУ С. Юрієм про фізичне виховання і спорт] / Я. Мармаш // Свобода. – 2005. – 2 листоп. (№ 110). – С. 5.
 87. Мармаш, Я. Сергій Юрій: "Перспективи розвитку забезпечать професіонали" : [розмова з ректором ТАНГу] [Текст] / Я. Мармаш // Свобода. – 2005. – 16 берез. (№ 28). – С. 2,5.
 88. Мармаш, Я. Сергій Юрій: "У новий навчальний - з оптимізмом і перспективними планами" : [розмова з ректором ТНЕУ С. І. Юрієм] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2010. – 27жовт. (№ 86-87). – С. 14 : фото. – (Вісник ТНЕУ).
 89. Мармаш, Я. Сергій Юрій: "Українські олімпійці найдієвіше сприяють визнанню держави" : [інтерв'ю з ректором ТНЕУ Сергієм Юрієм про досягнення спортсменів ТНЕУ на літніх Олімпійських іграх в Пекіні] [Текст] / Я. Мармаш // Свобода. – 2008. – 22 жовт. (№ 85). – С. 8.
 90. Мармаш, Я. Сергій Юрій: "Українські спортсмени - відповідальні за свою державу" [Текст] / Я. Мармаш // Свобода. – 2007. – 5 верес. (№ 70). – С. 7.
 91. Мармаш, Я. Спільно подбаємо про славу Тернопілля : [засідання Тернопільського обласного відділення НОК України в ТНЕУ; виступ ректора вузу, проф. С. Юрія про спортивні здобутки] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2009. – 6 трав. (№ 35). – С. 6.
 92. Мармаш, Я. Спортзал - до Нового року : [на базі Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ споруджується справжній палац спорту; промова ректора ТНЕУ С. І. Юрія] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2009. – 23 грудня (№103). – С. 12. – (Вісник ТНЕУ).
 93. Мармаш, Я. У центрі уваги - студентський волейбол : [волейбольний клуб "Галичанка-Динамо-ТНЕУ"; ректор ТНЕУ, професор Сергій Юрій - президент клубу] [Текст] / Ярослав Мармаш // Свобода. – 2008. – 17 груд. (№ 100-101). – С. 6.
 94. Мармаш, Я. У ювілейний рік - статус національного : [інтерв'ю з ректором ТНЕУ, проф. Сергієм Юрієм про підсумок роботи вузу за 40-річчя] [Текст] /Я. Мармаш // Свобода. – 2007. – 24 січ. (№ 7). – С. 5. – (ТНЕУ - 40 років).
 95. Марченко, М. Сергій Юрій "Крок за кроком йдемо в Європу" : [презентація проекту "Тернопільський освітній комунікаційний центр" (ТОКЦ), метою якого є об'єднання ун-тів міста в єдину інформ. мережу ] [Текст] / Мирослав Марченко // Свобода. – 2009. – 14 жовт. (№ 83). – С. 7.
 96. Михайленко, М. Наші студенти впевнені, що здобувають якісну освіту міжнародного рівня : [інтерв'ю з ректором ТНЕУ Сергієм Юрієм] [Текст] / Марія Михайленко // Освіта України. – 2009. – 15 трав. (№ 35-36). – С. 5.
 97. Мичко, З. Сергій Юрій: "Підступного і несправедливого удару завдано не стільки мені, скільки іміджу всієї академії" : [інтерв'ю з ректором Тернопільської академії народного господарства С. Юрієм] [Текст] / З. Мичко // Україна молода. – 2005. – 22 берез. (№ 51). – С. 9.
 98. Мовчан, У. За допомогу дітям вулиці - нагорода від Червоного Хреста : [за підтримки ректора ТНЕУ Сергія Юрія, на базі каф. спорту проводяться тренування дітей] [Текст] / Уляна Мовчан // Місто. – 2010. – 1груд. (№ 48). – С. 20.
 99. Олімпійську освіту - в навчальні заклади : [представники Тернопільського обласного відділення НОК, яке очолює ректор ТНЕУ, проф. С. Юрій, здійснюють поїздки в різні регіони Тернопільщини з метою впровадження олімпійського руху] [Текст] // Свобода. – 2011. – 20 квіт. (№ 30-31). – С. 8 : фото. – (У гості до школярів).
 100. Панчук, В. Аби підтримувати, потрібно знати : [впровадження олімпійської освіти в навчальних закладах Тернопільщини; голова Тернопільського відділення НОК С. Юрій] [Текст] / В. Панчук // Вільне життя. – 2011. – 6 трав. (№ 35). – С. 7.
