Антиплагіат

Порядок

Проведення перевірки на ознаки схожості за допомогою сервісу Unicheck

 1. Загальні положення

Порядок проведення перевірки на ознаки схожості за допомогою сервісу Unicheck (далі – Порядок) визначає організаційні заходи і процедуру перевірки академічних текстів на ознаки схожості.

Метою Порядку є врегулювання процедури виявлення плагіату в академічних текстах працівників та здобувачів вищої освіти ЗУНУ.

2. Засоби для перевірки робіт на ознаки схожості.

Визначити основним засобом перевірки академічних текстів на ознаки схожості систему Unicheck.

3. Академічні тексти, які підлягають обов’язковій перевірці на ознаки схожості

3.1. Перевірці на ознаки схожості підлягають:

3.1.1. дисертаційні роботи на здобуття ступеня «кандидата наук», «доктора філософії» або «доктора наук»;

3.1.2. рукописи статей, які надходять до редакцій наукових журналів;

3.1.3. монографії, підручники, навчальні посібники що рекомендуються до видання вченою радою ЗУНУ;

3.1.4. кваліфікаційні роботи на здобуття ступеня «бакалавра» або «магістра»;

3.1.5. курсові та інші студентські роботи за рішенням вченої ради ЗУНУ.

3.2. Академічні тексти, що подаються для перевірки на виявлення збігів/ідентичності/схожості текстів, повинні бути представлені у форматі *.pdf з можливістю пошуку по тексту та/або *.doc, *docx.

4. Загальна схема перевірки академічних текстів на ознаки схожості

4.1. Перевірку академічних текстів зазначених у розділі 3 на ознаки схожості системою Unicheck, здійснює комісія зі сприяння академічної доброчесності в ЗУНУ та відповідальні особи призначені адміністратором Системи Unicheck.

4.2. Загальна схема перевірки академічних текстів на ознаки схожості з використанням Системи Unicheck складається з наступних етапів:

4.2.1. остаточний варіант академічного тексту передається для перевірки на ознаки схожості;

4.2.2. відповідальна особа завантажує електронний варіант академічного тексту у Систему;

4.2.3. система перевіряє академічний текст за базами внутрішньої бібліотеки Системи і відкритими інтернет-джерелами системи Unicheck та генерує звіт подібності;

4.2.4. за результатами перевірки генерується звіт подібності.

4.3. Терміни подання матеріалів та час виконання перевірки.

4.3.1. кваліфікаційні (магістерські) та курсові роботи передаються на перевірку кафедрами згідно Акта передачі робіт, у термін не пізніше 14 днів до дати запланованого захисту роботи;

4.3.2. перша перевірка робіт, наданих кафедрами згідно Акту передачі робіт за допомогою системи Unicheck, здійснюється на безоплатній основі;

4.3.3 повторна і наступні перевірки кваліфікаційних (магістерських) та курсових робіт за допомогою системи Unicheck, здійснюються на підставі Акту передачі робіт для повторної перевірки наданих кафедрами;

4.3.3. час на перевірку роботи не може перевищувати трьох робочих днів.

4.3.4. попередня перевірка кваліфікаційних, курсових та інших робіт студентів здійснюється студентами за допомогою сервісу Unicheck самостійно.

 5. Порядок здійснення заходів з перевірки на ознаки схожості академічних текстів ЗУНУ

5.1. Порядок перевірки дисертаційних робіт:

5.1.1. перевірка роботи на ознаки схожості здійснюється адміністратором системи Unicheck в ЗУНУ або уповноваженою ним особою, котру призначають згідно подання Голови спеціалізованої вченої ради;

5.1.2. уповноважена особа має право перевіряти на ознаки схожості лише дисертаційні роботи відповідної спеціалізованої вченої ради;

5.1.3. перевірка проводиться за допомогою системи Unicheck з визначенням відсотка подібності роботи;

5.1.4. перевірка роботи на ознаки схожості здійснюється щодо праць у репозитарії (розділ Бібліотека Unicheck) та відкритих інтернет-джерел системи Unicheck;

5.1.5. за результатами перевірки формується звіт з результатами перевірки на ознаки схожості;

5.1.6. звіт за результатами перевірки надається дисертанту та його науковому керівнику та/або надсилається їм на електронну пошту.

