Історія бібліотеки

1

Бібліотека ім. Л. Каніщенка ЗУНУ – важливий структурний підрозділ Університету, який сприяє навчальній, дослідницькій та культурно-освітній діяльності викладачів та студентів. Місія Бібліотеки полягає у створенні, накопиченні, організації власних та збереженні світових інформаційних ресурсів, що відповідають вимогам навчального процесу і науково-дослідної роботи в Університеті, здійсненні навчального та наукового процесів Університету відповідно до європейських освітніх стандартів, шляхом якісного та оперативного доступу до інформаційного простору як локальних, так і віддалених користувачів.

Історія бібліотеки нерозривно пов’язана з історією університету, а починалася вона у 1966 році, коли у м. Тернополі було відкрито відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства, з 1971 року — бібліотека Тернопільського фінансово-економічного інституту, з 1989 року — бібліотека Тернопільського інституту народного господарства, з 1994 року — бібліотека Тернопільської академії народного господарства, з 2005 року — бібліотека Тернопільського державного економічного університету. У 2006 році університет отримав статус Національного, а бібліотека у його структурі постала у новій функціональній якості.

Спочатку це була невелика книгозбірня видань переданих з Київського інституту народного господарства, впорядкуванням яких займалась Стефанія Гудима (1966р.). Та згодом бібліотека вже нараховувала 30 тис. примірників літератури. Працювало два фахівці: перший завідувач бібліотеки Богдан Гаврилович Багрій (1967-1972рр.) та бібліотекар Марія Андріївна Галущак, яка, окрім того, упродовж 1980 – 1996рр. була заступником директора. Завідувачем бібліотеки  ТФЕІ був Володимир Дмитрович Жаворонко (1972-1977рр.). Із збільшенням кількості студентів, появою нових дисциплін у структурі бібліотеки створюються нові відділи: наукової обробки і комплектування літератури, довідково-бібліографічний відділ, абонементів навчально-наукової літератури та художньої літератури. Відповідно розширився штат працівників.

У 1970 році почали створюватися бібліотечні каталоги.

2

 В основі організації систематичного каталогу – Бібліотечно-бібліографічна класифікація для наукових бібліотек (ББК). Хронологічні рамки відображеної літератури починаються з 1860 року.

У 1977–1992 роках завідування бібліотекою було покладене на Ізофатову Лідію Болеславівну. Вона організувала колектив на виконання планових завдань, проведення цікавих і змістовних заходів серед читачів, запровадження нових форм і методів роботи.

3
У 1980-1986 роках фонд бібліотеки надзвичайно зріс, завдяки подарованим книгам, обмінному фонду і виділеним коштам на придбання літератури, яка замовлялася через бібколектор за тематичними планами. Розуміючи значення бібліотеки як важливого фактору розвитку науки, викладачі та вчені ВНЗ брали безпосередньо участь у формуванні фонду.

У 1980 році згідно наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР № 1270 бібліотека Тернопільського фінансово-економічного інституту затверджена міським методичним центром бібліотек вищих навчальних закладів міста Тернополя, що сприяло розвитку наукової діяльності. Бібліотека надає методичну допомогу відділам у вдосконаленні форм та методів інформаційно-бібліографічного обслуговування, проводить науково-методичну (аналітичну, організаційно-консультативну) роботу з удосконалення всіх напрямів діяльності бібліотеки; забезпечує підвищення кваліфікації співробітників, розробляє технологічні та нормативні документи, які регламентують виробничі процеси та трудову діяльність.

Вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи в ТДЕУ зробили: Л.В. Снігурська, Л.Г. Остапієнко, М.С. Безпалько, Є.А. Бабій, В.П. Ліхота, Н.І. Чигир, Н.В. Микула та ін.

4

З 1992 року і до сьогодні очолює бібліотеку доцент, кандидат економічних наук Возьний Казимир Зіновійович. Як випускник університету, він доклав чимало зусиль, знань, енергії, щоб бібліотека перейшла на рівень сучасних інформаційних технологій.

5

У 1994 році бібліотека змінила свій статус: забезпечувала наукову діяльність  Тернопільської академії народного господарства – вищого закладу освіти університетського типу. Зростання вузу розширювало коло завдань, що стояли перед бібліотекою. Поява нових інститутів диктувала необхідність створення читальних залів та поповнення  книжкових фондів. Створюються також бібліотеки при філіалах та структурних підрозділах: у містах Вінниці, Чорткові, Івано-Франківську, Нововолинську, Сваляві, Кам’янець- Подільську, Калуші, Луцьку, Форосі та Єревані.