 101. Познайомились з омріяним вузом : [про День відкритих дверей в ТНЕУ, на якому виступив ректор, проф. С. І. Юрій] [Текст] // Свобода. – 2007. – 26 трав. (№ 42). – С. 4.
 102. Приймаємо гостей з Дортмунда : [міжнародна співпраця ТНЕУ з університетом прикладних наук і мистецтв з Дортмунда (Німеччина)] [Текст] // Свобода. – 2010. – 30 червня (№52). – С. 5. – (Вісник ТНЕУ).
 103. Ректор і університет - одна доля на двох : [ректор Терноп. нац. економ. ун-ту Сергій Ілліч Юрій] [Текст] // Освіта України. – 2010. – 29 січ. (№ 8). – С. 4-5 : фото. – (Сучасний керівник).
 104. Ректор Тернопільського національного економічного університету Сергій Юрій: «Освіта і наука повинні стати пріоритетними напрямами для держави, адже від них залежить її майбутнє» : [розмова з ректором ТНЕУ С. Юрієм] / вела Є. Соколова // Дзеркало тижня. – 2008. – 16-22 лют. (№ 6). – С. 15.
 105. Ректор Університету Сергій Юрій зустрівся зі студентами факультету міжнародного бізнесу та менеджменту [Текст] // Університетська думка. – 2011. – 31 берез. (№ 6). – С. 5.
 106. Сергій Юрій : "Дійти до кожного, хто може стати нашим студентом" : [розповідь ректора ТНЕУ С. Юрія про авторитет та здобутки вузу] [Текст] / записав Ярослав Мармаш // Свобода. – 2009. – 23 груд. (№ 103). – С. 12. – (Вісник ТНЕУ).
 107. Сергій Юрій : "Ми підняли планку високо і опускати її не збираємось" : у Тернопільському національному економічному університеті кризи не бояться : [інтерв'ю з ректором вузу С. І. Юрієм] [Текст] / зап. Світлана Мичко // Україна молода. – 2010. – 30 січ. (№ 18). – С. 11.
 108. Сергій Юрій : "Якби можна було почати життя спочатку, я прожив би його так само" : [інтерв'ю з ректором ТНЕУ С. І. Юрієм] [Текст] / розмовляла Світлана Мичко // Тернопіль вечірній. – 2010. – 27 січ. (№ 4). – С. 21. – (Особистості).
 109. Сергій Юрій, ректор ТНЕУ: "Я переконаний - переможе демократія!" : [інтерв'ю з довіреною особою кандидата в президенти України Віктора Ющенка у Тернопільській області, ректором ТНЕУ - Сергієм Юрієм] [Текст] / розмовляв Михайло Хмара // Нова Тернопільська газета. – 2009. – 16-22 груд. (№ 49). – С. 5: фото.
 110. Сергій Юрій: "Імідж вузу напрацьовується роками" : [інтерв'ю з ректором ТНЕУ Сергієм Юрієм про вступну кампанію вузу / вела Л. Левицька] [Текст] / С. Юрій // Голос України. – 2008. – 30 лип. (№ 142). – С. 3.
 111. Сергій Юрій: "Історію творить університетська родина" : [про здобутки університету, його сьогодення і перспективи ділиться ректор вузу С. Юрій] [Текст] // Свобода. – 2011. – 9 листоп. (№ 90). – С. 3 : фото. – (До 45-річчя ТНЕУ. "Вісник ТНЕУ").
 112. Сергій Юрій: "Шлях до успіху - це щоденна наполеглива праця, помножена на чіткий стратегічний план, орієнтацію на передовий світовий досвід, відкритість для співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами" : [про план перспективи розвитку вузу на 2010-2020 рр. розповідає ректор ТНЕУ С. Юрій] [Текст] // Свобода. – 2010. – 30 черв. (№ 52). – С. 5. – (Вісник ТНЕУ).
 113. Сергій Юрій: "Якби взялися за реформи раніше, нині не спекулювали б на цьому політики" : [інтерв'ю з д. е. н., проф., засл. діячем науки і техніки України, ректором ТНЕУ Сергієм Юрієм] [Текст] / вела Любов Левицька // Голос України. – 2011. – 29 січ. (№ 17). – С. 30 : фото. – (Вища школа: сьогодні і завтра).
 114. Сергій Юрій: «Можемо конкурувати на інтелектуальному ринку» : [бесіда з ректором ТАНГ С. Юрієм] / вела Любов. Левицька // Голос України. – 2005. – 29 січ. (№ 17). – С. 11.
