Статті

Кізима Андрій Ярославович

Кізима

Декан факультету фінансів, кафедра податків та фіскальної політики

Вчене звання: кандидат економічних наук

Науковий ступінь: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кизыма, Андрей Ярославович Учет, контроль и анализ производственных затрат при переходе к рыночным отношениям (на примере сельскохозяйственных предприятий Тернопольской области) [Рукопись] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / А. Я. Кизыма ; Киевский гос. экон. ун-т. - К., 1992. - 209 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Кізима, А. Адміністрування податку на прибуток у контексті камеральної перевірки / А. Кізима // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 6. т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 264, т. 6. – С. 1630-1637.
 2. Кізима, А. Актуальні аспекти податкового прогнозування та планування в Україні / А. Кізима // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 66-75.
 3. Кізима, А. Камеральна перевірка як інструмент адміністрування податку на додану вартість [Електронний ресурс ] / Андрій Кізима // Галицький економічний вісник. – 2010. - № 4. - С. 154-159.
 4. Кізима, А. Макроекономічне прогнозування як основа бюджетного процесу / А. Кізима // Світ фінансів. – № 1. – 2011. – С. 40-45.
 5. Кізима, А. Оптимізація податкових ставок як метод податкового регулювання / А. Кізима // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – Вип. 3. – С. 95-100.
 6. Кізима, А. Податкове прогнозування і планування: прагматизм, проблематика та шляхи вдосконалення / А. Кізима // Світ фінансів. – 2006. – № 4. – С. 67-74.
 7. Кізима, А. Податкове прогнозування як фактор бюджетного процесу / Андрій Кізима // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 94-96.
 8. Кізима, А. Податкове прогнозування: суть та визначальні риси / Андрій Кізима // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 162-166.
 9. Кізима, А. Ризики у податковому прогнозуванні та плануванні / А. Кізима // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 93-101.
 10. Кізима, А. Спеціальні податкові режими як інструмент податкового регулювання / А. Кізима, І. П. Кушнірик // Галицький економічний вісник. – № 1. – 2009. – С. 117-127.
 11. Кізима, А. Я. Податкове планування у системі податкового менеджменту / А. Я. Кізима // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 15-21.
 12. Кізима, А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія та практика [Електронний ресурс] / А. Я. Кізима, І. А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 16. - С. 51-57.
 13. Кизыма, А. Я. Регулирующие аспекты влияния налоговой политики на процесы потребления / А. Я. Кизыма, Т. Маршалок // БізнесИнформ. – № 9. – 2006. – С. 59-62.
 14. Кізима, А. Я. Еволюція поглядів на поняття "податковий менеджмент" / А. Я. Кізима // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10.– С. 219-221.
 15. Кізима, А. Я. Організаційно-методичні аспекти обліку статутного капіталу на постреструктуризаційному етапі діяльності сільськогосподарських підприємств / А. Я. Кізима, Р. Ф. Бруханський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 55-57.
 16. Кізима, А. Я. Аналіз "витрати - об'єм - прибуток" - одна з моделей максимізації маси і темпів нарощування прибутку / А. Я. Кізима // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 185-187.
 17. Десятнюк, О. М. Планирование и прогнозирование налоговых поступлений: минимизация рисков и пути развития / О. М. Десятнюк, А. Я. Кизыма // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 183-188.
 18. Кізима, А. Студентські роки - найкращі у житті: [Спогади випускника обліково-економічного факультету ТФЕІ 1989 р. доцента кафедри податків і фіскальної політики ТАНГ Андрія Кізими] / А. Кізима // Академія. – 2004. – 22 трав. (№ 18-20). – C. 3.
 19. Кізима, А. Оптимізація прибутку підприємства у системі «директ-костінг» / Андрій Кізима // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. – Вип. 12. – С. 45-46.
 20. Кізима, А. Я. Податковий контроль-складова частина фінансового контролю / А. Я. Кізима // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 126-129.
 21. Кізима, А. Я. Оптимізація витрат, об’єму виробництва і прибутку у системі директ-костінг / А. Я. Кізима // Накові записки. Сер. Економіка. – 2000. – Вип.  5. – С. 89-94. 
 22. Кізима А. Спільне підприємництво як форма залучення іноземного капіталу в економіку Українми / Андрій Кізима, Тетяна Кізима // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 139-143.
 23. Кізима, А. Методи прогнозування витрат підприємства / Андрій Кізима, Мирослава Стельмах // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 132-141.
 24. Кізима, Т. Домогосподарства на фінансовому ринку України: поведінково-мотиваційний аспект / Тетяна Кізима, Андрій Кізима // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 89-101.
 25. Заклекта-Берестовенко, О. С. Фіскальний та регулюючий аспекти акцизного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Заклекта-Берестовенко, А. Я. Кізима // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1, ч. 1. – С. 175-179.
 26. Кизыма, А. Я. Оперативный анализ в условиях рыночных отношений / А. Я. Кизыма // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки на Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – С. 93.
 27. Кізима, А. Я. Проблеми приватизації землі / А. Я. Кізима, І. І. Костецький // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – Вип. 1. – С. 33-34.
 28. Кізима, А. Я. Тенденції розвитку аграрних відносин при переході до ринку / А. Я. Кізима // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Вип. 2. – С. 26-27.
 29. Кізима, А. Я. Проблеми обліку витрат на виробництво при переході до ринкових відносин / А. Я. Кізима // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Вип. 2. – С. 33-35.