У 1996 р. створено бібліотеку іноземної літератури при Інституті міжнародного бізнесу і менеджменту, фонд якої становить близько 15 тис. примірників англійською, німецькою, французькою, болгарською та іншими мовами.

6

Безцінним є фонд книг, подарований бібліотеці І. Геблером – професором університету ім. Й.-В. Ґете у Франкфурті-на-Майні (Німеччина): 2462 книги німецькою та англійською мовами. Багато підручників подарувало товариство шанувальників української мови ім. Т. Шевченка у Чикаго (США ). Ще 400 книгами поповнився фонд бібліотеки завдяки клубу «Ротарі». 240 книг надійшло з Чикаго від професора Північноіллінойського університету Я. Комаринського.

7

У 1998 р. створено читальний зал юридичного інституту. Книгозбірня укомплектована літературою (понад 17 тис. примірників) з усіх навчальних дисциплін, які вивчають майбутні юристи.

У березні 2002 р. почала працювати читальна зала Центру європейських і міжнародних студій. Ця книгозбірня, послугами якої користуються майже 2000 читачів, налічує понад 9 тис. примірників, має широкий вибір газет і журналів.

У 2004 р. відкрито читальну залу українсько- німецького факультету. Фонд – понад 6 тис. примірників.

25 -27 жовтня 2002 р. працівники наукової бібліотеки зустрічали в себе колег з Орхуської бізнесової школи (Данія). З цього приводу проведено розширене засідання обласного методичного об’єднання вузівських бібліотек м.Тернополя, де були присутні директор бібліотеки Орхуської бізнесової школи Тове Банг, консультант проекту Лана Янсен, бібліотекар Ларс Лонд-Томсен, директори університетських бібліотек міста і працівники бібліотеки ТАНГ.

8

З грудня 2002 р. у бібліотеці розпочалось запровадження комп’ютерних технологій в усі бібліотечні, інформаційні та управлінські процеси на основі програмного забезпечення «УФД/Бібліотека». Протягом 2003 р. тривало інтенсивне її використання у «службовому режимі». Створено локальну мережу, що налічувала 56 комп’ютерів, з власним потужним сервером, яка підключена до загальноуніверситетської мережі з виходом в Інтернет.

Завдяки фінансовій та організаційній підтримці ТЕМРUS -проекту у 2003 р. відкрито Інтернет-портал бібліотеки Орхуської бізнесової школи, а в січні 2004 р. придбано комплект штрих-кодового обладнання, що дозволило бібліотеці перейти до обслуговування читачів в автоматизованому режимі.

База даних «Каталог статей» формується з 2004 р. і становить аналітичний опис періодичних видань України та Росії, включає періодичні видання українською і російською мовами.

З вересня 2004 р. бібліотека перейшла до використання основного функціонального формату електронного бібліотечного ресурсу з частковим доступом до повнотекстової бази даних методичних документів.

Університетська бібліотека була і є осередком знань в умовах швидкого розвитку інформаційної індустрії. Основні напрямки діяльності бібліотеки в цей час очолюють провідні фахівці А.В. Панчук, М.А. Палюх, У.Ю. Івашків, О.П. Барвінська, Л.А. Ващишин, Л.І. Протасевпч.

Запровадження прогресивних технологій вивело бібліотеку на новий рівень інформаційного обслуговування. У 2005 р. відкрито комп’ютерний зал ще на 20 місць, де є можливість скористатися основними послугами бібліотеки, а також Інтернетом. У 2006 р. відкрито ще одну комп’ютерну залу на 50 місць.

Сьогодні бібліотека – це потужна інформаційна установа, науковий інформаційний, просвітницький центр університету. З метою вдосконалення методичного керівництва бібліотеками вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації наказом Міністерства освіти і науки № 27 від 20.01.2005р. на бібліотеку Тернопільської академії народного господарства покладено обов’язки обласного методичного центру. Бібліотека продовжує здійснювати методичне керівництво бібліотеками ВНЗ міста, складає річні та перспективні плани роботи, вивчає і розповсюджує досвід, прогресивні форми і методи бібліотечного обслуговування читачів. Книгозбірня неодноразово була учасником та базою проведення наукових заходів, зокрема з 10 по 13 жовтня 2011 року на базі бібліотеки ТНЕУ Науково-методичною бібліотечною комісією та Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка проведено міжзональну нараду директорів бібліотек ВНЗ III – IV рівнів акредитації «Управління бібліотекою ВНЗ в сучасних умовах». В роботі наради взяли участь понад 80 чоловік : керівники та провідні спеціалісти бібліотек ВНЗ, представники видавництв. Учасники засідання заслухали доповідь директора нашої книгозбірні К. З. Возьного “Синергетика інформаційної взаємодії як інструмент бібліотечного маркетингу.”