 115. Сергій Юрій: «Теперішні студенти дорослішають скоріше» : [розмова з ректором ТАНГ С. Юрієм] / вела Р. Костюк // Тернопіль вечірній. – 2005. – 29 груд.- 4 січ. – С. 11.
 116. Синишин, О. Сергій Юрій: "До академії я занадто необ'єктивний, бо занадто небайдужий" : [інтерв'ю з ректором ТАНГ, проф., д-ром екон. наук Сергієм Юрієм] [Текст] / О. Синишин // Вільне життя. – 2005. – 26 берез. (№ 32). – С. 2.
 117. Соколова, Є. Закінчив вуз у Тернополі - роби кар'єру в Європі! : [розмова з ректором Тернопільського державного економічного університету Сергієм Юрієм] [Текст] / Є. Соколова // Дзеркало тижня. – 2006. – 10-16 черв. (№ 22). – С. 15. – (До 40-річчя ТДЕУ).
 118. Соколова, Є. Як надихнути викладача займатися наукою? : Досвід Тернопільського державного економічного університету : [інтерв‘ю з ректором вузу, проф. Сергіє Юрієм про рівень знань студентів, викладачів та вчених вузу] [Текст] / Є. Соколова // Дзеркало тижня. – 2006. – 23-29 верес. (№ 36). – С. 14.
 119. Спортом возвеличені : [про святкування 25 червня 2008 року 10-річчя у ТНЕУ з дня заснування Тернопільського обласного відділення НОК України ; вітальне слово ректора вузу С. І. Юрія] [Текст] // Університетська думка. – 2008. – верес. (№ 7). – С. 3.
 120. Сторінками мудрої повісті : [до 60-річчя від дня народження вченого-економіста, доктора економічних наук, професора, засл. діяча науки і техніки України Сергія Ілліча Юрія] [Текст] // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 171-178. – (Життєві та наукові звершення).
 121. Студентська молодь - майбуття держави... : [свято Знань у ТНЕУ, на якому виступив ректор, проф. С. Юрій] [Текст] // Університетська думка. – 2009. – 30 верес. (№ 9). – С. 1.
 122. Творчий вимір економіки : [інтерв'ю з ректором Тернопільського національного університету, академіком Сергієм Юрієм / запис. В. Барна] [Текст] //Літературна Україна. – 2007. – 29 берез. (№ 12). – С. 4.
 123. Тернопільське відділення НОК очолив ректор : [ректор ТНЕУ Сергій Юрій - новий голова Тернопільського відділення Національного олімпійського комітету] [Текст] // Нова Тернопільська газета. – 2007. – 2-8 трав. (№ 18). – С. 3.
 124. Тернопільський національний економічний університет очима експертів із європейської асоціації університетів : [звіт-результат оцінювання ТНЕУ] [Текст] // Психологія і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 9-20.
 125. У ТНЕУ пройшла ІІ Міжнародна конференція : [про конф. «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки», яка проходила 16-17 жовт. ; вступна промова ректора вузу С. І. Юрія ] [Текст] // Місто. – 2008. – 22 жовт. (№ 43). – С. 2.
 126. Федорців, Н. Німецький диплом можна отримати в Тернополі: [про відкриття українсько-німецького економічного факультету у ТНЕУ, візит посла ФРН п. Райнгарда Шеферса] [Текст] / Н. Федорців // Місто. – 2008. – 12 берез. (№ 11). – С. 3.
 127. Федорців, Н. Привітати ювіляра приїхало вісімнадцять ректорів : [30 січня відсвяткував свій ювілей ректор ТНЕУ, д.е.н., професор Сергій Ілліч Юрій] [Текст] / Наталка Федорців // Місто. – 2010. – 3 лют. (№ 5). – С. 6 : портр.
 128. Чайківська, Я. У ТНЕУ готуватимуть менеджерів з кризових ситуацій : [розмова з ректором навчального закладу С. Юрієм] / Я. Чайківська // Номер один. – 2006. – 26 лип.
 129. Шостак, А. Обрали голову : [відділення Національного олімпійського комітету очолив ректор ТНЕУ Сергій Юрій] [Текст] / А. Шостак // RIA плюс. – 2007. – 2 трав. (№ 18). – С. 15.