5.2. Правила перевірки статей поданих до руку у періодичних наукових виданнях ЗУНУ:

5.2.1. перевірка роботи на ознаки схожості здійснюється адміністратором системи Unicheck в ЗУНУ або уповноваженою особою, котру призначають згідно подання головного редактора;

5.2.2. уповноважена особа має право перевіряти на ознаки схожості лише статті подані до відповідного періодичного видання;

5.2.3. перевірка проводиться за допомогою програми Unicheck з визначенням відсотка подібності роботи;

5.2.4. перевірка роботи на ознаки схожості здійснюється щодо праць у репозитарії (розділ Бібліотека Unicheck) та відкритих інтернет-джерел системи Unicheck;

5.2.5. за результатами перевірки формується звіт з результатами перевірки на ознаки схожості та надається головному редактору видання;

5.2.6. за результатами перевірки головним редактором видання приймається рішення щодо публікації поданого матеріалу;

5.2.7. результати перевірки можуть бути надіслані автору матеріалу згідно рішення головного редактора видання.

5.3. Правила перевірки наукових, навчальних та науково-методичних праць.

5.3.1. перевірка роботи на ознаки схожості здійснюється адміністратором системи Unicheck в ЗУНУ або уповноваженими особами, котрих призначають згідно подання директора ВПЦ «Економічна думка» ЗУНУ або груп забезпечення спеціальності;

5.3.2. уповноважена особа має право перевіряти на ознаки схожості лише наукові, навчальні та науково-методичні праці працівників ЗУНУ, які включено до плану видань ЗУНУ або вимагають рекомендації до видання вченої ради Університету;

5.3.3. перевірка проводиться за допомогою програми Unicheck з визначенням відсотка подібності роботи.

5.3.4. перевірка роботи на ознаки схожості здійснюється щодо праць у репозитарії (розділ Бібліотека Unicheck) та відкритих інтернет-джерел системи Unicheck;

5.3.5. за результатами перевірки формується звіт з результатами перевірки на ознаки схожості.

5.4. Правила перевірки кваліфікаційних, курсових та інших робіт студентів.

5.4.1. перевірка роботи на ознаки схожості здійснюється адміністратором системи Unicheck в ЗУНУ або уповноваженими особами, котру призначає адміністратор системи Unicheck в ЗУНУ згідно подання голови комісії зі сприяння академічній доброчесності в ЗУНУ ;

5.4.2. уповноважена особа має право перевіряти на ознаки схожості лише кваліфікаційні роботи студентів ЗУНУ які передають кафедри згідно затверджених списків навчальних груп та тем робіт;

5.4.3. перевірка проводиться за допомогою програми Unicheck з визначенням відсотка подібності роботи;

5.4.4. перевірка магістерських робіт на ознаки схожості здійснюється щодо праць у репозитарії (розділ Бібліотека Unicheck) ЗУНУ та відкритих інтернет-джерел системи Unicheck;

5.4.5. перевірка курсових робіт на ознаки схожості здійснюється щодо праць у репозитарії (розділ Бібліотека Unicheck) ЗУНУ;

5.4.6. за результатами перевірки формується звіт з результатами перевірки роботи на ознаки схожості;

5.4.7. звіти перевірки робіт надаються завідувачу кафедри на якій буде захищатися робота або керівнику роботи.

 6. Прикінцеві положення

6.1. Цей Порядок затверджується рішенням Вченої ради ЗУНУ.

6.2. Зміни та доповнення до порядку затверджуються рішеннями Вченої ради ЗУНУ