Статті

Крисовата Катерина Вікторівна

крисовата катерина вікторівна Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Крисовата, Катерина Вікторівна. Фінансові ризики функціонування митної системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Крисовата Катерина Вікторівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2014. - 200 с.
 2. Крисовата, Катерина Вікторівна. Фінансові ризики функціонування митної системи України [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Крисовата Катерина Вікторівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2014. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Крисовата, К. В.Сутність ризиковості у відтворенні вартості та кругообігу / К. В. Крисовата // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 197-201.
 2. Крисовата, К. Аналіз вітчизняних реалій функціонування митної системи України в умовах ризиковості /Катерина Крисовата //Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012.– Вип. 10, ч. 2.– С. 288-291.
 3. Крисовата, К. В. Стратегія превентивності та мінімізації фінансових ризиків у розбудові митної системи України [Електронний ресурс] / К. В. Крисовата.
 4. Крисовата, К. В. Теоретичні домінанти моніторингу фінансових ризиків у митній системі України [Електронний ресурс] / К. В. Крисовата // Наука й економіка. – 2012. – № 4(28), т. 1. – С. 34-39.
 5. Крисовата, К. В. Фінансові ризики у зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] / К. В. Крисовата.
 6. Крисовата, К. В. Світовий досвід управління фінансовими ризиками та можливість його імплементації в митний простір України / К. В. Крисовата // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 11-12. – С. 58-61.
 7. Крисовата, Катерина Сутність фінансових ризиків та їх роль у функціонуванні митної системи України /Катерина Крисовата //Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) /редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– Ч. 2.– С. 96-98.
 8. Ткачик, Ф. Моніторинг діяльності фіскальних органів у сфері роз'яснення митного законодавства та мінімізації митних ризиків / Федір Ткачик, Катерина Крисовата // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 10-13.
 9. Синютка, Н. Фіскальна дисфункція електронного адміністрування ПДВ в Україні / Н. Синютка, К. Крисовата // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 4. – С. 23-36.
 10. Гуцул, І. Прагматизм митного регулювання споживчого ринку України / Інна Гуцул, Катерина Крисовата // Світ фінансів. – 2021. – Вип. 1(66). – С. 237–248.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисовата, К. В.  Теоретичне обгрунтування механізму податкового регулювання інноваційної діяльності [Текст] / К. В. Крисовата, І. А. Крисоватий // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 85-99.
 2. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 3. Сучасні виклики забезпечення митної безпеки в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : Університетська думка, 2020. - 414 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Герчаківський, С. Д. Митна вартість товарів та методи її визначення [Текст] / С. Д. Герчаківський, К. В. Крисовата // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 137-158.
 2. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.