 130. Шот, М. 45-та осінь наукового серця Тернопілля : [Терноп. нац. екон. ун-т відзначив своє сорокап'ятиріччя; ректор вузу проф. С. Юрій проаналізував здобутки колективу, окреслив подальші плани розвитку ун-ту] [Текст] / Микола Шот // Урядовий кур'єр. – 2011. – 5 листоп. (№ 206). – С. 4 : фото.
 131. Шот, М. Демографічних коливань не боїмося, бо зуміли завоювати добру славу : [розмова з д-ром екон. наук, проф. заслуженим діячем науки і техніки України, ректором ТНЕУ Сергієм Юрієм про авторитет та здобутки вузу] [Текст] / Микола Шот // Урядовий кур'єр. – 2011. – 9 груд. (№ 230). – С. 9 : фото.
 132. Шот, М. На пагорбі долі : [до 60-річчя ректора Терноп. нац. екон. ун-ту, д. е. н., професора Сергія Ілліча Юрія] [Текст] / Микола Шот // Урядовий кур'єр. – 2010. – 29 січ.(№ 17). – С. 17.
 133. Шот, М. Навчальна практика і працевлаштування - дві рівних є турботи ВНЗ : [інтерв'ю з ректором ТНЕУ, проф. Сергієм Юрієм] [Текст] / М. Шот // Урядовий кур'єр. – 2007. – 17 трав. (№ 85). – С. 10.
 134. Шот, М. Навчають думати : [про історію та сьогодення Терноп. держ. екон. ун-ту] [Текст] / М. Шот // Урядовий кур'єр. – 2006. – 13 трав. (№ 88). – С. 12.
 135. Шот, М. Тернопіль має олімпійський офіс : [візит президента Нац. олімп. комітету України С. Бубки ; розповідь ректора вузу С. Юрія про спортивні досягнення студентів ТНЕУ] [Текст] / М. Шот // Урядовий кур'єр. – 2008. – 4 лип. (№ 120). – С. 19. – (До 10-річчя Тернопільського обласного відділення НОК України).
 136. Щасливої дороги - у самостійне життя : [напутні настанови ректора ТНЕУ, професора Сергія Юрія студентам] [Текст] // Свобода. – 2010. – 24 берез. (№ 24-25). – С. 3 : фото. – (Вісник ТНЕУ).
 137. Юрій С. І. Шановні викладачі, аспіранти та працівники кафедри фінансів : [вітання з нагоди 40-річчя від дня заснування кафедри фінансів] [Текст] // Світ фінансів. – 2009. – груд. (№ 4). – С. 7.
 138. Юрій, С. Вища школа будить в людині спрагу до пізнання : [про Тернопільську академію народного господарства] [Текст] / С. Юрій // Губернатор. – 2003. – серп.-верес. (№ 19). – С. 86-87.
 139. Юрій, С. Елітні університети, еліта країни, елітна країна: Криза чи нова роль університетів? [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Дзеркало тижня. – 2005. – 28трав.-3черв.(№ 20). – C. 14.
 140. Юрій, С. Зустріч через 30 років...: [спогади про навчання випускника ТФЕІ 1975 р., ректора ТДЕУ Сергія Ілліча Юрія] [Текст] / С. Юрій // Академія. – 2005. – 28 трав. (№ 20). – С. 2.
 141. Юрій, С. Ласкаво запрошуємо в Тернопільський державний економічний університет! [Текст] / С. Юрій // Академія. – 2005. – 22 трав. (№ 19). – С. 1.
 142. Юрій, С. Освіта і наука повинні стати пріоритетними напрямами для держави, адже від них залежить її майбутнє: [інтерв'ю з ректором ТНЕУ, проф., д.е.н. Сергієм Юрієм / вела Є.Соколова] [Текст] / С. Юрій // Дзеркало тижня. – 2008. – 16-22 лют. (№ 6). – C. 15.
 143. Юрій, С. Перетворимо наш університет у найпрестижніший елітний, національний вищий навчальний заклад: [виступ кандидата на посаду ректора С. Юрія] [Текст] / С. Юрій // Академія. – 2005. – 7 лип. (№ 26). – С. 1-7.
 144. Юрій, С. Студенти націлені здобувати фах... [Текст] / С. Юрій // RIA плюс. – 2006. – 27 верес. (№ 39). – С. 9.
 145. Юрій, С. ТАНГ впевнено дивиться у завтрашній день [Текст] / С. Юрій // Академія. – 2005. – 31 січ. (№ 1-4). – С. 3.
 146. Юрій, С. У добру путь, першокурсники! [Текст] / Сергій Юрій // Університетська думка. – 2009. – 1 верес. (№ 8). – С. 1.
