Стратегія розвитку бібліотеки

БІБЛІОТЕКА ім. Л. КАНІЩЕНКА ЗУНУ – процесно-орієнтований інтелектуальний, комунікаційний, інноваційний центр, який гнучко реагує на потреби користувачів, надійний партнер університетської спільноти в розвитку освітньо-наукового середовища.

МІСІЯ

– розвиток середовища, що сприяє дослідженню, навчанню та викладанню завдяки якісному інформаційному супроводу;

– збереження і популяризація наукового надбання університету;

– сприяння інтегруванню університету в світовий науково-освітній простір;

– організація комфортного фізичного і віртуального простору.

ЦІННОСТІ

Клієнтоорієнтованість:

 • виявлення потреб користувачів і надання їм якісних послуг.
 • Доступність:
 • рівний доступ до інформації, знань і культурного надбання;
 • забезпечення безперешкодного доступу до ресурсів бібліотеки для всіх читачів і, зокрема, для осіб з особливими потребами.

Відкритість:

 • інтегрувати у світовий науковий простір;
 • розвивати електронну бібліотеку, сайт, електронний архів університету (репозитарій);
 • розширювати присутність у соціальних мережах.

Інноваційність:

 • впроваджувати в роботу інформаційно – бібліотечні інновації;
 • розвивати інтернет-представництво бібліотеки з урахуванням інноваційних трендів.

Патріотизм:

 • формувати в молоді патріотичні цінності, сприяти формуванню читаючої, мислячої та освіченої нації, спроможної втілювати набуті знання й досвід у розбудову незалежної України.

Екологічність:

 • впроваджувати екологічну складову в діяльність бібліотеки з метою посилення потенціалу екологічної дієвості та лідерства бібліотек як провайдерів освіти для сталого розвитку;
 • реалізовувати екологічні проекти та ініціативи.

Партнерство:

 • налагоджувати партнерські відносини задля досягнення спільних цілей та отримання нового досвіду.

Професіоналізм:

 • удосконалювати професійний рівень бібліотечних працівників;
 • підвищувати самоорганізацію, вмотивованість, розвивати свій потенціал;
 • обмінюватися знаннями та досвідом.