Статті

Бугерко Ярослава Миколіївна

бугеркоКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Бугерко, Ярослава Миколаївна Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Бугерко Ярослава Миколаївна ; РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта). - О., 2009. - 255 с.
  2. Бугерко, Ярослава Миколаївна Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Бугерко Ярослава Миколаївна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О., 2009. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

  1. Бугерко, Я. Буттєвість духовності в оптиці методологічного аналізу / Ярослава Бугерко // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 62-72.
  2. Бугерко, Я. Динаміка різновидів рефлексії у модульно-розвивальному навчальному циклі / Ярослава Бугерко // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 142-159.
  3. Бугерко, Я. Потенціал як психодуховна даність особистості / Ярослава Бугерко // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 68-82.
  4. Бугерко, Я. Майбутнє психології: від природничої науки до сфери миследіяльності / Ярослава Бугерко, Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2021. – № 2. – С. 192-203.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.