 147. Юрій, С. Час «ч»: радикальні економічні реформи [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Дзеркало тижня. – 2008. – 27 груд. (№ 49). – С. 10.
 148. Юрій, С. Я сьогодні складаю іспит на порядність і витривалість: [звіт ректора перед трудовим колективом ТАНГу] [Текст] / С. Юрій // Академія. – 2005. – 28 лют. (№№ 5-11). – С. 14-16.
 149. Юрій, С. Кузня економістів України : [інтерв‘ю з ректором ТДЕУ проф. С. І. Юрієм] / вела В. Барна // Економічна ліра : літ.-мистец. альм. ТДЕУ. – Тернопіль : Терно-граф, 2006. – С. 5-11.
 150. Юрченко, І. Ректор підтримує юних футболістів... : [ректор ТНЕУ С. Юрій підтримує юних спортсменів дитячо-юнацької спортивної школи] [Текст] / Ігор Юрченко // Свобода. – 2010. – 17 лют. (№ 13). – С. 5. – (Вісник ТНЕУ).
 151. Юхно-Лучка, М. Ректор ТДЕУ Сергій Юрій: "Вікторе Андрійовичу, ми нічого не просимо, навпаки, - нехай Україна бере те, що ми надбали" [Текст] : [інтерв'ю з ректором Тернопільського державного економічного університету, доктором економічних наук, професором Сергієм Юрієм про життя університету, здобутки і перспективи] / М. Юхно-Лучка // Нова Тернопільська газета. – 2006. – 17-23 трав (№ 20). – С. 5.
 152. Ющенка на Тернопільщині представлятимуть знані та авторитетні особистості : [довіреною особою Ющенка в області став ректор ТНЕУ Сергій Юрій] [Текст] // Вільне життя. – 2009. – 9 груд.(№ 98). – C. 2.
 153. Ярченко, М. Відзнаки з нагоди свята : [нагородження активістів фізичного руху Тернопілля; голова Тернопільського обласного відділення НОК України ректор ТНЕУ С. І. Юрій] [Текст] / Мирон Ярченко // Свобода. – 2011. – 14 верес. (№ 74). – С. 9.
 

Юркевич Галина Йосафатівна

юркевич галина йосафатівна

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Дем’янчук, С. П. Конфлікти в системі державної служби [Електронний ресурс] / С. П. Дем’янчук, Г. Й. Юркевич // Сталий розвиток економіки.
 2. Дем’янчук, С. П. Соціально-психологічні детермінанти синдрому “професійного вигорання” у державних службовців [Електронний ресурс] / С. П. Дем’янчук, Г. Й. Юркевич // Інноваційна економіка.
 3. Юркевич, Г. Особистісний потенціал спеціаліста в умовах переходу до ринкової економіки / Г. Юркевич // Наукові записки.– 2001.– Вип. 1. "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні".– С.133-134.
 4. Юркевич, Г. Розвиток передумов особистісного самовизначення / Г. Юркевич // Наукові записки.– 2002.– Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання".– С.145-147.
 5. Юркевич, Г. Й. Визначення та розвиток лідерських компетенцій на державній службі / Г. Й. Юркевич // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 131–137.
 6. Юркевич, Г. Й. Сучасні методи оцінки персоналу організації / Г. Й. Юркевич // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 146-153.
 

Юрчак Надія Максимівна

1331120714 yurchak-n.m (1)Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

 

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Юрчак, Н. Особливості поширення нетрадиційних релігій в Україні [Текст] / Н. Юрчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Філософія. – 2003. – №10. – С. 103-106.
 2. Юрчак, Н. М. Б. Лепкий про ідеї соборності в творчості українських письменників / Н. М. Юрчак // Проблеми інтеграцій творчої спадщини Б. Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. – Тернопіль, 2007. – С. 321-324.
 3. Юрчак, Н. М. Б. Хмельницький на Тернопільщині / Н. М. Юрчак // Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України та світу. – Тернопіль, 2013. – С. 143-146.
 4. Юрчак, Н. М. Б. Хмельницький та ідея української державності / Н. М. Юрчак // Українська державність: історія і сучасність : матеріали наук.- практ. конф. – К., 1995. – С. 50-52.
 5. Юрчак, Н. М. Глобалізація і проблеми культурної ідентифікації / Н. М. Юрчак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Культурологія». – Острог, 2010. – Вип. 5. – С. 52-55.
 6. Юрчак, Н. М. Гуманітаризація освіти як життєва потреба / Н. М. Юрчак // Проблеми гуманізму і духовності : наук.-практ. конф. – Вінниця, 1996.