9

Учасники наради ознайомились безпосередньо з роботою бібліотеки нашого вузу.

Бібліотечні фонди – це стратегічний ресурс розвитку університету, основа багатогранної роботи університетської бібліотечної системи. Інформаційний потенціал бібліотечного фонду є основою наукового, навчального, виховного процесів університету, загальнодоступне і універсальне за змістом джерело інформації. Фонд бібліотеки знаходиться в постійній динаміці, оновлюється, а бібліотека забезпечує його активне використання та зберігання. Щорічно бібліотека отримує більше 10 тис. примірників видань. Завдяки системному аналізу, кропіткій і наполегливій роботі працівників відділу комплектування було сформовано якісний і збалансований фонд. Сьогодні фонди бібліотечної системи університету складають понад 500 тис. друкованих видань, в тому числі 38 тис. примірників періодичних видань, з суспільно-політичних, економічних, природничих, юридичних, гуманітарних та інших галузей, які представлені багатьма мовами світу. Фонд включає монографії, наукові періодичні видання, матеріали наукових конференцій, неопубліковані видання (дисертації, автореферати), навчальні посібники та методичні матеріали. Важливою складовою є довідково-бібліографічний фонд бібліотеки: енциклопедії, загальні та галузеві довідники і бібліографічні покажчики. Електронний ресурс бібліотеки перебуває у перманентному розвитку. Фонд електронних видань становить понад 1500 назв. Бібліотекою оцифровано біля 7 тис. сторінок документів. У цій базі даних є інформація, що репрезентує науковий та навчально-методичний доробок 1030 науковців університету.

Бібліотека має 3 абонементи і 8 читальних залів на 270 місць. В тому числі 2 зали електронних ресурсів. Щороку вона обслуговує понад 10 тис. читачів і загальна книговидача сягає до 700 тис. примірників.

1010a

Ефективна робота університетської бібліотеки неможлива без інформаційно-аналітичної та наукової діяльності. Працівники бібліотеки розпочали свою наукову роботу із створення карткових каталогів на книжковий фонд ще у 1970 році. Для оперативного пошуку документів в бібліотеці функціонує система традиційних і електронного каталогу (ЕК). Введення в роботу інноваційних бібліотечних технологій зумовило вдосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування. В першу чергу воно стало більш доступне і оперативне. При наявності електронного каталогу (2002р.) значно спрощується пошук необхідної інформації, оскільки цей каталог об’єднує в собі функції систематичного, абеткового каталогів та систематичної картотеки статей. ЕК, який повністю відтворює всі види видань, налічує близько 300 тис. описів і передбачає можливість багатокритеріального пошуку за автором, назвою, словами з назви, шифром УДК, видами документів, мовою, видавництвом, роком видання тощо; містить інформацію про кількість та наявність вільних примірників, про розподіл та місце знаходження видання.

Згодом, рамки наукової роботи розширилися. Провідні спеціалісти бібліотеки беруть участь у вебінарах, міжнародних, національних та регіональних семінарах, наукових конференціях, презентаціях з питань бібліотечної роботи, інформують викладачів та аспірантів вузу з актуальних для них проблем, беруть участь у соціологічних дослідженнях, розробляють регламентуючу документацію. З метою популяризації іміджу університету і бібліотеки та здійснення інформаційного забезпечення користувачів було започатковано видання бібліографічних покажчиків присвячених науковій діяльності провідних вчених університету, окремих факультетів та кафедр. Бібліотекою було укладено і видано такі бібліографічні покажчики:

 

–         Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ТАНГ (1990-1997) / відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 132 с.

–         Наукові праці викладачів факультету економіки і менеджменту інвестицій : бібліогр. покажч. літ. / уклад. О. Фецьо. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 80 с.

–         Наукові праці викладачів факультету банківського бізнесу : бібліогр. покажчик / уклад. Л. Струтинська, В. Гриськів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с. – (До 30-річчя факультету банківського бізнесу ТНЕУ).

–          Наукові праці викладачів кафедри економічного аналізу і статистики (до 40-річчя з часу заснування) : бібліогр. покажч. / уклад. В. Гриськів, Н. Пісоцька, Г. Філіповська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 80 с.

