Статті

Вербіцька Мар'яна Василівна

1450275383 1443610706 verbcka-maryana-vasilvnaКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вербіцька, М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 231 c.
 2. Вербіцька, М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Свідерська, М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконання напису нотаріуса / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 117-119.
 2. Свідерська, М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконання напису нотаріуса / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 42-44.
 3. Свідерська, М. Правова характеристика спрощених цивільних процесуальних процедур деяких зарубіжних країн, які мають спільну природу з вітчизняним наказним провадженням / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 101-104.
 4. Свідерська, М. Правове регулювання підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 64-67.
 5. Свідерська, М. Судовий збір у наказному провадженні / М. Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 112-114.
 6. Вербіцька, М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина перша) / Мар'яна Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 102-106.
 7. Вербіцька, Мар'яна Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина друга) / Мар'яна Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 56-60.
 8. Вербіцька, М. В. Судовий наказ та виконавчий напис нотаріуса: спільні та відмінні риси / М. В. Вербіцька // Нотар. – Львів, 2004. – № 3-4. – С. 22-28.
 9. Вербіцька, М. В. Звернення до суду про видачу судового наказу / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 239-247.
 10. Вербіцька, М. В. Особливості процедури повідомлення боржника про видачу судового наказу / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 211-215.
 11. Вербіцька, М. В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування / М. В. Вербіцька // Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 30. – С. 368-375.
 12. Вербіцька, М. В. Проблеми забезпечення своєчасного судового розгляду цивільних справ [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2012. – № 1028. – С. 356-359.
 13. Вербіцька, М. В. Актуальні проблеми стягнення аліментів на неповнолітніх дітей [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2012. – Вип. 20, ч. 1, т. 2. – С. 32-36.
 14. Вербіцька, М. В. Аналіз основних змін, внесених до правової регламентації наказного провадження Законом України «Про судоустрій і статус суддів» [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – Одеса, 2013. – Вип. 6-1, т. 2. – С. 8-12.
 15. Вербіцька, М. В. Юридична відповідальність за жорстоке поводження з тваринами [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 1/2014, т. 3.– С. 9-14.
 16. Вербіцька, М. В. Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Юридичний вісник. – Одеса, 2015. – № 1/2015. – С. 48-53.
 17. Вербіцька, М. В. Умови дійсності шлюбу за законодавством України та ФРН: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька, О. Б. Росоляк // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. вид. – Ужгород, 2015. – № 1. – С. 61-64.
 18. Вербіцька, М. В. Суб’єктний склад осіб, що можуть звертатися до суду про видачу судового наказу [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 88-92.
 19. Вербіцька, М. Транскордонне банкрутство за законодавством України [Електронний ресурс] / М. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 46-49.
 20. Вербіцька, М. Теоретико-методологічне обґрунтування сутності корпоративного спору та особливостей його предметної юрисдикції [Текст] / Мар’яна Вербіцька, Владислав Вакіряк // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 2. – С. 111-116.