 7. Юрчак, Н. М. Данило Нечай помер на руках козаків 345 років тому / Н. М. Юрчак // Тернопілля, 96 : регіональний щорічник. – Тернопіль, 1996. – С. 74-77.
 8. Юрчак, Н. М. Життєва потреба гуманітарної освіти / Н. М. Юрчак // Актуальні проблеми гуманітаризації освіти : регіональна наук.-практ. конф. – Бережани, 1997. – С. 25-27.
 9. Юрчак, Н. М. З історії діяльності НТ ім. Шевченка / Н. М. Юрчак // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського педінституту. – Тернопіль, 1995. – Вип. 3. – С. 20-25.
 10. Юрчак, Н. М. Культура в державотворчому процесі / Н. М. Юрчак // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. – Тернопіль, 2006. – С. 257-259.
 11. Юрчак, Н. М. Культурна ідентичність в умовах глобалізації / Н. М. Юрчак // Тези XV наукової конференції Тернопільського національного технічного університету ім. Пулюя. – Тернопіль, 2011. – С. 305-306.
 12. Юрчак, Н. М. Культурна реальність і творчість / Н. М. Юрчак // Творчість як спосіб буття дійсного гуманізму : тези V Міжнар. наук. конф. – К., 1999. – С. 1-4.
 13. Юрчак, Н. М. Максим Кривоніс і кременецька фортеця / Н. М. Юрчак // Збірник наукових статей з філософії, політології, історії : журн. каф. філософії та історії Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – С. 5-9.
 14. Юрчак, Н. М. Масова культура та її роль в сучасному світі / Н. М. Юрчак // Науковий збірник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль, 2004. – С. 345-249.
 15. Юрчак, Н. М. Патріарх Йосиф Сліпий в історії української греко-католицької церкви / Н. М. Юрчак // Український вимір : зб. матеріалів з України та діаспори. – Ніжин, 2005. – Вип. 5. – С. 112-114.
 16. Юрчак, Н. М. Походи Б. Хмельницького в Галичину / Н. М. Юрчак // Україна на «шляху до демократі» : зб. наук. праць Тернопільського педінституту. – Тернопіль, 1996. – С. 55-59.
 17. Юрчак, Н. М. Походи Б. Хмельницького в Галичину / Н. М. Юрчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 301-304.
 18. Юрчак, Н. М. Поширення неокультів в Україні / Н. М. Юрчак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Філософія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 5. – С. 98-101.
 19. Юрчак, Н. М. Проблеми духовного розвитку людства в ХХ ст. / Н. М. Юрчак // Науковий збірник історичного факультету Тернопільського педінституту. – Тернопіль, 1995. – Вип. 2. – С. 7-12.
 20. Юрчак, Н. М. Смерть і безсмертя Альфреда Нобеля / Н. М. Юрчак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Історія. – Тернопіль, 2000. – С. Вип. 11. – 186-189.
 21. Юрчак, Н. М. Сучасна культурна реальність / Н. М. Юрчак // Шлях України : тези Всеукр. наук.-теорет. конф. – Тернопіль, 2006.
 22. Юрчак, Н. М. Сучасні проблеми розвитку культури / Н. М. Юрчак // Жінки України. – К., 2005.
 23. Юрчак, Н. М. Східно-західна парадигма української культури / Н. М. Юрчак // Стосунки Сходу та Заходу України. – Луганськ, 2007. – С. 87-91.
 24. Юрчак, Н. М. Тенденції розвитку сучасної української культури / Н. М. Юрчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль. – 2010. – Вип. 1. – С. 212-214.
 25. Юрчак, Н. М. Україна на порозі третього тисячоліття / Н. М. Юрчак // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті : зб. тез. – Рівне, 2000. – С. 17-19.
 26. Юрчак, Н. М. Філософія творчості Катерини Білокур / Н. М. Юрчак // Славістичні записки / Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти. – Тернопіль, 2007. – С. 179-187.
 27. Юрчак, Н. М. Формування нової соціокультурної реальності в Україні / Н. М. Юрчак // Науковий збірник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль, 2005.
 28. Юрчак, Н. М. Використання творчості Тараса Шевченка при викладанні історії української культури в ТНЕУ / Н. М. Юрчак // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 113-115.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 2-ге вид. – Тернопіль : Астон, 2012. – 224 с.
 2. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – Тернопіль : Астон, 2011. – 224 с.