 30. Кізима, А. Я. Аналіз процесу інвестування коштів підприємцем  / А. Я. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1994. – Вип. 1. – С. 29-32.
 31. Кізима, А. Я. Аналіз фінансово-господарського стану з метою проведення санації підприємства / Г. П. Кушнірик, А. Я. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1994. – Вип. 2. – С. 36-39.
 32. Кізима, А. Я. Методологічні основи побудови податкової системи в Україні / А. Я. Кізима // Податки в Україні: теорія і практика : зб. наук. праць. – Луцьк, 1995. – С. 47-49.
 33. Кізима, А. Я. Рекламного бізнесу у нас немає. Але є надія що буде / А. Я. Кізима // Економічна газета України «Діло». – 1995. – 20-24 січ. –    С. 4.
 34. Кізима, А. Я. Іноземні інвестиції  не бувають зайвими ніде і ніколи / А. Я. Кізима // Економічна газета України «Діло». – 1995. – 3-7 берез. –  С. 12.
 35. Кізима, А. Я. Аналіз умов становлення підприємств за участю іноземного капіталу в Україні / А. Я. Кізима, Т. О. Кізима // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль, 1995. – С. 48-51.
 36. Кізима, А. Я. Подвійне оподаткування: суть і шляхи вирішення проблеми в Україні / Кізима А.Я.,Кізима Т.О.// Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – С. 44-47.
 37. Кізима, А. Я. Деякі особливості формування макроекономічної політики в Україні / А. Я. Кізима // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 1995. – № 8. – С. 28-32.
 38. Кізима, А. Я. Особливості обліку статутного фонду у господарських товариствах / А. Я. Кізима // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 9. – С. 13-15.
 39. Кізима, А. Я. Приватизація переробної галузі АПК: проблеми і перспективи / А. Я. Кізима // Економіка АПК : міжнар. наук.-вироб. журнал. – 1996. – № 1. – С. 23-27.
 40. Кізима, А. Я. Вексель як засіб вирішення фінансових проблем підприємства / А. Я. Кізима // Фінансові проблеми економіки перехідного типу :  зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 69-72.
 41. Кушнірик, Г. П. Аналіз руху коштів на підприємстві / Г. П. Кушнірик, А. Я. Кізима // Фінанси України. – 1999. – № 7. –  С. 111-114.
 42. Кізима, А. Я. Прогнозування імовірності банкрутства на основі «Z – рахунку Альтмана» / А. Я. Кізима // Економіка України. – 1999. – № 12. – С. 81-83.
 43. Кізима, А. Я. Аналіз у системі управління підприємством / А. Я. Кізима // Вісник ТАНГ. – 1999. – № 12. – С. 81-82.
 44. Кізима, А. Я. Спільне підприємство як форма залучення іноземного капіталу в економіку України / А. Я. Кізима, Т. О. Кізима // Вісник ТАНГ. 2000. – № 9. – С. 139-143.
 45. Кізима, А. Я. Аналіз «Витрати-Обєм-Прибуток» - одна з моделей максимізації маси і темпів нарощування прибутку  / А. Я. Кізима // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. гос-ва. – 2000. – С. 185-187.
 46. Кізима, А. Я. Оподаткування малого бізнесу в Україні: аналіз сучасного стану, проблеми та перспективи розвитку / А. Я. Кізима, Б. В. Галин // Вісник Львівської державної фінансової академії : зб. наук. статей. Економічні науки. – 2005. – № 8. – С. 39-47.
 47. Кізима, А. Я. Теоретичні підходи до трактування поняття «податковий менеджмент» / А. Я. Кізима // Економіка ринкових відносин. – 2014. – № 11. – С. 26-31.
 48. Кизыма, А. Я. Эффективность производства зерна / А. Я. Кизыма, А. И. Билык, И. И. Костецкий, Н. С. Палюх // Информационный листок. – 1991. – № 124-91. – С. 1-3.
 49. Кізима, Т. Ідентифікація причин та потенційних наслідків фінансового шахрайства / Тетяна Кізима, Андрій Кізима // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 47-56.
 50. Кізима, Андрій  Трансформація технологій бюджетування в контексті забезпечення інклюзивного сталого зростання держави / Андрій Кізима, Зоряна Лободіна // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 24–37.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Дерій, В. А. Аудит / В. А. Дерій, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Джура, 2002. – 86 с.
 2. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. Я. Кізима [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 356 с.
 3. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 4. Кізима, А. Я. Податковий менеджмент / А. Я. Кізима. – Тернопіль : Астон, 2002. – 166 с.
 5. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 6. Крисоватий, А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2003. – 330 с.
 7. Крисоватий, А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 304 с.
 8. Податковий менеджмент : підруч. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима Ю. Б. Іванов [та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 814 с.
 9. Податковий менеджмент : підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с.
 10. Кизыма, А. Я. Корпоративный налоговый менеджмент в системе управления предприятием [Текст] / А. Я. Кизыма // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 81-87.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Дем'янюк, О. Магістерська програма з спеціальності 8.050114 «Оподаткування» : метод. вказівки / О. Дем'янюк, А. Крисоватий, А. Кізима [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 252 с.
 2. Дем'янюк, О. Магістерська програма «Фінанси в системі митних органів» : метод. вказівки / О. Дем'янюк, А. Крисоватий, А. Кізима. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 298 с.
 3. Кізима, А. Практикум для проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи з курсу "Податкова система" / А. Кізима, Г. Василевська. – Тернопіль : ТАЙП, 2007. – 219 с .
 4. Луцик, А. І. Програма виробничої практики для студентів ІV курсу факультету фінансів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» професійної орієнтації «Оподаткування» в органах державної податкової : метод. вказівки / А. І. Луцик, А. Я. Кізима, В. А. Валігура, І. В. Плішко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 10 с.