Правила користування ресурсами бібліотеки

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1997 року.

1.2. Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів бібліотеки.

1.3. Користування бібліотекою безкоштовне.

2. Права, обов’язки та відповідальність користувачів

2.1. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у електронному читацькому формулярі.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовно інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, отримувати наукову, навчальну, довідкову, методичну літературу у вигляді книг, журналів, електронних видань. переглядати сайти, копіювати необхідну інформацію на інші носії.

2.3. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

2.4. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними.

2.5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

3. Права та обов’язки бібліотеки

3.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в , згідно з його інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо.

3.2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

3.3. Вести автоматизовані бази даних.

3.4. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.

3.5. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

3.6. Інформувати користувачів про діяльність бібліотеки на сайті бібліотеки та соціальних мережах.

Читати повні правила