 3. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 3-тє вид. – Тернопіль : Астон, 2013. – 224 с.
 4. Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Гомотюк, Н. І. Білик, О. Я. Калакура, Н. М. Юрчак. – 4-те вид. – Тернопіль : Астон, 2014. – 224 с.
 5. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за ред. Н. М. Юрчак. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Астон, 2007. – 200 с.
 6. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Юрчак. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 200 с.
 7. Релігієзнавство [Текст] / О. Семеній, В. Томахів, Л. Чернецька, Н. Юрчак. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 75 с.
 8. Мельничук, Б. И. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопільщині [Текст] : путівник / Б. И. Мельничук, Н. М. Юрчак. – Тернопіль : Ред.-вид. відділ управл. по пресі, 1991. – 58 с.
 9. Юрчак, Н. М. Релігієзнавство : навч. посіб. / Н. М. Юрчак, Н. І. Білик, В. Я. Томахів. – Тернопіль, 2001. – 81 с.
 10. Юрчак, Н. М. Шляхами Б. Хмельницького на Тернопільщині : путівник / Н. М. Юрчак, Б. Мельничук. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – 134 с.
 11. Юрчак, Н. М. Культурологія : навч. посіб. / Н. М. Юрчак, М. М. Стрішенець, Н. І. Білик. – Тернопіль, 2005. – 148 с.
 12. Політична культура і політичні партії України». – К., 1999. – Із змісту : Юрчак, Н. М. Політична культура Козацької держави. – С. 90-95.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Юрчак, Н. М. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з історії української культури / Н. М. Юрчак, Н. І. Білик. – Тернопіль, 2011. – 57 с.
 2. Юрчак, Н. М. Методичні рекомендації з дисципліни «Культурологія» / Н. М. Юрчак, Н. І. Білик, М. І. Ханас. – Тернопіль, 2007. – 48 с.
 3. Юрчак, Н. М. Методичні рекомендації з дисципліни «Культурологія» / Н. М. Юрчак, Н. І. Білик. – Тернопіль, 2008. – 25 с.
 4. План семінарських занять світової і вітчизняної культури : метод. вказівки / Н. М. Юрчак, М. М. Стрішенець, М. І. Ханас,  Л. І. Чернецька. – Тернопіль, 1998. – 24 с.
 

Юрчишин Тетяна Василівна

yurchishin t v

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Юрчишин, Тетяна Василівна Речення узагальненого змісту: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Юрчишин ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2008. - 20 с.
 2. Юрчишин, Тетяна Василівна Речення узагальненого змісту: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Юрчишин Тетяна Василівна ; Терноп. нац. пед. ун-т. ім. В. Гнатюка. - Т., 2007. - 209 c.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Юрчишин, Т. Комунікативно-прагматичні характеристики речень узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. Юрчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль,2009. – № 17. – С. 30-37.
 2. Колісник, І. В дискусії народжується істина: [Про засідання круглого столу "Іноземні мови як мови фаху", відбувся 16 квітня 2007 р.] / І. Колісник, Т. Юрчишин // Університетська думка.– 2007.– трав.-червень (№7-8).– С. 5.
 3. Юрчишин, Т. В. Модусна категорія авторизації у стосунку до речень узагальненого змісту / Т. В. Юрчишин // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] / редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 136-138.
 4. Юрчишин, Т. В. Функціонально-семантичні ознаки речень узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Філологічні трактати. – Суми : Видавництво Сумського державного університету, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 135-141.
 5. Юрчишин, Т. В. Висловлення узагальненого змісту як експресиви [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 277-280.
 6. Юрчишин, Т. В. Речення узагальненого змісту в сучасних синтаксичних дослідженнях [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Філологічні студії : наук. вісник. – Кривий Ріг : Видавництво  Криворізького державного педагогічного університету, 2012. – Вип. 7. – С. 185-193.
 7. Юрчишин, Т. В. Висловлення узагальненого змісту як директиви [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин, Т. М. Янкова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2016. - Вип. 10(3). - С. 257-261.
 8. Юрчишин, Т. В. Інваріантний характер семантичної структури речень узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 247-249.
 9. Юрчишин, Т. В. Інваріантний характер семантичної структури речень узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Лінгвістичні дослідження. - 2016. - Вип. 42. - С. 106-111.
 10. Юрчишин, Т. В. Функціональні параметри речень узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Філологічні студії : наук. вісник. – Кривий Ріг : Видавництво  Криворізького державного педагогічного університету, 2011. – Вип. 6. – С. 532-539.
