Статті

Биковий Павло Євгенович

bikoviy-p.-ye.-

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Биковий, Павло ЄвгеновичМетоди і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп'ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Павло Євгенович Биковий.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 187 с.
  2. Биковий, Павло Євгенович Методи і засоби оптимізації функціонально-вартісних характеристик комп'ютеризованих систем сигналізації на основі генетичного алгоритму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Павло Євгенович Биковий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

  1. Биковий, П. Є. Оцінювання імовірнісних характеристик сповіщувачів тривожної сигналізації з врахуванням невизначеного впливу завад [Електронний ресурс] / П. Є. Биковий, Ю. Р. Піговський, А. О. Саченко, А. Ф. Карачка, І. М. Чирка, Г. В. Сапожник, В. В. Кочан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – Вип. 2. – С. 128-133.
  2. Биковий, П. Є. Порівняльний аналіз алгоритмів виявлення оптимальних рішень у системах безпеки [Електронний ресурс] / П. Є. Биковий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2008. – № 630. – С. 17-23.
  3. Биковий, П. Є. Система нечіткого виводу для оцінки ризиків вразливості систем безпеки периметру території [Електронний ресурс] / П. Є. Биковий // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 2. – С. 174-180.
  4. Підхід до оптимізації дистибутивних сенсорних систем безпеки / В. Турченко, В. Кочан, П. Биковий [та ін.] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 111-117.
  5. Саченко, А. О. Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів [Електронний ресурс] / А. О. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, В. В. Яцків, М. А. Чернишов, П. Є. Биковий, О. Ю. Рощупкін, В. С. Коваль // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 5. - С. 207–214.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Методи та засоби ідентифікації та класифікації об'єктів за характерними точками їх контурів [Електронний ресурс] : монографія / Д. Загородня, П. Биковий, Х. Ліп'яніна-Гончаренко [та ін.] ; за ред. А. О. Саченка. - Тернопіль : Економічна думка ЗУНУ, 2020. - 164 с.