Статті

Комар Мирослав Петрович

комар

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Комар, Мирослав Петрович Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення і класифікації атак на інформаційні телекомунікаційні мережі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології /Мирослав Петрович Комар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 204 с.
 2. Комар, Мирослав Петрович Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення і класифікації атак на інформаційні телекомунікаційні мережі [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології /Мирослав Петрович Комар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Комар, М. П. Інтелектуалізована інформаційна технологія виявлення комп’ютерних атак [Електронний ресурс] / М. П. Комар, Д. І. Боднар, А. О. Саченко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 133-137.
 2. Комар, М. Нейросетевой подход к обнаружению сетевых атак на компьютерные системы [Електронний ресурс] / М.П. Комар, И.О. Палий, Р.П. Шевчук, Т.Б. Федысив // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - № 2. – С. 156-163.
 3. Комар, М. П. Система анализа сетевого трафика для обнаружения компьютерных атак / М. П. Комар // Вестник Брестского государственного технического университета. Сер. Физика, математика и информатика. – 2010. – № 5. – С. 14-16.
 4. Комар, М. П. Оцінка можливостей застосування нейронних мереж для розпізнавання відбитків пальців / М. П. Комар // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – № 2, ч. 1, т. 3. – С. 16-19.
 5. Комар, М. П. Методы искусственных иммунных систем и нейронных сетей для обнаружения компьютерных атак / М. П. Комар // Інформаційна безпека. – 2011. – № 1 (5). – С. 154-160.
 6. Комар, М. П. Нейромережевий метод ідентифікації комп'ютерних атак [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2010. – № 2. – С. 105-109.
 7. Комар, М. П. Интеллектуальная система обнаружения сетевых атак на информационные ресурсы на основе метода главных компонент [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Системи обробки інформації. – Харків : ХУПС, 2011. – № 8 (98). – С. 203-207.
 8. Комар, М. П. Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення мережевих атак у системі реального часу [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків : НАУ ХАІ, 2011. – № 4 (52). – С. 92-98.
 9. Комар, М. П. Метод построения совокупного классификатора трафика информационно-телекоммуникационных сетей для иерархической классификации компьютерных атак [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Системи обробки інформації. – Харків : ХУПС, 2012. – № 3 (101). – С. 134-138.
 10. Комар, М. П. Еволюція детекторів атак на інформаційні телекомунікаційні мережі в складі системи колективного інтелекту [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 209-215.
 11. Комар, М. П. Побудова ієрархічного класифікатора комп’ютерних атак на базі багатоканальних нейромережевих детекторів [Електронний ресурс] / М. П. Комар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –Хмельницький, 2015. – № 4. – С. 199-124.
 12. Sachenko, A. Intrusion detection system based on neural networks [Електронний ресурс] / A. Sachenko, M. Komar // Zeszyty naukowe politechniki Śląskiej: Organizacja i zarządzanie. – Gliwice, 2014. – Z. 68. – S. 377-386.