–         Наукові праці викладачів кафедри податків та фіскальної політики : бібліогр. покажч. / уклад. В. Гриськів, Л. Олійник, А. Панчук, Н. Пісоцька, Г. Філіповська. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 75 с. – (До 10-річчя з часу заснування).

–         Наукові праці викладачів кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства : бібліогр. покажчик / уклад. В. Гриськів, Н. Пісоцька, Л. Олійник, Л. Смакоус, Г. Філіповська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 122 с. 

       

У Серії «Вчені ТНЕУ» укладено і видано біобіліографічні покажчики:

–         Тут наша історія, наша честь і слава : бібліогр. покажч. літ. (До 55-річчя з дня народження Романа Михайловича Матейка – історика, вченого, краєзнавця) / уклад. О. Фецьо ; відп. за вип. К. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 32 с.

–         Доля моя з Україною злита. Володимир Вихрущ : біобібліогр. покажч. літ. / ред.-упор. О. Фецьо ; відп. за вип. К. Возьний. – Тернопіль : Економ. думка, 2003. – (Видат. науковці ТАНГ).

–         Роман Михайлович Матейко : біобібліогр. покаж. / уклад. Л. Ващишин ; авт. вступ. ст. М. Лазарович. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 60 с. – (Сер.: “Вчені ТНЕУ”)

–         Савельєв Євген Васильович (до 75-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філоповська ; відп. за вип. К. З. Возьний ; вступ. ст. декана факультету міжнародного  бізнесу та менеджменту А. М. Тибіня. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 39 с. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету).

Також долучилися до укладання довідково-бібліографічного видання Тернопільський національний економічний університет. Історія. Звершення. Особистості / редкол. : С. І. Юрій, Г. П. Журавель, М. В. Лазарович [та ін.]. – К. : Світ успіху, 2006. – 336 с.

Директором бібліотеки К.З. Возьним було ініційовано укладання серії бібліографічних видань “Каталог праць викладачів ТНЕУ”. Зокрема:

–         Каталог видань ТНЕУ за 2011 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, С. В. Івасьєв, Н. П. Ліжанська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 28 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

–         Каталог видань ТНЕУ за 2012 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 26 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

–         Каталог видань ТНЕУ за 2013 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

–         Каталог видань ТНЕУ за 2014 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 28 с. – (Видання науковців ТНЕУ).

Вже вийшло друком чотири випуски з цієї серії, що містить бібліографічні описи монографій, підручників, навчальних посібників, збірників наукових конференцій. При складанні бібліографічних покажчиків забезпечується максимально можлива достовірність та повнота охоплення матеріалу. Відомості про видані бібліографічні покажчики та їх повні тексти користувачі можуть знайти на сайті бібліотеки.

Своє відображення в тематиці наукових досліджень знайшла розробка методичних рекомендацій, пам’яток, буклетів які обумовлюють основні засади самостійної роботи користувачів з сайтом бібліотеки, програмним забезпеченням «УФД/Бібліотека», структурою та графіком роботи бібліотеки та інші.

Висока кваліфікація провідних фахівців бібліотеки дозволяє видавати власну продукцію на рівні сучасних вимог не лише з погляду інформативності, а й естетичного оформлення.

27 травня 2011 року – особлива подія в житті університету. Гостинно відчинила двері новозбудована БІБЛІОТЕКА і стала на новий, вищий рівень своєї функціональної діяльності.

11

Адже навчання в університеті немислиме без збереження та примноження інформації. Бібліотека була, є і буде місцем звершення навчальних і наукових подвигів. Тому працівники нашої книгозбірні створюють всі умови для свободи пошуку, отримування і передачі інформації та різних ідей. Відповідно до вимог часу інформаційна функція бібліотеки зростає, розширюється, стає пріоритетною.

Користувачі бібліотеки отримали ще один зал електронних ресурсів на 45 місць, читальний зал на 80 місць, зал для викладачів та аспірантів на 16 місць. Створені читальні зали з відкритим доступом до всіх видів інформаційних ресурсів. Як окремий підрозділ запрацював абонемент наукової літератури. Основна мета відділу – це максимальне і оперативне забезпечення інформаційних потреб користувачів. Бібліотечний фонд наукового абонементу налічує понад 100 тис. примірників наукової, науково-популярної і довідкової літератури. У відділі створено всі умови для здійснення автоматизованої книговидачі користувачам.

