Статті

Васильків Надія Михайлівна

vasilkv-n.-m.-

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

 

Публікації:

Статті:

 1. Васильків, Н. Дослідження впливу змін профілю температурного поля на похибку вимірювання температури неоднорідними термопарами [Електронний ресурс] / Н. Васильків, О. Кочан // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 2. – С. 146-153.
 2. Васильків, Н. М. Метод корекції похибки вимірювання температури неоднорідними термопарами [Електронний ресурс] / Н. М. Васильків // Вісник Хмельницького національного університету.Cер. Технічні науки. – 2010. – № 2. – С. 168-173.
 3. Кочан, О. Дослідження зон максимального прояву похибки неоднорідності термопар / О. Кочан, Н. Васильків [Електронний ресурс] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 108-112.
 4. Кочан, О. Стенд дослідження термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного поля [Електронний ресурс] / О. Кочан, Н. Васильків, В. Яскілка // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 1. – С. 122-130.
 5. Коваль, В. Алгоритми об'єднання даних в інтелектуальних дистрибутивних сенсорних мережах / Василь Коваль, Анатолій Саченко, Надія Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 24-30.
 6. Карпінський, М. Захист інформації на основі нечіткої системи [Електронний ресурс] / М.П. Карпінський, Л.О. Дубчак, Н.М. Васильків // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №3. – С. 236-242.
 7. Васильків, Н.М. Вдосконалення метрологічного програмного тесту в комп’ютерних системах вимірювання температури [Електронний ресурс] / Н. М. Васильків // Комп’ютинг. – 2010. –Вип.2. – С. 175-182.
 8. Васильків, Н. Кафедрі інформаційно-обчислюваних систем та управління ІКІТ - 15! / Н. Васильків // Академія. – 2004. – 23 листоп. (№ 37-43). – С. 8.
 9. Березький, О. Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / О. Березький, Л. Дубчак, Н. Васильків // Геометричне моделювання та інформаційні технології. - 2016. - № 2. - С. 11-16.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Трембач, Р. Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" [Текст] /Р. Б. Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій; уклад. Р. Б.Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 44 с.
 2. Васильків, Н. М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Ефективність інформаційних систем” з освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” для спеціальності “Економічна кібернетика ” [Електронний ресурс] /Н. М. Васильків.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– 98 с.
 3. Васильків, Н. М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Основи алгоритмізації” [Електронний ресурс] / Н. М. Васильків, Л. О. Васильків. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 32 с.
 4. Сапожник, Г. В. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс]: консп. лекц. /Г. В. Сапожник, Н. М. Васильків.– Тернопіль: Економічна думка, 2012.– 158 с.