Центр публікаційної підтримки

Із 2023 року у бібліотеці ім. Л. Каніщенка ЗУНУ функціонує Центр публікаційної підтримки.

Метою проєкту є належне відображення наукометричної присутності та публікаційної активності науково-педагогічних працівників та аспірантів ЗУНУ в українських та світових наукометричних системах: Бібліометрика української науки, Google Scholar, Web of ScienceScopusOrcid.

Діяльність центру зосереджена на аналітичних дослідженнях, моніторингу та аналізі наукометричних даних академічного персоналу ЗУНУ, що сприяє популяризації університету в національному та міжнародному наукових просторах.

Працівники центру завжди раді надати професійну консультацію  викладачам, аспірантам та всьому науковому колективу ЗУНУ стосовно:

  • Розміщення наукових праць у репозитарії DSPACE ЗУНУ
  • Cтворення та наповнення профілів Google Schoolar
  • Створення та впорядкування наукометричних профілів ORCID, Scopus та Web of Science
  • Процесу афіліації науковців ЗУНУ до ORCID CONSORCIUM
  • Перевірки академічних текстів на ознаки схожості.

Координатори Центр публікаційної підтримки ЗУНУ

Володимир Пастущин

vpsc@wunu.edu.ua

Наталія Лівіцька

n.livitska@wunu.edu.ua

вул. Бережанська, 4,
корпус ЗУНУ №9, 3 поверх, каб. 32.

тел. 17 103