Якубівська Юлія Євгенівна

yakubivska y eКафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Якубівська, Ю. Є. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Якубівська Юлія Євгенівна ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - К., 2012. - 214.
  2. Якубівська, Ю. Є. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні.- автореферат дис. канд. екон. наук: 08.00.03, Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К., 2012.- 24 с.

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Якубівська, Ю. Є. Вплив економічної кризи на світовий ринок промислової власності [Електронний ресурс] / Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 35-43.
  2. Онищенко, В. П. Сучасні методи оцінки маркетингової інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. П. Онищенко, Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 263-270.
  3. Якубівська, Ю. Є. Теоретико-методологічні основи використання об'єктів інтелектуальної власності: уніфікація національної системи з міжнародною практикою [Електронний ресурс] / Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - N2. - С. 61-66.
  4. Якубівська, Ю. Парадигма формування конкурентоспроможного туристичного бренду в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Юлія Якубівська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2010. – Вип. 2 (28). – С. 174–178.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Якубівська, Ю. Є. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Якубівська. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 120 с.