 11. Юрчишин, Т. В. Репрезентація узагальненого змісту в структурі складного речення [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. – Черкаси : Видавництво Черкаського національного  університету імені Б. Хмельницького, 2010. – Вип. 10. – С. 240-243.
 12. Юрчишин, Т. В. Комунікативна зумовленість узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. – Рівне : Видавництво Рівненського державного гуманітарного університету,  2007. – Вип. 15. – С. 122-127.
 13. Юрчишин, Т. В. Узагальнено-особові конструкції в контексті сучасної наукової парадигми / Т. В. Юрчишин // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. –  Харків : Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004. – № 632. – С. 105-109.
 14. Юрчишин, Т. В. З’ясування підходів до визначення статусу узагальнено-особових конструкцій впродовж історії синтаксичної науки / Т. В. Юрчишин // Нова філологія. – Запоріжжя : Видавництво Запорізького державного університету, 2003. – № 2 . – С. 21-27. 
 15. Юрчишин, Т. В. Лексико-семантична організація складних конструкцій узагальненого змісту / Т.В. Юрчишин // Південний архів : зб. наук. праць. Філологічні науки. – Херсон : Видавицтво Херсонського державного педагогічного університету, 2002. – Вип. ХІV. – С. 311-314.
 16. Юрчишин, Т. В. Складні конструкції узагальненого змісту в сучасній українській мові / Т. В. Юрчишин //  Нова філологія.  – Запоріжжя : Видавництво Запорізького державного університету, 2001. – № 2 (11). –  С. 81-87.
 17. Юрчишин, Т. В. Лексико-семантична структура  синтаксичних конструкцій узагальненого змісту / Т. В. Юрчишин // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Харків : Видавництво Харківського державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, 2001. – Вип. 6. – С. 106-111.
 18. Юрчишин, Т. В. Лексико-семантична структура  синтаксичних конструкцій узагальненого змісту / Т. В. Юрчишин //  Наукові записки. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Видавництво ТДПУ, 2000. – Вип. ІІ. – С. 225-229.
 19. Юрчишин, Т. В. Висловлення узагальненого змісту як репрезентативи  / Т. В. Юрчишин // Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. Лінгвістика і літературознавство.  – Бердянськ : Видавництво   Бердянського державного педагогічного університету, 2012. – Вип. ХХIV, ч. IV  – С. 412-421.
 20. Юрчишин, Т. В. Ознаки мовленнєвих ситуацій, що реалізують узагальнення  / Т. В. Юрчишин // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 5 – С. 202-205.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Юхимчук Віктор Дмитрович

yuhumthuk

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Юхимчук, Віктор Дмитрович Ринковий механізм управління інвестиціями комерційних банків в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Дмитрович Юхимчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 190 с.
 2. Юхимчук, Віктор Дмитрович Ринковий механізм управління інвестиціями комерційних банків в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Дмитрович Юхимчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кравчук, І. С. Макроекономічні аспекти фундаментального аналізу ринку цінних паперів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Фондовый рынок. – 2011. – № 23. – С. 6-11.
 2. Кравчук, І. С. Макроекономічні аспекти фундаментального аналізу ринку цінних паперів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 1. – С. 32-36.
 3. Юхимчук, В. Напрями вдосконалення державної інвестиційної політики та роль банків у її реалізації / Віктор Юхимчук // Світ фінансів. – 2008.– № 2.– С. 151-157.
 4. Юхимчук, В. Перспективи аналізу інвестиційних проектів / В. Юхимчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С. 56-57.
 5. Кравчук, І. Регіональні аспекти банківського інвестиційного кредитування / Ігор Кравчук, Віктор Юхимчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 73-78.
 6. Кравчук, І. С. Сек'юритизація банківських активів / І. С. Кравчук, В. Д. Юхимчук // Фондовый рынок. – 2008. – № 10. – С. 20-38.
 7. Юхимчук, В. Джерела та форми активізації інвестиційної діяльності в Україні / В. Юхимчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. – 2002. – № 11. – С. 84-86.
 8. Юхимчук, В. Д. Характеристика інституційних інвесторів на фінансовому ринку / В. Д. Юхимчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 246-251.
 9. Юхимчук, В. Д. Перспективи створення індексних фондів в Україні [Електронний ресурс] / В. Д. Юхимчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 257-260.
 10. Юхимчук, В. Д. Аналіз діяльності банківських установ на фінансовому ринку України / В. Д. Юхимчук, П. М. Рендович // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 203-207.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.