Індекси цитованості

NOTA BENE!!!

Це мусить знати кожен науковець!

Індекс цитування – прийнята в науковому світі міра значущості наукової роботи будь-якого ученого або наукового колективу. Величина індексу цитування визначається кількістю посилань на публікацію, або на прізвище автора в інших джерелах.

Індекс Гірша, або h-індекс – наукометричний показник, який є кількісною  характеристикою   продуктивності вченого, групи вчених, наукової організації або країни в цілому. Механізм розрахунку індекса Гірша є достатньо простим: індекс Гірша дорівнює N, якщо науковець (наукова установа) опублікував  N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів. При цьому усі інші статті були процитовані менше, ніж N разів.

Імпакт-фактор – показник цитування наукових журналів, що визначає їхню інформаційну значимість. На сьогодні визнано, що імпакт-фактор журналу є одним з формальних критеріїв, за яким можна порівнювати рівень наукових досліджень у суміжних галузях знань.

І-10 індекс–це індекс цитування, який означає, що вчений (журнал, організація, країна) опублікував не менше 10 робіт, кожна з яких була процитована 10 і більше разів. При цьому кількість робіт, процитованих меньше разів, може бути будь-якою.

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних, інструмент для відстеження цитованості наукових публікацій. Наукометрична база даних, це також пошукова система, яка формує статистику, що характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій. Найбільш актуальними є такі наукометричні бази як ScopusWebofScienceIndexCopernicusGoogleScholar.

Перевірте свій індекс цитованості!

SCOPUS – найбільша реферативна міждисциплінарна наукометрична база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серійні книжкові видання.

WEB of SCIENCE – найавторитетніша у світі аналітична і цитатна база даних журнальних статей Філадельфійського інституту наукової інформації. Містить систему коригування ідентифікації науковців й враховує всі цитування у наукових працях, що в ній розміщені.

Index Copernicus – онлайнованаукометрична база даних із інформацією про авторів публікацій, наукові установи, друковані видання та проекти.Має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.

Google Scholar – пошукова система вільного доступу, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій усіх форматів та дисциплін. Сервіс враховує загальну кількість цитувань, загальну кількість цитованих публікацій та індекс Хірша.

Я в SCOPUS    Публікація наукової статті в Scopus

Я в Google Scholar