Статті

Гнатів Оксана Богданівна

1443606732 gnatv-oksana-bogdanvna

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гнатів, Оксана Богданівна Захист права власності в цивільному праві [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гнатів Оксана Богданівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 202 с.
 2. Гнатів, Оксана Богданівна Захист права власності в цивільному праві [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гнатів Оксана Богданівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Гупаловська, О. Б. Відшкодування моральної шкоди – зобов’язально-правовий засіб захисту права власності / О. Б. Гупаловська // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 16-21.
 2. Гупаловська, О. Позов про визнання права власності як речово-правовий засіб захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Гупаловська // Вісник Львівського університету. – Сер. Юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 161-165.
 3. Гупаловська, О. Б. Особливості відновлення майнових прав власника у разі порушення його права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська.
 4. Гупаловська, О. Б. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська.
 5. Гупаловська, О. Б. Реституція як наслідок недійсних правочинів у зобов'язально - правових засобах захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська.
 6. Гупаловська, О. Б. Правові засоби захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – Вип. 3. – С. 98-100.
 7. Гупаловська, О. Б. Негаторний позов як засіб захисту права власності / О. Б. Гупаловська // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – № 1. – С. 255-263.
 8. Гнатів, О. Б. Превентивні способи захисту права власності / О. Б. Гнатів // Європейські перспективи. – 2012. – № 5. – С. 125-130.
 9. Гнатів, О. Б. Захист прав власників у разі завдання шкоди земельній ділянці, житловому будинку чи іншій будівлі у зв’язку із зниженням їх цінності / О. Б. Гнатів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2012. – Вип. 20, ч.1, т. 2. – С. 38-41.
 10. Hnativ, O. B. Protection of owners’ rights under the civil law of Ukraine in conditions of wrongful legal acts that violate property rights / O. B. Hnativ // Gentes & Nationes. – Polska, Bielsko-Biała, 2013. – C. 117-127.
 11. Гнатів, О. Б. Визнання правочинів недійсними як спосіб захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гнатів // Наукові праці МАУП. – 2015. – Вип. 44 (1). – С. 126-129.
 12. Гнатів, О. Б. Юридична значимість вимоги зняття арешту з майна в системі речово-правових позовів [Електронний ресурс] / О. Б. Гнатів // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №  4.
 13. Гнатів, О. Прокурор у цивільному процесі [Текст] / Оксана Гнатів, Вадим Троян // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 2. – С. 89-93.
 14. Гнатів, О. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратурти або суду [Текст] / Оксана Гнатів, Ірина Манвелішвілі // Актуальні проблеми правознавства. – 2020. – Вип. 3. – С. 125-130.
 15. Гнатів, О. Практика фактичного відшкодування витрат на правничу допомогу з реальними у цивільному процесі [Текст] / Оксана Гнатів // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 4. – С. 164-166.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми сучасного сімейного права [Текст] : кол. моногр. / О. Й. Парнета, І. С. Лукасевич-Крутник, В. О. Кожевнікова [та ін.] ; за наук. ред. І. С. Лукасевич-Крутник. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - 208 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гнатів, О. Б. Складання цивільних процесуальних документів [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 25 с.
 2. Калаур, І. Р. Спадкове право [Текст] : навч.-метод. матеріали / І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 22 с.
 3. Цивільний процес [Текст] : навч.-метод. матеріали / авт.-уклад. І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 48 с.