Замовлення літератури

Як оформити замовлення?

Для забезпечення якісного освітнього процесу ми активно працюємо над поповненням бібліотечного фонду. Для того, щоб освітні програми та курси, що викладаються у нашому університеті мали високий рівень ефективності ми щороку робимо замовлення періодичних, навчальних та навчально-методичних видань. Усі структурні підрозділи можуть взяти участь у процедурі замовлення літератури, для цього потрібно:

-електронну версію замовлення надіслати за адресою: komplektuv@wunu.edu.ua;

-паперовий бланк замовлення , за підписом керівника підрозділу або гаранта освітньої програми надати у відділ комплектування бібліотеки;

Замовлення періодичних видань необхідно зробити до 15 вересня поточного року, інші видання можуть формуватися у список протягом усього року.

Рекомендуємо при роботі скористатися каталогами видавництв-партнерів бібліотеки.

ТОВ “Центр учбової літератури”: http://www.cul.com.ua

ТОВ ” Кондор”: www.condor-books.com.ua

ТОВ “Ліра-К”: www.lira-k.com.ua