Бібліотека підтримує і розширює зв’язки з іншими науковими бібліотеками. У 2013 створено Міжнародний консорціум навчальних закладів із України, Польщі, Литви, Білорусі та Росії з метою багатосторонньої співпраці, організації навчання, реалізації масштабних наукових проектів та підтримки добросусідських відносин. Бібліотека ТНЕУ є частиною цього міжнародного освітнього проекту і входить до складу бібліотек Мережі університетів пограниччя.

27 червня 2014 року в Університетській бібліотеці імені Єжи Ґєдройця у Білостоці (Польща) відбулася зустріч представників бібліотек Мережі університетів пограниччя. Бібліотеку Тернопільського національного економічного університету на конференції цього Міжнародного консорціуму навчальних закладів із України, Польщі, Литви, Білорусі та Росії представляла завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Валерія Вікторівна Гриськів.

13

Візитною карткою бібліотеки у світовому інформаційному просторі є її Web-сайт (https://library.wunu.edu.ua). За останній рік кількість унікальних візитів на сайт бібліотеки сягнула понад 300 тис., географія відвідувань включає 105 країн світу, кількість переглядів – понад мільйон Сьогодні ми інтенсивно і безперервно працюємо над наповненням нашого інформаційного масиву та забезпечуємо WEB-доступ до нього. Бібліотека невпинно шукає дорогу до свого читача і намагається постійно бути актуальною як за змістом, так і за технологіями. Серед наших найновіших інформаційних сервісів з’явилися: віртуальна довідка, електронна доставка документів, ON-LINE-консультації читачів та ін. У 2015 році інституційний репозитарій бібліотеки переведено на нову програмно-технічну платформу  DSpase (http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/) і в лютому 2016 року наш репозитарій включено у відповідний рейтинг наукометричної бази Web of Science. Бібліотека ТНЕУ –  постійний учасник новітніх освітніх та інформаційних програм та проектів. Зокрема, ми є учасником проекту «ELibUkr» (Електронна бібліотека України), членом консорціуму науково-освітніх установ«e-VERUM», що відкриває перед нами нові можливості та горизонти.

Значну увагу у своїй діяльності бібліотека надає соціокультурній роботі. Основний контингент користувачів бібліотеки — це молодь. В бібліотеці вона здобуває не тільки професійні знання, а й долучається до джерел культури, історії свого народу. Завдяки цьому напрямку роботи реалізується вплив на духовність, творчий розвиток, правове, політичне, екологічне та трудове виховання, гармонійної особистості, свідомого громадянина України. Форми та методи соціокультурної роботи бібліотеки ТНЕУ різноманітні: круглі столи, літературні та творчі зустрічі, лекції, презентації, години духовності, гуманітарні акції, тощо. У бібліотеці постійно діють тематичні книжкові виставки.

14

Та якими би не були ресурси бібліотек, оснащення найсучаснішою технікою, найголовнішим є ресурс кадровий. Сьогодні штат бібліотеки налічує близько 60 компетентних фахівців. Розвиток будь-якої бібліотеки, як і будь-якої установи, залежить від людей які в ній працюють, адже саме вони вкладають свій труд, знання, творчі здібності. В умовах сьогодення залишається проблема ефективності та якості роботи системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Працівники бібліотеки постійно підвищують свій професійний рівень. Так у 2012 році 20 співробітників пройшли дистанційне підвищення кваліфікації в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ) і отримали відповідні свідоцтва.

Керівництво університету неодноразово відзначало працю провідних фахівців бібліотеки (Голди С.М., Макогін М.З., Мокрій Г.М., Гриськів В.В., Олійник К.В., Процика Б.М.) грамотами та дипломами за сумлінне ставлення до своїх професійних обов’язків, активну громадську діяльність та примноження славних традицій навчального закладу.

1516

 У 2011 році Галущак М.А. та Панчук А.В. було присвоєно почесне звання “Заслужений працівник університету”.

Сучасний бібліотекар це і бібліограф, документознавець, інформаційний менеджер, аналітик-маркетолог, спеціаліст з інформаційних технологій послуг і засобів інформування, навігатор знань. Таке визначення бібліотекаря підходить до кожного працівника нашого колективу.

17

Від минулого до сьогодення (З історії бібліотеки Тернопільського національного економічного університету 1966-2016 рр.): іст. нарис [Електронний ресурс] / Терноп. нац. екон. ун-т, б-ка; упоряд. К. З. Возьний; вступ. слово К. З. Возьний; редкол.: А. В. Панчук [та ін.]. – 2016. – 154 с.